feminetik.se feminetik.se

Just nu 20 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Äktenskap och giftermål


Gå till senaste inlägget#1  Äktenskap och giftermål norrifra
2005-05-08 16:42:45

"Varför vill jag gifta mig? Varför vill jag få den bekräftelsen från en man? Jag vill också! " inläggen är från tycka.

Giftermålet och äktenskapet är en reflexion från den samhälleliga strukturen och den rådande kulturen. Det av staten sanktionerade giftermålet återkastar därför på tydligaste sätt samhällssystemets värderingar. Mer varför Staten som sådan skall blanda sig i, d v s officiellt stadfästa äktenskapet genom halvmytiska företrädare, människors juridiska relationer med varandra är tämligen obegripligt.

Giftermålet och äktenskapet har numera i stort sett bara en grundbult kvar: ” När en man och en kvinna gifter sig med varandra får de giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt, utan en fordringsrätt i den andra makens egendom, en rätt till halva värdet av den andra makens egendom.”.

Varför detta är så eftersträvansvärt är också tämligen obegripligt. Äktenskapsförord kan reducera äktenskapet till sambo-lagens föreskrifter. Eller tvärtom, om man så vill.

Så kanske det är de inbillningssjuka männen och kvinnorna som försöker hitta en metod för att strukturera upp sin relation som vill gifta sig? Kanske det är så att man med trons hjälp i olika former försöker åstadkomma något stärkande, genom att utföra en slags ed under rituella former, för att på så sätt skydda sig mot de våldsamma attacker man innerst inne vet drabbar alla slags relationer. Eller kanske man försöker fånga och stänga in den flyktiga lyckan som man anar bara är tillfällig? Eller är en ingrediens i äktenskapsspelet att man inte vill ta fullt ansvar för relationen och vårda den och genom äktenskapet som formalitet tror att man hittat en genväg? Eller tror man att man får en slags makt över ens partner?

För egen del tycker jag Staten borde dra sig ur detta märkliga spel. Om människor vill relatera sig till varandra på olika sätt så kan de kalla det vad de vill. Allt sådant saknar dock juridisk legitimitet. (En parantes: Knutby-folket gifte sig enlig sin tro men inte enligt svenska Statens ”tro” och kunde på så sätt uppbära änkepension. Inget olagligt i det.)

Under vikingatiden i Skandinavien gjordes inte så enormt stor skillnad på inom äktenskap födda barn och utanför. Arvslagar gällde i allmänhet också för en stormans frillobarn, och socialt sågs det inte nödvändigt över axeln. Med kristendomen och lutheranismen så förändrades synen på såväl sexualitet och äktenskap. Att gifta sig i kyrkan är ett i Sverige jämförelsevis sent inslag. Fram till 1700-talet firades bröllop genom ett stort gille och äktenskapet ansågs ha fullbordats genom sänggående inför vittnen.

Sex utanför äktenskapet är i vissa länder och inom vissa religioner ett brott. Vi behöver dock inte bry oss så mycket i dessa primitiva länders och kulturers idéer. Människor kan leva ihop med hur många som helst och göra vad de vill såvida båda/alla parter är positivt inställda till det förhållande man etablerar.

I svensk lag finns följande hinder mot äktenskap:

* Ålder - Du som är under 18 år får inte gifta dig utan tillstånd.
* Släktskap - Ni som är nära släkt får inte gifta er med varandra.
* Du som redan är gift/registrerad partner får inte ingå nytt äktenskap.
Äktenskapsbalk (1987:230) säger också följande:
1 § Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man. De som har ingått äktenskap med varandra är makar.
2 § Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.
3 § Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.
4 § Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas.
5 § Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad.
2 § Har upphävts genom lag (1988:1254).

En ny brittisk undersökning visar att minst hälften av alla män har någon gång varit otrogna. Siffran är nästan lika hög för kvinnor. Expressen 2005-04-01
[23,6% av kvinnorna] och [15,6% av männen] svarade ja på Aftonbladets webbfråga "Har du haft sex för att främja din karriär?" den 30 mars 2004.

