feminetik.se feminetik.se

Just nu 14 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

feministiskt självförsvar i grundskolan


Gå till senaste inlägget#1  feministiskt självförsvar i grundskolan fredriktomte
2006-06-28 21:37:30

Vänsterpartiet kräver att alla flickor skall erbjudas feministiskt självförsvar från och med sjunde klass. Pojkar skall erbjudas feministisk utbildning: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13052…

Nu ska det här kanske tas med en nypa salt med tanke på att det är valtider, men eftersom även den namnkunniga folkpartistiska feministen Birgitta Ohlsson ställer sig positiv till förslaget så tänkte jag att det kan vara värt att diskutera.

Personligen ser jag flera invändningar mot förslaget:

1: Även pojkar och män utsätts för våld. De utsätts till och med för mer våld än vad flickor och kvinnor utsätts för. *Om* man anser att självförsvar är någonting som behöver läras ut så borde det i sådana fall läras ut till *både* pojkar och flickor. Bara för att man är pojke kan man inte försvara sig.

2: På samma sätt som pojkar inte per automatik kan försvara sig för att de är pojkar så har inte heller flickor en automatisk förståelse för könsrollsproblematik. Av det skälet borde "feministisk utbildning" vara öppen även för flickor.

3: För utom de ovan nämnda skälen är könsseparatism i skolan en mindre bra idé. Skolan skall inte uppmuntra barnen att tro att det finns en fundamental skillnad mellan kvinnor och män.

4: Både förslaget i sig liksom att ålägga samtliga grundskolor att tillhandahålla den här sortens kurser spär på den rädsla många unga tjejer upplever. En stor del av problemet bakom kvinnors rädsla för överfallsövergrepp är rädslan självt. Och den bekämpas inte bäst genom att ständigt måla världen i allt svartare färger.

5: Att kalla det för "feministiskt" självförsvar och "feministisk" utbildning tycker jag är mindre lyckat. Feminism är en politisk åskådning. Därför bör man läsa om den i skolan. Men man bör inte utbilda i den. På samma sätt som barnen idag läser religionskunskap och inte kristendom. Detta hindrar förståss inte att man har självförsvarskurser eller utbildning i jämställdhet (eller genusvetenskap på de lite högre nivåerna).

6: Att lära ut våld är i mina ögon något tveksamt. Men om jag förstår självförsvarskursen så innehåller den mycket mer än bara våld. Kanske kan man skala ner våldsinslagen till ett minimum och huvudsakligen fokusera på att bygga självförtroende? Ett steg i en sådan kurs skulle ju kunna vara att klart och tydligt informera om hur små riskerna faktiskt är i verkligheten. Det första steget till trygghet är kunskap.

#2  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan toffte
2006-06-28 22:45:01

http://www.femselfdefence.tk/ svarar rätt bra på din första fråga. "Endast en bråkdel av alla våldtäkter är överfallsvåldtäkter av okända män. Det är svårare att slå tillbaka mot någon man kanske älskar, och då är det mer relevant att träna på att först och främst känna att man faktiskt är värdefull och har rätt att försvara sig, än att träna avancerade tekniker utformade av munkar för tusen år sedan." Feministiskt självförsvar handlar ju om att utgå just från kvinnors situation i våldssammanhang. Därför ser jag det inte som lika strukturellt motiverat att pojkar skulle få gå en sådan kurs.

Däremot håller jag verkligen med om att feministisk utbildning borde vara riktat mot båda könen. Men att ideologier skulle vara problematiska beror väl på hur vi ser på saken. Demokrati är en ideologi (som i dagens sverige också i viss mån innebär nyliberalism) och den är inskriven i läroplanen om jag inte missminner mej.

Däremot kan jag iofs se ett problem i ordet feminism eftersom det är ett så brett och omtvistat ord. Jag skulle hellre se feministiskt engagerade lärare leda killgrupper där livs- och samhällsfrågor diskuteras. (Och att grupperna isåfall ska vara enkönade är nödvändigt.) Med en lärare som har lite insikt i genusordningar och könsmakt så kan en sådan grupp generera en hel del insikter hos eleverna. Problemet är väl hur många sådana lärare det finns som dessutom har egen erfarenhet av att växa upp med snopp.

Men nu ska jag kolla efter vad vänsterpartiet säger om saken.

#3  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Escapist
2006-06-29 00:12:52

Jag håller helt med fredriktomte om det här.

toffte sa:
Demokrati är en ideologi (som i dagens sverige också i viss mån innebär nyliberalism)...

Eh? Off topic, men det är väl socialdemokratin som nästlat sig in som en självklar del av politik och demokrati i Sverige, inte nyliberalism. Förklara gärna vad du menar på klotterplanket.

#4  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Zeppe
2006-06-29 01:44:28

Tycker också det låter konstigt.

Var nåt på nyheterna härom månaden om barn som lärde sig motsvarande feministiskt självförsvar, alltså säga tydligt nej till kladdiga vuxna osv, nån anti-pedofilgrej. Det verkade vettigt, kanske även ur ett jämställdhetsperspektiv - tidigt perspektiv på ovälkommen uppmärksamhet etc.

#5  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Kaiser
2006-06-29 03:56:32

Vänsterpartiet kanske är lite purkna över att de inte fick vara ensamma om feminism som politik. Det kanske svider extra mycket eftersom deras forna partiledare numer kan stjäla röster från dem. Eftersom de knappast har några direkta politiska molotovcocktails att kasta, så får de väl ta till vad de kan.

Lite grand som med Folkpartiet och deras språktest (vilket f övr skulle diskvalificera Lars Leijonborg som svensk medborgare; han sumpade testet, nämligen).

Det lär väl komma fler förslag på ditten och datten från olika partier, ivriga att plocka röster från 'lede Fi'.

#6  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Fredrik
2006-06-29 04:58:06

Kaiser sa:

Lite grand som med Folkpartiet och deras språktest (vilket f övr skulle diskvalificera Lars Leijonborg som svensk medborgare; han sumpade testet, nämligen).

Nja, det är väl inte riktigt sant eller?
Först och främst fick han 6/8 på testet (om det inte gjorts något annat test än det jag sett i aftonbladet) vilket sades vara godkänt, och sen var detta testet inte heller det som skulle användas vid ett "riktigt" språktest (då det inte är fastställt än hur det skulle utformas). Frågorna i testet var från högskoleprovguiden, och Leijonborg tankar om hur ett språktest skulle utformas uttrycker han såhär:

> Godkänt i svenska är just vad folkpartiet kräver för
> medborgarskap. Men exakt hur deras tänkta språktest ska
> utformas är oklart.
> -Kanske skulle godkänt från svenska för invandrare vara ett bra > mätverktyg, säger Leijonborg.

