feminetik.se feminetik.se

Just nu 33 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Normer på Feminetik


Gå till senaste inlägget#1  Normer på Feminetik Robert2
2006-01-11 08:58:11

Finns det några oskrivna normer på Feminetik?

Att det finns skrivna regler säkert alla, men finns det utöver dessa några underliggande normer som upprätthålls av medlemmarna? Finns det kanske till och med någon form av homosocialisering som försöker likforma feminetisterna? Är alla medlemmar lika välkomna och behandlas alla medlemmar lika? Eller görs det skillnad på t.ex. jäif:are och feminetister? Eller kan det till och med vara så att det finns subgrupper inom feminetisterna som håller sig med egna normer och som utesluter de som inte passar in i de rådande normerna?

Kanske kunde det vara intressant att studera och diskutera normerna på Feminetik? Speciellt som det är en mer lättöverskådlig betraktelseenhet än samhället istort!

#2  Sv: Normer på Feminetik Michea
2006-01-11 09:28:47

Är det något särskilt du tänker på?

#3  Sv: Normer på Feminetik Alvunger
2006-01-11 09:36:56

Det är jag övertygad om att det finns. Varhelst det byggs mänskliga relationer byggs det också maktrelationer.
Att det skulle vara intressant tycker jag verkligen. Jag startade en tråd om detta innan jul och efterfrågade att någon gör en diskursanalys. Det är nog bäst om en utomstående gör en sådan analys.

#4  #2 (Michea) Robert2
2006-01-11 09:46:00

Nej, varför skulle jag göra det?

Jag kom bara att tänka på det i samband med diskussionen i tråden "Normer" ( http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… ). Sveggo skrev där i inlägg #27: "Jag tror att det är väldigt svårt att komma från normbildande ö h t, de är väl på ett sätt grunden i grupper och subkulturer."

Jag kom då att tänka på Feminetik. Och Feminetik är ju till viss del an spegling av samhället i stort, även om den inte är en exakt avbildning av samhället.

Och med tanke på att ett av feminismens mål är att upplösa många normer och att tillåta folk att vara de individer som de är, utan att behöva bli begränsade av normer, så är det ju intressant att studera om t.ex. vi feminetister själva lever som vi lär.

Gör vi det?

#5  Sv: Normer på Feminetik Alkonost
2006-01-11 09:47:13

Klart att det finns. Till exempel är det vanligt att en skiver "en" istället för "man" om en inte menar "man" som i "mansperson".

#6  #3 (Alvunger) Robert2
2006-01-11 09:48:31

Men en utomstående har ju inte ens tillgång till stora delar av Feminetik!

#7  #5 (Alkonost) Robert2
2006-01-11 09:56:49

Se där, ett litet exempel på att det kan finnas underliggande normer även på Feminetik.

Tror du att det finns exempel där de som väljer att skriva "en" behandlas på ett annat sätt än de som väljer att skriva "man"?

Tror du att det finns feminetister som väljer att skriva "en" istället för "man" för att på så sätt känna en tillhörighet med "en-skrivarna" och för att avskärma sig från "man-skrivarna"?

#8  Sv: Normer på Feminetik Alkonost
2006-01-11 10:18:18

Jag ser inte, som du, feminismen som en normupplösande rörelse först och främst. Precis som många andra subkulturer, politiska och inte, så ser jag det snarare som en rörelse mot i många fall mer toleranta normer, på de flesta sätt normer med bättre förankring i vad det är att vara människa och på vissa sätt en medvetandehöjning som i sin tur skapar betydligt mer fasta normer än vi har nu på vissa områden.

Feminism är en rörelse, eller snarare ett antal olika rörelser, med uttalad ideologi och en vilja att förändra den rådande ordningen. Som sådan måste den naturligtvis ha normer som påverkar hur vi interagerar med varandra.

Jag är alltså inte det minsta förvånad över att det finns normer på feminetik eller inom feminismen.

Därför tycker jag inte heller att det är förvånande eller dåligt att människor som läser på feminetik tvingas reflektera över att en obestämd person benämns som "man" eller att det exprimenteras med olika sätt att undvika och förändra det här.

Jag tror inte att normer, essensiellt, är begränsande för någons individualitet. Det finns naturligtvis normer och föreställningar som är det, och det finns all anledning att förhålla sig kritisk till vilka normer en internaliserar och reproducerar. Men normer är en del av en kontext, en kultur eller subkultur om en så vill, och den som inte hävdar att grupptillhörighet och sammanhang är förtryckande och förhindrar individualitet får också svårt att hävda att normer per se är förtryckande.

#9  Robert2 Alvunger
2006-01-11 10:29:03

Det skulle väl gå att lösa med hjälp av skrivna kontrakt kring vilka delar som inte får vara med i granskningen (förslagsvis att det inte får spridas ut personuppgifter etc)

Det är alls inte ovanligt att utomstående får tillträde till delar i en organisation den egentligen inte skulle få vara i, i vetenskapens namn. Bara en sätter upp bestämmelser kring vad som är hemligstämplat och inte så skall det nog gå bra.

#10  #8 (Alkonost) Robert2
2006-01-11 10:59:38

Du skriver att du ser feminismen som en rörelse som inte främst vill lösa upp normer, utan skapa nya mer toleranta normer. Normer som är bättre förankrade i att vara människa och som på vissa områden ska vara mer fasta än idag.

När jag läser detta frågar jag mig direkt vem som objektivt kan och ska definiera vad som är "bättre förankrat i att vara människa"?


Du talar även om en medvetandehöjning. Men bara genom att ta ett sådant ord i sin mun så riskerar man att präglas av sina egna värderingar och normer, en medvetandehöjning är ju i sig något subjektivt och relativt. Och på vilket sätt skulle en medvetandehöjning leda till fastare normer. Vad är det du tänker på? Och hur resonerar du då?


Du skriver också att feminismen som rörelse måste har normer som påverkar hur vi interagerar med varandra. Och att du inte är förvånad över att det finns normer på Feminetik.

Tycker du då att det är viktigt att dessa normerna speglar det som feminismen vill uppnå? Att inte begränsa och förtrycka andra människor. Att se sina medmänniskor som individer och inte som representanter för ett visst kön eller en viss sexuell läggning.

#11  I see where this is going Alkonost
2006-01-11 11:15:43

Det finns ingen objektivitet, det finns bara samförstånd.

Däremot finns det naturligtvis sådant kom vi människor kollektivt kan betrakta som medvetandehöjning: det vill säga en större och bredare kunskap spridd till ett större antal människor.

Naturligtvis är det viktigt att feministiska normer bygger på feministiska ideologier, men feminism är inte per se en generell frihetsideologi, och det är definitivt ingen ursäkt för män att bete sig som män i individualitetens namn.

#12  #9 (Alvunger) Robert2
2006-01-11 11:49:18

Efter att ha letat reda på den tråd som jag tror du syftar på så förstår jag att du med "någon" syftar på en genusvetarstuderande, inte någon vem som helst som hänger här på Feminetik.

Och visst är det ju då möjligt att formalisera det och göra ett kontrakt med vederbörande.


Du skriver i #3 att: "Det är jag övertygad om att det finns. Varhelst det byggs mänskliga relationer byggs det också maktrelationer."

Jag tycker personligen att det hade varit mycket intressant att få höra din syn på "normerna på Feminetik" och hur du svarar på de frågor som jag ställer i #1.

Kanske är det fler än jag som är intresserade av att få höra din syn på saken?

#13  #11 (Alkonost) Robert2
2006-01-11 12:13:54

Du har nog tyvärr hlet missuppfattat vad jag försöker diskutera här. Eller så är det du skriver en återspegling av dina egna värderingar och normer, men this is NOT going to en ursäkt för män att bete sig som män i individualitetens namn.

Låt oss hålla oss till betraktningsenheten Feminetik i allt det vi diskuterar i denna tråden. För att göra det mer specifikt så omformulerar jag mina frågor från #10 till dig så att detta tydligare avspeglas.


- Du säger att det inte är baserat på objektivitet som normer skapas, utan i samförstånd. På vilket sätt anser du att de normer som råder på Feminetik har skapats? Har alla medlemmar haft samma möjlighet att påverka? Hur behandlas eventuella medlemmar som inte alltid delar den rådande "samförståndsandan"?

- Är medvetandet högre bland feminetister än bland övriga debattörer? På vilket sätt avspeglar det sig isådanafall i normerna som gäller på Feminetik?

- På vilket sätt tycker du att det feministiska ideologin avspeglas i de normer som råder på Feminetik?

#14  Sv: Normer på Feminetik Alkonost
2006-01-11 14:02:20

Hehe.

Frågan om "hur normer skapas" är komplicerad nog att ha tillägnats en egen forskningsdiciplin. Det är inget jag enkelt kan svara på i ett inlägg här, mer än på det sättet jag gjort.

Naturligtvis är olika medlemmar olika tongivande i normskapande, och naturligtvis har alla som vid en given tidpunkt varit aktiva medlemmar varit med och skapat den stämning, det generella språkbruk och de normer som varit gällande. Feminetik är ju dessutom ett i slutändan despotiskt styrt community, även om vi som väljer att - och får - stanna anser att vi har en god diktator. Naturligtvis är makten över stämningen och normskapandet här inte jämt distribuerat över medlemmarna. Hur skulle det vara möjligt?

De medlemmar som står för åsikter som inte delas av andra får sina åsikter ifrågasatta. De som beter sig på ett sätt som inte gillas av alla får sitt beteende ifrågasatt. Dethär är ett diskussionsforum - det är det som ska hända.

Om vi håller oss på feminetik så är det tveklöst så att kunskapen bland feministerna är högre än den bland ickefeministerna, i alla fall generellt bland de aktiva.

Det finns inte en feministisk ideologi. Feminetik har regelbundet regelrätta krig mellan queerfeminister, radikalfeminister och andra sorters feminister. Därför råder också en dialektisk dynamik på feminetik. Precis som det ska göra på ett diskussionsforum.

#15  #14 (Alkonost) Robert2
2006-01-11 14:30:52

Även om det inte finns en allenarådande feministisk ideologi, så borde det väl ändå normerna på Feminetik präglas att at detta är ett feministiskt forum? Därför frågar jag dig igen, hur detta framgår av de normer som råder på Feminetik?

#16  #14 (Alkonost) Robert2
2006-01-11 14:39:18

Du säger också att makten över stämningen och normskapandet på Feminetik inte är jämt distribuerat över medlemmarna.

Hur står det då till med jämlikheten på Feminetik?

#17  Robert2 Alkonost
2006-01-11 16:24:40

Nu börjar du närma dig det retoriska tramsets gräns. Du är bra på att ställa frågor, men du är inte beredd att överhuvudtaget låtsas om motfrågorna.

Naturligtvis återspeglar normbildandet på feminetik att det är ett feministiskt forum.

Det framgår på många sätt, bland annat på det sättet "man" används, så som beskrivet härovanför.

