feminetik.se feminetik.se

Just nu 11 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Heterosexuella, vita, medelålders medeklassmän


Gå till senaste inlägget#1  Heterosexuella, vita, medelålders medeklassmän Fredrik
2004-05-25 10:45:07

Någon annan än jag som är trött på att alla världens fel och brister skylls på just denna ganska så heterogena grupp? Eller någon som tycker att denna klyscha faktiskt fyller en funktion?

#2  hmmm JoeHill
2004-05-25 11:08:13

Skulle internet funnits utan dessa herrar? Skulle datorer funnits? Skulle jag och andra kunnat sprida sina tankar på denna site utan dessa herrar? Frågan är om man ens skulle kunna trycka en bok?

Varför hatas de så? Vem vet. Men en sak är säker:
"At first it was assumed that hate was the opposite of love. But it isn't. The opposite of love is indifference."

#3  Trubbigt Jon B
2004-05-25 13:39:41

Jag känner mig överskattad. Vi är bara gubbslem, inte vare sig gud eller hans/hennes motsats. Det krävs skarpare analyser för att driva förändringar.

#4  JoeHill Johanna
2004-05-25 14:45:45

"Skulle internet funnits utan dessa herrar? Skulle datorer funnits? Skulle jag och andra kunnat sprida sina tankar på denna site utan dessa herrar? Frågan är om man ens skulle kunna trycka en bok?"

Men naturligtvis. För om inte kvinnorna hade varit förpassade till hemmets sfär, utan männen redan då hade släppt in kvinnorna på sina domäner hade kvinnorna gjort jobbet. Du tvivlar väl inte på att kvinnor är lika kompetenta som män?

#5  Johanna JoeHill
2004-05-25 15:05:29

"...För om inte kvinnorna hade varit förpassade till hemmets sfär, utan männen redan då hade släppt in kvinnorna på sina domäner hade kvinnorna gjort jobbet. Du tvivlar väl inte på att kvinnor är lika kompetenta som män?..."

Varför har då inte kvinnorna skapat sina egna "domäner" såsom männen har gjort? Hade situationen varit omvänd har jag svårt att tro att männen hade snällt stått och väntat vid dörren för att bli insläppt på "kvinnornas domäner".
De hade skapat sina egna.

Tvivlar...

#6  Till JoeHill Fredrik
2004-05-25 15:18:26

Varför har då inte kvinnorna skapat sina egna "domäner" såsom männen har gjort? Hade situationen varit omvänd har jag svårt att tro att männen hade snällt stått och väntat vid dörren för att bli insläppt på "kvinnornas domäner".
De hade skapat sina egna.

Varför tror du det? Att du har vissa biologistiska åsikter vet jag, men innebär dessa åsikter även att du anser att kvinnor av naturen är mindre beskaffade att syssla med vetenskap?

Dessutom har ju inte män varit särskilt bra på att ta sig in på kvinnornas domäner. Tvärtom faktiskt. Kvinnorna har det senaste århundradet, i takt med att den nya tekniken suddat ut männens övertag i form av fysisk styrka, tagit sig in allt mer och mer på männens områden och domäner. Männen har däremot inte gjort samma sak.

#7  hmmm JoeHill
2004-05-25 15:58:54

"..Varför tror du det?.."

Jag tror ingenting. Men jag har väl rätt att tvivla.

"...Dessutom har ju inte män varit särskilt bra på att ta sig in på kvinnornas domäner. Tvärtom faktiskt..."

Kanske för att de inte försökt i någon större mängd. Det handlar om intresse.

Sverige behöver nya företag som anställer folk. Varför startar inte kvinnor fler företag (skapa sina egna "domäner")? Kunde vi lösa det problemet skulle vi lösa massor av problem (arbetslösheten tex). Jag ser det inte som speciellt konstruktivt att sitta på arsalet och klaga på att det är ojämlikt i bolagsstyrelser och sedan skylla allt på medelålders vita män. Det säger mer om den som klagar en de "gubbar" som förser sveriges folk med arbetstillfällen genom innovativa ideer som skapat framgångsrika företag.

