feminetik.se feminetik.se

Just nu 20 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Att störa sig på individer


Gå till senaste inlägget#1  Att störa sig på individer Intryck
2014-03-03 07:53:55

Är inte det här med att båda könen skulle kunna vara EXAKT LIKA, när det gäller NÅGOT, bara något som existerar i "religiösa" verklighetsbeskrivningar som "låter" bra?

Och skulle det, i så fall, i den faktiska verkligheten, kunna vara så att kvinnor helt enkelt är mer benägna att störa sig på individer i allmänhet och individer från sitt eget kön i synnerhet? Det är väl inte otänkbart?

På detta brukar ni svara typ "ja, kanske det, men det beror på könsroller och ett historiska maktstrukturer".

Man kan alltid välja att skylla på sånt, istället för att tycka att folk ska stå för det man själv gör, och beskriva sin egen grupp på ett ärligt sätt. (Vilket kan sägas vara ett resultat av inställningen att brutala sanningar om verkligheten på något sätt står i motsatsförhållande till lösningar för framtiden, och att verkliga verklighetsbeskrivningar därför bör ha en mer undanskymd eller ickeexisterande roll i det offentliga samtalet.)

Oavsett om patriarkatet på något sätt skulle vara inblandat, kan vi börja med att enas om att kvinnor i dagsläget tenderar att störa sig mer på individer i allmänhet/andra kvinnor i synnerhet, och att det inte bara har med miljö att göra, det vill säga att det även har med arv att göra?

(Och om det delvis har med arv att göra, är inte det en tillräcklig anledning att begrava LIKHETS-feminismen? Bara namnet på den inriktningen borde säga en hel del om hur religiöst och antiintellektuellt det är. Synen att 100% är miljö kan väl bara förbli relevant så länge en stor grupp människor bestämmer sig för att sprida vidare bisarra lögner med allvarligt ansiktsuttryck utan att reflektera?)

Det bästa exemplet jag kan komma på: http://www.youtube.com/watch?v=oAg2Zybtzoc Manliga VICE-fans som mig gillar denna (långa och allmänt fashion-aktiga) reporter, för att hon vågar ställa de obekväma frågorna. Men kolla videons makabra likes-/dislikesfördelningen, och spekulera kring mekanismerna bakom.

#2  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-03 08:33:14

"och historiska maktstrukturer" och "likes-/dislikefördelning". (Den lilla storleken på rutan där man skriver höjer trösklarna för korrekturläsning.)

#3  Sv: Att störa sig på individer Neige
2014-03-03 09:06:45

Ok, så kort sagt så vill du övertyga oss om att det finns påtagliga skillnader i hur mycket individer av olika kön stör sig på anda individer, särskilt de av samma kön. Vidare att denna könsskillnad är biologisk. Dina belägg för detta är ett 30 min långt modereportage på youtube? Till synes helt irrelevant för sakfrågan?

Inga vetenskapliga studier? Inga analyser? Inga nya rön om hur gener på Y-kromosomen påverkar hur mycket man stör sig på andra människor?

Vi ska alltså "enas" om att något du till synes tagit helt ur luften är dagens sanning? Jag är ledsen, men jag tror inte att det kommer att hända. Tips inför framtiden: Vill du övertyga andra om din tes, bifoga trovärdiga källor som styrker ditt antagande, exempelvis: http://www.careerpioneernetwork.org/wwwroot/u…
Inlägget uppskattas av Ephemeer

#4  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-03 09:21:48

Beror på vad man menar med "tagit ur luften". Det är en personlig verklighetsbeskrivning. (Som i alla fall verkar vara obekväm att höra på.)

Vad är din personliga verklighetsbeskrivning av detta? Att kvinnor som kollektiv INTE i högre grad stör sig på individer (och speciellt på individer från samma kön)? Är det istället kollektivet män som i högre grad stör sig på individer? För ingen vuxen människa kan väl tro att summan av båda kollektivens "störningar" på individer kan vara LIKA? Några miljarder människor på vardera sida kan rimligen inte producera en mängd som är LIKA. Därför borde det vara ganska okontroversiellt att nämna en av sidorna. (Såvida ens politiska engagemang inte i själva verket går ut på att motarbeta verkliga verklighetsbeskrivningar för att "främja" vissa grupper.)

