feminetik.se feminetik.se

Just nu 25 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Ännu ett bevis...


Gå till senaste inlägget#1  Ännu ett bevis... Sibilla
2006-01-16 23:46:35

Läste denna biten text ur en längre uppsats nu ikväll....

det är så uppenbart att de är såhär...konstigt bara att man inte läser eller hör något om det i vanliga fall?

Tyckte ni skulle läsa, ni som vill...här kommer stycket:Med start 1979 gjordes en undersökning
med 1200 barn i åldern 3-12 där frågan ”Har svenska barn traditionella könsrollsuppfattningar?” ställdes. Resultaten visade att barn från 3 års ålder till stor del har anammat de föreställningar om vad som är typiskt kvinnligt och manligt, överförda från vuxenvärlden (Carlsson 1991, s. 81-82). En annan undersökning gjordes samtidigt, med 242 barn i åldern 7-10 år med frågeställningen ”Hur uppfattar barn begreppet BARN ur ett könsperspektiv?”. Barnen skulle lyssna på två berättelser, en med flicka som huvudperson och en med en pojke. Därefter skulle de rita innehållet i berättelsen. Här visade resultatet att flickorna ritade en flicka efter den feminina berättelsen och en
pojke efter den maskulina. Pojkarna däremot, ritade pojkar efter båda berättelserna.
Ett sätt att förklara detta resultatet är att barn lever i ett ”pojksamhälle” på samma sätt som vuxna lever i ett ”manssamhälle” (ibid., s. 83-84).

#2  Till Sibilla fredriktomte
2006-01-17 03:10:45

Sibilla sa:
Barnen skulle lyssna på två berättelser, en med flicka som huvudperson och en med en pojke. Därefter skulle de rita innehållet i berättelsen. Här visade resultatet att flickorna ritade en flicka efter den feminina berättelsen och en
pojke efter den maskulina. Pojkarna däremot, ritade pojkar efter båda berättelserna.


Ritade *ALLA* flickorna och *ALLA* pojkarna så som angetts ovan? Om inte, hur ser spridningen ut? Och varför nämns inte spridningen i texten?

Sibilla sa:
Ett sätt att förklara detta resultatet är att barn lever i ett ”pojksamhälle” på samma sätt som vuxna lever i ett ”manssamhälle” (ibid., s. 83-84).


Ett annat sätt att förklara det vore att flickorna är mycket mer könsmedvetna än pojkarna och därför känner igen när vuxenvärlden försöker skapa distinktioner mellan "manligt" och "kvinnligt". Pojkarna utgår inte från kön utan ritar i princip dit någon som speglar deras egen värld (dvs en pojke då de själva är pojkar).

Säger nu inte att ovanstående förklaring är korrekt eller att den som givits i texten är fel. Men ryckt ur sitt sammanhang är det väldigt svårt (för mig åtminstone) att se ovanstående text som något bevis för någonting.

#3  Sv: Ännu ett bevis... Teiresias
2006-01-17 11:44:35

Jag tycker att det här är en intressant fingervisning, antydan eller indikation. Det tyder på något. Tack för ett bra uppslag.

Man skall vara försiktig när man använder ordet "bevis" eftersom våra uppfattningar om vad som är rimliga beviskrav går, milt uttryckt, isär.

Utanför den rena matematiken finns det nog inga belägg som INTE kan tillbakavisas genom att skruva upp beviskraven tillräckligt. En fråga som intresserar mig är vad just detta betyder.

Tycker man illa om en forskares slutsatser, kan man alltid skjuta dem ifrån sig genom att påpeka metodologiska brister. Risken att någon skulle flytta över diskussionen till frågan vad som är en avgörande metodologisk brist och vad som inte är det, kan nog i de flesta fall försummas.

#4  Sv: Ännu ett bevis... Zana
2006-01-17 12:22:02

tjejer får lära sig att identifiera sig både med tjejer och killar medan killar får lära sig att enbart identifiera sig med killar.

(Jag har funderat en del på det, varför är det så? Kanske kräver en egen tråd).


