feminetik.se feminetik.se

Just nu 16 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Högskoleantagning HT 2014 skev könfördelning


Gå till senaste inlägget#1  Högskoleantagning HT 2014 skev könfördelning undrande
2014-07-12 09:45:29

Den här artikeln http://corren.se/nyheter/farre-antagna-till-l… väckte mitt intresse. Vad ska man göra åt den skeva antagningen? 61% kvinnor och 39% män. Dags att införa kvotering?

#2  Sv: Högskoleantagning HT 2014 skev könfördelning SunAndStars
2014-07-19 23:55:49

Så länge effekten finns att andelen kvinnor minskar ju högre upp i den akademiska stegen man kollar så vore det dumdristigt att vidta åtgärder för att minska andelen kvinnor i botten på pyramiden.

#3  Sv: Högskoleantagning HT 2014 skev könfördelning TalkingBad
2014-07-20 12:23:44

Det handlar val snarare om att oka antalet man? Och kvotering vore till fordel for mindre presterande man, inte hogpresterande man pa toppen.

Jag ar emot kvotering overlag.

#4  Ang: #3 av TalkingBad Henrik
2014-07-20 13:05:30

Det är jämn könsfördelning bland dom som disputerar och det är en liten övervikt för kvinnor bland dem som fortsätter inom akademin. Den manliga dominansen bland professorerna kommer troligen att ha bytts i sin motsats om tjugo år.

Att öka antalet manliga sökande till kvinnodominerade utbildningar är lika angeläget som att få kvinnor att söka mansdominerade utbildningar.

#5  Henrik TalkingBad
2014-07-21 22:37:13

Ok - nu är jag av politiska skäl emot all kvotering, med det möjliga undantaget politiken (för att säkerställa att lagstiftande organ är representativa). Men om vi gör det är det viktigt att vi har kostnaderna i bred bemärkelse klara för oss.

- Det är svart att kvotera utan att gynna män mer än kvinnor. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom naturvetenskapen, men betygskraven är där lägre än för, säg, läkarlinjen där kvinnor tog över för tjugo ar sedan.
- Sjukskötarlinjen (eller vad det heter i Sverige) har, lat oss säga, 90% kvinnliga sökande och studerande. Varje manlig sökande som vi kvoterar in (och det blir en hel del om vi strävar efter nagon form av jämvikt) kommer därför att ha lägre kvalifikationer, lägre chans att avsluta, och lägre chans att bli en bra sjukskötare.
- Varje kvoterad person innebär per automatik diskriminering (i betydelsen obefogat uteslutande) av nagon annan. Varje man som kvoteras in pa läkarlinjen medför att en bättre kvalificerad kvinna utesluts.

Allt detta är kostnader, bade direkta och indirekta, privata och offentliga. Om vi sedan som samhälle bestämmer oss för att bära dessa kostnader är det en sak. Men jag tror varken politiker eller vi medborgare är medvetna om dem.

För övrigt är det inte alls självklart att kvinnliga professorer kommer att ta över i samma eller större utsträckning än män. Professorskarriären kräver rätt stora insatser mellan 25-35 ars alder, och även idag tenderar kvinnor att omprioritera i 30-arsaldern. Det ändrar sig säkert, men fragan är hur mycket. A andra sidan har jag större förhoppningar här än inom näringslivet, eftersom arbetsbördan trots allt är rätt human i jämförelse.

#6  Sv: Högskoleantagning HT 2014 skev könfördelning TalkingBad
2014-07-21 22:42:05

Jag glömde en till kostnad:

- Kvotering fördubblar snarare än utjämnar diskriminering; den individ som gynnas är med största sannolikhet inte den som fallit offer för den diskriminering man vill motverka.

Det slar mig framför allt när vi talar om kvotering till företagsstyrelser: de kvinnor som far höga tjänster pa det sättet är inte fattiga ensamma mammor, utan för det mesta högutbildade, framgangsrika kvinnor ur övre medelklassen eller överklassen. Som liberal är jag för att staten koncentrerar sig pa att hjälpa de mindre bemedlade.

