feminetik.se feminetik.se

Just nu 23 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Den perfekta manligheten


Gå till senaste inlägget#1  Den perfekta manligheten soledad
2006-04-20 17:29:42

Hur skulle en optimal manlig könsroll se ut enligt er? Vad skulle känneteckna den? Jag pratar alltså inte om enskilda män, utan om samhällets förväntningar på män. Vilka egenskaper, om några, skulle ni vilja att de kallades "manliga"? Hur skulle det perfekta mansidealet vara?

Ordet är fritt. Jag dubbelpostar tråden i Jäif också, eftersom jag också vill höra vad ickefeminister tycker.

#2  Sv: Den perfekta manligheten lynx
2006-04-20 17:46:39

Inga egenskaper borde vara uppdelade i manligt och kvinnligt!

Om manligheten ska förändras ska det vara mot att innefatta mer och mer tills den så småningom kan upphöra som begrepp.

#3  Sv: Den perfekta manligheten soledad
2006-04-20 17:56:05

Tillägg: Jag tror mig se ett slags behov bland män att definiera sig som män. Det jag är ute efter är hur en manlighet skulle kunna utformas på ett sådant sätt att dessa män skulle kunna definiera sig som män även i fortsättningen.

Jag vill alltså helst inte ha svaret "det ska inte finnas några genus". Inte för att jag inte håller med om det, för det gör jag, utan för att jag tror att det blir grymt svårt att få med sig en majoritet av männen på parollen "det ska inte finnas någon manlighet".

#4  Sv: Den perfekta manligheten Blindalina
2006-04-20 18:08:29

jättesvårt.

jag tänker också mer i vad som förenar oss alla än vad som skiljer oss åt..

hmm.

#5  Sv: Den perfekta manligheten Blindalina
2006-04-20 18:19:34

eller rättare sagt, det är ju väldigt svårt att formulera nåt slags "allmänt ideal". eget ideal är väl lite lättare, men allmänt....
hmmm.

#6  Sv: Den perfekta manligheten toffte
2006-04-21 00:51:52

Frågan är lite konstigt ställd, eftersom det självklara svaret så att säga är förbjudet, men jag ska göra ett försök:

Om jag fick agera propagandeminister och hade stora miljonbudgetar till att påverka folks uppfattning av mansrollen så skulle jag gå på linjen exploatering/objektifiering.

I dagsläget uppfostrar vi våra pojkar till att tro att deras egen subjektivitet är en objektivitet. De växer upp i en inbillningsvärld där de besitter ett obegränsat förnuft. Deras perspektiv är sanningen med stort S. (Det finns naturligtvis grader av detta helvete.)

Feminismen brukar, av logiska själ, fokusera på kvinnors/flickors rätt att få det som i första hand är män/pojkar förunnat. Här upplever jag att en aspekt ofta glöms bort eller rent av förnekas. Pojkarnas behov av att objektifieras. (För att inte tala om flickornas behov av att pojkarna objektfieras.)

Själva tanken att den heliga subjektiviteten är essentiellt förknippad med makt och välmående är så grundläggande för vår kultur att jag knappt kan argumentera för ett samhälle där istället erfarenheten av att vara hjälplöst offer är positiv. Alltså där en sådan erfarenhet vidgar ens medvetande på ett sätt som kan ge makt och indirekt ge psykosocialt välmående. Men jag är ganska övertygad om att subjektivitet = makt är en social konstruktion som lika gärna kunde se annorlunda ut.

Alltså: fram för mer exploaterande av manskroppen. Mer av manskroppen som handelsvara, mannen som hjälplöst offer, som sexuell serviceinstans.

#7   MarianneK
2006-04-21 01:17:41

Toffte: Om du nu inte redan läst detta: http://weaver.mine.nu/andie/index.php?title=e… Gör det! Så bra, så bra...