Det är ju ett tips till barnboksförfattare att de ska ha en pojke i huvudrollen, annars blir det bara en "flickbok" och vänder sig till 50 % av barnen istället för 100%.

#5  Hej igen... Sibilla
2006-01-17 14:38:31

Texten ovan (som jag startade inlägget med) ÄR ryckt ur sitt sammanhang. Eftersom det är en del ur en lång undersökning.
Jag reagerade när jag läste stycket ovan och tänkte att det kunde fungera som en bra trådstart.
Tyvärr märke jag sedan att tiden rann iväg och att jag var tvungen att logga ur Feminetik, och kunde därför inte vidareutveckla mitt inlägg.

Sorry...

Det Zana skriver är just det jag menar!!! Barn lär sig att pojkar och män ofta är den norm som gäller.
Detta lilla stycke text är bara en fingervisning om hur det står till.

Jag ber att få återkomma med fler exempel...
Sitter med mkt plugg och borde inte ens logga in här idag *ler*

#6  mer bakgrund... Sibilla
2006-01-17 14:48:37

Vidare förklaring från uppsatsen...

"Vad gäller barns läsning har konstaterats att flickor läser mer än pojkar och vad som läses skiljer sig mellan könen. Den traditionella uppdelningen mellan flick- och pojkböcker råder till viss del än i dag. Detta kan få konsekvenser för barns världsuppfattning och bilden av det motsatta könet. Det är dock vanligare att flickor läser böcker skrivna av män, med pojkar som huvudpersoner än tvärtom. Det råder en allmän uppfattning om att det är positivt att flickor går över könsgränserna och, som i
det här fallet, tar del av pojkarnas litteratur.

Pojkar som beträder flickornas område är inte alls lika vanligt eller accepterat. Det verkar generellt sett råda en övervikt av pojkar
i barnböcker, även om min undersökning inte understryker det. Denna troliga övervikt av pojkar som huvudpersoner i barnlitteraturen och flickornas större läsintresse tror jag leder till att flickor får en större inblick i pojkars sfär och därmed har större möjlighet att bredda sin förståelse och empati för pojkar. Pojkarna, å andra sidan, blir begränsade av att inte uppmuntras att läsa om flickor och därmed förblir de till viss del ovetande om
det som är specifikt för flickors tanke- och känsloliv.

Att barnlitteraturen spelar en stor roll för barns identifikationsbyggande råder det inget tvivel om. Därför anser jag att det är av mycket stor vikt att de vuxna i barnens omgivning leder böckerna till barnen, böcker som hjälper dem att bredda sin könsidentitet samt att bli empatiska och förstående människor. Jag har fördjupat mig i masslitteratur samt kvalitetslitteratur, för att se hur könen gestaltas i böckerna och hur de upplevs av barn som läser dem.

Min fördjupning gjordes i en enkät bland 18 femteklassare samt i tre djupintervjuer. Bland dessa barn syntes ingen skillnad mellan könen, gällande läsintresse. Däremot märktes stor skillnad när barnen fick poängbedöma fiktiva boktitlar. Dels spelade intresse-områden roll för val av boktitel, men därefter märktes tydligt att pojkarna helst läste action- och äventyrsböcker, medan flickorna till större grad läste om kärlek och hästar.
Båda könen prioriterade dock mysterieböckerna högst. Pojkarna ville dock inte läsa den mysterieboken som hade flicknamn i titeln, vilket bekräftar att pojkar kan ha svårare att överskrida könsgränser.

Resultatet har således visat att barn i mellanåldern
kan välja böcker utifrån sin könstillhörighet."

#7  Till Teiresias fredriktomte
2006-01-17 18:20:33

Teiresias sa:
Tycker man illa om en forskares slutsatser, kan man alltid skjuta dem ifrån sig genom att påpeka metodologiska brister. Risken att någon skulle flytta över diskussionen till frågan vad som är en avgörande metodologisk brist och vad som inte är det, kan nog i de flesta fall försummas.


