feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Centerpartiet och feminismen *Val 2006*


Gå till senaste inlägget#1  Centerpartiet och feminismen *Val 2006* metamorfos
2006-09-10 10:50:19

http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.asp… här finns en länk till Centerpartiets valmanifest (pdf).

(c) vill skriva ett "kontrakt" med väljarna. Valmainfestet handlar mest om att poängtera rätten till ett arbete, såvitt jag förstår handlar det mer konkret om att ta bort vissa arbetsrättsliga tryggheter för ungdomar (dvs de kan bli avskedade lättare än i dag). Inte mycket om hur arbetsmarknaden ska bli mer jämställd. Ingenting, närmare bestämt.

Sen kommer ett stycke om välfärden. Framförallt fattiga kvinnor "sitter fast i bidragsfällan" och det ska (c) lösa med - arbete. Dvs det ska löna sig att arbeta även för den som är lågutbildad. Ett litet stycke handlar om obalans i makt. Inga konkreta förslag, men vilja verkar finnas att faktiskt rätta till ojämställdheten.

När det gäller rättsliga åtgärder, vill (c) ta bort begreppet "mindre grov våldtäkt" och se över straffskalorna (= skärpa dem). (Vilka straffskalor som avses, framgår inte.)

Barnomsorg då? Nja, där vill (c) införa barnomsorgspeng så att föräldrarna ska kunna välja barnomsorg själva. Inget om individuell föräldraförsäkring. Men den här barnomsorgspengen är ju precis tvärt emot vad de sagt tidigare - det är ju ett enormt barnbidrag! Men - i min enfald trodde jag att det gick alldeles utmärkt att välja barnomsorg själv redan i dag. Vare sig kommunal eller privat. Det har i alla fall vi kunnat göra.

(c) vill också att äldre ska kunna fortsätta arbeta. Det ska gå att göra genom att slopa arbetsgivaravgiften efter 65 år. I kombination med att de vill göra det lättare att anställa (och avskeda) ungdomar, vill de göra det lättare för de grupperna att få jobb.

Hm. Jag tycker det verkar som att de vill göra det billigare för företagen att anställa outbildade/utan yrkeserfarenhet + väldigt erfarna så att de slipper anställa besvärliga medelålders småbarnsföräldrar som ställer massa krav på flextid och vård av barn-ledighet. Det missgynnar naturligtvis föräldrar - och eftersom inget görs för att jämställa föräldrar t.ex. med individuell föräldraförsäkring, så missgynnas förmodligen kvinnorna ännu mer.

Hushållsnära tjänster ska kunna bli billigare. Mjo, det här förslaget är inte så dumt enligt min mening. Med tanke på att det finns något som kallas ROT-avdrag (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) som gör det billigare att anlita någon att fixa ditt hus, dvs. i de flesta fall en manlig hantverkare, så borde det i jämställdhetens namn finnas motsvarande avdrag för att fixa storstädning, fönsterpustning och annat. Det är ju av tradition en kvinnosyssla...

Sen har (c) rätt mycket miljöprofil. Och Alliansen så klart.

#2  Sv: Centerpartiet och feminismen *Val 2006* Faktum
2006-09-13 20:59:51

Jag funderar på att lägga min röst på centerpartiet. De verkar ha en hel del vettiga åsikter och värderingar. Skulle dock behöva mer info om hur de ser på feminism och jämställdhet.

#3  tips charlie
2006-09-13 21:07:02

gå till deras hemsida, klicka på "politik från a till ö", sen kan du klicka på bokstäver och kolla in specifika frågor. skitsmart, faktiskt, önskar att samtliga partier hade en sån hemsidofunktion.

