feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Litteraturtips sökes!


Gå till senaste inlägget#1  Litteraturtips sökes! Alvunger
2006-03-16 11:31:05

Jag behöver bra litteraturtips som behandlar följande områden ur jämställdhets/genusperspektiv (helst inte SOU:rapporter o dyl utan fackböcker):

- Sysselsättningsmönster och könssegregerad arbetsmarknad
- Ohälsa/hälsa
- Det obetalda arbetet / ansvar för hem o barn
- Hälsa och vård (dvs sjukvården)
- Mäns våld mot kvinnor
- Hedersrelaterat våld
- Prostitution
- Ätstörningar.


Skulle hjälpa mig MASSOR. Tipsen kan jag ta på mig att lägga in i Utblick sen, så skäll inte på mig Team Utblick ;)

O om ni vet årtal o förlag, skriv gärna ut det också, annars kollar jag.

#2  Sv: Litteraturtips sökes! svenskaflicka
2006-03-16 11:48:20

Vet inte om jag förstår dig rätt, men du vill hellre ha vetenskapliga böcker än rapporter? Mitt första tips vad gäller könssegregerad arbetsmarknad är annars TCO och SACO som har flera rapporter på området att ladda ned från sin hemsida. Också detta med ansvar för hem och kombinera med arbete.

#3  Sv: Litteraturtips sökes! Alvunger
2006-03-16 12:00:56

Jo precis, TCO och SACO o SCB o massa SOU:rapporter har vi liksom med i brödtexten som referenser. Det jag nu eftersöker skall användas som "blänkare", dvs om en vill fördjupa sig i ämnet. Ex på typ av lästips vi redan har: Maud Eduards, Carin Holmberg, Ingmar Gens, Ambjörnsson... Så den typen av böcker är jag ute efter.

#4  Sv: Litteraturtips sökes! svenskaflicka
2006-03-16 12:08:16

Aha, då förstår jag. kan återupprepa tipset om att söka på Arbetslivsinstitutet (deras bibliotek har dessutom en del unika grejer som inte finns med annars - för mig att de inte är med i Libris) från metamorfos, samt www.sofi.su.se, där det finns en hel del avhandlingar inom området arbetsmarknad och kön. Som är bra läsning för fördjupade analyser åtminstone om en är inne på mer kvantitativa material.

#5  Sv: Litteraturtips sökes! EffieX
2006-03-16 13:17:41

Här är tips på den allra bästa boken om ätstörningar ur ett feministiskt perspektiv, tycker jag.. För ännu mer tips: Kolla igenom den här bokens referenser för mer material.

Bordo, Susan. Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body, Los Angeles: California, 1995.

Har massor med tips men tänkte först höra om du mest är intresserad av svensk litteratur, eller är du intresserad av utländsk också??

#6  Sv: Litteraturtips sökes! Alvunger
2006-03-16 13:44:47

Tack för tips!

Främst svensk litteratur, och gärna så aktuell som möjligt, så länge det inte är en klassiker naturligtvis.

#7  Till alvunger divad
2006-03-17 17:27:50

Har har jag samlat ihop lite ekonomiska forskningsraporter som behandlar genus inom arbetsmarknaden och olika metoder sör att uppskatta det obetalda hemarbetet.

Jag har inte läst bråkdelen as dessa, men om du läser vad de heter och till exempel vad uppsatserna behandlar så kan du säkert sålla ut vad du letar efter.

Ett tips är att läsa ganska nya statistiska framställningar.

Detta är alltså feministiska analyser av marknadsekonomin och kvinnans roll i den.

Ingen av dessa är särskilt långa (koncentrerat pga publiceringen i tidsskrifterna), men det ligger väldigt tidskrävande och bra forskning bakom de flesta (eller alla jag läst referarat av).

Agarwal, Bina (1997), ”Bargaining and Gender Relations:
Within and Beyond the Household”. I: Feminist Economics,
vol. 3 nr 1.