#8  Till JoeHill Fredrik
2004-05-25 17:02:28

"Jag tror ingenting. Men jag har väl rätt att tvivla."

Tro och tvivel är två sidor av samma mynt. Men visst har du rätt att både tro och tvivla.

"Kanske för att de inte försökt i någon större mängd. Det handlar om intresse."

Och vetenskapligt intresse skulle vara genetiskt betingat? Det tror inte jag. Människor med arbetarklass- och underklassbakgrund brukar inte heller ägna sig särskilt mycket åt forskning. Ännu mindre än kvinnor skulle jag faktiskt gissa. Skulle du anta att detta beror på att arbetklassen och underklassen är av biologiska skäl mindre intresserade av vetenskap?

"Sverige behöver nya företag som anställer folk. Varför startar inte kvinnor fler företag (skapa sina egna "domäner")? Kunde vi lösa det problemet skulle vi lösa massor av problem (arbetslösheten tex)."

Visst. Det vore bra. Det är därför vi bör arbeta på att förändra de mönster i våran uppfostran av flickor som leder till att de blir större trygghetsfanatiker än män. Inte hävda att kvinnor inte ens bör försöka eftersom de ändå inte har företagandet "i blodet".

"Jag ser det inte som speciellt konstruktivt att sitta på arsalet och klaga på att det är ojämlikt i bolagsstyrelser och sedan skylla allt på medelålders vita män."

Nej, det håller jag med om. Det är lite beklämmande att många av de som kritiserar manssamhället utifrån en feministisk ståndpunkt själva har valt ärkekvinnliga yrkesbanor (t.ex. kulturskribent på en morgontidning). Dessutom har man en väldigt banal och ytlig analys till grund om man försöker påstå att alla könsroller och all ojämställdhet grundar sig enbart på de vita, heterosexuella, medelålders medeklassmännens beteende. Men det handlar väl mycket om att skylla ifrån sig. Eftersom jag är kvinna/invandrare/homosexuell/ung/ej medelklass så är jag helt oskyldig till bristerna i den nuvarande samhällsordningen.

"Det säger mer om den som klagar en de "gubbar" som förser sveriges folk med arbetstillfällen genom innovativa ideer som skapat framgångsrika företag."

Fast man ska inte hålla ovannämnda grupp om ryggen heller, eller glorifiera de medelålders männen.

#9  Kvinnor har skapat sina egna domäner Josefine Alvunger
2004-05-25 18:48:01

Det kallas familj, vård och omsorg. Män har grymt svårt att släppas in, vilket vi ser effekter av i bland annat fler deprimerade män, fler män som tar självmord, fler män som knarkar, är kriminella, hamnar i fängelse. Kort sagt, ensamma män i en kall hård värld.

Så JoeHill, då kvinnor förpassades till hemmets sfär satt de inte bara och rullade tummarna och virkade vantar. De tog patent på hela kärlekskarusellen. På gott och ont.

#10  Läsvärt¿ JoeHill
2004-05-25 20:32:35

Från: http://www.gavlekvinnor.com/nyhetsarkiv.asp?id=78

"I riket i genomsnitt var cirka 47 kvinnor av 1000 personer i åldern 20-64 år företagare enligt de kriterier Svenskt Näringsliv använt i sin studie. Bland männen var det 167 företagare. Det är således 3,5 gånger vanligare att en man är företagare som att en kvinna är det.
Motsvarande siffror för Gävle är 28 kvinnor av 1000 personer jämfört med 115 män. Det är 4 gånger vanligare att en man är företagare i Gävle än att en kvinna är det.
När det gäller nyföretagande 2001 i Gävle är 2,7 per 1000 invånare - kvinnor som startar och för män gäller 6,5. Den sammanlagda siffrar är 4,6 per 1000 invånare.
I riket startade förra året 4,4 kvinnor och 9,2 män bland 1000 invånare företag. Gapet mellan kvinnor och män minskar således.
Kvinnornas företagande gynnas av att allt mer av den offentliga sektorn läggs ut på entreprenad. Det innebär att kvinnodominerade branscher som hälsa, omsorg och utbildning får allt större utrymme för entreprenörerna inom dessa sektorer.
Hela studien går att läsa på Svenskt Näringslivs hemsida
www.svensktnaringsliv.se";

..........

