feminetik.se feminetik.se

Just nu 34 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning


Gå till senaste inlägget#1  Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Krysset
2005-06-07 12:56:46

Vill vidarebefordra denna information som kom till mig via mail från Genuslistan, Institutet för Genusvetenskap, Göteborgs Universitet, alldeles nyss:

"- Eftersom det uppstått så starka reaktioner kring Eva Lundgrens forskning, är det viktigt för Uppsala universitet att göra en ordentlig granskning, vilket vi nu kommer att göra. Det finns två viktiga skäl till granskningen:
Vi värnar om Eva Lundgren som forskare och om allmänhetens tilltro till forskningen, särskilt inom det aktuella området. Granskningen genomförs i enlighet med universitetets handlingsprogram för hantering av anklagelser om ohederlighet i forskning, säger Bo Sundqvist."

Det här blir intressant, eftersom det indirekt också kanske blir ett svar på anklagelser om att universiteten i relation till feminism, feminister och feministiskt associerad forskning har börjat frångå de vetenskapliga normer man annars brukar hålla sig till.

Läs vidare på länken
http://info.uu.se/press.nsf/pm/granskning.av.…

#2  Krysset & Kire i tycka-tråden om yrkesförbud calle555
2005-06-08 09:47:16

Det här är delvis ett svar på Kires inlägg i "Yrkesförbud för Eva Lundgren": http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=4&a…

Jag tror inte att granskningen kommer att leda till något speciellt.

Inom vetenskaper där tolkningsutrymmet är stort så kommer det alltid att finnas forskare som svävar iväg. Titta bara på John Mack som "bara lyssnade på människor som varit med om mycket otäcka saker" och drog slutsatsen att massor av amerikaner kidnappats av UFO:n och utsatts för övergrepp ombord, slutsatser han sammanfattade i sin bok "Abduction". http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-…

John Mack kritiserades självklart hårt av personer som inte trodde på UFO:n och på samma sätt ska Eva Lundgren kritiseras hårt om hon överdriver förekomsten av rituella satanistiska övergrepp. Precis som var fallet med John Mack ska hon dock få sitta kvar på sin post. Akademisk frihet är viktigt. http://www.around.com/abduct.html

Å ANDRA sidan så kan man hävda att John Mack med hjälp av suggestion fick lättpåverkade människor att tro att de utsatts för övergrepp ombord på UFO:n. DET är i så fall etiskt tveksamt, så låt oss hoppas att sådant inte förekommer bland de som tror att ritella satanistiska övergrepp är vanligt ... http://www.csicop.org/si/9605/mack.html

/calle555

PS
Någon kanske undrar vad John Mack och UFO:n har med saken att göra? Jo, de är exempel på hur psykologer och sociologer som blint tror på de människor de intervjuar kan dra helt felaktiga slutsatser. De är också exempel på att människor kan fås att minnas saker som inte existerar. De är helt enkelt exempel på hur viktigt det är med BELÄGG för det man påstår, i alla fall om man vill ses som en seriös forskare.
DS

#3  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Pirjo
2005-06-08 10:47:51

Jag hoppas denna debatt gör att fler människor får upp ögonen för att inte lita blint på vad så kallade "forskare" säger.

Det var främst det jag fick upp ögonen för under mina universitetsstudier.

Det är farligt att tro på auktoriteter - förr var det kyrkan - nu är det forskare och politiker....

Visst, det blir knepigt att inte veta vem man ska tro på, att inte kunna anamma enkla lösningar och förklaringar, men verkligheten är tyvärr (lyckligtvis?) mångfacetterad...

#4  John Mack's "forskning" Pirjo
2005-06-08 11:18:22

Först ville jag inte tro att denne Mack hade någon vetenskalpig utbildning över huvudtaget, men han är tydligen psykiater (läkarutbildning plus specialisering). Har han en professorspost på något universitet i USA? Jag hittade inte var....

Jag har hört om dessa kidnappningar till UFO.s förut. Mycket suggestivt! Dessutom har jag läst att detta orsakat en del lättpåverkade människor att svälta sig till döds, eftersom Budskap från UFO:s förbjöd dem att äta. (Artikeln fanns i något nummer av tidningen Sökaren).

Ett antal år sedan hörde jag läkaren Rauni-Leena Luukanen hålla en domedagspredikan om sanningshalten om dessa utomjordingar.
http://www.ufo.se/fakta/artiklar/luukanen.shtml

Om hennes bok "Universum":
Redaktören framhöll att det var "seriös" litteratur, eftersom den var skriven av en läkare.

PS Det hela syntes mig totalt vansinnigt - jag hade trott att föredraget skulle ha ett helt annat innehåll. Jag tror att det stod bara hennes namn på föredragsannonsen - inte temat.

#5  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Joho
2005-06-08 13:16:19

Det förefaller synnerligen märkligt om Uppsala universitet skulle rikta kritik mot en av deras professorer, det betyder i så fall att Uppsala Universitet inte riktigt har vetat vad de håller på med inom murarna.

Om man säger "Vi värnar om Eva Lundgren som forskare och om allmänhetens tilltro till forskningen, [...]" så är resultatet givet på förhand.

#6  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning yoghurt
2005-06-08 14:55:04

På forskning.no ( http://www.forskning.no/Artikler/2005/juni/11… ) kommer Førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal fram till samma sak: detta är inget nytt: "Poenget med denne historiske ekskursen er heller ikke å vise at Lundgrens fantasier om satanistiske sammensvergelser har bunnet i slett forskning og sterk ideologi.

Poenget er å snarere å dokumentere at dette må ledelsen ved Uppsala universitet ha visst, eller de burde ha visst det allerede fra starten av. Likevel har de gjort henne til forskningsleder ved et nytt kjønnsforskningssenter." Och vidare, har universitetet tillsatt henne med den bakgrund hon har bör de stå sitt kast.

#7  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Joss
2005-06-08 15:05:53

Uppsala universitet känner sig naturligtvis nödgade att få en granskning till stånd. Jag tror dock som många andra att resultatet av granskningen redan är bestämt på förhand.

#8  # 2 calle 555 om fenomenologisk vetenskaplig hållning Krysset
2005-06-08 17:48:09

Jag kollade ju genast upp referensen du gav. Dessvärre så visar det sig att:
"Mack is not saying outright that alien abductions are "real." He is saying that something is happening that leaves a real and lasting effect on people."

Ska jag tro på denna kritiker på Amazon.com så är det alltså en förvanskad förståelse av John Macks arbete om du beskriver att han påstår eller menar att det verkligen förekommer utomjordingar som rövar bort folk. Han tycks ha en föredömlig hållning som psykologisk forskare - vad han inte vet vet han inte. Han är ute efter att undersöka fenomenet helt enkelt. Tydligen konstaterar han bara att dessa människor verkligen _har_ upplevt någonting, men _vad_ de har upplevt låter han vara osagt eftersom han, som sagt, inte vet.

Ja, därmed tycker jag det kan finnas intressanta paralleller här. Precis de paralleller du ser. Men jag ser ett annat perspektiv på dessa paralleller.

Det gäller att vara försiktig när man förhåller sig till akademiska arbeten, för det här är just en sådan fälla man kan gå i. Studera ett fenomen med ett fenomenologiskt perspektiv och att svälja något okritiskt är två olika saker. Du kan inte undersöka ett fenomen om du på förhand har bestämt dig för att du vet en massa "sanningar" om det, när du faktiskt inte vet mer än vad du själv har sett och upplevt (om ens det). Som forskare får du ibland acceptera att du inte vet och låta bli att döma, utan bara förutsättningslöst forska och undersöka. Hur menar du att man som forskare ska förhålla sig till t.ex. personer som menar, med total övertygelse, att de har blivit bortrövade av utomjordingar? Jag tycker John Mack verkar visa upp en exemplariskt vetenskaplig hållning - undersöka förutsättningslöst. Varvid han tydligen har kunnat konstatera att dessa människor varit med om _någonting_ traumatiskt. Vad jag förstår menar han sig inte alls ha funnit bevis för existensen av utomjordingar eller UFON. Så _han_ är väl inte den som har svävat iväg?

Jag förstår att han har fått stanna kvar. Ett bra exempel på en utmärkt akademisk och vetenskaplig hållning. Han har inte varit rädd för de eventuella missförstånd hans hållning skulle kunna skapa, och mycket tydligt, med tanke på ditt resonemang, också har skapat. Däremot undrar jag hur du har skapat din uppfattning av hans arbete? Har du läst boken och konstaterat att han faktiskt har svävat iväg?

Det är alltså fråga om människors upplevelser till vilka Mack har intagit ett strikt fenomenologiskt förhållningssätt. Vet du hur fenomenologisk forskning går till?

Att hålla sig på fötterna i saklighet bör man nog försöka göra även när man bedömer akademiska arbeten. Alltså kan inte jag se hur just _han_ har svävat iväg i det här fallet.

#9  #8 Joho
2005-06-08 17:52:12

"Det är alltså fråga om människors upplevelser till vilka Mack har intagit ett strikt fenomenologiskt förhållningssätt. Vet du hur fenomenologisk forskning går till?"

Detta är en typisk härskarteknik, att komma med nedvärderande insinuationer.