M.a.o låg svårighetsgraden på detta testet Avsevärt mycket högre än vad kravet för medborgarskap skulle komma att göra.


On topic:
Allt FredrikTomte sagt.

#7  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Ephemeer
2006-06-29 09:16:39

Jag hade nog mått väldigt bra om jag hade fått lära mig feministiskt självförsvar när jag var liten. Eller tja, om jag då hade lärt mig att jag var värd att försvara trots att jag var pojke, och inte bara värd att försvaras från.

#8  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan FiaMia
2006-06-29 12:23:59

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#9  FiaMia Escapist
2006-06-29 16:04:12

Vill du utveckla det där?

#10  Sv: #9 Escapist FiaMia
2006-06-30 10:34:43

Eftersom du frågar gör jag ett försök att svara, trots risken för att även detta då raderas av moderator:

Motsvarande diskussion förs i en tråd i JÄIF. Jag kan inte se någon grundläggande ideologisk skillnad mellan argumentationen i trådarna, trots att inläggen i den ena tråden alltså skrivs av ”feminister” och inläggen i den andra tråden huvudsakligen skrivs av dem som definierar sig som ”icke-feminister”.

#11  FiaMia Escapist
2006-06-30 11:05:04

Bara för att något sägs på Jäif betyder det inte att det automatiskt är fel - och tvärtom, bara för att något sägs av en feminist är det inte rätt.

#12  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan metamorfos
2006-06-30 13:56:37

Även i den här tråden har det helt glömts bort vad som stod i den lilla rutan bredvid:
SvD sa:
Feministiskt självförsvar består av tre delar:

1. Mentalt. Handlar om självkänsla och självbild.

2. Verbalt. Att med kroppsspråk och röst signalera var gränsen går.

3. Fysiskt. Att med effektiva sparkar och slag ta sig ur en hotfull situation.


Sätter det annat ljus på saken eller tänker ni basha all antydan till att tjejer kan behöva en annan sorts självförsvarsträning än killar så där bara för att... ?

#13  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Ephemeer
2006-06-30 14:36:48

Jag tror inte att behovet av självförsvarsträning går exakt efter könslinjerna. Jag tror att det finns pojkar som behöver självförsvarsträning, likväl som flickor. Sedan finns det också individer som kan komma att utnyttja sådana lektioner till att dominera sina klasskamrater, och de är nog vanligen pojkar. För att undvika det kan läraren eller eleverna själva dela in klassen i två grupper (grundläggade och avancerad träning tex.), så att träningen är mer anpassad efter individernas behov, och inte efter könslinjerna.

Vidare tror jag att det är fel att genomföra aktiviteter i skolan som förstärker föreställningen att kön är något som fundamentalt skiljer människor åt.

#14  metamorfos Escapist
2006-06-30 14:45:35

De tre punkterna ändrar inte relevensen på fredriktomtes ursprungliga invändingar. Jag tycker fortfarande det låter som allmängiltig träning som skulle kunna behövas av alla. Att sedan fler tjejer än killar kanske behöver det är en annan sak, men varför utesluta tjejerna ur samtalen om könsroller och hur man behandlar varandra?

Tanken att bara tjejer är utsatta och behöver träningen, medan killar bara är förövare och behöver tämjas med feministisk utbildning är bara tragisk. Hur skulle det se ut om man delade sex- och samlevnadsundervisningen enligt samma tanke? Vilken bild ger det ungdomarna av varandra och sig själva?

#15  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan metamorfos
2006-06-30 15:30:26

Jag tycker det är lite tragiskt att ingen av er vill se att tjejer har en annorlunda situation och annorlunda förutsättningar än vad killar har.

#16  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Daniella
2006-06-30 15:35:20

Men på vilket sätt gör denna annorlunda situation att tjejer måste träna mer självförsvar? Det har inte givits någon bra förklaring till detta i denna tråd. I själva verket är män i betydligt större behov av detta. Och varför hela tiden dela in folk efter kön: Om någon har låg självkänsla bör denna kunna få hjälp för detta oavsett kön. Och att redan i ung ålder tuta i kvinnor att de är offer och män att de är onda förövare som behöver tämjas är inte bara tragiskt. Det är direkt moraliskt förkastligt och maliciöst.

#17  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Daniella
2006-06-30 15:36:20

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#18  metamorfos Escapist
2006-06-30 15:47:21

Jag tror inte att någon förnekat att det finns generella skillnader mellan könen. Men varför inte behandla ungdomarna som individer istället för stereotypa representanter för sitt kön?

#19  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Blindalina
2006-06-30 15:51:58

det finns många intressanta aspekter här, men jag håller med metamorfos om att märka vad självförsvaret handlar om i # 12 och att en helt klart bör väga in att vi fortfarande uppfostras till olika förutsättningar, även om det finns många brister i tankesättet att dela upp kön i "självförsvar" samt "feministisk utbildning". men lite relevans finns det faktiskt att lära tjejer feministiskt självförsvar ( se # 12).

#20  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Daniella
2006-06-30 16:01:21

Blindalina: Men du måste väl ändå hålla med om att det finns massvis med pojar som borde få bättre självkänsla, och som INTE har några som helst förutsättningar att försvara sig.

#21  # 20 Blindalina
2006-06-30 16:17:28

Jodå, klart jag håller med om det.

#22  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Blindalina
2006-06-30 16:19:13

Egentligen tycker jag att feministiskt självförsvar + feministisk utbildning borde gå ut till BÅDA könen, men jag betvivlar att en skola får göra så, för då får den nog skit för att den är "feministisk". Tyvärr.

#23  Daniella metamorfos
2006-06-30 17:14:35

Kan du utveckla det där med mina brister i min manssyn? Jag tycker det skulle vara intressant. Men gör det i en egen tråd för att inte spamma sönder denna.

#24  Daniella toffte
2006-06-30 17:19:53

För att kunna klargöra vilket behov pojkar och flickor har av till exempel feministiskt självförsvar så måste vi börja med att analysera könsrollerna. Och det är metamorfos en av få i den här tråden som har visat tendens till att vilja. Pinsamt att behöva få sin manssyn sågad för en sån sak på ett feministiskt forum...

#25  # 22 Blindalina
2006-06-30 17:23:36

Dvs, så länge _samhället_ är ojämlikt, behövs separatistiskt självförsvar?