Om du inte vill enas om detta, vilken sida vill du "dra till" med? Det behövs inga länkar till någon forskning. Att få se att folk kan vara fria människor som presenterar egna, icke på förhand av överheten godkända verklighetsbeskrivningar, räcker bra. Att samtala.

#5  Sv: Att störa sig på individer Neige
2014-03-03 09:48:12

Tro mig, det enda jag tycker är "obekvämt att höra" är din antiintellektuella världsåskådning.

Min personliga verklighetsuppfattning är att hur mycket en person stör sig på andra inte har någon koppling till kön. Lika lite som jag antar att det har någon koppling till fetma, längd, hårfärg, IQ eller om personen i fråga kan rulla tungan.

Min erfarenhet är att det finns både män och kvinnor som retar sig på andra och som inte gör det. Jag har aldrig sett något könsbaserat i det hela. Möjligen att jag har upplevt att män snackar mer skit än kvinnor, men det är ingenting jag för den sakens skull hävdar är en könsskillnad, det handlar nog snarare om vilka män respektive kvinnor jag råkat lära känna. Om jag skulle generalisera utifrån mina erfarenheter skulle den enda slutsatsen bli att personer som kommer ifrån Dalarna stör sig mer än andra personer på sina medmänniskor. Vilket jag knappast för dens skull hävdar är fallet, eftersom jag förstår att mina personliga upplevelser inte är representativ statistik utan enbart anekdotisk bevisning.

Min personliga uppfattning är vidare att det är total meningslöst att hävda att hur mycket en person stör sig på andra skulle ha ett samband med kön, fetma, längd, hårfärg, IQ, eller om personen ifråga kan rulla tungan, utan att ha vetenskapliga belägg för sitt påstående.

#6  Ang: #5 av Neige Intryck
2014-03-03 10:11:15

Du återkommer till individer ("hur mycket en person" nämner du två gånger). Jag snackar grupper.

Borde man bara generalisera om grupper när det gäller ickekontroversiella frågor och/eller när gruppen ifråga inte är en nämnvärt "svag" grupp?

Och du säger INTE att kvinnor som kollektiv totalt sett i dagsläget verkar störa sig mer på individer i allmänhet/individer från det egna könet i synnerhet. Det är anmärkningsvärt.

Vad, om något, säger like-/dislikefördelning för videon? (Som alltså är ett exempel - inte ett "belägg" - den förvrängningen är givetvis ett sätt av dig att försöka sabotera rak diskussion. Men sånt saboterande förväntar jag mig på Feminetik. Det är nyttig hjärngymnastik att lära sig hantera det.)

4500 likes och 3500 dislikes är en suspekt fördelning för en video om mode. Nån som tror att det hade att göra med vilket kön som var i majoritet bland tittarna, och med vem reportern är?

#7  Ang: #6 av Intryck Neige
2014-03-03 10:57:36

Man borde inte generalisera om grupper överhuvudtaget utan att ha seriösa belägg. Det finns ingen poäng i det. Eller exakt vad anser du att man vinner i att dela in människor i random grupper som man sedan börjar tillskriva random egenskaper efter eget tycke och smak?

Exakt vad är det som är så anmärkningsvärt i att påpeka att det inte finns något som tyder på att kvinnor "stör sig" mer än män?

Det är väl snarare en fullkomligt okontroversiell inställning? Ungefär som att säga att det inte finns några belägg för att norrmän tycker mindre om broccoli än ryssar. Det står jag också för, tills motsatsen bevisats. Anmärkningsvärt, eller hur?

Angående like/dislike så kommer jag att ge dig ytterligare ett tips inför framtiden: Kolla kommentarsfältet. Där kan man ofta hitta ledtrådar till varför en video får dislikes.

Exemplevis:
rodenrren2 sa:

this documentary is fucking fake as fuck and very unprofessional, ignorant ass reporter accusing girls she just met to having plastic surgery with absolutely no prior knowledge, what a joke of of an attempt to document something


carlos fernandez sa:

I´m totally agree


Två män som uppenbarligen dislikat videon.