#10  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Krysset
2005-06-08 18:12:57

Intressant att se att det tycks finnas ett "sentiment" som dömer ut granskningen av Eva Lundgrens forskning på förhand. Det är ju inte fråga om subjektivt tyckande här, utan om Eva Lundgren lever upp till de kriterier man ställer på en forskare. Dels måste en forskare själv beskriva sitt angreppssätt och metod, dels måste man redovisa sitt material. Angreppssättet bör knyta an till teoribildning och metoden brukar ofta höra ihop med teoribildningen. Har Eva Lundgren gått korrekt tillväga så bör hon inte kunna pracka på oss några egenhändigt konstuerade lögner. Har hon inte gått korrekt tillväga så kommer rimligtvis detta fram i utvärderingen, för då måste givetvis institutionen ta avstånd till det för att bevara den egna institutionens anseende. (Varför skulle de riskera sitt akademiska anseende internationellt för Eva Lundgrens skull? Är det någon som skulle kunna presentera ett tillräckligt lockande motiv?)

På vilka goda grunder önskar man döma ut den här akademiska granskningen på förhand? Är det fråga om ideologiska sentiment eller finns det bättre fog för det? Jag skulle vilja ha lite exempel på lögnaktig forskning som fått passera och framhållits som "sanningar" av och i den akademiska världen här i Sverige, utan att den akademiska världen själva lyckats genomskåda det här eller internationellt. (Att arbeten kritiseras och prövas rejält är inte detsamma som att det faktiskt visar sig att arbetena _är_ lögnaktiga, förvanskar materialet eller på andra sätt inte håller måtten på vetenskaplig ärlighet och noggrannhet.)

I den akademiska världen brukar man dessutom inte tro på allmängiltliga "sanningar". Man ser inte sig själva som läggandes fram några sådana. Man är väl medveten om att det finns olika perspektiv, olika metoder och olika dimensioner av mänsklig verklighet som ingen teoribildning ensamt lyckas fånga in helheten av. Däremot så är det många utanför den akademiska världen, eller som inte är så bevandrade i den, som tror att vetenskap innebär att man lägger fram "sanningar". (Visserligen finns det forskare som menar att humanvetenskaperna i gemen är "dravel och flum", men de har inte totalt medhåll ens i de egna leden av naturvetenskapare.) Det är snarare i den icke akademiska världen som man tror att det bara finns _ett_ giltigt perspektiv och _en_ exklusiv sanning (som man ofta då själv representerar). Vilket gör att journalister kan dra fram forskare och forskning på det här viset. Men det är sällan forskarna själva gör det i sin egen kontext, för där _vet_ man att det finns fler perspektiv på samma sak och att det ena inte behöver utesluta det andra.

#11  Dr John Mack Pirjo
2005-06-08 18:38:58

Nog tycker jag det verkar som att John Mack är övertygad om förekomsten av konrakter med utomjordingar:

http://www.ufoevidence.org/documents/doc1382.htm

#12  #10 Joho
2005-06-08 19:04:19

Du må vara en utomordentligt feministisk debattör, men är du inte lite väl naiv nu? Begreppet "oberoende granskning" är förhoppnigsvui väl känt, det att ingen som har något att vinna/förlora på resultatet av granskning skall delta.

Du kan inte påstå att detta är en oberoende granskning, den borde givtevis genomförts av en annat universitet, som exempel..

"Varför skulle de riskera sitt akademiska anseende internationellt för Eva Lundgrens skull?" När du ställer den frågan, så undrar jag om du har tänkt tanken vilket som mest skulle skada UU:s rykte, att komma på sig själva med att "ha närt en kommunist vid min barm" och ta avstånd fårn sina tidigare gärningar, eller att de klappar varandra på axeln och tycker att alla har gjort ett bra jobb?

Sedan så är det intressant att man genast ser dolda motiv bakom att diskutera upplägget av granskningen. Är det ideologiska sentiment som gör att man genast kastar sig ut i en diskussion om akademiska världen och "sanningar", eller är det bara en önskan att man inte vill diskutera ämnet?

Och nu, lite exotiska termer för att imponera på mina meddebattörer:
Kontext, sentiment, fenonmenologi, paradigm, predikation.

#13  Brian Sykes "Evas sju döttrar" Pirjo
2005-06-08 19:19:06

I sin bok om DNA-forskning skildrar Sykes hur forskare har använt fakta ett oriktigt sätt i den akademiska världen för att "bevisa" sin tes. Forskare är inte alltid fria från äregirighet och falska metoder. Tror man något annat så är man naiv.

Boken är överhuvudtaget mycket intressant om hur vi medelst DNA kan spåra våra förmödrar långt bak i tiden.

#14  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning BonzoBill
2005-06-08 19:58:00

Eva Lundgren kan mycket väl ha använt metoderna rätt. Problemet är att materialet - hundratals personer som säger sig ha blivit uttsatta kan vara fel.

Ungefär som om någon skulle dragit slutsatser om fiskar i östersjön utan att ha kännt till att före detta sovjetunionen släppt ut massor av odlade småtorskar.

#15  #14 Joss
2005-06-08 20:28:58

"Problemet är att materialet - hundratals personer som säger sig ha blivit uttsatta kan vara fel.".

Exakt. För att en undersökning ska vara signifikant så måste urvalsgruppen avspegla populationen. Det känns väl långsökt i fallet med Eva Lundgrens forskning.

#16  #8 calle555
2005-06-08 22:30:49

Men Krysset,

Menar du verkligen allvar när du säger att John Mack inte svävat iväg?

Tag en titt på Pirjos http://www.ufoevidence.org/documents/doc1382.htm i #11, googla på John Mack och läs sedan intervjun från programmet NOVA http://www.pbs.org/wgbh/nova/aliens/johnmack.html där John Mack bland annat säger följande som svar på frågan om det verkligen är så att folk rövas bort av UFO:n:

"There is a -- I believe, a gradation of experiences and that go from the most literal physical kinds of hurts, wounds, person removed, spacecraft that can be photographed, to experiences which are more psychological, spiritual, involve the extension of consciousness."

/calle555

PS
Ja, jag vet vad fenomenologisk forskning är. Ja, jag har läst "Abductions", men föredrar länkar eftersom det är något vem som helst kan kontrollera direkt. Ja, jag ogillar när folk skriver akademiskt högtravande långa inlägg enbart i syfte att få klappa mig på huvudet. Var det mer länkar du ville ha så kunde ha bett om det.
DS

#17  calle555 Pirjo
2005-06-08 23:43:59

Jag håller med att jag inte imponeras av långa akademiska utläggningar med fina ord utan substans. Sådant tycker jag för övrigt Eva Lundren visade prov på i Söndagens agenda. Politiker är också bra på sånt.

Det är bättre att skriva kort och koncist.

Det dunkelt sagda är ofta det dunkelt tänkta.

Jag tycker google är ypperligt att hitta källuppgifter på - dock förekommer även en hel del konspirationsteorier på nätet. Man får se upp!

#18  # 11 # 12 # 16 Pirjo, Joho, calle555 m.fl. # 14 BonzoBill Krysset
2005-06-09 12:51:21

I Pirjos länk var det inte så tydligt som i calle555. Ja, han verkar personligen ha antagit en hypotetisk föreställning om materialiseringar och "dimensions"-förflyttningar i försöken att "förklara" och förstå sitt material. Varpå jag lite reagerar med att tycka - so what? Han lägger fram den grund han har för att tro så och gör en direkt koppling. Där känner jag inte till det material han hänvisar till (bilder, tidpunkter för försvinnanden i samband med bevittnade försvinnanden, etc). För mig erbjuder inte det här några större problem så länge det inte visar sig att han själv förfalskat "bevis" för att stödja sin hypotes. Hans syn stör mig inte, och inte heller upplever jag den som farlig. Men jag upplever den inte heller som tillräckligt övertygande för att jag ska acceptera den utan att själv ha fått konfrontera hans material eller liknande material. Däremot - skulle jag konfrontera ett material liknande hans så kanske jag skulle pröva att undersöka det utifrån hans perspektiv, om jag inte kan konstatera att något annat tycks ge rimligare förklaringar och vara mer användbart. Än så länge har jag dock sluppit ifrån någon sådan konfrontation, så jag anser inte att jag behöver ta ställning ens. Jag vet inte, helt enkelt. Personligen så är jag nog inte beredd att acceptera hans hypotetiska antaganden om fenomenet, men det har mer med personligt tyckande att göra.

M.a.o. - han håller sig fortfarande strikt inom det fenomenologiska perspektivet, men han vågar göra antaganden utifrån sitt material som ter sig något... tja... lite udda, minst sagt. Men det får man väl? Så länge man håller sig till materialet och inte presenterar något annat än materialet som "sant", samt håller sig till att betrakta hypotes som hypotes. Och jag ser fortfarande inte att han gjort något annat. Är han själv lurad av sitt material så är det väl bara att beklaga. Mig stör det i alla fall inte.

Samma sak med Eva Lungren. Om något är problemet så är det i alla fall inte hon, så länge hon bedrivit sin forskning på ett ärligt och korrekt sätt. Varför den anammats och använts är en annan sak. Som forskare är hon mindre ansvarig för det. Hennes ansvarsområde är att bedriva sin forskning på ett ärligt och korrekt sätt i enlighet med sin motivation att bedriva forskning (och helst presentera sin motivation, vilket inte alla gör då många fortfarande tenderar att gömma sig bakom en mask av "objektivitet").