Agell, Jonas, Englund, Peter & Södersten, Jan, Svensk
skattepolitik i teori och praktik. 1991 års skattereform.
Bilaga 1 till Skattereformen 1990–91. En utvärdering (SOU
1995:104). Stockholm: Fritzes.

Andersson, Pernilla & Wadensjö, Eskil (2004), Hur fungerar
bemanningsbranschen. Rapport 2004:15. Uppsala:
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

Asplund, Rita & Persson, Inga (2000), ”Low Pay – A Special
Affl iction of Women”. I: Gregory, Mary, Bazen, Stephen
& Salverda, Wiemer, Labour Market Inequalities.
Problems and Policies of Low-Wage Employment in International
Perspective. Oxford: Oxford University Press.

Babcock, Linda & Laschever, Sara (2003), Women Don’t
Ask. Negotiation and the Gender Divide. Princeton:
Princeton University Press.

Barker, Drucilla K. & Kuiper, Edith (red.) (2003),
Toward a Feminist Philosophy of Economics. London:
Routledge.
Becker, Gary S. (1981, 1991), A Treatise on the Family.

Cambridge: Harvard University Press.
Benería, Lourdes (2003), Gender, Development, and Globalization.
Economics as if All People Mattered. London:
Routledge.

Blau, Francine D., Ferber, Marianne A. & Winkler,
Anne E. (2001, 4:e uppl.), The Economics of Women, Men,
and Work. London: Prentice Hall.

Boschini, Anne D. (2004), Balans på toppen. Stockholm:
SNS Förlag.

Boschini, Anne D. & Persson, Mats (2005), Ӏr kvinnor
och män olika?”. I: Ekonomisk Debatt, nr 1, s. 33–44.
Boserup, Ester (1970), Women’s Role in Economic Development.

New York: St. Martin’s Press.
Dimand, Robert W., Dimand, Mary Ann & Forget, Evelyn
L. (red.) (1995), Women of Value: Feminist Essays on the

History of Women in Economics. Aldershot: Edward Elgar.
Dimand, Robert W., Dimand, Mary Ann & Forget, Evelyn
L. (red.) (2000), A Biographical Dictionary of Women. Economists. Cheltenham: Edward Elgar.

Ferber, Marianne A. & Nelson, Julie A. (red.) (1993),
Beyond Economic Man. Feminist Theory and Economics.
Chicago: Th e University of Chicago Press.

Ferber, Marianne A. & Nelson, Julie A. (red) (2003),
Feminist Economics Today. Chicago & London: Th e University
of Chicago Press.

Folbre, Nancy (1994), Who Pays for the Kids? Gender and
the Structure of Constraint. London: Routledge.

Folbre, Nancy (2002), Th e Invisible Heart. Economics and
Family Values. New York: Th e New Press.

Galor, Oded & Weil, David N. (1996), “Th e Gender Gap,
Fertility, and Growth”. I: American Economic Review, vol.
86 nr 3, s. 374–87.

Ginther, Donna K. & Kahn, Shulamit (2004), “Women
in Economics: Moving Up or Falling Off the Academic
Career Ladder?”. I: Journal of Economic Perspectives, vol.
18 nr 3 Summer, s. 193–214.

Goldin, Claudia (1990), Understanding the Gender Gap:
An Economic History of American Women. New York:
Oxford University Press.

Granqvist, Lena & Regnér, Håkan (2003), Löneskillnader
mellan kvinnor och män. Vad kan vi lära oss av ekonomisk
forskning? Stockholm: SACO.

Gustafsson, Siv (1995), ”Single Mothers in Sweden: Why
is Poverty Less Severe?”. I: McFate, K., Lawson, R. &
Wilson, W.J. (red.), Poverty, Inequality and the Future of
Social Policy. Western States in the New World Order. New
York: Russel Sage Foundation.