#26   toffte
2006-06-30 17:33:46

De få som hittills har börjat utveckla ett resonemang (som är längre än "bläh till förslaget") verkar ha lite dålig koll på vad feministiskt självförsvar är egentligen. Det är inte nåt som vilken kampsportstränare som helst bara kan gå in och ta hand om. Det finns ju andra tankar bakom.

Att pojkar skulle behöva lära sej självförsvar tycker jag är en konstig inställning. Vad skulle glädjen i det vara? Vi lever i en kultur där flickor får lära sej att vara rädda helt i onödan. Vi vet att merparten av våld riktat mot kvinnor sker i hemmet. Ändå är det i första hand flickor som får lära sej att de ska ta det försiktigt, inte ta den eller den vägen, ta sällskap. Feministiskt självförsvar skulle kunna vara ett medel för att bekämpa just den delen i vårt kulturella arv. Att pojkar överlag skulle ha samma typ av behov kan jag över huvud taget inte se. Här krävs nog en annan approach för att nå fram. En självförsvarskurs skulle nog till exempel inte sökas av de högstadie- och gymnasiepojkar som behöver den bäst enligt samma principer som feministiskt självförsvar bygger på.

Visst är det problematiskt att hålla isär könen, men samtidigt så grundlägger vi en särhållning redan från födseln. Ska vi inte kunna anpassa lösningarna efter samhällsbehoven? Se vad vi har gjort barnen för skada i tidig ålder och sedan erbjuda dem hjälp med problemen?

#27  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Blindalina
2006-06-30 17:39:11

Håller med i mkt i # 26. Vi kan inte bara tänka teoretiskt och utopiskt, vi måste se _hur det ser ut_ nu också, och bygga runt det!

#28  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Escapist
2006-06-30 18:26:12

Jag reagerade inte så mycket på självförsvarsbiten som på den feministiska utbildningen för killar. Varför är det bara killar som ska lära sig om könsroller och relationer? Med tanke på hur många tjejer som kallar varandra horor finns det uppenbarligen problem med könsroller och sexism bland dem också.

#29  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Daniella
2006-06-30 20:58:36

Toffte: Nja, meta,orfos har inte visat någon vilja att analysera könsrollerna. Det enda i den riktningen som kommit från henne i denna tråd är "Jag tycker det är lite tragiskt att ingen av er vill se att tjejer har en annorlunda situation och annorlunda förutsättningar än vad killar har. ". Ganks aintetsägande och otroligt ytligt.

Nej, för att motivera varför just tjejer skulle behöva feministiskt självförsvar måste säcken knytas ihop på något sätt. Det räcker inte att konstatera att merparten av allt väld mot kvinnor ske rinom hemmet. På vilket sätt skulle detta motivera att kvinnor skulle behöva lära sig självförsvar?

Vidare är det inte feministisk att anlägga ett oerhäöt snävt perspektiv, där man inte verkar för att könsrollerna skall upplösas, utan cementerar åtskillnaden och bankar in i huvudet på tjejer hur sköra varelser de är. Samtidigt som man ser män som vildar. Sålunda får debattörer som anlägger en sådan åskådning vara beredda på kritik, inte trots att det är feministiskt foeum, utan just för att det är det. Och det finns inget pinsamt i det.

#30  toffte: svenskaflicka
2006-06-30 21:22:26

Håller så med dig.

I den här tråden verkar det som feministisk självförsvar vore något extremt. Vet att flera kommuner och skolor redan idag har feministiskt självförsvar som fritt val på högstadiet eller på friluftsdagar etc.

Och håller så med dig om att särhållningsfrågan är så mkt större än denna fråga. Och att särhållning såväl kan bekämpas som behövas samtidigt. Svart eller vitt är det inte. Och nån extremfeminism som vill förbjuda all separatism är jag definitivt inte förespråkare för.

#31  Escapist toffte
2006-06-30 23:58:52

Jag försökte söka på vänsterpartiets hemsida för att hitta nåt mer utförligt om feministisk utbildning (eller vad det nu var det benämndes som i artikeln) men hittade ingenting. Men jag tänker att om de syftar på lektionstid för att hjälpa pojkar att reflektera över sina egna liv och sina relationer så tror jag att det bör vara ett könsseparerat projekt med fokus i första hand på pojkar. Om det däremot handlar om att lära sej om genusbegrepp och feministisk analys så håller jag med om att det är konstigt med pojkgrupper. Men det verkar så konstigt att ha en sån feministisk utbildning på högstadienivå...

#32  Daniella toffte
2006-07-01 00:09:23

Vi lever i en kultur där flickor får lära sej att vara rädda helt i onödan. Vi vet att merparten av våld riktat mot kvinnor sker i hemmet. Ändå är det i första hand flickor som får lära sej att de ska ta det försiktigt när de är ute, inte ta den eller den vägen, ta sällskap. Feministiskt självförsvar skulle kunna vara ett medel för att bekämpa just den delen i vårt kulturella arv. Det jag ser som styrkan i feministiskt självförsvar för skolan har alltså inte med våld i hemmet att göra utan med rädsla att göra.

Eller för att citera http://www.ungvanster.se/slatillbaka/ "Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv. Vi jobbar framför allt med övningar som kan öka självförtroendet, men vill också påpeka att det aldrig någonsin är en tjejs eget fel om hon blir utsatt för trakasserier eller övergrepp, oavsett hur hon beter sig. Däremot är det skönt att slippa vara rädd."

Jag vill egentligen undvika frågan om vad som är feminism, men måste ändå säga att för mej är en oerhört viktig del av den att se att vi behandlas olika. Att ignorera det tror inte jag leder till något utrotande av könsroller. Endast självmedvetenhet och insikt i vad som formar en kan leda till en faktisk förändring. imho

#33  toffte Ephemeer
2006-07-01 00:53:08

"Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv. Vi jobbar framför allt med övningar som kan öka självförtroendet, men vill också påpeka att det aldrig någonsin är en tjejs eget fel om hon blir utsatt för trakasserier eller övergrepp, oavsett hur hon beter sig. Däremot är det skönt att slippa vara rädd."

Det är ju precis sådan träning som också killar skulle behöva. Jag förutsätter att ingen tycker att det är en killes eget fel om han blir utsatt för trakasserier eller övergrepp.