#7  Ang: #5 av TalkingBad Henrik
2014-07-22 01:21:19

Ett eftertraktat arbete är programledare i teve. Om man vill ha ett programledarteam i Rapport och om mätningar visar att det blir bäst med en av vardera könet förefaller det okontroversiellt att låta en man och en kvinna få jobbet. Det är kvotering som ger ett plusvärde, inte en kostnad. Liknande överväganden kan göras i dom flesta yrken.

#8  Sv: Högskoleantagning HT 2014 skev könfördelning TalkingBad
2014-07-22 02:19:40

Henrik, i det fallet finns det ju en pataglig anledning till varför ett kön föredras. Dessutoma handlar det om nagra fatala tillsättningar, inte en betydande yrkesgrupp. De negativa konsekvenser jag talade om borde vara försvinnande sma.

Jag syftade snarare pa de fall där könet är ovidkommande (eller inte förknippat med egenskaper som är starkare hos ett kyn, som fysiskt styrka) - som kvotering av män till läkar och sjuksköterskeutbildningar

#9  Ang: #8 av TalkingBad Henrik
2014-07-22 09:57:44

Tror du inte att sammansättningen av ett team kan påverka dess effektivitet och arbetsglädje? Ett analogt förhållande är att ett företag där alla är lika gamla försvinner när alla pensioneras samtidigt. Det finns alltså anledning till åldersfördelning bland dom anställda.

#10  Ang: #2 av SunAndStars peter242
2014-07-24 13:54:23

Den egentliga botten av den akademiska pyramiden är ju de som inte har akademisk utbildning. Varför skulle inte de räknas? Varför skulle inte deras tillgång till högre utbildning och en jämn könsfördelning vara lika angelägen som att ett fåtal i toppen har en jämn könsfördelning?

#11  Sv: Högskoleantagning HT 2014 skev könfördelning TalkingBad
2014-07-24 22:37:32

Lite vild spekulation:
De flesta studier jag sett visar att könen är i genomsnitt lika intelligenta (ibland med nagra poäng övertag för männen, men det räknas knappast eftersom IQ-test är rätt trubbiga instrument). Men fördelningen är olika, med fler kvinnor runt genomsnittet, och fler män pa ytterkanterna – bland genier och efterblivna har män ett övertag pa runt 10:1.
Lat oss vidare anta att det finns en stark korrelation mellan intelligens och universitetsstudier.
När enbart nagra procent studerade, dominerade männen. Diskriminering säger vi ofta, men en ytterligare faktor torde vara IQ-fördelningen. Jag har inte sett nagot bevis pa att kvinnliga studenter pa 20-talet presterade betydligt bättre än män i genomsnitt, sa diskriminering ”im engeren Sinne” verkar inte ligga bakom. För att förklara könsskillnaden som nu bestar maste vi däremot fastställa att en kvinna med genomsnittlig intelligens har mycket större sannolikhet att studera än en man med samma kvalifikationer.
Förklaringar vimlar det av. Betygsdiskriminering, anti-pluggkultur. Men en del kanske helt enkelt är resultatet av ett halvt sekels fokus pa kvinnor. Sa sent som för nagra ar sedan talade UNESCO om ”education gender gap”, trots att ett sadant i männens favör redan vid millenieskiftet hade upphört att existera i flertalet länder pa jorden. När jag papekade detta i diskussioner, fick jag ofta höra att i nagon indisk delstat, där minsann, där far inte flickor ga i skolan.
Kanske har vi glömt att män och pojkar ocksa behöver lite stöd?

#12  Henrik TalkingBad
2014-07-24 22:40:49

Du har säkert rätt i att det inte finns nagon skarp skiljelinje mellan det exempel du ger och mer formell, institutionaliserad kvotering. Sa jag vet inte hur exakt jag star i fragan. Men jag är självklart emot storskalig, förvridande diskriminering inom t.ex. offentlig sektor - av uppenbara skäl.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?