De manliga "domänerna" är inget "noll-summe-spel". Kapital och makt skapar man själv inom kapitalismen, till skillnad från politiken. Tack och lov har vissa kvinnor fattat det och fått arslet ur vagnen. Man kan faktiskt tjäna pengar och få makt även genom den sk "kärlekskarusellen".

(Fredrik, jag har inte sagt att något vi diskuterar här är genetiskt betingat. Så lägg inte ord i min mun.)

#11  Till JoeHill Fredrik
2004-05-25 21:28:55

"De manliga "domänerna" är inget "noll-summe-spel". Kapital och makt skapar man själv inom kapitalismen, till skillnad från politiken. Tack och lov har vissa kvinnor fattat det och fått arslet ur vagnen. Man kan faktiskt tjäna pengar och få makt även genom den sk "kärlekskarusellen".

(Fredrik, jag har inte sagt att något vi diskuterar här är genetiskt betingat. Så lägg inte ord i min mun.)"

Men vad är då poängen med ditt konstaterande? Det är ju en sak att hävda att en individ inte kan skylla alla personliga tillkortakommanden på sin omgivning. Men det är en annan att hävda att historiska skeenden är något som de som drabbats av dem får skylla sig själva för. Oavsett om man tycker så, så säger det ju ingenting om VARFÖR det blev så. Antingen utgår man från att män och kvinnor är av naturen olika, och att det är förklaringen till varför män har sysslat mer med vetenskap och dylikt. Eller så utgår man från att samhället och kulturen format männen och kvinnor på ett sådant sätt att män sysslat mer med vetenskap och dylikt. Oavsett vad man tycker om en individs agerande och hur mycket individen bör ta personligt ansvar för sin livssituation så finns det ju alltid en förklaring till varför individen är som den är. Och varför en grupp av individer har haft en historisk utveckling medan en annan grupp har haft en annan utveckling.

#12  Tillägg Fredrik
2004-05-25 21:32:03

Att påstå att alla borde vara tacksamma mot dessa vita, heterosexuella, medelålders medelklassman för allt gott de gjort för mänskligheten under århundradena är lika meningslöst som att påstå att vi borde vara förbannade och arga på samma grupp för allt ont de gjort mänskligheten under århundradena.

#13  Jag tycker inte Josefine Alvunger
2004-05-25 22:11:49

att vi skall vara förbannade på den vita mannen eller skuldbelägga "honom" för svarta delar ur vår historia. Vad man däremot kan säga om den vita mannen är att han och hans likar befinner sig i en samhällsstruktur där just dessa två egenskaper premieras. (Vit och man följdaktligen.) Och således att människor som föds med dessa egenskaper kommer mer troligt att lyckas el lättare nå högre höjder än människor som inte har dessa egenskaper. Den vita mannen (som idé) försvårar alltså för alla andra att avancera. Det tycker jag är nyttan med att framhålla den vite mannen som idé. Det har aldrig i mina ögon handlat om offer och förrövare. Bara strukturer och generaliseringar, vilket kan förklara mkt av vår historia och samtid och de jämställdhetsproblem vi idag ser - på alla plan. Även det där den vita mannen inte får vara med, vilket jag redan framhållit.

