feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Konsekvensen av att aldrig vara objekt


Gå till senaste inlägget#1  Konsekvensen av att aldrig vara objekt Robert
2003-10-19 14:13:05

Jag tänker här ge en liten berättelse om objektet och subjektet. Förhoppningsvis inbjuder den till lite eftertanke hos de som med gälla röster ständigt manar till krig mot objektifiering i alla dess former. De som därmed förespråkar det fulländade subjektet.

En subjektskvinna är en kvinna som aldrig någonsin är ett objekt för någon annan människas handling eller tanke. Subjektskvinnan är aktiv och agerar istället för att reagera; hon kan aldrig göras till ett objekt att beskåda, aldrig till ett objekt att slå, aldrig till ett kvinnoobjekt som kan nedvärderas. Subjektskvinnan väljer istället själv vem hon vill älska, vem hon vill hata, vem hon vill dyrka.

Subjektskvinnan väljer sina vänner. Men tyvärr kan jag aldrig välja en subjektskvinna som min vän. För i samma stund som jag väljer en subjektskvinna till min vän blir hon ett objekt, och upphör därmed att vara subjektskvinna. Så att vara vän med en subjektskvinna går inte, för ensidig vänskap är precis lika omöjligt som ett mynt utan två sidor.

Det går inte heller att älska en subjektskvinna. En gång väckte en subjektskvinna mina känslor. Hon gjorde mig varm och fick mitt hjärta att bulta. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte gå fram till henne, jag kunde inte titta på henne, jag kunde inte prata med henne, jag kunde inte väcka hennes känslor, jag kunde inte ens drömma om eller längta efter henne, för då skulle hon upphöra att existera.

Naturligtvis finns det inga subjektskvinnor på riktigt, men det finns de människor som bygger ett ideal kring henne. Människor som vill dra upp en klar gräns mellan de som är objekt, och de som är subjekt. Människor som vägrar vara objekt för någon annan människas handling eller tanke. Det är högst naturligt, för vem vill bedömas? Vem vill granskas? Vem vill värderas?

Men för att människor ska kunna leva tillsammans måste människor vara både subjekt och objekt. Människor måste både älska och älskas, alternativet är total isolation ifrån alla andra levande varelser, och för att nå dit skulle vi behöva ersätta mänskligheten med en enda själ. En själ att föra mänsklighetens arv vidare genom natten. En själ som aldrig sover. En själ som aldrig dör. En själ som inte räds ensamheten i vintergatans kalla rymd. Det fulländade subjektet.

Det finns någonting djupt mänskligt i en längtan efter att vara det fulländade subjektet. Själv erkänner jag min skuld i detta. Jag vill inte heller vara ett objekt. Jag vill inte bedömas, jag vill inte granskas eller värderas. Därför vill jag inte heller bli älskad. Av medlidande vill jag inte heller göra någon annan människa till ett objekt. Jag vill inte älska.

Jag vet att drömmen om det fulländade subjektet är farlig, men mitt sinne dras till den som ett bi till en burk honung, jag vill leva i drömmen men fruktar samtidigt dess brutala konsekvens. Vid min sida har jag feminister och andra dårar som inte förstår vilka krafter de spelar med. Utan egentlig eftertanke och reflektion dyrkar de det fulländade subjektet. En vis människa skulle istället söka en balans mellan subjektet och objektet.

Min fråga till feministerna på den här sidan är: På vilket sätt eftersträvar ni en balans mellan subjektet och objektet i era liv? Ingår balans i feministisk etik? Ingår balans i feminetik?

#2  Tillägg: Robert
2003-10-19 23:57:53

Jag ville bara påpeka att texten kanske inte ska tolkas rent bokstavligt. Det är en lek med begrepp som många tar för självklara, men som vid närmare betraktelse har ett betydande djup och komplexitet. Det skulle vara intressant att se några kommentarer på detta.

