feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig?


Gå till senaste inlägget



#1  Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? MarianneK
2006-07-23 17:52:51

DN hade idag en fokusartikel om ensamstående pappor som är lantbrukare. Tydligen är det svårt för dem att få vårdnad/delad vårdnad av sina barn eftersom socialmänniskorna har fördomar om vilka yrken män kan ha och samtidigt vara pappor. Men det som fick mest plats handlade om en man som hade delad vårdad av sina två barn och var lantbrukare. Blev helt varm av att läsa om hur han såg på barn och prioriteringar, bland annat. Fint reportage utan eländesfokusering.

Den nya vårdnadslagstiftningen, som ska ersätta den kritiserade som vi har idag, handlar (som jag har förstått den) om att i första hand se till barnets bästa och att inte döma till delad vårdnad om det inte verkar troligt att föräldrarna kan samarbeta. Och det här låter ju bra. Men finns det då ett problem med att den starkare partern (nästan alltid kvinnan) kan utnyttja detta för att slippa dela vårdnaden?

Som jag ser det är det egentligen inte lagen det är fel på, utan socialmänniskornas konstiga fördomar om män och kvinnor.

Har själv ingen erfarenhet av vårdnadstvister varken på nära eller långt håll, som jag har haft någon insyn i i alla fall, men det skulle vara intressant att veta vad ni andra tycker.

#2  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? fredriktomte
2006-07-23 18:59:55

Vet inte heller särskilt mycket om den nya vårdnadslagen. Men det som framkommit verkar bra. Överhuvudtaget skadar det inte med ett visst mått av flexibilitet vad gäller den här sortens frågor. En allt för rigid tillämpning av principer riskerar att leda till orimliga konsekvenser för de inblandade, i det här fallet barnen.

Problemet med den här sortens lagstiftning är dock att vad som är barnets bästa är väldigt svårt att avgöra eller garantera via själva lagen. Exempelvis har det ju påpekats att om ett barn utsätts för övergrepp så är det viktigt att få bort barnet från den förälder som står för övergreppen. Men om anklagelsen om övergrepp är falsk och egentligen bara en bricka i ett spel som syftar till att skada den andra föräldern så får ingripandena en motsatt effekt. Då är istället risken stor att barnet skadas av issoleras hos den förälder som kommer med anklagelsen. Omvänt så har jag hört att den nya lagen kommer att innebära att man blir tuffare mot umgängessabotage och dylikt, men här kan man ju invända att om det t.ex. sker övergrepp i familjen så kan ett bortförande av barnet framstå som (den ej förgripande) förälderns enda alternativ för att skydda barnet. Hur man än vrider och vänder på det är risken stor att människor kommer att hamna i kläm. Antingen genom att våldsverkare ges tillgång till sina barn eller genom att falskanmälare och manipulatörer får monopol på barnen.

I det sammanhanget är det också viktigt att inte lyssna alltför mycket på diverse partsintressens lobbyingförsök.

Men, man får hålla tummarna för att lagstiftningen (genom "trial by error") sakta men säkert närmare sig ett tillstånd som skapar så stora möjligheter som möjligt för att garantera barnens bästa.

#3  förresten... fredriktomte
2006-07-23 19:00:44

...har du någon länk till artikeln? Vore kul att läsa. :)

#4  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? MarianneK
2006-07-23 19:19:13

Letade på DN.se, och den borde väl finnas där, men jag hittade inget. Läste den i pappersversionen idag.

#5  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? fredriktomte
2006-07-23 19:26:39

Äsch, jag har svd. Jaja. Man kan inte få allt här i världen.

#6  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? MarianneK
2006-07-23 20:13:05

Nu hittade jag den! Läs gärna:

www.dn.se/DNet/jsp/polopony.jsp?a=554747

#7  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? MarianneK
2006-07-23 20:15:29

Prövar igen (macintosh-elände):

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=554747

#8  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? MarianneK
2006-07-23 20:17:57

Fast det var inte alls samma artikel som i tidningen, såg jag nu. Här presenteras bara problemet, medan den fina historien om den andra pappan, som inte hade problem att få delad vårdnad eftersom han och exet var överens, inte finns med.

Men artikeln går bra att läsa som problemillustration i alla fall.

#9  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? Catharina
2006-07-23 20:21:01

"Men finns det då ett problem med att den starkare partern (nästan alltid kvinnan) kan utnyttja detta för att slippa dela vårdnaden?"

Det finns det säkert, men mest låter det som antifeministisk propaganda i mina öron.