#2  Sv: Äktenskap och giftermål Karra
2005-05-08 16:51:48

Vad hade sex för att främja karriären med saken att göra?

#3  #2 (Karra) sex och karriär norrifra
2005-05-08 16:57:53

Karriär är en viktig del av vårt livsmönster. I den finländska äktenskapslagen står paragrafen om trohet osv fortfarande kvar. Karriär är kanske viktigare än trohet. KAnske fortfarande finns det en struktur eller tänkande om trohet som hör ihop med äktenskapet. Fast man i Sverige har påpekat att trohet inte alls hör ihop med äktenskapet (genom att ta bort paragafen om trohet), dvs man kan snedtolka det om man så vill till att man säger att otrohet i äktenskapet är helt ok. I alla fall så står det så.

#4  Sv: Äktenskap och giftermål Karra
2005-05-08 17:06:35

Jag fattar fortfarande inte vad det har med äktenskap att göra. Vi vet ju inte om de som svarat i AB's webenkät (som kanske inte är helt tillförlitlig som källa) var gifta eller ej.

#5  #4 (Karra) norrifra
2005-05-08 18:00:59

Webb-enkäter är ju inte så statistiskt starka att hänga upp sig på, så man får väl ta dem för vad de är. De återspeglar ju bara de som läser tidningen under en viss tid när frågan ligger ute. Visst är det möjligt att de som svarat är ensamstående allihopa. Men det kan ju också vara så att de återspeglar en viss del av människornas livscykel. Den tidsperiod då människor gör karriär. Den tidsperiod då många är gifta. Jag gissar att så är fallet. (men återigen, jag kan ju ha fel).

Äktenskapet vilade tidigare på två fundament. Ekonomisk integration och samgående mellan parterna. Trohet mellan parterna. Båda hänger dessutom ihop. Vid en integrerad ekonomi så är det troligt att båda parter kräver en viss (eller ganska mycket) trohet av varandra. (Ungefär som EU). Man litar på varandra.

Äktenskapet ger trygghet, ekonomisk trygghet, samhörighet och tillit.
Är detta mitt påstående korrekt så är det svårförståligt att förstå om det nu också är korrekt att människorna i äktenskapet vänstrar för att få tillgång till mera makt och större ekonomisk rörelsefrihet.

I alla fall så tycks det mig som om människor lurar sig själva och/eller vill leva på mjuka dunblå moln.

Den här webb-frågan kanske inte är så viktigt att man behöver fundera över riktigheten i dess svar alltför mycket.

Frågan är varför männsikor suktar så efter att ingå i det äktenskapliga ståndet? Frågan är också om kvinnor vill det mera än män? Om det är könsdifferentierat - varför?

Jag vet inte varför. Det tycks inte ge så mycket mer än för många (de som skiljer sig) en mängd besvikelser och/eller kortare perioder av lycka.

#6  norrifra kezo
2005-05-08 18:13:58

Vi är präglade av Hollywood-romantik och att hitta "Den Rätta", trots att hälften av alla äktenskap förr eller senare spricker. Kanske är kvinnor extra präglade. Prinsessdrömmen om prinsen på den vita hästen, matas många med redan som småflickor. Jag tror inte att pojkar matas med detta på samma sätt.

Jag vill poängtera att jag absolut inte tycker att det är fel att gifta sig. För mig duger det emellertid gott att leva som sambo. Eller för den delen särbo. Än så länge. Tillökning skulle dock kunna få mig att flytta ihop och ev. gå till en vigselförättare, av praktiska och juridiska skäl.

#7  Sv: Äktenskap och giftermål Peggy
2005-05-08 18:36:28

Kezo, varför är du fast i drömmen om samboskapet när så oerhört många samboförhållanden spricker?