Alla på feminetik påverkar inte i olika utsträckning. Ja, det kan fortfarande anses vara jämlikt, beroende på hur "makt", "fördelat" och "jämlikt" definieras. Forumet i sig hindrar inte någon som har rätt att vara här att uttrycka sig. Om ingen skulle få uttrycka sig mer än någon annan, till exempel om ingen fick skriva ett inlägg förrän ALLA medlemmarna hade skrivit ett inlägg, och ingen skulle få använda sig av mer kunskap än vad den som har minst kunskap har, då skulle det förvisso kunna sägaas vara jämlikt, men också fullkomligt meningslöst.

Crew har mer makt - alltså strukturen på feminetik är inte jämlik.
Vissa engagerar sig mer än andra - alltså normbildandet blir inte jämt distribuerat över medlemmarna.

Så?

#18  #17 (Alkonost) Robert2
2006-01-11 17:29:30

Jag kan bara finna en enda fråga i denna tråd som jag inte har besvarat, så jag finner det lite magstarkt att du påstår att jag överhuvudtaget inte är beredd att besvara motfrågorna.

Du skriver i #14: "Naturligtvis är makten över stämningen och normskapandet här inte jämt distribuerat över medlemmarna. Hur skulle det vara möjligt?"

Du skriver sedan i #17: "Alla på feminetik påverkar inte i olika utsträckning. Ja, det kan fortfarande anses vara jämlikt, beroende på hur "makt", "fördelat" och "jämlikt" definieras. Forumet i sig hindrar inte någon som har rätt att vara här att uttrycka sig"

Och därefter en bit ned: " Crew har mer makt - alltså strukturen på feminetik är inte jämlik. Vissa engagerar sig mer än andra - alltså normbildandet blir inte jämt distribuerat över medlemmarna."


Vi har precis samma situation i samhället. Makten är ojämt fördelad. Vissa engagerar sig mer och andra mindre. Vissa utbildar sig och bygger upp en större kunskapsbas än andra.

De som uppnår mycket makt och som kan komma göra sin röst hörda har betydligt större möjlighet att också påverka samhällets utveckling och även de normer som råder i samhället.

Detta leder till att vissa grupper i samhället marginaliseras, begränsas, förminskas och i vissa fall t.o.m. förtrycks.

Som feminist skulle du väl aldrig acceptera samma förklaringsmodell där som du nu själv ger i fallet Feminetik? Jag skulle i vart fall inte göra det.

Visserligen är Feminetik inte samhället, utan enbart ett community på Internet. Men det är ju inte vilket community som helst. Det är ett community som är ägnat och dedikerat åt feminism. Borde det då inte också synas i de normer som råder på Feminetik? Och då lite mer än att medlemmarna skriva "en" istället för "man"?

#19  #17 (Alkonost) Robert2
2006-01-11 17:37:40

Med mitt svar i #18 avsåg jag att även svara på din fråga ("Hur skulle det vara möjligt?").

Jag ser nu att jag kanske inte har svarat på den explicit, men här är ett försök:

Det är säkert oerhört svårt att skapa en miljö där alla får lika stor inverkan på normbildningen, men i mina ögon är det abolut viktigaste att de som inverkar mest på normbildningen också ständigt tänker igenom vilka normer de upprätthåller och vilka normer de skapar. Allt i syfte att normerna ska vara så tillåtande, öppna och fria som vi också önskar att de blir i samhället i framtiden. Att inga grupper eller individer riskerar att marginaliseras, begränsas eller förtryckas av de normerna som rådet på Feminetik.

#20  Robert2 kezo
2006-01-11 17:45:45

CITAT: "men i mina ögon är det abolut viktigaste att de som inverkar mest på normbildningen också ständigt tänker igenom vilka normer de upprätthåller och vilka normer de skapar." SLUT CITAT

Helt riktigt, men då gäller det att veta vilka som egentligen inverkar "mest". Och här kan det nog råda delade meningar.

I övrigt tycker jag att det är en intressant diskussion, och bra att den kommer upp. Men jag håller med Alkonost om att det är svårt att skriva ett kortfattat svar på en så stor och komplicerad fråga.

#21  Robert2 svenskaflicka
2006-01-11 18:43:16

Fast poängen är ju just detta, att feminetik är en del av samhället - och att det inte går att nonchalera att samhällets värderingar smyger sig in (vi kan välkomna dem också till viss del såklart). Så att det är därför inte konstigt att vissa har mer inflytande än andra här. Sen är det en annan sak, att feminetik ju är ett privatägt community och därför ligger det i sakens natur att ägaren är den som såväl ansvarar som beslutar om communitys utformande. Vilka konsekvenser detta får kan en förstås diskutera. För det är samtidigt så att ägandet av en sajt på något sätt garanterar styrbarheten eller än mindre normbildningen här. Den är ju till mycket del upp till oss själva. Ja, säger inget nytt, vet itne varför jag skriver det här. Hmm.

Just nu känns det som att denna tråd handlat i en diskussion om diskussionen. Intressantare vore att fundera kring vilka normer som vi har skapat här på feminetik kring sådant som kunskap, belöningar etc. Känns som en jädrigt svår diskussion, men säkert bra och viktig.

Och det är givetvis så att vi har olika normer som står emot varandra här. Att det har skapats olika typer av grupperingar eller mer eller mindre tajta smågrupper etc. Precis som det gör i alla möjliga andra sociala sammanhang.

Min egen reflektion är att dessa grupperingar inte givet verkar kopplade till gemensam feministisk identifikation, men jag kan ha fel. Det vill säga att annat än ideologiska skillnader verkar styra vårt umgänge här. Vilket i så fall skulle kunna ses som uttryck för en norm. Sen finns det kanske fall där de ideologiska skillnaderna är för stora så att ingen annan kontakt än heta debatter blir möjlig (åtminstone på nätet).

En annan sak att fundera kring är relationen mellan de olika delarna av feminetik: vilken roll spelar snabbchatt, känsligt, jäif respektive diskutera? Vilka normer är det som styr de olika forumen? En reflektion är här exempelvis att sociala färdigheter verkar värderas högt på feminetik, kanske högre på några plan än någon slags intellektuell kapacitet. Inte för att vissa är socialt kompetenta och andra smarta. Och social kompetens är ju här rätt förminskande för vad som vi med andra ord skulle kunna beskriva som kärlek och omtanke. Att vara omtänksam har hög status, vi ska bry oss om varandra på feminetik typ.

Ja, som alkonost sagt är det här ju massor av frågor på samma gång.

Ja, vet inte vad jag bladdrar om riktigt men, nåt försök till fundering i normtermer.

#22  #20 (kezo) Robert2
2006-01-11 19:48:57

Du har säkert rätt i att olika individer har olika uppfattning om vem eller vilka som har mest inflytande över de normer som råder på Feminetik. Och visst kan det vara svårt att skriva ett kortfattat svar på frågan/frågorna. Men det innebär väl inte att vi inte ens ska försöka?

En bra ända att börja i kan väl vara att försöka beskriva de normer som vi upplever råder på Feminetik?

#23  #21 (svenskaflicka) Robert2
2006-01-11 20:12:29

Att Feminetik är en privatägd community och att det därför i någon mån finns en person som är ytterst ansvarig för verksamheten gör det ju i mina ögon än mer angeläget att hon (Alvunger i detta fallet) själv engagerar sig i den här typen av frågor. På samma sätt som det är VD'n och styrelseordföranden som är ytterst ansvarig för kulturen som råder på ett företag.

Än viktigare torde det nästan vara i detta fallet, eftersom goda normer på ett sätt är feminismens affärsidé.


Och jag håller med dig, även jag vill trycka på frågan om vilka normer som vi har skapat här på Feminetik!

Det är en bra utgångspunkt. Att det därefter finns mycket annat att diskutera är också intressant. Som att det förekommer subgrupper, homosocialisering, m.m.

Men som sagt, vilka normer finns det på Feminetik?

#24  Robert2 kezo
2006-01-11 21:05:23

Visst, jag ska fundera på det.
Men börja gära med att svara på frågan själv.

#25  #24 (kezo) Robert2
2006-01-12 08:37:47

Jag tror att det är bättre för debatten om ett par andra feminetister först ger sin syn. Om jag börjar med att ge min syn så tror jag bara att väldigt många hamnar i försvarsställning direkt.

#26  Sv: Normer på Feminetik suvi
2006-01-12 09:11:10

Jag har inte märkt att det existerar nån norm på feminetik som det inte finns nån som går emot normen.

Det finns så många perspektiv här och så många preferenser, att jag skulle hellre påstå att det finns ett onorm, om det nu är ett ord, än en norm.

Kanske feminetiks norm ar onormativiteten?

#27  #26 (suvi) Robert2
2006-01-12 09:51:21

Menar du att Feminetik är helt normlöst?

Finns det inga normer förutom de skrivna reglerna? Finns det inga tendenser till homosocialisering? Finns det inga subgrupper? etc.

#28  Robert2 #1 anderslilja
2006-01-12 10:11:07

Det finns säkert massvis med normer här, precis som på andra communities. En sak som skiljer sig markant från andra forum och ger vissa konsekvenser är möjligtvis uppdelningen mellan de som anser sig vara feminister och de som inte gör det. I och med den så blir debatten i feminist-forumet lite mer städad; eftersom det finns en regel om att de som skriver där i grund och botten skall ha samma agenda; dvs att man överlag håller med om den ojämlika könsordningen. Därför blir debatten i jäif-forumet ofta hårdare, eftersom de som skriver "vet" vilka som är "goda" eller "onda". Personligen tycker jag inte att den här uppdelning alltid är till det positiva, för den bättrar inte alltid på dialogen, men jag ser den som ett nödvändigt ont; eftersom debatten i _alla_ andra forum jag sett (företrädelsevis helgon) där man kan diskutera genus totalt förstörs av ett gäng killar (och en och en annan vilseledd tjej) som gång på gång skriver saker i stil med att "femister är som nazister", eller vad som helst så fort någon vill diskutera ur ett feministiskt perspektiv. Så dit jag vill komma är att jag tror att det är uppdelningen som skapar den tyngsta normen här inne; precis som i andra forum där deltagarna har samma åsikt i grunden, diskussionen hämmas, men den är å andra sidan inte dikotomisk. Jag tror att både jäifare och feminister gör en uppdelning och ser varandra med olika fördomsfulla ögon när de diskuterar, vilket på sätt och vis är synd; för en person som vill diskutera genus och politik överhuvudtaget är mycket viktigare än en soffliggare, det är de som är det största problemet i samhället, inte de som vill diskutera (avsett åsikt).

#29  Robert2 Alkonost
2006-01-12 10:22:10

Dethär hade kunnat vara en intressant om det inte vore så pinsamt uppenbart att du bara för den för att driva en agenda. Tala ur skägget, människa.

