feminetik.se feminetik.se

Just nu 16 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feminetiks definition av "likhetsfeminism"?


Gå till senaste inlägget#1  Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-05 16:36:18

Vilken är den/bör den vara?

Bara så att man vet/har en tråd att hänvisa till.

#2  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? JohanS
2014-03-06 13:48:31

Nu är jag ju ingen representant för vare sig Feminetik eller feminism. Men jag kollade helt enkelt på Wikipedia och tycker den definitionen är borde duga bra för de flesta behov.

Naturligtvis är verkligheten inte helt svart och vit och det lilla ordet "väsentligen" som nämns två gånger betyder att det finns undantag överallt. Naturligtvis kan dessa undantag ha mycket energi, små grupper av människor, kan skrika högst och få oproportionerligt mycket mediautrymme till exempel.

Likhetsfeminism, likartsfeminism, är en gemensam benämning på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. De sätter alltså miljön i centrum, i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska skillnader i centrum.

Väsentligen är hela den feministiska rörelsen i Sverige i dag likhetsfeministisk; särartsfeminismen är marginaliserad. Till likhetsfeminismen hör bland annat liberalfeminism, socialistisk feminism och radikalfeminism.
Från Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Likhetsfeminism

Den som tycker att verkligheten består av både biologi och sociala konstruktioner kanske är intresserad av en teori som kan hantera båda varianterna http://similism.com

#3  Ang: #1 av Intryck Ephemeer
2014-03-06 14:03:01

Då feminetik inte har något officiell definition på vad "feminism" är, så tvivlar jag att du får en officiell definition på "likhetsfeminism".

#4  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-06 16:16:10

Nån feminist här som kallar sig likhetsfeminist/inte särartsfeminist och vill presentera en definition?

#5  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Ephemeer
2014-03-10 12:37:26

http://lmgtfy.com/?q=likhetsfeminism

#6  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? TalkingBad
2014-03-10 13:05:58

Jag tycker likhetsfeminismen starkt ifragasätter den nuvarande tolkningen av könsmaktsordningen och därmed ligger mycket nära jämställdismen eller den mer sansade delen av mansrättsrörelsen - med undantag för att manliga perspektiv kanske fortfarande inte ges full rättvisa.

Men egentligen är det en vänster - höger (dvs liberal, inte värdekonservativ) fraga. Feminismen tenderar till vänster av den enkla anledningen att tyngdpunkten läggs vid kollektiv och staten anses som ett av de starkaste instrumenten för att driva förändringar.

Mansrättsrörelsen och jämställdismen tenderar däremot at det liberala hallet.

Men sanningen är mer komplicerad än sa. Jag är höger iochmed att jag anser att staten bör halla sig utanför de omraden där dess inblandning inte är effektiv för att uppna gemensamma mal. Men jag tycker att delad föräldrarledighet är försvarligt, eftersom den redan har astadkommit stora förändringar och är värd de kostnader som uppstar genom att ekonomiska incitament förvrängs och personlig frihet begränsas.

Att jag sedan anser att det är MÄN som tjänar mest pa detta, spelar mindre roll.

#7  Ang: #5 av Ephemeer Intryck
2014-03-10 13:58:44

Så här står det just nu: "Likhetsfeminism, likartsfeminism, är en gemensam benämning på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. De sätter alltså miljön i centrum, i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska skillnader i centrum."

Jag reagerar på "De sätter alltså miljön i centrum". Det låter mer som en debatt-teknik än en egen verklighetsbeskrivning. Att det är "sättandet", av miljön i centrum, som är grejen.

Ska "anser" tolkas som att man faktiskt TROR att skillnaderna mellan könen "väsentligen" är sociala konstruktioner?

#8  Ang: #7 av Intryck Ephemeer
2014-03-11 12:01:10

Jag föreslår att du läser på fler ställen för att bilda dig en egen uppfattning.

#9  Ang: #8 av Ephemeer Intryck
2014-03-11 15:15:09

Varför det? Finns det inte folk här som kan formulera en typ av likhetsfeminism med egna ord?

#10  Ang: #9 av Intryck Ephemeer
2014-03-11 15:55:55

Så att du skapar dig en egen förståelse.

#11  Ang: #10 av Ephemeer Intryck
2014-03-11 17:10:48

Kan inte du svara på detta:

Ska "anser" tolkas som att man faktiskt TROR att skillnaderna mellan könen "väsentligen" är sociala konstruktioner?

#12  Ang: #11 av Intryck Ephemeer
2014-03-11 17:46:02

Jag tycker att du ska fortsätta läsa på tills du bildar dig en egen uppfattning.

#13  Ang: #7 av Intryck Laura
2014-03-11 22:05:07

När du ställer frågan om "anser" ska tolkas som att man faktiskt "TROR" (med versaler dessutom) att skillnaderna mellan könen "väsentligen" är sociala konstruktioner, är det ju ganska tydligt att du tycker att hela idén är befängd. Innan någon har lust att svara ja eller nej på den frågan vore det t ex hjälpsamt att beskriva vad du menar med "könsskillnader".

Jag skulle beskriva mig själv som likhetsfeminist. Med det menar jag att jag anser att könen i allt väsentligt är lika varandra, eller att könen är mer lika varandra än de är olika. Vilket alltså inte är detsamma som att mena att det varken finns varken biologiska eller socialt konstruerade skillnader.

#14  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Henrik
2014-03-11 22:49:51

Eftersom Intryck är rasist kanske följande analogi underlättar förståelsen. En särartsrasist menar att exempelvis judar har medfödda dåliga egenskaper som motiverar att vi andra behandlar dom illa. Hitler var särartsrasist. En likhetsrasist menar att judar har minst lika goda egenskaper som vi och att vi därför måste trakassera dom så att dom inte tar våra jobb och tjejer.

#15  Ang: #13 av Laura Intryck
2014-03-12 02:17:12

Laura sa:
När du ställer frågan om "anser" ska tolkas som att man faktiskt "TROR" (med versaler dessutom) att skillnaderna mellan könen "väsentligen" är sociala konstruktioner, är det ju ganska tydligt att du tycker att hela idén är befängd. Innan någon har lust att svara ja eller nej på den frågan vore det t ex hjälpsamt att beskriva vad du menar med "könsskillnader".

Jag skulle beskriva mig själv som likhetsfeminist. Med det menar jag att jag anser att könen i allt väsentligt är lika varandra, eller att könen är mer lika varandra än de är olika. Vilket alltså inte är detsamma som att mena att det varken finns varken biologiska eller socialt konstruerade skillnader.


Förstår inte hur det på något sätt påverkar en diskussion att en av deltagarna ser det som att hela idén är befängd. Det går att sprida sin egen syn oavsett vem man pratar med. Jag orkar inte bry mig om vem som skriver något. Jag går igång eller inte går igång på själva innehållet i texten. Och så använde jag versaler för att jag tror att ni inte egentligen tror på det.

