feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Vad är mansanpassad feminism?


Gå till senaste inlägget#1  Vad är mansanpassad feminism? suvi
2006-10-05 14:25:48

Att försöka ge sig på att teorisera om vad mansanpassad feminism är kommer att bli mitt nästa projekt.

Här är några snabba tankar som jag haft angående det, hjälp gärna till med egna tankar och funderingar på vad det är och hur en känner igen mansanpassad feminism/feminist.

--

Heteronormsspöket som många straighta kvinnliga feminister fortfarande inte har gjort upp med och därmed lider av en form av snedvriden solidaritets fokus tack vare den överväldigande heterosexistiska uppfostran. Flickor uppfostras till att som vuxna bilda ett monogamt heterosexuellt parförhållande med män och att redan som barn visa lojalitet och solidaritet med pojkar från den passiva underordnades position. flickor ska vara söta, rara, tysta och leka stillsamma lekar till skillnad från pojkarna, som tillåts vara tuffa, starka, fysiskt aktiva och leka busiga lekar.

--

Att säga sig älska män fast en är feminist innebär att en riskerar hamna i en försvarsposition som är både jobbig och tidsödande. Det innebär att en, så gott som, alltid måste förklara sitt eget perspektiv och samtidigt försäkra män att en inte är manshatare bara för att en anser och upplever sig vara förtryckt som kvinna och vill foskusera sin feministiska kamp utifrån det perspektivet. Det kan lätt skapa en intressekonflikt och därmed är det lätt hänt att solidaritets fokuset flyttas från att vara en kvinnofråga till förmån för mer könsneutral eller ren mansfråga.

--

Kvinnors rätt till sina egna kroppar har alltid varit en central fråga inom feminismen, och är det fortfarande, men att ge försäkran, "jag-är-feminist-men-jag-älskar-män", är som att ge ett halvt löfte om sexuell tillgänglighet, om att vara ett passivt sexobjekt och inte en aktiv sexsubjekt, då vore det nästan bättre att säga "jag-är-feminist-och-jag-älskar-att-knulla-män", om en nu är feminist, kvinna, straight och gillar det aviga sättet att ha sex på.

--

Kanske det är en form av stockholmsyndrom vi ser hos många straighta kvinnliga feminister? http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmssyndromet
Stockholmssyndromet är ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller personer hållna mot sin vilja – fångar – utvecklar en relation till kidnapparen/-na.

Fritt parafraserat: Det är ett tillstånd där den mot sin vilja underordnade utvecklar en lojalitets och solidaritets relation med den överordnade, vilket skulle ge oss en mansanpassad feminist.
(fast personligen känner jag att det passar bättre med, "jag-är-feminist-men-jag-älskar-män"-syndrom.)

Vad säger ni, lust att hänga på och definera, analysera och förklara "mansanpassad feminism"?

#2  Sv: Vad är mansanpassad feminism? UppåtEmma
2006-10-05 15:15:45

jag gillar nog din första definition bättre.

suvi sa:
... i den mansanpassade feminismen får det inte finnas en plats för kvinnor att känna en sammanhållning med varandra och komma ifrån den dagliga och pådyvlade normen för människan, mannen.

I den mansanpassade feminismen är det diskriminering om kvinnor vill vara sig själva, och för sig själva, för en stund, om kvinnor vill känna på hur det är att vara en norm.

I en mansanpassad feminism är det diskriminering om:
Kvinnor gör andra kvinnor medvetna om det gemensamma historia som kvinnor delar.
Kvinnor tillsammans analyserar hur förtrycket ser ut och vad det innebär för kvinnorna.
Kvinnor söker en fristad från mansnormen för att kunna festa tillsammans med andra kvinnor.

I den mansanppassade feminismen måste kvinnorna anpassas på mäns villkor för att uppnå en mansanpassad jämställdhet mellan könen.


I din senare definition (dennat tråd) så utgår du mer ifrån vad kvinnor gör för fel på något sätt, än vad den mansanpassade feminismen innebär. Vet inte om jag kan förklara hur jag ser skillnaden närmare... :/ Den mansanpassade feminismen drivs ju av både kvinnor och män.

#3  Sv: Vad är mansanpassad feminism? suvi
2006-10-05 15:44:42

Jag förstår vad du menar UE, men i det du citerade så är det ju mera följderna av den mansanpassade feminismen, i den här tråden skulle jag vilja ha mer varför det kan uppstå, alltså vilka mekanismer som kan få en feministisk kvinna att anpassa sin femistiska ideologi utifrån ett hänsynstagande till män. Inte alls min mening att skuldbelägga kvinnorna för det, även om jag kan förstå att det kan upplevas så.

Sen är ju inte "mansanpassad feminism" ett verdertaget begrepp, så vitt jag vet, så den är öppen för alla slags begreppsförklaringar, tolkningar och definitioner.