#30  Robert2 anderslilja
2006-01-12 10:31:33

Jaa, vart fan vill du komma? :)

#31  alkonost och anderslilja svenskaflicka
2006-01-12 11:23:37

Kan inte ni berätta istället vilken agenda som Robert2 driver? Har kanske inte läst tillräckligt noggrannt, men kan inte se någon annan agenda här. Tycker frågan om normer på feminetik är intressant, är väl fullt rimligt att studera vilka normer vi bygger upp såväl som att studera andras normbildande.


Sen Robert2 - att det görs skillnad på jäifare och feminister på feminetik är ju inte så konstigt - skillnaden är ju en utgångspunkt så att säga.

#32  suvi svenskaflicka
2006-01-12 11:30:44

Håller med på så sätt att det finns en hel del normbrytande och så på feminetik. Men visst finns det normer här? Jag tycker att det är en mycket mer familjär stämning här exempelvis än på andra communitys, och det är ju i min värld ett tecken på normbildande. Och det här ser jag i allra största grad soim något positivt. Och en del i detta är ju den relativt strikta kontrollen av troll osv, och jämfört med alla andra forum jag varit med den strikta modereringen.

I min värld behövs normer, det normlösa tillståndet tror jag inte på för fem öre som något ideal.

#33  Alkonost och anderslinja Robert2
2006-01-12 13:44:23

Ja, jag är också (precis som svenskaflicka) intresserad av vilken aganda som ni anser att jag driver!

#34  #31 (svenskaflicka) Robert2
2006-01-12 13:53:11

Att det görs skillnad mellan feminetister och jäif:are är ju väldigt uppenbart och en del av hela konceptet med Feminetik. Som du skriver så är det ju till stor del en utgångspunkt - att dela upp individer i två grupper baserat på åsiktsskillnader i en fråga är en grundläggande och skriftlig norm (regel) på Feminetik så att säga.

Men behandlas feminetister och jäif:are olika som grupp? Gäller olika normer för de två grupperna, eller är det samma normer som styr båda grupperna?

Men egentligen tycker jag att det är ännu mer intressant att undersöka normerna inom de två grupperna.

#35  Robert2 Alkonost
2006-01-12 14:07:47

Jag har ingen åsikt om vilken agenda du driver, eftersom du håller din agenda hemlig. Det har jag däremot åsikter om. Det är ju ingen tvekan om att du driver en agenda, det skriver du ju själv:

Robert2 sa:
Jag tror att det är bättre för debatten om ett par andra feminetister först ger sin syn. Om jag börjar med att ge min syn så tror jag bara att väldigt många hamnar i försvarsställning direkt.


Du är inte heller intresserad av debatt, utan bara att dra fram vissa av dig förutbestämda svar från de du intervjuar.

Så lägg korten på bordet, vet jag: vad är det du är ute efter?

#36  #35 (Alkonost) Robert2
2006-01-12 14:50:46

Jag har ingen agenda som jag driver, däremot har jag en egen syn på hur jag upplever normerna på Feminetik.

Och tyvärr tycker jag att normerna på Feminetik är oerhört lik de normer som råder i resten av samhället. Jag kan inte se att normerna här är mer öppna för personer att agera som individer, istället för representanter av sitt kön eller sina åsikter.

Jag ser samma typ av subgrupperande här som i resten av samhället. Samma typ av homosocialisering och samma typ av fjärmande från de som inte passar in i subgrupperna.

På det stora hela har jag svårt att se att de feminiska idealen har satt någon prägel på normerna på Feminetik. Det tycker jag är oerhört synd och ledsamt.

#37  robert2 svenskaflicka
2006-01-12 15:00:27

Jämförelsen mellan jäifare och feminister kan jag eg inte säga nåt om då jag kör feministseparatistiskt läge - men förstår inte riktigt i vilket sammanhang du menar att jäifare och feminister behandlas? Du menar i diskussioner på jäif då eller? För mig är det självklart att exempelvis feminister ska prioriteras vad gäller utveckling av community:t. Vore ju konstigt annars, när det är ett feministseparatistiskt community med Jäif-bihang (vilket väl är en hyfsad korrekt beskrivning - utan att vara nedsättande menat).

#38  Robert2 svenskaflicka
2006-01-12 15:06:06

Håller verkligen inte med dig i din analys av feminetik kontra samhället. Exempelvis de punkter jag redan tagit upp, såsom att omtanke, kärleksfullhet om en så vill, solidaritet etc har mycket högre värde här än i många andra delar av vårt samhälle. Och att sådant har större betydelse än exakt vilka åsikter en har.

Tycler tvärtom att feministiska idealen vad gäller diskussionsklimat exempelvis diskuteras och försvaras mer här än någon annanstans. Sedan är det alltid en svår sak att få till ett bra diskussionsklimat. Men här görs det ett hästarbete för att diskussionen ska vara öppen, fair etc.

Och vad gäller subgrupperande i stort är det inte något jag är emot. Men att männen hänger med varandra och kvinnor med varandra har jag faktiskt ärligt sett väldigt litet av här. Men jag kanske har missat såväl kvinnornas älgjakt och männens vävaftnar.

#39  #37 (svenskaflicka) Robert2
2006-01-12 15:09:30

Jag syftar inte alls på vilken funktionalitet eller vilka forum som feminetister respektive jäif:are har tillgång till. Det är ju som sagt tydligt klargjort i de skriftliga reglerna.

Jag tala med om de underliggande normerna. De icke-skrivna reglerna som finns i medlemmarnas undermedvetna agerande (och kanske även medvetna agerande). Behandlar t.ex. du själv alla på Feminetik på exakt samma sätt eller behandlar du feminetister och jäif:are på olika sätt. Och behandlar du alla feminetister på samma sätt, eller gör du skillnad på olika subgrupper bland feminetisterna?

#40  Robert2 Alkonost
2006-01-12 15:11:58

Vad, menar du, är "identitet", och hur skapas en sådan? Är det något bra eller något dåligt?

#41  robert2 svenskaflicka
2006-01-12 15:41:09

Som sagt så har jag feministseparatistiskt läge så jag pratar inte alls eller läser jäifare överhuvudtaget. Personer som inte är feminister finns ju överallt annars så jag behöver inte prata med fler av dem här.

Så nej, jag behandlar de inte lika. Och nej, självklart behandlar jag inte alla lika här på feminetik heller. Men försöker att lyssna på alla, läsa mycket (men exvis orkar jag aldrig läsa riktigt långa debattinlägg - så de som skriver såna blir bortvalda i viss mån) av många. Men visst är det så att jag har favoriter, personer som jag connectar mer med än andra. Men det är inte heller något som jag är emot, det vill inte jag att feminismen ska förändra. Och visst gör jag säker skillnad på folk beroende på var de står. Jag är ju mycket här för att diskutera och peppas i den feministiska kampen av likasinnade - och då blir det ju naturligt att diskutera och prata mer med de som jag uppfattar som mer likasinnade. Inte heller det är jag emot. Jag tror inte alltid att den feministiska kampen gynnas av att vi ska vara kompisar lika mkt med alla. Den feministiska rörelsen mår bäst av att vara massor av olika rörelser, där vissa kämpar för vissa saker och andra för annat. Men sammantaget kommer vi att nå framgång. Typ så. Och därför blir inte subgruppsbeteende för mig nödvändigtvis ett problem.

In- och ut-grupper däremot kan vara ett problem såklart. Om folk inte känner sig inkluderade och uppfattar sig som avvikande. Och det måste vi ju försöka se till att så inte är fallet.

#42  #38 (svenskaflicka) Robert2
2006-01-12 15:42:21

Då har vi uppenbarligen olika syn på saken. För jag kan inte se att omtanke, kärleksfullhet och solidaritet generellt sett förekommer i någon större/mindre grad här än i resten av samhället.

Däremot ser jag faktiskt t.o.m. att vilka åsikter man har spelar en än större roll här än vad det gör i resten av samhället, men det ligger väl lite grann i sakens natur. Detta är ju trots allt ett community som till stora delar bygger på vilka åsikter man har.

Diskussionsklimatet tycker jag är i huvudsak bra. Det finns en poäng i att hålla en hård moderering och på den punkten tycker jag att Feminetik har lyckats. Annars hade jag knappast hängt här så mycket själv ;-) Jag vet dock inte om diskussionsklimatet och hård moderering har något med feminism att göra. Jag ser ingen uppenbar koppling.

Att det finns subgrupper är i mina ögon uppenbart. Att vissa av dessa subgrupper har egna oskrivna regler och normer som gör att de håller sig samman och exkluderar andra är också uppenbart i mina ögon. Men de bygger på liknande principer som t.ex. hemliga loger och andra sådana fenomen i samhället. Homosocialisering.

Så tyvärr tycker jag att många av de normer som råder på Feminetik är väldigt lika de normer som råder i samhället, och med likartade egenskaper som feminismen vill eliminera i samhället. Det tycker jag som sagt är synd och ledsamt.

#43  #40 (Alkonost) Robert2
2006-01-12 15:46:37

Visst kan det säkert vara någon form av gemensam identitet som skapas inom bland feminetister och än mer inom vissa subgrupper på Feminetik, men jag tycker att det är synd att de normer som denna identitet tar sig uttryck i till så hög grad liknar de normer som råder i samhället i stort. Och att de till så stor grad innefattar de negativa egenskaper som feminismen vill eliminera i samhället.

#44  Robert2 Alkonost
2006-01-12 15:57:24

Jag ser inte alls vad du beskriver. Vill du ge exempel på några normer du anser är lika på feminetik och i "det övriga samhället", och på några som du anser finns och reproduceras här som feminismen syftar till att eliminera?

#45  #41 (svenskaflicka) Robert2
2006-01-12 15:58:14

Jag håller med dig, subgrupper är i sig inte negativt.

Problemet uppstår om och när vi börjar behandla personer på ett annorlunda sätt p.g.a. de tillhör eller inte tillhör en viss subgrupp. Då börjar det nämligen bli ett mönster och en norm att behandla personer som tillhör eller inte tillhör en subgrupp på ett ojämlikt sätt. Det uppstår en struktur. Och vi får strukturella skillnader.

#46  #44 (Alkonost) Robert2
2006-01-12 15:59:30

Se mitt svar till svenskaflicka i #45.

#47  Robert2 Alkonost
2006-01-12 16:01:11

Jag hittar inte exemplen.

#48  Robert2 svenskaflicka
2006-01-12 16:04:17

Håller nog med Alkonost att det blir litet svårt att diskutera när du är så icke-specifik, bli mer konkret då blir det lättare att diskutera. Normer är ofta väldigt konkreta (även om de kan vara underförstådda etc och ibland dolda) - men det som normerna säger är ju ofta rätt straightforward. Och gissar att du har en hel del ideer om vad normerna säger här då.

#49  Alkonost + svenskaflicka Robert2
2006-01-12 18:27:05

Några av de normer och strukturer som jag ser på Feminetik:

- Feminetister ifrågasätter (generellt sett) en kvinnas berättelse i mindre utsträckning än en mans.

- Mäns nackdelar med genussystemet anses inte lika intressanta att belysa som kvinnors nackdelar av genussystemet av feminetister.