Om hennes forskning har accepterats av institutionen _trots_ dålig vetenskaplig kvalitet och trots att den inte möter de krav man inom humanvetenskaperna ställer på teori och metod samt kvalitet resp. kvantitet på källmaterial, då är det institutionens ansvar. Inte Eva Lungrens. Då är det alltså andra personer ni ska rikta in er granskning av. Då bör man granska och ifrågasätta hela den institutionens forskning och samtliga forskare samt professorer. Eller hur? Då är det inte längre en fråga om Eva Lundgren. Då bör man nog anta att hon bara är ett symptom, bland flera, på att något är fel någon annan stans. Då kan vi ju ta bort rampljuset från henne och rikta det på det problem hon är ett symptom på, eller hur?

Att Eva Lundgrens forskning vidare har accepterats av politiker som gjort sin egen sanning av den är en annan sak. Att hennes forskning har accepterats av individer inom ROKS är också en annan sak. Även hur den tolkas och vilka slutsatser man drar av den. Eva Lundgren svarar ju bara för sin del. De andra måste hållas ansvariga för sitt och Eva Lundgren har ju inte med sin forskningsrapport utövat någon suggestiv, magisk makt som fått andra att anamma den som politiska dogmer. Deras anammande av hennes arbete och förvandlande det till politiska dogmer är deras eget ansvar. Det är lite av häxjakt att ställa Eva Lundgren till ansvar för det.

Men om ni menar att Eva Lundgren är någon slags härförare av en feministisk arme varav ROKS ledning utgör främsta ledet... och att de har intagit och infiltrerat universiteten... Nej, jag förstår inte riktigt den bild ni föreslår. Jag tror problemet är lite mer allmänt. Ett allmänmänskligt problem som består av att vissa individer alltid tenderar att anamma idéer på ett sätt som förvandlar dem till dogmer. Varenda rörelse har förföljts av det här problemet. Varenda större "kropp av idéer" (kan inte komma på ett bättre uttryck), vare sig det är kommunism, liberalism, kristendom eller idéer om trädgårdskonst - vissa tenderar att applicera sin grupps ideer dogmatiskt, utan större förmåga att resonera och anpassa sitt tänkande till den verklighet som finns för handen.

Ok, vad var det nu ni sa - den akademiska utvärdering av Eva Lundgrens arbete som Uppsala Universitet ska göra kan alltså ses som partisk från början? Förstår jag dig rätt Joho # 12 om du menar att det är för att de inte vill erkänna att de "närt en kommunist" vid sin barm. Handlar det nu om kommunism? Är det en infiltration av klasskrigande, dogmatiska kommunister eller könskrigande, dogmatiska feminister vi talar om? Ja, jag vet att jag nog kan anklagas för en härskarteknik till här "förlöjligande". Men jag har sett mindre refererande till faktaunderlag i det här sammanhanget av anklagelser mot universitet och akademiska institutioner, än den både John Mack och Eva Lundgren presenterat. Jag är inte benägen att tro på konspirationsteorier vare sig när det gäller satanistiska sekter, ufon, feminister eller akademiska institutioner om man inte har lite "på fötterna" s.a.s.

Däremot så tror jag mycket väl på att det kan finnas enskilda akademiker samt enskilda politiker och andra som är både dogmatiska, mobbar, tar till ojusta metoder i diskussioner och ibland kan göra hela institutioner eller avdelningar till sina terrorbehärskade privata lekplatser. Dessa kan vara feminister, såväl som moderater, såväl som kristna, såväl kvinnor som män.

Än så länge har jag sett en hel del på båda sidor i den här debatten (begränsar ej min utsikt till det här forumet). Dogmatiserande tolkningar av idéer som ursprungligen, i sitt sammanhang, inte är dogmatiska alls, t.ex. Ett förvandlande ideer till dogmer tycks vara som löss eller springmask på dagis - det försvinner aldrig riktigt utan kommer åter och åter i varje generation. Min begynnande uppgivenhet inför detta fenomen får mig att börja känna mig väldigt gammal...

# 14 BonzoBill - materialet är aldrig fel, utan bara tolkningen. Men materialet kan ha brister i relation till målsättningen/tolkningen. Som forskare presenterar du först din målsättning, sedan beskriver du ditt material och tillvägagånssätt för uppsamlandet av materialet, t.ex. Man ska alltså omedelbart kunna bedöma kvaliteten av det här långt innan forskaren går igenom materialet och gör sin tolking/analys av det.

#19  #18 Joss
2005-06-09 12:59:57

"Att Eva Lundgrens forskning vidare har accepterats av politiker som gjort sin egen sanning av den är en annan sak. Att hennes forskning har accepterats av individer inom ROKS är också en annan sak. Även hur den tolkas och vilka slutsatser man drar av den. Eva Lundgren svarar ju bara för sin del. De andra måste hållas ansvariga för sitt och Eva Lundgren har ju inte med sin forskningsrapport utövat någon suggestiv, magisk makt som fått andra att anamma den som politiska dogmer. Deras anammande av hennes arbete och förvandlande det till politiska dogmer är deras eget ansvar. Det är lite av häxjakt att ställa Eva Lundgren till ansvar för det.".

-I detta håller jag helt med dig.

#20  Krysset Joho
2005-06-09 13:02:04

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#21  Renée Frangeur om Eva Lundgrens forskning Pirjo
2005-06-09 14:38:55

Utredningen tar inte så lång tid att läsa de med sina 86 sidor, många insprängda tabeller och sammanfattande rutor. Därmed inte sagt att rapporten är särskilt lätthanterlig, ty kategorierna glider in i och ut ur varandra på ett förvirrande sätt. Skillnaden mellan olika typer av erfarenheter av våld är t ex definitivt inte solklar. Kontrollerande beteenden (svartsjuka, nedsättande tillmälen eller mannens hot att skada sig själv om kvinnan lämnar honom, förbud att träffa släkten eller arbeta) [16] som egentligen inte är våld, redovisas t ex inte för sig utan smyger in i våldsstatistiken. Att bli knuffad, hotad med vapen eller utsatt för stryptag av den nuvarande maken ingår vidare i samma fråga (54) [17] och i frågan därpå likställs dessa olikheter med varandra om de hänt en eller upprepade gånger (55) [18] . Inte undra på att det är lätt att komma upp i höga siffror för upprepat våld och för samband mellan olika våldshandlingar! Den teoretiska utgångspunkten för rapporten är uppfattningen om våld som ett kontinuum, vilket innebär att forskaren betraktar våldet som en ”kontinuerlig serie av händelser av fysiska, verbala, och sexuella övergrepp” . [19] Därav följer att det inte finns någon principiell skillnad mellan att ha slagit sin sambo blodig och att en man har lutat sig över en kvinna på ett obehagligt sätt: allt är uttryck för manligt strukturellt våld eller sexuella trakasserier mot kvinnor. Med detta synsätt är det inte så konstigt att rapporten kommit fram till att totalt 67 procent av kvinnor i Sverige utsatts för manligt våld eller sexuella trakasserier någon gång efter 15-årsdagen. Vilka är de icke utsatta, undrar jag? Jag känner inga!

När kvinnorna i undersökningen rapporterar att de är utsatta för våld i mycket lägre grad i nuvarande relationer än i tidigare, utgår Lundgren och co från att kvinnan ”inte förstår” vad hon är utsatt för [20] och underrapporterar det våld som pågår i hennes nuvarande relation. Det är deras bästa tolkningsmöjlighet, säger dom! Att kvinnan aktivt har kunnat komma ifrån en våldsam relation och funnit en bättre manlig livskamrat ingår inte som en påtaglig realitet i Lundgrens tankevärld! Min erfarenhet under mina tio år som jourkvinna är att många f d slagna kvinnor tvärtom finner en sådan livskamrat så småningom. Det är kränkande att Lundgren och co utpekar kvinnor som enbart offer, som inte förstår vad de gör eller ser! Kvinnors egna våldsamma handlingar eller kontrollerande beteenden finns överhuvudtaget inte med i undersökningen!

Texten skriven av Renée Frangeur, FD, Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Linköpings universitet

#22  Mera av Frangeur om Eva Lundgrens forskning Pirjo
2005-06-09 14:41:51

I själva verket går som en röd tråd i dokumentären den kritik emot utvecklingen inom ROKS i allmänhet och Eva Lundgrens "drottninglika" upphöjelse inom rörelsen i synnerhet, som härstammar ifrån historikern och kvinnoforskaren Renée Frangeur. Så här beskrev hon läget för några år sedan:

Flera stora lokala jourer har lämnat ROKS och andra har riktat stark kritik mot ledningen. Alla sådana motsättningar behöver inte lyftas upp till ytan, men en del är av ideologisk vikt och måste diskuteras mer innan rörelsen förlamas av internt missnöje eller eventuellt nya jourer väljer att lämna ROKS. Ett sådant problem som vi då och då har berört i vår jour är framför allt idealiseringen av kvinnor. Vi skall tro på kvinnor (står det i ROKS plattform) och med det följer att kvinnor alltid uppfattas tala sanning om mäns våld och att kvinnor alltid är bäst på att ta hand om sina barn för de brukar inte våld. Män uppfattas ofta som motsatsen: presumtiva förövare, opålitliga och dåliga fäder. Den terapeutiska metoden, att tro på och lyssna på en kvinna, som på ett eller annat sätt utsatt och ofta utan andra stöttepelare uppsöker en jour, förväxlas med den juridiska eller vetenskapliga "sanningen". Det är myter som ROKS sprider menar jag och det kan uppfattas som gamla biologiska fördomar eller som en ny typ av särartsfeminism! Kvinnor ljuger eller återberättar det som psykologerna kallar "falska minnen" i själva verket i lika hög grad som män och är inte alltid de bästa vårdnadshavarna, menar jag. Däremot verkar kvinnor vara mindre fysiskt våldsbenägna än män generellt sett men det är snarare socialt och kulturellt än genetiskt betingat. Det vi borde ha gemensamt i ROKS är alltså inte att vi som kvinnor är bättre människor än män utan att vi som kvinnor är utsatta för ett patriarkalt förtryck. Är vi kloka så är vi solidariska med de förtryckta/andra kvinnor, trots att de/vi som personer inte alls alltid är att lita på. Är vi kloka så välkomnar vi också de män som aktivt tar avstånd från förtrycket av kvinnor som allierade. Inte som medlemmar förstås utan som någon sorts stödmedlemmar. Detta är mina icke vidare populära ställningstaganden i rörelsen.

