feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Maktstrukturer


Gå till senaste inlägget#1  Maktstrukturer Joss
2005-04-04 13:46:17

I en tråd om det nya feministiska initiativet (F!) skrev signaturen Evon bland annat följande;

"för övrigt räcker det ju med att se sig omkring (här t.ex.) för att fatta att män kämpar med näbbar och klor för att försvara sina positioner (och gradvis förlorar hoppeligen), vilket ger att män inte naturligt är bättre än kvinnor på att leda eftersom de då inte skulle behöva kämpa".

Det första jag undrar över är om män först och främst kämpar som kollektiv mot kvinnor (i någon outtalad sammanslutning) eller om de kämpar som individer utifrån sina olika positioner?

Jag har själv en 10 årig erfarenhet som managementkonsult inom större organisationer inom alla sektorer. Visst är det ju onekligen så att de flesta maktstrukturerna består av män i de ledande positionerna. Dock finns det undantag både här och där.

Det som är spännande är att de organisationer som har övervägande kvinnor i maktpositioner också är de organisationer som har den starkaste hierarkin. Det är de organisationer som står längst ifrån tanken att styra organisationen med alternativa karriärvägar och mot processinriktning.

Vid de samtal jag haft med olika befattningshavare genom åren förmärkts det tydligt en skillnad i att de kvinnliga toppcheferna i kvinnliga organisationer i liten utsträckning vågar släppa detaljstyrning. De lägger stor vikt vid de operativa detaljerna till nackdel för det som är deras egentliga uppgift att arbeta med strategi och vision.

De kvinnliga mellancheferna i den kvinnliga organisationen uttrycker i en ökad omfattning att de känner sig kontrollerad på ett helt annat sätt i sin chefsroll av den kvinnliga toppchefen än vad de tidigare varit van vid från organisationer med manligt ledarskap.

I mina intervjuer angående rollerna chef och ledare är det tydligt att kvinnor i ökad utsträckning vill se sig som chefer (jag bestämmer) medan männen oftare betonar att de vill betraktas som ledare (jag vägleder).

Det jag märkt genom ären under mitt arbete med de olika organisationerna har otvetydigt satt spår i min verklighetsuppfattning. Jag är inte beredd att köpa argument om att kvinnligt synsätt skulle vara mindre makt- och strukturbildande.

Jag påstår inte att mina erfarenheter ger hela sanningen, men det ger åtminstone så pass mycket att uppfattningen om att ett kvinnligt synsätt helt skulle avvika från det rådande måste kunna avfärdas.

#2  Ovanligt Gullegubben
2005-04-04 14:24:23

"Det som är spännande är att de organisationer som har övervägande kvinnor i maktpositioner också är de organisationer som har den starkaste hierarkin. Det är de organisationer som står längst ifrån tanken att styra organisationen med alternativa karriärvägar och mot processinriktning."

Någon sådan organisation har jag aldrig arbetat i så jag har ingen aning om jag törs hålla med dig. Jag kan inte hålla med om påståendet att kvinnor måste vara mycket bättre än män för att nå lika långt, inte vad gäller höga kvinnliga tjänstemän och chefer i alla fall, de dummaste exemplar jag träffat har varit minst lika dumma som sin manliga motsvarigheter.

#3  #2 Joss
2005-04-04 14:49:57

"så jag har ingen aning om jag törs hålla med dig.".

-Det är inget tyckande från min sida. I de aktuella undersökningarna som gjordes rörandes det området, blev utfallet så.

Undersökningarna är beställda för var och en av de olika organisationerna för att analysera respektive organisations egen förhållning till olika nyckeltal. Att göra en jämförelse manligt och kvinligt mellan de olika organisationerna har inte ingått i uppdraget. Att jag har tillgång till resultaten gör dock att jag kan dra dessa slutatser.

Observera att jag inte säger att de är allmängiltiga, men åtminstone vägledande i en viss riktning.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?