Gustafsson, Siv & Lantz, Petra (1985), Arbete och löner:
ekonomiska teorier och fakta kring skillnader mellan kvinnor
och män. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Henrekson, Magnus (2004), Vägar till ökad jämställdhet i
svenskt näringsliv. Stockholm: SNS Förlag.

Himmelweit, Susan (2002), “Making Visible the Hidden
Economy: Th e Case for Gender-Impact Analysis of Economic
Policy”. I: Feminist Economics, vol. 8 nr 1 March,
s. 49–70.

Ironmonger, Duncan (1996), ”Counting Outputs, Capital
Inputs and Caring Labor: Estimating Gross Household
Product”. I: Feminist Economics, vol. 2 nr 3, s. 37–64.

Jacobsen, Joyce P. (1998), The Economics of Gender.
Oxford: Blackwell Publishers.Jonung, Christina (1974, 1982), “Kvinnorna i svensk ekonomi”.
I: Södersten, Bo (red.), Svensk ekonomi. Stockholm:
Rabén & Sjögren.

Jonung, Christina & Persson-Tanimura, Inga (1981), ”Tar
den ekonomiska politiken hänsyn till jämställdhetsmålet?”.
I: Kvinnor och ekonomi. Stockholm: Aff ärsförlaget.

Jonung, Christina & Persson-Tanimura, Inga (1987),
”Nationalekonomisk forskning ur kvinno- och jämställdhetsperspektiv”. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1.

Jonung, Christina & Persson, Inga (red.) (1990), Kvinnors
roll i ekonomin. Bilaga 23 till Långtidsutredningen 1990.
Stockholm: Allmänna Förlaget.

Jonung, Christina & Ståhlberg, Ann-Charlotte (2003),
”Nationalekonomins frukter – även för kvinnor?”. I: Ekonomisk
Debatt, vol. 3 nr 3, s. 5–20.

Klasen, S. (1999), Does Gender Inequality Reduce Growth
and Development? Evidence From Cross-Country Regressions.

World Bank Policy Research Report Working Paper
no. 7. Washington DC: Th e World Bank.

Kock, Karin (1938), ”Kvinnoarbetet i Sverige”. I: Gift
kvinnas förvärvsarbete (SOU 1938:47), s. 351–470.

Krantz, Olle (1987), ”Husligt arbete i nationalräkenskaperna”.
I: Krantz, Olle och Ohlsson, Rolf (red.), Ekonomisk-
historiska vingslag. Lund: Studentlitteratur.

Kuiper, Edith & Sap, Jolande (red.) (1995), Out of the
Margin – Feminist Perspectives on Economics. London &
New York: Routledge.

Lundahl, Mats & Persson-Tanimura, Inga (red.) (1983),
Kvinnan i ekonomin – hem, yrke, karriär. Malmö: Liber.

Lundberg, Shelly & Pollak, Robert A. (1996), ”Bargaining
and Distribution in Marriage”. I: Journal of Economic
Perspectives, vol. 10 nr 4, s. 139–158.

Löfström, Åsa (red.) (2004), Den könsuppdelade arbetsmarknaden
(SOU 2004:43). Stockholm: Fritzes.

Niskanen, Kirsti (2001), ”Kvinnopolitiskt engagemang i
könsneutral vetenskap – Karin Kocks könsteoretiska analys
under 1930-talet”. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3-
4, s. 101–17.

Nyberg, Anita (1997), ”Makt, kön och BNP”. Kap. 4 (s.
80-103) i: Ahrne, Göran & Persson, Inga (red.), Familj,
makt och jämställdhet (SOU 1997:138). Stockholm: Fritzes.

Nyberg, Anita (2001), ”Feministiska ekonomer och feministisk
ekonomi – exemplet nationalekonomi”. I: Kvinnovetenskaplig
tidskrift, nr 3–4, s. 5–24.

Nyberg, Anita (2005), ”Har den ekonomiska jämställdheten
ökat sedan början av 1990-talet?”. I: Forskarrapporter
till Jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66).
Stockholm: Fritzes

OECD (1994), Women and Structural Change: New Perspectives.
Paris: OECD.

