feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN


Gå till senaste inlägget#1  INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN memma
2005-08-22 19:51:04

När kristendomen blev farlig kapslades den in av den romerska staten. När miljörörelsen visade på oframkomliga vägar för de mänskliga samhällena så kapslades den in och institutionaliserades så att de stora samhällsförändrande frågorna kunde döljas. Nu tycks även kvinnokampen ändra karaktär när männen gör sitt intåg. Hur kommer det sig att så många män SÄGER sig vara feminister när de i praktiken i sitt förhållningssätt till kvinnor INTE ÄR DET? Kampen håller på att förytligas och förgrovas samtidigt som staten rycker in för att styra in kampen i politiskt lämpliga banor så att relationen mellan man och kvinna I PRAKTIKEN förblir oförändrad så att DET MANLIGA SAMHÄLLETS FORTBESTÅND INTE ÄVENTYRAS. Det ser ut på pappret som om kvinnorna blivit friare, men vi kan bli lurade eftersom nya lömska blymattor läggs på oss I FRIHETENS OCH EFFEKTIVITETENS NAMN. Fler utbrända kvinnor än idag har det väl aldrig funnits. Utbrändheten orsakas oftast av vår eviga förbannelse att vilja vara till lags.

#2  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN elinlite
2005-08-22 20:28:38

Just gällande utbrändheten så slås jag av detta:
Kvinnor är ännu det "udda" i arbetsmiljö: missförstå mig rätt, jag menar inte att alla män på alla arbetsplatser får kvinnor att känna sig udda, eller att det bara gäller kvinnor som arbetar i "manliga" miljöer.
Jag menar att även min egen generations kvinnor, de som nu är de trettio+, har småbarn hemma, arbete etc, vi fick aldrig lära oss att vi kunde vara normen. Om vi ville arbeta och ha barn så betydde det att vi skulle göra Karriär, bil Framgångsrika. Annars så var det nog bättre (för barnen) om vi stannade hemma. Vi lärde oss inte hur en "bara" jobbar, uppför sig på en arbetsplats tar sin rättmätiga plats på jobbet etc.

Jag tror att det är själva vågskålen vi vuxit upp med som sliter oss, detta att vi på många sätt blev upplärda att hemmet var vårt ansvar (om inte annat för att mamma städade och plockade och städade) men vi skulle också vara duktiga i skolan, plugga vidare, bli Något.

Äh. Fattar ni hur jag menar? Det är så innystat att jag inte helt vet hur jag ska förklara det.

#3  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN sidekick
2005-08-22 21:05:40

Intressant ny analys, har inte hört det förut men tycker att den fångar nått viktigt.

Håller med, att inte bara få arbeta "för att" utan när en arbetar som kvinna så måste en göra karriär och bli väldigt framgångsrik för att legitimera att man inte är hemma istället halvtid med barnen.

#4  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN wintermute
2005-08-22 21:51:17

I Bang #1-2004 så var det en artikel ('De sjuka och fattiga kvinnorna som försvann') som berörde det här ämnet lite grann. Den spekulerade lite om hur det kommer sig att så många kvinnor inom vård- och mosrgssektorn blir långtidssjukskrivna och tog upp resursbristen som en tänkbar orsak. Detta verkar väl iofs rätt uppenbart med tanke på att resursbrist kan skapa ett arbetsklimat med mycket tidspress på vilken arbetsplats som helst, men i just detta sektorer så ger det en riktigt otäck effekt för de som befinner sig "på golvet". Om det är brist på resurser inom dessa sektorer så innebär ju detta att de som jobbar gentemot vårdtagarna blir de som tvingas avvisa folk: förklara för en gamling att de inte har tid med dennes hjärtesorg eller förklara för någon desperat stackare att denne inte kan få någon sjukpenning osv. Att detta skapar en enorm social stress torde vara uppenbart, särskilt för någon som genom sin könsroll fostrats till att vårda och ta hand om (och kanske just därför sökt sig till dessa sektorer).

