feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Få slut på våldet mot kvinnor


Gå till senaste inlägget#1  Få slut på våldet mot kvinnor najooh
2015-03-08 17:01:00

Runt om i världen är våld mot män mycket vanligare än våld mot kvinnor (med några få undantag) har alltid varit så. För några veckor sen hörde jag en kvinna klaga hur mycket våld det är mot kvinnor och hur osäkra gatorna är (för en kvinna), Än om våldsbrott emot män är mycket vanligare än mot kvinnor på Svenska gator.

Varför klaga på våldet mot kvinnor när våldet mot män är större.

#2  Sv: Få slut på våldet mot kvinnor peter242
2015-03-09 15:36:40

Det handlar om att hålla fast vid gamla könsroller och om att tilldela människovärde utifrån kön. Mäns lägre människovärde gör att mördandet av män blir ett perifert problem i jämförelse med sorgsna, fördrivna eller misshandlade kvinnor. Därför var det inget problem för majoriteten av de svenska riksdagspartierna att i grundlagen från 2010 behålla möjligheten att vid behov endast tvinga ut killar i krig.

H. Clinton uttrycker det så här:
"Women have always been the primary victims of war. Women lose their husbands, their fathers, their sons in combat. Women often have to flee from the only homes they have ever known. Women are often the refugees from conflict and sometimes, more frequently in today’s warfare, victims. [...]"

http://clinton3.nara.gov/WH/EOP/First_Lady/ht…

Även vid myndigheters hanterande av relationsvåld värderas offer och förövare utifrån kön. Och åtgärder, straff och resurstilldelning är diametralt olika beroende på vilket kön förövare och offer har. Detta trots att flera hundra studier världen över visar att det är lika vanligt förekommande med kvinnliga som manliga förövare så väl som offer.

För att motivera upprätthållandet av differentierad människovärde med annat än ärligt uttalad sexism så etablerades dogmen om patriarkat och tillhörande maskineri för att förmedla tron. Det du upplever är en del av detta.

#3  Sv: Få slut på våldet mot kvinnor Shallow
2015-03-09 17:06:20

Krigshets och öht vapenindustrin är skapad av män, via män som dragit in kvinnor i den exklusivt mansdominerande våldskulturen som per se, måste uppodlas - att du inte förstår et, är närmast skrämmande brist på allmänbildning, utöver den vad som tycks bristfälliga insikt om vad genusteori i sin praktiska motsvarighet de fakto är.

Det är väldigt stora allomfattande hjul som är i spinn där vi talar våldsmekanismens hela processande, förstår inte hur man kan upprätthålla så här skev förståelse som dessa två insändare drar runt med här - liknar inget mer än offerspelande.

Feminism är ju faktiskt en upplysningcentral närmast, i att just uppmärksamma hur pojkar men också flickor sugs in i våldsspiraler via ofta extremt sofistikerad könsmaktspsykologisk retorik. Krävs att man läser på lite mer än tycker sig fram och upplever lite vi-dom-känslor.

Dels fostras eller rättare sagt har könsmaktordningen en grundlig motivation mening och mål, vad om inte att upprätthålla legitimt våld och legitim överordning, i sådan här slags våldets överordning spelar det ingen roll om makten ligger i flickans eller kvinnans händer, så länge ärenden hålls inom de syften som avsetts : att upprätthålla krigsberedskap och stridslust.

För det krävs triggers. som spelar på bl.a emotionella begär kommet ur flummig diffus känslotyckanden ur luften, ju diffusare desto mer gynnande eftersom det retar upp med irrationell argumenteringsteknik att gå rakt in i fällor. Så ja det är strategi och lek med människor i allra högsta grad, skulle spelindustrin ENBARTY producera för att det är ett nöje? Det har blivit farliga nöjen, det vi ser är inte lite upplevelser enbart, utan just att ha uppnått målen med att splittra för att ge sken av att det inte alls finns agendor som lurar i bakgrundskulisser med utstuderade agendor som sagt.

Klassisk retorik och unken 20-tals bakåtsträvande självömkan, är vad du uttrycker här.