Andra stycket känns i linje med att det mest handlar om en absurd debatt-teknik och inte en verklig tro. "I allt väsentligt" är väldigt odetaljerat. Vad är "väsentligt", liksom, och vad är oddsen på att ALLA områden som BÅDE du och jag betraktar som "väsentliga" skulle vara områden där könen (egentligen, i grunden) är lika?

"I allt väsentligt" känns därför som ett verktyg för att byta samtalsämne (att "betona" något annat/att "lägga fokus" på något annat) och inte som en hållbar verklighetsbeskrivning.

Innan vi börjar reda ut vad som ska ses som "väsentligt" och inte, kan vi väl snacka lite om själva processen under mänsklighetens historia: ser likhetsfeminister det som att män och kvinnor från början egentligen var mer lika än under något enskilt stadie, för att sen (under ett senare stadie som innebar något slags trendbrott) börja leva mer olikt på grund av könsroller? Är det alltså INTE så att det bara finns en (1) enda väsentlig trend/tendens, det vill säga den att vi levt mer och mer likt ju längre tiden gått?

I så fall: varför försöka påskynda den här utvecklingen? För att det är "unket" och "ohippt" med könsstereotyper? Det känns som ett sjukt beteende för att undvika att visa upp vem man egentligen (delvis) är. Som att den politiskt korrekta kulturen börjar kannibalisera på det vetenskapliga i brist på annat.

Kommer könsroller främst från hur vi människor är, eller främst från externa faktorer (vad det nu är)?

#16  Ang: #15 av Intryck Laura
2014-03-12 09:55:42

Du frågade efter en definition och jag gav dig en tänkbar (utan att göra anspråk på att den ska gälla för hela feminetik givetvis). Om formuleringen "i allt väsentligt" irriterar dig kan du bara stryka den satsen och välja den andra istället. Jag har inte för avsikt att reda ut vad som ska ses som "väsentligt" eller inte, då jag är övertygad om att vi inte kommer att kunna enas.

Jag kan inte säga ifall likhetsfeminister ser det som att "män och kvinnor från början egentligen var mer lika än under något enskilt stadie för att sen börja leva mer olikt på grund av könsroller", av den enkla anledningen att så mycket av människans historia ligger i förhistorisk tid. Så varken likhetsfeminister eller några andra kan säga något säkert om hur människan har levt, egentligen. Jag skulle dock inte vilja påstå att den enda väsentliga tendensen är att vi "levt mer och mer likt ju längre tiden går". Tycker du att det är så?

#17  Ang: #16 av Laura Intryck
2014-03-12 16:56:22

Tycker inte att någon får några svar här.

Känns som att vi måste börja med detta:

Vad ÄR likhetsfeminism för något (vad är det vi försöker definiera?)?

* En tro?
* En åsikt?
* En analys?
* En politik?
* Ett socialt förhållningssätt i det offentliga samtalet?

Om vi fortsätter jämföra med rasister, så gör rasister en rasistisk ANALYS, och har ÅSIKTEN att det bör föras en hård POLITIK som baseras på analysen. Det är inte själva åsikterna som är rasistiska, det är analysen/tron/politiken.

Kan man bryta ned det på ett liknande detaljerat sätt när det gäller feminism?

Är det korrekt uppfattat att likhetsfeminister gör analysen att män och kvinnor egentligen är mer lika än man tror/än det man ser, när man betraktar mönster i samhället? I så fall: vad baseras analysen främst på? Skulle faktorn att könsroller på något sätt skapat mer olikhet ens vara i närheten av lika relevant som (den främsta?) faktorn, det vill säga att könsroller har skapats av hur vi är?

Och, ja, tills någon övertygar mig om motsatsen så skulle jag anta att män och kvinnor levt mer och mer lika ju längre historien gått. Det vill säga: könsroller har inte påverkat något i någon nämnvärd utsträckning. Vad skulle det vara?

#18  Ang: #17 av Intryck Laura
2014-03-12 18:11:03

Tycker du att du får otillräckliga svar här, gör du kanske bättre i att följa Ephemeers förslag och läsa på, på annat håll? Jag kan bara tala för min egen förståelse och mina egna ställningstaganden – jag är inte med i någon likhetsfeministisk klubb med gemensamma stadgar och diskussionskvällar. Sådant finns helt enkelt inte.

Likhetsfeminism är helt enkelt en rubrik eller etikett om du så vill, häfta vid feminister som delar ett gemensamt synsätt, en variant av feminism. Likhetsfeminism är inte en tro eller en åsikt, däremot är förstås alla människor oavsett ideologi bärare av både åsikter och trosuppfattningar.

Alla feminister gör en gemensam samhällsanalys – att kvinnor är generellt underordnade män och att det är någonting man vill förändra – men inte alla feminister anser att det bör förändras på samma sätt, eller har samma sätt att förstå strukturella mönster i samhället.

För att ta ett exempel: kvinnor väljer yrken inom vård och omsorg i större utsträckning än män. En särartsfeminist skulle kanske säga att det är för att kvinnor ÄR vårdande och omsorgstagande, att det på något sätt är biologiskt nedlagt i oss från födseln (någon som kallar sig själv särartsfeminist får gärna rätta mig om jag har fel). Jag skulle istället hävda att det är för att vi växer upp och lever hela liv med en förväntan på oss att vara vårdande och omsorgstagande, eftersom det hör till föreställningen om femininitet.

Jag skulle inte som du säga att ”könsroller har skapats av hur vi är”, eftersom jag inte använder mig av begreppet ”könsroller” över huvud taget.

#19  Ang: #18 av Laura Intryck
2014-03-14 19:12:26

Laura sa:
Jag skulle istället hävda att det är för att vi växer upp och lever hela liv med en förväntan på oss att vara vårdande och omsorgstagande, eftersom det hör till föreställningen om femininitet.


Hur kan du inte kalla detta för en tro?

Kan du presentera någon slags analys av verkligheten som skulle kunna övertyga någon om att miljö betyder mer än arv?

Det intressanta är varför man VILL tro på det: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

#20  Ang: #19 av Intryck Laura
2014-03-16 15:08:09

Intryck sa:
Hur kan du inte kalla detta för en tro?

Kan du presentera någon slags analys av verkligheten som skulle kunna övertyga någon om att miljö betyder mer än arv?


Okej, låt oss säga att jag istället hade företrätt det särartsfeministiska perspektivet - hade du varit lika angelägen om att ifrågasätta min utgångspunkt som en "tro"? Hade du bett mig om en analys av verkligheten som skulle kunna övertyga någon om att arv betyder mer än miljö?