Exakt vad var det du menar att likes/dislikes-fördelningen hade att göra med att kvinnor skulle störa sig mer än män? Vilket kön antyder du har varit i majoritet bland tittarna? Och varför tror du att videon fått dislikes, och av vilka?

För övrigt är det ganska skrattretande att du försöker bygga ett case för att kvinnor stör sig mer än män på ett internetbeteende. Helt missat vilket kön som är överrepresenterat bland haterserna på Flashback?

#8  Ang: #7 av Neige Intryck
2014-03-03 11:08:44

Att du skriver i en tråd där det är en förutsättningar att man gruppgeneraliserar, men samtidigt tycker att man inte borde gruppgeneralisera utan att ha "seriösa belägg", kan du kalla det för något annat än att sabotera?

Gruppgeneraliseringar är inte farliga. Ord är bara ord.

Det är inte första gången trådar som dessa fylls med diskussion om huruvida man borde gruppgeneralisera.

#9  Ang: #8 av Intryck Neige
2014-03-03 11:40:10

Så man får inte svara i tråden om man inte håller med dig? Du borde nog skrivit det rakt ut i trådstarten.

Å andra sidan är det väl praktiskt att kunna anklaga någon för att sabotera när man själv fått slut på argument.

Du har fortfarande inte svarat på vad poängen i att gruppgeneralisera lite godtyckligt och helt grundlöst skulle vara.

Eller på vad du menar att likes/disklikes - fördelningen sa om videon i sig och kvinnors respektive mäns förmåga att störa sig i allmänhet.

#10  Sv: Att störa sig på individer Ephemeer
2014-03-03 11:59:16

Hur är trådens frågeställning kopplad till feminism?

#11  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-03 12:13:04

Får och får. Du kan uppenbarligen göra det. Men det kan sägas vara OT.

Som jag inledde med så vill jag kolla i hur pass hög grad vi kan enas om att det här med att störa sig på individer i allmänhet, och på individer från ens eget kön i synnerhet, är något som kvinnor som kollektiv i högre grad ägnar sin tid/energi åt. Och som alltid, i likhetsfeminismens Sverige, så är följdfrågan huruvida det kan tillskrivas kombinationen 100% miljö+0% arv, eller någon av de resterande 199 procentkombinationerna.

Poängen med att presentera gruppgeneraliseringar är att man får folk att tänka på hur världen fungerar.

Antar i alla fall att vi rimligen kan enas om att kvinnor är i majoritet bland de som har röstat på videon. Jag säger att det säger att de stör sig som fan på reportern, och att de främsta anledningarna är att hon är modellaktig och dessutom kombinerar det med att köra med rak vågad kommunikation. (Det sistnämnda är något som krävs för att få representera VICE.)

#12  Ang: #11 av Intryck Neige
2014-03-03 12:41:57

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


Även om vi kan anta att kvinnor är i majoritet bland de som röstat så finns det ingenting som tyder på att de kvinnor som röstat dislikat mer än de män som röstat. Eftersom vi inte vet något om varken kön eller åsikt bland de som röstat så får vi vända oss till kommentarsfältet, där oftast både kön, åsikt och inställning till videon framgår.

I kommentarsfältet syns framförallt fem olika åsikter:
1. Att reporten är ful, eller en "skinny ass bitch". Uttryckt framförallt av män.
2. Att reportaget är dåligt, ger en felaktig bild av Columbia och att reporten är allmänt dryg och nedlåtande. Exempelvis:
[Citat cmg07930]
She was extremely condescending to everyone she came in contact, and made a point of making everything negative and portraying Colombia as unsophisticated backwards country, Colombia is very beautiful and all she was showing were areas that probably must people don't see when visiting [/citat]
3. Att reporten är korkad och fördomsfull som tror att salthögarna föreställer kokain.
4. Att någon av de personer som visas i videon är snygg.
5. Att inte alla i Columbia är plastikopererade. / Att man kan vara snygg utan att vara plastikopererad.

Med andra ord inget som bekräftar din tes. De som har problem med reporterns utseende är framförallt män. Majoriteten av de som uttalar sig negativt om videon gör det för att de upplever att den framställer Columbia på ett felaktigt och osmickrande sätt, och för att reportern är allmänt fördomsfull och nedlåtande.