Om du är nöjd med det du citerade så är inte jag den som säger emot, jag är själv ganska nöjd med det. ;-)

#4  Sv: Vad är mansanpassad feminism? UppåtEmma
2006-10-05 15:57:41

men varför bara fokusera på feministiska kvinnor som anpassar sin ideologi - varför inte fråga vilka mekanismer som gör att feministiska män gör det? eller är svaret för givet? :-/
Jag tror det är nödvändigt. Eller, shit, tänker jag för mansanpassat då? det här är riktigt intressanta träskmarker att klampa i!!! :-0

#5  Sv: Vad är mansanpassad feminism? suvi
2006-10-05 16:13:42

Det bra om nån tar sig an att teorisera om feministiska män som bidragande orsak till mansanpassad feminism, jag vill inte vara ensam om att defiera det, eller tolka, eller förklara det begreppsmässigt, ju fler perspektiv desto bättre, och nej jag tror inte du tänker mansanpassat bara för det.

#6  Sv: Vad är mansanpassad feminism? stevieg
2006-10-05 16:26:33

kul att du tog upp detta, suvi. jag ha själv tänkt en del på detta men ur ett annat perspektiv som kanske skulle kunna definieras som mansanpassa feminism, d senaste året(typ).
min instinkt sa mig att den mansanpassade feminismen skulle va den del av d patriarkala förtrycket som gör oss män till förtryckare genom den uppfostran som e oundviklig i vår samhällsstruktur. insikten skapar dock, för mig som man, lätt ett solidaritetstänkande som en måste se på m väldigt kritiska ögon för att inte hamna i stockholmssyndromet(som jag f.ö. tyckte va en väldigt bra liknelse o gärna fortsätter använda).

#7  Sv: Vad är mansanpassad feminism? stevieg
2006-10-05 16:27:49

verkar som om vi skrev samtidigt där, suvi ;) hoppas jag får tillfälle att kolla mer på detta i helgen om jag inte hinner mer idag. mycke intressant :)

#8  Sv: Vad är mansanpassad feminism? stevieg
2006-10-05 16:34:26

tror jag måste utveckla lite mer...

så som jag ser feminismen när den är mansanpassad e alltså en feminism som e mer lättillgänglig för män. en feminism "för män" om en så vill. en feminism som talar till den hetronomrativa mannen på hans "språk" för att på d viset kunna förklara de patriarkala fenomenen/problemen ur en hetronormativ synvinkel...ah, fy fan som sagt, sköna träskmarker detta. jag vet inte om jag gör mig tydlig på nåt sätt över huvud taget men jag lyckades ivf förklara varför jag e feminist för min klass här på KTH, m gott resultat.

#9  Sv: Vad är mansanpassad feminism? PerEdman
2006-10-05 16:34:51

Jag förstår inte vad det är du försöker definiera. "Mansanpassad feminism", okej, men i vilket syfte? Till vilken användning? Är det för att beskriva något som finns idag?

/ Per

#10  Sv: Vad är mansanpassad feminism? stevieg
2006-10-05 16:37:03

just d! missade poängen där :P
d e alltså m den här synen på mansanpassad feminism som ett solidariskt tänkande e väsentligt i viss mån, o som m okritiska ögon kan resultera i stockholmssyndromet.

#11  Sv: Vad är mansanpassad feminism? PerEdman
2006-10-05 16:37:59

En fråga som bubblar upp inom mig är...

Äger kvinnor feminismen? Om kvinnor äger feminismen är mäns adoption av feminism ett intrång. Men om kvinnor inte äger feminismen, och män definitivt inte äger feminismen, så är det fel att tala om intrång eller ens anpassning. Feminismen måste, som nästan alla andra ismer, ta hänsyn till alla de som identifierar sig med den. Om vi skall utesluta någon eller någon grupp, utifrån vilken befogenhet tror vi oss då ha rätt att göra det, och varför skulle inte den andra gruppen lika gärna, med lika stor rätt, försöka utesluta oss ur sin definition?

Men om kvinnorna äger feminismen, då är det givetvis mycket enklare. Jag tycker bara inte att kvinnor äger den. Jag tycker att vi alla äger den tillsammans.

#12  PerEdman stevieg
2006-10-05 16:45:56

min tanke e nog att försöka se feminismen ur de perspektiv som gynnar män för att förklara d för manliga icke-feminister. i en priviligierad position e d svårt att se va som e fel o som jag upplever d e d många män som inte kan ta till sig feminismen för att de inte ser just de här felen o vilken nytta de skulle ha av att rätta till dem(rätta fel som inte finns ur deras synvinkel).

#13  Suvi: Vad är mansanpassad feminism? kasimir
2006-10-05 16:58:43

I min sinnesvärld innebär en "mansanpassad feminism" och en "kvinnoanpassad feminism" att man gör exakt den uppdelningen som man egentligen inte vill ha.