Olson, Paulette & Emami, Zohreh (2002), Engendering
Economics. Conversations with Women Economists in the
United States. London: Routledge.

Persson, Inga (1990), ”Th e Th ird Dimension – Equal Status
between Swedish Women and Men”. Kap. 9 i: Persson,
Inga (red.), Generating Equality in the Welfare State:
Th e Swedish Experience. Oslo: Norwegian University
Press.

Persson, Inga (2003), ”Genre et économie en Suède”. I:
Laufer, Jacqueline, Marry, Catherine & Maruani, Margaret
(red) (2003), Le travail du genre – les sciences sociales du
travail à l´épreuve des diff érences de sexe. Paris: La Découverte,
s. 259–273. (Engelsk version: “Gender and Economics
in Sweden”, tillgänglig via Perssons webbsida, www.
nek.lu.se/NEKIPT/)

Persson, Inga & Jonung, Christina (red.) (1997), Economics
of the Family and Family Policies. London: Routledge.

Persson, Inga & Jonung, Christina (red.) (1998), Women’s
Work and Wages. London: Routledge.

Persson, Inga & Wadensjö, Eskil (red.) (1997a), Kvinnors
och mäns löner – varför så olika? (SOU 1997:136). Stockholm:
Fritzes

Persson, Inga & Wadensjö, Eskil (red.) (1997b), Glastak
och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden
(SOU 1997:137). Stockholm: Fritzes

Persson, Inga & Wadensjö, Eskil (red.) (1998), Välfärdens
genusansikte (SOU 1998:3). Stockholm: Fritzes.

Peterson, Janice & Lewis, Margaret (red.) (1999), Th e
Elgar Companion to Feminist Economics. Aldershot:
Edward Elgar.

Pujol, Michèle A. (1992), Feminism and Anti-Feminism in
Early Economic Th ought. Aldershot: Edward Elgar.

SCB (2003), Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning
2000/01. Serien Levnadsförhållanden rapport 99.

Sen, Amartya (2002), Utveckling som frihet. Bokförlaget
Daidalos.

Smith, Nina, Dex, Shirley, Vlasbom, Jan Dirk & Callan,
Tim (2003), ”Th e Eff ects of Taxation on Married
Women’s Labour Supply across Four Countries”. I:
Oxford Economic Papers, vol. 55 nr 3, s. 417–439.

Swamy, Anand, Stephen, Knack, Young, Lee, & Azfar,
Omar, (2001), ”Gender and Corruption”. I: Journal of
Development Economics, vol. 64, s. 25–55.

Thoursie, Anna (2005), ”Föräldraförsäkringens eff ekter på
sysselsättning och löner – olika för kvinnor och män?”.
Bilaga 7 till Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek,
omvårdnad, trygghet (SOU 2005:73). Stockholm: Fritzes.

UNRISD (2005), Gender Equality – Striving for Justice
in an Unequal World. Genève: United Nations Research
Institute for Social Development.

#8  Sv: Litteraturtips sökes! RebellKajsa
2006-03-18 06:16:36

Om mäns våld mot kvinnor;

Maria Wendt Höjer (2002) Rädslans politik - Våld och sexualitet i den svenska demokratin, Malmö: Liber.


Om systerskap och kvinnors organisering:

Maud Eduards (2002) Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori, Malmö: Liber.

#9  Sv: Litteraturtips sökes! metamorfos
2006-03-18 08:50:01

Å vad bra! Då kan jag å Team Utblicks vägnar passa på att tipsa alla som har tips på länkar, litteratur, film, föreläsningar, föreställningar att ta en titt i Utblick! Du feminetist kan själv lägga in tips där. http://www.feminetik.se/utblick/ Och är du sugen på att publicera dina egna alster (dikter, krönikor, betraktelser, debattartiklar) - gör det i Vildmark! http://www.feminetik.se/utblick/index.php?sub…

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?