Angående din trådstart, så är väl mina inlägg i högsta grad on topic. Jag beskriver varför jag inte kan "enas" om dina grundlösa påståenden, och motiverar varför.

Exakt på vilket sätt menar du att grundlösa gruppgeneraliseringar skulle få folk att tänka på hur världen fungerar?
Inlägget uppskattas av kx2

#13  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-03 13:05:36

Som sagt: om man vägrar gruppgeneralisera, så kan man inte diskutera huvudgrejen i en tråd där det förutsätts att man gruppgeneraliserar. Dock lite talande att du trots detta känner ett behov av att fylla tråden med OT.

#14  Ang: #13 av Intryck Neige
2014-03-03 13:17:35

Så... Om man vägrar att "enas" är man inte välkommen i en tråd vara huvudsakliga frågeställning är om vi alla kan "enas"?

Det är dessutom skillnad på att "gruppgeneralisera" med och utan belägg för sina påståenden.

Men för att sammanfatta det hela... Du har alltså startat en tråd som går ut på att alla ska hålla med om ett påstående du tagit rakt ur luften? Har jag förstått det hela rätt då?

#15  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-03 13:19:57

Nej, om man vägrar att gruppgeneralisera så har man inget att säga om huruvida kollektivet män eller kollektivet kvinnor i högre grad stör sig på individer i allmänhet, och individer från det egna könet i synnerhet. Men du fortsätter skriva.

#16  Ang: #15 av Intryck Neige
2014-03-03 13:34:45

Jag har såvitt jag kan se inte vägrat att gruppgeneralisera. Jag har vägrat att köpa en gruppgeneralisering som helt saknar grund och belägg.

Du däremot har konsekvent vägrat att svara på kritik och ifrågasättande av din tes.

#17  Ang: #1 av Intryck fredriktomte
2014-03-03 17:10:21

Intryck sa:
Och skulle det, i så fall, i den faktiska verkligheten, kunna vara så att kvinnor helt enkelt är mer benägna att störa sig på individer i allmänhet och individer från sitt eget kön i synnerhet? Det är väl inte otänkbart?


Jag ser inget skäl att anta att det är så.

Intryck sa:
På detta brukar ni svara typ "ja, kanske det, men det beror på könsroller och ett historiska maktstrukturer".


Vilka är "ni"?

Intrycket sa:
Man kan alltid välja att skylla på sånt, istället för att tycka att folk ska stå för det man själv gör, och beskriva sin egen grupp på ett ärligt sätt. (Vilket kan sägas vara ett resultat av inställningen att brutala sanningar om verkligheten på något sätt står i motsatsförhållande till lösningar för framtiden, och att verkliga verklighetsbeskrivningar därför bör ha en mer undanskymd eller ickeexisterande roll i det offentliga samtalet.)


Att påstå att beteende X är ett resultat av socialiseringen Y är inte mer att "skylla på sånt, istället för att tycka att folk ska stå för det man själv gör" än att påstå att beteende X är ett resultat av medföddheten Y. Inte heller är det ett oärligare sätt att beskriva en grupp än någonting annat, om man tror på förklaringen -att du inte tror på förklaringen gör ju liksom inte att någon annan som tror på förklaringen är oärlig, världen utgår helt enkelt inte från dig.

Intryck sa:
Oavsett om patriarkatet på något sätt skulle vara inblandat, kan vi börja med att enas om att kvinnor i dagsläget tenderar att störa sig mer på individer i allmänhet/andra kvinnor i synnerhet, och att det inte bara har med miljö att göra, det vill säga att det även har med arv att göra?


Nej, vi (du och jag) kan inte enas om detta, eftersom jag inte håller med dig.

Varför vill du att vi ska enas om saker vi inte är överens om?

Intryck sa:
(Och om det delvis har med arv att göra, är inte det en tillräcklig anledning att begrava LIKHETS-feminismen? Bara namnet på den inriktningen borde säga en hel del om hur religiöst och antiintellektuellt det är. Synen att 100% är miljö kan väl bara förbli relevant så länge en stor grupp människor bestämmer sig för att sprida vidare bisarra lögner med allvarligt ansiktsuttryck utan att reflektera?)