Frangeur har också varit en hätsk kritiker av Eva Lundgrens teorier och forskning, som kategoriskt har uteslutet alla former av multikausala förklaringar, alltså baserade på ett flertal olika faktorer, ett totalt förakt för empiri och oerhört glidande beskrivningar och kategoriseringar.

Lundgren har som sagt skrivit om omfattande barnaoffer inom kyrkorna, okritiskt baserade på barns berättelser; starkt lanserat teorin om "normaliseringsprocessen", alltså mäns inriktning på att genom fysisk och psykologiskt våld bryta ner kvinnan självförtroende, så att hon inte vågar lämna honom (trots att man i empiriska undersökningar kommit fram till att hälften av alla misshandlade kvinnor faktiskt lämnar mannen); samt den offentliga omfångsutredningen "Slagen dam - Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige", vilken Frangeur konstaterade mest var omfångsrik när det gällde definitionerna av våld och sexuella trakasserier - egentligen borde inte bara 46 respektive 56 procent av de tillfrågade kvinnorna ha svarat att de utsatts för sådant, utan 100 procent!

Föga förvånade har Frangeur, tillsammans med en rad andra framträdande kvinnliga forskare, trängts bort ifrån ROKS, därför att de varken delar Lundgrens teorier eller organisationens allt mera fundamentalistiska ideologi.

http://www.socalt.org/index.php?option=articl…

#23  motarbetandet av Margareta Hydéns forskning Pirjo
2005-06-09 14:49:18

I den politiskt betydelsefulla (stor spridning, stort inflytande) kvinnojourrörelsen tar ledningen tydligt ställning för viss forskning som man stödjer och som passar rörelsens dominerande ideologi. Där finns den uppfattningen att forskningen skall stödja rörelsen, bekräfta dess erfarenheter och inte (konstruktivt) kritisera den. [1] Margareta Hydén, docent i socialt arbete i Stockholm och professor, som använder flera orsaksförklaringar än en till mäns våld mot kvinnor, är t ex persona non grata i rörelsen. Hennes avhand-ling, Woman Battering as Marital Act: The Construction of a Violent Marriage [2] sablades totalt ner i KVT 1993 [3] av professor Eva Lundgren och och Nea Mellberg från Umeå kvinnojour.

Sedan dess är Hydén och hennes forskning portförbjuden i ROKS.

Psykologen Hanne Haavind fann sig föranlåten att försvara Hydén i KVT 1994:3 [4] och menade att Lundgren och Mellberg medvetet ville utesluta Hydén från den feministiska forskningens fält och utmåla henne som en som ger mäns tolkningar företräde. En av de viktiga skillnaderna mellan Hydéns och Lundgrens forskning är att den förra inte uppfattar kvinnorna som entydiga offer som den senare gör utan också betonar möjligheterna till förändring genom att skildra kvin-nan som ett handlande subjekt. Män kan också lära sig ta ansvar för sina handlingar och därmed kan makten omförhandlas i relationen, menar Hydén. [5]

Renée Frangeur

http://www.liu.se/org/kvinnoforum/sprak/2-03/…

#24  Lena Widding Hedin på Malmö högskola Pirjo
2005-06-09 14:56:15

Lena Widding Hedin på Malmö högskola är en av rösterna i mediedebatten om könskriget
Lena Widding Hedin, sociolog och lektor i folkhälsovetenskap på Hälsa och samhälle vid Malmö högskola, har forskat länge om könsrelaterat våld. Men hon har blivit exkluderad i många forskningssammanhang eftersom hennes forskningsansats inte är feministisk, menar hon.

I en debattartikel i Expressen med rubriken ”Statsfinansierad forskning om våld mot kvinnor och barn – ett slag mot demokratin och den vetenskapliga debatten” riktade Lena Widding Hedin hård kritik mot professor Gun Heimer och den specialistenhet som hon är chef för, Rikskvinnocentrum, och Eva Lundgren, professor i sociologi, särskilt kvinnoforskning, vid Uppsala universitet.

- Rikskvinnocentrums och Eva Lundgrens syn på forskning om våld mot kvinnor är närmast stalinistisk och fundamentalistisk, säger Lena Widding Hedin.

Hennes debattartikel bemöttes av tystnad och ingen svarade på kritiken.

- Radikalfeministerna har aldrig kritiserat min forskning offentligt, säger Lena Widding Hedin. De har använt andra metoder, t ex trakasserier och totalexkludering.

Lena Widding Hedin har stämt Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer, ROKS, och också tillerkänts ett skadestånd, detta skedde 1993.

http://www.mah.se/templates/Page____21138.aspx

....................................

Varför ser man sällan andra foskares åsikter i media?

#25  #18 Krysset BonzoBill
2005-06-09 15:38:06

Det är klart att materialet är fel om det är manipulerat utanför forskarens kompetensområde eller vetskap. Om du exempelvis forskar på fiske i östersjön och din målsättning är att se om fiskarna ökat eller minskat i individstorlek kommer fram till med vedertagna metoder att de har blivit mindre. Då kan du visa hur du har gått till väga och dra slutsatser om detta, den normala förklaringen är att det har fiskats för mycket storfisk.

Om det sedan skulle visa sig att någon av någon exempelvis utvecklat en särskilt tålig småfisk och planterat in denna och en ny undersökning visar att det naturliga fiskbeståndet egentligen ökat i individstorlek så är dina resultat och slutsatser felaktiga.

Du är fiskeexpert inte biolog och har ingen vetskap om de inplanterade fiskarna. Forskningen är helt riktigt utförd men ger en felaktig bild. Det är inte att du har använt fel metoder som kommer att ligga dig till last utan din intuition lett dig medvetet eller omedvetet in på fel spår.

#26  #18 Krysset calle555
2005-06-09 16:10:58

Hej igen Krysset,

Jag förstår faktiskt inte vad du argumenterar emot längre. Nåja, jag håller mig vaken ett tag till och förtydligar vad jag menar:

John Mack påstod att många kidnappas av UFO:n varje år samt att det är verkliga utomjordingar det är frågan om. http://www.pbs.org/wgbh/nova/aliens/johnmack.html

Hans moståndare påstår att de som minns att de kidnappats av UFO:n gör det p.g.a. att vissa människor kan fås att minnas saker som inte hänt. http://www.csicop.org/si/9605/mack.html

Så vem har rätt? Hmm ... Det finns mängder av bevis för att människor kan fås att minnas sådant som inte har hänt. http://faculty.washington.edu/eloftus/ Det finns inte ett enda hållbart bevis för att utomjordingar besökt vår planet. (Nej, Mack hade självklart inga sådana. Han bara insinuerade att han hade det.)

För mig är svaret enkelt: John Mack svävade iväg när han skapade en teori som kräver att man tror på obevisade och osannolika utomjordingar när det redan finns en välbevisad teori om falska minnen. Man måste inte läsa ledaren i senaste Folkvett http://www.vof.se/ för att begripa det.

Så har Eva Lundgren också svävat iväg då?

Nja, det är inte lika lätt att svara på*, men historien om John Mack är bra att ha i bakhuvudet om någon skulle påstå att hundratals barn mördats som en del av satanistiska rituella övergrepp, trots brist på bevis ...

/calle555

* Rituella satanistiska övergrepp HAR ju faktiskt, till skillnad från UFO-kidnappningar, inträffat.

#27  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Pirjo
2005-06-09 22:52:43

Vi kan väl inte vara helt säkra på att UFO-kidnappningar INTE ar inträffat?

#28  #27 Pirjo calle555
2005-06-10 01:44:46

Så länge det inte finns ett enda bevis för att utomjordingar besöker jorden så tänker jag tvärsäkert hävda att de inte heller kidnappar oss och begår övergrepp ombord på sina skepp.

Men!

Som Krysset helt korrekt hävdar så är vetenskapen flexibel. Dyker det upp bevis så är jag beredd att omvärdera min ståndpunkt.

Det hela liknar för övrigt min åsikt om gud och hans/hennes/dets existens: http://www.400monkeys.com/God/

#29  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Krysset
2005-06-10 02:52:03

Hmm... Pirjo, din länk var rätt kul, för där sa Lena Widding Hedin lite av det jag själv menar:
"Men fokus borde legat mer på den viktiga frågan om våld inom nära relationer än på en personförföljelse av Eva Lundgren, som fått bära hundhuvudet för allt."