Kan du presentera någon slags analys av verkligheten som skulle kunna övertyga någon om att arv betyder mer än miljö?

#21  Ang: #20 av Laura Intryck
2014-03-16 16:29:47

Laura sa:
Okej, låt oss säga att jag istället hade företrätt det särartsfeministiska perspektivet - hade du varit lika angelägen om att ifrågasätta min utgångspunkt som en "tro"? Hade du bett mig om en analys av verkligheten som skulle kunna övertyga någon om att arv betyder mer än miljö?

Kan du presentera någon slags analys av verkligheten som skulle kunna övertyga någon om att arv betyder mer än miljö?


Ditt inlägg är ett bra exempel på det sistnämnda av dessa alternativ:

* En tro?
* En åsikt?
* En analys?
* En politik?
* Ett socialt förhållningssätt i det offentliga samtalet?

Man kan inte ha ÅSIKTEN att miljö betyder mer än arv (åsikter handlar om vad man VILL).

Att miljö har betytt mer än arv, skulle man däremot kunna komma fram till via en analys - men någon sådan presenteras inte - för hur skulle man kunna hitta några såna MÖNSTER (utöver enskilda anekdoter)?

Någon likhetsfeministisk politik verkar inte finnas, eftersom ingen kan se framför sig exakt hur lika vi i "slutändan" egentligen borde leva.

Och ni är inte så ologiska att ni verkligen tror på att det främst är miljö.

Frågan är som sagt varför man vill SÄGA att man tror på det/sprida bilden av att det är så. Och varför FI, gruppen kvinnors motsvarighet till LO, vill använda likhetsfeministisk RETORIK.

Kanske för att vi har ett nyreligiöst förhållningssätt till politik. Det "låter" bra med att "alla" ska vara "lika". Trots att alla alltid varit olika. Men man kan lura andra nyreligiösa.

Som kanske också tycker det känns bekvämt med att slippa "blotta" sig - http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s… - trots att en uttalat anti-likhetsfeministisk hållning bara innebär att man kommunicerar att man är en som delvis är sig själv och delvis som 50% av befolkningen.

#22  Ang: #21 av Intryck Laura
2014-03-16 16:46:01

Intryck sa:
Man kan inte ha ÅSIKTEN att miljö betyder mer än arv (åsikter handlar om vad man VILL).


Man kan ha ÅSIKTEN att miljö betyder mer än arv precis lika gärna som man kan ha ÅSIKTEN att arv betyder mer än miljö.

Intryck sa:
Någon likhetsfeministisk politik verkar inte finnas, eftersom ingen kan se framför sig exakt hur lika vi i "slutändan" egentligen borde leva.


Vem påstår att det finns en likhetsfeministisk politik och hur hör det hemma i diskussionen? Allt du frågade efter var en definition.Intryck sa:
Och ni är inte så ologiska att ni verkligen tror på att det främst är miljö.

Frågan är som sagt varför man vill SÄGA att man tror på det/sprida bilden av att det är så. Och varför FI, gruppen kvinnors motsvarighet till LO, vill använda likhetsfeministisk RETORIK.


Jag är säker på att du redan har en teori om detta, som det skulle vara intressant att ta del av. Varför vill man SÄGA att man tror på det/sprida bilden av att det är så? Varför vill man använda likhetsfeministisk RETORIK?

#23  Ang: #22 av Laura Intryck
2014-03-16 17:59:54

Nä, jag håller inte med om att det är en ÅSIKT att "tycka" att arv/miljö betyder mer än miljö/arv. Det är ANALYSEN. Sen kan man i sin tur ha åsikten, viljan, att politiken bör baseras på analysen.

Men det är inte avgörande för den här diskussionen. Oavsett vad så återkommer vi till detta: om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

(Jag behöver inte presentera en analys som visar på att arv betyder mer miljö. För jag är inte ute efter någon förändring. Ser det som att för-"doms"-tänkandet är fullt naturligt, och att det öppna kommunicerandet av gruppgeneraliseringar/för-"domar" är mycket bättre för det offentliga samtalet än vad nedtystandet är.)

Laura sa:
Jag är säker på att du redan har en teori om detta, som det skulle vara intressant att ta del av. Varför vill man SÄGA att man tror på det/sprida bilden av att det är så? Varför vill man använda likhetsfeministisk RETORIK?


Det var följande som var själva teorin:

Kanske för att vi har ett nyreligiöst förhållningssätt till politik. Det "låter" bra med att "alla" ska vara "lika". Trots att alla alltid varit olika. Men man kan lura andra nyreligiösa.

Som kanske också tycker det känns bekvämt med att slippa "blotta" sig - http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s… - trots att en uttalat anti-likhetsfeministisk hållning bara innebär att man kommunicerar att man är en som delvis är sig själv och delvis som 50% av befolkningen.

#24  Ang: #23 av Intryck Laura
2014-03-16 18:24:29

Intryck sa:
Nä, jag håller inte med om att det är en ÅSIKT att "tycka" att arv/miljö betyder mer än miljö/arv. Det är ANALYSEN. Sen kan man i sin tur ha åsikten, viljan, att politiken bör baseras på analysen.


Jag häpnar lite över hur du så självklart utgår från att den sida vars åsikter du inte företräder bara representerar ett grundlöst tyckande, medan dina egna åsikter självklart är en ANALYS som du inte behöver redogöra för. På ett sätt förstår jag ditt perspektiv - eftersom du nu är den, som ställer mig till svars för mina åsikter ska du självklart (?) inte behöva redogöra för grunderna för dina - men jag förstår inte hur du kan missa inkonsekvensen i ditt eget resonemang.

Intryck sa:
Jag behöver inte presentera en analys som visar på att arv betyder mer miljö. För jag är inte ute efter någon förändring.


Vilken förändring är det du inte är ute efter och varför ska den som vill ha förändring absolut presentera en analys? Räcker det inte att vilja ha förändring?

#25  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-17 15:35:25

Oavsett vad så återkommer vi till detta: om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

#26  Ang: #25 av Intryck Ephemeer
2014-03-17 15:56:08

Bevis. Observationer. Studier.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/man-och-kv…

#27  Ang: #23 av Intryck fredriktomte
2014-03-17 17:16:15

Intryck sa:
Kanske för att vi har ett nyreligiöst förhållningssätt till politik. Det "låter" bra med att "alla" ska vara "lika". Trots att alla alltid varit olika. Men man kan lura andra nyreligiösa.


Om det är några som kräver likriktning är det ju de som insisterar på att män måste vara på ett vis och kvinnor på ett annat. Låt människan få vara en individ istället.