Man måste inte anse att det inte finns några som helst medfödda könsskillnader för att klassas som likhetsfeminister. Problemet här inte namnet på inriktningen, utan din okunskap.

Intryck sa:
Det bästa exemplet jag kan komma på: http://www.youtube.com/watch?v=oAg2Zybtzoc Manliga VICE-fans som mig gillar denna (långa och allmänt fashion-aktiga) reporter, för att hon vågar ställa de obekväma frågorna. Men kolla videons makabra likes-/dislikesfördelningen, och spekulera kring mekanismerna bakom.


Om det här är det bästa bevis du kan uppbringa för tesen att kvinnor skulle störa sig mer på andra än män (liksom att detta är medfött...) så har du uppenbarligen ingenting att komma med, då det du länkar till inte på något sätt styrker tesen att kvinnor stör sig mer på andra än män (än mindre att detta skulle vara ett resultat av medfödda skillnader).


Oavsett om patriarkatet på något sätt skulle vara inblandat, kan vi börja med att enas om att kvinnor i dagsläget tenderar att störa sig mer på individer i allmänhet/andra kvinnor i synnerhet, och att det inte bara har med miljö att göra, det vill säga att det även har med arv att göra?

(Och om det delvis har med arv att göra, är inte det en tillräcklig anledning att begrava LIKHETS-feminismen? Bara namnet på den inriktningen borde säga en hel del om hur religiöst och antiintellektuellt det är. Synen att 100% är miljö kan väl bara förbli relevant så länge en stor grupp människor bestämmer sig för att sprida vidare bisarra lögner med allvarligt ansiktsuttryck utan att reflektera?)

Det bästa exemplet jag kan komma på: http://www.youtube.com/watch?v=oAg2Zybtzoc Manliga VICE-fans som mig gillar denna (långa och allmänt fashion-aktiga) reporter, för att hon vågar ställa de obekväma frågorna. Men kolla videons makabra likes-/dislikesfördelningen, och spekulera kring mekanismerna bakom.
Inlägget uppskattas av Ephemeer och Neige

#18  Ang: #17 av fredriktomte Intryck
2014-03-03 17:41:46

Vilket könskollektiv skulle du säga är det som totalt sett stör sig mest på individer - kvinnor eller män? Om du inte kan eller vill nämna ett av dem, så är även din medverkan i tråden fullständigt meningslös. (Jag är redan medveten om att det inom feminismen och andra liknande -ismer finns gott om folk som, i och med att de redan på förhand förbundit sig att prata för ena sidan, har lika mycket trovärdighet och är lika nyanserade som försvarsadvokater som förbundit sig att försvara en sida i ett brottsmål.)

#19  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-03 17:50:07

Det är inte otippat att en försvarsadvokat ifrågasätter det som inte kan "bevisas".

Om det funnits någon annan här som varit bekväm med att kommentera verkligheten, att kvinnor stör sig på kvinnor som är snygga och dessutom långa och dessutom kör rak kommunikation, så hade nördmanliga hustomtar som du kunnat läsa diskussionen och lära dig mer om kvinnor. Men det finns inte. Det är problemet med feminister och det här med att diskutera saker.

#20  Ang: #19 av Intryck Neige
2014-03-03 22:18:04

Det är inte otippat att vilken sund människa som helst ifrågasätter saker som inte går att "bevisa".

Det är lite därför de flesta av oss inte tror på tomten, tandfen, det flygande spagettimonstret och påståenden baserade enbart på din "personliga verklighetsbeskrivning".
Inlägget uppskattas av Henrik

#21  Ang: #18 av Intryck fredriktomte
2014-03-04 10:34:50

Intryck sa:
Vilket könskollektiv skulle du säga är det som totalt sett stör sig mest på individer - kvinnor eller män? Om du inte kan eller vill nämna ett av dem, så är även din medverkan i tråden fullständigt meningslös.


Så om jag inte håller med dig får jag inte medverka?