Jag undrar lite hur det ser ut inom andra yrken, är det någon som har siffror på hur sjukskrivningar osv. ser ut? Jag skulle inte direkt bli överraskad om det även här finns kraftiga ojämnheter i sjukskrivningstalen (Bang-artikeln ger en siffra på 89% kvinnor bland de sjukskrivna inom landstinget). Detta dels med tanke på hur kvinnor ofta lever under den dubbla pressen att både sköta jobbet och hemmet men även med tanke på gruppdynamik som mobbing osv. som ofta drabbar den som är "udda", ex. en ensam kvinna (eller en som är för "okvinnlig") på en mansdominerad arbetsplats.

#5  memma wintermute
2005-08-22 21:51:40

Med ovanstående nämnt så vill jag påpeka att jag tycker att tonläget i #1 är väl misstänksamt. Jag håller med om en sak: många feministiska män är dåliga på att tillämpa analysverktygen på sitt eget beteende.
Om jag har förstått dig rätt så tolkar du detta som att dessa män kallar sig feminister i något slags försök att förytliga och undergräva den feministiska kampen? Detta håller jag verkligen inte med om, trots allt så har de flesta av oss - såväl kvinnor som män - problem med att bryta oss ur de roller som vi blivit fostrade in i. Jag tror att den typ av beteenden som du kritiserar ovan snarare beror på dessa problem än på någon medveten illvilja mot feminism.

Jag tror inte heller att den feministiska kampen håller på förytligas utan uppfattar saker snarare som att den håller på att både breddas och fördjupas iom att den griper sig an fler grupper och områden och därmed tvingas att ytterligare nyansera sin analys av världen. Som drivande i detta så uppfattar jag flera grupper som tidigare marginaliserats inom den feministiska rörelsen, ex. HBT-personer (samt personer som är queer på andra sätt) och icke-vita kvinnor.

#6  Till Memma fredriktomte
2005-08-23 04:56:47

1: Samhället idag är betydligt mer jämställt än samhället var för 100 år sedan. Det är också mer jämställt än samhället var för 50 år sedan. Det betyder inte nödvändigtvis att alltid i alla sammanhang är bättre (inte sällan går utveckling enligt principen två steg frammåt, ett steg tillbaka). Samtidigt så får man nog också ta att det inom vissa områden kommer att innebära försämringar för endera könet. Vissa könsroller och viss ojämställdhet ger det ena könet fördelar på det andra könets bekostnad (detta gäller även för kvinnor i vissa sammanhang, handgripligt exempel: värnplikten). När jämställdheten ökar minskar/försvinner dessa fördelar.

2: Manskönet har ingen världsomfattande konspiration gentemot kvinnokönet. Det är inte så att patriarkatet sänder ut sabotörer och spioner till feministernas läger i syfte att söndra rörelsen inifrån och på så sätt stoppa utvecklingen. Som wintermute påpekade, i det fall manliga (eller kvinnliga för den delen) feminister har svårt att leva som de lär så beror det sannolikt på den mänskliga faktorn, och inte på att dessa feminister bara skulle låtsas vara feminister för att kunna sabotera jämställdhetssträvandet.

3: Om feminismen enbart var en marginell rörelse för en särskilt utvald elit (utan några som helst kanaler in i maktens boningar) så skulle dess påverkan förmodligen också bli marginell. För att samhället verkligen skall förändras krävs det en bred uppslutning samt att statsmakten är åtminstone inte motarbetar utvecklingen. Vill man inte att utvecklingen skall gå i ultrarapid så krävs det nog att statsmakten främjar utvecklingen och att de opionsbildande instutionerna verkar för att bredda uppslutningen bland "vanligt" folk. Således är det ingen negativ utveckling att feminism och jämställdhetsideal har blivit något av en självklarhet för många organisationer och myndigheter. Det är snarare än förutsättning för att uppnå (och en naturlig utveckling gentemot) det jämställda samhället.

Eftersom jag inte skrivit ut att detta är mina åsikter så passar jag bara på att påpeka att detta självklart är mina högst personliga åsikter och inte universiella sanningar.

