feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Homonationalism


Gå till senaste inlägget#1  Homonationalism Rodriguez
2014-08-02 09:30:15

Sveriges bästa kultursida har producerat en mycket intressant artikel skriven av vänsterdebattören och journalisten Helena Hägglund:
http://www.aftonbladet.se/kultur/article19293…

Kortfattat handlar artikeln om hur HBT-rättigheter blir till nationalistiska och rasistiska slagträn.

Bland annat tas det upp hur HBT-frågan används för att legitimera israeliskt förtryck av palestinier. Här har Helena Hägglund helt rätt. Israel använder sig ofta av argumentet att de är bäst på HBT-rättigheter i regionen, för att ställa sig in hos västerlänningar. Även bland svenska Israel-supportrar framhålls att Israel är denna oas av HBT-rättigheter i en annars mörk del av världen, vilket ställs mot Hamas som pekas ut som religiösa fundamentalister som ogillar bögar.

Intressant stycke:
För att denna mellanösterns man ska stå i opposition till våra värderingar måste vi utgå ifrån en idé om vilka vi är. Detta vi, i USA, Europa och i allra högsta grad i Sverige, baseras på idéer om progressivitet, modernitet, sekularism och liberalism. Vi ser oss ligga i modernitetens framkant och tillåter oss därför att döma resten av världen utifrån vår måttstock. Judith Butler menar att sexuell frihet är en bärande del av modernitetsidén, speciellt den homosexuella friheten.


Här anser jag att hon i stort har väldigt rätt, förutom att hon använder begreppet "Europa" på ett väldigt ignorant och okunnigt vis. Europas största land är Ryssland. Ryssland tar tydligt avstånd från denna västerländska modernitetsidé som artikeln handlar om. Istället för att skriva USA och Europa, hade det varit bättre att skriva västvärlden.

På grund av sin ovilja att hoppa på modernitetsidén med liberalism, sekularism och HBT-rättigheter av västerländsk modell så döms Ryssland ut av västvärlden som sin antites, likt Hägglund konstaterar att Väst dömer ut Mellanöstern (med undantag för Israel) som sin antites.

Hägglund fortsätter:
Jag bor och jobbar i Mellanöstern, i ett land där majoriteten är muslimer. Jag befinner mig alltså på en plats som det västerländska samhället utdömt som sin antites, modernitetens kölvatten. Folk från Sverige frågar mig ofta hur långt man kommit med kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter och ibland även med transpersoners rättigheter. De förutsätter att det finns en given mall för hur rättigheter ska se ut och att det finns en given tidslinje för när och hur dessa rättigheter bör infinna sig.
Genusvetaren och queerteoretikern Jasbir Puar kallar fenomenet för homonationalism. Det vill säga, idén om att hbtq-personer världen över delar samma erfarenheter och har samma mål, och att deras identitet främst konstrueras av deras kärlek och åtrå. Enligt henne betraktas identiteten sedan som grunden för alla politiska krav. Homonationalismen gör alltså att hbtq-rättigheter frånkopplas annan klassbaserad eller platsbaserad politisk kamp, eller faktiskt ställs i direkt opposition till en sådan kamp.

Homonationalismen är i dag så pass hegemonisk att ett land eller företag inte behöver rosatvätta sitt varumärke eller politik, för det görs redan åt dem, utifrån. Politiska rörelser eller idéströmningar i omvärlden rosatvättas eller svartlistas av oss i väst utifrån hur homovänliga eller kvinnovänliga de är, utan att rörelsen eller idéerna sätts in i en bredare kontext.


Kristna Ryssland är förmodligen det tydligaste exemplet på vad hon talar om, där omvärlden rosatvättas eller svartlistas utefter landets homovänlighet. Det kristna landet Uganda i Afrika är ett annat exempel.

Jag anser att Hägglund är "spot on" i kritiken mot den västerländsk idén att homo- och kvinnorättigheter ska infinna sig i omvärlden efter en västerländsk mall.

Vad är er syn på homonationalismen?
Själv instämmer jag till fullo i kritiken mot homonationalismen.

Ett av de tydligaste exempel på den svenska homonationalismen är de krav som väcks att nationella symboler ska bli HBT-symboler i syfte att markera mot de länder/samhällen man dömt ut som sin antites. Det gäller svenska idrottare som i egenskap av att representera Sverige ska markera mot Ryssland i HBT-frågor, att svenska ambassadens svenska flaggor (tydligaste nationssymbolen av de alla) ska bytas ut mot regnbågsflaggan i Moskva.

