feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Det oskrivna bladet


Gå till senaste inlägget#1  Det oskrivna bladet denpa
2006-07-07 22:54:19

Hej! Har tyvärr inte besökt Er så ofta, men nu vill jag ha stöd o kanske lite kritik. Jag är inte akademiker även om jag älskar att läsa och ta till mig olika perspektiv. Just det nu kommer vi till punkten.

Enligt denna författare, Steven pinker, så är mannens agerande först o främst beroende av biologiska betingelser. Som då skapts genom tiden och förutsätningar. Det kan jag hålla med om. Kvinnor har ju faktiskt även då, alltså över hela den här evolutions historiken blivit undertryckta pga mannens "bättre" vetande(då tyckte mannen att det skulle vara si o så). Jag håller med om detta. MEN Steven pratar hela tiden om detta för att försvara dagens män på nåt sätt! Han pratar gott om biologins styrande över dagens män. Ett fel gör han när han o ena sidan glamoriserar evolutionen och samtidigt glamoriserar biologin.

Så här menar jag. Jag tror att kulturen och dess betingelser är överordnad biologin och de spår man kan läsa i mans o kvinno hjärnor.

I dag ser man ju dessa manisdealister hurra för de nya vetenskapliga upptäckterna, men glömmer att just dessa upptäckter är en verkan av rädsal för att se sanningen i vitögat.

Jag är biologevolutionist samtidigt som jag är queerfeminist e det konsigt? Kanske för hetromän som själv i sina vetenskapliga undersökningar belägger att män tänker mest med ena(vänstra eller högra minns ej, är kille).

HA det gött medsystrar och bröder

PS e litte full.KRAMD:S

#2  Sv: Det oskrivna bladet Faktum
2006-07-07 23:15:41

Biologin och det sociala är så starkt sammanvävda att det är nästintill omöjligt att säga att uteslutande är det biologi eller uteslutande är det sociala faktorer.

Enligt denna författare, Steven pinker, så är mannens agerande först o främst beroende av biologiska betingelser.

Om detta är sant borde det rimligtviss vara sama för kvinnor. Män som kvinnor är lika beroende av de biologiska betingelserna. Så som vi födds sätter referenser för vad vi kan och inte kan. vi människor kan inte flyga, vi kan inte lära oss 1000 språk vi kan inte lära oss läsa om vi har vissa funktionshinder m.m.
Biologin bereder vägen för vad vi kan bli, men beskriver inte vad vi är, det gör det sociologiska. Den jag är, den jag anser mig vara är summan av mina biologiska förutsättningar och det sociala.
Utan det sociala är vi chanslösa att lära oss tala t.ex. men utan de biologiska förutsättningarna att lära oss tala är vi lika chanslösa.

MEN Steven pratar hela tiden om detta för att försvara dagens män på nåt sätt!

Detta håller inte anser jag eftersom det moraliskt skulle rättfärdiga det som anses vara biologiskt betingat och som samtidigt strider mot våra moraliska och etiska värderingar vi har i samhället.
Det är våra lagar och moraliska regler som bestämmer hur vi får bete oss i samhället inte våra biologiskt betingade egenskaper. Skulle vi låta de biologiska faktorerna endast styra skulle vi vara ofantligt långt bak i utvecklingen. Vi får inte heller glömma att de sociala färdigheterna och förståelsern av kroppsspråk är också biologiskt betingade, kolla bara på alla med Aspergers, Autism och Savanter som finns bland oss.

Jag är biologevolutionist samtidigt som jag är queerfeminist e det konsigt?

Varför skulle man inte kunna tro på biologi och evolution och vara queerfeminist? Det ena utesluter inte det andra, det finns många som sysslar med evolutionsteori och tror på den men som ändå tror på Gud.

Jag tror att kulturen och dess betingelser är överordnad biologin och de spår man kan läsa i mans o kvinno hjärnor.

utan det ena funkar inte det andra. Är jagfödd utan biologisk möjlighet att tala så är det kört. Utan social stimulans kan jag inte heller lära mig tala. De är beroende av varandra och går inte att separera i antingen det ena eller det andra.