Nej, calle555, jag förstår inte heller vad jag argumenterar mot längre. Vi är väl alla intresserade av att en ordentlig genomgång av Eva Lungrens forskning görs? Varför denna uppståndelse omkring Lundgren? Man kan faktiskt, som forskare, till och med få tolka sitt material på ett sätt som senare forskning och utvärdering visar vara ett felslut. Det är det andra forskares jobb går ut på - att man ifrågasätter varandras resultat, prövar det och jobbar vidare. Så länge man går korrekt tillväga så är allt som det ska vara. Däremot, om man gör som Björn Gillberg gjort i relation till sin undersökning om DAMP, då kan man med fog ifrågasätta en forskares heder. Han har ju förstört det material hans forskning vilade på, så nu kan man inte utvärdera det.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26542&a…

När man gör så som forskare, då är det illa. Där ligger Eva Lundgren än så länge i lä.

Sedan, när det gäller det tvivelaktiga beteendet hos en del inom ROKS - jag betvivlar inte det. Även andra i sammanhanget. Lundgren var den som framstod som en av de mindre obehagliga och mer resonabla i Rubars program. Själv har jag inte tagit del av hennes forskning. Jag har bara förundrat undrat över om det bara är jag själv som uppfattar att det är en skillnad mellan begreppen "ritualiserat våld" och satanistiska barnamord? Jag tror Eva Lundgren talar om två olika saker när hon talar om de sakerna... Begreppet ritualiserat våld har nämligen väldigt lite att göra med satanistiska sekter (vad jag förstår). Sådana sammanblandningar har fått mig att undra om inte en del av det som sägs om Lundgren handlar om grova missförstånd av en del av hennes forskning av människor som inte är så insatta. Men som sagt - jag är inte så väldigt insatt själv heller. Så jag väntar gärna på ett bättre underlag så att man kan göra en mer godtagbart grundad bedömning.

Men jag undar fortfarande varför en del menade att man tydligen inte kan förvänta sig att den granskning av Eva Lundgren som Uppsala Universitet menar att de ska göra ska vara grundlig och ordentligt utvärderande. Ja, det har förekommit tveksamheter på institutioner förut, i helt andra sammanhang som inte kan knytas det minsta till feminism. Så jag utesluter inte helt möjligheten. Men vad har man för fog just den _här_ gången att anta det? Jag vill gärna att de förhållanden man menar tyder på att vi här kommer att stöta på korruption i det akademiska sammanhanget, presenteras. Att de är konkreta. Annars är det väl bara att vänta och se? Vad är poängen med att misstänkliggöra om man inte har något konkret att komma med som relaterar direkt till den här situationen?

Än så länge har jag bara hört en väldig massa tolkningar av vad Eva Lundgren sagt och skrivit som lika gärna kan vara grova feltolkningar av henne. Lösrykta citat av henne funkar inte för mig. Det är för lätt att grovt förvanska vad någon säger på det sättet. Speciellt i det här sammanhanget när genus och kön så lätt blandas samman så att det först är genom sammanhanget av en persons resonerande som man kan se om ett användande av t.ex. begreppet "man" refererar till faktiska personer med snopp eller om man refererar till genusaspekten "man", dvs mansrollens mansbild och stereotyp.

Däremot tvivlar jag inte en sekund på att det förekommer akademiska kotterier och ett väldigt intrigmakande både på den fronten och andra. Det är dock ett problem som inte begränsar sig enbart till feminismen.

Hmm... Calle555 och ni andra - vad är det ni argumenterar mot? För även ni tycks intensivt upptagna med att göra det. Vid närmare eftertanke vet jag själv vad jag argumenterar _för_ - försiktighet. Att inte hoppa på tyckartåg. Att inte bygga sin tillvaro på akten att sparka på andras sandslott, utan i stället stå för sitt eget. Och jag är nyfiken på en granskning av Eva Lundgren. För jag misstror djupt det jag hört hitintills. Dessvärre börjar jag ana att jag nog till slut måste läsa hennes arbeten... Suck! Räcker det om jag skummar, månne? Hon representerar inte några tankegångar jag känner att jag har användning av personligen beträffande de frågor jag själv är sysselsatt med, så jag skulle ju helst vilja slippa undan! Är hon verkligen så viktig för den feministiska forskningen? Är hon verkligen en sådan central figur?

Och beträffande hennes forskning om kvinnor som råkat ut för våld - hennes siffra är väl inte speciellt underlig? Problemet är att det står ensamt, och att hon inte frågade män samma frågor, men det kan väl någon annan göra något åt? Jag förstår liksom inte riktigt problemet... Inte med just henne.

Och fortfarande - ska du förutsättningslöst undersöka någonting så bör du ta det utan förutfattade meningar och på allvar med en fenomenologisk hållning. Alltså är det i forskningen irrelevant om ufon finns eller inte, eller om satanistiska sekter finns eller inte. Om folk säger sig ha upplevt det så har de upplevt det. _Vad_ som ligger bakom denna upplevelse är ingenting som man som forskare bör ha bestämt sig för på förhand. Man måste vara öppen för möjligheten att ufon finns eller att satanistiska sekter finns. Och så länge man inte vet vad som ligger bakom upplevelserna så kan man inte heller utesluta möjligheten. Det vore inte en vetenskaplig hållning att göra så. Frågan är bara _hur_ man i sådana fall ska förstå det. Att något finns och på vilket sätt något finns är inte nödvändigtvis detsamma. Att säga att det finns något konkret bakom upplevelserna av ufon är inte detsamma som att säga att de existerar på samma sätt som en bil ute på gatan. Drömmar existerar väldigt konkret också. Men i allmänhet försvinner upplevelsen av dem när jag öppnar ögonen. Varför skulle en forskare som forskar om upplevelsen av fenomenet ufon utgå från att ufon inte finns? Varför skulle Eva Lundgren utgå ifrån att satanistiska sekter inte finns?

Men varför vill människor så ofta upphöja forskning till absolut sanning? Och varför tar media ofta in bara en "expert" i stället för flera som kan diskutera utifrån olika teoribildningar? Och vad är det för märklig ofelbarhet man kräver av Eva Lundgren och varför? Har man löst problemet med dogmatiska människor som mer drivs av personliga maktkampsmotiv och prestige än av nyfikenhet och en vilja att faktiskt finna lösningar om man lyckas förinta Eva Lundgrens forskarkarriär?

Eller är det för att det handlar om könsmaktstrukturer, könsroller och något som därmed berör något personligt inom oss? Eller är Björn Gillberg kanske feminist? Eller hans värsta kritiker? Eftersom den här problematiken utmålas som något som hänger ihop med feministisk teoribildning så... Jag blir väldigt undrande. Minst sagt.

#30  #29 Krysset calle555
2005-06-10 08:50:31

Men Krysset,

Jag har från mitt första inlägg hävdat att Eva Lundgren ska få sitta kvar. Hennes teorier ska bedömas genom att de ställs mot andra teorier och inte av något slags oberoende granskning. http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a…

Det var först när du började försvara John Mack och hävdade att han inte alls trodde på verkliga UFO:n som jag började argumentera med dig. http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a…

"Att säga att det finns något konkret bakom upplevelserna av ufon är inte detsamma som att säga att de existerar på samma sätt som en bil ute på gatan." http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a…

Men Krysset, John Mack påstod ju de facto ATT UFO:n EXISTERAR http://www.pbs.org/wgbh/nova/aliens/johnmack.html TROTS total brist på bevis för att så är fallet. Det hade han sin fulla rätt till men man ska inte bli förvånad om de flesta väljer att tro på en teori med bättre bevisunderlag tills vidare.

Detsamma gäller Eva Lundgrens påståenden om hundratals offer för satanistiska övergrepp. Hon har rätt att föra fram sin teori och hon ska självklart sitta kvar, men så länge det inte finns bättre bevisning än den hon har så väljer jag att se på hennes teorier med stor skepsis.

/calle555

PS
Krysset, har du funderat på om du inte instinktivt börjar knappra när någon utan feminetik-krumelur skrivit något över huvud taget? Vi håller ju med varandra i sak, så varför försöka argumentera med mig?
DS

#31  # 30 Svar till Calle555 Krysset
2005-06-10 11:41:37

Men Calle... ;-)

Ja, det har du ju (hävdat att Eva Lundgren bör få sitta kvar)! Och, ja, jag hade fel i mitt första intryck av John Mac, för det första jag läste var en recension av hans bok "Abduction: Human Encounters with Aliens" och det arbetet tycktes vara exemplariskt försiktigt hållet.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-…
I sig såg jag ingenting som avvek från ett fenomenoloiskt perspektiv där.

Sedan har jag hänvisats till intervjuer med honom där han vädrar sin personliga tro. Där hänvisar han till ett material som jag tror ligger utanför hans eget kompetensområde att bedöma. Men personlig tro får man väl ha? Svårigheten blir om han själv, och andra, blandar ihop hans personliga tro med hans forskningsarbete.

Den länken du hänvisar till där du menar att han hävdar att ufon finns trots totala brist på bevis på att så är fallet - jag har inte en rimlig chans att bedöma det utifrån innehållet i den länken.
http://www.pbs.org/wgbh/nova/aliens/johnmack.html
Själv hänvisar han till ett material, men det går inte att utvärdera det på grundval av intervjun. Men om jag ska utgå ifrån mina fördomar så består det säkert av mycket tvetydigt material som han som psykiater, som redan sagts, inte kan bedöma kvaliteten av själv. _Men_ med tanke på att han är psykiater och vad han _kan_ säga någonting om med utgångspunkt från sin forskning så är det huruvida dessa människor faktiskt varit med om något traumatiskt. Tror jag... Men jag återigen - man måste ju få tillgång till själva hans forskning för att utvärdera det. Personliga intevjuer om vad han tror utifrån _det_ materialet, samt material han inte har någon expertis i relation till, är inte samma sak.

