feminetik.se feminetik.se

Just nu 21 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Ingen lönedisrkiminering


Gå till senaste inlägget#1  Ingen lönedisrkiminering Mattias
2005-06-22 21:29:12

Har ju diskuterats ett otal gånger här på feminetik. Nu har iaf svenskt näringsliv undersökt saken och kommit fram till att kvinnor inte är lönediskriminerade, http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a….

#2  Sv: Ingen lönedisrkiminering Snorkeln
2005-06-23 07:06:56

Här kommer en http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/P… till hela undersökningen i PDF format.

Mycket intressant läsning för dom som orkar och har lust.

#3  Sv: Ingen lönedisrkiminering udd
2005-06-23 13:54:01

Nu var väl undersökningens resultat inte att kvinnor inte var lönediskriminerade utan att lönediskrimineringen var mindre än vad som har gjorts gällande i debatten.

"Rensas löneskillnaden mellan män och kvinnor för skillnader i yrke, ålder och utbildning är den oförklarade löneskillnaden 4,8 procent. Detta gäller för hela den undersökta gruppen. För gruppen tjänstemän är denna skillnad 6,5 procent och för gruppen arbetare 2,2 procent. [Stycket efterföljs förvisso av ett stycke där författarna antar att siffrorna skulle vara ännu lägre om undersökningen hade gjorts på ett annat sätt. Min anmärkning.]"

Alltså sägs det inte att lönediskriminering inte finns, utan bara att den nog är mindre än vad som nämns i media med mera. (Jag har dock inte läst hela rapporten.)

#4  udd Mattias
2005-06-23 14:04:56

Jag läste och tänkte precis som du. Trodde att svt helt enkelt hade övertolkat. Men om man läser längre ner i själva studien, s 15, så står det så här appropå lönerna för tjänstemän:

"Efter bearbetning återstår 6,5 procent, som har sin förklaring i bland annat arbetets
svårighetsgrad, antalet jobbyten, budgetansvar, antal underställda, tidigare erfarenhet, den anställdes
mångsidighet etc."

Ett märkligt sätt att uttrycka sig eftersom man faktiskt inte vet vad som förklarar den återstående löneskillnaden. Märkligt också att man inte uttrycker sig likadant när man jämför löner för alla sektorer eller i slutsatserna. Eller snarare tvärtom, märkligt att man inte är konsekvent och uttrycker sig så som man gör i slutsatserna överallt.

#5  Sv: Ingen lönedisrkiminering Rovfrukt
2005-06-23 14:14:06

Begreppet lönediskriminering brukar ju användas lite slarvigt. Att den faktiska diskrimineringen inte är mer än några enstaka procent är känt sedan tidigare.

Den "strukturella" biten av lönediskrimineringen, som väl kanske för tydlighets skull borde kallas något annat istället är att man kan ta en bebis av varje kön på BB och med ganska god säkerhet säga att flickan kommer tjäna mindre än pojken. Eftersom hon genom hela sin uppväxt formas på ett visst sätt och kommer leva under en viss uppsättning förväntningar som sannolikt påverkar hennes livsval på ett sådant sätt att hon får en lägre inkomst.

#6  Rovfrukt Mattias
2005-06-23 14:23:13

Visst är det så. Men frågan är då: är det orättvist?

#7  Sv: Ingen lönedisrkiminering Nuendo
2005-06-23 14:45:06

#5

Med en skillnad på ca 15% i absolut lön mellan könen kan man definitivt inte med säkerhet säga att en flicka på BB kommer tjäna mindre än en pojke.

Och även om det nu faktiskt var så så behöver detta inte innebära något problem, om det grundar sig på fria val. Det är här problemet kommer in: Finns det en möjlighet för människor idag att välja en annan väg än den på förhand givna könsrollen? Här återstår mycket arbete.

#Övriga inlägg: Den typ av diskriminering som undersökts är bara en av många. Exemeplvis är löner inom kvinnodominerade yrken lägre än mansdominerade, beroende på att typiskt kvinnliga yrken värdera lägre än manliga. Detta är lönerdiskriminering om något.

#8  Sv: Ingen lönedisrkiminering olaberg
2005-06-23 14:47:40

Orättvist eller ej. Frågan är om det är en signifikant skillnad. Och jo, när det är en hel population delad i två delar, och den ena delen har mer, så är t o m en halv procent mer mycket signifikant. Det talar för att den faktor som man från början delade populationen i (i det här fallet kön), är relevant för att förklara skillnaden.

Det enda som får siffran att bli insignifikant är om den är under den statistiska felmarginalen. Och den marginalen beror bl a på hur stort hela urvalet är.

#9  olaberg Mattias
2005-06-23 14:56:06

Förstår inte vad du menar. Om endast en halv procent kan visas bero på ren diskriminering så är det givetvis fortfarande ett problem. Men är det orättvist om det finns en löneskillnad mellan könen som enbart beror på val och kompetens?

#10  Sv: Ingen lönedisrkiminering Nuendo
2005-06-23 15:09:32

Ola Berg

En skillnad på en halv procent kan vara statistikt signifikant ja, om urvalet är tillräckligt stort i förhållande till standardavvikelsen. Men detta är enbart en teknisk term. I realiteten är det skit samma om något av könen tjänar en halv procent mindre eller mer. Det finns värre problem att kämpa mot.

Nej, som jag sagt innan, problemet är att typiskt kvinnliga yrken värderas lägre, samt att kvinnor formas på ett sät som gör att de undviker manliga, lukrativa branscher.