#14  Till Josefin Fredrik
2004-05-25 22:42:32

Ja, men där har vi ju en skillnad. Även om det är lite fel att tala om den vite mannen som ett begrepp i sig själv. Även vita kvinnor premieras över icke-vita män och kvinnor liksom icke-vita män premieras över icke-vita kvinnor. Problemet med den upprapningen av egenskaper jag nämnde trådens första inlägg är ju att den säger så mycket mer än bara att män är premierade inom vissa områden (framförallt formella maktområden) och att vita (oavsett kön) är premierade inom alla områden. För lägger man till klass, sexuell läggning och ålder så blir det ju en helt annan sak. Visst är en vit, hetersexuell, medelålders medelklassman ganska så premierad. Han har det bättre än cirka 95% (eller mer) av jordens befolkning. Men även en vit, heterosexuell, medelålders medelklasskvinna har det gott ställt. Nästan lika gott ställt som mannen. Hon kanske har det bättre än 94% av jordens befolkning. Och en vit, homosexuell, medelålders medelklassman har det också bra. Och så kan vi fortsätta att byta ut ett av adjektiven i taget och komma fram till att det inte blir någon större skillnad. Med undantag för om vi byter ut medelklass-antagandet. Då riskerar nivån på premierandet att rasa rejält. För det är här den stora skillnaden finns. Inte i hudfärg, kön, ålder eller sexuell läggning. För någonstans kring 90% av jordens befolkning har det nämligen sämre än de människor som enligt den rika västvärldens mått har det tillräckligt gott ställt för att kunna kallas medelklass.

Och för att undvika missförstånd, mitt inlägg är alltså inte menat som en kritik, utan bara en förklaring av vad jag var ute efter när jag började denna tråd.

#15  Varför.. JoeHill
2004-05-26 11:50:38

..måste då alla nödvändigtvis komma in och avancera inom de strukturer den vita mannen byggd upp. Ska det vara så svårt att skapa sina egna strukturer som genererar pengar och makt.
Återigen.....det är inget noll-summe-spel, vilket alla verkar tro (eller vill tro).

#16  Fredrik Daniel
2004-05-27 01:44:20

"Inte hävda att kvinnor inte ens bör försöka eftersom de ändå inte har företagandet "i blodet"."
Var har du legat o slumrat de senaste 20 åren?? Vem (eller snarare vilken struktur) har påstått, antytt eller ens genom sitt beteende visat att kvinnor inte ens bör försöka i modern tid? Ge gärna exempel som bygger på annat än ett självförverkligande antagande om mäns homosocialitet (vilket i sig inte borde sätta några käppar i hjulet för entreprenörer).

Om du ändå anser att kvinnor hålls tillbaka från att eget företagande tycker jag att en man som du (vit medelklass kanske till och med) ska starta upp ett skönt företag och anställa alla dessa superkompetenta kvinnor som sitter fjättrade därute i patriarkalet, underavlönade, tillbakahållna, arbetslösa. Du kan inte misslyckas med tanke på alla dessa outnyttjade resurser!

#17  Till JoeHill Fredrik
2004-05-27 18:27:17

"..måste då alla nödvändigtvis komma in och avancera inom de strukturer den vita mannen byggd upp. Ska det vara så svårt att skapa sina egna strukturer som genererar pengar och makt.
Återigen.....det är inget noll-summe-spel, vilket alla verkar tro (eller vill tro)."

Varför ska de inte göra det? Sedan när blev konkurrens på lika villkor någonting negativt?

#18  Till Daniel Fredrik
2004-05-27 18:36:50

"Var har du legat o slumrat de senaste 20 åren??"

Spydigheterna kan du gärna få lämna därhän. Det är inte precis sådant som gör mig intresserad av att diskutera med dig.

"Vem (eller snarare vilken struktur) har påstått, antytt eller ens genom sitt beteende visat att kvinnor inte ens bör försöka i modern tid?"

Vad jag syftade på här var JoeHills resonemang som jag tyckte verkade gå ut på att kvinnor inte ska sluta med att försöka ta sig in på de manliga områdena eftersom de ändå inte är lika beskaffade att verka inom dem som män är. Det var alltså inget allmänt påstående.

Men om du vill ha exempel kan jag nämna några. Jag har tre manliga vänner som alla hävdar att kvinnor av naturen är ointelligentare än män och mindre lämpade att syssla med annat än simpla uppgifter. En av dem anser att män är bättre på precis allting. Alla tre studerar på högskola. En av dem har dessutom en mamma som äger en revisionsfirma. Denna mamma har sagt till sin son att kvinnor förtjänar 20% lägre lön än män eftersom de jobbar så mycket sämre än män (hon anser sig själv vara undantaget som bekräftar regeln). Nöjd?