#7  Till Wintermute och Fredriktomte memma
2005-08-23 06:40:05

Det var snällt av er att fundera över vad jag skrev. Mina ord återspeglar väl bara en krypande obehagskänsla än någon tanke på männens konspiration. Jag har heller inte haft några diskussionspartners i min vardag (utom på sistone) och upplevs nog där bara som tjejen med de "lustiga" infallen. Det hindrar mig inte från att på mitt sätt gå omkring och iaktta för att försöka se vad som döljer sig bakom vackra formuleringar och välmenande attityder. Jag arbetar i en helt mansdominerad värld och har väldigt ofta känslan av att egentligen inte nå fram med budskapet hur det kvinnliga djupperspektivet ter sig, alltså inte det som intellektualiserats i huvudet utan det det sitter i hjärtat och maggropen. Till sist vill jag säga att jag på inga sätt vill skönmåla oss kvinnor. Vi är lika fulla av fel och svekfullheter som männen och man vet aldrig riktigt när man råkar skada en annan människa förrän det kanske till och med är för sent (självkritik).
P.S. En av mina arbetskamrater betraktar sig sedan en som feminist och faktiskt och väldigt glädjande för mig personligen på
grund av mina eviga inlägg under förmiddagsfikat. Först tänkte jag att han ville få mig "på kroken" men där var jag lyckligtvis alltför
misstänksam (man blir lätt misstänksam av tråkiga erfarenheter) och han verkar ärligt genomtänkt (själv är jag väl inte alltid så genomtänkt)

#8  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN elinlite
2005-08-23 12:06:09

Fortsätter fundera på det där med utbrändhet.
En bekant till mig har under de senaste åren visat allt fler tecken på att hen håller på att få ngn form för sammanbrott. Jag har en längre tid undrat om det beror på att hen bor med sin gamla sjuka mor och agerar som moderns skötare.

Kanske frustrationen i att ha allt detta ansvar men att samtidigt se att det aldrig blir bättre leder till utbrändhet?

Jag kan mycket väl tänka mig att underbemanning och nedskärningar kopplat med ansvar för människors väl och ve leder till en svår psykisk belastning.

#9  elinlite wintermute
2005-08-23 13:02:05

Det låter väldigt troligt tycker jag. Har just skaffat en hög nya böcker och har bara hunnit bläddra i de flesta, en är i alla fall skriven en neurobiolog vid namn Robert Sapolsky och handlar om reaktioner på stress ('Varför zebror inte får magsår'). Ur det lilla som jag skumläst i den så verkar det i alla fall som att en obehaglig reaktion blir mer stressande när den aldrig tycks bli bättre och som att den konstanta oro som det kan innebära att ha ansvar för någon som är svårt sjuk lätt ger upphov till kraftiga stressreaktioner.

Usch, vilken hemsk situation hen verkar ha.

#10  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN olaberg
2005-08-24 22:53:54

En sak som jag saknar i den debatt som förs just nu, är ngt som jag kommer ihåg från sent 70-t/tidigt 80-t, nämligen självemancipation.

Det ligger ett väldigt stort fokus på strukturella fenomen, vilket är bra, men risken är att vi gör oss alla till offer under strukturerna, och ifrågasätter lite för lite de beteenden vi har, som utsatta för könsindoktrineringen.

Och detta gäller kvinnor likväl som män. Vad händer om du kvinna slutar ta ett större ansvar för din svärmor än din man tar? Vad händer om du, man, inte känner att du måste ringa din fru och fråga när du köper barnkläder utan tar ett eget ansvar för vad barnen har på sig? (bara några exempel ur mitt liv, hitta på några som passar ditt eget liv).

Vi kan synliggöra förtryck, vi kan göra undersökningar, vi kan debattera, vi kan demonstrera. Men vi kan också vara mer kritiska mot oss själva. Strukturer fortplantas i beteenden. Är vi motvalls eller flyter vi med? Hur kan vi sporra varandra att vara mer motvalls?