- Konkreta och praktiska förslag på åtgärder till de problem som synliggörs står inte högt på agendan på Feminetik.

- Det finns subgrupper/individer som tillåts använda nedlåtande språk och förolämpningar i högre grad än andra utan att bli raderade/bannade.

- Det finns en underliggande syn att feminister generellt sett är bättre människor än andra. Att de har högre moral, är mer medvetna och har en högre upplysningsgrad än andra.

#50  Robert2 svenskaflicka
2006-01-12 18:54:18

Okej. På vilket sätt är detta normer som gäller även i samhället utanför feminetik? Eller vad är likheten?

Din första punkt har jag svårt att se, då ju inte ens kön är givet på alla som deltar i diskussionen, och har också svårt att se exempel på det du säger. Men vore det så vore det förstås synd, men tvivlar starkt på att det är så. Att det kan bli så är förstås dock förklarligt, och möjligen poängfullt också. Kvinnors berättelser tillmäts normalt sett lägre sanningsvärde, varför detta såklart blir extra viktigt att låta kvinnors berättelse vara trovärdiga här.

Sen undrar jag litet grann vilka berättelser du syftar på. Det som en kan tänka på direkt är ju att känslan är att de som är tydligt män i mindre utsträckning än kvinnor här berättar om sitt privatliv. Vilket ju är berättelser som det givetvis är svårt att ifrågasätta eller inte heller ska ifrågasättas (i känsligt alltså).

Punkt 2 är nog alldeles sann, vilket jag också tycker är alldeles riktigt. Men för de som vill diskutera detta står det fritt att göra det. Och det är ingen som dissar en sådan diskussion, om diskussionen inte just ska handla om A. varför ingen intresserar sig för män, B. att det är lika synd om männen. För skulle diskussionen handla om det, så kan jag personligen dissa den.

Punkt 3 förstår jag inte alls. Precis tvärtom är ju feminetik oerhört mkt mer praktiskt orienterat än alla andra diskussionsforum jag mött. Det är ju dock inte ett politiskt parti eller en aktivistgrupp. Men det sker ju hela tiden ageranden från folk på feminetik, tycker inte vi gör annat än föreslår och diskuterar åtgärder kring en uppsjö problem.

Punkt 4 förstår jag inte heller. Vilken subgrupp pratar du om? Kvinnor?

Punkt 5 - ja att feminister tycker att feminister är mer upplysta vad gäller könsmakt och könsrollsproblematik är väl rätt självklart don´t u think? Men däremot, vilket ju varit upp till diskussion nyligen, är det ju jädrigt självklart att det inte räcker med att säga att en är feminist utan att det också är något som ska levas ut. MEn om du tycker att feminister på feminetik uppfattar sig som någon slags överlägsen klass människor då är du ju far-out. Och skulle jag ha den uppfattningen skulle jag aldrig vara här en minut till. Tvärtom skulle jag uppfatta det som att feminister på feminetik har en mer tolerant syn på icke-feminister än genomsnittet av feminister jag träffar utanför feminetik. Möjligen mer tolerant och förstående syn på puckon också - på gott och ont.

Känns litet grann som du köpt myten om hur feminister är, och inte kunnat frigöra dig från den. Bara min känsla i det du säger om normer.

#51  Sv Robert2 NoManIsAnIsland
2006-01-12 19:10:45

"- Feminetister ifrågasätter (generellt sett) en kvinnas berättelse i mindre utsträckning än en mans."

Svårt att sia om, många användare med mer eller mindre otydligt angiven könsidentitet.

"- Mäns nackdelar med genussystemet anses inte lika intressanta att belysa som kvinnors nackdelar av genussystemet av feminetister."

Anser en, som många gör här, att kvinnorna är de som har större nackdelar av genussystemet, är det inte så underligt att dessa större delar också får större uppmärksamhet, tvärtom vore egentligen, givet detta, märkligare.

"- Konkreta och praktiska förslag på åtgärder till de problem som synliggörs står inte högt på agendan på Feminetik."

Feminetik är ett praktiskt och konkret förslag för att åtgärda ett problem.

"- Det finns subgrupper/individer som tillåts använda nedlåtande språk och förolämpningar i högre grad än andra utan att bli raderade/bannade."

Alldeles korrekt tror jag.

"- Det finns en underliggande syn att feminister generellt sett är bättre människor än andra. Att de har högre moral, är mer medvetna och har en högre upplysningsgrad än andra."

Att feminister anser att feminister i högre grad har tillägnat sig feminismen är inte så underligt, ej heller att de anser detta vara något viktigt och eftersträvansvärt att tillägna sig.

#52  Till Robert2 fredriktomte
2006-01-12 19:24:22

Robert2 sa:
- Feminetister ifrågasätter (generellt sett) en kvinnas berättelse i mindre utsträckning än en mans.


Håller jag med om. Kanske är det inte så konstigt. Skulle gissa på att en hyggligt stor majoritet av medlemmarna på feminetik är kvinnor. Även (feministiska) kvinnor kan utveckla gruppidentifikation och homosocialitet. I många feministiska läger är gruppidentifikationen därtill medveten och avsiktlig. Vidare handlar väl feminism för de allra flesta först och främst om kvinnor vilket ju ytterligare förstärker en sådan effekt. Man får kanske acceptera att det är så, även om man självklart bör säga ifrån när det passerar anständighetens gräns.

Robert2 sa:
- Mäns nackdelar med genussystemet anses inte lika intressanta att belysa som kvinnors nackdelar av genussystemet av feminetister.


Återigen, de allra flesta feminister anser att ojämställdheten och könsrollerna drabbar kvinnorna mer än männen. Alltså är det inte konstigt att man huvudsakligen intresserar sig för kvinnors nackdelar. Inte heller detta tror jag går att komma ifrån (tror inte heller det är önskvärt att komma ifrån). Men precis som ovan får man ju opponera sig vid de fall när någon aktivt ger sig in i en tråd om mäns problem för att slentrianmässigt förkasta frågeställningen med utgångspunkten att det "inte är synd om män".

Robert2 sa:
- Konkreta och praktiska förslag på åtgärder till de problem som synliggörs står inte högt på agendan på Feminetik.


Det håller jag med om, och det är lite tråkigt. Men samtidigt är det ju inte helt lätt att komma upp med konkreta åtgärder som verkligen leder till någonting. Det är betydligt enklare att identifiera problemen än att lösa dem.

Robert2 sa:
- Det finns subgrupper/individer som tillåts använda nedlåtande språk och förolämpningar i högre grad än andra utan att bli raderade/bannade.


Håller även med om detta, och det är nog det enda av det du tagit upp som jag anser är ett problem som både går att åtgärda och som även bör åtgärdas.

Robert2 sa:
- Det finns en underliggande syn att feminister generellt sett är bättre människor än andra. Att de har högre moral, är mer medvetna och har en högre upplysningsgrad än andra.


Det är väl ganska rimligt att en person med politisk åsikt A anser sig vara mer upplyst än personen med den motsatta politiska åsikten B. Man måste få anse sig ha rätt, annars kan man aldrig åstadkomma någonting eller förändra någongting. Om det sedan mynnar ut i en allmän uppfattning om att man dessutom är en bättre människa till följd av sina politiska åsikter så kan det ju förståss vara tråkigt i vissa sammanhang. Men jag tror det är väldigt mänskligt och jag upplever det inte heller som att feminetister skulle vara så värst mycket värre på denna punkt än vad som är normalt bland människor med en stark politisk uppfattning i en viss fråga.

#53  Robert2 #25 kezo
2006-01-12 21:44:19

CITAT: "Jag tror att det är bättre för debatten om ett par andra feminetister först ger sin syn. Om jag börjar med att ge min syn så tror jag bara att väldigt många hamnar i försvarsställning direkt." SLUT CITAT

Well, då har du ju redan din uppfattning klar, så what´s the point med att diskutera?

Men jag ska ändå kortfattat försöka ge min syn. Feminismen är en rörelse, en ideologi, ungefär som socialism eller liberalism. Dvs: det går inte att komma ifrån att det finns intressemotsättningar. Så på det sättet finns det självklart normer inom feminismen, och kommer alltid att finnas. Icke-feministiska åsikter ses helt enkelt inte som lika bra eller värdefulla för samhället, snarare tvärtom. Precis som socialister tycker att kapitalismen "förstör" världen, och liberaler tycker att kommunismen förstör.

Så att säga att feminismen vill ha ett "normlöst samhälle", är egentligen helt fel. Feminismen vill självklart ersätta nuvarande norm med den feministiska normen. Men i denna ingår t ex likabehandling av könen, att luckra upp könsrollerna mm.

Inom denna grundläggande syn, finns dock mängder av riktningar och oenigheter. Detta tycker jag blir väldigt tydligt på feminetik.
Det finns inte en "norm", det finns flera, och det är därför en del av medlemmarna råkar i luven på varandra trots att båda kallar sig feminister.

#54  svenskaflicka, NoManIsAnIsland, fredriktomte Robert2
2006-01-13 09:11:19

Jag gav som sagt endast ett par exempel och som jag också sa tidigare så tycker jag att normerna på Feminetik liknar normerna i samhället i stort (bara att vissa roller kan vara omvända eller lite annorlunda).

Jag har svårt att se att normerna här skulle vara mer jämlika eller andas de ideal som feminismen står för.

Tyvärr uppfattar jag också era förklaringar som ganska lika de förklaringar man får i övriga samhället till varför normerna ser ut som de gör där. Det är ofta samma typ av förklaringar där som här. Förklaringar som feminister då inte accepterar.

#55  Robert2 NoManIsAnIsland
2006-01-13 09:15:36

Som sagt, som en frågar får en svar.

#56  #53 (kezo) Robert2
2006-01-13 09:22:48

Jag har heller aldrig påstått att det är ett normlöst samhälle som är målet. Jag har talat om mer accepterande och öppna normer, normer som inte begränsar och marginaliserar grupper/individer. Normer som gör att individen ses som just en individ och inte representant för sitt kön, sin sexuella läggning eller några andra egenskaper eller attribut.

Men som jag har redogjort för ovan så tycker jag inte detta avspeglar sig i de normer som råder på Feminetik, utan att normerna här är oerhört lika de normer som råder i övriga samhället.

Som du skriver så råkar medlemmar i luven på varandra trots att båda kallar sig feminister. Hur accepterande är då normerna när man inte ens kan acceptera en annan medlems lite annorlunda åsikter i en fråga?

#57  #55 (Robert2) Robert2
2006-01-13 09:23:23

Vad menar du?

