feminetik.se feminetik.se

Just nu 18 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feminism och vänster/höger politik


Gå till senaste inlägget#1  Feminism och vänster/höger politik JohanS
2014-03-06 00:43:46

Jag har en hypotes om vad som händer när feminism förknippas med antingen höger eller vänsterpolitik. Kanske finns det någon här som är intresserad av att diskutera detta?

Jag vill gärna bli motbevisad om varför teorin faller eller verkar vettig eftersom liknande tankar ingår i similism projektet. http://similism.com/

Det finns både höger- och vänsterfeminism, vi vet det. I Sverige så verkar det dock som att gemene man sammankopplar feminism med vänsterpolitik. Om feminism är höger eller vänster i Sverige idag är inte relevant att diskutera utan mer att den _kan_ vara förknippad väsentligen med det ena eller det andra politiska blocket.

Hypotesen
Om den stora massan människor kopplar samman Feminism med en viss politik så kommer detta att sakta ner den positiva förändringen till jämställdhet. Detta oavsett om det är höger eller vänsterpolitik som jämställdhetsrörelsen blivit förknippad med.

Argument 1
Låt oss för diskussionens skull anta att Feminism har blivit sammankopplad med vänsterblocket. Då kommer feminism arbetet att frodas och gå framåt alldeles utmärkt om vänsterblocket har makten. Feminister får budget och politiskt stöd. Men så kommer ett val och högerblocket får makten, nu kommer feminism i detta exempel att få mindre medel och feminister kämpar i motvind. Vi antar här att högerblocket inte vill driva en fråga och inte vill stötta en jämställdhetsrörelse som blivit förknippad med vänsterpolitik.

Det beror alltså på vilket block som har makten om vi går fort eller långsamt framåt mot jämställdhet. Naturligtvis finns det andra rörelser, eventuellt med andra metoder och ideologi, som jobbar för jämställdhet som eventuellt kan ta över när det ena eller det andra blocket är i makten. Men i detta exempel så får Feminism en ryckig tillvaro med omväxlande politiskt stöd, eller inte, beroende på vilket block som för tillfället har makten.

Argument 2
Om feminism har kommit att förknippas med ett visst politiskt block så kommer de privatpersoner som inte tillhör detta block att sätta sig på tvären. Alltså kommer cirka halva befolkningen att inte bry sig, inte lyssna på vad Feminister säger eller till och med motarbeta Feminism med argumentet att det är politik från det andra blocket som de inte sympatiserar med.

Sammanfattningsvis
Så om en jämställdhetsrörelse förknippas av den stora massan människor med en viss blockpolitik så kommer det att leda till växlande politisk support samt att halva befolkningen sätter sig på tvären av ren politisk princip. Detta leder till att en sådan jämställdhetsrörelse kommer att vara mindre effektiv i arbetet för jämställdhet.

Omvänt: Om en jämställdhetsrörelse klarar av att driva en jämställdhetspolitik som är frikopplad från övrig blockpolitik (kanske specifikt ekonomisk politik) så kommer den att kunna få stöd oavsett vilket block som för tillfället har makten. Den skulle också teoretiskt kunna attrahera privatpersoner oavsett vilket block de tillhör.

Har du några kommentarer eller tankar om detta? Är det vettigt? Helt omöjligt? Har provats förr? Vad tror och tycker du?

#2  Sv: Feminism och vänster/höger politik Ephemeer
2014-03-06 11:48:43

Jag tror att det handlar mer om att högerblocket till stora delar består av idérörelser som är tydligt motsatta till jämställdhetsarbete; nyliberaler och konservativa. Dessa kommer att motsätta sig jämställdhetsarbete helt oavsett vilket block feminism förknippas med, eftersom det vänder sig mot deras grundläggande värderingar.

#3  Ang: #2 av Ephemeer JohanS
2014-03-06 12:56:35

Så det du säger är i princip att jämställdhet är oförenligt med högerblockets politik.
Detta skulle därmed vara ett belägg för att Feminism i dagens Sverige förknippas med vänsterblocket.

När du säger att jämställdhetsarbete är i tydligt motsatta till nyliberaler och konservativa, menar du då att jämställdhet då också innefattar så kallad "klasskamp" eller är det annat du syftar på?

Tyvärr är vi väl snabbt tillbaka tillbaka till den gamla definitionen att jämställdhet skulle vara "lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män". Den kanske skulle eventuellt skulle behöva förtydligas lite av politikerna. För det är väl ingenting teoretiskt som hindrar liberaler och konservativa att hålla med om det och arbeta för det?

#4  Sv: Feminism och vänster/höger politik JohanS
2014-03-06 13:36:12

Jag har en annan liten teori som är relaterad till denna tråd och går så här:

Jämställdhet kan vara förenligt med antingen vänsterpolitik, eller högerpolitik. I exemplet behandlar vi ekonomisk politik och det kan vara jämställt på samma gång fast med olika grader av klass skillnader beroende på vem som sitter i makten. Detta eftersom klass skillnader är en annan, fristående, fråga skiljt från jämställdhet.

Om detta är möjligt beror så klart på vad en person bakar in i begreppet "jämställdhet". En person som förknippar jämställdhet med klasskamp håller såklart inte med. Men om vi utgår från jämställdhet från definitionen "lika rättigheter skyldigheter och möjligheter" så kan det gå?

Tar ett par extrema exempel om klass skillnader för att göra det tydligt.. men ni fattar att det inte är så svart och vitt i verkliga livet.