Kärnan är väl själva bevisföringen? Du menar att den inte finns. Jag menar att jag själv inte haft möjlighet att utvärdera underlaget för deras analyser och därmed hypotetiska antaganden. Beträffande satanistiska sekter så tycks Eva Lundgren ha gjort det arbetet som teolog och jag gissar att det ligger en kvalitativ undersökning bakom det. Beträffande Slagen Dam så har man gjort en kvantitativ insamling som jag inte än haft någon anledning att ifrågasätta. Däremot menar jag att det är en miss att man inte ställt samma frågor till män och därmed haft möjlighet att göra någon jämförelse mellan grupperna.

Botemedlet mot det här tycker jag mindre är att ge sig på Eva Lundgren och mer att själv göra en bättre studie. Eller i alla fall efterlysa en sådan.

Ja du Kalle, om du menar att vi håller med varandra i sak, varför argumenterar du själv mot mig? Jag lade ju fram min ståndpunkt i förra inlägget i relation till inte bara vad du sa, utan även andra. Nå, om du i grunden håller med mig så kan du väl vila vid det i stället för att argumentera mot att jag menar att en forskare till och med kan få tro på ufon om de bara bedriver sin forskning seriöst och ärligt. Du själv argumenterar ju mot detta genom att i fallet John Mack hävda att John Mack hävdar att ufon finns trots total brist på bevis (vilket man faktiskt inte kan bedöma med hjälp av innehållet i de länkar jag hittintills sett). Vad jag kan läsa så hänvisar John Mack själv till ett underlag för sina påståenden. Varför jag inte finner någon total brist på bevis där om man inte menar att John Mack själv fabricerat detta underlag, eller att mer kompetenta beträffande värdering av det har konstaterat att det är fabricerat (och John Mack själv blivit lurad).

Så är vi överens, som du säger, så kan vi väl enas om det? Då behöver du väl inte själv vidare argumentera emot? Jag känner ett behov av fortsatt argumentation så länge värdet av något jag själv lagt fram motargumenteras på ett sätt jag inte upplever riktigt håller.

Sammanfattning av vad jag argumenterar emot:
Sättet Eva Lundgrens forskning ifrågasätts på, som i allmänhet är väldigt osaklig och tycks likna kritiken mot John Mack. Man kritiserar alltså inte forskningen sakligt utan hänvisar till allmänna trosföreställningar. T.ex. så finns det ingen saklig utvärdering av det material John Mack relaterar till i de länkar jag sett. Beträffande Eva Lundgren så tycks en kvalitativ undersökning betraktas som om den vore en kvantitativ, samt den kvantitativa undersökning hon arbetat med kritiseras genom att hänvisa till den kvalitativa undersökningen i ett helt annat arbete. I stället tycks man hänvisa till ett sentiment som säger "Ingen vettig människa kan väl tro på satanistiska sekter/ufon" varpå man målar upp en hiskelig bild av en forskare som "tror på spöken". Detta i relation till forskning som till största delen tycks vara fenomenologiskt orienterad. Dvs kritiken uppvisar en total brist på förståelse i relation till det fenomenologiska perspektivet som säger att vi inte vet _något_ annat än vår upplevelse. Och upplever en person ett ufo så upplever hon ett ufo. Hur vi sedan ska förstå detta är en helt annan fråga.

Ja, jag gjorde som sagt en missbedömning av John Macks offentliga ställningstagande i början. Men jag menar att en forskare faktiskt får tro på ufon, gud, tomtar, satanistiska sekter, m.m. så länge forskningen bedrivs ärligt och på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Det jag tidigare uttalat om fenomenologiskt perspektiv håller alltså fortfarande, oavsett vad John Mack själv väljer att acceptera som hypotetisk förklaringsmodell (utifrån ett material som inte handlar om fenomenologi och som ligger utanför hans expertisområde).

Det är alltså det jobbet andra forskare har i forskarsammanhang - att granska brister i underlag, granska hypotetiska antaganden och ifrågasätta dem, och allmänt pröva en annan forskares arbeten.

Ok, du ifrågasätter mitt framläggande av min syn, och försvarande den, med att mena att:
"Krysset, har du funderat på om du inte instinktivt börjar knappra när någon utan feminetik-krumelur skrivit något över huvud taget? Vi håller ju med varandra i sak, så varför försöka argumentera med mig?"

Calle, får jag fråga dig vad det här är för argument över huvud taget? Det är nämligen ett ifrågasättande. Kan du själv se det? Samtidigt är det en form av motargument. Kan du se det också? Vad föreslår du själv att jag ska göra i relation till det? Är det ett sakligt argument? Har det med diskussionen att göra? Är inlägget du ifrågasätter på det här sättet ens ställt enbart till dig?

Nej, vi kan lämna det där. För det finns andra krumelurer i folks texter att titta på, så jag tar inte feminetiksymbolen som en garant för närvaron eller frånvaron av speciella föreställningar eller perspektiv. Har du inte märkt att det finns en massa "smygfeminister" som av olika skäl inte kallar sig feminister? Alla har nämligen inte samma definition av begreppen feminism. Dessutom är inte begreppet feminism ens synonymt med begreppet intelligent resonemang för mig, vilket du implicit tycks mena att jag kanske tror. Vad betyder det för dig?

Så jag kan lugna dig med att säga att det definitivt inte är frånvaron av feminetiksymbol bredvid namnet som gör att jag argumenterar i relation till dig.

#32  #31 Krysset calle555
2005-06-10 12:44:26

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#33  Nu börjar jag bli en petnoga paragarfryttare. Joss
2005-06-10 12:58:33

"emedan den andra inte gör det.".

Emedan betyder "därför att" och är inte en synonym till medan.

Förlåt!

#34  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning LOV
2005-06-10 12:59:45

Grunden för allt vetenskap är det empiriska underlagen. Man skall alltså dra slutsatserna utifrån observationer av verkligheten. Det vore intressant med en undersökning av de underlag hon har för sina slutsatser. Därefter kan man bestämma om det hon säger är vetenskapligt underbyggt eller om det är tyckande.

#35  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Pirjo
2005-06-10 13:30:10

För Eva Lundgren tycks observationer = sån som andra människor berättat för henne...

Eller betyder observatör något annat på norska än på svenska?

#36  #35 Joho
2005-06-10 13:32:55

Ja, det är det nya nu. Man observerar vad folk berättar, och drar slutsatsser om verkligheten utav detta.

#37  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Pirjo
2005-06-10 15:10:01

Så gick det ju även till i fallet "Ulf" (Bo Larsson). Terapeuten återgav vad dottern hade berättat och hans vittnesmål användes som "bevis" för att Bo Larsson och hans kompis hade gjort allt vad dottern berättat:

Justitiemordet på Bo doldes i flera år (Uppdrag granskning den 10 maj 2005)

FALLET ULF: I flera år kämpade han inifrån fängelset för upprättelse. Under tiden dolde polis och åklagare justitiemordet med hjälp av hemligstämpeln.

Nu träder Bo Larsson själv fram och kräver att de ansvariga för rättsövergreppet ställs till svars.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26542&a…
...........


I fallet "Ulf" hade 149 sidor bevismaterial undanhållits försvararna... Jag ver ännu inte om någon av de inblandade juristerna fått något åtal/dom.

#38  Att dra slutsatser utifrån vad andra berättar Pirjo
2005-06-10 15:12:18

De enda slutsaser jag kan dra utifrån vad nån berättar för mig är att denne person av någon anledning vill att jag sak tro på henne/honom.

#39  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning BonzoBill
2005-06-10 17:51:03

Det jag skulle vilja veta är hur Eva Lundgren har kontrollerat att de hundratals offer för satanistiska övergrepp som hon träffat inte har blivit utsatta för samma grupp "psykologer".

Innan någon hittar liken efter dessa hundratals ritualmördade barn kommer jag att tro att dessa "psykologer" är de verkliga våldsverkarna. Vad jag förstår så är Ekbacken fortfarande öppen och ingen inom socialdepartementet utreder de andra brottmål som har haft samröre med behandlingshemmet.

Om ett flygplan havererar så får alla liknande flygförbud tills man utrett vad som var fel. Varför kan man inte göra likadant med människor?

#40  #33 calle555
2005-06-10 20:33:16

Oups. Tack Joss. :)

#41  Sv: Generell kommentar Linus
2005-06-10 21:21:18

Det är förmodligen befogat att granska Eva Lundgrens forskning, men det oroväckande om det görs som en reaktion på en TV-dokumentär (Könskriget) och folkopinionen. I allmänhet är det mycket svårt för journalister att på ett kompetent sätt bedöma forskning, och ännu svårare för de som bara har tillgång till en journalists presentation av forskningen. Även om man anser att Evin Rubar har träffat rätt i sin dokumentär, så måste man ändå protestera mot idén att starta granskning till följd av TV-dokumentärer.

#42  Linus Joho
2005-06-10 21:55:17

Du har en poäng där, men man kna å andra sidan konstatera att det rätt vanligt förekommande att på ansättande frågor från journalister säga "vi skall urreda det där", eller "vi avvaktar utredningen".

Jag har förresten inte sett någon av dessa dokumentärer, det är inget för mig.