#11  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN olaberg
2005-08-24 22:59:26

Mitt personliga svar på den direkta frågan i #1 som träffar mig mitt i prick: "Hur kommer det sig att så många män SÄGER sig vara feminister när de i praktiken i sitt förhållningssätt till kvinnor INTE ÄR DET?" är tre:

1) Fostran - Det går att lära gamla hundar sitta, men det tar tid
2) Klantighet - vanlig mänsklig sådan
3) Belöning/Stämpling - Manssamhället belönar mig när jag anammar ett patriarkalt förhållningssätt till kvinnor. Manssamhället förväntar sig det. Alltså "manssamhället" inte i betydelsen "alla män" utan alla män och kvinnor som förväntar sig att jag ska bete mig på ett visst sätt utifrån kön. Även feministiska män och kvinnor fast oftast i lägre grad.

#12  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN elv
2005-08-25 18:57:25

Jag skulle vilja påstå att det är ett rätt vanligt fenomen att man vill kämpa för en bättre värld i teorin utan att man gör något själv, faktiskt. Jag kan ju bara titta på mig själv: Jag tycker att köttindustrin som den ser ut idag faktiskt är rätt gräslig, men inte tusan är jag vegetarian för det. På samma sätt finns det gott om både män och kvinnor som väl i och för sig absolut tycker att det är viktigt med jämlikhet, men som ändå inte riktigt ruckar på sina gamla mönster.

Jag tycker att det är viktigt med rättvisa i världen och en rättvis fördelning av resurserna, och jag kan lugnt sitta och orera om det en lång stund och verka fantastiskt engagerad osv, men nog sjutton lever jag fortfarande en rätt så överkonsumerande tillvaro.

#13  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN Ephemeer
2005-08-25 19:00:29

Vad innebär det att i praktiken i sitt förhållningssätt till män och kvinnor inte vara feminist? Praktiska exempel?

#14  Ephemeer olaberg
2005-08-25 19:16:12

Att träda in i ett sammanhang och bli "mannen" som gör/fixar/, tar ansvar för tekniska saker, tar ansvar för att utöva fysiskt våld om det behövs bla

#15  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN olaberg
2005-08-25 19:20:01

råkade trycka för tidigt...

Subtilt väga in utseende när jag bedömer vad en kvinna gör, se mig själv som sämre lämpad när det gäller tvättstuga och köpa barnkläder, känna pressen att tjäna tillräckligt med pengar så det räcker till mat/husrum/boende/kläder åt alla fyra i familjen, ha olika förväntningar på kvinnor och män i vissa könstypiska situationer.

Allt sådant och mer därtill gör jag titt som tätt, tvärsemot vad jag tror på, bekänner mig till och vill förändra.

#16  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN kezo
2005-08-25 19:51:16

Jag känner igen det där med "antingen barn eller karriär"- kravet. Antingen ska en kvinna bli professor eller VD eller dylikt, eller så ska hon helst jobba deltid. Jag har det inte direkt med mig hemifrån, men har märkt det från andra håll. Fler och fler kvinnor tycks kämpa med näbbar och klor för att "komma nånstans", och inte alltid för att det är deras högsta dröm, utan för att de tycks tro att de måste bli halvt som halvt hemmafruar annars.

Män har snarare det problemet att de alltid förväntas knega MINST hetid. Helst i något högstatusjobb, men i brist på annat i alla fall ett jobb. En man som inte har hög lön osv, är kanske inte lika cool som en som har det, men så länge han jobbar och sliter, är han fortfarande "man". Att vara hemmaman, eller bara jobba deltid, går emellertid inte - SÄRSKILT inte om frugan jobbar mer. Då faller hela hans manliga identitet, enligt könsnormen. Antar att det bottnar i man = familjeförsörjare. Och kvinna = OK, jobba då. Men då måste du visa att du BLIR något också. Annars kan du väl lika gärna vara hemma?

#17  olaberg Ephemeer
2005-08-26 22:37:15

Det verkar lite bisarrt att sätta "ofeministisk" stämpel på vissa saker. Ska en feministisk man helt plötsligt låta bli att fixa, sluta tjäna pengar och bli pacifist?

Jag ser även ironin i att ett feminist dömer en man som gör vissa saker som ofeministisk, men när en kvinna gör samma saker är hon högst feministisk. Hur var det här att inte döma någon efter kön?

#18  Ephemeer olaberg
2005-08-26 22:47:39

Nope. Däremot ofeministiskt att känna pressen att stå som _ensam_ familjeförsörjare pga den där apparaten mellan benen, att av samma skäl känna ett större ansvar och förvänta sig mer av en man än av en kvinna i fixarsituationer. Det var det det handlade om.