Tråden i allmänhet:
Jag har upplevt att killar som jag känt har haft det här problemet. Hur definiera sig som man om det som förknippas med manligheten är dåligt? (Dessa killar kände alltså att de hade det behovet.) Men jag har svårt att komma på någon positiv egenskap som jag inte vill ska ingå i ett allmänt människoideal. För om en egenskap ska kunna sägas höra ihop med manligheten måste den ju ses som icke-kvinnlig. Annars är den allmänmänsklig. Svårt.

(Men kul att jäif:arna i parallelltråden inte heller gillar könsroller)

#8  Sv: Den perfekta manligheten Sveggo
2006-04-21 10:32:03

MarianneK sa:
För om en egenskap ska kunna sägas höra ihop med manligheten måste den ju ses som icke-kvinnlig. Annars är den allmänmänsklig.


Jo, det är väl den springande punkten som jag funderade över men inte hittade... Tack, MarianneK! :-)

#9  soledad svenskaflicka
2006-04-21 10:48:43

Nyfiken på dina egna tankar. Vad tror du?

Jag har ju redan tidigare i småsnack etablerat Ted Gärdestad som stående för något som jag kan tänka är en ideal-man. En man som såväl lyckades som misslyckades i sitt liv. Misslyckades i den meningen att han uppenbart inte klarade av att leva vidare. Och på många sätt tror jag inte idealmanligheten behöver vara en lyckad man, som är bra på alla sätt och vis. Jaja, borde förstås utveckla detta, ska fundera på det.

#10  svenskaflicka toffte
2006-04-21 12:05:53

Men att dö i självmord är väl redan ganska manligt... rent statistiskt åtminstone.

#11  Sv: Den perfekta manligheten Chrome
2006-04-21 13:58:10

Jag skulle också gärna se att mansrollerna och kvinnorollerna till slut försvann och egenskaper ses som personliga och mänskliga.

Men fram till dess ser jag gärna att mansrollen förändras eftersom den på flera sätt är så destruktiv i och med glorifierandet av våld. Förr kanske våld var en mer eller mindre nödvändig del av samhället, men inte idag. Jag skulle därför gärna se en förändring där våldsbiten försvinner till förmån för lekfullhet. Redan idag ses lekfullhet som en del av mansrollen, men då i form av barnslighet och det ses som något negativt. Vuxna män som spelar dataspel blir förlöjligade och så vidare. Varför inte försöka trycka mer på lekfullheten och betona den delen i sport till exempel, och arbeta för att även få in lek med barn i begreppet lekfullhet i mansrollen. På det sättet kan man minska fokus på våld i sport till förmån för lek och man kan öka fokus på mäns relation till barn. Leken kan bli ett naturligt sätt för män att närma sig barn, ett sätt som inte innebär att män ska nära sig barn som kvinnor gör.

Fram för lekfullhet!

#12  toffte svenskaflicka
2006-04-21 15:41:18

jo exakt det är det ju. men det är ju inte riktigt därför jag tycker han ska vara en manlig förebild, mer hans liv än hans död förstås, men ja skrev kanske ltiet konstigt. Eller ja jag vet inte.

#13  svenskaflicka toffte
2006-04-21 23:27:13

Nej det är egentligen inte lätt att veta när det kommer till ett så pass invecklat ämne som önskenormer.