"Om du ändå anser att kvinnor hålls tillbaka från att eget företagande tycker jag att en man som du"

Jag anser inte att kvinnor hålls tillbaka från egenföretagande som så. Däremot så anser jag att vi uppfostrar våra pojkar och flickor på olika sätt vilket bland annat har som bieffekt att kvinnor startar färre företag eftersom kvinnor fått lära sig att vara mer riskaverta än män (men sett ur ett internationellt perspektiv är även svenska män väldigt riskaverta).

#19  till fredrik Daniel
2004-05-28 22:48:40

Ledsen om du tog illa upp men det finns en poäng i att mycket av feministisk "teori" vägrar se framsteg och de vägrar se till hur förutsättningarna ser ut IDAG. Snarare tittar de på det samhälle som för 20-40 år sen ledde till att vi idag har den ledar- och ägarstruktur i näringslivet som vi har. När vi (och då menar jag nyutexaminerade och folk i den åldern) börjar tävla om dessa platser kommer det med all sannolikhet se betydligt annorlunda ut könsfördelningsmässigt.
All respekt för generaliserbarheten i dina 3(!) kompisars uttalanden (även om jag tror de retas lite med dig för att de vet att du är feminist..jag kan ha fel) men efter studier vid tre olika svenska universitet har jag aldrig lagt märke till att kvinnor hålls tillbaka. Tvärtom finns mängder med stipendier, work-shops, mentorprogram och utmärkelser som specifikt riktas till kvinnliga studenter och unga kvinnliga företagare. Allvarligt talat har jag inget emot detta, jag unnar gärna tjejerna denna extra boost. Däremot blir jag upprörd när folk obefogat vidhåller hur orättvist kvinnor blir behandlade inom detta område. Som om man har slumrat i 20 år.

#20  Till Daniel fredriktomte
2004-06-01 20:43:19

"även om jag tror de retas lite med dig för att de vet att du är feminist..jag kan ha fel"

Tro mig, det har ingenting med retande att göra. Vi har haft seriösa diskussioner om frågan. I flera år.

"All respekt för generaliserbarheten i dina 3(!) kompisars uttalanden men efter studier vid tre olika svenska universitet har jag aldrig lagt märke till att kvinnor hålls tillbaka."

Nej, på universiteten hålls nog inte kvinnor tillbaka. Det är väldigt svårt att komma undan med att ge ett högt betyg åt en man och ett lågt betyg åt en kvinna trots att de fått exakt lika mycket poäng på tentan. Det är också väldigt svårt att ge två snarlika svar helt olika poäng. Även uppsatser går att jämföra. Alltså blir det inte särskilt mycket diskriminering i dessa sammanhang. Slutligen tror jag också att de som är mest benägna att diskriminera inte söker sig till universitetstjänster lika mycket. De med mest fördommar återfinns nog för det mesta inom det privata näringslivet.

"Tvärtom finns mängder med stipendier, work-shops, mentorprogram och utmärkelser som specifikt riktas till kvinnliga studenter och unga kvinnliga företagare."

Vad har det med saken att göra? Om t.ex. någon av mina kompisar lyckades ta sig upp till en chefsbefattning så kommer de i alla fall att diskriminera kvinnor, oavsett hur många olika stipendier och workshops det finns för kvinnor.

"Däremot blir jag upprörd när folk obefogat vidhåller hur orättvist kvinnor blir behandlade inom detta område."

Beror väl på vilket område du nu pratar om. Vad gäller officiella sammanhang så är det väl snarare tvärtom. Om något kön diskrimineras formellt och officiellt så är det mannen. Problemen (och orättvisorna mot kvinnorna (och män!)) börjar när man kommer ner på det inofficiella planet.

"Som om man har slumrat i 20 år."