Det är inte görandet som sådant, utan vad som driver det, som jag talar om. Man gör i en viss kontext, och den kontexten ser ut på ett visst sätt, som man bör vara lite självkritisk emot.

Att inte döma folk efter kön är bra. Men det ligger ett värde i att vara könsöverskridande i sig, i vissa situationer.

#19  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN amazingaurora
2005-08-26 23:55:10

Jag håller med om inkapslingstendensen. Den såg vi ju bl a mycket tydligt när en porrklubb i Sthlm blockerades i våras, varpå aggressiva vakter gav sig på blockaden och fick stryk. Då var det några från Marita Ulvskogs "feministas" som uttalade sig och hon fick kommentera händelsen. Hon tog tydligt och direkt avstånd, i andan "jag har ju byggt ett luftslott som jag kalla Feministas för att inga feminister ska gå över från mitt parti till FI eller VP, men för guds skull - om ni GÖR någonting förstörs ju allting, ni ska ju inte AGERA!" Marita Ulvskog hade uppenbara skäl till hennes agerande. Hennes parti hotades att förlora väljare så vips - suga upp feministerna och oskadliggöra dem!

Alltså, som jag ser det är det inte konstigt att kvinnokampen "inkapslas" (bra ord!). På så sätt oskadliggörs den. Annars riskerar den ju att tillfoga det patrarkala samhället skada. Vad är det då för hot som feministerna idag utgör? Uppenbarligen finns något som någon vill bevara. Inte någon manlig konspiration då, utan något mycket enklare. Om kvinnokampen skulle leda till att grunderna till förtryck och underordning raserades, betyder det att: kvinnor slutar arbeta dubbelt, både avlönat och oavlönat i hemmet (städning, matlagning, ta hand om sjuk släkting o s v), kvinnor får lika höga löner som män och kräver samma status som män. Det innebär en fullständig förändring av hur samhället är uppbyggt. Hur många vill det - egentligen?

Politik är inte samma sak som konspiration. Det finns olika intressen och folk är beredda att göra mycket för dem. Både organiserat och individuellt.

#20  amazingaurora Escapist
2005-08-27 00:10:35

Avfärdar du inte Feministas som låtsasfeminister på grund av att deras politiska idéer skiljer sig från dina? Om feminism måste vara vänsterradikal, revolutionär och anti-porr utesluter du många. Är fragmentering och rätttrogenhet bättre än inkapsling?

#21  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN Escapist
2005-08-27 00:13:44

Rent allmänt måste jag säga att miljörörelsen har haft enorma framgångar sedan den bildades. Säkerligen har det skett en viss "inkapsling", men också en bred spridning av dess idéer genom att den tagits upp av alla partier och etablerats i de flesta människors medvetande. På så sätt tror jag att den åstadkommer mer än en liten, radikal rörelse. Kan det inte vara samma för feminismen?

#22  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN amazingaurora
2005-08-27 00:18:41

Vad menar du med fragmentering som bättre än inkapsling? Att oskadliggöra feministisk kamp är dåligt. Vem fragmenterar vad? Skulle jag göra det?

Jag utgår från att Marita Ulvskog anser sig vara feminist, men hennes sätt att förhålla sig till feministisk aktivitet anser jag är avslöjande för hennes idé med Feministas.

#23  amazingaurora Escapist
2005-08-27 16:42:29

Fragmentering är kanske fel ord. Jag menar den uteslutning som följer av att man utesluter feminister som inte delar ens politiska åsikter. Jag försvarar inte Marita Ulvskog eller Feministas, för uppenbarligen finns det poser-feminister och opportunistiska feminister.

Men jämför med vad jag skrev ovan om miljörörelsen - en bredare acceptans kanske späder ut idéerna och gör dem mindre radikala, men miljörörelsen har onekligen haft ett stort genomslag och många framgångar som bara en handfull övertygade aktivister aldrig hade kunnat få. Dessutom ryms så många olika strömningar och idéer inom miljörörelsen, vilket gör att många möjligheter görs hörda och får stöd, inte bara de som passar in i en smalt definierad aktivistmentalitet.