#43  Linus Pirjo
2005-06-10 22:28:52

Javisst är det skandal att det behövs ett teveprogram för att ledningen av Uppsala universitet ska granska sina forskare.

Jag trodde de hade mer koll på sina anställdas forskningsmetoder. Man kan undra vad mer händer vid universitetet som skulle behöva granskas?

Man kan undra varför Eva Lundgren anställdes vid UU då hon blev avskedad från Bergens Universitet? Sen är det underligt att en teologie doktor blir professor i sociologi... Och alla forskningsresultat är baserade på intervjuer och enkäter...

#44  Joho Pirjo
2005-06-10 22:31:14

Varför vill du inte se dessa dokumentärer? Är du rädd att bli för upprörd? För det blir man... Fast tydligen på olika sätt, beroende på vem man är...

#45  #44 Joho
2005-06-11 00:25:27

För att allt som görs av TV:s sensationsjournalistiska supervinklade "dokumentärer" är precis det, och jag blir bara arg av se det...

Råkade jag se Janne Josefsson på TV:n, vore det stor riskt at den åkte ut genom fönstret.

Låt mig gissa, de körde med suddig handkamera i slow motion, med dramatisk musik?

#46  Janne Josefsson "live" Pirjo
2005-06-11 10:21:16

Jag förstår Joho - en gång var Janne Josefsson på besök i en folkhögskola och vi satt i aulan. Det kom upp en fråga om journalistiska metoder. Ingen annan sa något, men jag tyckte det var fel att journalister betedde sig som en egen stat i staten med rätt att döma människor via egna journalistdomstolar (= vinklade dokumentärer). Jag var den enda som sa detta högt.

Fast när politiker i valstugorna fjäskade inför vad de väntades säga, tyckte jag var rätt så kul. Jag tog dock inte utsagorna framför "dold" kamera för sannare än utsagorna inför öppen kamera. Det visade bara hur politiker försöker fjäska och anpassa sina svar inför vad de tror åhöraren vill höra.

Evins dokumentär hade vunnit på att slopa musik och bilder av brinnande stjärnor samt medeltida bilder av satanistmord. I den andra delen förekommer inte sådant. Andra delen kändes både mer trovärdig och samtidigt mer skrämmande, med fler intervjuer av även andra forskare.

Suddiga bilder hade Evin inga - hon körde inte med dolda kameror denna gången - förutom slutscenen i första delen när kameran fortfarande var på i hissen...

Det skrämmande är att även i nyhetsprogram (Aktuellt/Rapport) används bilder som inte har med det dom rapporterar att göra. Då är det mer trovärdigt att bara visa reportern själv än gamla arkivbilder.

Det är synd att ribban för att få folk att se/lyssna har höjts, så man måste ha med dramatiska effekter för att folk ska orka se...

#47  Svar till Pirjo och en allmän fortsatt utveckling av min egen syn på situationen Krysset
2005-06-11 11:08:58

Fick tid att läsa reaktionerna i den här tråden lite bättre i dag. Jag är imponerad över att du faktiskt tycks riktigt insatt i åtminstone vad en av Eva Lundgrens akademiska kritiker har fört fram.

Samtidigt tycks varken du eller många andra här vara bekanta med hur man bedriver etnologisk forskning. En av de viktigaste metoderna där, såväl som i antropologi och psykologi, är djupgående intervjuer. Människors utsagor _är_ alltså forskningsmaterial, precis som ihopsamlade fiskar eller andra fakta. Utsagorna är alltså fakta.

Svårigheten uppstår, som alltid, vid tolkningen.

Jag tror det finns anledning att ifrågasätta Eva Lundgrens forskning. Inte allt, men vissa bitar. Just tokningsaspekten tycks kritisk. Men som sagt - hon har rätt att ha en åsikt och även stå för en viss ifrågasättbar teoribildning. För all teoribildning är ifrågasättbar. Frågan för andra är om den är användbar. Och det är för andra att pröva. Eva Lundgren har all rätt att fortsätta stå för den och försöka försvara den.

Vad som är mer oroväckande här är vad som händer runt omkring. Anammandet av vissa idéer som dogmer och enskilda personers dogmatiska relaterande till andra och varandra. Där ser jag kålsupare på bägge sidor i "könskriget" (som definitivt tycks stå mellan dogmatiker av bägge kön, inte andra, så det är väl mer ett dogmatikerkrig än ett "könskrig", men könet används för att legetimera den ömsesidiga förföljelsen den här gången). Eva Lundgren tycks i detta fallet ha funktion som förnämlig "scape goat". Samtidigt som man ojar sig över hennes "häxjakt" så har "kritiken" man utsätter henne för obehagliga likheter med den "häxjakt" man beskyller henne och ROKS för.

Jag har lite svårt att på rak arm göra en analys av vad som händer, men jag tror att för den som har lust blir det intressant att göra så när man får lite distans och överblick. Eva Lundgren tycks ha blivit "scape goat" för all form av rättsövergrepp där män blivit oskyldigt anklagade för att förgripa sig på sina barn, samt även alla de fall där män blivit fråntagna umgänget eller vården av sina barn på felaktiga grunder. Hon har blivit "scape goat" för att kvinnors våld mot män inte tas på allvar utan osynliggörs. Etc, etc.

Samtidigt är det här sammanblandat med en generell attack på samtliga institutioner i sverige som bedriver forskning i genusvetenskap. Vidare så ligger ett ackompanjemang i bakgrunden som diffust talar om att feminister skulle ha infiltrerat i maktapparaten och tagit över Sverige. Detta är alltså den bild jag har av "könskriget" som just nu blossat upp. Vilka som upptäckt denna infiltration av feminister i politik och landets universitet är dock osagt. De representerar ett diffust "vi". "Den enskilde individen". En "davidfigur" i relation tilld en frammålade "feministiska maktjätten Goliat". En sorts inverterad form av hur de själva porträtterar "radikalfeministens" självtolkning - "den lilla kvinnan inför den stora Patriarkaiska Strukturen".

Jissus amalia!

Själv är jag benägen att vilja skylla allt på dålig journalistik. Eller kanske mer korrekt - bra journalistik, eftersom de uppnår syftet att sälja lösnummer och dra till sig tittare. Jag, som ser media som någonting som bör stödja demokrati och därmed fylla en fuktion att sprida kunskap, har lite svårt att se det som god jounalistik dock. Men massmedia i dag är ju företag bland andra - dvs vinstmaximeringsprinciper är det som ska råda. Och då är det här ju faktiskt att beteckna som bra journalistik.

Självklart är det bra att dogmatiken inom feminismen förs fram och att man diskuterar faran av den _för_ feminismen. Problemen är dock inte feminismen per se, utan tendensen hos många människor att förhålla sig dogmatiskt till ideer. Och lösningen är definitivt inte att dogmatiskt kasta sig över Eva Lundgren för att... för att vad? Inte heller att dogmatiskt kasta sig över hela feminismen i ett försök att... Ja, försök till vad? Inte heller består lösningen i att dogmatiskt kasta sig över hela den genusvetenskapliga forskningen i ett försök att... Ja, ett försök till vad?

Å ena sidan så vill man slita Eva Lundgrens forskning i stycken, och gärna hoppa på den, å andra sidan så tycker man att en akademisk granskning av den är meningslös...? Det ter sig för mina ögon lite konstigt. Det är väl bra med en saklig utvärdering av kritiken? På vilket sätt är en saklig utvärdering av den för att lägga fram en "Institutionens uttalande om den" för media oönskvärd? Här ifrågasätts hela den akademiska humanistiska forskningen med referens till Eva Lundgren, och så menar man tydligen att den närmast ansvariga institutionen inte har anledning att göra ett uttalande?

Nej, nu replikerade jag definitivt inte enbart på det du sagt, Pirjo. Jag bara mer allmänt utvecklar min hållning i situationen och diskussionen omkring "könskriget". Jag är bara imponerad av din grundlighet beträffande att referera till kritiken av Eva Lundgren. Den är helt befogad och intressant. Jag anar en rätt vanligt förekommande typ av "storm i ett vattenglas" bakom. Vare sig det är ett gäng konstnärer eller ett gäng forskare så brukar intrigerna ibland växa sig rejält... intressanta... Minst sagt. Samtidigt så tror jag alla välkomnar ytterligare forskning omkring problematiken med våld i parförhållanden, gärna med ett könsmaktsperspektiv (Själva begreppet könsmakt behöver i sig inte betyda att män har mer makt än kvinnor i den enskilda situationen eller kontexten. Det är när man kombinerar könsmaktsperspektivet med en föreställning om att patriarkatet varit globalt och förhärskande som man kan använda den då uppkomna föreställningen som ett _hypotetiskt_antagande_ i sin analys. En hållning som sedan kan anammas som dogm av en person med tendens att förhålla sig dogmatiskt.)