Å andra sidan kan man göra precis tvärtom om man råkar tycka om en forskares slutsatser, dvs strunta i att ställa några som helst krav på "bevis" eller hållbarhet i slutsatsen. Oavsett vilket bör man ju försöka lägga sig på en någorlunda jämn nivå i krav. Personligen är jag lite allergisk mot påståenden om att "flickor gör si, pojkar gör så" när det handlar om en faktiskt undersökning där man kan utgå ifrån att det även finns en inbördes varians mellan könen. Då låter det som att forskaren i sin iver att bevisa en viss (på förhand bestämd) tes struntar i att gå på djupet med vad h*n egentligen har framför sig.

#8  Till Zana fredriktomte
2006-01-17 18:22:54

Zana sa:
tjejer får lära sig att identifiera sig både med tjejer och killar medan killar får lära sig att enbart identifiera sig med killar.


Jag håller inte riktigt med. Tjejer får också lära sig att identifiera sig med tjejer. Däremot är det mer okej att de även hämtar egenskaper och beteende från det stereotypa mansidealet.

Jag skulle alltså vilja omformulera det du skriver till:

Tjejer tillåts hämta inspiration från både mans- och kvinnoidealet. Pojkar tillåts enbart hämta inspiration från mansidealet.

#9  Till Sibilla fredriktomte
2006-01-17 18:28:46

Tack för att du postade mer från texten. Det klargjorde vissa saker. Samtidigt uppkommer det för mig fler frågetecken. Dels undrar jag vad som menas med att pojkar skulle förbli omedvetna om vad som är specifikt med flickors tanke- och känsloliv? Det låter väldigt biologistiskt i mina öron, som om vi inte är människor utan två kön som fungerar olika (män från mars, kvinnor från venus) och därför kräver två olika sorters bruksanvisningar.

Sedan undrar jag fortfarande vad som menas med fraser av typen: "Pojkarna däremot, ritade pojkar efter båda berättelserna." och "Pojkarna ville dock inte läsa den mysterieboken som hade flicknamn i titeln"? Betyder det att 100% av pojkarna i enkäten svarade på detta vis? Eller är det en majoritet av pojkarna? Hur stor är i sådana fall majoriteten?

#10  Fredriktomte... Sibilla
2006-01-17 20:27:03

men är det inte det som är grejen...att vi FÅR två olika sorters bruksanvisningar, grundat på om vi är en flicka eller pojke!

*grubbel*

#11  aha... Sibilla
2006-01-17 20:29:12

såg din fråga nu...jag återkommer med info..

#12  Till Sibilla fredriktomte
2006-01-17 20:39:28

Jo, men jag skulle vilja påstå att bruksanvisningarna är fel. Även om vi tar hänsyn till skillnader till följd av inlärt beteende. Man och kvinna är inte två olika varelser som fungerar på olika sätt. Man behöver inte en instruktionsbok i det motsatta könet bara för att kunna förstå eller känna empati för en individ av det motsatta könet. Lika lite som man automatiskt förstår eller känner empati med individer av ens eget kön bara för att de råkar tillhöra samma kön. Därför tycker jag det blir lite underligt när man från feministiskt håll uppmanar pojkar att läsa "kvinnomanualer" så att de i framtiden ska kunna förstå och känna empati för kvinnor.

#13  #8 fredriktomte Tiriq
2006-01-17 20:42:47

Jag ser ingen skillnad mellan din omformulering och Zanas ursprungsmening. Har jag missat nåt?

#14  Till Tiriq fredriktomte
2006-01-17 21:13:16

Till att börja med är det skillnad på att "hämta inspiration från" och "identifiera sig med". Kanske rör det sig om semantik, jag vet inte exakt vad Sanna syftade på. För mig innebär "identifiera sig med" att man skulle kunna se sig själv som personen man identifierar sig med. Jag tror inte det är särskilt många kvinnor som egentligen kan se sig själva som män. Även kvinnor identifierar sig utifrån kön. Sedan är det också en viss skillnad i att lära sig något och att inte tillåtas göra någonting. Jag skulle vilja påpeka att det finns en hel del pojkar (och män) som trots detta "inspireras" av kvinnogestalter och "kvinnoideal". Det är bara det att de straffas (socialt) om de upptäcks göra detta. Säger man att någon lärt sig att inte göra på ett visst sätt så låter det åtminstone i mina öron som man menar att personen numera inte heller gör så. Men återigen kanske det handlar om semantik.