Samhället är mer jämställt idag än för 20 år sedan. Men det är fortfarande långt ifrån helt jämställt. Dock drabbar ojämställdheten knappast enbart kvinnor. Den drabbar män inom en mängd områden också. Fast just vad gäller företagande och näringslivsvärlden så drabbar den huvudsakligen kvinnor.

#21  >fredrik JoeHill
2004-06-02 18:41:33

"..Varför ska de inte göra det? Sedan när blev konkurrens på lika villkor någonting negativt?.."

Det är ju just konkurrens på lika vilkor jag föreslår. De som kvoteras in i bolagsstyrelser konkurrera på en gökunges vilkor. Varför inte bygga själv?

#22  till fredrik Daniel
2004-06-03 02:42:46

snabbt svar innan jag lägger mig.
Bra att du håller med om att kvinnor inte hålls tillbaka på universiteten, då kan vi lämna den punkten.

Du undrar sedan vad work-shops, stipendier o.d. för kvinnliga studenter och unga kvinnliga företagare har med saken att göra och fortsätter "Problemen (och orättvisorna mot kvinnorna (och män!)) börjar när man kommer ner på det inofficiella planet". Senare uttalar du dig om diskriminering officiellt och inofficiellt. Jag vill påminna dig om att den här diskussionen handlar om kvinnors egna företagande (specifikt varför kvinnor får lära sig att de inte har företagande i blodet). Huruvida manliga chefer trycker ner kvinnor eller inte är en helt annan diskussion då den rör kvinnor anställda i andras organisationer. Jag har därför också svårt att applicera dina teorier om officiell och inofficiell diskriminering. Så du får en chans till att svara på mitt inlägg, den här gången med fokus på kvinnligt företagande.

Tack o gonatt!

#23  sorry, det blev fel citat Daniel
2004-06-03 02:45:50

citatet i andra raden andra stycket som börjar "Problemen (och orättvisorna..." var inte det jag menade att klippa in. Rätt citat från Fredriks inlägg ska vara:

"Om t.ex. någon av mina kompisar lyckades ta sig upp till en chefsbefattning så kommer de i alla fall att diskriminera kvinnor, oavsett hur många olika stipendier och workshops det finns för kvinnor." Det är alltså detta jag har svårt att koppla till kvinnligt eget företagande.

#24  Till Daniel fredriktomte
2004-06-05 14:58:10

Tja, jag tror inte att företagaranda är något du skapar i 30-årsåldern. Även om det kanske är möjligt i enskilda fall, så tror jag att företagarpersonligheten (aggressivitet, risktagande, uppfinningsrikedom, ambition, osv)är något du tillgodogör dig på ett mycket tidigare stadie. De egenskaper som krävs av en företagare är egenskaper som vi lär våra pojkar i större utsträckning än våra flickor. Fast som sagt, sett ur ett internationellt perspektiv lär vi vare sig våra pojkar eller våra flickor dessa egenskaper särskilt mycket.

Och har man som sagt inte det som krävs, egenskapsmässigt och viljemässigt för att bli en egenföretagare kommer inte heller alla workshops i världen att hjälpa.

#25  Tyvär Matti
2004-06-12 00:14:54

men åsikter är dåligt underbyggda vart just invandrargrupper klassas som ett o samma. Däremot så finns det ett problem när invandrare uppmärksammas. Oavsätt om det skulle va sant så utgår man att ifall våldäktsman är en invandrare så skulle det finnas rimliga skäl att kommentera deras ursprung, som om det var källan till problemet: Visst är det rimligt att t.ex de hamnar i ett våldspiral pågrund av den dåliga invandrarpolitken som driver dem till samhällets botten etc. Men de behövs behandlas diskret som just individfall. Om man vill gå in på grupperna så ska man göra det med skärpa, så att problemet inte förknippas med deras ursprung.