#2  Sv: Homonationalism Rodriguez
2014-08-02 09:33:21

Vore också intressant att veta hur ni ser på modernitetsidén som antas vara en bärande idé i Västvärldens identitet och förhållningssätt till sin omvärld.

I de diskussioner om Ryssland på detta forum har jag märkt att flera av detta forums skribenter är anhängare av denna modernitetsidé. Där Ryssland döms ut för att de väljer en annan väg än den västerländska liberala.

#3  Sv: Homonationalism Rodriguez
2014-08-02 09:45:42

Hägglund är inte den första att komma med dessa idéer i svensk debatt.

Jag vet att en av de främsta feministiska debattörerna i Sverige, Edda Manga (skriver bland annat på Feministiskt Perspektiv som jag tyvärr är för snål för att betala för), fört fram liknande saker och jag tycker även att hon är väldigt vettig och står för en feminism jag uppskattar.

Det Edda Manga kritiserar är hur västerländsk HBT-rörelse applicerar sina synsätt på HBT på icke-västerländska kulturer. Det gällde i det fallet muslimska kulturer och Mellanöstern, men hennes kritik kan också användas när det gäller kristna kulturer och Ryssland eller Afrika.

Liksom Hägglund tar hon upp hur man i Väst konstruerar identitet utefter sexualiteten. Alltså att man är homosexuell på samma sätt man är kvinna eller mörkhyad.
Som jag tagit upp i min tråd om kristendom och islam så finns inte denna västerländska idé i de abrahamitiska religionerna:

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

#4  Sv: Homonationalism sahve
2014-08-02 18:36:59

Jag förstår inte. Skulle Israels modernare HBT-syn ge dem rätt att förtrycka palestinier eller bomba Gaza? Det hoppas jag att det är få som tycker.

I övrigt verkar du ha startat flera liknande trådar, trots att det borde vara uppenbart att de flesta på detta forum inte håller med dig. Så vad vill du uppnå?

Men om jag ställer en motfråga. Homosexuella finns inte bara i västvärlden. Det finns - hör och häpna! - även homosexuella palestinier, homosexuella muslimer och homosexuella ryssar. Var tycker du att dessa människor ska ta vägen? Borde de inte få kämpa för sina rättigheter och ett tolerantare samhälle där de lever, eller tycker du att de ska flytta till väst?

#5  Ang: #4 av sahve Henrik
2014-08-03 00:03:46

Jag frågade Rodriguez i ett halvår om han ansåg att homosexuella skulle ha mänskliga rättigheter. Han vill inte svara på det. Ugandas dödsstraff för homosexualitet har han inte heller tagit avstånd från. Det kristna kärleksbudskapet har tydligen inte nått fram.

#6  Ang: #5 av Henrik sahve
2014-08-03 12:37:53

Det var tråkigt att höra. Självklart får man diskutera vad man vill här, min poäng var mest att Rodriguez uttryckligen frågar vad "vi" tycker om det han kallar "homonationalism", för att i nästa inlägg i princip besvara sin egen fråga. ("I de diskussioner om Ryssland på detta forum har jag märkt att flera av detta forums skribenter är anhängare av denna modernitetsidé.") Då känns det mest som om han använder detta forum för att sprida sina egna idéer, snarare än att diskutera. Men under täckmanteln att han vill veta vad "vi" tycker.

I övrigt behöver man givetvis inte tycka att andra delar av världen måste adoptera västs "HBT-syn". Det jag undrade var mest om Rodriguez inte tycker att HBT-personer utanför väst borde få kämpa för mänskliga rättigheter? Och om de gör det (vilket de ju ofta gör), har väst inte rätt att stödja den kampen då?

Som jag skrev i något tidigare inlägg: Antingen förespråkar man mänskliga rättigheter för alla, eller så förespråkar man inte mänskliga rättigheter. Exakt vad som ska ingå i mänskliga rättigheter kan alltid diskuteras, men frihet från förföljelser och förtryck borde vara ett minimikrav. Man kan inte bara förespråka detta för några eller för vissa, och samtidigt hävda att man förespråkar mänskliga rättigheter.

Men detta var väl egentligen inte riktat till Henrik, utan mest en reflexion :-)

#7  Ang: #5 av Henrik Rodriguez
2014-08-03 20:01:33

Henrik sa:
Jag frågade Rodriguez i ett halvår om han ansåg att homosexuella skulle ha mänskliga rättigheter. Han vill inte svara på det. Ugandas dödsstraff för homosexualitet har han inte heller tagit avstånd från. Det kristna kärleksbudskapet har tydligen inte nått fram.


