feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Sexköpslagen


Gå till senaste inlägget#1  Sexköpslagen John Skoog
2004-10-14 21:20:06

Jag håller på och skriver en uppsats om sexköpslagen. Jag skulle vara tacksam för lite åsikter och intressanta ideer.

#2  Märklig... Sinner
2004-10-15 05:47:25

Ger intrycket att kvinnor inte kan ta hand om sig själva.
Prova att applicera samma tänkande på knark. "Knarkköpslagen" OK att sälja men inte OK att knarka! Funkar inte riktigt tycker jag.

#3   Michael Lundahl
2004-10-15 09:37:36

Sammanfattningen av SOU 1995:15, d.v.s. utredningen som låg till grund för lagen: (SOU: Statens Offentliga Utredningar)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/51/2…

Petra Östergrens (kritisk till lagen) hemsida:
http://www.petraostergren.com/svenska/index.asp

Rikspolisstyrelsen (neutral) har en rapport om lagen:
http://www.polisen.se/inter/mediacache//4347/…

Det finns åtminstone två rapporter till om lagen. Jag tror att Östergren har referenser till dem. Leta upp de rapporterna.

Sven-Axel Månsson (positiv till lagen) har skrivit åtminstone en rapport:
http://www.mah.se/templates/Page____5219.aspx

Mona Sahlin och Inger Segelström var aktiva för att driva igenom lagen. Leta upp deras kommentarer till lagen.

--------------

Personliga kommentarer och reflektioner:

Lagen är inte skriven för att skydda prostituerade. Den är - som Sahlin sagt många gånger - en "markering" för att säga att samhället inte accepterar sexköp. Problemet är att denna "markering" också hade en verklig effekt också: de prostituerade som är mest hjälpbehövande fick det sämre.

I mitt tycke är det idiotiskt att bedriva sexualpolitik på det sättet. Syftet skall vara att hjälpa de som behöver hjälp. Det gjorde man inte här utan det blev denna "markering" istället. Det känsn som att de man skyddar är de "ärbara" kvinnorna medan man skiter i "hororna".

Något som också karaktäriserar detta beslut och som är en av mina käpphäster till min kritik av svenska sexualpolitiken är att man famlar i mörkret. Vi vet helt enkelt för lite om sexförsäljning för att kunna ta vettiga beslut. SOU 1995:15 visar detta med stor tydlighet där det exempelvis berättas att vi vet inte ens hur många prostituerade det finns i landet. I SOU 1995:15 nämns en uppskattning på 2500 prostituerade varav 650 gatuprostituerade. Men när Månsson nyligen publicerade en rapport uppskattade han antalet *gatuprostituerade* till 2500. SOU 1995:15 visar också att de gatuprostituerade utgör endast ca 1/4 av den totala mängden prostituerade samt att kunskapen om prostitution är i stort sett begränsad till just dessa. Siffrorna om sexköparna är lika dåliga. De är grova och svepande uppskattningar som baserar sig på siffror från 1977.

Kort sagt: vi vet inte skit. Ändå har man drivit igenom denna lag. Jag tycker det är sanslöst att man spelar med människors liv på det här viset bara för att få två sina händer och visa sig duktig genom att stampa med foten och säga "Nääääe! Vi vill minsann inte att det ska vara så här!"... vilket är vad denna "markering" i praktiken innebär.

/Micke

#4  Tillägg Michael Lundahl
2004-10-15 12:08:00

Glöm inte att kolla Petra Östergrens magisteruppsats.

/Micke

#5  Både och Tzompa
2004-10-19 17:35:34

Teoretiskt så tycker jag att lagen är en överförmyndarlag, speciellt som man nu säger att det är en "markering, som klappar mig på huvet och säger: "lille vän om du inte förstår att du mår illa av att sälja sex så måste vi ju se till att du inte får möjligheten genom att fördöma dom stygga personerna som köper av dig." Om man istället hade sagt: "Jovisst kan man sälja sex av fri vilja men nu väljer vi att solidarisera oss med dom som inte gör det av fri vilja" så skulle jag ha lättare att acceptera den på det teoretiska planet.