#26  Universiteten Maria
2004-06-12 20:42:24

Man har brukat säga att när de gamla (manliga) proffessorerna dör bort så skulle en jämställd utnämningspolitik successivt göra att andelen kvinnor ökar. Problemet är att en nybliven studie har visat att detta inte stämmer (kommer tyvärr inte ihåg studiens namn - tror att jag läste den i Ergo el. dylikt magasin). Trots ökad andel kvinnliga studenter ökar inte andelen kvinnliga doktorander och proffessorer proportionerligt. Det visade sig att manliga studenter får en helt annan personlig uppmuntran än kvinnliga.

Märker själv hur de manliga proffessorerna och lektorerna (till skillnad från de kvinnliga) efter varje föreläsning är omgivna av manliga studenter ivriga att fortsätta diskussionen. Som tjej får man i den omgivningen oftast inte en syl i vädret.

Det är denna (förhoppningsvis) omedvetna homosocialiitet som leder till det strukturella förtrycket av kvinnor. Som tur är ökar nu medvetenheten om detta och man försöker motverka snedrekryteringen genom tydligare utlysningar av tjänster, mer öppen information om utvecklingsmöjliger m.m.

Tyvärr lär det nog dröja ett bra tag innan denna skillnad i beteendemönster gentemot män och kvinnor försvinner. Så länge vi inte är medvetna om vad vi gör kan vi inte förändra det och favoriseringen av vita medelålders män får fortsätta.

#27  Till Maria fredriktomte
2004-06-12 22:49:01

En tanke bara, kan det inte möjligtvis vara så att en stor delföklaring till varför kvinnor inte avancerar lika mycket inom universitetsvärlden som män är en brist på intresse? Jag menar nu inte att kvinnor skulle vara biologiskt mindre lämpade för universitetsarbete eller så, men att vi tack vare uppfostran och dylikt får olika preferenser i livet. Ta t.ex. det du tog upp. Skulle anledningen till att killarna snackar mer med föreläsaren enbart bero på att föreläsaren på något sätt lyckas få tjejerna att känna sig ovälkomna? Kan det inte också vara så att det är fler killar som intresserar sig just väldigt mycket för de frågorna som kursen handlar om? Män har ju en tendens att göra mer karriär och dessutom fördjupa sig mycket mer inom ett enda område en kvinnor (kvinnor brukar mer sällan bli fanatiskt intresserade av ett ämne). Åtminstone är det mina erfarenheter efter att ha gått både i en kvinnodominerad gymnasieklass och pluggat på en kvinnodominerad universitetslinje. Kvinnorna är fler och ofta duktiga och seriösa i sina studier, men männen som är där är oftare djupt intresserade av just det de håller på med.

Observera nu att detta bara är ett kompletterande. Jag tvivlar inte på att kvinnor utestängs genom bland annat manlig homosocialitet.

#28  Svar Maria
2004-06-13 00:15:51

Jo, men om man som tjej ställer frågor får man ju ingen respons. Man kan stånga sig blodig. Det är klart att tjejer tröttnar. Vissa ger upp tidigare än andra - bara de allra envetnaste, eller de med mest uppmuntran, blir proffessorer eller styrelseledamöter m.m. Som kvinna förväntas man dessutom alltid ta hänsyn till så många faktorer så att vara enkelspårig varken respekteras eller uppmuntras. Det krävs en viss frihet för att man ska kunna låta sig uppslukas av det som intresserar en. Ännu en aspekt av problemet är väl att tjejer alltför tidigt får lära sig att de måste ta ansvar för allting och därför inte i samma grad tillåts att uppslukas och så att säga "försumma" sina plikter.

#29  Fredrik Maria
2004-06-13 00:19:27

Om din teori stämmer skulle väl killarna dessutom tala lika mycket med de kvinnliga föreläsarna som de gör med männen - något som inte är fallet på de kurser jag har läst.

#30  Maria Jonas
2004-06-13 05:12:33

Får jag bara tillägga att jag har hört att 65% av alla högskoleexamina tas av kvinnor. Jag vet inte hur stor del av dessa som är undersköterske examen eller dyl. Men det verkar som om saker ändrar sig och. 35% män 65% kvinnor, det är ingen liten skillnad.