Och biten om fördomar. Tror du att varje individ har en konstant mängd fördomar som aldrig kan förändras? Om du inte tror det har jag svårt att se hur du kan se öppna fördomar som någonting positivt och eftersträvansvärt. Utgår man från att individer kan vara olika fördomsfulla och att det kan florera olika många och olika starka fördomar i samhället, så är det naturligt att vilja motverka och bekämpa fördomarna för att sträva efter ett samhälle där både individerna och samhället i stort har så få fördomar som möjligt.

#28  Ang: #25 av Intryck Laura
2014-03-18 10:11:20

Intryck sa:
Oavsett vad så återkommer vi till detta: om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?


Vad bygger du din egen analys eller åsikt på?

#29  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-18 15:13:49

Oavsett vad så återkommer vi till detta: om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

#30  Ang: #29 av Intryck Laura
2014-03-18 18:03:10

Hakat upp dig? Jag är säker på att du redan har en teori om det.

Oavsett vad så återkommer vi till detta: om man "ansre"/tycker/gör analysen att arv betyder mer än miljö - varför gör man det? Vad byggs det på?

#31  Ang: #27 av fredriktomte Intryck
2014-03-21 19:20:18

Ingen på Feminetik kan med EGNA ord formulera varför man tror/gör analysen att miljö betyder mer än arv!

"Låt människan få vara individ istället" kan jämföras med "Men så där får man inte säga i det här landet". Skillnaden är att folk som uttrycker rasism kan få sparken - http://www.sydsvenskan.se/sverige/sparkad-for… - medan folk som får kommentarer baserade på kön bara får just kommentarer. Om du verkligen är en rebell så behöver du ingen genuspolitik för att våga visa vem du är.

#32  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-24 20:01:36

Jag tror att arv betyder mer än miljö för att det är arven som ligger till grund för förväntningarna på respektive kön.

Men jag behöver inte avkräva er ett svar på varför man vill tro att miljö betyder mer än arv, eftersom den största grejen med likhetsfeminismen inte är tron, åsikten, analysen eller sakpolitiken, utan förhållningssättet i det offentliga samtalet:

Varför vill man betona likheter istället för skillnader?

Jag tror att det handlar om en omogen och socialt outvecklad rädsla för vissa andra människor, närmare bestämt burdusa, normativa och mer "köttiga" sådana. Det är för många som ni är obekväma med att "blotta" er för, visa vilka ni, för tillfället, verkligen är. Så ni vill styra in det offentliga samtalet på vilka ni, i en annan värld, hade kunnat vara. Det är lamt. Akademisk medelklasstillvaro gör dig till "beta".

Om du inte förstår ovanstående stycke, svara bara på frågan ovanför det.

#33  Ang: #32 av Intryck Ephemeer
2014-03-26 13:36:43

Intryck sa:
det är arven som ligger till grund för förväntningarna på respektive kön

Varför tror du det?

#34  Ang: #33 av Ephemeer Intryck
2014-03-26 16:25:31

Ephemeer sa:
Oavsett vad så återkommer vi till detta: om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?


För att det fanns en anledning till att honor tog hand om avkommor och att hannar gjorde annat. Företeelsen med varelser som följer sina instinkter och gör det som är mest praktiskt är äldre än företeelsen förväntningar. Företeelsen med människohonor som inte vill bli associerade med andra från sin egen sida av mänskligheten, är ännu nyare.

Misstänker att ni kommer försöka anmärka på någon detalj i ovanstående stycke, istället för att svara på en av två frågor:

Oavsett vad så återkommer vi till detta: om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?

#35  Ang: #34 av Intryck Laura
2014-03-27 21:53:29

Intryck sa:
Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?


Om du för dig själv istället besvarar frågan om varför man vill tro att arv betyder mer än miljö, och sedan inverterar svaret, kanske du hittar ett möjligt svar på den här frågan? Jag vet inte, men det är värt ett försök i alla fall.

#36  Ang: #34 av Intryck Ephemeer
2014-03-27 22:13:05

Intryck sa:
För att det fanns en anledning till att honor tog hand om avkommor och att hannar gjorde annat.

Varför tror du det?

#37  Ang: #35 av Laura Intryck
2014-03-28 08:38:16

Laura sa:
Om du för dig själv istället besvarar frågan om varför man vill tro att arv betyder mer än miljö, och sedan inverterar svaret, kanske du hittar ett möjligt svar på den här frågan? Jag vet inte, men det är värt ett försök i alla fall.


För att människor måste kunna stå för hur de själva och deras grupp verkligen är för tillfället. Utan att byta samtalsämne till hur de skulle kunna vara. Därför är det oväsentligt vad som beror på arv och vad som beror på miljö.

Det är väldigt grundläggande. Jag vill ha ett samhälle där man talar klarspråk om hur saker och ting förhåller sig i verkligheten just nu, utan att ta hänsyn till om man pratar om en "svag" grupp eller inte. Sen kan man eventuellt prata om att förändra något. Men först måste man analysera verkligheten.

Där har ni det. Nu har jag både redogjort för min analys och varför jag vill tro att analysen är relevant. Om ni fortfarande fortsätter att byta samtalsämne, istället för att svara på en eller både av nedanstående frågor, så är det ganska talande:

Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?

#38  Ang: #37 av Intryck Ephemeer
2014-03-28 08:59:56

Intryck sa:
Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?


Bevis. Observationer. Studier.

Varför vill man tro att arv betyder mer än miljö?

#39  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-28 09:04:18

Om ni fortsätter att byta samtalsämne, istället för att med egna ord svara på en eller både av nedanstående frågor, så är det ganska talande (jag svarade på båda motsvarande i #37):

Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?

#40  Ang: #39 av Intryck Ephemeer
2014-03-28 09:08:29

Intryck sa:
Om ni fortsätter att byta samtalsämne, istället för att med egna ord svara på en eller både av nedanstående frågor, så är det ganska talande

Jag har svarat på det. Två gånger faktiskt.

Intryck sa:
(jag svarade på båda motsvarande i #id424471):

Nej, det gjorde du inte.

Varför vill man tro att arv betyder mer än miljö?

#41  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-28 09:14:08

Nej, "Bevis. Observation. Studier" är inte med egna ord. Och om det hade gått att redigera inlägg så hade jag lagt till att det var i #34 plus i #37 som jag svarade på det (#34 innehåller också ett citat som var fel citat - det jag svarade på var varför man gör analysen att arv betyder mer än miljö).

Vi är alltså fortfarande (!) på det stadiet där detta måste besvaras, med egna ord, utan att hänvisa till andras studier:

Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?

#42  Ang: #41 av Intryck Ephemeer
2014-03-28 09:31:16

Intryck sa:
Nej, "Bevis. Observation. Studier" är inte med egna ord.

Jo, jag har skrivit orden.

Intryck sa:
Vi är alltså fortfarande (!) på det stadiet där detta måste besvaras, med egna ord, utan att hänvisa till andras studier:

Du är fruktansvärt vetenskapsfientlig om du tycker att åsikter som grundar sig på vetenskapliga studier inte räknas.

