feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Religiös extremism vs högerextremism


Gå till senaste inlägget#1  Religiös extremism vs högerextremism lagertha
2014-12-29 03:50:24

http://www.expressen.se/debatt/avskaffa-lagen…

http://www.kvinnojouren.se/religion-far-aldri…

http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/l…

Ovanstående ger bra exempel på varför en övertolkning av religionsfriheten är problematisk och varför inte alla religiösa värderingar hör hemma i ett modernt, civiliserat samhälle.

Jag vill tillägga att jag inte håller med om Lisa Magnussons hårda ord att INGEN religion egentligen har plats i ett modernt samhälle. Men hon uttrycker sig ofta överdrivet, vilket möjligen bottnar i hennes ADHD. Självklart kan man vara religiös och samtidigt modern, civiliserad, jämställd osv.

Icke desto mindre har hennes krönika en poäng. Det är i situationer där moderna demokratiska värderingar krockar med traditionella religiösa värderingar som konflikten blir smärtsamt tydlig. Som i exemplen hon ger.

Religiös fundamentalism eller extremism hör inte hemma i ett modernt samhälle mer än t ex högerextremism gör. Betyder det att dessa inte KAN samexistera med civiliserade människor? Nja, de existerar ju här och nu, om än inte utan pajkastning eller problem. Högerextrema upphör ju inte att existera bara för att andra önskar det. Numera har vi t om ett konservativt, nationalistiskt och invandringskritiskt parti i riksdagen.

Så visst, vi "samexisterar", vare sig vi vill det eller inte. Ur det perspektivet kan förstås nästan vilka värderingar som helst - t om nazism - sägas höra hemma i ett modernt samhälle. Men är de förenliga med moderna värderingar? Nej.

#2  Ang: #1 av lagertha Rodriguez
2014-12-29 05:01:28

Det beror inte på någon ADHD. Däremot visar det hur sorgligt tillståndet för Sverige är när landets största tidning publicerar sådan skit. Deras åsikter kommer av att Lisa Magnusson och Humanisterna omfamnar "Culte de la Raison". Det är de som står för de totalitära och extrema åsikterna. De idéerna ledde till massavrättningar i Frankrike och gulag-läger i Ryssland.

Du visar själv samma totalitära tendenser som dessa sekulära extremister när du gång på gång försöker sjukdomsförklara mig på grund av mina åsikter. Så fungerade det i 1900-talets ateistdiktaturer i Östeuropa. Människor som sa emot regimen hade inte bara fel, de var dessutom sjuka i huvudet och blev inspärrade på mentalsjukhus. För den människa som ifrågasätter realsocialismens välsignelse kan ju knappast vara frisk.

#3  Ang: #2 av Rodriguez lagertha
2014-12-29 08:57:27

Men snälla, kasta inte sten i glashus. Den enda som har totalitära åsikter här är du. Gång på gång har du kallat den moderna västerländska kulturen för samhällsförfall. Dessutom är du inte konsekvent. Ibland talar du om vikten av frihet och att få välja själv, men detta verkar du bara OK med så länge människor väljer det DU gillar. Om och om igen har du påpekat att vissa kvinnor väljer kyskhet och slöja frivilligt. Det stämmer, och då följer givetvis att de som väljer bort det, också gör det frivilligt.

Jag vet ingen kvinna som har fått problem för att hon lever för kyskt. Däremot flera kvinnor som har fått problem för att de VILL (ja, frivilligt!) leva mer västerländskt, men deras familjer har inte accepterat det.

Så gör oss alla en tjänst och ta av dig offerkoftan någon gång, om du vill slippa "sjukdomsförklaras" samt bli tagen på allvar.

#4  Ang: #3 av lagertha Rodriguez
2015-01-03 03:36:49

lagertha sa:
Jag vet ingen kvinna som har fått problem för att hon lever för kyskt. Däremot flera kvinnor som har fått problem för att de VILL (ja, frivilligt!) leva mer västerländskt, men deras familjer har inte accepterat det.


Enligt media blir många kvinnor attackerade i Sverige för att de bär slöja.

#5  Ang: #4 av Rodriguez Henrik
2015-01-03 17:49:59

Finns det ens något belagt fall där en kvinna attackerats för att hon bär slöja? Men en kvinna som tar av slöjan kan räkna med trakasserier även i Sverige. Vad anser du om det?

#6  Ang: #5 av Henrik Rodriguez
2015-01-03 20:11:30

Du är väl Fi-sympatisör?
Skulle du inte kunna kolla med Fi huruvida det är vanligt att kvinnor i huvudduk i Sverige attackeras och utsätts för brott?

#7  Ang: #5 av Henrik Rodriguez
2015-01-03 20:13:30

Med tanke på att ledarna för Fi deltog i Hijabuppropet så utgår jag ifrån att de erkänner detta som ett seriöst problem.