Exempel jämställt och vänsterpolitik.
Det existerar små klass skillnader i samhället. En grupp människor är rikare än en annan grupp människor. Det finns två klasser. De "rika" och de "fattiga"
Om vi nu har en extrem situation där de rika består av exakt lika många kvinnor och män och de fattiga består av lika många kvinnor och män.
Förmögenhet och löner i den rika klassen kommer då att vara lika mellan kvinnor och män om vi har uppnått jämställdhet.
Samma sak i den fattiga klassen.

Analys
Totalt sett i samhället om man räknar i genomsnitt så har nu kvinnor lika stor förmögenhet och lika höga löner som män. Detta trots att det finns vissa kvinnor som tjänar och äger mer än andra kvinnor.

Kvinnor kan då anses ha lika stora möjligheter på den ekonomiska arenan då de äger lika mycket och tjänar lika mycket som män. Att det finns vissa kvinnor som tillhör en rik klass och vissa kvinnor som tillhör en fattig klass förklaras med att vissa kvinnor finns i högavlönade yrken och vissa kvinnor finns i lågavlönade yrken. I och med att detta exempel är extremt så är fördelning mellan kvinnor och män 50-50 i både de hög och lågavlönade yrkena.
Naturligtvis har alla kvinnor och män samma rättigheter och skyldigheter, det har vi väl i princip nu för tiden enligt lagen. Alla har rätten att t.ex. starta företag, gå på universitet osv.. och alla är skyldiga att följa lagen och behandla andra människor bra att inte diskriminera osv.

Exempel jämställt och högerpolitik
Detta är exakt samma sak. Bara att högerblocket tycker att det är okej med större skillnad mellan de rika och fattiga. Relativt sett till de fattiga är de rika så att säga rikare än de skulle ha varit med vänsterpolitik.
I genomsnitt så är totalt sett kvinnor jämställda med män.
Rika kvinnor är jämställda med rika män och fattiga kvinnor jämställda med fattiga män och det blir i snitt totalt sett jämställt mellan alla kvinnor och män.

Exempel inga klass skillnader
Även detta är samma sak som i första exemplet jämställdhet och vänsterpolitik. Bara det att nu är klass skillnaderna så små att de inte existerar.
Då blir det också totalt sett genomsnittligt jämställt mellan kvinnor och män.
Naturligtvis är noll klass skillnader mycket svårare att nå än små klass skillnader så detta är kanske, för de flesta människor, inte så relevant att arbeta för i praktiken.

Ja vad tycker du, kan man utgå från "lika rättigheter, skyldigheter, möjligheter"=jämställdhet och kalla dessa tre exempel jämställda?

#5  Ang: #3 av JohanS Ephemeer
2014-03-06 14:09:26

JohanS sa:
Så det du säger är i princip att jämställdhet är oförenligt med högerblockets politik.
Detta skulle därmed vara ett belägg för att Feminism i dagens Sverige förknippas med vänsterblocket.

Nej, men med delar av högerblockets värderingar.
Behövs det belägg för att feminism i dagens Sverige förknippas med vänsterblocket?

JohanS sa:
När du säger att jämställdhetsarbete är i tydligt motsatta till nyliberaler och konservativa, menar du då att jämställdhet då också innefattar så kallad "klasskamp" eller är det annat du syftar på?

Nej, jag menar att nyliberaler är mot alla former av arbete för att utjämna ojämlikhet och konservativa är mot jämlikhet.

#6  Ang: #5 av Ephemeer JohanS
2014-03-06 17:36:29

Näe, i och för sig behövs det väl inga belägg för att Feminism är förknippat med vänster i Sverige. Men det är ju i så fall enligt hypotesen en faktor som saktar ner utvecklingen mot jämställdhet.

I Wikipedia så står det följande.
Övertygelsen att samhället behöver hierarkier och klasser som uttrycker naturliga olikheter, även om dessa inte är eviga eller omöjliga att reformera.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konservativa

Jag har trott att konservativa och liberala måhända ville ha vissa hierarkier och klasser i samhället men att dessa inte var uttalat mellan kvinnor och män? Trodde att konservativa/liberala förespråkade individuell frihet och att de sen accepterar de hierarkier och maktobalanser som kanske uppstår men att det främst rörde sig om ekonomiska skillnader.

Dock har de väl teoretiskt ingenting emot om nu samhället helt enkelt skulle utveckla sig till tvärtemot vad det är nu, att kvinnor tar över makten och förmögenheterna? Konservative/liberaler trodde jag gav den friheten till var och en att konkurrera med alla möjliga medel om makten i samhället.

Makt och pengar är väl något som folk helt enkelt bara tar sig genom att jobba hårt och smart för att utmanövrera andra konkurrenter? Så teoretiskt är det väl ingenting egentligen som hindrar att kvinnor helt enkelt tar över makt och pengar och ägande i samhället, även om det i min åsikt skulle vara lika dåligt och ojämställt som det är nu.

Även om kvinnor är lite fysiskt svagare så finns det ju ändå massor av sätt de kan ta över på om de bara blir lite brutalare, det är ju naturligtvis ingenting som jag förespråkar dock, jämställdhet är bäst.

#7  Sv: Feminism och vänster/höger politik Rodriguez
2014-03-08 20:47:54

Även sossarna är nyliberala sedan 80-talet.
Konservatismen är inte mot jämlikhet, däremot har man inte samma syn som exempelvis socialister. Exempelvis var det konservative Otto von Bismarck som lade grunden för Tyskland som välfärdsstat.
En av de starkaste rösterna idag för jämlikhet är Katolska kyrkan.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?