#8  Sv: Äktenskap och giftermål norrifra
2005-05-08 18:43:07

Jag har inget emot om folk gifter sig och på vilket sätt de gör det spelar ingen roll heller. Fest och sammankomst är alltid trevligt. Jag är dock juridisk medlem av vårt svenska samhälle och jag begriper inte varför jag skall sanktionera denna konstiga rit och ritual i form av Svenska Staten och dess lagar. Folks innebördes ekonomiska relationer är fråga för advokater tycker jag. Barns rättigheter är fastställda i ett helt annat lagrum. Vad jag har för irritation här emot är dock ganska ointressant.

Hollywood-romantiken kom väl på 50- 60-talet. Att hitta den rätte/rätta har nog anor längre tillbaka. Men att hitta den rätta/rätte är en god och trevlig dröm. En bra målsättning. Ett riktigt förhållningssätt.

Men det ger ändå ingen bra förklaring till äktenskapslockelsen. Om du inte menar att när man gifter sig så baserar man ut att "nu har man hittat den rätte/rätta". Eller att man genom äktenskapet fastslår att den man gifte sig med måste vara den rätte/rätta. Att äktenskapet förändrar en någon till att bli den rätta/rätte.

Det låter som om du menar att kvinnor hellre vill (har större behov av att) gifta sig än män (prinsess-syndromet). Kan så vara. Nu tror jag prinsses-matningen bara är en viss del av det hela. Så jag förmodar att det finns fler ingredienser i detta önskemål och dragningskraft.

#9  Peggy #7 kezo
2005-05-08 18:46:08

Det är jag inte. Men får man barn, är det oftast mer praktiskt att bo ihop än att inte göra det. Det kan även vara mer praktiskt utan barn, av ekonomiska skäl.

#10  Sv: Äktenskap och giftermål Peggy
2005-05-08 18:51:24

Och varför är du fast i drömmen om att leva med någon och ha barn, då de flesta förhållanden där man har barn spricker?

Och så dör ju barnen, varför är du fast i drömmen om barn?

#11  Norrifra #8 kezo
2005-05-08 18:52:55

"Men att hitta den rätta/rätte är en god och trevlig dröm. En bra målsättning. Ett riktigt förhållningssätt."

Vad menar du med "riktigt"? Visst kan det vara trevligt. Men finns det verkligen "rätt" och "fel" här?

"Men det ger ändå ingen bra förklaring till äktenskapslockelsen. Om du inte menar att när man gifter sig så baserar man ut att "nu har man hittat den rätte/rätta".

Det tror jag är ett vanligt skäl för många.

"Det låter som om du menar att kvinnor hellre vill (har större behov av att) gifta sig än män (prinsess-syndromet). Kan så vara. Nu tror jag prinsses-matningen bara är en viss del av det hela. Så jag förmodar att det finns fler ingredienser i detta önskemål och dragningskraft."

Absolut, jag spekulerade bara. Och det stämmer inte så bra in på min egen bekantskapskrets här i Sverige. Men i England mötte jag mycket av den attityden. Att gifta sig var nästan som att bli befodrad på något sätt. För kvinnor.

#12  Peggy #10 kezo
2005-05-08 19:01:56

Ja, Peggy, varför är jag fast i drömmen att leva? Förr eller senare kommer jag ju ändå att dö.

#13  Sv: Äktenskap och giftermål norrifra
2005-05-08 19:07:48

Intressant om England och dess kultur.

Fel och rätt finns väl inte.
Eftersom den rätte/rätta inte existerar och hon/han alltid kanske ändå kan dyka upp bakom nästa busskur så kanske det smartaste i alla fall är att ta tag i någon som inte redan är upptagen. Annars kanske man blir utan.

Konkurrens kontra tiden man har råd att vänta tills någon är tillräckligt rätt. Att äkta sig blir då kanske att lägga rabarber på någon, så den inte tas av någon annan. En slags halv-säker time-out-period då man möjligtvis får tid att fundera och se sig om en mer rätt utan att riskera för mycket, förhoppningsvis.