Intryck sa:
Och om det hade gått att redigera inlägg så hade jag lagt till att det var i #id424453 plus i #id424471 som jag svarade på det (#id424453 innehåller också ett citat som var fel citat - det jag svarade på var varför man gör analysen att arv betyder mer än miljö).

I #34 skrev du: "För att det fanns en anledning till att honor tog hand om avkommor och att hannar gjorde annat."
Varför tror du att den anledningen är mer arv än miljö och varför du tror att samma anledning gäller idag.

#43  Ang: #41 av Intryck Laura
2014-03-28 09:44:34

Intryck sa:
Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?


Utgångspunkten för din frågeställning är ju att ”män och kvinnor är olika”. Jag anser inte att det är bevisat. Därför är den egentligen omöjlig för mig att besvara, eftersom jag inte delar din uppfattning.

Men. Det åsidosatt – svaret på din fråga om varför man VILL tro att miljö betyder mer än arv borde ju vara uppenbart: eftersom miljön kan vi faktiskt förändra, d v s förbättra.

Och med tanke på hur mycket vi faktiskt har förändrat genom mänsklighetens historia anser jag att det andra perspektivet har väldigt lite att tillföra.

#44  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-28 09:50:10

Jag vill att folk ska förstå den vetenskap som de hänvisar till. Så på det sättet är jag inte vetenskapsfientlig. Jag vill bara att den ska föras vidare av rätt personer, och att fel personer inte ska pervertera den genom att använda den i sociala och samtalsfientliga syften. Bästa sättet att visa att man är rätt person, och inte ett får, är att sammanfatta den vetenskap man tror på med egna ord. Men om du fortsätter att vägra, så antar jag att det inte finns någon direkt poäng att du fortsätter att skriva i tråden ("Vadå, så bara de som ställer upp på dina premisser"-aktiga repliker, hade främst cirkulerat kring ditt ego och inte gynnat diskussionen.)

Jag skulle säga att fyra frågor är aktuella. Kan alla som deltar först presentera ett förstasvar på de frågor som är aktuella, det vill säga antingen 1+2 eller 3+4, innan man ställer följdfrågor som "varför det?" till andra? Det är väl rimligt? Här är de fyra (av vilka endast två är besvarade på ett för utomstående pedagogiskt sätt - det mest övertygande om ert engagemang är att man får flera sorters formuleringar från flera feminister):

1) Om man "anser"/tycker/gör analysen att arv betyder mer än miljö - varför gör man det? Vad byggs det på?

MITT SVAR: För att det fanns en anledning till att honor tog hand om avkommor och att hannar gjorde annat. Företeelsen med varelser som följer sina instinkter och gör det som är mest praktiskt är äldre än företeelsen förväntningar. Att människor reproducerat dessa mönster, har hela tiden legat steget före förväntningarna om att göra det. Man kan inte förvänta sig något som man inte känner till.

2) Varför vill man tro att arv betyder mer än miljö?

MITT SVAR: För att människor måste kunna stå för hur de själva och deras grupp verkligen är för tillfället. Utan att byta samtalsämne till hur de skulle kunna vara. Därför är det oväsentligt vad som beror på arv och vad som beror på miljö.

Det är väldigt grundläggande. Jag vill ha ett samhälle där man talar klarspråk om hur saker och ting förhåller sig i verkligheten just nu, utan att ta hänsyn till om man pratar om en "svag" grupp eller inte. Sen kan man eventuellt prata om att förändra något. Men först måste man analysera verkligheten.

3) Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

4) Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?

#45  Ang: #44 av Intryck Ephemeer
2014-03-28 10:07:29

Intryck sa:
Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

På vetenskapliga studier och observationer av omvärlden.

Intryck sa:
Varför vill man tro att miljö betyder mer än arv?

Det handlar inte om vilja. Vetenskap har ingen vilja. Det handlar om vart bevisen leder.

Intryck sa:
För att det fanns en anledning till att honor tog hand om avkommor och att hannar gjorde annat.

Vad är den anledningen?

Intryck sa:
Därför är det oväsentligt vad som beror på arv och vad som beror på miljö.

Att det är oväsentligt leder inte till att man vill tro att arv betyder mer än miljö. Du har någon annan anledning som du inte vill skriva ut.

#46  Ang: #43 av Laura Intryck
2014-03-28 10:32:35

Laura sa:
Men. Det åsidosatt – svaret på din fråga om varför man VILL tro att miljö betyder mer än arv borde ju vara uppenbart: eftersom miljön kan vi faktiskt förändra, d v s förbättra.


Varför är det viktigt att förändra? Lever kvinnor överlag sämre liv än män?

#47  Ang: #46 av Intryck Laura
2014-03-28 10:49:22

Intryck sa:
Varför är det viktigt att förändra? Lever kvinnor överlag sämre liv än män?


Frågan om "arv eller miljö" - som du formulerade - är ju betydligt större än bara frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag tycker att det är viktigt att förändra omständigheter till det bättre för dem som är underprivilegierade, oberoende av kön eller nationell härkomst. Och att inte förklara någons underordning eller situation med "arv", eftersom det inte medger någon vilja till förändring.

Intryck sa:
MITT SVAR: För att människor måste kunna stå för hur de själva och deras grupp verkligen är för tillfället. Utan att byta samtalsämne till hur de skulle kunna vara. Därför är det oväsentligt vad som beror på arv och vad som beror på miljö.


Kan man inte "stå för" hur någonting för tillfället är, utan att vilja förändra det? Som du själv verkar medveten om är ju "tillfället" högst tillfälligt - och föränderligt.

#48  Ang: #47 av Laura Intryck
2014-03-28 11:23:43

Laura sa:
Frågan om "arv eller miljö" - som du formulerade - är ju betydligt större än bara frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag tycker att det är viktigt att förändra omständigheter till det bättre för dem som är underprivilegierade, oberoende av kön eller nationell härkomst. Och att inte förklara någons underordning eller situation med "arv", eftersom det inte medger någon vilja till förändring.


Till att börja med ser man här en enligt mig sorglig ådra till att tycka att det är självklart att man kan flytta omkring andras tillgångar hur som helst. Men den respektlösheten finns hos alla vänstermänniskor, och verkar sitta så djupt hos så pass många att det inte är något att göra åt.

Skillnaden är att ekonomisk vänster inte försöker hävda att arbetare är lika bra på att skapa svarta siffror som företagsledarna. Man vill bara omfördela pengar - för att arbetare är annorlunda men samtidigt människor. Den dosen ödmjukhet är tillräckligt för att vinna gehör hos andra sidan.

Vilket för oss till:

Laura sa:
Kan man inte "stå för" hur någonting för tillfället är, utan att vilja förändra det? Som du själv verkar medveten om är ju "tillfället" högst tillfälligt - och föränderligt.


