feminetik.se feminetik.se

Just nu 23 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Substitutionen


Gå till senaste inlägget#1  Substitutionen JohanS
2014-03-22 16:32:45

Jag har noterat vissa svagheter i Wikipedias artikel om jämställdhet, tycker det saknas vissa saker. Håller du med?
Har du som är insatt en annan åsikt eller bättre officiella källor som förklarar jämställdhet? Detta citat, är för luddigt.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet.

Wikipedias artikel om jämställdhet har jag jämfört med en artikel för att lösa en tredjegradsekvation. I matte-artikeln finns ett problem, en metod och det förklaras att om man följer metoden kommer man fram till tre lösningar.
En tredjegradsekvation med reella koefficienter har tre lösningar, av vilka minst en (och annars alla tre) tillhör de reella talen.

Matematikerna har gjort en ansträngning att förklara både problemet, metoden och lösningen i matte-artikeln. De gör detta kort och koncist bland annat genom att göra substitutioner och använda sig av bilder/grafer.
Variabelbyte eller variabelsubstitution innebär att man i ett matematiskt uttryck konstruerar en variabel som underlättar beräkningen och ersätter delar av uttrycket med denna. För att sedan få fram det verkliga svaret måste man byta tillbaka igen.

Till exempel x=z-a2/3. Detta är i princip en förklaring som går djupare och djupare in på det hela.

De som har skrivit om jämställdhet har inte gjort samma ansträngning. Det är oklart vad följande betyder:

”kvinnor” och ”män” = ?
”väsentliga områden i livet” = ?
Hur vi entydigt vet när vi har ett läge med ”samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter”

Matte-artikeln är utförligt skriven, men metoden och substitutionerna saknas fullständigt i jämställdhetsartikeln.

Kvinnor är plural, så det handlar om en grupp kvinnor, men ingen har bemödat sig att skriva dit hur stor grupp det handlar om och om detta påverkar lösningen. Är det alltid alla kvinnor i samhället eller kan man ta en grupp på 10 kvinnor? Kanske menas det antingen eller. Det kan vara kvinnor i grupp eller kvinnor individuellt. Detta nämns inte.

Vilka personer klassas som "kvinnor" och "män" (inga andra nämns i meningen om vad jämställdhet är).

Vilka är de oväsentliga/väsentliga områdena i livet?

Wikipedia är ju inte så värst erkänt i vetenskapliga sammanhang, så frågan är vad säger litteraturen, forskarna, genusvetarna och feministerna? Säger alla samma sak om Wikipedias jämställdhetsartikel?

Källorna:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Variabelsubstitution
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredjegradsekvation
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mlikhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mst%C3%A4…

#2  Ang: #1 av JohanS JohanS
2014-03-22 16:47:32

Här kommer en start på substitutionen. Vad tycker du? Går detta att bevisa eller motbevisa? Finns det en konsensus i forskning och litteratur?

Nu kommer jag inte att göra det, men skulle du bli arg om jag förtydligade Wikipedias jämställdhetsartikel med texten i detta inlägg. Varför blir du i så fall arg?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet.

”kvinnor” = Detta är plural och alltså en grupp (inte en individ). I jämställdhetssammanhang är det inte vettigt att titta på små grupper i samhället. ”kvinnor” är en grupp av storleksordningen alla kvinnor i landet. Gruppen ”män” är lika stor.
"Enligt en definition handlar jämställdhet om jämlikhet mellan könen, medan jämlikhet kan syfta på vilka grupper eller individer som helst."

Detta är endast ”en” definition av många, men det hänvisas inte till de andra vetenskapligt erkända definitionerna. Hur många finns det och var är dem?

”jämställdhet” = inte vilka grupper eller individer som helst. Det handlar om grupper mellan könen. Den som substituerar tillbaka till jämställdhet får ”könen” till att vara ”kvinnor” och ”män”. Inga andra kön nämns i jämställdhetsartikeln. Eventuellt skulle jämlikhetsartikeln kunna hänvisa till vilka kön som finns, men det gör den inte.