Praktiskt så är jag för den helt enkelt p.g.a att många prostituerade inte kan sägas göra det av fri vilja (traficking, knark, övergrepp i barndomen) den verkar ju funka också, jag hörde för inte så länge sen att trafickingen är mycket lägre till Sverige än till andra EU länder för att förtjänsten är inte värd risken.

#6  Kan också betyda... ufpopen666
2004-10-22 08:47:10

Att man inte ser den. Vi ser ju inga ryska småflickor på gatorna.
Och det man inte ser, det finns inte?

#7  Kommer inte ihåg ... Tzompa
2004-10-22 11:33:48

... hur undersökningen var gjord men jag fick för mig att man förutom att interjuva myndigheter hade hört sig för bland kriminella och att det var dom som sa att lagen hade en undertryckande effekt men jag kan ha fel.

#8  Vem är man? ufpopen666
2004-10-22 11:57:10

Är det brå du talar om? Sökte i deras arkiv och fann

http://www.bra.se/dynamaster/publication/pdf_…

men denna talar inte om trafficing och vad den nya lagen gjort för effekter mot detta.

#9  Rosita? Rolle
2004-10-23 13:14:45

Den där prostituerade i Göteborg, som deklarerade sin inkomst och polisanmälde staten för att vara hallick, borde vara intressant att få höra vad hon tycker om lagen.

#10  Sexköpslagen Sunny
2005-01-20 00:03:40

De flesta nära berörda tycker att lagen är en katastrof.

Micke: Du har rätt i att Petra Östergren är en av de få här i landet som vet mycket om denna lags verkningar bland de berörda.

Rolle: Rosita Sambo kommer troligen att emigrera på grund av den här lagen.

#11  Instämmer med Michaels kritik... fredriktomte
2005-01-20 12:48:47

Sexköpslagen är ett uttryck för en spirande nymoralism i det svenska samhället, tyvärr underblåst av diverse radikalfeminister.

Så som lagstiftningen på området ser ut idag hjälper det knappast de utsatta kvinnorna (de kvinnliga prostituerade). Inte heller bidrar den till att skapa en sundare och mer jämställd syn på sexualiteten. Snarare ger den uttryck för inställningen att kvinnors sexualitet är mycket ömtåligare än mäns och därmed i behov av särskilt skydd. Vad som borde göras är istället att lagen slopas i kombination med ett arbete mot att legitimera olika former av sexarbete. I och med legitimerandet borde även krav på rättigheter och säkerhet inom yrket ställas. Gärna ett seriöst fackförbund, seriös yrkesutbildning, osv.

Hur man ställer sig till sexköpslagen beror dock mycket på vad man har för inställning till sex och vad man tror är den egentligt bakomliggande orsaken till varför många sexarbetare far illa. Jag, liksom många andra sexpositiva, är av uppfattningen att orsaken till det negativa är olika sociala faktorer. Dvs sådant som beror på allmänhetens inställning och behandling av de involverade. För övrigt en inställning som går väl ihop med den likhetsfeministiska. Radikalfeminister, konservativa och andra som är positiva till sexköpslagen har ofta inställningen att det negativa härrör ur rent kroppsliga funktioner. Dvs att det helt enkelt är omöjligt för en människa att inte bli olycklig av att sälja sex på något vis, oavsett hur samhället i övrigt är ordnat. En inställning som i mångt och mycket faller väl samman med särartsfeminism (som ofta just talar om olika "eviga" egenskaper). Vilket ju gör det ganska lustigt att vi fortfarande tillåter inspelandet och försäljningen av olika pornografiska allster (film, tidningar, osv). Även dessa borde ju definitionsmässigt vara skadliga. Vilket ju också många av de mer insatta prostitutionsmotståndarna anser (de vill även förbjuda porr). Dock finns det fortfarande väldigt många som har en minst sagt luddig inställning till det hela (att t.ex. hävda att prostitution definitionsmässigt är skadligt, men att porr inte är det).