Det finns nuförtiden, för dem som missat, fredsagendor där efterfrågan hålls för ökad, inte minskad demokrati och anspråk på framåtsträvanden med ökad kompetens, inte bakåtsträvande stampande i 20-tals träskens illaluktande mannövrar och underminering av allt som hotar naturens självsorterande genetik, med starka apor i förgrunden och undergiven hormonstinn vildapsklättring körande bakom. Men visst, pratar vi fri kapitalism med icke-reglerande marknadsmekanismer, så givet att det är synd om män, som ju enligt dig är dem som är utsatta. I bakvänd psykologiskt rollspelande möjligtvis, i verkligheten är SD hotat och högern fick nyss retirera litegrand. Det sårar maktsfärer och ger ju självklart inte samma automatiska garantier om samma smidiga inkomstflöde lättförtjänat via lite lätt och ledig parlamentaristiskt ordsnideri. Säger sig självt att feminism inte försiggår inne i parlament eller att teoribildning med genusteorier, tar sin lilla tid att förstå, vem säger att det ska vara lätt att förstå teorier? Det kräver mer än handgemäng och social kompetens och eller aktiv massmediebevakning, om så medial feminism har något annorlunda agenda än konkret feminism, eller jag säger hellre, humanism med sinne för också detaljer, där kvinnor ingår med all den detaljrikedom den flödande mansdominansen inte riktigt inberäknar om vi räknar nationalekonomiskt.

Nationalekonomiskt sätt lönar sig huliganism och snabbutryckningar, jag tror nog att statistiskt sett också ambulansförare oftare är män än kvinnor. Men sen då?

Idrottare och sportare, är överlag också mest bestående av män, än sen? Vad har det med saken att göra. Tvingas fotbollsspelare ut på bollplanen av kvinnor att lida nederlag där och sedan i gatlopp och allehanda vidare sammanhang där man så gärna kopplar ihop sina skador med plötsligt inte alls sporten, oavsett vilka sporter som idkas? Taktiska utspel tycker jag fjärmar sig feminism till ett allmänt spontangnälleri, du förlorar relationen till feminism, som det står överst att JÄIF ska hålla.

Nej i relationsvåld värderas över våld. Blanda inte ihop underbemanning och sparkrav och knappa resurser med icke uppdaterad juridisk kompetens, med känslan av att "hon", alltid "får" rätt.

#4  Sv: Få slut på våldet mot kvinnor Shallow
2015-03-09 17:55:56

Det är vetenskapligt belagt, att kvinnor utgör första måltavlor vid eskalering av konflikter. I könsmaktsordningens ABC vilken överensstämmer med faktuell realism, utgör alltså intellektualiserandet av vem det är mest synd om, som en enbart löjeväckande fars för ordproducerandets skull.

Det är mer än uppenbart hur maktlös kvinna generellt beskrivs så fort krigsneurosen förtätas elelr ligger om knuten på en t.ex ptsd-drabbad person. Om än det är simulerat och rolig lek så kan det vara faktum att måpnga nu har krigserfarenheter och svårare att komma ner till normaltillstånd med normalt fredlig världssyn på dagliga tillvaron redan.


Många män fostras dessutom och premieras för att upprätthålla beredskap, som om vi i Sverige f.n står i brinnande krig. Från lågstadiet upp och ut kommer virrpannor med en retorik så skadad att man skulle kunna tro att vi lever i tredje världen med den enkla djungelpsykologin som enda andliga spis någonsin.

Det kan ha med internethets och spelmissbrukandet att göra, det kan tyvärr ej förnekas, att man eldar upp genom att livligt belöna för att lära de små vad som lönar sig och hur män fostrar pojke. Gammal som sagt mycket neanderthalinfluerad eskapism det, i simulant slags anda som faller platt till marken oavsett.

Då det brister i sin insiktslöshet, men spelar på primitiv polemik mellan flicka pojke med idag också flickor mot flickor, så pervers det är med våld : önskvärt framodlat framprovocerat våld, påminner om manbarhetsprov som sker i underutvecklade länder. Ändå nämns svenska förhållanden. Blanda inte korten, precisera i så fall hellre. Och betänk också hur mycket det är värt att undvara kunskap för de yngre, innan de går loss och fortsätter "träningarna" utanför arenorna eller upplärningsstationerna så kallat, i hur de ska agera som sig bör, för att få sina efterlängtade belöningar och slippa halka efter som nobodies.

Mobbing är förvisso ett tema, diagnosticerade vildhjärnor med påbackad acceptans för mer livligt engagemang i våldsfärhärligandet, är liksom en annan modul i begreppet våld rent allmänt sett.

