feminetik.se feminetik.se

Just nu 44 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Apropå kvotering


Gå till senaste inlägget#1  Apropå kvotering Sentenser
2006-01-18 14:24:31

För en tid sedan var jag på ett seminarium om kvinnligt mod och kvinnligt företagande.

Där fanns ett flertal intressanta och vältaliga föreläsare.
En panel hade bjudits in bestående av tre kvinnor och en man. På moderator Kattis Ahlströms fråga om varför de ställt upp så svarade alla "för att det är en spännande utmaning". Ingen hade deltagit i en paneldebatt förut och nu stod de inför en publik på 450 personer.

Så kom frågan om könskvotering upp. Alla var emot. Publiken tillfrågades och det var ytterst få som var för.

Alla i panelen var så övertygade om att inget är mer rättvist än uppdrag ska ge till den som är mest meriterad. Skulle de erbjudas ett uppdrag pga av kön skulle det bara sluta illa. Det skulle verkligen inte kännas rätt.

Det jag finner ironiskt är att de faktiskt blivit tillfrågade om de ville ställa upp i den här paneldebatten, och utan att tveka hade alla svarat ja genast.
Skulle detta innebära att det i hela svea rikes land inte funnes bättre meriterade paneldebattörer? Det frågade sig ingen av dem.
De fick chansen och tog den.

Så då kan man fråga sig, blev publiken på 450 pers lurade på en bättre meriterad paneldebatt? Blev debatten sämre av att de inte var vana vid att tala inför publik och inte hade någon agenda att propagera för?

Jag frågar mej varför man INTE ska kvotera.

Sverige har oerhört många högutbildade, en massa människor är faktiskt överkvalificerade för det arbete de utför.
När ett företag ska nyanställa har de inga begränsningar utan kan begära vilka kvalifikationer som helst, befogade eller ej.

Man får alltså ansökande som kan långt mycket mer än det arbetet faktiskt kräver.
Varför är det då mest RÄTT att anställa den med bäst kvalifikationer?

Är inte mångfald värt att eftersträva?

Ska man jobba med medicin eller juridik kan man ha högt ställda krav på utbildning och erfarenhet, men de allra flesta arbeten lär man sig det mesta på plats, vågar jag påstå.

En nyanställd har ofta högre utbildning än kollegor som jobbat där länge. Man må ha 10 års erfarenhet från ett liknande arbete, men en period av inskolning har man på de flesta arbetsplatser.

Är det viktigare att man anställer den sökande som har 20 högskolepoäng mer än den sökande som är i minoritet till den övriga anställningsstyrkan?

På vissa arbetsplatser eftersträvar man mångfald. Arbetsplatsen ska återspegla samhället i övrigt och alla grupper ska representeras vad gäller kön och ursprung.

"Där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt" är en sån där fras som framgångsrika företagare slänger sig med.
För att föra in ett annorlunda tänkande krävs det personer med varierande bakgrund och erfarenheter.

Jag propagerar alltså för kvotering, även när det innebär att den som har mest fullmatat CV inte får jobbet. Skandalöst, jag vet!

#2  Sv: Apropå kvotering Alkonost
2006-01-18 15:37:50

Inte mycket att orda om. Bra tänkt.

Wee! ( ^_^)=db

#3  Sv: Apropå kvotering aberg
2006-01-18 15:47:38

Om vi inför kvotering så tror jag inte att det blir så att den med mest fullmatad CV inte får jobbet. Det finns ju ingenting som säger att män är de med mest fullmatade CV'n. Däremot har män lättare att få ett jobb (inom vissa yrken) enbart på grund av att de är män, så med kvotering måste företagarna lyfta blicken och rota i sina nätverk för att verkligen hitta kvinnor.