Det viktiga är att barnet inte hamnar hos den förälder (oftast pappan) som riskerar att göra det illa, det är därför man valt att ändra vårdnadslagen vad jag förstår, och det är jag positiv till.

Det bästa för barnet måste vara i centrum, inte föräldrarnas rätt till barnet.

#10  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? Catharina
2006-07-23 20:24:07

"Antingen genom att våldsverkare ges tillgång till sina barn eller genom att falskanmälare och manipulatörer får monopol på barnen."

Av två väldigt onda ting så är det förstnämnda värre.

#11  till MarianneK fredriktomte
2006-07-23 20:54:00

Ja, det var en intressant artikel. Dock är det ju väldigt svårt att säga någonting enbart utifrån en ytlig artikel. Vi känner inte till om det finns andra faktorer som legat till grund för domen, eller om artikeln är vinklad på något sätt. Har socialsekreteraren uttryckt sig på det sätt som det står i artikeln är det ju dock mindre bra. I sådana fall får man hoppas att det är ett issolerat fenomen och inte någon stående praxis hos socialmyndigheterna.

En sak jag kommer att tänka på är könet på socialsekreteraren, liksom könet på de flesta som jobbar inom socialtjänst och barnomsorg. Det här är ju ganska kraftigt könssegregerade sektorer som dessutom innefattar de intressesfärer (omvårdnad, omsorg och barn) som mer än några annan kopplas samman med kvinnor och "kvinnlighet". Hur stor roll kan eventuell kvinnlig homosocialitet inom dessa yrkesgrupper spela in i de utredningar och beslut som fattas?

Finns det någon forskning på området (förmodligen, men vart hittar man den?)?

#12  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? MarianneK
2006-07-24 00:34:47

Jag tror att könsfördomar generellt är ett större problem än kvinnlig homosocialitet. Ex finns det socialsekreterare som anser att en part somm varit otrogen är mindre lämpad som förälder.

Självklart är det barnets bästa som ska vara i centrum, och jag tycker att den gamla lagen i vissa fall (som jag läst om i liknande dn-artiklar och inte har någon djupare insyn i men ändå) tog mer hänsyn till föräldrarnas rätt än till barnets. Problemet är om det finns fördomar om vad som är barnets bästa. En nattarbetande kvinnlig sjuksköterskas yrke nämns inte, medan en manlig egenföretagare anses olämplig.

Men visst, vi vet ju inte alla fakta i fallet. Nån annan som har läst versionen i papperstidningen om bonden som lyckats få ihop det med jobb och barn?

Att inse att det finns kvinnor som kan vara jävliga och motarbeta sina egna barns bästa och förhindra umgänge med pappan eftersom de själva ogillar honom, är snarare feministisk propaganda. Kvinnor är inte goda, sköra väsen, och män är inte onda. Det finns barn som far illa, det finns mammor som far illa, och det finns pappor som far illa.

En del mammor som ägnar sig åt umgängessabotage har säkert all rätt (utom juridisk) på sin sida, medan andra inte har det.

#13  till MarianneK fredriktomte
2006-07-24 23:33:56

Som jag ser det föder homosocialitet och könssegregation könsfördomar som få andra företeelser. Om det förekommer mycket könssegregation och homosocialitet inom en yrkesgrupp så tror jag risken för utvecklandet av könsfördomar är ganska stor. Annars har jag svårt att se varför just socialarbetare skulle vara mer fördomsfulla än några andra yrkeskategorier. Tvärtom kan man ju tycka att socionomer borde vara ganska öppna för tankar kring genus och sociala roller (i motsatts till föreställningar om "naturliga" skillnader).

Frågan är om den nya lagen kommer att bli bättre? Jag misstänker att en del lobbyinggrupper som velat ha en ändring nog först och främst fokuserat på (den ena) förälderns rätt, även om man självklart klätt in argumenten i tal om barnets bästa.

Iofs tycker jag samtidigt att det verkar som om den nya lagen vore en förbättring. Men man vet aldrig säkert förren man sett konsekvenserna.

Angående det sista om att det är feministiskt att inte utgå från att modern per definition är den "goda" föräldern kan jag bara hålla med. Dessutom är det taktiskt smartare.

#14  #1, MarianneK, PerEdman
2006-07-31 08:52:53

MarianneK sa:
Som jag ser det är det egentligen inte lagen det är fel på, utan socialmänniskornas konstiga fördomar om män och kvinnor.