Uganda har inte dödsstraff för homosexualitet.
Den nya antagna lag (Uganda Anti-Homosexuality Act, 2014), som Ugandas konstitutionsdomstol ogiltigförklarade i fredags, gällde dessutom livstids fängelse och inte dödsstraff.

Enligt kristendomen är det fel med samkönade sexuella relationer. Liksom inom islam. (har dessa missat det muslimska kärleksbudskapet?)

#8  Ang: #4 av sahve Rodriguez
2014-08-03 20:39:48

sahve sa:
Jag förstår inte. Skulle Israels modernare HBT-syn ge dem rätt att förtrycka palestinier eller bomba Gaza? Det hoppas jag att det är få som tycker.


I Mellanöstern-konflikten framkommer ofta argumentet att Israel minsann är de enda som accepterar homosexuella och har Pride-parader.

Man använder modernitetsidén (sekularism, liberalism, HBT) där Israel får högre poäng än Palestina och arabstaterna för att skapa känsla av västerländsk samhörighet med Israel. Exempelvis svenska Folkpartiet lyfter fram Israels homo-vänlighet som en officiell anledning till deras ställningstagande som ett pro-israeliskt politiskt parti. (föga förvånande är Folkpartiet också det parti i Sverige som är mest anti-Ryssland, mest anti-Iran och mest neo-konservativt och militaristiskt).

sahve sa:
I övrigt verkar du ha startat flera liknande trådar, trots att det borde vara uppenbart att de flesta på detta forum inte håller med dig. Så vad vill du uppnå?

Men om jag ställer en motfråga. Homosexuella finns inte bara i västvärlden. Det finns - hör och häpna! - även homosexuella palestinier, homosexuella muslimer och homosexuella ryssar. Var tycker du att dessa människor ska ta vägen? Borde de inte få kämpa för sina rättigheter och ett tolerantare samhälle där de lever, eller tycker du att de ska flytta till väst?


De flesta på detta forum håller inte med mig. Rättare sagt ingen på detta forum. Dock skriver jag inte här för att få ryggdunkningar utan för att ta upp intressanta frågeställningar som är feministiskt relevanta.

Handlar din motfråga verkligen om trådämnet (som är homonationalism och modernitetsidén)?

#9  Ang: #8 av Rodriguez sahve
2014-08-04 06:54:08

Att västvärlden rent kulturellt känner större samhörighet med Israel än med Palestina är inte så konstigt. Trots detta får Israel kraftig kritik - och har fått i många år - för sin hantering av Mellanösternkonflikten. Särskilt nu, när de istället för att skydda sina egna gränser mot Hamas i jämförelse fjuttiga raketer, samt försöka gripa Hamasmedlemmar, bombar sönder Gaza, inklusive många barn. Det är vidrigt, oacceptabelt och har inget med HBT-frågor att göra.

Vidare förstår jag inte hur det du tar upp INTE skulle ha med det jag skriver att göra? Läs mitt andra inlägg. Väst kan inte bestämma vilken HBT-syn som ska gälla i andra delar av världen. Men om homosexuella muslimer eller ryssar vill kämpa för sina rättigheter där de bor, ska de inte få göra det då? Och ska väst i så fall inte få stödja en sådan kamp?

Du resonerar som om HBT-förtryck inte är ett problem överallt. Som om allt är frid och fröjd bara väst slutar "lägga sig i".

Slutligen undrar jag: Om du redan är medveten om att "ingen" här håller med dig, varför frågar du då vad "vi" tycker? För att i inlägget efter i princip besvara din egen fråga.

#10  Ang: #7 av Rodriguez sahve
2014-08-04 07:03:49

Menar du att de kristna som lever i samkönade relationer eller inte har problem med samkönade relationer, inte är "riktiga" kristna?

Nyligen välsignades väl den första svenska lesbiska relationen av en imam. Är de inte "riktiga" muslimer?

Märkligt resonemang eftersom det står mycket i både Bibeln och Koranen som av naturliga skäl inte förespråkas eller tillämpas i civiliserade samhällen idag. Att otrogna ska stenas, att kvinnor ska tiga i församlingen, att människor som utför arbete på en söndag ska brännas osv osv. Dvs inte ens de som säger sig vara bokstavstroende, tolkar allt som står bokstavligt. Eller är man ingen "riktig" kristen om man inte tycker att kvinnor ska tiga i församlingen eller att arbete på en söndag ska vara förbjudet?

