feminetik.se feminetik.se

Just nu 18 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Samtyckeslag


Gå till senaste inlägget#1  Samtyckeslag Rodriguez
2014-08-22 19:32:07

Jag är för en samtyckeslag men det verkar som att opinionen för en samtyckeslag huvudsakligen eldas på av det stora antalet friande domar i våldtäktsfall?

Skulle en samtyckeslag verkligen leda till många fler fällande domar eller finns det anledning för många av supportrarna att förbereda sig på besvikelse?

Med eller utan samtyckeslag är det ju väldigt besvärliga fall att bevisa. Givetvis kommer anklagade att mena på att de fick samtycke och då står ord mot ord.

#2  Ang: #1 av Rodriguez Henrik
2014-08-22 20:30:23

Syftet är inte att öka antalet våldtäktsdömda utan att minska antalet våldtäkter.

#3  Ang: #2 av Henrik Rodriguez
2014-08-22 20:32:59

Det är jag medveten om. Men det är inte min frågeställning.

#4  Ang: #3 av Rodriguez Henrik
2014-08-22 21:39:07

Rodriguez sa:
Skulle en samtyckeslag verkligen leda till många fler fällande domar eller finns det anledning för många av supportrarna att förbereda sig på besvikelse?
Jag svarade på den frågan! Om det finns anledning till besvikelse eller glädje bestäms av om våldtäkterna blir fler eller färre, inte av antalet fällande domar.

#5  Ang: #4 av Henrik Rodriguez
2014-08-22 22:23:54

Då har vi olika bild.
Jag upplever att andelen friande domar i våldtäktsfall varit en minst lika stark drivkraft som det höga antalet våldtäkter i Sverige i opinionsbildandet för en samtyckeslag.

#6  Ang: #5 av Rodriguez Henrik
2014-08-22 23:10:25

Kan du hitta någon som sagt att det är viktigare att döma fler än att få ner antalet våldtäkter?

#7  Ang: #6 av Henrik Rodriguez
2014-08-22 23:28:12

Jag har inte påstått att någon sagt det.

#8  Ang: #7 av Rodriguez Henrik
2014-08-23 09:42:39

Vem har sagt att det är "minst lika" viktigt då?

#9  Ang: #1 av Rodriguez peter242
2014-08-24 14:09:53

Några referenser till "[...] samtyckeslag huvudsakligen eldas på av det stora antalet friande domar i våldtäktsfall [...]".

http://www.genus.se/Aktuellt/genusflodet/genu…

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/stor-…

http://blogg.vk.se/fanny/2014/01/20/samtyckes…

http://www.dagensarena.se/opinion/sista-chans…

http://www.flamman.se/allt-fler-kraver-nu-en-…

http://www.goteborgsfria.se/artikel/113287

#10  Ang: #9 av peter242 Henrik
2014-08-24 15:50:45

Det är det ingen som förnekar. Men Rodriguez menar att supportrarna skulle bli besvikna om inte samtyckeslagen medför fler våldtäktsdomar. Jag tror tvärtom att supportrarna skulle bli besvikna om antalet våldtäkter (och domar) ökar men glada om antalet våldtäkter (och domar) minskar.

#11  Ang: #10 av Henrik Rodriguez
2014-08-24 16:22:33

Det som i stor del drivit på opinionen är många friande våldtäktsmål. Med eller utan samtyckeslag kommer det vara svårt att få sådana här fall till fällande dom. Därför anser jag att det finns utrymme för besvikelse eftersom samtyckeslag inte kommer komma åt det problemet.

Att lagens anhängare vill ha färre våldtäkter har ingen ifrågasatt.

#12  Sv: Samtyckeslag Rodriguez
2014-08-24 16:24:37

Det finns också en annan aspekt, nämligen att en samtyckeslag sätter fokus på målsägandes agerande vid den påstådda våldtäkten eftersom det ska utredas om hen gav sitt samtycke eller ej.