#58  Sv: Normer på Feminetik Alvunger
2006-01-13 10:45:19

Jag har nog svårt att förstå din definition på norm. Många punkter på din lista tycker jag t ex ger uttryck för en prioritetsordning, alternativt intresseordning eller snarare en kombination. Naturligtvis kan såväl prioritetsordning/intresseordning upphöjas till norm, dvs "ställer du inte upp på det här så får du inte vara med/tycker vi att du har fel" eller liknande. Skall vi krasst jämföra det med samhället och översätta rakt av så skulle vi kunna säga att ett företag bildas vars intresse och prioritering är att alla skall tjäna pengar och sälja mycket. De som inte gör detta bemöts med sanktioner. Annars har jag svårt att översätta det till samhället rakt av, men det kan ju bero på att jag inte riktigt har samma syn på normer som du. Däremot ser jag liknande tendenser i andra subgrupper, dvs andra rörelser där en mer eller mindre "mainstream"-fåra kan urskönjas. Dvs något slags huvudspår dit rörelsen vill. Och DÄR kan vi nog urskönja såväl normer som exkluderande beteenden. Det finns vissa heliga kor, vissa saker en bara inte gör.

T ex tror jag att en sak en bara inte gör på feminetik.se är att driva en linje som säger att du som offer skall skämmas för att du inte hänger ut din förövare. Här mer än i andra grupperingar (tror jag) är folk allergiska mot allt som ens kan liknas vid "blame the victim", vilket kanske inte är så konstigt eftersom en tråkigt stor del av medlemmarna här har faktiskt VARIT reella offer. Nu bad du ju om ursäkt för detta, men jag anar i ditt inlägg en underton av att vissa får inte vara med, och där tror jag att du har rätt. Och det liknar väl resten av samhället i mångt och mycket. Folk vill hänga och pola med folk de känner behandlar dem med respekt. Upplevs någon som disrespectful så kan det nog bli kyligt för den medlemmen.

Att vissa får säga mycket mer än andra utan att regelbrottas... Ptja det enda sättet det skulle kunna vara en norm på (och inte helt enkelt vara partiskhet hos moderator, alternativt ren slump) är ju om vissa åsikter garanterar en person att försvara just denne "rätta" åsikt med hårdare ord än antagonisten. Där måste vi nog isf göra en mer djupgående analys. Klart vi kan göra en liten hobbykoll, t ex har vi ju statistik på hur stor procent av en viss medlems totala inläggantal som blivit raderat av moderator. Ger du mig lite namn på folk du tycker får spotta ur sig mer än andra, samt de som bedöms hårdare så kan jag ju kolla efter. Inte egentligen en bevisförande koll såklart, men det kan ju kanske ändå säga något ändå. För annars har jag under de här åren märkt en tendens hos alla medlemmar att t ex bara märka den "egna sidans" regelbrottade inlägg i en diskussion och inte se att motståndarsidan åker dit på minst lika många. Reprimander sker i klotterplank också eller via mejl med hjälp av trollstav (dvs hemliga inlägg) så alla tillsägelser syns ju inte.

Hur som helst så måste ju denna punkt du tagit upp någonstans mer ligga på moderatorn (o då i sin förlängning på mig). Jag är tveksam till att en norm kan sägas definieras av en person, min syn är att det är något som av ett större antal upphöjs till ett okej eller eftersträvansvärt beteende/åsikt i något slags tyst samförstånd.

Här kommer ju t ex dina punkter om män/kvinnor in och där tror jag att du har en poäng. Liksom det jag tog upp ovan (en helig ko) så tror jag också att vi kan urskilja en helig ko i att ett beteende som upplevs dra för mycket uppmärksamhet ifrån "kvinnors problem" eller hur en nu skall uttrycka det, är inte så populärt. Om det är rätt eller fel eller inte... Ja som vissa skrivit ovan så kan en ju se det som en direkt förlängning av den feministiska kampen, men det kräver ju såklart att en har just den feministiska analys som ger att fokus generellt läggs på män och att det är en feministisk poäng att bryta detta. Iaf, detta att bli bedömd prata för mycket om män eller hur jag skall uttrycka det har ju till o med skapat en egen liten skämtsam förkortning "TSOM". En TSOM-tråd är en "tyck synd om män"-tråd. När ett internspråk bildas så kan vi nog säga att vi har identifierat en norm. På samma sätt har vi ju förkortningen KSM (kvinnors sexuella makt) som ju är en reaktion på det, i någras ögon, överdrivna fokuserande på hur mycket sex kvinnor får bara de vill och hur jobbigt det är för män att inte få det. Även här ett internskämt som ju mkt väl kan sägas vila på en norm. (En tredje helig ko är att på något sätt uttrycka sig på något sätt som kan tolkas som positivt till eller försvarande av vuxnas sexuella umgänge med barn... Finns säkert fler heliga kossor här, men det är tre jag kommer på direkt.)

Om detta är problematiskt eller inte är svårt att säga. Det är SJÄLVKLART alltid problematiskt om någon blir förlöjligad pga dennes åsikter, så om det används "mot" någon annan så har vi inte bara identifierat en norm utan också en sanktion som utfärdas mot den som bryter. Svävar uttrycken "i luften" så ligger det ju som en förtäckt sanktion möjligen för de som snappar upp uttrycken. Såna internskämt kommer ju inte från ingenstans. Men sen är ju frågan hur många som deltar och håller med. feminetik.se är ett community där alla kan skriva hur mycket de vill. En person kan ju skriva nittio procent av inläggen om det är så, vilket ju kan ge sken av att "det här sättet att tycka är i majoritet" medan det egentligen bara rör sig om en eller flera oerhört produktiva personer.


Jag tror också vi har en norm i att du som medlem förväntas socialisera dig med andra medlemmar, samt berätta mycket om dig själv. Delvis är ju tekniken uppbyggd på detta sätt (på så vis kan en ju kanske säga att mitt beslut var normbildande även om jag som sagt finner det tveksamt att en person allena skapar en norm. Folk är inte, tack och lov, en skock får.) men delvis tror jag att det för många existerar en förväntan av och vilja till en "we´re in this together". Helt enkelt en känsla av gemenskap. När personer förväntar sig, vill ha, och söker en gemenskap blir det ju per automatik personer som faller utanför denne. Antingen för att de egentligen inte vill vara med (och på feminetik visar det genom att inte chatta, klottra, komma på träffar, fixa träffar etc) eller för att ett antal medlemmar inte vill ha dem med.

Jag tror t ex rent spontant att säg att en person som aktivt försöker knyta band till andra och snacka loss, blir bemött vänligare och med mer eftertanke i trådar när den driver linje X, än en person som tydligt visar att denne inte är intresserad av att bonda med några feminister. För där blir ju ickeviljan att bonda/skapa kontakter/bli vän med/lära känna på djupare plan/whatever ett sätt att själv ställa sig utanför en (konstruerad eller reell) gemenskap vilken både kan ses som feminismen i stort eller medlemskapet på feminetik.se specifikt eller en kombination.

Och visst kan detta ses som en norm (där normen är att du anser dig tillhöra en gemenskap och också vill vara med) men samtidigt kan det ju ses som en grundpelare i mänsklig interaktion, dvs att aktivt socialisera sig med andra. Något som jag alls inte anser är något negativt utan självklart för oss alla.

Då kommer vi till nästa problematik då, om vi tänker irl, det mobbade barnet som både vill och försöker vara med, men inte får av olika anledningar. Dvs viljan räcker inte alltid, folk kan efter olika anledningar ändå frysa ut en person, förlöjliga och kränka. Normerna för vuxenmobbing känner jag inte till, annat än att det garanterat exister och jag vore förvånad om det inte existerade här i någon mån.

MEN, likväl anser jag, till skillnad från dig då, att vi har tagit aktiva åtgärder för att försöka stävja detta. Det är tydligt uttalat att klotterplank inte får användas för att snacka över huvudet på någon annan, och stöter vi i crew på det så säger vi till. Likadant har jag sett många andra medlemmar göra, inte helt ovanligt att någon lämnar en rad i någons plank om att "säg det där till X direkt istället för att prata om denne här". Det är t ex också förbjudet att prata om JÄIFare i planken eller i SC, just för att vi från crews håll är väldigt angelägna om att det som sägs skall isf sägas till personen själv, och inte OM. Denna "norm" finner jag vara utbredd. Jag tycker att folk här, mer än på andra forum, reagerar när de anser att någon går hårt åt. Översatt till samhället så skulle vi ju kunna se dem som de goda människorna som annars är tysta vid mobbing. Slutligen har vi inte givit medlemmarna tekniken att skicka osynliga mess till varandra här, och det beror delvis på att vi vill stävja den tendens som gärna utvecklas när många människor samlas, dvs att skitsnacket börjar florera.

Du skriver också att ingen skall vara representant för sitt kön, sexuell läggning, attribut eller andra egenskaper. Det är ju lite tveeggat, anser jag, eftersom många ju faktiskt i många frågor framställer sig som varande representanter för t ex kön. "Som man anser jag... " I det läget blir det ju svårt. Vi kan ju inte heller förneka någon rätten att tala ur en viss position. Och så tycker jag det blir lite märkligt när du först då tycks mena att detta är av ondo, att någon ses som representant för något (där jag inte helt oproblematiserat håller med alltså) men samtidigt säger att JAG i egenskap av att driva detta bör uttala mig om dessa frågor. Alltså fair enough, jag hade väl kanske också tyckt att min åsikt i frågan var intressant om jag var du så att säga, men det blir ju märkligt att först ta upp det som ett problem att någon är representant för något, och sedan anropa någon annan att göra en sak just för att denne är representant för något.

Sen om vi har subgrupper... alltså jag vet ju att en del mer tongivande medlemmar har träffats irl, och bygger en vänskapsband även utanför feminetik.se så blir nog "gruppen" starkare. Dessa tycks dock inte vara direkt åsiktsberoende som någon påpekade ovan, utan det tror jag har att göra med vanlig hederlig mänsklig interaktion. Är folk vänner så är de vänner liksom. Av godo menar jag. Är ju bara roligt om folk här knyter band. Att dessa grupper skulle fungera normbildande på feminetik.se har jag dock inte identifierat. Kan ju bero på att jag har näsan för djupt i det hela och inte ser det, eller att det inte existerar. Här tror jag att du får identifiera subgrupperna starkare om det skall gå att uttala sig om dem.


En eventuell skillnad i beteende efter normer som jag har identifierat över tid är t ex att för ca ett år sedan var det långt vanligare att medlemmar gav uttryck för att "hallå, var inte detta ett feministiskt community, den och den är ju inte feminist". Jag kommer t ex på rak arm på tre medlemmar som avreggade sig argt eftersom jag "lät" personer som uppenbarligen inte var feminister, enligt deras syn (och kanske flers), vara kvar som medlemmar. (Vissa av dem som bedömdes inte vara feminister är förresten fortfarande kvar.) Men detta får jag aldrig flagg om idag (om det inte gäller en nyreggad medlem som någon tror är ute på onda avsikter, ofta har de rätt också). Det ger mig signalen om att normen (eller regeln, principen, syftet whatever) att feminetik.se är ett community för alla som kallar sig feminister verkligen har slagit igenom. Alla kanske inte gillar det, men de flesta tycks acceptera det och ställer inte längre ultimatum på mig (om inte du bannar den o den så drar jag. Som sagt, det hände inte helt sällan förr.) Jag och crew och många medlemmar har jobbat hårt för att förändra denna norm, om vi nu kan kalla det för en norm.