Som verksam inom Mansjouren i Stockholms Län kan jag inte annat än att hålla med om ovanstående. Socialmänniskorna har alldeles för stor makt över det enskilda fallet, och det är deras eget godtycke som kan vara slutligen avgörande för den utsatta människans fortsatta liv, och deras barns liv. Det existerar ingen uppföljning, ingen fungerande överklagandeinstans, och den som kritiserar ett felaktigt beslut riskerar att få ett ännu sämre bemötande på sikt och därmed ännu mindre chans att få rätt mot den andra föräldern.

Det är en vansinnig organisation, men det är inget fel på lagen. Problemet är att lagen tillämpas av en instans som helt saknar rättssäkerhet, och att domen fälls av enskilda individer som saknar utomstående verifikation eller kontroll. Givetvis får deras moraliska, sociala och könsmässiga kompasser då en oacceptabelt stor effekt på beslutet. Faktum är att de är de ENDA effekterna som påverkar beslutet, och det är helt oacceptabelt.

/ Per

#15  #13, fredriktomte, PerEdman
2006-07-31 08:55:15

Det är inte något angrepp på att socialfolket skulle ha större eller allvarligare fördomar mot de båda könen, utan snarare att deras normalstora fördomar får en direkt och mycket allvarlig effekt på de människor de "handhar".

Det är lyckligtvis relativt få yrkeskategorier där könsfördomar kommer till så fri utblomning, eller åtminstone där de får så oerhörda effekter för den drabbade. Att nekas inträde på en krog för att de tror att alla män är våldsamma är en piss i mississippi i jämförelse.

/ Per

#16  #8, MarianneK, PerEdman
2006-07-31 08:57:18

I de fall där föräldrarna är överens existerar det ingen konflikt och det finns inget tillfälle för socialmänniskornas åsikt eller fördom att påverka slutresultatet.

(...och det heter "gemensam vårdnad", du kan inte dela på ett barn. Jour-petimetri, ber om ursäkt om det irriterar.)

/ Per

#17  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? PerEdman
2006-07-31 09:02:30

Nota bene: Ungefär en femtedel av de som söker hjälp på Mansjouren är kvinnor. De två största grupperna av både män och kvinnor som söker hjälp, tillsammans över 80% av samtliga kontakter, är människor som genomgår en separation och mår dåligt i samband med detta. I mer än hälften av dessa fall är vårdnaden om de gemensamma barnen den största frågan / rädslan. Våldsamma övergrepp är mycket ovanliga i jämförelse med detta problem, med reservation för att Mansjouren bara tar emot och därför "ser" de som frivilligt söker hjälp.

/ Per

#18  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? kezo
2006-07-31 12:40:06

Tyvärr går det nog inte att till 100 procent skydda barn från olämpliga föräldrar (i det räknar jag inte bara våldsverkare, utan också de som ägnar sig åt smutskastning utan grund och därmed kanske berövar barnet den andra föräldern). Ord står mot ord - vad ska rätten gå på? Det är ju som i många våldtäktsfall.

Jag tror att det är omöjligt att utforma en lag där ingen någonsin kommer i kläm. Men jag tror att det är en bra utgångspunkt att åtminstone UTFORMA lagen så att man alltid har barnens bästa för ögonen - inte mammans eller pappans.

#19  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? PerEdman
2006-07-31 12:42:29

Så vitt jag vet är det precis så lagen är utformad idag, men den brister i tillämpningen.

#20  Till PerEdman fredriktomte
2006-07-31 20:09:59

Jag undrar ändå vad för slags effekt den kraftiga könssegregeringen inom socialtjänsten kan tänkas ha. Liksom jag undrar om det finns någon form av kvinnlig homosocialitet inom socionomkåren, och vad den homosocialiteten får för konsekvenser för de beslut och ingripanden som socialtjänsten fattar/står för.

#21  #16 apropå delad/gemensam svenskaflicka
2006-08-01 00:39:28

Sant angående delad vårdnad, men varför det blir så är ju för att vårdnad och boende blandas ihop. Vi har gemensam vårdnad som inte säger något om vart barnet bor (barnet kan bo 0-100% hos endera föräldern). Och sen har vi delat boende.

Och sen såklart för att komplicera det hela så kan det ju vara så att föräldrarna har ensam vårdnad om varsitt barn (om de har två). Säger inte detta för att jag inte tror du vet, men bara för att det är så mkt missförstånd i dessa frågor.