#13  Ang: #11 av Rodriguez Henrik
2014-08-24 23:00:03

Om våldtäkterna minskar blir det färre domar. Varför skulle lagens anhängare bli besvikna för det?

#14  Ang: #13 av Henrik Kall
2014-08-25 19:24:35

[citat genus.se]Förra året anmäldes över 6 000 våldtäkter. Bara 10-15 procent av fallen brukar leda till åtal och av dem resulterar ungefär 67 procent i fällande dom. Det är den lägsta siffran i hela brottsbalken. Snittet ligger på 95 procent. [/citat]
Och det brukar också sägas att bara 10-15% av alla våldtäkter anmäls överhuvudtaget.
Stämmer dessa siffror någorlunda så verkar det finnas rätt stort utrymme för ett ökande antal domstolsfall, även om väldtäkterna skulle minska.

#15  Ang: #14 av Kall Henrik
2014-08-25 20:00:11

Det stämmer, så jag borde ha skrivit "om våldtäkterna minskar och det blir färre domar, varför skulle lagens anhängare bli besikna?"

#16  Ang: #15 av Henrik Rodriguez
2014-08-25 20:03:27

Om domarna minskar som ett resultat av att våldtäkterna minskar så blir väl väldigt få besvikna, hoppas jag.

Det är dock inte var min frågeställning handlar om.

Utan om besvikelsen över att våldtäkt även med samtyckeslag kommer vara ett svårbevisat brott där fällande dom är undantaget snarare än norm.

#17  Ang: #16 av Rodriguez Henrik
2014-08-25 20:21:40

Att våldtäkt är svårbevisat vet alla. Besvikelsen eller glädjen gäller våldtäkternas antal.
Rodriguez sa:
Jag upplever att andelen friande domar i våldtäktsfall varit en minst lika stark drivkraft som det höga antalet våldtäkter i Sverige i opinionsbildandet för en samtyckeslag.
Men du har inte läst eller hört någon uttrycka den uppfattningen?

#18  Sv: Samtyckeslag Blindalina
2014-08-26 14:48:28

det har varit en massa rättsvidriga våldtäktsdomar sen et par år tillbaka där rättvisa borde skipas. men det verkar bero på helt andra saker och strukturer som gör systemet uppebarligen katastrofalt. att skapa en samtyckeslag låter däremot helt befängt medeltida kvinno(och mans)hatande och skulle ju bara göra det ännu konstigare i rätten, lite som ett köpekontrakt med kvitto. "uttalade du verkligen ditt samtycke att ingå i samgänge med denne man" " Kan du bevisa detta i sak?"
..?
som om det är två parter som har ngt att köpslå och förhandla om som ska ingå i en dokumentation för att rättigheter och skyldigheter ska gälla, och det är en extremt konstig syn på kroppslig integritet i rättsak.

#19  Ang: #18 av Blindalina Argument
2014-08-26 16:59:50

Att ha sex med någon mot deras samtycke är redan olagligt. Skillnaden med lagen är att istället för att kräva implicit samtycke så kräver den explicit samtycke.

Även om antalet brott skulle hamna på samma nivå som idag så kan det vara värt om antalet fällande domar ökar. Bäst är det om antalet brott kraftigt minskas, men det finns ett visst värde i att kunna sätta dit brottslingar enklare också. Offret kan få skadestånd, och förövaren kan få hjälp att rehabiliteras, genom exempelvis samhällstjänst eller, vid särskilt grova brott, fängelse. I dagens läge verkar det som att många går fria på grund av petitesser, om vi ska tro medias bild.

Sen är det väl ändå förövaren som ska bevisa att hen hade samtycke? Offret kan ju ogärna bevisa att hen gav samtycke, då offret antagningen menar att hen inte gjorde det. Visst är det möjligt att ord står mot ord, men det är en viss skillnad mellan "Jag uppfattade det som att hon gillade det" mot "Hon sa faktiskt 'ja'". Det första handlar om en tolkning, medan den andra kräver att förövaren tar till en lögn.