Vad för slags diskussion är det du är ute efter egentligen? Du vänder dig uppenbarligen till feminister, men en förutsättning för att delta i diskussionen enligt dig är att man håller med dig i dina åsikter. Det är som om en socialdemokrat skulle uppmana moderater till debatt, men vägra debattera om inte moderaterna först erkänner att socialdemokraterna är bättre än moderaterna på alla sätt och vis.
Inlägget uppskattas av Neige

#22  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-04 13:05:39

Vilket könskollektiv skulle du säga är det som totalt sett stör sig mest på individer - kvinnor eller män? Om du inte kan eller vill nämna ETT AV DEM, så är även din medverkan i tråden fullständigt meningslös.

#23  Ang: #18 av Intryck Ephemeer
2014-03-04 13:55:36

Intryck sa:
Om du inte kan eller vill nämna ett av dem, så är även din medverkan i tråden fullständigt meningslös.

Tråden som helhet verkar fullständigt meningslös. Är den på något sätt kopplad till feminism?
Inlägget uppskattas av fredriktomte och Neige

#24  Ang: #23 av Ephemeer Neige
2014-03-04 14:03:53

Förstår inte heller meningen i att diskutera hittepå. Tråden känns lika meningsfull som en tråd där frågeställningen är om bergstrollet eller skogsrået är det största militära hotet mot Sverige år 2014.
Inlägget uppskattas av fredriktomte

#25  Sv: Att störa sig på individer Neige
2014-03-04 14:05:17

På ett sätt är ju dock rubriken på tråden fantastiskt väl vald.
Inlägget uppskattas av fredriktomte och Ephemeer

#26  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-04 14:24:04

Ju mer OT-utfyllnad och ju mer undvikande att svara på frågor (inklusive "Vad har jag/vi inte svarat på?"), desto känsligare ämne (det vill säga ämnet att kvinnor tär på varandra utan synbar meningsfull anledning). Så ja, det är inte bara faktumet att frågan om "koppling" till feminism kommer upp, som tyder på att det finns en koppling till feminism/till huruvida man borde vara feminist.

#27  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-05 13:13:55

Okej. Många inlägg. Men ingen som vill svara på vilket kön som totalt sett stör sig mest på individer och i så fall varför det förhåller sig på det sättet.

Noterbart är också att det Altavista-gamla knepet att fråga efter källor används.

Som att det skulle finnas källor på att ett kön stör sig mer på individer än det andra. Det är som att jag skulle fråga efter källa varje gång nån av er säger att alla människor är lika värda. Vad för typ av källor man godkänner, och inte, är inte heller självklart. Antar, till exempel, att faktumet att kvinnor i mycket lägre utsträckning är chefer, inte godtas som källa på att kvinnor är sämre på att vara chefer.

Ett annat sätt att formulera denna tråds frågeställning: blir kvinnor osams med varandra oftare än vad män blir osams med varandra? I så fall: varför?

#28  Sv: Att störa sig på individer HenrikE
2014-03-05 20:04:27

Nej, kvinnor blir inte mer osams med varandra oftare än män, det har jag aldrig varit med om.

#29  Ang: #27 av Intryck Neige
2014-03-06 00:32:54

Det blir bara fjantigt när du vill försöka få folk att diskutera saker du har hittat på. Lärde du dig inte det i varför-har-lesbiska-mindre-ätstörningar-än-hetrosexuella-tråden?

Jag skulle kunna starta en tråd om att den grupp människor som valt namnet Intryck som nick fiser mer än den grupp människor som inte valt namnet Intryck som nick. Det har ungefär samma dignitet som de påståenden du slänger ur dig, påstår är fakta, och vill att vi ska ta ställning till.

Jag har tagit ställning. Fredriktomte har tagit ställning. Sedan att svaren inte följer den modell du tänkt dig beror på att den modell du tänkt dig är totalt meningslös.
Inlägget uppskattas av fredriktomte och Ephemeer

#30  Ang: #29 av Neige Intryck
2014-03-06 02:48:40

Ingen har sagt åt dig att ta ställning fler än en gång.

Om man upplever något, och frågar om andra upplever samma sak - det vill säga om kvinnor stör sig mer på individer än vad män gör - till exempel på arbetsplatser, så handlar det inte om att man "hittar på" något, utan om att man upplever något.

(Det är dessutom patetiskt att hålla reda på vem som tidigare skrivit vad. Det är för övrigt en annan grej man ser kvinnor göra. Skapar små sociala världar på meningslösa forum på nätet, som lokala köp-sälj-sidor på Facebook - tänk på det, sjukt hög procent kvinnor.)

