feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Fördelarna med homosocialitet


Gå till senaste inlägget#1  Fördelarna med homosocialitet Robert
2003-11-10 15:27:26

I ett inlägg i ett forum alldeles härintill diskuteras homosocialitet (d.v.s. att människor bildar grupp med människor som tänker lika). Jag tänkte även här starta en diskussion om det.

Själv tycker jag att det är en fördel om alla människor i en grupp följer samma spelregler och normer. Det är till exempel en vanlig norm att man inte avbryter någon som har ordet på ett möte, och det är ju bra. Altså finns det normer för hur vi ska umgås som är bra. Jag tycker också att företag och maktstrukturer måste kunna ha normer av det här slaget där bara de som följer normerna belönas.

Det kan kanske hävdas att det på många arbestplatser råder en manlig norm som härstammar ur den manliga könsrollen. Den normen betecknas av informella hierarkier och värdet av att veta sin plats och inte göra känslomässiga utsvävningar. Jag anser att den normen är alldeles utmärkt för att stora organisationer, och att de normer som förknippas med den kvinnliga könsrollen inte är lika lämpade. Därför anser jag att den stora utmaningen är att lära kvinnor att följa de manliga normerna så att de har samma chanser att lyckas i arbetslivet. Kvinnor måste lära sig den vidare betydelsen av begrepp som lojalitet, trofasthet och idealism (vilket inte är en del av den kvinnliga könsrollen om man bortser ifrån en överdriven lojalitet mot familjen). Kvinnor måste lära sig betydelsen av individens uppoffring för mänsklighetens bästa. Eftersom många anser att könsroller är inlärda så borde det inte vara något problem heller, om unga tjejer börjar uppfostras som killar så kommer vi mycket snart att ha det jämställt på arbetsmarknaden. Det är väl det alla vill här ellerhur?

#2  Homosocialitet - Asian Way Knölen (Billy)
2004-08-23 13:45:15

Inom den kampsport som jag praktiserar är homosocialiteten väldigt tydlig under träningarna. De personer som har liknande mål med sin träning hänger ihop mest. Hierarkin är tydlig. Var man står någonstans i lokalen är beroende av hur länge man man tränat. Instruktionsmanualen innehåller tydliga anvisningar om hur alla skall bete sig i lokalen. Hur stort ansvar en person har är beroende av dennes rang osv... Könsrollerna är obetydliga eftersom prestation är vad som ger ansvar och det inte spelar någon roll om det är en kvinna eller en man som visar ett visst moment. Jämställdhet råder då en kvinna med svart bälte är lika repekterad som en man med svart bälte och har lika stor rätt att visa ut bråkiga elever från lokalen. Sålunda råder jämställdhet under träningarna.

Dock är alla normer satta efter män och vad män klarar av. Hela sporten genomsyras av manliga attribut. Landet sporten kommer ifrån har väldigt tydliga könsroller och systemen är satta utefter vad män förväntas klara av maximalt. Exempelvis har kvinnor mindre tjocka brödor att krossa eftersom de inte kan bli lika starka som männen. Är denna kampsport en del av patriarkatet eller inte? I praktiken kan en kvinna skaffa instruktörsgrad och starta en tjejgrupp om hon vill. Då skulle du ha kvinnor som är kvinnor under manliga normer. Å andra sidan skulle de aldrig kunna bryta dessa normer eftersom de då inte längre tränade kampsporten ifråga.

Kan dessa kvinnor frigöra sig från patriarkatet? Vad skulle dylik frigörelse kunna uppnå i form av fördelar och nackdelar? Finns det orsaker för denna frigörelse eller är det rådande systemet det optimala för att kunna utvecklas inom sporten? Vad är bäst? Att göra som man vill eller att ha bästa förutsättningarna för att utvecklas maximalt?

Jag ger ingen tydlig koppling till den feministiska diskursen men det borde finnas tillräckligt med tänkbara kopplingar i min text för att man skall kunna hitta poänger om man tänker efter.

#3  Det... JoeHill
2004-08-23 15:06:22

...finns väl fördelar med allt beroende på vad man vill uppnå. Vill man uppnå någon typ av utopisk jämställdhet så är nog homosocialitet inte det bästa.

Personligen tror jag att ett rättvist/jämställt samhälle är omöjligt att uppnå och typ ännu mer omöjligt att uppräthålla. Människans drivkraft är egoism. Utan egoism hade vi inte haft ericsson, volvo, atra etc. Egoismen segrar alltid,,, ,,,tyvärr.

#4  Feminism och homosocialisering Thomas
2004-08-23 15:32:48

Varför homosocialitet pågår inom feminismen?

När Maria-Pia Boëthius säger:"Mannens utstuderade feghet" är det just ett sätt att etablera verklighet hos kvinnor.Ideen glider över till män är fega och är inget att lita på emotioner som likgiltighet,ogillande,hat uppstår.

Vad vi har nu är en homosocialisering,i genomsnitt; hos kvinnor som gör att de fungerar sämre i samspel med män.Samhället fungerar sämre i och med att det blir svårare att sammarbeta i den viktigaste uppgiften män och kvinnor har tillsammans att uppfostra barn.

Försämringen är mätbar i form av sämre betyg och sämre välbefinnande hos barn,

Homosocialisering är viktig och det gäller att inte låta förtryckare sköta den.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?