Gatuvåld kan vara oprovocerat javisst, relationsvåld kan ha förvecklingar i andra orsaker än just kön, medan sexismen är strikt kopplad till könsnorm där juridisk praxis genomgående hanterat man och kvinna som "lika parter" men det är fortfarande sexistiska element inkorporerat, inte minst rättsväsendet bevisar att våldsmakare ges både tidsyutrymme till försvar och ofta kommer det mer än vl till undsättning i försvarsstrategin. Då är det väl ändå lite märkligt hur den utsatte mannen ensamt påhoppad av kvinna, har så många medförsvarare när det ju skulle handla om att han ensam är utsatt. Varifrån kommer förstärkningen då?

Om våldet nu inte är sexistiskt förankrat och välregisserat utefter könsnormativitetens med tillhörande rasism, planerade utkomst? där män drar med sig aggressiva frustrationer hem att landa där för fortsatt eskalerande missnöje, oavsett männen emellan har osämja i arbetsfördelning i verkstad företag, förväntad examen med öppnandet av nya dörrar och access med ytterligare belöning och medaljer eller på sportarenan eller det handlar om apors snoppmätning eller annan manlig s.k talang i manbarhet och duglighet, men någon att beskylla och dra in... där man i flocken är oense icke homogen, då blir det istället och automatiskt hon - den onda.

Klassiskt fenomen. Det har givit historisk kvalitetsstämpel på genusteorin i sin giltighet. Att han slår och om han inte slår, vill få henne att slå så hon uppgraderar sig i hans referensram för att sedan kunna säga att de båda är ansvariga.


Kanske p.g.a frispelande marknad premierar lika fispelande hetsporrar, våld och sexistisk hets med snabba poäng, vilket yngre sämre klarar av att öht hantera inte minst av att de långt ifrån säkert ens genetiskt är lämpade för sådana excessere, det är inte givet och genomskådar det dåligt, men de redan sponsrade och curlade när det vill sig, ignorerar och med det också dem med utomstående mandat och ansvar att se längre än inkomst och intäkt. Cynism.

Att sedan krigstraumatiserad invandring inte gör sig lika spårkligt hörda att kunna förklara sina ur sina rötter, framfostrade pojkideal och flickideal, kanske ger andra slags sammandrabbningar. I många andra länder står feminism inte utsatt på kartan. Det viftas bort och tycks svårare med orken att orka ta in det som ingående i gundutbildning på åtminstonde gymnasienivå humanism.


Det ger förstås sämre inkomster att behöva fördriva tiden med lösning för en del av befolkningen, läsa allmänbildning i vad marknaderna där ute ändå helst ser som enbart a pain in the ass och hinder för framkomlighet. Kanske sittning i ungdomsvård några år, brukar lägga sordi på värsta konspirationsteoretiska vurmen, det är ju vad man hör nu, väldigt låg ålder på våldsförövare och bedragare och tjuvar och banditer. En unge i full karriär förstår zero av normal språkflora, kan däremot länka och upparbeta x antal argumentationer att valsa runt med, uppblandat med råg i ryggen från diverse våldsromantiska idealister av olika fanatisk grad.

#5  Sv: Få slut på våldet mot kvinnor TalkingBad
2015-04-18 18:37:25

Shallow, män är valdsamma (och offer) för att könsroller har tilldelat uppgiften att ta fysiska konflikter till män. Det gör det för den skull inte till mindre värda offer i sig, pa samma sätt som vi inte kan strunta i vald mot svarta eftersom förövarna oftast är svarta.

Däremot anser jag att kvinnor ÄR mer skyddsvärda. Det är en instinkt snarare än resultatet av logiskt resonemang. Och vad folk alltid glömmer: biologiskt, socialt, och kulturellt är vi präglade av en existens fylld av faror, sjukdomar, konflikter, svält, och brad död som har utgjort 99.9% av den mänskliga existensen tills för ett par generationer sedan.

I en värld fylld av faror, där blotta överlevnaden är osäker, skulle vilket samhälle som helst som inte skyddar kvinnor och barn först dö ut inom ett par generationer. Bara för att säkerställa stammens överlevnad behövdes i genomsnitt kanske upp till fyra barn i en värld med enorm moders- och barnadödlighet. Med en medellivslängd pa runt 40 betydde det att varje kvinna var essentiell.

Även om vi är för jämställdhet, är det kvar att denna instinkt lever kvar. See sociala experiment pa youtube om hur folk reagerar pa kvinnors vald mot män och tvärtom. Till och med polygami var ett system som säkerställde att alla kvinnor hade chansen att försörjas av män med resurser, medan de fattiga männen inte tilläts fortplanta sig.

Detta kan vi inte ändra pa genom en kampanj. Men det är naturligtvis synd att just den rörelse som har monopol pa jämställdhet och utsuddandet av könsroller spelar pa just dessa instinkter när det gäller vald mot kvinnor.