#11  Ang: #10 av sahve Rodriguez
2014-08-04 22:24:01

sahve sa:
Menar du att de kristna som lever i samkönade relationer eller inte har problem med samkönade relationer, inte är "riktiga" kristna?


Jag säger som Anna Ardins kompis Omar Mustafa (byt ut islam mot kristendomen så har du mitt svar):
"Om man lever som muslim och vill leva enligt alla islams regler, då lever man i ett äktenskap som är byggt mellan man och kvinna."

Givet att Omar Mustafa försvarades av kristna vänstern (vilket jag anser var bra) bör de heller inte ha problem med min inställning.

Jag är ingen expert på Svenska kyrkan och har inte jättemycket koll på protestantismen. Men anledningen som jag förstår det till att Svenska kyrkan avviker från det som är kristendomens uppfattning i stort när det gäller synen på sex är dels att Sverige inte är särskilt sekulärt (trots att svenskar gärna tror motsatsen), vilket innebär att politiken har stor makt över Svenska kyrkan som används för att styra Svenska kyrkan mot var som för tillfället är politiskt korrekt (tydliga exempel är att Svenska kyrkan än i dag har en särställning i svensk lagstiftning och att man har val där politiska partier röstas in att styra över Svenska kyrkan). Det handlar också om att Svenska kyrkan inte längre följer den kristna tron. Menar man att Jesus aldrig gick på vattnet, att Maria inte var Jungfru, att Jesus inte är den enda vägen och att Bibeln mest ska förstås som vacker poesi så är det ju en ganska enkel sak att på ett väldigt bekvämt sätt landa i en teologi som stämmer överens med vad som för tillfället är statens och det politiska etablissemangets uppfattning.

sahve sa:
Nyligen välsignades väl den första svenska lesbiska relationen av en imam. Är de inte "riktiga" muslimer?


De är muslimer på samma sätt som de flesta svenskar är kristna. De vill säga de har en muslimsk kulturell bakgrund. Däremot tror jag inte att de är praktiserande muslimer. Vigseln har framförallt uppmärksammats bland icke-muslimer, som svensk media, feminist- och HBT-organisationer. Så det verkar mest ha varit ett spektakel (sponsrat av seven eleven...) riktat till en icke-muslimsk publik.

Enligt islam är det (precis som inom kristendomen) inte tillåtet att leva i en sexuell relation med någon av samma kön. Du kan fråga alla de svenska muslimska samfunden om detta, de brukar ofta vara hjälpsamma och svarar gärna på frågor om islam för nyfikna icke-muslimer. Att en fransos som först var salafist, sedan anti-islam, sedan buddhist och numera kallar sig imam tycker annorlunda spelar ingen roll.

sahve sa:
Märkligt resonemang eftersom det står mycket i både Bibeln och Koranen som av naturliga skäl inte förespråkas eller tillämpas i civiliserade samhällen idag. Att otrogna ska stenas, att kvinnor ska tiga i församlingen, att människor som utför arbete på en söndag ska brännas osv osv. Dvs inte ens de som säger sig vara bokstavstroende, tolkar allt som står bokstavligt. Eller är man ingen "riktig" kristen om man inte tycker att kvinnor ska tiga i församlingen eller att arbete på en söndag ska vara förbjudet?


Detta går för långt bort från trådämnet då ämnet inte är religiösa tolkningar av Bibeln och Koranen i största allmänhet. Men om du är intresserad kan du starta en tråd om det så ska jag svara.

#12  Ang: #10 av sahve Rodriguez
2014-08-04 22:36:20

sahve sa:
Eller är man ingen "riktig" kristen om man inte tycker att kvinnor ska tiga i församlingen


Jag kan ta upp detta eftersom det anknyter till vad jag skrev tidigare. Svenska kyrkan avvisade först att tillåta kvinnliga präster, vilket fick Regeringen att lägga fram förslaget om kvinnliga präster 1958 vilket röstades igenom av Riksdagen. Sedan var det upp till Svenska kyrkan att försöka få teologin att stämma överens med statens beslut.

Inom katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna har man inte kvinnliga präster. Samma sak inom islam där man ej har kvinnliga imamer och många feminister är fortfarande emot kvinnliga imamer.