Jag tror att en samtyckeslag skulle bidra till att minska antalet sexualbrott, och den skulle troligen öka antalet fällande domar. Det låter som en bra idé.

#20  Sv: Samtyckeslag TalkingBad
2014-08-26 20:45:09

Vi förfärar oss alla över oberättigade domar och falska valdtäktsanklagelser. Men faktum är att de flesta fallen faller inom grazoner. Malsägande ville inte, bada partnernas versioner stämmer mer eller mindre överens, men malsägande uttryckte inte denna ovilja med den tydlighet som lagen kräver. En friande dom är för de mesta motiverad; glöm inte att domare ofta utsätts för stora patryckningar.

En samtyckeslag kommer onekligen att leda till flera fällande domar i dessa fall. Men det kommer ocksa att leda till fler riktiga missförstand, och fler "lyckade" falskanmälningar.

Som ni säkert alla hört har flera universitet i USA tillämpat en lägre bevisbörda för disciplinära förfaranden när det gäller sexualbrott, oberoende av den straffsrättliga delen. Ett flertal anklagade har uteslutits fran skolan, trots att malet inte ens ledde till rättegang. En vag av uteslutna män driver nu civila mal mot universiteten, och jag läste en del berättelser om att fler och fler unga män helt enkelt inte litar pa kvinnor pga dessa risker.

Valdtäkt är ett svart brott, och en dom är i princip livsförgörande. Det kommer att fa konsekvenser, bade för rättssamhället och för förtroendet mellan könen.

Att bli anklagad för valdtäkt är en hemsk upplevelse. Naturligtvis har jag ingen sympati för de som är fullt ut skyldiga, men det är ocksa en rejäl "läxa" för förövarna i grazonsfallen. Även om de frikänns torde de ha lärt sig nagot; men att döma tills livsförödande straff för en icke entydig handling hjälper inte nagon.

Jag tror det istället är viktigt att vi klargör de för grazonsoffren att en frikännande dom inte betyder att systemet sviker dem; tvärtom - stora resurser finns tillhanda och ingen tvivlar pa att problemet inte tas pa allvar. Och den annars välanpassade, normalt fungerande anklagade torde ha lärt sig att vara försiktigare och mer respektfull i framtiden.

Sa jag är för att behalla det system vi har nu.

#21  Sv: Samtyckeslag TalkingBad
2014-08-26 20:49:46

I Kalifornien lades det fram ett lagförslag om att "enthusiastic consent" skall tillämpas. Ingen har mig veterligen lyckats definiera det begreppet med nagot som närmar sig juridisk precision.

Men när jag (bög) tänker tillbaka pa min sexuella historia: de fall där jag fullt ut kan säga att jag hade gett verbalt, entusiastiskt samtycke är fa. Det är inte sa människor kommunicerar.

#22  Sv: Samtyckeslag TalkingBad
2014-08-26 21:14:03

Här är en artikel om hur utökande av samtycksbegreppet paverkar relationer mellan könen - fran Washington Examiner:

http://washingtonexaminer.com/author/ashe-schow

#23  Ang: #17 av Henrik Rodriguez
2014-08-28 01:39:20

Henrik sa:
Men du har inte läst eller hört någon uttrycka den uppfattningen?


Se de länkar som peter242 presenterade. Eller användaren "Argument" i denna tråd som menar att samtyckeslag är en bra idé eftersom det troligen skulle öka antalet fällande domar.

#24  Ang: #19 av Argument Rodriguez
2014-08-28 01:54:25

Argument sa:
Att ha sex med någon mot deras samtycke är redan olagligt. Skillnaden med lagen är att istället för att kräva implicit samtycke så kräver den explicit samtycke.


Källa?