Sen tar du upp att det är en norm att folk inte är intresserade av lösningar på problem. Så uppfattar jag det rakt inte. Däremot kanske det inte är "lösningen" för alla att skriva inlägg med rubriken "lösningar" och sen spalta en lista. Många jobbar ju med lösningar varje dag, delvis genom att be andra medlemmar om råd i hur de skall agera i en viss situation. Andra skriver texter och inlägg här och på andra forum för att förändra folks sätt att se på saker, ett direkt sätt att arbeta mot en lösning. Slutligen finns det många här som antingen utbildar sig till ett yrke de hoppas kan vara en del av lösningen (o där ber om hjälp o input på färden) eller redan jobbar i sådana sammanhang och använder feminetik.se som en del av lösningen; berätta om sitt arbete, be om hjälp med det etc. Jag ser medlemmarna här som oerhört fokuserade på lösningen, men vi kanske har olika syn på hur detta yttrar sig. Möjligen skulle det isf vara en norm att inte starta trådar och be om tips om lösningar för feministisk kamp i stort, eftersom många redan är fokuserade på vardagsfeminism.

Vet inte om jag svarat på allt nu, men jag har skrivit jädrigt långt så jag avslutar nu.

Hoppas att du är nöjd med att jag som representant för min egenskap av grundare svarat ;)

#59  Sv: Normer på Feminetik NoManIsAnIsland
2006-01-13 11:30:57

Vad jag menar med att som en frågar får en svar? Att en får svar som en frågar.

#60  Robert2 #56 kezo
2006-01-13 11:50:50

Så du menar att feminismen borde vara en fix och färdig, "perfekt" ideologi som alla är överens om? Eller att feminister borde vara några övermänniskor?

Liberaler bråkar. Socialister bråkar. Kristna bråkar, muslimer bråkar osv. Varför skulle feminister var ett så lysnade undantag? För att de förespråkar öppenhet, tolerans och alla människors lika värde, etc? Well, det gör de flesta av de grupper jag har räknat upp här också, eller säger sig i alla fall göra det. Stör du dig lika mycket på dessa gruppers konflikter, eller att alla individer i grupperna kanske inte lever som de lär?

Alla rörelser bör granska sig själva kritiskt, ja. Därför är denna diskussion intressant och viktig. Men precis som flera redan har påpekat, förstår jag inte vad du egentligen vill komma med den. Det känns som att det enda du är intresserad av, är att framföra din egen kritik mot feminetiks "normer", inte ha en diskussion. Och det är inget fel. Så länge man håller sig inom reglerna, har man all rätt att framföra kritik, det är till och med bra.

Men varför inte vara ärlig? Varför inte spela med öppna kort, Robert?

#61  #58 (Alvunger) Robert2
2006-01-13 12:41:01

Tack för ditt långa svar. Jag har som sagt bara gett ett par exempel på att normer och strukturer som jag tycker visar är likartade med de som finns i det vanliga samhället. Att normer och strukturer här ser likartade ut som där.

De svar jag har fått har framförallt varit förklaringar till varför det ser ut som det gör på Feminetik (som försvar på mina exempel). Svaren verifierar i stort det jag påstår och försvarar varför så är fallet. Det hade i mina ögon varit intressant(are) att också få meddebattörernas syn på normerna på Feminetik och framförallt om de anser att normerna på Feminetik är annorlunda än de i samhället och om de genomsyras av feministiska grundvärderingar.


Det är intressant att se hur du också förklarar subgruppers uppkomst och förekomst på Feminetik. Att de är processer av "vanlig hederlig mänsklig interaktion". Jag håller med dig. Det är de säkert och de kulturer/normer som bildas i dessa subgrupper är också grundade i enlighet med samma gruppdynamiska processer som alla andra grupper i samhället. Accepterande och avvisandet av nya medlemmar i grupperna likaså. Vi ser samma typ av subgrupper i samhället, i allt från fotbollsföreningar till bolagsstyrelser. För vad får dig och andra att tro att inte även de vänner som väljer in varandra i sina bolagsstyrelser också bygger på "vanlig hederlig mänsklig interaktion"?


Min åsikt om normerna på Feminetik är, som jag nu har sagt ett antal gånger, att de är förvånandsvärt lika de normer som råder i resten av samhället. Och att jag har svårt att se att feminismen ideal har satt några starka spår i de normer som råder här. Det gör mig allt mer förvånad ju mer jag tänker på det.

(På samma sätt har ju liknande åsikter om F! förts fram av andra feminister och medlemmar i F!. Det finns ju även trådar här på Feminetik som behandlade det ämnet, speciellt strax efter att årsmötet hölls.)

#62  #59 (NoManIsAnIsland) Robert2
2006-01-13 12:44:16

Exemplen är inte en del av mitt ursprungsinlägg. Jag blev ombedd att ge några exempel. Jag har aldrig bett någon svara på mina exempel.

Det var du själv som valde att kommentera mina exempel istället för att ge din egen bild av normerna på Feminetik.

#63  #60 (kezo) Robert2
2006-01-13 12:48:41

Nej, jag begär inte att feminismen skulle vara färdig och perfekt ideologi som alla skulle vara överens om. Jag är bara förvånad över att den inte på ett tydligare sätt har satt sina spår i de normer som råder på Feminetik. Det är inte ens menat som kritik! Det är min förvåning jag uttrycker.


Och jag är helt ärlig! Jag spelar med öppna kort. Varför misstror du mig?

#64  Sv: Normer på Feminetik kilgore_trout
2006-01-13 12:51:55

För vad får dig och andra att tro att inte även de vänner som väljer in varandra i sina bolagsstyrelser också bygger på "vanlig hederlig mänsklig interaktion"?


Men om det är män som gör

#65  #64 kilgore_trout
2006-01-13 12:54:35

hmm, jag tänkte inte posta det där, men nu får jag väl fortsätta:

Men om det är män som väljer män i bolagsstyrelsen och rättfärdigar det hela med att de väljer på meriter/kompetens/whatever istället för att de öppet erkänner att de väljer sina kompisar - då är det väl en annan typ av problem?

#66  Sv: Normer på Feminetik Alvunger
2006-01-13 12:55:03

Mjae, men alltså OM vi nu skall sluta oss till att de normer du har identifierat här (som alla inte ens håller med om är normer, varken här eller i samhället) så har ju ingen av dem att göra med just de normer som feminismen säger sig vilja upplösa.

Såhär: Jag anser t ex att heteronormativiteten är *oerhört* mycket svagare här än i samhället. Jag anser att diskussioner om sexualitet och samliv är skönt befriade från "nä men män vill ju knulla jämt" och liknande andra åsikter som på något sätt tas för givet i "verkligheten". En påfallande majoritet här är överens om att en man är precis lika bra o lämpad till att ta hand om ett spädbarn som en kvinna, en mening som alls inte är självklar där ute. Jag kan hålla på i en evighet, men jag menar att många grundförutsättningar här skiljer sig *markant* från de normbildande strukturer som pågår utanför feminetik.se.

Du tycks leta efter något annat. Som om grunden i feministisk kamp är en stor mysig hög av "alla gillar alla och ingen åsikt skall få mer mothugg än någon annan." (Inte menat nedsättande.) Så ser jag det inte. Ingenting i feministisk rörelse gör anspråk på att upplösa gruppdynamik eller normer per se, snarare då vad vi kan identifiera som normer som uppkommit pga föreställningar om kön, sexualitet, etnicitet etc. Jag menar den feministiska rörelsen är ju *samlande* i sin grund, gruppbildande, arbetare förenen eder. Det är en motståndsrörelse, och där ingår per definition personer som ingår i rörelsen. Sen må det ju vara hänt att det strids om vilken väg rörelsen egentligen skall gå, och det är DET vi fajtas om här.


(Och att normerna här går igen i samhället... jag vet inte om jag håller med om att din identiferade norm att det inte är helt okej att män vill prata om män. Slå på nyheterna, läs en dagstidning. Om något så är isf den eventuella motviljan att lägga "för mycket" fokus på män ett stort fett avbrott mot normerna i samhället, kanske är det också just därför du har identiferat det. En möjlig tolkning, som ju därmed inte måste vara sann, men som sagt, möjlig.)

#67  robert2 svenskaflicka
2006-01-13 13:26:03

Jag tycker vi är flera som gett exempel på hur normerna här i många fall skiuljer sig från de normer som dominerar i samhället i stort. SÅ varför fortsätter du då envisas med att hävda vad du säger? Bara för att du identiferat några normer eller snarare fenomen som du tycker liknar samhället i övrigt, skulle detta vara ett tecken på att feministiska värderingar inte genomsyrar feminetik?

Det blir ju litet konstigt när du inte kan ställa din analys mot alla andras synpunkter. Och försöka jämka våra synpunkter med dina. De normer du identiferat kan du ju inte på allvar mena är alla normer som genomsyrar feminetik.

#68  Sv: Normer på Feminetik Alkonost
2006-01-13 13:55:10

Jag vet fortfarande inte vart det är tänkt att dethär ska leda, och det stör mig lite.

Robert2 sa:
normerna på Feminetik liknar normerna i samhället i stort (bara att vissa roller kan vara omvända eller lite annorlunda)

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Robert menar att feminetik är "same but different" som resten av samhället. Det är naturligtvis sant, men knappast meningsfullt att diskutera om det var allt.

Om jag får våga mig på en hobbyanalys så har vi i denhär tråden en medlem som på något sätt känner sig förfördelad. Det är naturligvis inte bra. Han försöker påvisa att anledningen till att han är förfördelad är att det finns illasinnade feministiska och halvkonspiratoriska normer som är riktade mot honom. Det är sannolikt bara delvis rätt.

FEminetik är i stor utsträckning ett diskussionsforum där olika människors åsikter vädras. Det ligger naturligtvis i sakens natur att varje människa blir en representant för sin åsikt - det är i själva verket i egenskap av sådana representanter vi är här. Att säga att det motverkar feminismens syfte och hindrar människor att vara individer tycker jag är märkligt. Även individer har - vad jag förstår - åsikter.

Om Robert2 vill diskutera specifika missförhållanden feminetik, saker som han upplever obehagliga eller underliga, så tror jag att diskussionerna kunde bli givande.

Att istället välja att säga "Jag vet något som är fel, men jag tänker inte tala om vad, vad säger ni nu, va?" tror jag inte är konstruktivt.

#69  #65 (kilgore_trout) Robert2
2006-01-13 14:04:38

Det är en intressant sidodiskussion. Starta en ny tråd och jag lovar att ge min syn på saken där!

#70  #66 (Alvunger) Robert2
2006-01-13 14:32:22

Nej, det är inte exakt de normer som feminismen vill upplösa - men de bygger på samma principer.