#15  Sv: Ännu ett bevis... Femmenist
2006-01-18 00:26:47

Ett annat sätt att förklara det vore att flickorna är mycket mer könsmedvetna än pojkarna och därför känner igen när vuxenvärlden försöker skapa distinktioner mellan "manligt" och "kvinnligt". Pojkarna utgår inte från kön utan ritar i princip dit någon som speglar deras egen värld (dvs en pojke då de själva är pojkar).


Klassisk patriarkal argumentation faktiskt att pojkar/män inte utgår från kön. Att även pojkar är könsmedvetna visas i uttryck som att tjejer inte kan spela fotboll, inte kan slåss etc. De lär sig precis lika mycket om kön men väljer att inte identifiera sig med det som betecknas som "svagt" och underordnat. Det är ofta det som föräldrarna lär barnen.


Jag tror inte det är särskilt många kvinnor som egentligen kan se sig själva som män. Även kvinnor identifierar sig utifrån kön.


Är att identifiera sig som detsamma som att se sig som?

Hursomhelst så finns det en del forskning som visar att flickor/kvinnor i mycket högre grad betraktar sig själva utifrån pojkars/mäns blick än vice versa. Det tycks denna uppsats bekräfta. Detta beror, tror jag, precis som denna gamla undersökning säger, att vi lever i ett manssamhälle.

#16  Till Femmenist fredriktomte
2006-01-18 02:14:11

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[citat Femmenist]Klassisk patriarkal argumentation faktiskt att pojkar/män inte utgår från kön.citat]

Visste inte ens att det fanns en "klassisk patriarkal argumentation". Vad innebär det?

I vilket fall. Om du läste stycket efter den bit du citerat så ser du att jag skrivit att jag inte påstått att ovanstående tolkning är korrekt, utan bara påtalat att utifrån den text som då presenterats så skulle man likväl kunna anta att ovanstående är förklaringen. Men har man redan från början bestämt sig för att det är på ett visst vis så är det klart att en dylik förklaring inte stämmer. Men vad är då meningen med att forska? Att leta sätt att komma fram till slutsatser man redan från början bestämt sig för?

Som en liten bisatts: Jag skrev aldrig någonting om att pojkar/män inte skulle utgå från kön utan att pojkar skulle vara mindre könsmedvetna. Det är en ganska stor skillnad där emellan.

[citat Femmenist]Att även pojkar är könsmedvetna visas i uttryck som att tjejer inte kan spela fotboll, inte kan slåss etc. [/citat]

Inte för att jag nu påstår att pojkar inte skulle vara könsmedvetna, för de är de i allra högsta grad. Men hur visas detta av att tjejer är sämre på att spela fotboll och slåss? Det har väl inte med pojkarnas könsmedvetenhet att göra utan med hur vuxenvärlden behandlar barnen?

[citat Femmenist]De lär sig precis lika mycket om kön men väljer att inte identifiera sig med det som betecknas som "svagt" och underordnat. Det är ofta det som föräldrarna lär barnen. [/citat]

Det här håller jag inte med om. Jag tror det finns gott om pojkar som identifierar sig med svagare grupper. Ta alla "nördar", "töntar" och "plugghästar" som är pojkar. De är för det mesta ytterst medvetna om att de tillhör en på skolgården "svagare" grupp. Och de identifierar sig för det mesta vare sig med muskelbergen i actionfilmerna eller casanovorna i kärleksfilmerna.

#17  Sv: Ännu ett bevis... Karra
2006-01-18 17:10:17

Pojkar är så könsomedvetna att de bara kan identifiera sig med pojkar?

(Jag anser inte att det är att se sig själv som en man att identifiera sig med en man.)

#18  NEJ, nej, nej Sibilla
2006-01-18 17:25:49

Du skriver om "kvinnomanualer"...men det är ju just det barn idag får lära sig...och det är DET som är problemet.
Att man ger de kvinnliga och manliga huvudpersonerna de egenskaperna som är förväntade av samhället. Efter de normer som konstruerats.
Problemet är inte att det inte är 50% flickor i huvudrollen (även om det är en fingervisning om något)..utan problemet är att de pojkar som har huvudrollen (eller flickor) har ett speciellt sätt att bete sig på och vara, allt bottnat i könsroller.