Läs gärna detta inlägg signerat den feministiska debattören Hanna Fridén:

http://ladydahmer.nu/missforstand-och-myter-k…

Hon tar upp flera fall där sex mot någons samtycke inte ansetts vara olagligt. Hon tar också upp att "Allt sex som är ömsesidigt kommer fungera precis likadant som tidigare, och som sagt, en samtyckeslag innebär inte omvänd bevisbörda." Diskussionen kring lagen handlar alltså om samtycke eller inte samtycke, snarare än implicit eller explicit samtycke. Lagens syfte är alltså inte att ömsesidiga sexpartners måste samtycka på något annat vis än de idag samtycker.

Argument sa:
Sen är det väl ändå förövaren som ska bevisa att hen hade samtycke?


Nej, så är det inte. Den åtalade är oskyldig tills motsatsen bevisats. För fällande dom krävs alltså att man kan bevisa (det vill säga det är ställt utom rimligt tvivel) att den åtalade inte hade samtycke. Snarare än att åtalade för att undgå fällande dom måste kunna bevisa att målsägande gav sitt samtycke (och därmed bevisa att det rör sig om en falskanmälan).

En mordåtalad behöver ju inte bevisa att hen inte mördade offret. Det räcker med att domstolen inte anser det tillräckligt bevisat att hen mördade offret.

#25  Ang: #21 av TalkingBad Rodriguez
2014-08-28 02:10:04

TalkingBad sa:
I Kalifornien lades det fram ett lagförslag om att "enthusiastic consent" skall tillämpas. Ingen har mig veterligen lyckats definiera det begreppet med nagot som närmar sig juridisk precision.

Men när jag (bög) tänker tillbaka pa min sexuella historia: de fall där jag fullt ut kan säga att jag hade gett verbalt, entusiastiskt samtycke är fa. Det är inte sa människor kommunicerar.


Jag känner inte till hur Kaliforniens lagförslag såg ut. Dessutom har USA ett sådant radikalt annorlunda rättsystem från Sverige (det anglosaxiska rättssystemet common law där domstolar i större utsträckning skapar lagen i motsats till det kontinentaleuropeiska rättssystemet civil law) att det blir svårare för mig att bedöma vilken effekt en viss lagtext har. Jag ser inte att en sådan lag nödvändigtvis behöver kräva verbalt samtycke och även om den gjorde det så behöver ju inte en svensk samtyckeslag kräva verbalt samtycke.

Jag gissar att många av kritikerna till lagen i Kalifornien gjorde sig lustiga över ordet "entusiastisk". Men man bör komma ihåg en juridisk definition av ett begrepp inte behöver vara exakt samma som hur vanligt folk kan använda ett begrepp i sitt språk.

Exempelvis HMF-lagen. Säger du till mig att kristna är korkade kan jag uppleva det som missaktning riktad mot människor med avseende på trostillhörighet, utan att det för den sakens skull uppfyller de krav för att det juridiskt skulle vara att betrakta som sådan missaktning med avseende på trostillhörighet som HMF-lagen är avsedd att kriminalisera.

#26  Sv: Samtyckeslag TalkingBad
2014-08-28 13:20:59

Rodriguez pardon my ignorance, men förklara gärna hur systemen är väsenskilda i straffsrättsliga mal.

Alliansen kom nu ut med en distinktion mellan mycket grov valdtäkt och en mildare version där förövaren (läs mannen) inte gjorde tillräckligt för att säkerställa att hon var med pa noterna.

Ett steg i rätt riktning (men vi behöver ett tredje steg - de flesta fall av date rape bör nog inte klassas som grov och är värre än bristande samtycke). Men jag har svart att tänka mig hur den mildare varianten inte kommer att missbrukas - gudskelov är nästan alla kvinnor moraliskt uppriktiga och skulle aldrig missbruka ett sant vagt formulerat brott, men det krävs bara en liten andel psykiskt störda och hämndlystna för att förstöra människors liv.

Det kanske later okänsligt, men jag tycker att vi skall kunna kräva av vuxna kvinnor att sta upp för sig själva och tydliggöra det de vill. Och den man som trots detta tar för sig - han skall naturligtvis ocksa straffas hart.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?