Jag håller med dig om att det finns specifika områden där normerna, som t.ex. hetronormativiteten, är mer öppna och accepterande här än i samhället. Det är bra!

Samtidigt finns det områden, som jag har försökt belysa med ett par exempel, där normerna på Feminetik till stor del reproducerar de normer som finns i samhället, men där roller är omvända eller annorlunda. Det tycker jag är synd och tråkigt.


Visst är feminismen till viss del en motståndsrörelse, men samtidigt innefattar den en tanke om hur samhället ska se ut och fungera istället. I varje fall inom vissa områden av samhället. Den har också vissa ideal om hur människor ska behandlas och betraktas.

Är det då OK att delvis bryta mot sina ideal (eller varianter därav) under vägens gång, bara för att nå målet?

#71  #67 (svenskaflicka) Robert2
2006-01-13 14:46:43

Nej, jag menar absolut inte att de exempel jag pekar på är alla normer.

Jag menar heller inte att alla normer på Feminetik liknar de i samhället, men jag ser exempel på normer och strukturer som är väldigt lika de som finns i samhället:
- Exkluderande/inkluderande i subgrupper.
- Hierarkier.
- Heliga kor som inte får ifrågasättas.
- Akademisering.
De tar sig bara andra uttryck.

Jag noterade också att du tog upp ett par punkter som du tycker är karakteriserande och som värderas högre än i samhället ("omtanke, kärleksfullhet om en så vill, solidaritet"). Jag tror som sagt inte att jag kan hålla med dig på den punkten. I mina ögon så är det något som värderas högt inom de flesta grupper/subgrupper i samhället. Det är en, i mina ögon, vanlig typ av kitt som håller samman en grupp. Men det hade varit intressant att höra varför du anser att det är mer karakteriserande för Feminetik än i övriga samhället.

#72  #68 (Alkonost) Robert2
2006-01-13 14:59:26

Ja Alkonost, var leder detta?

Jo, det leder till min syn på hur feminismen skall bli mer accepterad och hur vi lättare skall kunna förändra samhället i feministisk riktning.

Jag tror nämligen att det är viktigt att feminismen upplevs som inkluderande av så många som möjligt. Den berör ju i slutändan ALLA individer i hela världen. Oberoende av kön, sexualitet, etnicitet, politisk hemvist, högerhänta/vänsterhänta, etc.

Hur ska man då få individer att känna sig inkluderande av feminismen?

Jag tror att man gör det bäst genom att belysa så många aspekter av genussystement negativa sidor som möjligt, utan att egentligen lägga någon värdering mellan de olika sidorna. Och genom att kunna påvisa vilka fördelar som alla individer kan få av att utradera könsroller och andra sådana normer som idag är begränsande. Samt att visa på konkreta och praktiska åtgärder hur denna förändring ska gå till.

Ett utmärkt ställe att börja på borde väl vara ett feministisk community?

#73  Robert2 Alkonost
2006-01-13 15:28:15

Vad du pratar om är ju att urvattna feminismen tills dess att ingen kan tycka illa om den. Jag tror inte att det är frukbart. Alla tjänar inte på ett avskaffande av genussystemet, precis som alla inte tjänar på ett avskaffande av klasshierarkier.

Sen tror jag det vore bra om du läste mer än första raden i mina inlägg om du vill uprätthålla illusionen av att du är här för att diskutera något.

#74  Robert2 NoManIsAnIsland
2006-01-13 15:39:43

Jag menade mera att om en frågar med ett väldigt anklagande patos, är det inte så konstigt att svaren blir av det försvarande slaget. En diskussion blir precis så förutsättningslös den görs.

#75  Sv: Normer på Feminetik metamorfos
2006-01-13 17:07:52

Robert2 sa:
Jo, det leder till min syn på hur feminismen skall bli mer accepterad och hur vi lättare skall kunna förändra samhället i feministisk riktning.


Och vad innebär det?

Jo, att Feminismen dikteras av Robert2. Normbrytande, helt klart, men jag undrar just hur många feminister som ställer upp på det? Särskilt som Robert2 inte lagt fram något partiprogram ännu.

#76  Robert2 kezo
2006-01-13 17:40:31

Om du vill veta varför jag "misstror" dig, så läs inläggen:
#67, 68, 73, 74, 75.

Så slipper jag upprepa det andra redan har skrivit.

Jag vill tro att du menar väl, men om syftet är att få andra att lyssna på dig, använder du helt fel strategi.

#77  #73 (Alkonost) Robert2
2006-01-13 18:05:53

Nej, jag talar inte om att urvattna feminismen så att ingen kan tycka illa om den. Och jag tror heller inte att någon måste förlora på att genussystemet avskaffas. Jag kan se fördelar för både män och kvinnor på att det avskaffas. Hur stora dessa fördelar är beror helt och hållet på hur mycket man värderar olika områden i samhället. Det finns mer än bara ekonomiska värden här i världen! Och det behöver inte ens vara så att kvinnor skulle vinna ekonomiskt och män förlora ekonomiskt på att genussystemet avskaffades.

Om du vill diskutera dina spekulationer om min person så är du välkommen att göra det i klotterplanket!

#78  #74 (NoManIsAnIsland) Robert2
2006-01-13 18:09:49

Vad i mitt ursprungsinlägg är det som du finner så anklagande?

På vilket sätt anser du att jag borde ha inlett istället?

#79  #75 (metamorfos) Robert2
2006-01-13 18:14:33

Var någonstans har jag överhuvudtaget nämnt att det är min feministiska syn som ska gälla?

Jag har enbart påpekat att jag tror att feminismen kan förpackas och presenteras på ett sätt som gör den lättare att ta åt sig av den stora massan kvinnor och män. Så att de lättare ska kunna identifiera sig och lättare kan se fördelarna med genussystemens avskaffande.

#80  #76 (kezo) Robert2
2006-01-13 18:16:26

Ja, uppenbarligen använder jag fel strategi. Kanske har du ett förslag på en bättre strategi?

#81  Robert2 #80 kezo
2006-01-13 19:23:05

Det kan jag tyvärr inte eftersom jag inte är på det klara med vilka dina egentliga motiv är. Det känns mest som om du är frustrerad över att feminetiks "normer" inte passar just dig.

I övrigt tycker jag att många här, redan har svarat på den ursprungliga frågan. Dvs har sagt vad de anser om normerna här. (T ex jag i #53). Och om det var det du ville veta, finns det väl inte så mycket mer att säga? Mer än att konstarera att vi (delvis) har olika åsikter om vilka dessa normer är och hur de yttrar sig.

#82  Sv: Normer på Feminetik Karra
2006-01-13 19:26:07

Det är klart att folk tjänar på genussystemet! Visst tjänar vi mer (anser jag) på att det avskaffas, men att ingen skulle tjäna på det är väl naivt.

#83  Robert2 metamorfos
2006-01-13 20:00:31

Du agerar (eller vad det ska kallas i ett internetforum) som om du satt inne med Den Ultimata Lösningen På Alla Problem™ och att om alla bara gör som Robert säger så...

#84  Svartsyn är norm TKU
2006-01-14 22:16:29

Jag upplever att en av de starkaste normerna på Feminetik är svartsyn och pessimism när det gäller genus och jämställdhetsfrågor.

Denna norm är inte på något sätt unik för denna (detta?) community, den finns i de allra flesta politiska rörelser. Mitt intryck är att alla som har en politisk/samhällelig hjärtefråga har ägnat stor möda åt att finna problem, hot och allmänt elände. Ibland med rätta - jag förnekar inte att det finns helveten på jorden - men ofta ser jag människor måla hin håle på väggen.

Jag tror att en tråd med goda nyheter skulle göra gott.

#85  Sv: Normer på Feminetik svenskaflicka
2006-01-14 22:40:05

TKU:
Håller med om att det är en allmän attityd i samhället att finna problem. Men jag tycker verkligen det finns massor av optimism här. Ser en till vad personer som är aktiva har gått i genom och vad de gör idag, hur de lever sina liv etc så ger det verkligen skäl till optimism.

Men visst det skadar ju inte med peppartrådar, positiva framsteg vi lyckats med etc. Givet hur det är i övriga samhället tycker jag nog feminetik är bättre på ta fram det positiva. SEn är det givet så att feminetik fungerar som en ventil för många, och då kan det vara naturligt att ventilera det negativa. I livet i övrigt så är det inte möjligt för många av oss att fokusera åp det negativa i livet hela tiden, utan är tvungna att bita ihop i vardagen. I detta fall kan just feminetik framstå som ett plats för fokus mkt åp det negativa. Men det kan ju just vara som ett skäl för att kunna vara positiva i livet i övrigt också.

#86  Sv: Normer på Feminetik Sentenser
2006-01-15 18:16:00

Jag har "alltid" ansett mej vara feminist, men på senare tid har jag börjat fråga mej om feminism är något som angår mej.

Jag sökte mej hit av den anledningen, för att få klart för mej vad feminism är idag, för allt tycks handla om definitioner.
Mitt problem är att när jag läser i forumen så finner jag mej i en främmande värld.

Komplicerade Lars Norén-pjäser med uppsatslånga replikskiften om "hur kan du tro att jag tycker ... jag har aldrig sagt att... om du känner dej förolämpad så är det för att du är för dum för att förstå bättre".

Jag vill delta i diskussioner i sakfrågor, inte läsa långa tirader där man försöker överträffa varandra i semantisk briljans.
Det kanske är en logisk kullerbytta i sig?

Är jag för dum för att kalla mej feminist?
Jag tappar intresset i långa textsjok och jag känner att jag borde ha ägnat mitt liv åt genusforskning för att våga yttra mej och bli tagen på allvar.

Så det är nånstans mellan intellektuellla metadiskussioner och relationsdramer jag känner mej låst och ovälkommen här på Feminetik och feminismen över huvud taget.

Och nej, jag måste inte vara här om jag känner att det är fel plats för mej. Jag begär inte att nån ska ändra sig för min skull.
Jag vill bara veta om nån annan känner igen sig i det jag skriver.

#87  sentenser svenskaflicka
2006-01-15 18:54:28

Tråkigt du uppfattat feminietik så. För jag tycker nog att feminietik är massa saker, och att det tråkiga kan vara just det som du uppfattar som typiskt för stället.

Eller åtminstone som det är nu för mig orkar jag inte heller läsa långa uppsatser om saker. Men poängen med feminetik är ju också att det blir vad en vill det ska vara. OM en sedan bara vill prata med folk, diskutera lättviktiga saker etc, så är det ju det också möjligt. Men det ska ju definitivt inte vara så att det ska styras och domineras av överstecuckuer som alltid vet bäst.

Vad hade du själv önskat dig se här? Eller vad vill du få ut av feminetik? Kanske blir en diskussion om normer det med tänker jag, som är mer allmänt intressant.

#88  svenskaflicka Sentenser
2006-01-15 20:40:23

Jag är ju helt ny på det här stället och har inte utforskat det helt. Det kanske finns jättemycket trevligt och lättsamt som jag missat genom att fokusera på de senast aktuella diskussionerna.