#34  ephemeer toffte
2006-07-01 01:23:26

Och det är då jag menar att pojkar har en helt annan situation i samhället än flickor och att de antagligen har mer nytta av andra former än feministiskt självförsvar. Kanske är det vad vänsterpartiet är inne på, kanske inte, det är svårt att avgöra på artikeln tycker jag. För vad de tycker ska ingå i pojkarnas paket står inte.

#35  toffte Ephemeer
2006-07-01 02:31:38

Ja visst har pojkar en annan situation i samhället än flickor, men varför skulle inte pojkar ha behov av att lära sig:
* Självförtroende
* Självkänsla
* Självbild
* Gränsdragning
* Slippa rädsla
* Försvara sig

Jag skulle ha haft nytta av att lära mig det som yngre i alla fall. Jag kanske var ovanlig, men det säger ju bara att alla pojkar inte har samma behov.

#36  Ephemeer toffte
2006-07-01 12:33:51

Vi är nog ganska överens så långt. Det är medlet, inte målen jag pratar om. Feministiskt självförsvar är ju sprunget ur kvinnligt könad livserfarenhet. Jag tror att det finns bättre sätt att bygga upp liknande saker för pojkar, eftersom hålen i deras självkänsla, självbild etc. har tendenser åt andra håll. Sen tror jag iofs att en förbättrad pedagogik och mer resurser till skolan kanske kunde stärka flera av punkterna i de vanliga könsblandade skolgrupperna.

#37  till toffte fredriktomte
2006-07-01 16:02:46

toffte sa:
[länk] svarar rätt bra på din första fråga. "Endast en bråkdel av alla våldtäkter är överfallsvåldtäkter av okända män. Det är svårare att slå tillbaka mot någon man kanske älskar, och då är det mer relevant att träna på att först och främst känna att man faktiskt är värdefull och har rätt att försvara sig, än att träna avancerade tekniker utformade av munkar för tusen år sedan.


Vilken fråga?

I vilket fall så är det väl inte bara kvinnor som blir slagna av någon som älskar en? Inte heller är det bara män som slår. Pratar vi barn (vilket ju trots allt vore målgruppen för kursen) så brukar det uppskattas att kvinnor är förövare i ungefär 40% av barnmisshandelfallen och 10-20% av de sexuella övergreppen mot barn. Mig veterligen finns det ingenting som tyder på att flickor oftare skulle utsättas för våld i hemmet än pojkar. Så varför är det då bara flickor som behöver lära sig att försvara sig?

toffte sa:
Feministiskt självförsvar handlar ju om att utgå just från kvinnors situation i våldssammanhang.


Är en kvinnas situation i våldsammanhang essentiellt annorlunda än en mans situation i våldsammanhang? Skiljer kvinnor och mäns situation per definition i alla fall?

toffte sa:
Men att ideologier skulle vara problematiska beror väl på hur vi ser på saken. Demokrati är en ideologi (som i dagens sverige också i viss mån innebär nyliberalism) och den är inskriven i läroplanen om jag inte missminner mej.


Javisst, men det är ideologi/värdegrund som delas av en förkrossande majoritet av folket och som i princip alla politiska läger ställer sig bakom. Därtill är det vårat styrelsesätt, vilket ju gör att det finns en viss poäng i att utbilda i det (svårt att utbilda om det svenska statskicket utan att komma in på vad demokrati innebär). Det gör en ganska stor skillnad. Jag tror du i grund och botten mycket väl är medveten om vad jag talar om. Skulle du gilla ifall samtliga svenska grundskolor ålades att undervisa i kristen etik?

Biten om nyliberalism förstår jag inte heller. Skulle också gärna se en förklaring om detta (fast kanske inte i denna tråd, möjligtvis i ett klotterplank istället).

toffte sa:
Däremot kan jag iofs se ett problem i ordet feminism eftersom det är ett så brett och omtvistat ord. Jag skulle hellre se feministiskt engagerade lärare leda killgrupper där livs- och samhällsfrågor diskuteras.


Skulle man då istället ålägga samtliga skolor att ha minst en fulltidsfeminist anställd? Nej, jag tycker inte den här sortens krav håller. Håll istället utbildning i genus- och jämställdhetsfrågor. Förmodligen kommer de flesta lärare som frivilligt tar den sortens undervisning att ha någon form av feministiskt patos, men det är långt ifrån säkert att alla skulle vara feminister. Och om någon inte är feminist (men ändå intresserad av genus- och jämställdhetsfrågor) så tycker jag inte att det är ett problem.

toffte sa:
(Och att grupperna isåfall ska vara enkönade är nödvändigt.)


Varför skulle det vara nödvändigt?

toffte sa:
Problemet är väl hur många sådana lärare det finns som dessutom har egen erfarenhet av att växa upp med snopp.


Jag tror inte "erfarenhet av att växa upp med snopp" är någon form av nödvändighet för att man ska kunna undervisa i genusordning och könsmakt, oavsett vilket kön de man undervisar råkar besitta.

toffte sa:
För att kunna klargöra vilket behov pojkar och flickor har av till exempel feministiskt självförsvar så måste vi börja med att analysera könsrollerna. Och det är metamorfos en av få i den här tråden som har visat tendens till att vilja.


Och hur vet du att det inte just är analyser av könsrollerna som ligger bakom de ställningstaganden jag, Escapist, Zeppe, Fredrik, Ephemeer och Daniella gjort? Bara för att vi inte kommit fram till samma slutsats som du gjort betyder det inte att vi inte analyserat. Jag tycker ditt påstående ovan är ganska så nedlåtande.

toffte sa:
De få som hittills har börjat utveckla ett resonemang (som är längre än "bläh till förslaget") verkar ha lite dålig koll på vad feministiskt självförsvar är egentligen. Det är inte nåt som vilken kampsportstränare som helst bara kan gå in och ta hand om. Det finns ju andra tankar bakom.


Vem har påstått att det bara skulle vara som vilken kampsport som helst? Jag skriver ju uttryckligen att vad jag förstått så handlar det inte huvudsakligen om våld, utan att bygga upp självförtroende, självkänsla osv.

toffte sa:
Att pojkar skulle behöva lära sej självförsvar tycker jag är en konstig inställning. Vad skulle glädjen i det vara?


Om det rör sig om självförsvar i form av våldsanvändning håller jag med. Men vad vore glädjen i att lära flickor självförsvar i form av våldsanvändning? Om det rör sig om självförsvar i form av bättre självförtroende, bättre självkänsla osv så tycker jag absolut att det finns goda skäl att lära pojkar det. Alla pojkar har liksom inte bra självförtroende och självkänsla. Även pojkar är individer.

toffte sa:
Vi lever i en kultur där flickor får lära sej att vara rädda helt i onödan. Vi vet att merparten av våld riktat mot kvinnor sker i hemmet. Ändå är det i första hand flickor som får lära sej att de ska ta det försiktigt, inte ta den eller den vägen, ta sällskap.