”jämställdhet” handlar inte om grupperna ”rika” och ”fattiga” eftersom detta är två icke könsbestämda grupper. Att tala om jämlikhet mellan rika och fattiga är en separat fråga skiljt från ”jämställdhet”. Jämlikhet mellan rika och fattiga är en fråga om ekonomisk politik.

”jämställdhet” handlar inte på något sätt om en grupp människor av en eller annan ”ras” eftersom detta inte är en könsbestämd grupp. Att tala om jämlikhet mellan ”raser” är en separat fråga skiljt från ”jämställdhet”

"kvinnor"=samtliga personer i ett land som har biologiskt kön "kvinna". Det socialt konstruerade könet "kvinna" sammanfaller i x% typ 90% av alla människor med det biologiska könet. Därför avses med "kvinnor" det biologiska könet.

"biologiskt kön kvinna" = Kolla mellan benen metoden när barnet är fött funkar för det mesta?

"väsentliga områden i livet"= Alla områden där diskriminering förekommer.

”oväsentliga områden” = lista på exempel. Biologiska orättvisor som t.ex. att män kommer längre vid längdhopp.

”Diskriminering” = mätbar orättvisa som inte är orsakad av biologiska faktorer.

”samma” = Ett mätbart resultat som inte skiljer sig mellan kvinnor och män är bevis på att det har funnits samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i händelserna som ledde fram till resultatet.

”möjligheter” = alla möjligheter som inte har biologiskt ursprung. Att kvinnor inte hoppar längdhopp lika långt som män är exkluderat i och med att biologiska skillnader faller inom ”oväsentliga” områden.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet.

Jämställdhet = mätbart utfall, biologi exkluderat, mellan två kön kvinnor och män i den största grupp möjligt på nationell nivå.


Vi vet att det är jämställt när utfallet är lika för kvinnor och män.

Jämställdhet kan illustreras med ett antal grafer och bilder för ökad förståelse. Allt detta kan sammanfattas in en 30 sekunders animerad film.

Finns allt detta redan beskriver i seriös litteratur? Men någon glömde bort att länka till detaljerna på Wikipedia?

Finns det nån anledning att en matematiskt metod är beskriven exakt på Wikipedia, men att en metod som handlar om hur man når jämställdhet inte är beskriven alls?

Vad säger genusvetare om vad jämställdhet betyder? Ingenting på Wikipedia?
Vad säger feminister? Ingenting på Feministiskt initiativs hemsida?
Vad säger vanligt folk? Om youtube filmen är längre än 30 sekunder så kollar jag på den en annan gång typ nästa år.

Vad säger du?

#3  Tredjegradsekvationen Henrik
2014-03-23 22:59:21

Jag tycker att tredjegradsekvationen är värd mer kritik är jämställdheten, "En tredjegradsekvation är en ekvation som kan skrivas på formen ax^3+bx^2+cx+d=0" börjar det. Men i så fall är följande exempel på tredjegradsekvatoner:
x=17
1=0
E=mc^2

Och ändå anser du att den artikeln är tillräckligt klar! Dom flesta som läser jämställdhetsartikeln tycker nog att den är tillräckligt klar. Men du kan ju försöka lägga in definitioner av "kvinna" osv. Jag är säker på att det inte kommer att belönas med läsarjubel.

#4  Ang: #3 av Henrik JohanS
2014-03-24 09:58:33

Även om matte-artikeln har brister så är den ju mer tydlig än jämställdhets-artikeln. Du kritiserar ju också direkt matteartikeln och säger att den har brister och ger tydliga exempel på hur den brister. Säkerligen går det att korrigera matte artikel ytterligare genom att jämföra med litteratur. Ingen verkar någonsin göra det samma med jämställdhets-artikeln?

#5  Ang: #4 av JohanS Henrik
2014-03-24 14:37:06

Nej, jag tror att dom flesta skulle tycka att matteartikeln blev oläsbar om allt definierades i minsta detalj och inget lämnades åt läsarens eget omdöme. Men om du vill förbättra wikipediaartiklar är det bara att sätta igång!

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?