#22  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? svenskaflicka
2006-08-01 00:45:51

En av de viktiga avhandlingarna vad gäller vårdnadstvister som kommit är Maria Erikssons I skuggan av pappa, ska lägga in den i utblick också förstås. Se också: http://www.boj.se/index.pl/i_skuggan_av_pappa

Boken är också intressant för att den kombinerar feministisk sociologi med familjesociologi (och ett barnperspektiv) vilket inte skett förut i princip.

#23  #16 PerEdman MarianneK
2006-08-01 02:11:24

"(...och det heter "gemensam vårdnad", du kan inte dela på ett barn. Jour-petimetri, ber om ursäkt om det irriterar.)"


Om jag tyckte att sånt var irriterande skulle jag störa mig på mig själv hela tiden... ;-) Bara bra att få lära sig något.

#24  #20, fredriktomte, PerEdman
2006-08-01 07:16:18

Jag har svårt att ge någon objektiv bild av det, men de människor jag möter känner att "Det är bara kvinnor där", och den känslan bidrar till att de inte känner sig hörda eller förstådda, att de känner sig förfördelade. Det är givetvis tänkbart att den övervägande majoriteten kvinnor har en överdrivet positiv bild av andra kvinnor, men det är inte något jag kan veta då min information är alltför vinklad.

/ Per

#25  #21, Svenskaflicka PerEdman
2006-08-01 07:19:12

Jag har aldrig hört talas om föräldrar som har enskild vårdnad om vars ett barn i samma barnkull (samma föräldrar), men det är väl möjligt antar jag. Dock kan barn över 12 år nästan själva välja vilken förälder de vill bo hos, men det leder inte till enskild vårdnad. (..vilket jag tar upp för att du betonade skillnaden mellan boende och vårdnad.)

/ Per

#26  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? Sinderella
2006-09-10 02:32:54

Bonden i artikeln verkar vara en jättefin pappa.

Men den nya vårdnadslagen kom inte en dag för tidigt.
Fram till nu har det funnits många fall där myndigheter VETAT att en förälder brukat våld mot barnet, och barnet TROTS det har tvingats träffa föräldern. Jag har jobbat ideellt på kvinnojour, så jag vet vad jag talar om. Läs gärna boken "När blodsbanden brister", en sann roman om hur det faktiskt kan (kunde) gå till i Sverige.För att inte framstå som en rabiat manshatare måste jag även lägga till följande:
Bara för att det oftast är mannen som brukar våld/begår övergrepp betyder det inte att det inte finns våldsamma och olämpliga mammor. Jag har flera vänner som vuxit upp hos sina utmärkta pappor just p.g.a att mamman inte klarat föräldraansvaret. I det ena fallet fick mamman en psykos när minsta barnet var två, som hon aldrig riktigt kom ur. I det andra fallet var hon blandmissbrukare. Avslutningsvis måste jag säga att vårdnadstvist ska alltid vara den sista lösningen.Det är något man bör ta till just när det gäller att skydda ett barn från en våldsam/missbrukande/psykotisk förälder.Har man svårt att komma överrens ska man i första hand vända sig till familjerådgivningen,BVC:s kurator eller liknande innan man går till domstol.Kan tyckas självklart,men tydligen inte för alla.

#27  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? PerEdman
2006-09-13 07:13:45

Problemet är att fördomar tillåts bestämma vem som får hjälp och vem som inte får det. Barn mår inte bättre hos en våldsam mor än hos en våldsam far, men bland såväl socialpersonalen som vanligt folk förhärjar tanken att mammor är bättre föräldrar än pappor, och att pappor slår men aldrig mammor.

Det är förstås oftast sant, men det spelar ingen roll för det barn som blir misshandlat att mammor inte BRUKAR göra så.

/ Per

#28  Sv: Bonde och pappa? Ny vårdnadslag bra eller dålig? MarianneK
2006-09-13 08:59:33

Ja, just det som stod i artikeln om att en man som är bonde blir ifrågasatt, eftersom han inte anses ha tid att ta hand om ett barn, medan en kvinnlig skiftarbetande sjuksköterska inte ifrågasätts.

Kan det vara ett exempel på den vanliga företeelsen att människor vill rationalisera sina känslomotiverade beslut. Dvs socialpersonalen _tror sig_ bedöma könsneutralt, medan de i själva verket letar efter skäl till att ge vårdnaden till mamman.


(Men det finns förstås skräckexempel åt andra hållet också. Ex en pappa som fick ensam vårdnad trots att han inför socialarbetaren sade att han ville ha barnen bara för att hon skulle komma tillbaka till honom. Brrr!)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?