Tjaa?

#14  Sv: Äktenskap och giftermål Peggy
2005-05-08 19:23:41

ja?

#15  #12 (kezo) + #10 (Peggy) dö? dör? död? Vad för nåt? norrifra
2005-05-09 09:04:55

Hur vet ni det?

Vad är det som dör?

Era gener lever delvis vidare i era barn.

Era molekyler lever samtliga vidare på olika sätt och i olika tidsrymder vidare i andra varelser. Vi förmultnar till små beståndsdelar. Dessa delar upptas därefter av andra levande varelser; bakterier, svampar, maskar, blommor, gräs, betande djur, köttätare och nya människor.

Era komplexa tankar, "själens yttre rymd", era knuffar och påverkningar på er omgivning under hela er livstid lever som rörelse (som på varandra studsande biljardbollar eller ringar på vattnet) och förändrar i oändlighet framtiden. Kanske inte så mycket. I alla fall lite grand. Visserligen alltmer uttunnande. Ibland rejält beroende vad man gjort av sitt liv.

Så är det. Det ni kallar död är ju vad jag beskrivet ovan. Denna er "död" är ju full av liv och rörelse. Det var alltså ett dåligt argument både för det ena och mot det andra.

Livet är ingen dröm. Drömmar kanske kan dö men livet fortsätter tills universum imploderar och sedan vidgar ut sig igen, d v s det finns inget slut bara en fortsättning. Så våra molekyler kan ju stråla samman i en avlägsen framtid och råka knuffa till varandra på ett sådant sätt att vi uppstår igen. Eller så lever vi som blommor i prinsens och prinsessans park eller så är vi så uppsplittrade att vi har svårt att få grepp om det mesta. I alla fall så har vi andats samma syremolekyler som Xantippa och Sokrates gjorde under sin levnad.

#16  Norrifra kezo
2005-05-09 11:56:02

Hur vet du att livet inte är en dröm? Eller som Morpheus i Matrix frågar : "What is real?"

Nej, ärligt talat, så tror jag också på någon sorts återfödelse - andlig eller biologisk eller bådadera. Det är därför jag lever.

Däremot tror jag inte stenhårt på giftermål (för att återknyta till ämnet.) Och jag tror att det (ibland) kan finnas andra motiv till att gifta sig än stark kärlek, även i västvärlden. Så som vår romantiska tvåsamhetskultur, omgivningens förväntningar etc.

Därmed inte sagt att det är fel, eller mer konstigt, att gifta sig än att vara sambo. Och jag är själv en obotlig romantiker, på vissa sätt... ; )

#17  Sv: Äktenskap och giftermål norrifra
2005-05-09 12:44:55

Det var tryggt att höra.

Men frågan "Hur vet du att livet inte är en dröm?" var knepig. Tål att tänka på ett tag. Betydligt lättare att svara på är vad som kom först : Hönan eller ägget?

#18  norrifra Kalle
2005-05-09 13:16:54

Tuppen kom först...

#19  #18 (Kalle) Tuppen? norrifra
2005-05-09 17:04:28

Det är möjligt att tuppen kom före hönan. Det vet jag inget om. Däremot kom ägget både före hönan och tuppen.

#20  Norrifra Kalle
2005-05-09 17:20:52

Det var ett skämt.
Du vet, tuppen "kom" först, annars hade det inte blivit något av ägget...

#21  Sv: Äktenskap och giftermål norrifra
2005-05-09 17:47:20

Aha. Så det var så det var.
Jag anade att det var något jag inte hajade.

Så då säger jag väl som så att det var krokodilhannen som var först.

#22  #17 jonb
2005-05-10 11:29:45

"cogito ergo sum". Vad spelar det för roll om livet är en dröm, förutom att man kanske borde tänkt lite mer på vad man åt innan man somnade?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?