#48  Andra genusforskares syn Pirjo
2005-06-11 11:39:44

Varför ser man sällan andra forskares syn i mediadebatten? Till exempel
professor Margareta Hydén, Stockholm
[länk]

Lena Widding Hedin, sociolog och lektor i folkhälsovetenskap på Hälsa och samhälle vid Malmö högskola, har forskat länge om könsrelaterat våld. Men hon har blivit exkluderad i många forskningssammanhang eftersom hennes forskningsansats inte är feministisk, menar hon.
[länk]

Renée Frangeur, Linköpings universitetForum för genusvetenskap och jämställdhet,
Linköpings universitet
[länk]
Gråt gärna - men forska:[länk]

#49  Som jag ser det så handlar åtminstone Pirjo
2005-06-11 11:54:09

mitt engagemang om hur vissa personer (Margarrta Winberg med flera) försöker införa vissa ideologier som utges för att vara odiskutabla sanningar och att oliktänkande avfärdas som okunniga. Metoderna för införandet av dessa åsikter tycks inte spela någon större roll. Personförtal, utfrysning med mera är inte vetenskapliga metoder, utan ohederligt politiska, anser jag. Att Eva Lundgrens teorier omhuldas ser jag bara som en bekräftelse på att de passar in i Margareta Winbergs (med fleras) syn på livet och världen.

"Ändamålet helgar medlen" som redan jesuiterna sa.

Som jag ser det har inte Evin Rubar förfäktat att någon annan specifik åsikt ska anammas i stället. Jag tycker att hon mer pläderar för åsiktsfrihet i stället för fanatisk åsiktsmonopol. Detsamma ser jag bakom hennes reportage om de muslimska friskolorna.

Jag läser just nu en bok om den japanska sekten bakom sarin attackerna i Tokyos tunnelbana 1995. Det är skrämmande hur en sekt kan växa sig stark under skydd av lagar avsedda att skydda religionsfrihet. Att ifrågasätta religiösa samfunds åsikter var förbjudet i Japan under efterkrigsstiden eftersom man hade dåliga erfarenheter av militärjuntans religionsförtryck före och under andra världskriget. Det gick således inte att kritisera sekten eftersom man gömde sig under täckmanteln "religion".

I dagens Sverige går det bättre att gömma sig under täckmanteln "vetenskaplig sanning", speciellt om man har en akademisk titel...

#50  Sv: Akademisk granskning av Eva Lundgrens forskning Kire
2005-06-12 17:57:14

Eva Lundgren skriver i DN Debatt idag http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&…

#51  #50 BonzoBill
2005-06-12 21:32:40

Hon skulle inte ha tagit avstånd från delar av materialet hon skulle ha gått vidare! Hur kan en professor berömma sig själv för att inte ha fuskat med materialet! Jag hoppas att man i materialet vid granskningen ska kunna se vilka psykologer barnen undersöks av innan de undersöktes av Eva och se hur mönstret ser ut. Här har hon haft ett enastående tillfälle att bespara barnen livslångt lidande som hon av ren dummhet eller lathet missat. Jag tycker att det är fruktansvärt.

Jag tycker verkligen synd om de som utsatts för hemskheter och lider efter sviterna av dessa. Även om de är verkliga eller framkallade så är de verkliga för dessa personer. Att utsätta barn för övergrepp är det värsta brott man kan begå. Att framkalla minnen av händelser som inte existerat borde vara lika straffbart som att utföra handlingarna. Det leder ju till samma eller kanske till och med värre lidande.

#52  #50 calle555
2005-06-12 22:58:56

"Hermeneutisk tolkningstradition" minsann. Det kanske är dags att nämna Alan Sokal http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/ och fnissa lite? http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a…

:)

#53  Sv: BonzoBill (#51) Linus
2005-06-13 00:13:49

BonzoBill skriver: "Här har hon haft ett enastående tillfälle att bespara barnen livslångt lidande som hon av ren dummhet eller lathet missat. Jag tycker att det är fruktansvärt."

På vilket sätt kunde Lundgren ha besparat barnen livslångt lidande?

#54  #53 BonzoBill
2005-06-13 00:57:07

Genom att spåra upp de som hade fått liknande vanföreställningar av samma psykolog och sett till att de skulle få vettig vård genast. Sett till att dessa psykologer blev granskade.
Behandlat barnen som människor och inte informanter.
Mindre hermeneutisk tolkning mera medmänsklighet. Efter tjugonde berättelsen som liknar spökflickans borde man som forskare pröva andra infallsvinklar. Eller enklare - börja tänka i stället för att bara slaviskt följa metoder.

#55  #50 Kire Den feministiska våldsförståelsens framgångar norrifra
2005-06-13 14:16:49

Påhoppen handlar om mer än min forskning.
De handlar om den feministiska våldsförståelsens framgångar.
Frågan är om denna hållning är accepterad också för oss feministiska forskare i den svenska jämställdhetens paradis?

Att människor söker stöd och legitimering hos rörelsen när deras argument eller beteende inte håller måttet är både tragiskt men ack så vanligt. Värre är dock att metoden fortfarande fungerar.

Tankarna flyger och far men nog borde hela den akademiska universitetsvärlden reformeras. Liksom journalistkårens berättartekniker.

#56  # 53 calle555 Krysset
2005-06-13 14:33:22

Får man fråga exakt vad du menar?

Jag gick till din länk och läste med intresse. Ja, minsann. Det där skulle jag nog kunna upprepa i de flesta sammanhang. I vardagslag utgår de flesta från sociala, "allmänt" accepterade "sanningar". Även i forskarsammanhang. Jag själv slog huvudet i det när jag läste socialantropologi, mitt första universitetsämne, och började ta mig en ordentlig funderare över vad forskarna talade om när de talade om mänskligt tänkande och medvetande. Claude Levi-Strauss t.ex. skrev ju en hel bok om detta, "Panse Sauvage", trots att han faktiskt inte relaterade till någon forskning inom psykologi eller etablerad sådan definition av medvetande och tänkande

Så jag gick vidare och läste psykologi p.g.a att detta fångade mitt intresse så mycket.

Oavsett om det handlar om naturvetenskap eller humaniora så är det ju på det här viset. Ofta "ser" man inte ens de kulturellt taget för givna begreppen eller "sanningarna". De bara oreflekterat används. Först när de ifrågasätts problematiseras de.

Men detta är just också en av de forskningsområden den hermeneutiska forskningstraditionen försöker ringa in och bringa förståelse om och av. För den som vill ha en kort presentation av den hermeneutiska forskningstraditionen så rekommenderar jag länken
http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000…?

Naturvetenskapare har innan trott sig vara immuna mot den här formen av problematik p.g.a själva sin forskningstradition, men eftersom all forskning både initialt och i slutändan måste relateras till ethos och meningsfullhet, dvs integreras i en världsbild som alltid måste vara selektiv och därmed en mytologisering av fakta, så gäller det här även naturvetenskaplig forskning och de subkulturer som växer fram omkring den.

Därför tyckte jag kommentarerna till "bedrägeriartikeln" var den mest intressanta läsningen. Dessväre så hade något hänt med den artikel vari publikationen svarade på Sokals tilltag. Men den var tydligen inte så lysande enligt en annan kommentarer.

Menar du att Sokals "experiment" (som ju faktiskt inte utvärderade all forskning, utan var speciellt riktad i just _en_ riktning av outgrundliga anledningar) visar på att hermeneutisk forskning är bluff och båg? Ovetenskaplig? Hur relaterar det till ämnet filosofi? Vetenskapsteori i stort? Idéhistoria?

Jag tycker nog att Sokals "experiment" lider av samma brist som Eva Lundgrens forskning omkring Slagen Dam - man har riktat sig och begränsat sig på ett sätt som gör att det blir svårt att dra de slutsatser man drar. Eva Lundgren frågade inte om mäns upplevelser av våld i parrelationer, så hon har ingen jämförande siffra. Sokals "experiment" riktade sig enbart till en specifik publikation i stället för att utsätta en mängd vetenskapliga publikationer för liknande "experimentartiklar" som på samma sätt kunde avslöja i vilken grad man utgår ifrån taget för givna "sanningar" inom den egna traditionen.

Det är min spontana reflexion. Men jag undrar varför du gjorde den här kommentaren och hänvisningen...?

#57  #55, #56 BonzoBill
2005-06-13 16:09:50

Det var en bra http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000…? särskilt avsnittet i början:

"Under medeltiden blev hermeneutiken reducerad till bibeltolkningslära. Följaktligen var det huvudsakligen präster och munkar som hade tolkningsföreträde. Det fanns emellertid inga krav på vetenskaplig stringens i tolkningarna, vilket ibland kunde ta en ända i förskräckelse, som under de häxprocesser som nådde sin kulmen under 1600-talet."

Och nu har ni fått er häxprocess. Synd att inte hermeneutiken talar om hur man kommer ur denna process. Kunde ni inte ha varit lite mera självkritiska? Räcker det inte med lidande och trasiga själar?

Jag förstår att det är lätt att vara efterklok men här handlar det ju inte i första hand om en felaktig teori utan om människor som lider. Det måste väl ändå gå före akademisk prestige.

Det står mycket i länken om forskarens ansvar, ta det ansvaret.

Jämför med bilderna från fånglägren i Irak, om det fanns sataniströrelser som parterade foster så skulle det finnas hur många bilder från avhoppare som helst. Dessa bilder skulle på samma sätt spridas över hela världen.

#58  #56 Krysset calle555
2005-06-13 17:08:13

Alan Sokal lyckades få en ren nonsensartikel http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/tran… publicerad i ansedda Social Text http://muse.jhu.edu/journals/social_text/ , vilket av många ses som en rolig drift med en tradition där elegant ordbajseri blivit viktigare är substans.

Något säger mig att du inte håller med. ;)

Du frågar mig vad jag menar, och jag kan säga att jag personligen föredrar förnuft, bevis och logik framför postmodernistisk hypersubjektivitet. Jag tycker att Eva Lundgren är ett skräckexempel på vad det senare kan leda till.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?