Jag är helt övertygad om att det finns minst lika många kompetenta kvinnor till bolagsstyrelserna som det finns män. Problemet är bara att dessa kvinnor inte finns med i männens nätverk och därmed inte synliggörs när nytillsättningar skall ske. Dessutom är hela strukturen kring jobb, där kvotering diskuteras, helt manlig. Män i företagsstyrelser har inte huvudansvaret för hem och barn. Detta är en av anledningarna till att kvinnor tackar nej till såna jobb eftersom det helt enkelt inte går ihop med familjesituationen. Det är helt enkelt för stora tabun att ha en "hemmaman" eller barnflicka + städerska och satsa på karriären.

Jag är av den åsikten att om kvinnor kvoteras in i dessa styrelser så kommer vi få ett helt nytt företagstänkande inte bara med nya idéer om hur produktionen skall skötas utan även om hur klimatet bör vara på arbetsplatsen.

#4  aberg Sentenser
2006-01-18 15:55:49

Det där sista stycket är precis den effekt jag också hoppas på.
Kanske måste man införa "rättviseregler" initialt för att få in kvinnor (invandrare, homosexuella, muslimer) i dessa strukturer. Väl där tror jag att det mesta ger sig själv, en naturlig självsanering.

#5  Sv: Apropå kvotering aberg
2006-01-18 16:07:24

Håller helt med. Frågan är nu bara hur man får företagare att inse just detta och inte göma sig bakom "det finns ju inga kvinnor på den nivån".

#6  aberg Sentenser
2006-01-18 16:35:34

Just den frågan togs ofta upp på seminariet jag skriver om ovan.

Ett vanligt svar var att "jag erbjuder ofta kvinnor en högre position, men de tackar alltid nej".

När kvinnor blir tillfrågade blir de nervösa och tveksamma, och frågar själva om det inte finns nån bättre lämpad.
Det är jävligt tråkigt i sig, men min följdfråga blir då "ja men HUR frågar du då?"

Om det nu är så att kvinnor i gemen kämpar med dålig självkänsla, dåligt samvete över att tiden inte räcker till och vetskapen om hur utsatt och kritiserad man är som chef, vad görs åt det?

Hur gör man karriären mer attraktiv? För att uttrycka det lite klumpigt. Vad behöver förändras på arbetsplatsen för att klimatet ska gynna ÄVEN den som inte är vit medelålders man?

Vissa företag satsar på dagis på plats, anställer en kock så alla får näringsriktig mat, har hemleveranser av matkassar, sköter tvätten osv.

(Och det handlar inte om att "männen måste ta ett större ansvar i hemmet". Ibland finns det ju över huvud taget ingen man i hemmet.)

#7  Sv: Apropå kvotering svenskaflicka
2006-01-18 19:09:50

Intressant - bra poäng att alla i panelen ställt upp utan kanske ens fundera på deras roll i sammanhanget.

Är också helt för kvotering, och tror motståndet emot det ibland är svagare än det ges sken av. Inför vi lagstiftning anpassar sig företagen, svårare är det inte.

#8  svenskaflicka Sentenser
2006-01-18 20:24:35

Ja det var så fullkomligt uppenbart att de tillfrågats i första hand som kvinnor och i andra hand som företagare.
Så "kvoterade" man in en man för dynamikens skull.

#9  Sv: Apropå kvotering aberg
2006-01-20 14:27:12

Apropå att kvinnor säger nej till högre tjänster:

Den dåliga självkänslan är nog bara en aspekt av det hela. En annan är att som kvinna vet du att du säkert kommer att vara den enda kvinnan, vilket inte bara är tråkigt men det får dig att fundera över om du är tillfrågad för din kompetens skull och för att företaget vill ha dina åsikter eller om du är tillfrågad bara för att du är kvinna och det "ser bra ut på pappret".
Har suttit i samma situation och gladeligen tackat ja till en plats i ledningsgruppen. Döm om min förvåning när jag insåg att det inte var meningen att jag skulle säga något på mötena, speciellt inte något som gick emot en allmäna uppfattningen.

Efter ett par sådana smällar är det lätt att tacka nej, inte på grund av att jag inte tror att jag klarar av jobbet, utan för att jag vet att det inte är meningen att jag ska klara av jobbet.