Det här håller jag med om, och det här behövs det jobbas mot. Men det skadar ju inte jobba med detta även bland pojkarna. De deltar ju precis som flickorna med att upprätthålla dessa normer.

toffte sa:
Feministiskt självförsvar skulle kunna vara ett medel för att bekämpa just den delen i vårt kulturella arv.


Ja, men det är väl inte *allt* som feministiskt självförsvar skulle innefatta? I sådana fall är det ju konstigt att vare sig kalla det självförsvar eller feministiskt. Räcker väl med "information" eller något dylikt. Hursomhelst, om det skulle ingå i självförsvarskursen så har ser jag inte något skäl till varför man inte skulle kunna utbilda pojkar i de här frågorna också.

toffte sa:
Att pojkar överlag skulle ha samma typ av behov kan jag över huvud taget inte se.


Jag är övertygad om att det finns pojkar som är rädda i onödan och som fått lära sig att de ska ta det försiktigt.

toffte sa:
Här krävs nog en annan approach för att nå fram. En självförsvarskurs skulle nog till exempel inte sökas av de högstadie- och gymnasiepojkar som behöver den bäst enligt samma principer som feministiskt självförsvar bygger på.


Detta gäller väl i lika hög grad flickor? Att de som kanske inte behöver utbildningen mest är de som söker först och främst, medan de som redan är medvetna, högljudda och självsäkra kanske är mer sannolika att söka sig till den här sortens kurser. Jag förstår inte varför du ständigt utgår från att pojkar och flickor skall vara så fruktansvärt olika varandra.

toffte sa:
Visst är det problematiskt att hålla isär könen, men samtidigt så grundlägger vi en särhållning redan från födseln. Ska vi inte kunna anpassa lösningarna efter samhällsbehoven? Se vad vi har gjort barnen för skada i tidig ålder och sedan erbjuda dem hjälp med problemen?


Pragmatik i all ära, men jag är övertygad om att den här sortens tänkande, när man utgår från att alla pojkar fungerar på ett och samma sätt och alla flickor fungerar på ett annat sätt, inte är att erbjuda barnen hjälp med problemen. Jag är övertygad om att det bästa sättet att hjälpa barnen med isärhållningen är att sluta hålla isär dem utifrån kön och istället bemöta dem som individer.

Förresten, vad skulle du tycka om riksdagen ålade samtliga grundskolor att anordna utbildningar där enbart barn med mörkt hår, mörka ögon, mörk hy och ickesvenskklingande namn med motiveringen att vi anpassar lösningen utifrån samhällsbehoven ("barn med med ovanstående attribut har haft andra upplevelser än ljusare barn med svenska eller europeiska namn")?

toffte sa:
Men jag tänker att om de syftar på lektionstid för att hjälpa pojkar att reflektera över sina egna liv och sina relationer så tror jag att det bör vara ett könsseparerat projekt med fokus i första hand på pojkar.


Varför bör det vara könsseparerat? Även flickor kan väl må bra av att reflektera över sina egna liv och relationer?

toffte sa:
Eller för att citera [länk] "Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv. Vi jobbar framför allt med övningar som kan öka självförtroendet, men vill också påpeka att det aldrig någonsin är en tjejs eget fel om hon blir utsatt för trakasserier eller övergrepp, oavsett hur hon beter sig. Däremot är det skönt att slippa vara rädd."


Men detta är väl i allra högsta grad någonting som även pojkar kan ha nytta av? Att öka sitt självförtroende och lära sig att det inte är deras eget fel om de utsätts för övergrepp av diverse slag.

toffte sa:
Jag vill egentligen undvika frågan om vad som är feminism, men måste ändå säga att för mej är en oerhört viktig del av den att se att vi behandlas olika. Att ignorera det tror inte jag leder till något utrotande av könsroller. Endast självmedvetenhet och insikt i vad som formar en kan leda till en faktisk förändring. imho


Jag håller helt med. Men jag tror att lösningen är att vi strävar mot att *inte* behandla individer olika utifrån deras kön.

toffte sa:
Och det är då jag menar att pojkar har en helt annan situation i samhället än flickor och att de antagligen har mer nytta av andra former än feministiskt självförsvar.


Samt:

toffte sa:
Det är medlet, inte målen jag pratar om. Feministiskt självförsvar är ju sprunget ur kvinnligt könad livserfarenhet. Jag tror att det finns bättre sätt att bygga upp liknande saker för pojkar, eftersom hålen i deras självkänsla, självbild etc. har tendenser åt andra håll.


Överlag har pojkar och flickor olika situation, ja (fast skillnaden utifrån t.ex. klass skulle jag vilja påstå är *mycket* större), men alla pojkar har inte samma situation bara för att de är pojkar. Samma sak med flickor. I det enskilda fallet kan det lika gärna vara tvärtom. Dvs att en pojke har haft den sortens upplevelser och erfarenheter som är vanligare inom gruppen flickor och en flicka har haft den sortens upplevelser och erfarenheter som är vanligare inom gruppen pojkar. Därför har jag svårt att förstå varför den ena gruppen skall *uteslutas* från en viss form av stöd och hjälp.

#38  # 33 Blindalina
2006-07-01 19:23:28

Ephemeer #33: "Det är ju precis sådan träning som också killar skulle behöva. Jag förutsätter att ingen tycker att det är en killes eget fel om han blir utsatt för trakasserier eller övergrepp. "

Visst kan killar behöva en form av feministiskt självförsvar, men det är ju samtidigt så att främst tjejer blir utsatta för sexuella övergrepp.

#39  Blindalina Ephemeer
2006-07-01 21:03:28

Javisst, och precis som du säger så påverkar det inte pojkarnas behov.

#40  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Catharina
2006-07-01 21:53:22

"Visst kan killar behöva en form av feministiskt självförsvar, men det är ju samtidigt så att främst tjejer blir utsatta för sexuella övergrepp. "

Och låt oss inte glömma att det främst är killar som utsätter tjejer för sexuella övergrepp.....

#41  Catharina Ephemeer
2006-07-02 00:22:16

Varför ska vi inte glömma det?