Om du utesluter feminister för att de inte protesterar mot porrbutiker, för att de inte röstar vänster eller liknande, då får du inte den effekten på feminismen. Att både liberala feminister och vänsterfeminister ryms i feminismen fick i alla mig att slutligen kalla mig feminist. Då är det lite tråkigt att bli utesluten för att jag inte protesterar mot porr.

#24  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN amazingaurora
2005-08-27 21:05:26

Nu talar du för mig. Jag har inte uteslutit dig eller någon annan. Det som denna tråd handlade om var ju att det sker en inkapsling av kvinnokampen, och det är ju denna som slår undan benen på feministisk kamp.

Sedan på tal om miljörörelsen - det var ju TACK VARE engagemang och aktivism det öht har "etablerats i de flesta människors medvetande". Vägblockader, blockader av skogsavverkning, kärnkraftsdemonstrationer, Greenpeaces spektakulära aktioner tvingade politiker och media att ta upp frågan om hållbar utveckling o s v. Att den kampen senare institutionaliserats genom MP, Kravmärkning m m har i mina ögon inte betytt särskilt mycket gott. Antalet bilar bara växer, försäljningen av Kravmärkta varor minskar...

#25  amazingaurora Escapist
2005-08-29 00:19:09

Jag förstår fortfarande inte vad du menar med inkapsling. Det sades att männens intåg kapslar in feminismen, men hur jämställdheten human och äkta utan att folk i allmänhet villigt accepterar den? Att slå folk över huvudet med sina åsikter i småskaliga protester räcker bara så långt.

Frågan blir inte klarare för mig då jag tycker att du har helt fel om miljörörelsernas framgångar. Att det återstår många problem är inte samma som brist på framgång. Visst fins det många bilar kvar, men transporter idag är långt mycket effektivare och renare än för bara några decennier sedan. Luftkvaliten har blivit oändligt mycket bättre på många ställen. Skog återplanteras. Utrotningshotade arter har räddats. Vargen är tillbaka. Ozonförstörande utsläpp har radikalt minskats - en framgångshistoria om något för miljörörelsen.

Jag har aldrig sagt att aktivism är meningslöst. Tvärtom tror jag att det är ett bra medel bland många för att få uppmärskamhet, men i ett större perspektiv måste man uppbåda en bred medvetenhet. Utan insatser från politiker globalt och lokalt, utan insatser från forskare som hittar sätt att göra ett högteknologiskt samhälle utvecklas hållbart, och utan enskilda individer som drar sitt strå till stacken händer inget förutom stunts på TV som glöms bort till nästa nyhetscykel. Dessutom skyddar ett bredare engagemang mot extremism.

Jag är övertygad om att feminister fungerar likadant. På så sätt förstår jag inte vad du menar med inkapsling.

#26  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN amazingaurora
2005-08-30 00:06:10

Inkapsling var ordet för denna tråd, jag har inte vidare definierat det utan hängde på ingången. Men för att förtydliga: att makthavare suger upp initiativ som riskerar utgöra ett hot för dem, t ex genom att acceptera en diskurs och använda sig av den eller bygga en luftslott-organisation och på så sätt få cred och förtroende samtidigt som de kan utöva full kontroll över hotet. Oftast är det initiativ som är värda att ta på allvar och ofta kommer de ursprungligen "underifrån" på ett eller annat sätt och hotar därmed någon som är van att vara priviligierad. Genom att suga upp initiativen kan de kontrolleras och oskadliggöras. Få in alla engagerade aktivister i Feministas t ex så är de inte på gatorna och härjar utan sitter hemma och läser nyhetsbrev där det står var fantastiskt bra feminism är.

Jag hävdar att det är nödvändigt att skapa en allmän acceptans för den politik man förfäktar, det är ett av dess självklaraste mål. Men inkapslingen som beskriven ovan är inte detsamma utan ett avväpnande.