Det är just detta som måste bort! Så att en 5 - åringinte ska behöva bli särbehandlad efter sitt kön. Inte heller kunna ange "hur en flicka ska vara", och vice versa.

Barnböcker fungerar som en manual för barn...och det är vårt ansvar att skriva dessa böcker utan att konstruera våra barn!

#19  Sv: Ännu ett bevis... AnneliJ
2006-01-18 19:58:21

Typiskt.
Där är ju så också, att om en bok har en kille som huvudperson så är det en barnbok eller ungdomsbok. Och om den har en tjej i huvudrollen är den i stället en flickbok eller tjejbok. :-(

#20  Sv: Ännu ett bevis... Paven
2006-01-18 20:29:15

Hur avgör man om det är en pojke eller en flicka som ritats?

#21  Sv: Ännu ett bevis... svenskaflicka
2006-01-18 21:08:28

P1-programmet Biblioteket hade ikväll detta tema. Hörde inte hela programmet, men i vart fall en intervju med en författare som kom ut med en bok om en Hedvig i juni. Denna Hedvig har jämförts med Pippi och väckt uppmärksamhet som en vild tjej. Författaren hade inte tänkt den tanken, utan bara berättat utifrån hon själv var som barn.

Det säger antagligen något när en bokgestalt som är tjej är vild anses vara avvikare. Kanske är tjejer i böcker mer slätstrukna och mindre vilda än tjejer i verkliga livet.

Kul att debatten verkligen är i gång iaf.

#22  Paven... Sibilla
2006-01-18 23:20:23

Det står oftast i texten...

#23  svenskaflicka Sibilla
2006-01-18 23:24:06

Verkligen kul!!!
Verkligen på tiden!!!

Jag är tyvärr inte ett dugg förvånad över Hedvig. Precis sådär är det, jämt.

Och till sist kan man fråga sig...

Hade Astrid Lindgren fått Nopelpriset i litteratur om hennes flickgestalter var lite "flickigare" och hennes pojkar och män...lite "manligare"???

Bara en intressant fundering.

#24  Sv: Ännu ett bevis... metamorfos
2006-01-19 01:09:07

Tja, det är redan på BB det börjar. Liten rosa lapp eller liten ljusblå lapp på "plastbaljan" bebisen sover i. Sen är det igång.

#25  fy..ja... Sibilla
2006-01-19 01:54:44

Metamorfos...du har så rätt!

Vilket krig det kommer att bli med släkt och vänner om jag får barn.
Om alla presenter på dopet är rosa eller blå..då säljer jag dem på blocket.se!

Ska man skriva det på inbjudan kanske?

*ironisk..med lite gråt i halsen*

#26  Tummen Alkonost
2006-01-19 09:54:05

Är Tummen en pojke eller en flicka?

#27  Tummen Blindalina
2006-01-19 11:08:20

Jag har alltid antagit att det är en pojke...undrar varför?

#28  #26 divad
2006-01-19 11:19:10

vem/vad är tummen?

#29  Divad Blindalina
2006-01-19 11:26:07

Du vet den där ja, tummen, som gick i barn-tv på 80-talet. Det var alltså en rosa tumme, eller ett tumavtryck. Han hade sina tum-föräldrar och en tum-kompis tror jag och så gjorde han olika saker. (kommer inte ihåg, minns nån bättre?) Lite som de öh...två hakorna, men vad hette dom? Gaah minns ingenting.)

#30  Om Tummen och annat tecknat Tiriq
2006-01-19 14:01:40

En regel är ju att om det inte är uppenbart att det är en tjej (dvs, den har ögonfransar och/eller hår, gärna med rosett i) så är det en kille.

#31  Tiriq; mer om Tummen Blindalina
2006-01-19 14:16:21

Ja. Nu börjar det här bli lite åt OT-hållet men iaf; hade inte Tummen en tjejkompis? Hade hon verkligen nåt attribut?