#42  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan macramatic
2006-07-04 10:28:19

Jag måste säga att detta är en storm i ett vattenglas. Nu är det sommartid och till hösten är det val. Varje gång det är sommar och höst på ett valår så sprutar det ut diverse mer eller mindre tokiga förslag ifrån hela den politiska floran. Gemensamt för dem alla är att de väldigt sällan blir genomförda. Och om det genomförs så är det i en ytterst avskalad form. Det är modern tids största muthärva, det som försigår under dessa somrar.

Gällande feministiskt självförsvar på skolschemat så är det så typiskt som exempel på insiktsbrist hos våra politiker. De har alltid så fruktansvärt svårt att kunna hantera strukturella problem. Att det finns självförsvar på skolschemat hjälper inte att det fetpumpas ut på MTV att du som tjej inte har något att komma med om du inte har en välsvarvad kropp. Det är som att kräva en varningstext på alla porrtidningar där det står att det kan innehålla sexistiskt material. Man tror att dessa genomgående attitydproblem kan motarbetas med töntig information, kultuprojekt eller att införa någon sorts pseudoämne på skolschemat.

Det är att stoppa huvudet i sanden och inte inse problemets art och hur man bekämpar det.

#43  macramatic android
2006-07-04 10:45:28

Jag håller helt med, bra skrivet!

#44  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan Daniella
2006-07-04 11:33:34

macramatic: Hur ska man bekämpa problemet?

#45  # 42 Blindalina
2006-07-04 15:17:36

Jag håller med, men jag har testat feministiskt självförsvar och jag fick bättre fysiskt -psykiskt självförtroende av det, till skillnad från vad en får när en t ex kickboxas, vilket jag också har prövat nångång.
Och när samhället ger oss sådana blandade budskap, så kan det vara bra med ngt konkret. Aktivism. Och det är vad feministiskt självförsvar är när det är som bäst.

#46  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan macramatic
2006-07-04 17:46:50

Tack, Android!
Daniella: Jag tror våldet mot kvinnor, som detta i grund och botten handlar om, är ett så mycket större problem än att det kan lösas med ett nytt skolämne. Det stora problemet är faktiskt män och det våld de utövar mot barn, kvinnor och andra män. Det är dessa män som borde få hjälp med att gå till botten med sina problem.

#47  till Zeppe fredriktomte
2006-07-04 19:38:22

Jag slipper iofs gärna ännu mer av pedofilhetsen.

#48  till FiaMia fredriktomte
2006-07-04 19:40:32

Vad menar du med "ideologisk skillnad"?

#49  Till Metamorfos och Blindalina fredriktomte
2006-07-04 19:49:18

Metamorfos sa:
Sätter det annat ljus på saken eller tänker ni basha all antydan till att tjejer kan behöva en annan sorts självförsvarsträning än killar så där bara för att...


Frågan man måste ställa sig är: Behöver *alla* tjejer en annan sorts självförsvarsträning än *alla* killar? Vad jag, liksom jag tror de flesta här påstår är att det även finns killar som skulle ha nytta av att:

1. Få bättre självkänsla och självbild.

2. Lära sig signalera var gränsen går med både kroppsspråk och röst.

3. Lära sig ta sig ut ur en hotfylld situation medels effektiva slag och sparkar. (Fast just renodlat våld kan jag villigt erkänna mig något skeptisk inför. Både vad gäller killar och tjejer.)


Men om vi nu ändå utgår från att killar och tjejer behöver olika sorters självförsvarsträning utifrån sina kön, vad för slags självförsvarsträning är det då pojkar behöver enligt dig?

Metamorfos sa:
Jag tycker det är lite tragiskt att ingen av er vill se att tjejer har en annorlunda situation och annorlunda förutsättningar än vad killar har.


Det här är inget annat än en förolämpning. Du får gärna be om ursäkt.

#50  till Blindalina fredriktomte
2006-07-04 19:53:19

Blindalina sa:
Egentligen tycker jag att feministiskt självförsvar + feministisk utbildning borde gå ut till BÅDA könen, men jag betvivlar att en skola får göra så, för då får den nog skit för att den är "feministisk". Tyvärr.


Det tror jag inte alls. Snarare tror jag att en skola som gör så skulle få mindre skit än den skola som först deklarerar att pojkar och flickor i grund och botten är lika för att sedan nyttja denna deklaration som en ursäkt för att diskriminera, dela in och utesluta just utifrån kön. *Även* om skolledningen kan argumentera för varför de gör som de gör så tror jag att många skulle uppfatta det som väldigt hycklande.

#51  till Catharina fredriktomte
2006-07-04 19:54:34

Catharina sa:
Och låt oss inte glömma att det främst är killar som utsätter tjejer för sexuella övergrepp.....


Vad har det med saken att göra?

#52  till Macrametic och Android fredriktomte
2006-07-04 20:07:32

Macrametic sa:
Jag måste säga att detta är en storm i ett vattenglas. Nu är det sommartid och till hösten är det val. Varje gång det är sommar och höst på ett valår så sprutar det ut diverse mer eller mindre tokiga förslag ifrån hela den politiska floran.


Vart är stormen? Jag har en så länge bara sett Svd:s artikel som behandlar förslaget (fast jag utgår från att det skrivs om det även på andra ställen). Att det diskuteras på ett feministiskt diskussionsforum är väl inte så konstigt?

Macrametic sa:
Gällande feministiskt självförsvar på skolschemat så är det så typiskt som exempel på insiktsbrist hos våra politiker. De har alltid så fruktansvärt svårt att kunna hantera strukturella problem.


Fast nu är det ju faktiskt *feministiska* politiker som lagt fram och stöttat detta förslag. Och på detta forum finns det uppenbarligen åtminstone ett antal feminister som tycker förslaget i grund och botten är en bra idé. Då blir det lite konstigt när du talar om storm i vattenglas och insiktsbristande politiker (förutom då att det är trist med detta ständiga politikerförakt). Konsekvensen blir att du talar över huvudet på de feminetister som argumenterat för förslaget i denna tråd. Vilket jag uppfattar som ganska så nedlåtande (fast om ingen känner sig drabbad så kanske det är skitsamma). Bemöt de som faktiskt argumenterar för förslagets grundtanke istället för att svinga vilt mot en imaginär grupp (de insiktlösa politikerna) som egentligen inte har någonting med denna diskussion att göra!

Tycker jag.