Om nu kvinnor vill vara för sig själva för att inte behöva följa en "manlig" norm, eller om män vill vara för sig själva för att slippa uppföra sig som kvinnor förväntar sig att de skall vara, låt båda göra det.

Sedan förstår jag inte riktigt varför du anser att det är just straighta kvinnliga feminister som utgör ett problem i sammanhanget. Anser du således att det bara är icke-straighta kvinnliga feminister som kan föra saken vidare?

Och jag är lite osäker nu om jag får säga att jag älskar min fru och fortfarande kan vara feminist.

/Kai

#14  Sv: Vad är mansanpassad feminism? metamorfos
2006-10-05 19:21:52

Jag tycker att vi ser väldigt mycket av mansanpassad "feminism" just nu runt omkring oss.

#15  OT metamorfos
2006-10-05 19:27:37

(snälla, söta, stevieg, kan du inte hjälpa mig att dekoda vad du skriver? jag har jätteproblem med att tolka enstaka bokstäver som inte är bokstaven "i")

#16  Ägande eller tolkningsföreträde? metamorfos
2006-10-05 19:30:05

PerEdman är inne på en viktig sak. Jag ser det som att kvinnor har tolkningsföreträde när det gäller feminism. Trots allt handlar det om saker som har sitt ursprung i Mannen som norm, Kvinnan som B-lagspelare, kvinnokamp, rösträtt, kvinnofrigörelse och sånt.

#17  Sv: Vad är mansanpassad feminism? Blindalina
2006-10-05 19:31:38

jag tycker du Stevieg har en poäng med den definitionen och versionen av och för män mansanpassad feminism i #8, även om det inte var det trådstarten handlade om.

jag tror att, för den bästa förståelsen av feminism och genusteori; måste dels förstås en gemensam förståelse finnas, men även en där varje genus analyserar könsobalanserna och -strukturerna per upplevt kön.

dvs, alla vinner på att även feministiska män analyserar sitt förhållande till sitt upplevda kön och sitt förhållande via feminism.

#18  Sv: Vad är mansanpassad feminism? suvi
2006-10-05 20:31:14

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


Varför är feminism? För mig finns det ett enkelt svar, som också förklarar varför jag fokuserar mer på kvinnor, och gärna använder uteslutning av män som medel för att uppnå syftet. Feminism för mig är att förbättra kvinnans ställning och villkor i samhället, (för att som mål uppnå jämställdhet med män).

Blindalina har rätt, det handlar inte om att anpassa feminismen för att män ska ha det lättare att ta feminismen till sig, det finns en risk med det, och det marginalisering och osynligörande av feminismens grund, (som jag beskrev ovan). Med mansanpassad feminism menade jag att feminister som tar hänsyn till mäns "ömma tår" och därmed minskar sin egen rymd att agera i.

Jag var lite inne på det när jag skrev det här och anledning varför jag började fundera på detta med mansanpassad feminism öht:[citat suvi]hmm.. jag har börjat fundera på det där och funnit att det finns ett problem med att överge systerskapet till förmån för syskonskapet i ett genussystem där kvinnor fortfarande är underordnade. Jag tror det finns en risk att systrar hamnar i en lillasyster-position i ett syskonskap, för oavsett hur vi än vrider och vänder på det så är mannen fortfarande norm i samhället, även bland oss feminister. Jag har märkt i debatter med manliga feminister hur dom tar ibland tolknings- och definitionsrätten hur kvinnor upplever och/eller borde uppleva en könsbunden orättvisa, kvinnofrågor som känns viktiga att diskutera blir marginaliserade till förmån för en mer könsneutral fråga. [/citat]
[citat kasimir]Sedan förstår jag inte riktigt varför du anser att det är just straighta kvinnliga feminister som utgör ett problem i sammanhanget. Anser du således att det bara är icke-straighta kvinnliga feminister som kan föra saken vidare?[citat]Jag tror svaret är så enkelt att jag alltid varit så kvinnororienterad, brukar sällan tänka på män helt enkelt, och så tycker jag om att problematisera det heterosexuella hos en kvinna, däremot tror jag faktiskt att den heterosexistiska uppfostran har en viss påverkan på hur straighta kvinnor, feministiska och icke-feministiska, fördelar sin lojalitet/solidaritet mellan könen i könsspecifika frågor.
Samma intressekonflikt finns inte hos lesbiska feminister, men det kanske har sin naturliga förklaring, vi är ju perversa manshatare allihopa. ;-)

#19  -> Suvi, lite OT ROFL kasimir
2006-10-05 21:26:04

Självklart är ni det. Jag minns att detta ansågs att vara en del av konspirationsteorin kring kvinnorörelsen under 80-talet. De hemska flatorna engarer sig i kvinnorörelsen för att frigöra kvinnorna sexuellt, och alienera dom från männen, för at utöka sina egna jaktmarker och tillfredställa sina lustar.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?