Slutligen till påståendet att ett bredare engagemang skyddar mot extremism. Det får du nog utveckla, mina tankar far tyvärr i rapid till de 50-100 000 antrikrigsdemonstranterna i Stockholm vs antikrigsbomberna i London, eller Leijonborg-extremismens flirtar med rasistiska strömningar vs socialliberala folkpartiets flyktingmottagande på 70-talet...

#27  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN HSThompson
2005-08-30 01:13:10

Problemet är ju att de som anses radikala inte propagerar för något annat än sina egna led. Vilket KAN ge både en reaktion uppifrån av typen inkapsling, samt en mellanreaktion av acceptans/avståndstagande.

Jag tycker bara mer och mer att nu jävlar är det dags för männen att ta itu med sin egen könsroll.

Jämställdhet ska heller inte stå och falla med Aftonbladet eller Expressen.

Visst är det viktigt och relevant att tänka över saker som inlägg #1, men det är så många som inte alls tänker eller resonerar i de banorna att det inte borde spela överdriven stor roll.

Själv är jag optimistiskt övertygad om att den senaste tidens turbulens kommer att leda till något bra, och det är upp till alla tänkande människor att förverkliga detta.

#28  amazingaurora Escapist
2005-08-30 01:56:54

OK, jag förstår idén med inkapsling, men jag ser inte hur det är relevant för feminismen, mer än att ni uppenbarligen inte gillar Feministas. Minskar Feministas och liknande organisationers existens faktiskt antalet radikala feminist-aktivister? Är det alltid dåligt i så fall? Kan feminism bara uttryckas och utövas på gatan, med plakat i hand? Skulle feminism vara förbehållet vänsterpolitiska kvinnor på gatan skulle inte jag själv vara här, men det kanske skulle ses som en bra sak av vissa? Jag tycker bara att det ni säger låter onödigt fientligt och avfärdande av olika sorters feminism. Eller handlar det här specifikt om Feministas, för i så fall har jag nog haft en alldeles för allmän inställning till diskussionen.

Anti... krigs... bomber? Du menar terrordåden? Eller?

Ett bredare engagemang skyddar mot extremism genom att det finns rum för fler idéer och tolkningar. Det borde väl vara rätt självklart för vem som helst som inte tror sig vara perfekt självkritisk, ofelbar eller representativ för alla.

Leijonborg gjorde bara samma sak som Schyman med mansskatten - populism och mediala titta-på-oss-upptåg. Delar av kritiken mot båda var berättigad, annat var bara deras motståndare som motarbetade dem med låga tilltag. Det är mycket lätt att avfärda Schyman som manshatare och Leijonborg som rasist. Även om horandet för medierna och mediernas horande är tröttsamt uppskattar jag personligen att få mina åsikter utmanade.

#29  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN amazingaurora
2005-08-30 23:10:01

Escapist skrev:
"Minskar Feministas och liknande organisationers existens faktiskt antalet radikala feminist-aktivister? Är det alltid dåligt i så fall? Kan feminism bara uttryckas och utövas på gatan, med plakat i hand?"

Nej, det återstår ju att se om just detta exempel ger sådana konsekvenser. Vem har påstått att feminism bara kan drivas på ETT sätt? Anklagelsen tycker jag är helt off topic, det är inte vad vi diskuterar här. För att ändå svara är svaret nej från min sida. Det är ju snarare snacket om "extremism" som är utdefinierande. Vad exakt menar du med extremism i den feministiska exemplet? Radikalfeminism?

Om vi återgår till det ursprungliga antagandet i denna tråd var det att männens intåg på den feministiska scenen ger män i allmänhet möjllighet att bekänna sig till feminismen men i praktiken motverka den. Det tror jag att många kvinnor personligen har erfarit. På ett politiskt plan tycker jag att förslaget om skattereduktion för hushållsnära tjänser är ett strålande exempel på det. "Feminister" som driver detta anser tydligen att endast vissa kvinnor ska befrias från det obetalda arbetet, och i stället låta andra kvinnor städa upp deras skit. Det kan väl ändå inte komma från någon som kämpar för KVINNORS frigörelse? (men det är ju också en annan diskussion)

Jo, men antikrigsbomberna menar jag terrordåden.

För övrigt undrar jag vad du menar med "ni", som om jag vore flera. Har jag missuppfattat något?

