feminetik.se feminetik.se

Just nu 41 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Upprördhet på tycka


Gå till senaste inlägget#1  Upprördhet på tycka norrifra
2005-06-10 10:29:08

En vice överåklagare kommer att överklaga en friande dom där Malmö Tingsrätt friat en man som förgripit sig på en kvinna för att hon inte har hunnit säga nej.

Nu kan jag ju inte skriva på tycka så jag skriver här istället.

Det är väl utmärkt/självklart att åklagaren överklagar domslutet. Hon gör det för att testa om det finns en lucka i lagen, dvs om lagen är felskriven. Och eftersom hon väckte åtal tycker hon ju självklart att det var ett övergrepp i lagens mening.

Vår lagar grundar sig på prejudikat, dvs rättesnöret hur man skall dömma, dvs hur man skall tolka lagen, bestäms av hovrätt och/eller HD i brottmål och familjerättsmål.

I tingsrätt deltar - som huvudregel - tre nämndemän vid sidan av en lagfaren domare vid huvudförhandlingar i brottmål.

Nämndemannainstitutet har mycket gamla traditioner i vårt land och finns omnämnt redan på 1200-talet. Under århundradenas lopp har nämndemannens uppdrag förändrats och utvecklats.

Nämndemannens deltagande i rättskipningen skall utgöra en garant för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen och bidra till allmänhetens förtroende för rättskipningen. Nämndemännens skilda erfarenheter från olika områden kan också vara viktiga.

Nämndemännen utses av de politiska partierna i respektive region/län efter deras mandatförhållande.

Vårt parlamentariska system skall motsvara folket. (dvs på vilka partier de har röstat).

Lagarna är inte alltid uppdaterade efter hur människor i allmänhet tycker. Därför har man konstellationen en domare och tre nämndemän. Domaren skall kunna lagtexten. Om nämndemännen är överens och domaren har motsatt uppfattning (dvs han har tolkat lagen korrekt) så vinner nämndemännen mot domaren. Ärendet går då vidare till högre instans. Men inte alltid. Domaren kan tycka att lagen är fel man han måste ändå göra en reservation.

Om nämndemännen är vettiga och lagen är vettig så fungerar vårt rättssystem på det hela taget ganska bra. (Det har dock blivit vissa underligheter med alltför knivskarpa brottsmålsadvokater och för svaga/osmarta nämndemän (de brukar vanligtvis prioriteras lägst när partierna fördelar sina aktiva medlemmar på olika poster).

Upprördheten är stor på tycka, eftersom man fokuserat på tidningslöpet/huvudrubriken "att tingsrätten frikände".

Innehållet handlade dock om att "rättsväsendet överklagar en felaktig dom".

Vad vill jag då säga: Upprördhet, hur berättigad den är, är ingen bra sinnesstämning att befinna sig i om man skall tänka klart och agera på ett vettigt sätt.

I förlängningen, i detta fall, kan man alltså tänka sig att man startar namninsamlingar och demonstrerar med paroller att man stöder vice överåklagaren i hennes jobb. Det blir absurt. En annan sak vore om vice överklagaren valde att inte överklaga. Då skall man naturligtvis agera med kraft.

Uppmaningarna på tycka är att man skall skicka e-post med en viss text av tvivelaktigt karaktär (kan läsas på tycka) till domaren osv.

Jag tycker texten är omogen och beteende korkat. Det gynnar inte feminismen. Som registrerad jäif-are så hamnar jag i en märklig sits då jag måste försvara feminismen och förklara och förstå enskilda feministers (i mitt tycke) märkliga agerande.

#2  Sv: Upprördhet på tycka Johanna
2005-06-10 11:42:35

Varför måste du försvara feminismen som registrerad JÄIF:are?

JÄIF är en förkortning av Jag Är Inte Feminist.

#3  Sv: Upprördhet på tycka Kalle
2005-06-10 11:49:40

Min första tanke på den aktuella tråden, med tanke på nyss utspelade händelser: Är det självklart att de aktuella domarna skulle se den föreslagna behandlingen som bestraffning? Några kanske rentav skulle se det som en förmån...

#4  Sv: Upprördhet på tycka udd
2005-06-10 11:55:08

Jag ser ingen anledning till "krig" här. Om jag tolkar Norrifra rätt kan jag förstå honom eller henne. Det är möjligt att hålla med om (definitions)feminism, men ständigt bli konfronterad med åsikter (extrem)feminister har sagt.

Jag tror att rätt många JÄIF:are egentligen är (definitions)feminister, men att de inte vill sätta den stämplen på sig själva för att det då automatiskt verkar innebära att man gärna skriver arga brev, gärna är arg över huvud taget och dessutom tycker som Gudrun.

(Terminologin har jag snott från en annan tråd, och tolka inte parenteserna för något annat än vad de är.)

#5  Håller med Likviditet
2005-06-10 12:02:13

udd.

#6  Sv: Upprördhet på tycka Joho
2005-06-10 12:40:31

Jamen, vad är då en definitionsfeminist, och vad skiljer en sådan från extremfeministerna? Och alla de andra i mellan?

Jag tror rätt många som säger sig vara feminister egentligen inte är feminister, utan bara för jämlikhet.

#7  #2 Johanna norrifra
2005-06-10 16:54:18

Därför att jag (åtminstone för tillfället) stöder den feministiska rörelsen och i stort sett allt som majoriteten av feministerna i den feministiska rörelsen står för och kämpar för i konkretiserad form. Egentligen vet jag kanske inte riktigt vad jag inte stöder. Jag får väl hänga runt ett år till här och bli lite klokare. I de debatter som förs här redovisas problemet från olika håll - man kan se samma sak med olika ögon - som utomstående betraktare tycker jag det ibland låter väldigt lika. Eftersom jag i mina egna debatter med feministmärkena till slut tycker att vi kommer rätt väl överens så är det nog klokast att vara jäif-are.

#8  Sv: Upprördhet på tycka udd
2005-06-12 23:13:04

Att vara feminist och "bara" vara för jämlikhet ser jag inget fel i. Definitionen av feminist är, enligt Wikipedia, "åsikten att kvinnan som grupp är underordnad mannen som grupp, samt att detta förhållande bör ändras". Om samhället är jämlikt har det där förhållandet ändrats.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?