#10  aberg Sentenser
2006-01-21 01:52:13

Meningen som börjar med "döm om min förvåning..." fick mej dels att skratta till åt det absurda och så fick det mej att tänka på "Du sökte en kvinna och fann en själ - du är besviken".

Att välja en kvinna kan innebära att man på mer på köpet än man räknat med.

Förbannat trist att det ska ses som något negativt!

#11  Sv: Apropå kvotering Faktum
2006-01-21 07:44:20

Jag tänker mig att det kan komma upp en väldans massa problem om vi lagstiftar kvotering av kvinnor/män till vissa yrken. Hur många ska kvoteras in, ska man nå 50% män och 50%kvinnor på alla arbetsplatser, hur bestämms hur många som ska kvoteras in till olika yrken? Är det rimligt att vi ska ha t.ex. 40 % manliga syslöjdslärare i Sverige?
Vilka yrken och positioner i företag ska prioriteras först. Logiskt borde kvoteringen satsas på de yrken där segregationen är som störst, t.ex. Bilmekaniker, förskolelärare, bambapersonal o.s.v. Är detta rimligt?
Jag tror att vi riskerar att skapa ännu mer orättvisor om vi kvoterar, jag skulle inte vilja få ett jobb pga mitt kön.

#12  Sv: Apropå kvotering metamorfos
2006-01-21 09:36:52

En rimlig fördelning är 40-60/60-40, naturligtvis lite beroende av hur många som finns på platsen.

JA det är rimligt att vi ska ha 40-60% män som syslöjdslärare. Ett långsiktigt mål, förvisso. För det finns väl inget omanligare än en man som kan sy... i könsstereotypernas värld.

JA det är rimligt att vi ska ha kunna välja yrke u t a n att behöva snegla på vad vi har mellan våra ben. En del av det tror jag går att lösa genom att kvotera in kvalificerade människor av underrepresenterat kön. Kanske genom anonyma meritförteckningar? För kvalificerade människro finns, det är bara det att de ibland har "fel" kön.

Som det är i dag, sker ju redan en kvotering och positiv särbehandling av det överrepresenterade könet.

#13  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-21 10:47:09

Kvotering kan endast skada vår sak.

/ Per

#14  Sv: Apropå kvotering metamorfos
2006-01-21 10:52:08

Bevisa det.

#15  Sv: Apropå kvotering Faktum
2006-01-21 10:55:46

En annan metod än kvotering måste finnas, om vi börjar med kvotering av yrken baserade på kön, vad säger att vi inte då också ska kvotera baserat på älder, etnicitet och att nån är rörelsehindrad, i rättvisans namn ska vi då ha en uppdelning av yrket brandman på följande sätt.

51% kvinnor
49% män
xx% människor med invandrarbakgrund.
xx% människor med handikapp
o.s.v

Vart drar vi gränsen? Ska det bara baseras på kön eller ska vi i varje yrke ha siffror som återspeglar proportionerna av befolkningens egenskaper, dvs etnicitet, sexuell läggning m.m?

Om vi ska kvotera in kvinnor/män i yrken, vad säger då att vi inte ska kvotera in baserat på sexuell läggning t.ex? Är inte det lika viktigt?

#16  Sv: Apropå kvotering metamorfos
2006-01-21 11:02:09

Vad är det som säger att ålder, etnicitet, rörelsehinder etc. är viktigare faktorer än kön? För i varje kategori finns män och kvinnor. Med dagens kvotering sållas kvinnorna bort.

#17  forts metamorfos
2006-01-21 11:02:44

Alltså i mansdominerade områden. Och män kvoteras bort från barnomsorg.

#18  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-21 11:05:03

Hur fan skulle jag göra det? Det vore ju som att bevisa att det är bra med en ekonomisk teori framför den andra. Vi har teorier, och vi har ganska solida teorier, och så har vi en hel del indicier.

Men den stora anledningen till att jag är emot kvotering i framtiden är att jag är emot kvotering IDAG. Nej, vi måste inte varje endaste gång få in den absolut mest kompetenta individen i varje endaste lilla tjänst - det är inte det viktigaste målet. Det viktigaste och första målet är först och främst att det INTE skall spela någon roll vilket kön du har. Du skall inte få extra breaks för att du är man, och du skall inte få extra breaks för att du är kvinna.