#6  Sv: Få slut på våldet mot kvinnor Shallow
2015-05-09 19:32:25

TalkingBad sa:
Däremot anser jag att kvinnor ÄR mer skyddsvärda. Det är en instinkt snarare än resultatet av logiskt resonemang. Och vad folk alltid glömmer: biologiskt, socialt, och kulturellt är vi präglade av en existens fylld av faror, sjukdomar, konflikter, svält, och brad död som har utgjort 99.9% av den mänskliga existensen tills för ett par generationer sedan.
Men det har med vilken levnadmiljö det handlar om också, juenklare strukturen är och har ler traditionella strukturer, desto starkare tror jag att könsbunden stereotyp föreställning finns, i att dels bevara strukturen och för att bevara mer stereotyp föreställning om kön, gäller det att slå fast om de lägre instinkterna.

Se då skillnaden i den mer starkt urbana miljön, där enbart administration av varor och tjänster påkallar annan rustning och som omedelbart också ställer andra krav på medborgarna, som dessutom inte har den fasta familjestruktur som går på egna meriter , utan betydligt mer forcerade krav och andra marknadsprinciper ; självklart utmanar det könsormen.

Självklart kan vad som var s.k beskyddanvärt där och då i den mer provinciella kanske idylliska marknadsförande beskrivande argumentet , men taget ur samlar-samhället, där gammal är äldst, du verkar ha som referens i hur du tänkt dig jämställdhet, som det nästan verkar.

Jämfört eller se hur alltfler samhällen som genomgått urbanisering, ur redan mindre byar snabbt adapterar och jagar allt nytt och vill veta vill mer och vill vara med på alla rättigheterna , som samhällsmedborgare ju har så fort de är uppkopplade, inte bara exploatering, tekniskt avancerade framgångar ständiga expansioner nöjen men att inte fastlåsa.

Som samhällen med orolig omvärld idag, att vi befinner oss i iaf i top ten, och som administrerar inte minst ganska komplex migrationspolitik också, med multikulturella förtecken som varje relation står i., som sådant kan man inte stå och drömma sig mot kudden titta i taket och fälla tårar över det vackra vackra och hjärteskärande "stabila" "homogena" samhället, där var och en på förhand, kunde kontrollera den andres tanke känsla tycke och karriär. Det samhället är ju ute och på utdöende. En mindre klick som kanske talar sig varma med sina förmånliga liv så, men är inte längre sedelärande, de tog redan sina chanser, och är mest kuttersmycken gällande jämställdhet, idag.


Din tanke är ädel och har alltid genererat mervärde och skapat efterfrågan på sådant beskydd, sett som dyrbart.

Men du beskriver inte det samhälle vi lever i utan beskriver mer det samhälle som gav män rätt att hänvisa och lära kvinnor var de skulle vara och vad de skulle ha för uppgifter och dels, tangerar din beskrivning att samtidigt också ha en viss kategorisk ton, jag tror omedvetet.

Nämligen att det samtidigt finns slags oskrivna lagar att kvinnor som då skulle vilja komma ur positioneringen att uppfylla fast könsroll, om så att han vill rädda henne via sin oro över att hon behöver passiviseras, så kan kvinnor i sådant samhälle se det som förlamande och förstå det som svaghet, också. Sådant samhälle må uppodla trivsamhet, men det bjuder inte på större utveckling och då menar jag inte extravaganta svulstigt tekniska skrytprojekt och storkonkurrens och sådant, det enbart är stagnerande mitt i sin naturella men idealistiska skönhet, sådana fixa värderingar har egentligen inga stödargument alls, vare sig i historien och inte heller ur samtiden.

Eftersom vi ser förändring och förändringsbenägenhet som den allra största motivet, till ökad jämlikhet, vinstbegär krävdes för längesedan att också hade att ansvara, det är alltså logiskt konsekvent att inte hänga fast vid de mer kontradiktoriskt och kontraproduktiva idealen, särskilt inte efter all migration som dessutom fortlöper. Vore idiotiskt att stanna kvar i de mentala bubblorna och putsa nostalgiska fjädrarna, i tron att feminism skulle vara en liten isolerad liten företeelse? För typ enbart "offren" ?

Nej det är inte synd om kvinnor, de kan gå och de vet redan var de begår misstag och kan avvärja hot så pass civiliserat att de dessutom har utmärkt överblick i den avancerade demokratin, och kan liksom män kan, utmärkt signalera i katstrof ja, i behov av skydd, när det ju faktiskt är kvinnor och män tillsammans, med mycket extramotivation ifrån kvinnogrupper ja, som åstadkommit samhällen att från första början ens ha kommit på tanken att kvinnor har förmåga att skydda män.