Det verkar inte så, med er. Det verkar tvärtom så att overkliga verklighetsbeskrivningar och vita (kan tolkas dubbelt) lögner.

Men det går att demonstrera ett exempel som motsäger det, genom att svara på ett visst sätt på denna fråga: Är kollektivet kvinnor, totalt sett, sämre programmerare än män?

Och om det nu, totalt sett, förhåller sig på det sättet - vad borde främst förändras - kvinnorna själva eller programmeringsföretagen? (Google väljer själva det sistnämnda - kvotering/affirmitive action - http://www.google.com/about/careers/lifeatgoo… - och det är så jävla blaskigt, det vill säga motsatsen till den briljans som gjorde dem stora och feta till att börja med.)

Varför förändra något alls när det gäller, till exempel, området programmering? Vad är den egentliga drivkraften? Bryr sig någon egentligen om vem som programmerar? Jag bryr mig inte ens om vilka typer av människor som programmerat den här siten...

#49  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-03-28 11:25:16

"...lögner är en förutsättning."

#50  Ang: #48 av Intryck Henrik
2014-03-28 12:17:24

Kvoterar Google in kvinnor? Var har du sett det? Deras affirmative action gäller etnicitet, att ha både araber och israeler på Tel Aviv-kontoret till exempel. Som rasist ogillar du förstås det men vi andra tycker att Google står på fredens sida där.

Jag har i många år försökt rekrytera flickor till datateknik på KTH. Det är inte för att kvinnor är bättre programmerare (men dom har faktiskt bättre studieresultat) utan för att databranschen skriker efter folk och vi rekryterar redan dom flesta killar som är lämpade. Lösningen är att locka hit tjejerna. Och det som avhåller dom från att söka till KTH är fördomar och könsroller.

En Västeråstjej som blev teknolog på KTH programmerade förresten den här sajten. Men det bryr ju inte du dej om.

#51  Ang: #50 av Henrik Intryck
2014-03-28 12:31:46

Tycker att du först ska besvara fråga 3 och/eller 4 i inlägg #44.

#52  Ang: #48 av Intryck Laura
2014-03-28 13:32:39

Intryck sa:
Till att börja med ser man här en enligt mig sorglig ådra till att tycka att det är självklart att man kan flytta omkring andras tillgångar hur som helst. Men den respektlösheten finns hos alla vänstermänniskor, och verkar sitta så djupt hos så pass många att det inte är något att göra åt.


Jag har inte föreslagit att någon ska flytta omkring "andras tillgångar hur som helst". Dock vill jag påminna dig om att "andras tillgångar" alltid är beroende av att ytterligare andras - mindre privilegierade - arbetskraft exploateras.


Intryck sa:
Men det går att demonstrera ett exempel som motsäger det, genom att svara på ett visst sätt på denna fråga: Är kollektivet kvinnor, totalt sett, sämre programmerare än män?


Hur är den frågan över huvud taget relevant i sammanhanget?

#53  Ang: #52 av Laura Intryck
2014-03-28 13:56:01

Inom två stora frågor inom arv-miljö-debatten (ras och kön) kan man dela upp det enligt två aspekter: Hur pass bisarra analyser de korrekta presenterar+Vad som blir resultatet om faktisk politik baseras på dem.

När det gäller ras är analysen att det inte spelar någon roll för framtiden vilka etniska folkgrupper som Sverige består av. Vilket i allra högsta grad kan påverka framtiden.

När det gäller kön är analysen att kön är en social konstruktion. Vilket, som tur var, inte leder till något katastrofalt för landet.

Att feminismen endast är bisarr, och knappt påverkar verkligheten, gör att Flashback inte orkar diskutera det i någon nämnvärd utsträckning. Men det finns losers som mig som faktiskt lägger tid på att försöka diskutera.

Det undviks att medge att kollektivet kvinnor totalt sett är sämre på att programmera!

Om det finns nån mer som ser detta så kan man börja med att svara på frågorna i inlägg #44.

#54  Ang: #53 av Intryck Laura
2014-03-28 14:09:05

Intryck sa:
Det undviks att medge att kollektivet kvinnor totalt sett är sämre på att programmera!


Eftersom en större andel män än kvinnor är programmerare blir det naturligtvis resultatet ifall du är ute efter något slags snitt över hela befolkningen - på tal om "bisarra analyser". Jag skulle ändå tro att den stora majoriteten människor, oavsett kön, inte kan programmera i någon större utsträckning. Frågan jag ställde var hur det är relevant i sammanhanget, d v s i den här diskussionen.

#55  Ang: #43 av Laura Intryck
2014-03-28 14:20:42

Laura sa:
Utgångspunkten för din frågeställning är ju att ”män och kvinnor är olika”. Jag anser inte att det är bevisat. Därför är den egentligen omöjlig för mig att besvara, eftersom jag inte delar din uppfattning.


Missade att kommentera denna värsting. Som att "utgångspunkten för min frågeställning", vilket inte är en utgångspunkt utan en separat analys som råkar ha gjorts av den som ställer frågan, på något sätt skulle försvåra för dig att svara på frågan, som alltså är fråga nummer 3 i inlägg #44.

Laura sa:
Eftersom en större andel män än kvinnor är programmerare blir det naturligtvis resultatet ifall du är ute efter något slags snitt över hela befolkningen - på tal om "bisarra analyser". Jag skulle ändå tro att den stora majoriteten människor, oavsett kön, inte kan programmera i någon större utsträckning. Frågan jag ställde var hur det är relevant i sammanhanget, d v s i den här diskussionen.


Och som att faktumet att den stora majoriteten människor (inklusive jag) inte kan programmera på något sätt skulle motsäga att en vansinnigt stor andel av de som faktiskt KAN programmera är män! Det närmaste vi kommer likhetsfeministiska analyser verkar vara olika former av förhållningssätt till andras analyser.

#56  Ang: #55 av Intryck Laura
2014-03-28 14:47:22

Intryck sa:
Missade att kommentera denna värsting. Som att "utgångspunkten för min frågeställning", vilket inte är en utgångspunkt utan en separat analys som råkar ha gjorts av den som ställer frågan, på något sätt skulle försvåra för dig att svara på frågan, som alltså är fråga nummer 3 i inlägg #id424479.


Det är klart att du har en utgångspunkt för din frågeställning - även om du kallar det en analys (vad är skillnaden?) - och jag besvarade ju frågan.

Intryck sa:
Och som att faktumet att den stora majoriteten människor (inklusive jag) inte kan programmera på något sätt skulle motsäga att en vansinnigt stor andel av de som faktiskt KAN programmera är män! Det närmaste vi kommer likhetsfeministiska analyser verkar vara olika former av förhållningssätt till andras analyser.