#14  Till Soledad fredriktomte
2006-04-22 00:06:23

En mycket svår fråga för någon som i grund och botten inte tror på mans- och kvinnoroller överhuvudtaget. Men en sak jag har märkt när jag diskuterat manligt och kvinnligt med människor som gärna definierar sig själva utifrån sitt kön är att det inte är helt ovanligt att samma egenskap beskrivs som "manlig" och "kvinnlig" på en och samma gång. Med den skillnaden att när den besitts av en man så betraktas egenskapen som "manlig", medan när den besitts av en kvinna så blir den "kvinnlig". För mig har det alltid varit väldigt förbryllande, eftersom uppdelningen i manligt/kvinnligt i mina ögon då blir helt meningslös. Och kanske finns det en subtil skillnad i hur egenskapen förväntas ta sig uttryck, bara det att personerna jag diskuterat med inte förmått beskriva denna nyans. Men jag på det hela har jag ändå fått intrycket att det ofta handlat om ett behov av att få en klar och tydlig grupp att identifiera sig med snarare än en vilja att män och kvinnor i praktiken verkligen ska vara så olika. Med detta som utgångspunkt så undrar jag inte om det kunde vara en idé att plocka så många allmänmänskligt positiva egenskaper som möjligt, och förklara att en "bra" man (eller hur man nu vill uttrycka det) bör besitta så många av dessa som möjligt. Samtidigt som man aktivt tar avstånd från alla de attribut som idag kan sägas betraktas som "manliga" i bemärkelsen att kvinnor inte har eller bör ha dem.

Annars tycker jag också att Chromes förslag är bra.

#15  Till Toffte fredriktomte
2006-04-22 00:14:08

Toffte sa:
Alltså: fram för mer exploaterande av manskroppen. Mer av manskroppen som handelsvara, mannen som hjälplöst offer, som sexuell serviceinstans.


Syftar du nu på att offerskapet skall framställas som ett ideal, eller syftar du på att de alternativa mansporträtten (i filmer, böcker, osv) borde ges mer utrymme?

Sedan undrar jag också på vilket sätt det är du tänker dig att attributet "hjälplöst offer" skulle gagna någon. Menar du att man faktiskt mår bra av att vara offer i vissa lägen? Eller menar du att man mår bra av att sträva efter att få vara ett offer (för den sortens ideal existerar ju i vissa subkulturer, men om det är särskilt hälsosamt tvekar jag till)? Eller menar du att män skulle må bra av att vara offer för att de så skulle få en bättre förståelse av kvinnors situation? Eller menar du någonting annat?

#16  fredriktomte toffte
2006-04-22 12:39:04

Jag kan faktiskt inte komma på något sätt att framställa offerskapet som ideal eftersom det i nuläget går helt mot de befintliga idealen och är någonting som män helst inte ska befatta sej med. Därför vore nog det första steget ett synliggjörande av manliga offer, som du skriver inom filmer, böcker osv.

I dagens samhälle är de i systemet etablerade könen, för att förenkla lite, indelade i offer och förövare. Män är förövare, kvinnor är offer. Eftersom män både är ickeoffer och män uppvärderas så nedvärderas alla underlägespositioner. Men livet ser inte ut så för någon. Ingen är alltid förövare och ingen är alltid offer.

Min upplevelse är att pojkar inte får lära sej att se sej själva som offer och det är en stor brist. Både för dem själva och deras omgivning. Många pojkar och män kan inte heller identifiera sej med någon som saknar agens. Det är det jag skulle vilja ändra på.

#17  Sv: Den perfekta manligheten Teiresias
2006-04-22 13:35:02

En idealisk man är vid behov så manlig som situationen kräver. Vi VILL tid efter annan ha teater, och det kanske inte är så farligt. Vi vill tid efter annan veta var i har varandra, och könsrollerna fungerar som filter, den lilla individualitet som till äventyrs sipprar igenom blir inte så hotfull. Vackert så om man känner sig harig, och vem fan gör inte det, tid efter annan.

Som man ställs man tid efter annan inför uppgiften att "bete sig som en man". Situationens manus tycks kräva det, och gudarna skall veta att improvisationer kan väcka djup förargelse.

Vi behöver en människoroll, som alternativ, och jag vill tacka alla som med den äran, tid efter annan, axlar denna fina roll.

#18  soledad #3 chalky
2006-04-24 19:28:24

jag skulle gärna slippa behovet av att definiera mej som man. räcker det inte med människa? helst av allt vill jag ha bort allt vad könsroller heter så att det enda man kan dömas efter är våra handlingar istället för kön, sexualitet mm.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?