Eller är Soraya Post den enda Fi:are vars omdöme och kunskaper du litar på?

#8  Sv: Religiös extremism vs högerextremism Henrik
2015-01-03 20:38:01

Eftersom du inte svarar känner du tydligen inte till något belagt fall på att en kvinna attackerats för att hon bär slöja. Jag är överens med Fi om att det inte heller får förekomma. Och jag är överens med Fi om att ingen kvinna ska pressas att bära slöja. Och att du och jag inte har att göra med hur kvinnor klär sej!

#9  Ang: #8 av Henrik Rodriguez
2015-01-03 20:53:43

Föräldrar har självklart att göra med hur deras barn klär sig. Gudrun Schyman har själv tagit ställning för de konventioner för mänskliga rättigheter som ger föräldrar ett inflytande över sina barn när det gäller religion och värderingar.

Att Fi stödde hijabupproret är självklart för att de ser det som ett reellt problem. Snarare än för att de skulle se det som ett teoretiskt problem som är högst oklart om det ens existerar i verkligheten.

#10  Ang: #9 av Rodriguez Henrik
2015-01-03 22:26:23

Du känner inte till något fall där en kvinna attackerats för att hon bär slöja. Kanske finns det, kanske inte. Men att motsatsen finns är ju väl känt. En av mina docentkolleger råkade ut för det när hon slutade bära slöja i fyrtioårsåldern. Tydligen anser många män att dom har att göra även med vuxna kvinnors klädsel. Ser du inget problem i det?

Vi feminister ser i alla fall problem i det. När det gäller små barn får förstås föräldrarna bestämma kläder men skolbarns klädsel kan skolan ange regler för. Nazistsymboler och burka är båda förbjudna. Föräldrarna kan inte heller tvinga på större barn en viss klädsel vare sej med fysiskt eller psykiskt tvång. Hoppas att du inte har sådana tankar.

#11  Ang: #10 av Henrik lagertha
2015-01-03 22:35:08

Det finns kvinnor som har attackerats för att de bär slöja. Det är inte vanligt men det förekommer.

Däremot finns det vad jag vet ingen kvinna som har hotats, trakasserats, misshandlats eller mördats för att hon väljer att leva "kyskt". Däremot finns det ju som bekant många kvinnor som har råkat ut för detta för att de väljer att leva "okyskt".

#12  Ang: #11 av lagertha Rodriguez
2015-01-03 22:58:01

Inom islam och kristendomen är klädseln en del av kyskheten.

#13  Ang: #10 av Henrik Rodriguez
2015-01-03 23:01:10

Henrik sa:
Du känner inte till något fall där en kvinna attackerats för att hon bär slöja. Kanske finns det, kanske inte.


Varför tvivlar du på att det existerar?
Jag känner inte till någon rent personligen som utsatts, nej. Men de rapporter som gjorts över hatbrott och intolerans i Sverige visar att det är ett existerande problem.

Henrik sa:
Vi feminister ser i alla fall problem i det. När det gäller små barn får förstås föräldrarna bestämma kläder men skolbarns klädsel kan skolan ange regler för. Nazistsymboler och burka är båda förbjudna. Föräldrarna kan inte heller tvinga på större barn en viss klädsel vare sej med fysiskt eller psykiskt tvång. Hoppas att du inte har sådana tankar.


Det kanske är som du säger att nazistsymboler och burka är förbjudet i svenska skolan. Det vet jag inget om och jag tror inte mina barn skulle komma att uttrycka något intresse för att bära sådana kläder oavsett.

#14  Ang: #12 av Rodriguez lagertha
2015-01-03 23:19:46

Vad har detta med det jag skrev att göra?

#15  Ang: #13 av Rodriguez Henrik
2015-01-03 23:31:03

Att du skulle tvinga dina barn att bära nazistsymboler har jag aldrig misstänkt. Jag ville bara visa att föräldrar inte har oinskränkt rätt att bestämma sina barns klädsel, vare sej med fysiskt eller psykiskt tvång. Hoppas att du inte har sådana tankar.

Att väldigt många kvinnor i Sverige inte vågar lägga av sin hijab är väl belagt. Har du några tankar om det?

#16  Ang: #14 av lagertha Rodriguez
2015-01-03 23:57:14

Du skrev att kvinnor attackeras för att de bär slöja men inte för att de är kyska. Men slöjan är en del av kyskheten.

#17  Ang: #2 av Rodriguez Shallow
2015-03-10 14:50:28

Du blandar verkligen ihop äpplen med päron.

Försök att förhålla dig till kvinnoperspektivet, bibehållet.

I aspekten människans tro och rätt att utöva eller hålla sig aktiv i sin troskonfession, var det feminism du skulle hålla i minnet - inte politisk extremism.