Försöker du göra en likhetsfeministisk analys av det faktum att majoriteten som kan programmera är män? Det gör inte jag.

Programmerare är ett yrke som inte funnits särskilt länge i ett historiskt perspektiv och det är ingen hemlighet att hela teknikområdet är maskulint märkt. Men som sagt, hur är det relevant i sammanhanget? Vill du argumentera att män och kvinnor inte är lika varandra eftersom män i snitt är bättre programmerare, eller vad är din poäng egentligen?

#57  Ang: #56 av Laura Intryck
2014-03-28 15:37:33

Ja, det är maskulint märkt, för att det är maskulint. I din värld verkar "det är maskulint märkt" vara något som talar för att det inte egentligen är maskulint.

Men nu har du i alla fall sagt att män är bättre programmerare "i snitt". (De som vet, vet hur pass mycket bättre.)

Detta är alltså viktigt att förändra i riktning mot "likhet". Varför? Och hur ska det förändras - genom att förändra kvinnorna eller förändra något annat?

Och med ditt svar i #43 menar du alltså att den bärande delen i din analys, som säger att miljö betyder mer än arv, är att motsatsen inte har bevisats? Tycker du att det är en bra anledning att kalla sig för likhetsfeminist?

#58  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Ephemeer
2014-03-28 15:43:55

Det enda som är "egentligen maskulint" är de manliga könsorganen, och man programmerar inte med sin penis. I alla fall inte om man vill ha jobbet kvar.

#59  Ang: #57 av Intryck Laura
2014-03-28 15:54:04

Intryck sa:
Ja, det är maskulint märkt, för att det är maskulint. I din värld verkar "det är maskulint märkt" vara något som talar för att det inte egentligen är maskulint.

Men nu har du i alla fall sagt att män är bättre programmerare "i snitt". (De som vet, vet hur pass mycket bättre.)


Det är maskulint märkt för att fler män håller på med det. En kulturell sfär är inte av naturen "maskulin".

Vad exakt är det du tycker att jag har medgivit genom formuleringen "män i snitt är bättre programmerare", som jag för övrigt tillskriver dig (i en fråga som - som vanligt - inte besvaras)? Män är lika lite födda med en programmerarkompetens, som kvinnor är födda med förmåga att baka cupcakes.

Intryck sa:
Detta är alltså viktigt att förändra i riktning mot "likhet". Varför? Och hur ska det förändras - genom att förändra kvinnorna eller förändra något annat?


Jag har inte sagt att jag vill förändra i riktning mot "likhet". Det är din egen tolkning.

Intryck sa:
Och med ditt svar i #id424478 menar du alltså att den bärande delen i din analys, som säger att miljö betyder mer än arv, är att motsatsen inte har bevisats? Tycker du att det är en bra anledning att kalla sig för likhetsfeminist?


Eftersom du själv avvisar alla krav på t ex vetenskapliga studier som stöd för din egen världsbild, är jag lite osäker på vad jag över huvud taget skulle kunna svara dig som du godkänner som en "bärande del" i min analys.

#60  Ang: #59 av Laura Intryck
2014-03-28 16:02:08

Laura sa:
Eftersom du själv avvisar alla krav på t ex vetenskapliga studier som stöd för din egen världsbild, är jag lite osäker på vad jag över huvud taget skulle kunna svara dig som du godkänner som en "bärande del" i min analys.


Okej, då börjar vi om. Fråga 4 i inlägg #44 har du redan svarat på. Nu kan du svara på följande (bekymra dig inte om huruvida jag kommer "godkänna" svaret, och inte heller om huruvida du kan presentera något vetenskapligt - nämn bara NÅGOT som talar för att miljö betyder mer än arv, om du inte vill stå fast vid att det som främst talar för det, är att motsatsen inte har bevisats):

Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?

#61  Ang: #60 av Intryck Laura
2014-03-28 16:48:38

Intryck sa:
Om man "anser"/tycker/gör analysen att miljö betyder mer än arv - varför gör man det? Vad byggs det på?


Så här är det: det är du som har slängt in "arv vs miljö"-frågan i diskussionen. Det är inte ord som jag vanligtvis använder för att förklara min hållning, därför känner jag mig obekväm med att redogöra för en ståndpunkt som det faktiskt är du som tillskriver mig.

Men det åsidosatt - för att tillfredsställa dig ska jag ändå försöka formulera ett någorlunda kortfattat svar (däremot kan jag förstås inte svara på vad "man" bygger en analys på - bara vad jag bygger min analys på. Ska jag gissa vad andra tänker blir svaret givetvis mer hypotetiskt).

Hellre än att tala om arv eller miljö, skulle jag vilja tala om biologiska eller kulturella komponenter. Min ståndpunkt är att både biologi och kultur bidrar till att forma människan, och att det är omöjligt att avgöra var gränsen går mellan det ena och det andra, eftersom vi inte kan studera t ex människors beteende oberoende av kulturen. Därtill samverkar ju biologi och kultur i hög utsträckning - hela din kropp formas av din livsstil; vilket arbete du gör, hur mycket du använder dina muskler, vad du stoppar i dig, etc.

Vidare betraktar jag inte män och kvinnor som två olika grupper ens rent biologiskt. Förutom att vårt biologiska kön avgörs av kromosomer, har vi också olika tillväxthormon som män och kvinnor båda har, i varierande grad. Variationerna som faktiskt finns, inom grupperna "män" och "kvinnor", både i kromosomuppsättningar och hormonnivåer, talar mer för att vi rent biologiskt skulle befinna oss någonstans på en skala mellan två mer extrema poler av manligt och kvinnligt. Därför menar inte jag att skillnader mellan två separata grupper är särskilt intressanta eller relevanta att diskutera, eftersom de av nödvändighet blir konstruerade.

Och ser du på relationerna mellan könen historiskt och globalt - lägg till ett klassperspektiv på det för en komplett analys - blir det uppenbart att dessa har arrangerats på olika sätt och är i hög grad föränderliga. I synnerhet 1800-talet tycker jag är intressant att studera ur det perspektivet. Det var då det biologistiska förhållningssätt som du - enligt min förståelse av dig - representerar växte fram, för att (som jag förstår det) hålla kvinnor och arbetarklass på mattan, och legitimera den världsordning som den styrande klassen ville ha för att få behålla sina privilegier.

Jag kan inte peka på exempelvis en studie som ligger till grund för min "analys", utan det är summan av min allmänbildning, de röster jag har lyssnat till och texter jag har läst. Skulle du vilja ha litteraturtips för att förstå mig bättre, eller räcker det?