#30  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN Escapist
2005-08-31 00:24:04

Först, ta inte allt jag skriver som anklagelser eller att jag försöker stoppa ord i din mun. Det jag skriver är hur jag uppfattar saken, inte åsikter jag försöker tillskriva dig. Skulle jag mot förmodan vilja anklaga dig för något kommer det att framgå klart.

Ja, det finns väl extrema radikalfeminister. Separatister förefaller också rätt extrema. Det finns säkerligen extrema liberala feminister också. Menar du att det inte förekommer extremism inom feminismen?

ALLA kan posera som feminister om de vill. Jag ifrågasätter din gränsdragning och definition av feminism. Det finns inget utrymme för att se saken annorlunda i ditt exempel, och alla som inte delar denna absoluta ståndpunkten är "feminister" - d.v.s. inte riktiga feminister. Jag förkastar inte alls ditt sätt att se på frågan - tvärtom - men jag ifrågasätter bara din absoluta ståndpunkt. Det låter som om en falang inom feminismen vill definiera ideologin helt efter sina egna definitioner och hålla andra "feminister" ute. Den sortens svart-vita, med-oss-eller-mot-oss-attityder låter bara polariserande och uteslutande.

Ah, så vackert... Bomber mot krig. En sådan förskönande tolkning av ett islamo-fascistiskt massmord på oskyldiga tjänar bra som exempel på min undringar om polarisering och förståelse för andra åsikter.

#31  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN amazingaurora
2005-09-02 00:12:29

Det är väl av intresse att definiera vad feminism är för något, oavsett vilken gren av feminismens man tillhör? Det är en av anledningarna till att jag diskuterar på det här forumet, för att känna av var feminismen befinner sig och försöka fånga och påverka innehållet. Idag är feminismens ansikten många, vilket gavs uttryck för i trådens öppning. Det blir just särskilt delikat när personer kallar sig feminister samtidigt som de i handling står för något annat. Träffade även en kvinna som skriver nån typ av avhandling i ämnet dagens feminism, och hon tyckte verkligen att "rörelsen" var svår att greppa. Är det verkligen som Escapist skriver, att ALLA kan posera som feminister om de vill de? Även folk som hatar och kränker kvinnor?

Om den feministiska rörelsen vill ha auktoritet och styrka måste den samla sig och ställa krav och föra debatt öppet. Där kan FI spela en roll, dock endast tillfälligt om de inte lyckas förankra sig nedåt, vilket de inte gör när de söker nya toppnamn att posera med.

Att fara med ord som "extremist" är ett sätt att definiera - att utdefiniera. Och rätt populistiskt i dessa dagar. Det krävs ett bredare engagemang om någonting ska förändras på allvar, självklart. När det kommer till feminismen - vilka "extremister" menar du att det ska skydda oss från? Kvinnor som arbetar separatistiskt? I så fall har avgörande delar av kvinnokampens historia stått för extremism :(

#32  Sv: INKAPSLING AV KVINNOKAMPEN Escapist
2005-09-02 01:13:59

Jag håller med - när du definierar vad feminism är så definierar du också vad feminism INTE är. Av diskussionens ursprungliga påståenden och dina påståenden att döma riskerar ni att kasta ut barnet med badvattnet. Personligen tycker jag att det är mycket bättre att vara öppen än att sluta leden, även om man släpper in posörer och extremister. Uttalade kvinnohatare har jag dock svårt att se slinka in särskilt lätt eller frekvent, även om de poserar som feminister.

Personligen tycker jag att den separatism jag känner till är roande som bäst och irrationellt som värst, men deras idéer är tankvärda om inte annat för att utmana mina egna. Jag är säker på att samma gäller för dig och, säg, en feminist som är för legaliserad prostitution. Alternativet är att F! eller någon annan falang får ensamrätt på feminism och istället för en konstruktiv, bred debatt som kan tala till alla får du revirpinkande och skitkastande med alla otrogna. Jag kunde själv ha ryckt på axlarna och gjort något annat, men nu hittade jag den liberala feminismen och är här för att diskutera med dig. Är inte det värt några låtsasfeminister i leden?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?