Det finns alltid anledning att återkomma till videon, och fråga så här: ärligt talat, vad skulle ni gissa är den främsta egentliga anledningen till att den fått så många dislikes - att reportern gör ett dåligt journalistiskt hantverk eller att hon är lång och snygg?

#31  Ang: #30 av Intryck Neige
2014-03-06 07:11:47

Om man upplever något, är man tydlig med att det är en personlig upplevelse, och antar inte att världen ser ut så bara för att man själv upplever det på ett visst sätt. Man respekterar att andra kanske inte delar ens personliga upplevelse - vilket du inte gör, och accepterar att personliga upplevelser aldrig kan bli fakta på samma sätt som forskning och statistik kan.


Läs kommentarerna så blir det ganska uppenbart.

Video har fått dislikes för att hon går fram till tjejer hon aldrig mött innan och påstår att de är plastikopererade. För att hon uttrycker sig allmänt rasistiskt, eurocentriskt och nedlåtande, och för att hon sprider en negativ bild av
Columbia som colombianer inte känner igen sig i. Exempelvis när hon antog att det var underförstått att högarna av salt föreställde kokain, vilket de inte gjorde.

Hennes utseende eller kön spelar ingen roll. Däremot har många män valt att trycka ner henne genom att förolämpa just hennes utseende och kön.
Inlägget uppskattas av Ephemeer

#32  Ang: #31 av Neige Intryck
2014-03-06 14:21:22

Du tror videon hade fått lika hög andel dislikes om det var en lång snygg man som var reporter?

#33  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-06 15:14:29

Det är för övrigt inte så förvånande att ni inte vill hålla med om att kvinnor stör sig mer på individer. Har ju redan frågat om nån vill nämna NÅGON typiskt kvinnlig och samtidigt negativ egenskap ÖVERHUVUDTAGET, och fått ett (1) exempel:

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

Det sades till och med att det per definiton är ofeministiskt att kritisera kvinnlighet/andra kvinnor... på samma sätt som det vore fel av Johnnie Cochran att nämna saker som talade emot O.J.

Den här bubblan kan inte hålla hur länge som helst. Fri debatt, till exempel på nätet, ser förr eller senare till att verkligheten beskrivs på ett någorlunda verklighetstroget sätt. De religiösa föreställningarna har inte framtiden för sig.

#34  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-06 15:24:42

När jag diskuterar med "Alla är lika värda"-människor så kan jag för övrigt använda "antiintellektuell" som ett slagträ. Det finns inget mer odetaljerat och antivetenskapligt än "Alla är lika värda".

#35  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-06 15:33:06

Förresten: om det ändå skulle vara så att kvinnor tär så pass mycket på varandra att det når skadligt antifeministiska nivåer, får man DÅ prata om det, det vill säga kritisera kvinnor? (Om man bestämmer sig för att man inte får kritisera kvinnor, så kan det till slut krocka med ens egetintresse, eftersom kvinnor absolut kan bete sig antifeministiskt.) För feminismens bästa?

#36  Ang: #32 av Intryck HenrikE
2014-03-06 22:18:28

Ja videon hade nog fått lika många dislikes om en manlig reporter på samma sätt hade
"går fram till tjejer hon aldrig mött innan och påstår att de är plastikopererade. För att hon uttrycker sig allmänt rasistiskt, eurocentriskt och nedlåtande, och för att hon sprider en negativ bild av
Columbia som colombianer inte känner igen sig i. Exempelvis när hon antog att det var underförstått att högarna av salt föreställde kokain, vilket de inte gjorde"

finns väl inga skäl att tro annorlunda?!

#37  Ang: #36 av HenrikE Intryck
2014-03-07 17:15:37

Jo, det finns skäl. För att kvinnor lätt blir på dåligt humör när andra kvinnor är snyggare än dom själva. (På ett hostel i Belgrad har jag med egna öron hört två tyska tjejer berätta att de gick på klubb men valde att gå hem i förtid delvis för att de serbiska tjejerna var för snygga och långa.)

Men det håller du inte heller med om, antar jag?