#62  Ang: #57 av Intryck Henrik
2014-03-28 16:54:42

Intryck sa:
Men nu har du i alla fall sagt att män är bättre programmerare "i snitt". (De som vet, vet hur pass mycket bättre.)
Till dom som vet borde väl undertecknad räknas eftersom jag har landets största erfarenhet som lärare i programmering. Det finns alldeles för få kvinnor i yrket men dom som finns är i genomsnitt lite duktigare än männen. Varifrån har du fått den felaktiga uppfattningen att manliga programmerare är bättre?

Den frågan lär jag inte få svar på eftersom du inte svarat på någon enda fråga. På dina frågor 3 och 4 svarar jag samma som Ephemeer.

Men vad bygger du din rasism på? Har du något vetenskapligt stöd för den? Och varför är du stolt över den?

#63  Ang: #61 av Laura Intryck
2014-03-28 17:18:26

Som jag ser det nämner du inte något som skulle tala för att de kulturella/miljömässiga komponenterna har legat steget före de biologiska/arvsmässiga.

Du visar bara på det som talar för att det handlar om en mix av de två.

Vilket jag också ser det som. Det är anledningen till att jag INTE kallar mig för likhetsfeminist.

Likhetsfeminism känns fortfarande som ett förhållningssätt i det offentliga samtalet, drivet av en suspekt vilja att på något sätt "förminskas" till något så hemskt som inte bara en helt unik individ.

Sjukt nyreligiöst att vara övertygad om att programmering överhuvudtaget hade uppfunnits om inte män hade funnits. Sånt ges inte till skänks från ovan.

#64  Ang: #63 av Intryck Laura
2014-03-28 17:29:00

Intryck sa:
Som jag ser det nämner du inte något som skulle tala för att de kulturella/miljömässiga komponenterna har legat steget före de biologiska/arvsmässiga.

Du visar bara på det som talar för att det handlar om en mix av de två.

Vilket jag också ser det som. Det är anledningen till att jag INTE kallar mig för likhetsfeminist.


Jag får påminna dig om att det är du som fört in "arv vs miljö" i diskussionen. Jag kan bara redogöra för min hållning, vilket jag har gjort.


Intryck sa:
Likhetsfeminism känns fortfarande som ett förhållningssätt i det offentliga samtalet, drivet av en suspekt vilja att på något sätt "förminskas" till något så hemskt som inte bara en helt unik individ.


Menar du att jag har en suspekt vilja att förminskas till inte bara en unik individ? Jag förstår över huvud taget inte vad du menar, men det verkar som att du än en gång vill tillskriva mig en åsikt som jag inte har uttryckt.

Intryck sa:
Sjukt nyreligiöst att vara övertygad om att programmering överhuvudtaget hade uppfunnits om inte män hade funnits. Sånt ges inte till skänks från ovan.


Vem påstår att programmering hade uppfunnits utan män? Utan män = ingen mänsklighet = ingen programmering. Inte ens en likhetsfeminist kan tycka att det är kontroversiellt. Däremot är det absurt och ganska poänglöst att föreställa sig en värld utan människor där man ändå har programmering.

#65  Ang: #64 av Laura Intryck
2014-03-28 19:15:38

Som jag ser det nämner du inte något som skulle tala för att de kulturella komponenterna har legat steget före de biologiska.

Du visar bara på det som talar för att det handlar om en mix av de två.

Vilket jag också ser det som. Det är anledningen till att jag INTE kallar mig för likhetsfeminist.

I din faktiska analys betonar du inte likhet mer än mig. Men du KALLAR dig likhetsfeminist. Vilket kan ses som att likhetsfeminism inte är något annat än ett förhållningssätt i det offentliga samtalet, vilket jag skrev i #17.

#66  Ang: #65 av Intryck Laura
2014-03-28 20:19:12

Intryck sa:
Som jag ser det nämner du inte något som skulle tala för att de kulturella komponenterna har legat steget före de biologiska.


Får jag fråga varför du har bytt "viktigare än" mot att "ligga steget före", och hur du menar att man ska avgöra om kulturella eller biologiska komponenter ligger "steget före"?

Och med vilken rätt du menar att din egen "analys" är giltigare än min?

#67  Ang: #66 av Laura Intryck
2014-03-28 21:00:47

Som sagt, förhållningssätt i det offentliga samtalet, till förmån för att man ska prata mindre om hur folk verkligen är och mer om hur de skulle kunna vara.

Giltigare? Jag har skrivit att vi är överens om att det är en blandning mellan kultur och biologi, att våra analyser är lika, men att du, av någon anledning, vill kalla dig för likhetsfeminist.

I inlägg #44 - där man fortfarande kan svara på fråga 1+2 eller 3+4 - förklarar jag det med "ligga steget före".

#68  Ang: #67 av Intryck Laura
2014-03-29 10:05:36

Intryck sa:
Giltigare? Jag har skrivit att vi är överens om att det är en blandning mellan kultur och biologi, att våra analyser är lika, men att du, av någon anledning, vill kalla dig för likhetsfeminist.


Då drar jag slutsatsen att jag antingen har misslyckats kapitalt med att få dig att förstå min hållning, eller att du faktiskt bygger din världsbild och dina åsikter på någonting helt annat än din analys.

#69  Ang: #68 av Laura Intryck
2014-03-29 14:33:19

I #61 gör du en analys - men inte en som säger att miljö skulle betyda MER än arv, bara att det är rör sig om en mix (vilket jag också håller med om)!

Däremot, när det gäller att med slagord som "låter" bra övertyga icketänkande utomstående betraktare om att miljö är det man i allt väsentligt borde betona, så drar du till med en cupcakes-oneliner, som i #59.

Det finns ingen likhetsfeministisk analys (och knappt någon likhetsfeministisk politik, vilket betyder att jag inte borde bry mig, men jag kan inte låta bli att irriteras över själva dyngspridningen i det offentliga samtalet)! Däremot ett socialt förhållningssätt.

Det verkar inte heller som att ni ens i grova drag har tänkt på hur man ska uppnå "likhet" (styra kvinnor till makten eller styra makten till kvinnorna): http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

#70  Sv: Feminetiks definition av "likhetsfeminism"? Intryck
2014-05-22 00:25:26

Jag befinner mig just nu på Googles campus i Silicon Valley (och använder deras gästwifi till att skriva detta), om ni kan tro det.

Om ni sett hur många anställda som inte är vita/gula män, speciellt de som frontar företaget i de olika lobby-receptionerna, så hade ni också tänkt tanken att de sysslar med tung kvotering. (Inte sagt det, men tänkt tanken.) Varumärkesvård är oftare viktigare än kvalitet. (Så som ni inom politiken gör med era personliga varumärken, istället för att vara intellektuella/verklighetsanalyserande/politiska i ordets rätta bemärkelse.)

Ju större företag, desto sämre "ser det ut" med för många vita/gula män. Men det är vita/gula män som gör teknikföretag stora.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?