#4  Sv: Centerpartiet och feminismen *Val 2006* Faktum
2006-09-13 21:10:08

Jag har varit inne på deras sida och så här skriver de om feminism

För att möjliggöra för alla individer att växa och ta ansvar är det viktigt att genom system och beslut se till att inte konservera den rådande könsmaktsordningen, utan att bryta den. Definitionsmässigt handlar feminism om att kvinnor och män ska vara jämställda. För centerpartiet innebär feminismen också ett gemensamt ansvar för kvinnor och män att förändra samhället. Centerpartiet vill verka för ett mer jämställt samhälle, där varje människa betraktas som en individ med särskilda egenskaper. Det är ett samhälle där kvinnor och män har samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Centerpartiet vill också verka för ekonomisk jämställdhet. Alla ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Feminismen handlar också om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. För att motverka den bristande jämställdheten måste även mäns våld mot kvinnor upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.Centerpartiet vill:

* Motverka den bristande jämställdheten i samhället genom att:
- verka för kvinnors frihet från våld.
- argumenterar för lika lön för likvärdigt arbete
- öka kvinnors makt över ekonomiska resurser och näringslivet genom att göra det möjligt för, och stimulera, fler kvinnor att starta och driva företag samt att inneha viktiga ledande positioner i företagsledningar och styrelser.


Min undran är hur mycket av det här är snack och hur mycket är genuint?

#5  Sv: Centerpartiet och feminismen *Val 2006* Faktum
2006-09-13 21:27:24

De faktorer och det som talar för centerpartiet för min del är följande:
Ingen specifik rabgordning.
1. * Att det inte ska vara olagligt att ladda ned film och musik för privat bruk
* Se över och modernisera upphovrättslagen

2. Motverka den bristande jämställdheten i samhället genom att:
- verka för kvinnors frihet från våld.
- argumenterar för lika lön för likvärdigt arbete
- öka kvinnors makt över ekonomiska resurser och näringslivet genom att göra det möjligt för, och stimulera, fler kvinnor att starta och driva företag samt att inneha viktiga ledande positioner i företagsledningar och styrelser.

3. * Ha en individanpassad skola
* Avskaffa timplanen och istället sätta upp kunskapsmål antalet år eleven ska finnas i skolan
* Att ingen elev ska lämna grundskolan utan tillräckliga kunskaper
* Att betyg ska ges tidigare och i fler steg
* Införa kunskapskontrakt - som ett led i vår ambition att skriva om skollagen, så att den fokuserar på elevens rätt till kunskaper istället för att bara leverera nio års obligatorisk skolgång
* Att det ska finnas fler lärare i skolorna
* Öka elev- och föräldrainflytandet när det gäller beslutsfattande om arbetsformer och innehåll i undervisningen
* Införa en flexibel skolgång - ge möjlighet för elever att börja grundskola vid fler tidpunkter än bara på höstterminen, kunskaps- och mognadsnivå ska styra när det gäller skolstart
* Att läroplaner ska omarbetas och ge entreprenörskap, kreativitet och kunskap om företagande en naturlig plats i undervisningen
* Öppna upp för fler kommunala skolor att bli självstyrande, där de som finns i skolan det vill säga lärare, elever och skolledare får mer makt över hur verksamheten bedrivs

4. # Att jämställdhetsarbetet ska börja i hemmet men även vara ett naturligt inslag i förskolan, grundskolan, gymnasiet, högskolan/universitetet och arbetsplatser
# Bryta kvinnors underordning i samhället genom lagstiftning, utbildning och förändrade attityder
# Minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor samt sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare som till största delen är kvinnor
# Motverka våldet mot kvinnor, exempelvis genom att utbilda myndighetspersoner i frågan och skärpa besöksförbudet
# Arbeta för att kvinnor får mer makt och inflytande i såväl offentlig som privat sektor, exempelvis genom att få fler kvinnor att starta företag
# Öppna upp offentlig sektor för företagande så att fler kvinnor i praktiken kan bli företagare

Jag gillar dessa förslag men vet inte om det är så att andra partin anser typ samma sak. Jag vill få tillbaks ording och reda i skolan, lärarna måste kunna förbjuda ungarna att ha mobiltelefon utan att riskera att dömmas för "Egenmäktigt förfarande".

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?