Så för mig är det inte det absolut viktigaste att det alltid alltid måste vara den högsta meriten som vinner - det absolut viktigaste är att könet INTE är en merit alls över huvud taget inte ens minsta lilla.


För kvotering har vi redan idag - kvotering av män, män som hörs mer, människor som lyssnar mer på män, män som antas vara mer kunniga inom flera områden så att kvinnor inte ens ges en chans. DET måste bort, och det kan inte ersättas av någon system där kvinnor ges liknande kvotering, för det är just kvoteringen jag vill bli av med.


Eller också kan vi börja ge oss på att försöka bevisa att den kvotering som existerar idag faktiskt är dålig. Vem vet- det kanske är jättebra att vi har en massa män överallt. De kanske egentligen gör ett mycket bättre jobb än vad en jämlik arbetsmarknad hade klarat av. Hur skall vi bevisa det? Det kan vi inte. Åter igen har vi teorier, solida teorier, och en samling indicier som vi agerar på. Det räcker gott för mig.

/ Per

#19  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-21 11:05:41

Ovanstående inlägg var avsett för Metamorfos, men hann inte bli klart innan inlägg 15-17 postats.

/ Per

#20  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-21 11:10:04

Ett problem med all kvotering är att man tror sig veta vilka grupper som är bäst lämpade. Det kan vara rätt, det kan vara fel, men i varje endaste fall är det att behandla en individ som om de vore en del av en homogen generaliserad grupp istället för att se till deras faktiska egenskaper.

Om vi tar hänsyn till kompetensen och skiter i kön, ålder, ursprung osv så får vi åtminstone ett RELEVANT mått. Ålder, utseende, ursprung, kön och sexualitet är IRRELEVANTA mått. De kan ha en svag statistisk korrelation med förekomsten av relevanta kvalifikationer som kan visa sig senare när man tagit hänsyn enbart till kvalifikationer, men om vi börjar hela processen med att kvotera på attribut som vi vet inte orsakar de relevanta attributen vi borde gå efter, då har vi gjort oss själva en fet djävla otjänst.


/ Per

#21  Sv: Apropå kvotering olaberg
2006-01-21 11:28:27

Jag tycker metamorfos har stor poäng i #16 och #17. Kvoteringen som man kan införa eller ej, är inte grundfrågan. Kvoteringen som redan är införd är den som är den jobbiga. Inkvoteringen av män i vissa positioner. Och därmed bortkvoteringen av kvinnor.

#22  PerEdman metamorfos
2006-01-21 11:40:45

Ditt inlägg #13 skulle kunna tolkas som att det bara kan skada _männens_ sak. Men jag är snäll och tolkar det inte så.

Såna där kategoriska uttalanden som du gör i # 13 skadar "vår" sak än värre.

#23  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-23 12:26:44

Jag vet att jag tog en risk när jag skrev så, men hoppades (mot all sannolikhet?) att den som läser och deltar i forumet ser "oss" som feminister i första hand om könsrollsmänniskor i andra hand.

Det är alltså mycket riktigt feminismens sak jag talar om - jag tror inte att männen har någon gemensam sak i det avseendet.


Mitt kategoriska uttalande om att jag är helt säker på att kvotering enbart kan skada vår sak, skadar alltså vår sak... mer än kvotering, tror du?

Vad tror du om mina kategoriska förtydliganden i inlägg 18-20? Du kan återkomma när du läst dem också.

/ Per

#24  Sv: Apropå kvotering metamorfos
2006-01-23 12:47:09

Jag har läst dem också vilket inte bekommer mig det minsta.

#25  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-23 12:50:14

Bra. Tror jag.

/ Per

#26  Sv: Apropå kvotering metamorfos
2006-01-23 13:59:35

Det ska du inte vara säker på.