#11  Till Mattias udd
2005-06-23 15:15:47

Ja, det där var lite märkligt. Precis som du säger är det konstigt att de säger saker som de inte riktigt belägger och att de inte är konsekventa. Jag ska kanske läsa igenom hela rapporten innan jag säger något mer...

#12  olaberg + nuendo Mattias
2005-06-23 15:25:24

Än viktigare är kanske att man aldrig kan veta vad den där sista halva procenten beror på. Även om man gör en bra studie med ett stort underlag så kan man ändå inte vara säker på vad som orsakar den halva procenten i löneskillnad. Man kan anta att det är diskriminering, men det kan naturligtvis finnas andra förklaringar.

#13  #10 Joss
2005-06-23 16:24:39

"Nej, som jag sagt innan, problemet är att typiskt kvinnliga yrken värderas lägre, samt att kvinnor formas på ett sät som gör att de undviker manliga, lukrativa branscher.".

-Detta är naturligtvis helt riktigt. Det finns alltid anledning att ifrågasätta varför vi har en värdegrund som säger att yrket X är värt a SEK per tidsenhet och yrket Y är värt A + n SEK per tidsenhet.

Bakom detta faktum ligger bland annat att de olika fackföreningarna varit olika starka i drivandet av sina krav. De kanske även drivit olika kravnivåer. Varför detta har skett är en fråga i sig.

Rent krasst så är det faktiskt respektive fackförenings skuld att det ser ut som det gör. Det är likaså respektive löntagares egen skuld eftersom vederbörande utifrån kända uppgifter valde respektive yrke.

Om vi ser det ur ett faktiskt perspektiv så inser var och en efter lite eftertanke att det inte är helt lätt att generellt höja lönerna för en viss grupp av "rättviseskäl". Var ska pengarna tas i från och hur ska argumentet "rättvisa" förklaras i en värld som fullständigt bågnar av "orättvisor".

#14  #7 + #10 Nuendo mansgrisen
2005-06-23 17:46:13

#7
"....Exemeplvis är löner inom kvinnodominerade yrken lägre än mansdominerade, beroende på att typiskt kvinnliga yrken värdera lägre än manliga. Detta är lönerdiskriminering om något."

#10
"Nej, som jag sagt innan, problemet är att typiskt kvinnliga yrken värderas lägre, samt att kvinnor formas på ett sät som gör att de undviker manliga, lukrativa branscher."

Kvinnor väljer dessa yrken! Kan det vara orättvist? Om inte, vad är problemet med att vissa yrken värderas lägre, det i sig, är inte uppseendeväckande alls. Kanske skulle man koncentrera sig mer på vad i kvinnans biologi som gör att hon väljer dessa yrken?

#15  Sv: Ingen lönedisrkiminering Kristin
2005-06-23 21:05:30

Detta från dagens DN....

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&…

Det KAN ju vara så att män har mer kompetens än kvinnor......:/

#16  #15 (OT) Ephemeer
2005-06-24 02:17:06

Skulle det inte kunna vara så att det är betydligt större tillgång på kvinnor inom rekryteringsbasen (troligen socionomer) än vad tillgången på män är?

#17  #14 mansgrisen feather
2005-06-24 02:39:06

Men GUD ponera då att det är något i kvinnors BIOLOGI som gör att de väljer dessa yrken - varför är det just KVINNORS val som är så lågt värderade...?!?
Vilket kom FÖRST - den låga lönen eller kvinnodominansen??

#18  #17 feather mansgrisen
2005-06-24 12:06:37

Att som jag påstå att det är något i kvinnans biologi som gör att hon gör vissa val kan vara en aning tillspetsat, det förstår jag. Jag finner däremot könsmaktsteorier och patriarkaliska stukturer ännu mer tillspetsat varför jag föredrar det förstnämda som förklaringsmodell.

Du tror att just kvinnodominerade yrken är lågt värderade, jag menar att dessa yrken hade varit lågt värderade även om de vore mansdominerade.

Det som karaktäriserar lågavlönade yrken är att arbetaren är lätt utbytbar mot annan arbetare. Detta är könsneutralt.

Det enda som kan få en lön att öka är att arbetsgivaren upplever en risk att inte hitta personal. I den privata sektorn betyder detta missade affärer. I den offentliga sektorn, där de flesta kvinnodominerade yrken återfinns, betyder detta i princip ingenting, alltså ingen personlig förlust för någon ansvarig. Kom ihåg att den offentliga sektorn styrs av politiker som inte belönas eller bestraffas i relation till resultatet för de verksamheter de driver.

Ovanstående resonemang tydliggör att även om arbetsgivarna inom offentlig sektor upplever en risk att inte få tillsatt lediga tjänster bekommer det dem inte i nämnvärd omfattning, alltså den möjliga drivkällan för löneutveckling är satt ur spel.

Samtliga faktorer ovan är könsneutrala. Därför anser jag att man ska söka förklaringen till att kvinnor väljer dessa yrken, inte söka förklaring till varför kvinnoyrken är underbetalda. Om man nu är intresserad av området.

Det verkar alltså som att den låga lönen kom först...

#19  Sv: Ingen lönedisrkiminering metamorfos
2005-06-24 12:20:00

Ingen som lagt in perspektivet att den som publicerat undersökningen är Sveriges arbetsgivarorganisation? Alltså de som har att följa lagen om lika lön.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?