#32  Sv: Ännu ett bevis... Sibilla
2006-01-19 15:33:33

Anna och stora farbrorn och Tummen gjordes av ett författarpar som var gifta väl? Sandeberg?
Spelar kanske ingen roll, men jag tror att en kvinna skrev och en man tecknade...kan vara kul o veta kanske?

Har betämt för mig att tummen beskrevs med "han". Tummens mamma skulle sluta röka i något avsnitt hat jag för mig : )
Men kommer inte ihåg hur hans mamma såg ut?

#33  Sv: Ännu ett bevis... metamorfos
2006-01-19 18:57:57

Inger och Lasse Sandberg. De har också gjort Lilla spöket Laban. Och Lilla Anna och Långa Farbrorn.

Tummen är en "han" och är ett tumavtryck. Tummens mamma är ett avtryck av den del av handflatan som är nedanför tummen.

#34  Sv: Ännu ett bevis... Blindalina
2006-01-19 19:25:44

Men vad med Tummens tjejkompistumme då? Hur såg hon ut?

#35  Sv: Ännu ett bevis... metamorfos
2006-01-19 20:57:44

Minns faktiskt inte, men är det den här boken som handlar om Tummens tjejkompis? http://www.netbokhandeln.se/index.asp?isbn=91… Det verkar vara en larv som blir en fjäril.

#36  Sv: Ännu ett bevis... Tokyotics
2006-01-19 21:44:48

Jag var faktiskt med om något väldigt aktuellt till den här tråden idag på mitt jobb.

Jag läste en bok för tre femåriga pojkar. Boken hette Skruttan och rymfärden eller nåt sånt och huvudpersonen var en liten tjej som åkte upp i rymden med sin mamma och pappa i en stor säng. I allafall så var hon ritad med kort hår och en blå pyjamas och på de allra flesta bilderna så hade hon dessutom en hockeyhjälm på sig. Det intressanta är att barnen vägrade acceptera att det var en flicka och rättade mig varje gång jag läste hon. Jag försökte verkligen övertyga dem om att det var en flicka och lite tveksamt gick de med på det.

Jag tror att anledningen till att de var så envisa med att inte acceptera könet var just det att de inte kunde identifiera sig med huvudpersonen. (Pojken i boken ville förövrigt hellre stanna inne i värmen med mamma och pappa än åka ut i rymden).

#37  Sv: Ännu ett bevis... olaberg
2006-01-19 21:57:50

"Pappa, varför är det bara tjejer som Stålmannen räddar hela tiden?"

sagt av femårig pojke för ungefär 2 1/2 timme sedan...

#38  80-talet... divad
2006-01-19 22:06:53

jag är nog för ung, har ingen aning om någon tumme ...

#39  Tummen tittar på natten Alkonost
2006-01-20 10:43:17

Min favorit. Kunde den utantill som treåring. Am I goth or not?

http://www.bokrecension.se/9163850214

Tyvärr kan jag den inte längre och jag kan inte minnas huruvida Tummen någonsin omnämndes med någon könsspecifikt pronomen, men rimligtvis borde det ju ha hänt. I de texter och rescensioner jag hittar på nätet hittar jag däremot inget som avslöjar Tummens genus.

#40  Sv: Ännu ett bevis... Blindalina
2006-01-20 13:36:48

Alkonost: Lol.

Då kanske vi har hittat vinnaren! Fast metamorfos sa ju att hon hade hört ordet " han" omnämnas nångång. Och själv trodde jag faktiskt alltid att det var en pojke.

#41  fredriktomte #14 Zana
2006-01-20 14:36:48

"Till att börja med är det skillnad på att "hämta inspiration från" och "identifiera sig med". Kanske rör det sig om semantik, jag vet inte exakt vad Sanna syftade på. För mig innebär "identifiera sig med" att man skulle kunna se sig själv som personen man identifierar sig med. Jag tror inte det är särskilt många kvinnor som egentligen kan se sig själva som män. Även kvinnor identifierar sig utifrån kön."