#31  Jonas Maria
2004-06-13 13:55:34

Jo men det är ju det som är problemet. Trots att flertalet studenter de senaste 20 åren eller så varit kvinnor så är FORTFARANDE flertalet doktorander och proffessorer män.

#32  Till Maria fredriktomte
2004-06-13 18:16:23

"Jo, men om man som tjej ställer frågor får man ju ingen respons. Man kan stånga sig blodig. Det är klart att tjejer tröttnar. Vissa ger upp tidigare än andra - bara de allra envetnaste, eller de med mest uppmuntran, blir proffessorer eller styrelseledamöter m.m."

Varför "men"? Jag försökte ju inte säga emot dig. Syftet med mitt inlägg var att belysa att det finns andra faktorer än enbart hur kvinnor behandlas på universitet och arbetsplatser som inverkar på de ofta olika yrkesbanor och karriärsvägar som män och kvinnor väljer. En av de största faktorerna där tror jag är de preferenser män och kvinnor har för vad de vill jobba med och hur mycket av sitt liv de vill viga åt sina arbeten.

"Som kvinna förväntas man dessutom alltid ta hänsyn till så många faktorer så att vara enkelspårig varken respekteras eller uppmuntras."

Absolut. Men jag skrev ju också att jag inte trodde att skillnaden i preferenser mellan kvinnor och män skulle ha någon form av biologisk förklaring. Det handlar om hur män och kvinnor uppfostras olika, ställs inför olika krav och förväntningar, osv.

"Det krävs en viss frihet för att man ska kunna låta sig uppslukas av det som intresserar en."

Sant. Dock tror jag att man gör ett misstag om man tror att det är den enda anledningen. En annan viktig faktor är att män förväntas vara framgångsrika. Att de ska vara bäst på det de gör. Ska man bli bäst, eller ens bra (bättre än andra) så måste man ju kämpa väldigt mycket med det man ska bli bäst på. Då finns det inte lika mycket utrymme för annat. Det är mer okej för kvinnor att vara "medelmåttiga".

"Om din teori stämmer skulle väl killarna dessutom tala lika mycket med de kvinnliga föreläsarna som de gör med männen - något som inte är fallet på de kurser jag har läst."

Varför måste det vara så för att min teori ska stämma? Min teori står inte i motsattsförhållande till din teori. Jag skrev vad jag tror är den främsta förklaringen. Men jag skrev också att jag trodde att det du tog upp är en delförklaring. Det kan ju faktiskt handla BÅDE om preferenser och beteenden samt homosocialitet. Eller ska jag ta detta som att du inte tror på att preferenserna spelar en stor roll i detta sammanhang?

Förresten. Ta sjuksköterskeutbildningen, eller ännu bättre, barnmorskeutbildningen. Detta är en akademisk utbildning. Det är tveksamt om det finns någon yrkeskår (utöver brandmännen) som är så könssegregerade som denna. För tillfället tror jag det finns 10 manliga barnmorskor i hela Sverige. Tror du detta beror på kvinnlig homosocialitet? Att männen börjat med sjuksköterskeutbildningen, men pga den kvinnliga homosocialiteten valt att inte vidareutbilda sig till barnmorskor?

Vad tror du är förklaringen till varför det finns så få kvinnliga lastbilschauförer, byggnadsarbetare, elektriker, snickare, skogsarbetare, osv? Manlig homosocialitet på dessa gymnasieutbildningar, eller kvinnors preferenser (som gör att de inte väljer dessa utbildningar överhuvudtaget)?

"Jo men det är ju det som är problemet. Trots att flertalet studenter de senaste 20 åren eller så varit kvinnor så är FORTFARANDE flertalet doktorander och proffessorer män."

Är inte problemet att det är för få män som studerar vidare OCH för få kvinnor som innehar doktorand- och proffesorposter? Eller är problemet bara att inte 65% av alla doktorander och proffesorer är kvinnor?


PS: Vet att majoriteten av de som studerar vidare är kvinnor, men jag tror inte att de är så många som 65%. Tror snarare det ligger någonstans kring 55% plus, minus någon procentenhet.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?