Den kvotering som pågår i dag är vansinnig. (Se ovan)

För att komma tillrätta med den vansinniga kvoteringen av män som finns i dag, kan det vara bra att "hota" med lite motkvotering. Om inte annat så för att föra upp det på "agendan".

Därför är ett kategoriskt "nej kvotering skadar vår sak" rätt... dumt.

#27  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-23 15:56:47

Ja, den kvotering som pågår idag är vansinnig, precis som all kvotering. Det är kvotering som jag är emot, att ovidkommande attribut får avgörande vikt. Jag är emot det idag, och jag är emot det i framtiden.

Jag tror inte att dugg på att vi kan komma tillrätta med en kvotering genom att "hota" med en kvotering. Vill du verkligen komma med ett oseriöst förslag för att skrämmas. Tänk om du får som du vill!

Jag står fast vid att så vitt jag kan se kan sådan kvotering enbart skada vår sak. Att dessutom föra upp förslag som man inte egentligen vill genomföra gör inte saken bättre, utan sämre.

/ Per

#28  Sv: Apropå kvotering metamorfos
2006-01-23 16:58:09

Jag tror inte alls att kvotering är särskilt dumt i alla lägen bara så där per automatik.

Men vill du fortsätta att vara kategorisk är det upp till dig. Fast då lär det vara meningslöst att anstränga sig för att argumentera.

ha det bra

#29  Sv: Apropå kvotering Sentenser
2006-01-25 23:02:30

Om vi nu inte kan lösa problemet med kvotering, skulle det kunna hjälpa om varje arbetsplats hade jämställdhetsombud? Som det finns för säkerhet och ergonomi som ju är så viktiga frågor.

Man har ju utbildningsdagar med information om brandsäkerhet, kan man ha "tema mångfald"?

Jag skulle tycka att det var direkt stötande om alla på min arbetsplats var ariska akademiker med body building och flugfiske som hobby, oavsett kön.

(Min gudsons pappa noterade nyligen att exakt ALLA barn på sonens avdelning ser typiskt svenska ut med blont hår och allt. Ett ickeintegrerat dagis i en stad med 24% invandrare. Det känns inte helt bra...)

#30  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-26 11:50:38

Ett helt annat problem med kvotering är att vi inte vet vilket mål vi skall sikta på. Skall alla yrken delas upp fifty-fifty helt oavsett hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut inom yrkesgruppen? Hur skall vi ens kunna veta hur fördelningen av kompetenta yrkesutövare ser ut? Om vi tar oss för att skapa en "rättande" kvotering för att motbalansera den kvotering som finns, hur skall vi ens kunna veta hur mycket vi behöver "motkvotera" för att väga upp?

Jag medger att det finns en mycket liten teoretisk möjlighet att lyckas - men vidhåller att den är extremt liten och praktisk ouppnåelig, speciellt i det långa loppet.

/ Per

#31  Sv: Apropå kvotering aberg
2006-01-26 12:11:27

När det diskuteras kvotering inom media och politiken så är det kvotering högst upp inom näringslivet det talas om. Diskussionen har aldrig varit att det måste vara lika många män som kvinnor på alla arbetsplatser. Det är den felaktiga kvoteringen av vita-medelålders-hetrosexuella-män till topppositionerna som politikerna vill komma åt, det har (så vitt jag vet) aldrig diskuterats att dela alla jobb 50-50 mellan män och kvinnor.

#32  Sv: Apropå kvotering PerEdman
2006-01-26 13:02:02

Jag tänker på alla arbetsplatser. Självklart.

Det finns arbetsplatser där män diskrimineras och sådana där kvinnor gör det - och även inom samma yrkesområden finns det positioner där män premieras framför kvinnor trots att yrket som helhet är kvinnodominerat. Så alla varianter finns.

Jag tror att den öppna diskussionen handlat mest om näringslivets toppar just för att de är troféer och symboliserar "makt". Tycker inte att det är relevant för den stora massan, tycker inte det är oproportionerligt viktigt att kvotera eller inte kvotera just den tiotusendel av befolkningen som besitter sådana poster.

/ Per

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?