Jag var av uppfattningen att man på det här stället skulle undvika att uttrycka sig sexistiskt, men jag tycker nog att det flyger otäcka kommentarer om "varför ska män alltid vara såna".
Oftast är det uttryckt i förtäckta ordalag och sägs sällan rakt ut, men att man uttrycker sig raffinerat betyder inte att man är befriad från fördomar.
Jag ställer inte upp på det.
För mej är det inte ok att säga att män, negrer eller judar är si eller så.

Å andra sidan är det viktigt att diskutera problem som härrör från kön, ras och religiös tillhörighet, så det måste ju tas upp till diskussion på ett sakligt sätt.

När man exempelvis diskuterar porr/sex så är diskussionen väldigt politisk. Det finns ju fler aspekter att diskutera.

Är det bara den manliga sexualiteten som ska skärskådas?
Vi vet ju redan allt om hur kvinnor objektifieras. Men var är diskussionen om kvinnlig sexualitet och hur den får uttryckas?
Det är så "ok" att förlöjliga en mans behov av att konsumera porr, men vad säger vi om kvinnans behov?
Får hon önska sig att bli penetrerad hårt av en främling, eller är hon en könsförrädare som ligger med djur?
Hur passar Kama Sutra och statyer i olika samlagsställningar på indiska tempel in i bilden? Historiska och biologiska perspektiv.

Jag är vetgirig, men jag vill höra nåt nytt.
Inte allmänt fastslagna sanningar som rapas upp utan att nån kollat upp hur det faktiskt står till. Det är bara vedertaget.
Jag vill inte få alla fel pådyvlade, jag vill höra teorier om det som är rätt och livsbejakande.
Nåt hoppfullt som man kan bygga något på.

Man måste kunna skämta, men det är inget skämt när man sparkar nån mellan benen. Inte när det är en medelålders fet gubbe, inte när det är dagisbarn, inte när det är en gravid kvinna. Det är ren aggression och jag uppskattar det lika lite hos kvinnor som hos män.

Men det mesta måste kunna pratas lättsamt om utan att svaret/reaktionen alltid hårddras till "det är såna som du som möjliggjorde utrotningen av 6 miljoner judar". (inte bokstavligt)

Bah, nu blev det en salig röra av kommentarer på allt möjligt jag bevittnat här. Blev det klarare?

#89  sentenser svenskaflicka
2006-01-15 23:18:43

Inte riktigt jättemkt klarare, eller tycker att du går på helt andra saker i detta inlägg än du gjorde i första. Men förstår att du kan mena båda sakerna (eller ja, det kommer ju upp väldigt många saker i det här inlägget).

Jag menar här kritiserar du vad som diskuteras, och vilka åsikter som folk verkar ha här. Och åtminstone det sistnämnda kan du ju själv vara med att påverka - det är ju det som är så bra med nya medlemmar - att vi (jag är inte heller så gammal) kan bidra med nya åsikter och diskussionstrådar.

Din kritik mot upprapande av fastslagna sanningar förstår jag inte alls. Om det är något som brukar kritiseras här - så är det väl massor av grundförutsättningar eller fastslagna sanningar (något som jag själv upplever kan vara tröttande och rätt ointressant, men smaken är ju olika :)).

Och ja, litet rörigt blev det nog på slutet men det är väl helt okej. Men vore väl kul om du utvecklar dina funderingar om skärskådande av den kvinnliga sexualiteten i en ny egen tråd. Snarare än att den ska diskuteras här.

#90  svenskaflicka Sentenser
2006-01-16 00:45:21

Jag har en mycket rörig hjärna, så du ska inte tro att jag själv alltid förstår hur jag menar. ; )

Jo jag vet, det blev osakligt där. Men det är den icke önskvärda effekten när jag föredrar att uttala mej i generella slängar hellre än att peka på att den sa så vid det tillfället. Jag kan ju inte uttala mej om hur det alltid är, utan bara om mitt första intryck.

Jo jag kan ju försöka genom att tjoa och försöka göra mej hörd, men att sitta och prata högt för sig själv känns ju lite suspekt.
Jag ska väl inte ge upp redan, men det kan ju vara så enkelt att jag kommer mej mer till min rätt i andra forum eller former.

#91  Sv: Normer på Feminetik Sentenser
2006-01-18 00:53:25

Jag gjorde ett försök, men det var inte mycket värt.
Istället för att diskutera (eller ignorera) frågan så hamnade fokus mest på min bristande förmåga till logiskt tänkande, mitt bristfälliga och oklara sätt att uttrycka mej och terminologin var helt uppåt väggarna.

Jag är inte tillräckligt intelligent, akademiskt skolad och insatt i grundläggande genuskunskap för att dryfta några meningar här.
Tonen är bitsk, arrogant, nedlåtande, fientlig och stinker av elitism. Jag roas inte av det alls, så om det här stället handlar om att plocka snygga poänger i retorik och sarkasm så får jag tacka för mej.
Lågutbildade och ordblinda göre sig icke besvär här.

#92  Sentenser Michea
2006-01-18 09:37:45

Jag är relativt "lågutbildad" i sammanhanget men har aldrig upplevt att det skulle vara ett problem för någon här. Samtidigt tycker jag inte att det är förvånande att folk argumenterar utifrån sin förmåga och sina kunskaper, något annat kan en knappast begära?

#93  Sv: Normer på Feminetik Tiriq
2006-01-18 16:33:51

Till Sentenser:
Ta inte för givet att alla är akademiker. Jag är också lågutbildad.

Tipsar dig om att läsa omkring lite på forumet och i medlemsdelen, så att du ser hur diskussionerna ser ut. De flesta här brukar tycka att det är minst lika viktigt att diskutera _varför_ nån gör nåt som _vad_ den gör, så därför kommer ifrågasättandena varje gång nån konstruerar ett tankeexperiment. Det betyder inte att elakhet är särskilt populärt - kolla medlemsdelen. Vissa frågor brukar dock mer än andra röra upp känslor.

Jag har uppfattat att många nya medlemmar får lite prestationsångest och undrar om de är smarta nog att få vara med och diskutera, men det brukar gå över efter ett tag.

Till alla, för att gå On Topic igen:
Ja, jag tycker att det finns normer på Feminetik, normer som skiljer sig från andra forum. Här fokuseras det ofta på medlemmarna som personer. En feminetist förväntas göra feministiska analyser av sig själv och sina motiv, och gärna inkludera sina egna erfarenheter i diskussionerna. Det gör att de som har varit med länge känner varandra ganska väl. Klimatet är vänligt - Feminetik har lägre tolerans för personangrepp än alla andra forum jag har varit med på. Det är en förutsättning för, eller kanske även ett resultat av, personfokuseringen jag nämnde. Många gamla medlemmar har tagit för vana att surfa runt i medlemsdelen och skicka välkomstmeddelanden till nykomlingar, och att det finns ett begrepp som "fredagskramtråd" tycker jag säger det mesta. Jag kan inte se att den här öppenheten skulle vara nåt negativt, det är tvärtom en norm jag är stolt över att vara med och upprätthålla. Enda faran vore väl om folk fastnade i den trevliga medlemsdelen istället för att diskutera, men de som blir medlemmar här är ju diskussionslystna personer, och om det nån gång skulle bli slött i Diskussion är det ju bara att posta en länk till Aftonbladet...

Grupperingar finns det kanske också. Jag har inte märkt några tydliga "gäng", men den fråga där folk blir mest irriterade på motparten måste vara porr/prostitution. Där brukar det klart och tydligt bli två lag med ett för och ett emot. Med detta inte sagt att folk är överens i de andra trådarna, långt ifrån.

#94  Sv: Robert2 Luxemburg
2006-01-18 18:50:57

Det är när man får läsa att normer inte finns, eller att de åtminstonde inte har med makt att göra, som man vet att de verkligen finns.

Lite elak tycker jag nog att du varit, men väldigt tydligt blev det.

#95  Sv: Normer på Feminetik metamorfos
2006-01-18 19:40:10

För övrigt tvivlar jag på att "välförpackad" och "aptitlig" feminism är särskilt mycket att hänga i julgranen.

Men nu tänker jag inte ödsla mer tid på denna icke-konstruktiva tråd, jag ska manifestera feminism i stället.

Hej på ett tag!

#96  #95 (metamorfos) Robert2
2006-01-20 12:04:37

Jag tror precis tvärtom - om man kan förklara och belysa de negativa genusstrukturer som finns i dagens samhälle på ett sådant sätt att den stora merparten av medborgarna känner igen sig, så tror jag att feminismen skulle bli accepterad av nästan alla och jag tror att det skulle gå snabbare att eliminera strukturerna.

Man kan välja att kalla detta för en mer "välförpackad" och "aptitlig" feminism, men i grunden är det samma genusstrukturer som beskrivs och samma mål att eliminera dem. Bara belyst från flera vinklar!

#97  Robert2 Alkonost
2006-01-23 11:00:37

Förklara gärna hur det går till att göra en sådan förklaring - till exempel på en konferans med ett utvecklingsföretag med 700 anställda, 10% kvinnliga utvecklare, 100% manliga chefer.

Cheferna anser att företaget är jämställt. Vissa hävdar att det finns indicer som pekar i andra riktningar. Cheferna förstår inte.

Hur förklarar jag så att medborgarna känner igen sig? Vilka vinklar ska jag belysa ifrån?

#98  #97 (Alkonost) Robert2
2006-01-25 09:21:30

Jag har talat om det allmänna budskapet som feminismen förmedlar (t.ex. det budskap som F! förmedlar). I det budskapet förmedlas en i mina ögon väldigt enkelriktad bild av genussystemets för- och nackdelar. En bild som oftast enbart fokuserar på de nackdelar som kvinnor har av genussystemet och de fördelar som män har. Dessutom på ett sådant sätt att inte ens alla kvinnor känner igen sig i beskrivningarna.

Man skulle kunna bredda bilden och på så sätt få fler att känna igen sig.

Några exempel skulle kunna vara:

- Arbetslösheten i Sverige har under de senaste åren ökat dramatiskt. Andelen nystartade företag har sjunkit och kvinnor startar endast hälften så många företag som män. Det vill feminismen ändra på! Om kvinnor startade lika många företag som män, skulle arbetslösheten sjunka. Det är bra för alla Sveriges kvinnor och män. Dessutom skulle det hjälpa till att öka andelen kvinnor i företagsledande ställningar.

- Svenska man, upplever du att det är du som i första hand förväntas arbeta och stå för försörjningen av din familj? Är det du som förväntas jobba övertid för att dra in lite extra till familjen? Kommer du hem lagom till det är dags att dina barn går till säng? Det behöver inte vara så! Feminismen vill att män och kvinnor ska ha samma förväntningar på sig. Så att du också kan vara hemma med dina barn och att din partner medverkar i samma utsträckning som dig att försörja familjen.


Vad gäller ditt exempel så skulle jag först vilja veta hur du gör idag?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?