#3  Sv: Det oskrivna bladet denpa
2006-07-07 23:16:41

Det är väl ganska stort ämne det här, så jag får väl skriva till mig själv, dåra. Men jag tror att många är rädda för kopplingen "färdig" människa och inlärning. Men jag tror att varje sund person borde se att det är en växelverkan mellan dessa "grejor" men att man lägger olika vikt i de olika teorierna. Jag själv tror på generna väldigt lite, bara typ förutsättnigar att klara eller inte klar en miljö och även potensiall... den grå globmassan som kan förändras beroende på stimulans, förusättningar, lycka osv...talas det inte om hos de "bevara allt som det ska evolutionisterna"

#4  Sv: Det oskrivna bladet denpa
2006-07-07 23:25:59

Tack! JAg vet så lite och jag e tacksamm för allt som skrivs. Jag e ine nån "akademikergrouppi" om Ni tror det.

KRAM/ Denpa

#5  Sv: Det oskrivna bladet Faktum
2006-07-07 23:36:14


Tack! JAg vet så lite och jag e tacksamm för allt som skrivs.


Det var så lite så, jag vet så lite själv och vet inte hur det i sanningens namn är. Jag tror och det är inget mer än tro. Men nåt måste man ju tro.

#6  Sv: Det oskrivna bladet Danne
2006-07-12 09:18:05

jag har inte läst klart boken än (är på första hundra sidorna nånting) och har inte kommit till den del du skriver om så jag kan vara ute o cykla nu. Men intrycket jag fick av Pinkers inledning var att hans syfte var:

1. att utreda vad som är vetenskapligt klarlagt/underbyggt och vad som är rent tyckande och på så sätt presentera förklaringsmodeller som inte påverkats av moralism eller önsketänkande. Han menade att många, även vetenskapsmän, styrs av tanken på att "men om det var så här så skulle ju det kunna leda till xxxxx och det vore ju inte bra". Den tanken är den enda rätta anser jag. En förklaring får aldrig förkastas bara för att den skulle kunna användas till att rättfärdiga något oönskat. Sen får nån bättre bevandrad avgöra i vilken utsträckning Pinker varit selektiv i sin faktainsamling.

2. kartlägga människans natur (eller brist därav) för att lägga en bättre grund för psykologin, barnuppfostrandet, skolor, hälsovård osv än vad pk-förklaringar kan ge (särskilt när de är diametralt olika).

Som sagt, har inte kommit till kapitlet där han diskuterar könsskillnader än. Pinkers bok handlar ju om en hel del annat, såsom myten om den ädle vilden osv.

#7  nu blev det ju fel Danne
2006-07-12 09:20:49

gjorde ett syftningsfel...när jag skriver "den tanken är den enda rätta tycker jag" menar jag att Pinkers tanke är den enda rätta, inte att tanken om "men om det vore så..." skulle vara det..

#8  Sv: Det oskrivna bladet denpa
2006-08-07 20:22:03

Hmm. Jag undrar om män som blir våldtagna av andra män, har med våra gener att göra? eller om den starkaste verkligen är den som skulle fånga kvinnans hjärta under stenåldern? Varför kunde det inte vara den snällaste eller den som tjejen helt enkelt blev kär i! eller projicerar författaren då tidens liv på han eget liv? I ett flocksamhälle finns det alltid regler och de flesta får en partner för att annars funkar inte ett samhälle, man måste helt enkelt samarbeta. Hur dessa våltagnings gener har kommit till vår tid har jag ingen aning om!! Om nu en man varit starkare, tuffare mer macho osv så har ju denna man fört sina gener vidare-ända till kulturen uppfanns- och sedan kulturen präglade vårat liv, så har inte kvinnan haft något att säga till om, hon har helt enkelt blivit bortgift...hennes smak har aldrig blivit motaget av någon.. men samtidigt har ju alla fått nån...50/50 alla får nån, så då har ju alla denna "man" i sina gener....alltså den "starka" osv...

Vi är inga djur vi är kulturmänniskor...Vi styrs av betingelser som berör miljö, kultur, kommunikation osv...

Kanske kan detta påverka ett folks beteende under lång tid, men då har det inte att göra med att dessa människor har en färdig hjärna, mer att den blivit så pga av de förutsättningar som funnits!