#13  Ang: #9 av sahve Rodriguez
2014-08-04 22:47:12

sahve sa:
Att västvärlden rent kulturellt känner större samhörighet med Israel än med Palestina är inte så konstigt. Trots detta får Israel kraftig kritik - och har fått i många år - för sin hantering av Mellanösternkonflikten. Särskilt nu, när de istället för att skydda sina egna gränser mot Hamas i jämförelse fjuttiga raketer, samt försöka gripa Hamasmedlemmar, bombar sönder Gaza, inklusive många barn. Det är vidrigt, oacceptabelt och har inget med HBT-frågor att göra.


Israel behandlas med silkesvantar och då och då kommer den vanliga beskyllningen om att Israelkritiker skulle vara antisemiter.
Tänk om Sydafrika skulle slakta sin svarta civilbefolkning på 80-talet? Israel riskerar inte ens ekonomisk bojkott. Det är vidrigt.

sahve sa:
Vidare förstår jag inte hur det du tar upp INTE skulle ha med det jag skriver att göra? Läs mitt andra inlägg. Väst kan inte bestämma vilken HBT-syn som ska gälla i andra delar av världen. Men om homosexuella muslimer eller ryssar vill kämpa för sina rättigheter där de bor, ska de inte få göra det då? Och ska väst i så fall inte få stödja en sådan kamp?

Du resonerar som om HBT-förtryck inte är ett problem överallt. Som om allt är frid och fröjd bara väst slutar "lägga sig i".


Jag förespråkar att Väst inte ska lägga sig i så mycket i HBT-frågan i andra länder. Det blir lätt att man då börjar ägna sig åt den rosatvättning eller svartlistning som Helena Hägglund kritiserar. Dessutom tror jag inte det är effektivt. Vill Väst skänka pengar till exempelvis HBT-organisationer i exempelvis Ryssland så kan man inte sedan bli förvånad när dessa organisationer ses som företrädare av västerländska intressen.
Dessutom är ju inte HBT-engagemanget konsekvent utan mest en ursäkt för att straffa länder man inte gillar. Läs inlägg 170 i denna tråd:
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

sahve sa:
Slutligen undrar jag: Om du redan är medveten om att "ingen" här håller med dig, varför frågar du då vad "vi" tycker? För att i inlägget efter i princip besvara din egen fråga.


Det är väl just för att det finns meningsmotståndare som gör det värt att diskutera? Varför diskuterar du med mig när du vet att jag har väldigt annorlunda åsikter än vad du har?

#14  Sv: Homonationalism sahve
2014-08-05 08:00:56

Fast jag har inte startat trådar för att få reda på din uppfattning - den har jag redan tämligen klar för mig - utan jag har ifrågasatt DINA inlägg eller formuleringar och syftet med dem.

Självklart är forum till för att diskutera. Men då ska det kännas meningsfullt. Nu har du gjort klart var du står och jag känner inget behov av att lägga mer energi på den här tråden.

#15  Sv: Homonationalism Rodriguez
2014-12-19 01:38:35

Jennifer Wegerup (en annars mycket duglig fotbollsjournalist) har skrivit en krönika i Aftonbladet som är bland det mes bisarra jag någonsin läst i svensk media:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister…

Krönikan inleder med att tala om nationalistiska värderingar som folkgemenskap. Ord som om de kommit från Sverigedemokraterna hade tagits som bevis för att de är italienska svartskjortor i modern tappning.

Artikeln fortsätter med talibaner, ryska stridsplan och islamiska staten. Integrationspolitiken har misslyckats. Yttre och inre hot.

Därför behövs allmän värnplikt för att försvara oss mot förorts-islamister (det inre hotet) och för att indoktrinera svenska ungdomar. Alla boende i Sverige ska försvara VÅRT LAND och de värderingar som råder här (det vill säga, svenska försvarsmaktens roll är att strida för hennes egna politiska åsikter).

Att komma upp ur våra sköna soffor och inse att vi också måste vara beredda att värna vår trygghet, demokrati och mångfald.
Tomtegröt och kebab, kvinnliga ­poliser och ministrar, homosexuella präster, fri abort och regnbågs­förskolor.
Frihet, demokrati och tolerans.


Okej, svart på vitt. Sverige behöver allmän värnplikt för att kriga mot förorts-muslimer till försvar för tomtegröt, homo-"präster" och regnbågsförskolor. Alla vet att tomtegröt och kebab är det första som ryker i det framtida sharia-Sverige.

Hur kommer man ens på sånt här? Vilka svampar måste man äta?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?