#53  fredriktomte toffte
2006-07-04 23:35:33

Började skriva ett svar på ditt inlägg men det var så jävla svårt att överblicka så jag gav upp. Jag tror överlag att du har missuppfattat en hel del småsaker i det jag har skrivit men ditt inlägg är så fragmentariskt att jag inte riktigt kan uppfatta om jag har rätt på den punkten. Kanske kan du förstå bättre om du läser om mina tidigare inlägg... Jag skulle nog hur som helst hänga med bättre om du fokuserade lite mer på vad du själv tycker och lite mindre på mina formuleringar ;)

#54  #53 divad
2006-07-04 23:38:03

det var ngt liknande jag tänkte skriva om tomtes inlägg. Förövrigt verkar du, tomte, ha missuppfattat macramatic också (om nu inte jag gjort det istället).

#55  Till Toffte fredriktomte
2006-07-05 00:40:59

Du behöver inte överblicka det. Det jag har skrivit är kommentarer till saker du påstått i tråden. Svarar du på dessa kommentarer var för sig blir det förmodligen inget problem, eftersom varje kommentar för sig knappast är fragmentarisk. Det är därför jag före respektive kommentar citerar den del av dina påståenden jag behandlar, så att det tydligt ska framgå vad det jag utgår ifrån. Försöker du däremot se det jag skrivit som någon form av helhetstext med ett sammanhållet budskap så kan jag förstå att det framstår som fragmentariskt och svårbemött. Men så är det alltså inte meningen att du ska läsa det jag skriver.

Att jag fokuserar på vad andra skriver är väl inte direkt konstigt. Detta är trots allt ett diskussionsforum, inte ett monolog-forum. Mina egna åsikter går för övrigt att finna i #1. Om du upplever att jag inte är tillräckligt tydlig i det inlägget så är det bara be mig att utveckla biten du tycker är grumlig.

Angående att jag skulle missuppfattat dig så finns det väl ingenting som hindrar dig att förklara på vilket sätt du tror att jag missuppfattat dig? Om det nu skulle vara så att du fått fel intryck av vad jag skrivit pga att du har svårt att uppfatta vad jag menar så är ju inte det hela världen. Det är inte svårare än att jag förklarar det för dig i sådana fall. Så, berätta gärna på vilket sätt jag missförstått dig.

#56  Till Divad fredriktomte
2006-07-05 00:44:58

Ännu konstigare blir det ju om du ska försöka utröna någon form av helhetsbudskap av det jag skrivit i #37. Det inlägget är inte riktat till dig. Om du vill veta vad jag anser om frågan rekomenderar jag istället att du läser #1. Vill du delta i själva debatten så kan du ju läsa #37, men då rekomenderar jag även att du huvudsakligen läser varje kommentar var för sig (samt läser tofftes inlägg först så att du får en orientering i vad det handlar om).

Angående vad det är jag missförstått i Macrametics inlägg så får du jättegärna förklara det.

#57  Fredriktomte macramatic
2006-07-05 08:50:13


Vart är stormen? Jag har en så länge bara sett Svd:s artikel som behandlar förslaget


Mmmm, jag tänkte mest på den diskussion som var här.


nu är det ju faktiskt *feministiska* politiker som lagt fram och stöttat detta förslag. Och på detta forum finns det uppenbarligen åtminstone ett antal feminister som tycker förslaget i grund och botten är en bra idé. Då blir det lite konstigt när du talar om storm i vattenglas och insiktsbristande politiker


Men som du märkt så duggar det tätt med olika politiska förslag ifrån partierna. Det enda jag tolkar ur det är hur partierna vill profilera sig. Jag kan bara se Vänsterpartiets kamp emot Fi för att kunna behålla sin plats i riksdagen. Som du läser i förra inlägget så kommenterar jag förslaget som sådant också. Jag har full respekt för de som tycker det är ett bra förslag. Jag tror också att feministskt självförsvar som förekomst kan vara bra för en del. Men, skulle det kunna minska våldet? Neeeee.... Snarare tror jag att det kommer att bli mer våld då fokus kommer att vara på att tjejer ska börja fightas - d v s legitimera våldsanvändning, att ge sig in i ringen istället för att förkasta den.

Jag får be om ursäkt ifall någon känner att jag kränkt någon med mina uttalanden. Det är inte min mening. Internetdebatter tycker jag ofta har en hård attityd och jag vill nog skylla på att den gjort mig ganska hårdhudad.


det är trist med detta ständiga politikerförakt


Mja, det beror på. Jag tycker inte att man kan kritisera och beskylla politiker för något de inte står för eller gör(girighet, korruption, mygel bla bla), vilket det tyvärr ofta gör. Däremot tycker jag man kan kritisera politiker för det som de faktiskt står för.

#58  till Macrametic fredriktomte
2006-07-06 18:08:19

Macrametic sa:
Mmmm, jag tänkte mest på den diskussion som var här.


Fast här stormar det väl inte mer än vanligt?

Macrametic sa:
Jag kan bara se Vänsterpartiets kamp emot Fi för att kunna behålla sin plats i riksdagen.


Jo, så det tror jag nog också kan vara ett bidragande skäl till förslagets lansering. Å andra sidan finns det ju gott om feminister inom vänsterpartiet, så jag tycker det vore cyniskt i överkant att utgå från att förslaget inte kan vara ett utslag för vad dessa feminister faktiskt önskar. Hursomhelst handlar ju diskussionen här huvudsakligen om förslaget i sig, inte vad politikerna eventuellt tänkt med det (fast jag får ju erkänna att du inte är den ende som velat diskutera den frågan).

Macrametic sa:
Jag har full respekt för de som tycker det är ett bra förslag. Jag tror också att feministskt självförsvar som förekomst kan vara bra för en del. Men, skulle det kunna minska våldet? Neeeee....


Inte för att jag försvarar förslaget som sådant, men än så länge är det väl ingen som hävdat att det skulle minska våldet? Handlar väl i sådana fall mer om att skydda flickor/kvinnor från våldet.

Macrametic sa:
Snarare tror jag att det kommer att bli mer våld då fokus kommer att vara på att tjejer ska börja fightas - d v s legitimera våldsanvändning, att ge sig in i ringen istället för att förkasta den.


Jag är lite kluven till detta. Å ena sidan håller jag med om att det knappast finns något egenvärde i att få gruppen kvinnor lika våldsam som gruppen män. Å andra sidan känns det som att kvinnors (mer) pacifistiska läggning ofta går hand i hand med ett förutsättande om att det finns någon annan som kan ta hand om de mer obehagliga bitarna när det behövs. Att få gruppen kvinnor mer självständiga även i "farliga" situationer vore bra. Fast bäst vore det förståss om detta kunde göras utan att gruppen kvinnor blev våldsammare samtidigt som gruppen män kunde göras mindre våldsamma.