Samhällen där män förklarar för kvinnor vilket beskyddansvärt behov de har, de samhällenas kvinnor tystnar också och har män som ständiga talesmän, av någon underlig anledning...


Kvinnor har också gedigna erfarenheter i att se var män brister, ofta utifrån de där gamla lasterna som signalerar att hon behöver beskydd, men var och när är då mannen beskyddansvärd, säg det.


Säg inte att den omvända plikten inte finns, men säg inte att den finns i markservice, för då utelämnar man alla de ytor som är så bekväma att släta över hastigt, det finns massor av potential att omvärdera detta här kärvänliga uttrycket , skyddsbehov : varför har hon det?

#7  Sv: Få slut på våldet mot kvinnor Shallow
2015-05-09 19:51:27

Överbeskydd, kom att tänka på att med beskyddansvärdsamhet, kommer ju gärna också tendenser att överbeskydda.

Så såg det ut i tiderna medan hemmafruidealet var eftertraktat, men visst kan man se tillbakablickar och viss hunger på det, dock tror jag det har sina orsaker och tror inte att vad som förorsakat sådan hunger , utifrån jämställdhetsbehoven, utan av helt andra anledningar.

Kan vara att ökade hot och medialt kraftigare uppmärksamhet på katastrofer i omvärlden, ökar känslan av otrygghet, absolut och att det är svårt att mer rationellt förstå hur man påverkas av massmedialt frekvent pumpande eller att enskilda annars inte så särskilt brydda om könsroller, att snabbt dra på sig den gamal bekväma rustningen och ropa efter ordning i könsledet.

Men det klingar falskt ändå, det ska vara att du menar valfriheten och i så fall mer individualism, sluta dörren om sig ännu mer och sköta sig själv, hemmets härd är guld värd ja, ju mer det blåser om huset ju mer låser man om sig, men jag tror ju inte ens att vi är där..


Kvinnors våld mot män? Varför youtube och inte lite kontant statistik istället? Har du den?

#8  Shallow TalkingBad
2015-05-18 13:33:09

Tack för ditt svar. Synd att det inte är mer trafik här, annars hade jag tittat förbi oftare.

Du säger en hel del. Jag haller med om större delen av analysen, men drar lite olika slutsatser. Men först ville jag klargöra att jag inte försökte vara normativ när jag sa att kvinnor är mer skyddsvärda, utan efterlyser en offentlig debatt om detta. Det är naturligtvis det som underligger de flesta, kanske ALLA differenser mellan feminism och jämställdism och mansrättsaktivism.

Jag efterlyser ocksa lite realism. Jag är kanske moderat biologist, men anser att vi INTE skall formulera politik blint efter biologins insikter. Det är mycket bra att vi försöker uppluckra könsroller, men mindre bra att vi latsas som om vi kommer att kunna radera ut den helt. könsneutrala dagis hade gynnat mig i den aldern, men det far inte urarta till tvang, utan bredda perspektiv och möjligheter för bada könen.

Visst är vi jämlikare nu, och visst är kvinnor inte pa langt när som skyddsvarda som för tusen ar sedan, där deras överlevnad var essentiellt för rasens överlevnad. MEN vara instinkter, vare sig kulturellt eller biologiskt betingade, lever kvar. Allt jag vill är att vi pratar öppet om detta.

Det är precis denna instinkt som far gemene man och kvinna att instinktivt hävda att mansrätter är löjliga - även om de flesta punkterna rörelsen drar fram är rätt välbelagda (jag kommer inte pa EN enda punkt som mansrättsrörelsen pekar pa som inte nagon feminist nagonstans har hallit med om, inklusive kvinnors vald i hemmet, falska valdtäktsanklagelser, och andra mycket känsliga fragor.

Sa jag säger inte att det är bra att kvinnor är mer skyddsvärda. Men en debatt som grundar sig i att detta skyddsvärde är nödvändigt, gör det lättare att, istället för att polarisera debatten, utforska hur langt detta skyddsvärde gar gentemot män. Vi kommer inte att besluta att manliga offer för vald i hemmet far samma resurser som kvinnor, men det kommer ocksa att uppdagas att resurserna just nu är betydligt mer snedvridna än nödvändigt.

Hur vill du annars undvika att debatten blir sa polariserad?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?