feminetik.se feminetik.se

Just nu 24 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

post-strukturalistiska feminismens?


Gå till senaste inlägget#1  post-strukturalistiska feminismens? mange
2006-05-16 16:08:16

Jag undrar vad skillnaden mellan vanlig femisim och post-strukturalistiska feminism är?

#2  Sv: post-strukturalistiska feminismens? Faktum
2006-05-16 16:44:07

Här kommer lite info som kanske kan hjälpa dig.

Massmedia är en inflytelserik institution, genom massmedia förmedlas berättelser och beskrivningar om oss själva och andra vilka påverkar våra uppfattningar, attityder och värderingar. Inom poststrukturalistisk teoribildning understryks språkets betydelse för vår förståelse av verkligheten. Språket bestämmer i hög grad hur kunskap och sanning om världen produceras, enligt detta synsätt verkligheten är diskursivt, d.v.s. språkligt och socialt, bestämd. Vad som uttrycks, och hur, i den mediala diskursen är intressant undersöka därför att
det kan bidra till att naturalisera vissa idéer och aspekter av sociala relationer.
Vår förståelse av ’verkligheten’ påverkas av givetvis av andra faktorer än media, inom medieforskningen diskuteras exempelvis huruvida mottagare av mediebudskap har förmåga att värja sig eller omförhandla det som förmedlas. Men oavsett synsätt är de flesta överens om att media har ett potentiellt stort inflytande. (se exempelvis Mackay, H. & O’Sullivan, T. (red): 1999)


Poststrukturalism och feminism?
Det finns en inneboende motsättning i relationen mellan feminism och poststrukturalism som jag tycker är väsentligt att ta upp i detta sammanhang eftersom jag väljer att kombinera dessa teoretiska ansatser. Feminismen utgår från att kategorin ’kvinnor’ är underordnade i samhället. Men poststrukturalister menar att man genom att använda kategorier som ’kvinna’ eller ’man’ bidrar till att stärka det dikotomiska förhållande som ligger till grund för vår uppfattning om genusidentiteter. Sådana kategorier måste därför dekonstrueras och benämnas
på ett annat sätt för att en förändring i maktbalansen ska kunna uppnås. Som feminist blir det i teorin därmed paradoxalt att kämpa för kvinnors jämställdhet eftersom varje gång ’kvinna’ används förstärks det dikotomiska förhållandet som konnoterar över – underordning, vilket underbygger den patriarkala diskursen i samhället. (Alcoff, L.: 1988, s. 418). Samtidigt måste kvinnors underordning som grupp belysas och ifrågasättas, om man inte kan använda begreppet ’kvinna’ finns det heller inget begrepp kvinnor kan samlas kring och uttrycka sina
gemensamma erfarenheter. Ett sätt poststrukturalistiska feminister förhåller sig till denna paradox är att hävda att de är strukturerna som ligger till grund för genusidentiteten som ska dekonstrueras och problematiseras, inte begreppen. (Wendt Höjer, M. & Åse, C.: 1999, s. 33).
I uppsatsen har jag utgått från det sistnämnda förhållningssättet. Min egen uppfattning är att det finns en poäng med att belysa språket på det sätt som förespråkas av poststrukturalismen, däremot vet jag inte om det med nödvändighet måste innebära att alla kategorier och begrepp måste dekonstrueras. Genom att ifrågasätta de värderingar som ligger till grund för
innebörden i språket tror jag man kan komma [lika] långt.

Läs mer på http://www.statsvet.su.se/mediarum/Media_and_…
(Pdf)

#3  Sv: post-strukturalistiska feminismens? SGTallentyre
2006-05-16 21:49:52

Det beror också på vad vi menar med "vanlig" feminism.

Av de två huvudriktningarna likhets- och särartsfeminism är det väsentligen bara den första som finns representerad i Sverige. Av de likhetsfeministiska inriktningarna verkar det som att radikalfeminism kommit att dominera debatten i media, likväl som medelsvenssons uppfattning om vad feminism är.

#4  SGTallentyre OT Faktum
2006-05-16 22:52:44

Är det verkligen så att särartfeminsim tillhör en av huvudinriktningarna inom feminismen. Jag hör aldrig något om särartsfeminister överhuvudtaget? På wiki står det:


Särartsfeminism är en feministisk åskådning som bygger på åsikten att det finns biologiska skillnader mellan könen som gör dem olika.


Blir man särartsfeminist om man anser att män är av biologin generellt större och starkare än kvinnor? Det låter som alla jag träffat borde vara särartsfeminister utifrån den definitionen.
Sen står det

Åskådningen står i motsats till likhetsfeminismen som menar att könet är en social konstruktion.

Då menas inte det biologiska könet utgår jag ifrån.
Menar LF att SF applicerar biologiskt kön på socialt beteende. Finns inget socialt kön bland SF? Om det finns vad skiljer en SF och en LF i synen på socialt kön?

#5  Sv: post-strukturalistiska feminismens? SGTallentyre
2006-05-16 23:08:12

Jag tror inte att särskilt många skulle hålla med om en sådan skiljedefinition mellan LF och SF. Min uppfattning är i stället att LF och SF skiljer sig åt i vilken grund de har för jämställdhetssträvan. LF utgår från likheterna mellan könen medan SF utgår från olikheterna.

Den som använder ordet "kön" utan prefix i andra betydelser än "biologiskt kön" (eller möjligen "könsorgan") bäddar för missförstånd. Begrepp som genus och könsroll är att föredra.

#6  Sv: post-strukturalistiska feminismens? Faktum
2006-05-16 23:14:14

Ok, då fattar jag. Genus ock könsroll är bättre att använda än kön.

#7  Sv: post-strukturalistiska feminismens? toffte
2006-05-17 09:27:30

Jag är ju iofs för "kön" eftersom jag anser det vara en social konstruktion. Genus och könsroll använder jag för förståelsen men jag är egentligen skeptisk (framförallt till "könsroll").

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?