Macrametic sa:
Mja, det beror på. Jag tycker inte att man kan kritisera och beskylla politiker för något de inte står för eller gör(girighet, korruption, mygel bla bla), vilket det tyvärr ofta gör. Däremot tycker jag man kan kritisera politiker för det som de faktiskt står för.


Fast "står" politiker för insiktsbrist och oförmåga att hantera strukturella problem? Skulle politiker som grupp vara oförmögnare att hantera strukturella problem och insiktslösare än vad folk i gemen är?

#59  fredriktomte toffte
2006-07-07 00:11:21

I #37 citerar du mej nitton gånger. Detta har några ganska enkla följder när jag ska läsa vad du skriver: för det första så byter du hela tiden infallsvinkel. Det blir aldrig riktigt tydligt vad kontentan är av vad du vill ha sagt, eftersom röda trådar försvinner och kommer tillbaka beroende på vilka urklipp ur mina inlägg du utgår från. Skulle jag sedan uppleva tendenser till missförstånd så är det inte säkert att de hinner bli tillräckligt tydliga innan perspektivet är bytt. Särskilt inte eftersom du aldrig uttrycker hur du tolkar mej, utan bara citerar mej.

För det andra är de citerade styckena inte skrivna fristående utan i relation till varandra, men din citationsstil sågar sönder dem så att det knappt går att känna igen vad det är jag egentligen har påstått eller tyckt. (Och då har jag ju ingen aning om hur du tolkar mej överlag...) Slutligen när jag har läst ditt inlägg och vill svara, så har jag ingen aning om vad som är värt att lägga ner energi på att reagera på, på olika sätt, eftersom du aldrig utvecklar en egen röd tråd. För jag vill gärna reagera på vad du uttrycker, inte på ett kollage av mina egna inlägg. Du är en trevlig prick, men så mycket älskar jag dej inte att jag orkar ge dej nitton svar i stöten ;)

Men för att avsluta den här parentesen så är du fullt fri att skriva som du vill. Jag förklarar bara varför jag inte kan svara.

#60  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan MariaB
2006-07-07 11:33:36

Skrev några tankar om detta hrä:http://tinnitussans.blogspot.com/2006/06/tinn… -tjejer-del-6.html

#61  Sv: feministiskt självförsvar i grundskolan MariaB
2006-07-07 11:39:28

Oj. länken klipptes ovan.

Kort kan sägas att fem. självförsvars två första delar är ok men jag är kritiskt till den rent fysiska delen. Börja tråna kampsport på riktigt:-)

Läs mer utförligt på www.tinnitussans.blogspot.com och klicka på arkiv juni. Inägget skrevs 060630

#62  Till Toffte fredriktomte
2006-07-07 20:18:43

Okej. Då tar vi det här en gång till: Det finns bara en röd tråd i #37 och den tråden är du. Det finns ingen specifik kontenta i #37 och jag strävar inte efter att presentera en samlad infallsvinkel i det inlägget. Jag strävar inte heller efter att tolka dig, utan försöker så gott jag förmår hålla mig till det du har skrivit. Så länge du försöker hitta saker som inte finns där så kommer det förmodligen bli svårt att svara.

Vill du ha en röd tråd i det jag skriver så har du det fortfarande i #1. Det inlägget sammanfattar min ståndpunkt ganska så bra.

Men, för att ge dig någonting konkret att svara på så har jag sammanfattat (och omformulerat) de frågor jag ställer i #37. Jag presenterar dem nedan.

#63  Frågor till Toffte fredriktomte
2006-07-07 20:21:01

1: Vad är min "första fråga" som du menar att du svarat på?

2: Är en kvinnas situation i våldsammanhang essentiellt annorlunda en mans situation i våldsammanhang?

3: Skiljer sig en kvinnas situation när hon utsätts för våld per definition från en mans situation när han utsätts för våld?

4: Vore det rimligt att ålägga samtliga skolor att ha minst en fulltidsfeminist anställd?

5: Vore det rimligt att ålägga samtliga skolor att ha minst en troende och bokstavdstrogen kristen anställd?

6: Varför vore det nödvändigt att grupper som diskuterar livs- och samhällsfrågor och leds av feministiskt engagerade lärare är enkönade?

7: Hur vet du att det inte just är analyser av könsrollerna som ligger bakom de ställningstaganden jag, Escapist, Zeppe, Fredrik, Ephemeer och Daniella gjort?

8: Om en (feministisk) självförsvarskurs inte skulle sökas av de pojkar som behöver den bäst, är det då inte rimligt att anta att samma sak gäller flickor (dvs att de flickor som behöver kursen bäst inte söker den)?

9: Vad skulle du tycka om riksdagen ålade samtliga grundskolor att anordna utbildningar enbart för barn med mörkt hår, mörka ögon, mörk hy och ickesvenskklingande namn med motiveringen att vi anpassar lösningen utifrån samhällsbehoven ("barn med med ovanstående attribut har haft andra upplevelser än ljusare barn med svenska eller europeiska namn")?

10: Varför borde ett projekt som går ut på att hjälpa barn att fokusera på sina egna liv och relationer vara könsseparerat?

11: Finns det inga pojkar som skulle må bra av att lära sig sätta värde på sig själv, öka sitt självförtroende och slippa vara rädd?

#64  Tillägg rörande frågorna fredriktomte
2006-07-07 20:22:51

Skulle det nu vara så att jag i någon fråga ställer upp en premiss rörande dina åsikter som är felaktig så är det ju förståss bara att påpeka det.

#65  Fredriktomte Catharina
2006-07-08 12:07:37

"Vad har det med saken att göra?"

Jag tycker att många här (speciellt du) behöver påminnas om det.

#66  Catharina Ephemeer
2006-07-08 13:38:45

Varför behöver många här påminnas om det?

#67  till Catharina fredriktomte
2006-07-08 14:07:16

Catharina sa:
Jag tycker att många här (speciellt du) behöver påminnas om det.


Varför då?

#68  fredriktomte, Ephemeer Catharina
2006-07-08 14:42:52

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#69  till Catharina fredriktomte
2006-07-08 14:56:26

För all del, låt oss nu vara dumma, för jag förstår inte alls varför speciellt jag, men även många andra, i denna tråd behöver påminnas om att majoriteten av de sexuella övergreppen mot tjejer begås av killar? Kan inte du förklara detta för mig (och Ephemeer)?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?