#3  Robert Sara
2003-10-20 16:48:10

Du ska givetvis ha beröm för din aktivitet på de här diskussionssidorna vad gäller startande av trådar.
Tyvärr tycker jag att de processer eller de dillemman du vill göra gällande har en viss grovhet som gör att argumenten som ställs mot varandra oftas är alltför dogmatiska eller binära för att visa på ett reellt problem.
Var exakt har du fått intrycket eler hämtat åsikten att feminister bara vill vara subjekt i den väldigt rigida och filosofiskt kategoriska benämningen som du använder? Det måste du nog klargöra, för annars har du nog ingen egentlig problemställnig.
Du verkar utgå från en Cartesiansk filosofi om individen. Du kanske referarera till att feminister ibland också utgår från detta binära objekt/subjekt tankesätt? Om du gör det så tror jag ändå inte att feminister skulle se på kvinnan som bara subjekt. Att vara människa är enligt mig att ingå i en dialektal kommunikation mellan sig själv och omvärlden. Man talar väldigt mycket om kroppsteori i dagens (västerländska)filosofi och feminismen är också djupt engagerad i detta. Här talar man om en hittills väldigt förbisedd del av individen alltså kroppen. Tidigare kritik och filosofi har utgått från en slags existentiell hierarki där "själen" eller subjektiva processer har varit överordnade de fysiska, kroppsliga. Vad man har tittat på och gjort är att man har dekonstruerat denna "binära" hierarki, alltså inte bara reverserat den utan upplöst den. Queer teori är ju en sådan praktik. Í praktiken är det ohållbart att bibehålla synen på subjektet som avskiljbart fån objektet. Feminismen handlar i detta fall snarare om en kritik mot de som vidhåller att kvinnan är låst i en objektiv arketyp som hon inte kan identifiera sig med och som fängslar henne, gör henne maktlös i samhället än om att hon helst av allt bara vill vara subjekt i den bemärkelsen du definierar det, dvs utan objektiva kvaliteter(en gammal strukturell definition som karaktäriserar det modernistiska identitets-paradigmet).
Alltså min fråga är: Vem förespråkar "det fulländade subjektet"? Hur definierar du detta subjekt?

#4  Det feminister inte förstår... David
2003-10-20 17:55:58

Det feminister inte förstår är att man är ett objekt hela tiden.

Är man fotbollsproffs så reduceras man till "sportobjekt". Är man frisör så reduceras man till "en-som-kan-klippa-hår-objekt". Ni förstår vinken.

#5  Definition: Robert
2003-10-20 19:21:20

Det fulländade subjektet är någon som aldrig är ett objekt för någon annan människas handling eller tanke. Det vill säga en i praktiken ganska ensam person, men samtidigt en person med all makt över sigsjälv.

Självklart så finns det ingen som öppet förespråkar det fulländade subjektet. Det vore ungefär som att öppet förespråka det positiva i att släppa atombomber, men ändå har människor släppt atombomber ellerhur?

Feminister brukar ofta säga att porren är dålig för att den objektifierar kvinnor. Det jag undrar då är; varför är det dåligt att objektifiera kvinnor? Själva objektifieringen är väl inget argument i sig, vi håller ju båda med om att det finns en balans mellan att vara objekt och att vara subjekt. Så varför säger feminister helt plötsligt att kvinnor inte ska få vara objekt?

Jag tror att feminister i själva verket upplever en obalans, som du säger; att kvinnor skulle vara objekt i för hög grad. Men feminismen är ingen sansad och nyanserad rörelse, det är en rörelse som törstar efter snabba resultat till vilket pris som helst, och då kan man inte prata om balans. Nej, feminister säger därför kort och gott att det är fel att objektifiera kvinnor. Men du måste väl inse det extrema i den ståndpunkten? Den som säger att det är fel att objektifiera kvinnor säger ju i praktiken att kvinnor ska bli det fulländade subjektet.

Jag är verkligen rädd för människor som har den åsikten, för mig är det lika obehagligt som människor som förespråkar atombombskrig faktiskt. Du kan ju tycka att jag och alla andra miljoner män som stör sig på detta bara missförstår, men om feminismen respekterar alla människor så borde ni inte vara så hänsynslösa i er retorik.

För övrigt så är all logik binär, ett påstående är antingen sant eller falskt. Eller har detta ändrats sedan kvinnor började komma in i vetenskapen?

För övrigt så tycker jag att feminismen i sig är väldigt binär och grovhuggen. Kvinnors kroppar ska inte få säljas (inget utrymme för undantag). Porr är fel (inget utrymme för undantag). Mina grovhuggna resonemang är bara feminismens spegelbild.

#6  Sara, vad jag inte förstår är.. Jon B
2003-10-21 10:24:10

"kvinnan är låst i en objektiv arketyp som hon inte kan identifiera sig med och som fängslar henne". Meningen alltså. Vad betyder den? Jag är ganska gammal, inte särkilt begåvad och dessutom man. Tror du att du kan formulera om meningen så att den blir begriplig för mej?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?