#12   Linda
2005-01-21 15:10:02

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#13  sexköpslagen Sigrun
2005-01-21 15:30:22

Jag tycker den har goda effekter eftersom det är färre gatuprostituerade. Att det finns ett antal kvinnor som gör det "hemma" via nätet, tror jag har det goda med sig att dom i varje fall inte utsätts för våld i lika stor utsträckning som dom på gatan.

Sen knarkar ju prostituerade i stor utsträckning eller går på psykofarmaka.

Kombinationen Våld + knark + psykofarmaka gör att dessa kvinnor är en extremt utsatt grupp. Att göra dem kriminella också är ingen vidare idé. Å andra sidan bör man försöka begränsa verksamheten, så jag tycker att sexköpslagen är en bra ansats.

#14  Sigrun Michael Lundahl
2005-01-21 15:47:48

Långt ifrån alla prostituerade har den inställningen till lagen som du har.

Nackdelar:

- Kundbasen minskade. Ett antal kunder skrämdes bort. Kan tyckas bra vid första anblick, men den reella effekten är att då sjukner priserna. En prostituerad som knarkar har ett mål att nå: tillräckligt med pengar för att köpa den dagliga dosen. Om pengabehovet är konstant men priset på det hon säljer sjunker, vad måste hon göra då? Sälja oftare eller sälja dyrare. Vad är dyrare? Osäker sex och mer avancerad sex.

- Skitstövlarna blev kvar. Vilka var det som skrämdes bort av lagen. Jo det var de hyffsat "schyssta" kunderna... de som räds lagen och som räds att göra fel. I Malmö blev det extra tydligt att det var bordellerna i Köpenhamn som fick ta emot de kunderna. Kvar blir de som inte bryr sig om lagen och därmed också inte bryr sig särskilt mycket om de gör tjejerna illa eller inte. Nu har det blivit svårare för de utsatta att säga nej till de farliga kunderna.

- Ökat beroende av hallickar. När kundbasen minskar blir det svårare att få kunder. I och med detta så blir de prostituerade mer beroende av hallickar som kan förse dem med kunder. Detta ökar deras utsatthet.

- Skyddsnätet slogs sönder. Att de prostituerade på gatan syntes var ett skyddsnät. Socialen kunde lättare få kontakt med dem. Och de prostituerade kunde samarbeta lättare och skapa skyddsnät mot dåliga kunder. När det inte längre blev hållbart att jobba synligt slog allt detta sönder. Myndigheternas kontakt med de hjälpbehövande minskade. De prostituerade fick svårare att stötta varandra.

- Kundbedömningen blev svårare. När en potentiell kund tar kontakt med en prostituerad måste säljaren avgöra om den här personen är farlig eller inte. I och med att kunderna fick polisen i hälarna blev det betydligt svårare eftersom kunden då är nervös och snabbt vill komma ifrån platsen. Säljaren fick svårare att i tid upptäcka farliga kunder.

Slutligen vet vi inte var de gatuprostituerade blev av någonstans. Att de nu inte syns är inget bevis på att de har slutat. Ingen har entydigt kunnat visa att lagen faktiskt minskade protitutionen... bara att den nu inte syns lika tydligt.

/Micke

#15   Karra
2005-01-22 11:48:50

Jag är kluven. Å ena sidan ogillar jag prostitution, så av rent personliga skäl skulle jag tycka att det var bra om det minskade. Å andra sidan verkar sexköpslagen ha medfört en hel del nackdelar för prostituerade.

Vad jag förstått så var ett av syftena med sexköpslagen att bekämpa trafficking genom att markera att efterfrågan är en del av problemet. Eftersom det finns människor som vill köpa sex av traffickingoffer kan denna vidriga verksamhet fortsätta. Och innan sexköpslagen stiftades fanns inget sätt att komma åt dessa sexköpare. Det är mkt möjligt att jag har fel, rätta mig i så fall.
Jag har också fått uppfattningen (och jag kan ha fel även här såklart) att det ändå s a s kostar för lite att köpa sex av ett traffickingoffer. Straffet för det verkar bli typ dagsböter el dyl, som om det rörde sig om att skjutsa nån på pakethållaren på cykeln eller köra 10 kilometer för fort med bilen.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?