Klarar du inte av att uppnå allmänbildningens kriterium, som kan innebära att man VET att en ekvation inte är detsamma som en multiplikationstabell och en könsmaktsfördelning ur ekonomisk tabell eller schablon, inte är detsamma som en könsmaktsyn ur RELIGIÖS kontext.

Är nu diskussionen kretsande kring religionens samexistens i demokratin, vore det fint om du åtminstonde knyter an till kvinna man, religionen i fråga och demokratiska hållpunkterna, en slags platsbestämning istället för att förvirra dig till så labil subjektiv enbart anekdotiskt tyckande som det kommer sig.

Det säger sig självt att religion aldrig blev utrotat, manlig dominans och manliga agendor skapade religionen, det är ett minimum i allmänbildning att ha det lilla faktumet klart för sig - det har du ännu inte förmått inse.

Det är därför vi har skolgång i denna del av världen, eftersom individer som du, vägrar inse t.ex vad en ekvation ska vara bra för att älta och älta.. geometri, tull vilken nytta när man ser att rötter växer ur jorden och himlen är blå och två händer två fötter, vad skulle då geometri vara bra för när nu koranen finns där i sin prakt med hela livets visdom mellan pärmarna?

När den inte räcker till, finns ju alltid ultimata livsboken bibeln, för vad som inte står i bibeln är inte värt att veta, va?

Varken kvinnor eller flickor attackeras, för det första, ett utslitet dramatiserat ord som gör sig bra i vinstgivande syften och mål, men nej - det är nog inte läge med återgång till extremfundamentalism.

Värderingsfråga när en religion går från fundamentalt förväntandes att ges automatiskt rätt, till att därifrån utan den förväntade belöningen och berikningen med förtroendekapitalet ökat, till att börja röra sig mot extremism.

Religiöst betingad extremism., är ju långtifrån alltid begången av vildhjärnor elelr passionerade böneivrare eller enbart via högröstade. Religiönsutlöst extremism, kan ske i det lågmälda, planerandet och fullt integrerade medspelare. Faktum är att vi ju nås av information om hur unga individer överlämnat och fortsatt överlämnar sig till IS : är det inte religionsutlöst extremism?? Borde sådan relation till sin religion, samexistera och t.o.m rota sig starkare i demokrati?

Om en beslöjad kvinna uttalar det eller om en man uttalar önskemål om lite mer fundamentalism utkrävs, för de önskar känna sig bejakade av demokratiska samfundet, att flera ska uppleva deras frälsning med Koranens budbärare, är det en demokratisk rättighet - hur?

När utgjorde ett klädesplagg öht signal om att automatutlöst respekt påkrävs, förutom ordnar vilka inte ens deltar i demokratisk utövning eller leverne?

Här pratas ju om genomsnitssnubben och genomsnittstjejen, mannen och kvinnan oavsett religionsutövning.

Slöjan är en attiralj, många flickor vilka vuxit upp i Sverige förhåller sig inte till slöjan för att ens i åtanken eller viljan tänkt leva ett kyskt liv. Du har flera sakfel i dina inlägg.

De önskar bli gifta möjligtvis, de vill bli framgångsrika, erkända, älskade och de vill leva ha aktivt, ofta normalt sexliv. Ja, som svennar och mellanmjölksddrickare. Ta gärna itu med sakfelen.


Det är som sagt ett relativt fåtal, som avser att leva kyskt, oavsett religionen - de allra flesta ämnar leva ett rikt sexuellt liv medan fundamentalistiska med extremistiska tendenser gängledare, ivrigt övertalar dem att för allt i världen inte gå svennarnas väg. De har att bevisa sin obrutna lojalitet och där spårar det också ur.

#18  Ang: #11 av lagertha Sinderella
2015-03-26 14:56:14

Det finns mängder av kvinnor som misshandlas och hotas för att de inte vill ha sex, både inom och utanför heterosexuella parrelationer. Vet inte om det är vad du menar med att "leva kyskt" , men att som kvinna säga nej till sex kan vara farligt, rent bokstavligen.

Det finns hela spektat, från killen som står utanför krogen och skriker "Dö din jävla hora!" åt tjejen som avvisat hans närmanden till mannen som slår sin hustru i ansiktet då hon säger att hon hellre vill sova än ha sex.

Många flickor och kvinnnor utsätts också för hot och våld om de tackar nej till ett äktenskap föräldrar eller andra släktingar föreslår. Äktenskapen i de här fallen innebär i stort sett alltid sex, och även om det inte är specifikt sexet utan äktenskapet i sig flickan / kvinnan tackar nej till så är det ändå farligare för henne att välja "icke kyskhet" d.vs äktenskapet än kyskhet, d.v.s att fortsätta vara ogift.

Om du inte tror mig: Ring och fråga närmaste tjej och kvinnojour om hur vanligt det är att tjejer och kvinnnor utsätts för våld och hot för att de på något sätt tackat nej till sex.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?