#9  denpa Danne
2006-08-08 09:15:07

Pinker skriver absolut inte att den starkaste alltid fick kvinnan. Däremot att den mest ändamålsenligt konstruerade vinner kampen om överlevnaden, fortplantningen och skyddet av sin avkomma. Pinker ger en ganska utförlig motivering till förekomsten av sociala färdigheter (samvete, samarbete, ömsesidighet osv), sociopati, ren styrka mm ur ett evolutionärt perspektiv. På inget ställe menar han att tex trevlighet skulle vara icke-ändamålsenligt för prokreationen. Och ang kärlek som du ju tar upp har detta också en given plats i evolutionsbiologernas värld.

De betingelser du tar upp, såsom miljö, kultur och kommunikation är alla faktorer som tolkas och till stor del skapats av vårt biologiska arv. Hade evolutionens lagar fungerat annorlunda hade också kulturen sett annorlunda ut.

När du talar om den föränderliga hjärnan tror jag du underskattar vikten av de medfödda strukturer och ändamål som hjärnan utrustats med och som begränsar denna föränderlighet.

#10  Sv: Det oskrivna bladet denpa
2006-08-14 22:38:09

Ja, just detta menar jag! Det handlar väl mer vilken syn man har, vi kan se allt på olika sätt typ, hönan o ägget, moment 22 grejs osv. hallå. Jag har visioner och det hoppas du också har DANNE, kul att du svarade i alla fall. Antingen är du djupt troende, typ högborgligt kristen eller ultrabiologist som tror på att den minsta molekylen styr automatiken! och lämnar friheten därhän och i förlängningen vars mans(kvinnas) handlingar klichebetonade.

VI SKAPAR EVOLUTIONEN och vi är en del av GUD(inte troende bara andlig), VI är för små att se detta, pyttesmå!Ändamål? Kriga, föda barn? det ultimata ändamålet med våra hjärnor är att de ska uppfylla sig själva, att använa 100% av sin kapacitet, nu används bara typ 7% ...Var ligger logiken i ditt resonmang? att våga älska, när det är mörkt? våga smyga sig på o lukta sig till sex? som en orm? Kärleken tror jag är ändamålet på vår resa och den resan inbigriper män, kvinnor och den resan är relativt smärtfri om vi vågar öppna oss!!

Jag har inte heller läst klart denna bok (Danne)men jag orkade typ inte för jag blev illa berörd av Stevens pinkers härskar attityd, som speglas i boken och den är inte vetenskaplig utan andan i boken präglar ett gamalt tänkande om makt o undermakt som jag tycker vi har fått nog av.

KRAM/Denpa

#11  denpa Danne
2006-08-16 10:12:16

Oj vilka kraftuttryck...det är visst en het potatis det här.

Nej, inte djupt troende.. sen vet jag inte vad du menar med "ultrabiologist" eller att "minsta molekylen styr automatiken". Något luddiga begrepp. Hönan/ägget liknelsen är inte speciellt applicerbar. Hönan kan skiljas från ägget men kultur och biologi är inte lika separerbara.

Vad du menar med frihet får du också förklara tror jag. Frihet från vad? Frihet från dina inneboende drifter, förmågor och personlighet (dvs frihet från dig själv)? Och vilket mått av frihet omhuldar de som tror på den dialektala versionen där vi är en produkt av vår omgivning/kultur (men inte denna "deterministiska" biologi då som ju inte har nån effekt på vårt beteende...)?

Stycke två i ditt inlägg är lite osammanhängande vilket gör det svårt för mig att förstå. Att du är djupt troende framgick men inte så mycket mer. Men jag försöker. Att vi bara använder ca 7% av våra hjärnor är av allt att döma en myt. Vi använder i princip hela hjärnan, om än inte samtidigt. Och huruvida det finns ett ändamål med vår existens är för mig fullständigt oväsentligt - vad ska jag med den insikten till och varför skulle det finnas en uttänkt plan?

Vetenskapligheten i Pinkers bok tycker jag du kan bedöma först när du plöjt igenom hans gedigna referenslista. Själv har jag inte gjort det, ännu. Klart står dock att kritiken mot det socialbiologiska och kognitionspsykologiska lägret i mångt och mycket utgår ifrån personangrepp och moraliska felslut.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?