Jag håller inte med dig, jag anser inte att jag inspirerats när jag levt mig in i böcker som den manliga huvudrollen, jag har identifierat mig med den manliga huvudrollen och "varit" den manliga huvudrollen. Är det kanske det som är kärnan, att killar kanske kan inspireras av den kvinnliga huvudrollen men inte identifiera sig med den?

#42  Sv: Ännu ett bevis... Tokyotics
2006-01-20 21:03:12

En av mina kollegor på förskolan där jag jobbar föreslog att vi skulle byta kön på alla barn och djur i böcker och sånger när vi läser och sjunger för barnen. Hehe, barnen är lite motsträviga men det öppnar klart för diskussioner. Varför kan inte den tjocka krokodilen vara en hon?

Feministiskt uppsving på arbetsplatsen.

#43  Till Karra fredriktomte
2006-01-30 15:03:51

Karra sa:
Pojkar är så könsomedvetna att de bara kan identifiera sig med pojkar?

(Jag anser inte att det är att se sig själv som en man att identifiera sig med en man.)


Det jag kommenterade handlade om vad för slags kön pojkar respektive flickor ritade, inte egentligen om identifikation. Man kan ju lika gärna jämföra det på detta vis: Säg att man istället delade upp gruppen efter hårfärg. En grupp med ljushåriga och en grupp med mörkhåriga. Och så var det en saga där huvudpersonen är ljushårig och en där huvudpersonen är mörkhårig. Säkerligen skulle ett antal (hur stort vet jag inte) av barnen rita bara en hårfärg (t.ex. sin egen) på huvudpersonerna från båda sagorna. Vilken av grupperna är då mest "hårfärgsmedveten"? De som lyssnar efter signaler på vilken hårfärg de andra har och ritar därefter, eller de som struntar i vilka signaler som sänds och bara ritar barn med sin egen hårfärg? Man kan tolka det åt båda hållen. Å ena sidan kan man tolka det som att de som bara ritar sin egen hårfärg är hårfärgsrasister som är väldigt "hårfärgsmedvetna" men inte kan identifiera sig med barn med avvikande hårfärg och därför avsiktligt "censurerar" sagan genom att rita sin egen hårfärg på huvudpersonen. Å andra sidan kan man tolka det som att de som bara ritar sin egen hårfärg inte lägger någon vikt vid hårfärg och därför inte lyssnar efter det utan enkelt bara ritar sin egen hårfärg eftersom de i identifieringsprocessen även överför sina egna attribut på barnet i sagan (och därför av enkelhetens skull ritar sin egen hårfärg). Utifrån detta kan man ju också fråga sig hur man egentligen särskiljer ritade pojkar från flickor? Ska flickor ha långt hår och pojkar kort? Ska flickor ha kjol och pojkar byxor? Ska flickor ha långa ögonfransar och pojkar inga alls (som många serietidningar för barn t.ex.)? Vem är mest könsmedveten, den som klart och tydligt upprätthåller dessa stilitiserade och stereotypa skillnader (t.ex. har ju flickor egentligen inte längre ögonfransar än pojkar) eller den som ritar alla på samma sätt?

#44  Till Sibilla fredriktomte
2006-01-30 15:10:05

Jag håller med. Men vad jag reagerade på var att det i texten du presenterade står att det är ett problem att pojkar läser så få böcker med flickor och/eller kvinnor i huvudrollerna, då det leder till att pojkar får en dålig inblick i kvinnors tanke- och känsloliv. I mina ögon låter det väldigt essentialistiskt, som om det skulle vara så att män och kvinnor verkligen skiljer på sig så mycket att man måste ha läst böcker med kvinnliga huvudrollsinnehavare för att kunna förstå sig på kvinnors "sätt att tänka och känna". Så tror jag inte att det är.

#45  Till Zana fredriktomte
2006-01-30 15:12:39

Tror det är en ganska individuell fråga. Jag "är" aldrig karaktärerna i böcker jag läser. Men det kanske är jag som är avvikande. Dock tror jag inte att kvinnor betraktar sig själva som könlösa i större utsträckning än män, vilket ju rimligtvis borde vara förklaringen om kvinnor har lika lätt att identifiera sig med en man som de har med att identifiera sig med en annan kvinna.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?