#38  Sv: Att störa sig på individer HenrikE
2014-03-07 19:17:40

Nope. Jag är 174 cm lång och väger 62 kilo. Hänt mer än en gång på krogen att jag beklagat mig för kompisar när Snygge Staffan 1,95, 100 kilo, axelbred, solbränd, höga kindknotor har klivit in i samma lokal. Hur ska jag nu ha en chans på köttmarknaden?
Inlägget uppskattas av Henrik

#39  Ang: #38 av HenrikE Intryck
2014-03-08 07:16:46

Jag är verkligen inte mycket för skolord. Men har märkt att feminister ofta har problem med skillnaden mellan plural/singular (mellan personangrepp/gruppgeneralisering).

I det här fallet verkar det som att du menar att en personlig upplevelse från ditt kön på något sätt motsäger att kollektivet kvinnor, på bredare front och på sjukligare nivåer, har ännu mer med detta ämne att göra. Eller?

Du har i alla fall svarat något annat än "jag tror inte att något kön gör detta mer än det andra" (vilket kommer på sista plats i svarstävlingen, efter "män"/"kvinnor" och "vet inte", på frågan om vilka som stör sig mest).

Så vilket kön tror du? Du tror inte att kvinnor är mer långt gångna än dig när det gäller detta?

#40  Ang: #39 av Intryck Laura
2014-03-08 15:01:15

Intryck sa:
Jag är verkligen inte mycket för skolord. Men har märkt att feminister ofta har problem med skillnaden mellan plural/singular (mellan personangrepp/gruppgeneralisering).

I det här fallet verkar det som att du menar att en personlig upplevelse från ditt kön på något sätt motsäger att kollektivet kvinnor, på bredare front och på sjukligare nivåer, har ännu mer med detta ämne att göra. Eller?


Jag undrar: varför tycker du att Henriks upplevelse har mindre relevans i sammanhanget än din egen anekdot från Belgrad?

(Och för att besvara din inledande fråga: jag har ingen anledning att tro att kvinnor är mer benägna än män att störa sig på individer i allmänhet och andra kvinnor i synnerhet.)

#41  Ang: #40 av Laura Intryck
2014-03-08 17:56:05

Visste att den frågan skulle komma. Allt för att undvika att prata om det icketransparenta könets egenheter.

Ingen av anekdoterna är avgörande. Därför omslöt jag också min med en parentes. Och det är inte jag som inte kan skilja på en gruppgeneralisering och en enskild människa. Det är också därför jag gruppgeneraliserar.

#42  Ang: #41 av Intryck Laura
2014-03-08 22:41:52

"Det icketransparenta könet"? Vad menar du?

Vem som helst kan väl generalisera? Men för att en generalisering ska ha giltighet måste man ha någon grund för den. Jag får intrycket att du inte har det.

#43  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-08 23:37:08

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

Att säga att man måste ha "grund" för den tyder på att man tycker att gruppgeneraliseringar är farliga, det vill säga inte riktigt förstår att en gruppgeneralisering inte är ett personangrepp. Generaliseringar av varelser är första steget till mer kunskap om hur varelser fungerar. Forskare som producerar vetenskap måste börja med att studera verkligheten som en fritt tänkande människa och sen göra ett val av det som ska forskas på.

Men vi tenderar allt mer att blockera analyserande och kritik av "svaga" grupper. Vilket i slutändan bör göra grupperna ännu svagare i jämförelse med de starka.

#44  Ang: #43 av Intryck Henrik
2014-03-09 11:02:44

Ordet "gruppgeneralisering" tror jag att du själv har uppfunnit. När jag googlar finner jag det i inlägg där du propagerar för rasism.
NEs ordbok definierar "generalisera" på följande sätt:
"göra onyanserade bedömningar på grundval av förhastade slutsatser".

#45  Sv: Att störa sig på individer Intryck
2014-03-09 11:09:48

Ja, exakt den "bokstavskombinationen" är det säkert jag som använder mest.

Ju färre grupper som det är politiskt korrekt att göra onyanserade bedömningar på grundval av förhastade slutsatser om, ett desto mer ofritt (och i förlängningen dummare+mer ovetenskapligt) samhälle. När skattepengar istället pumpas in till genus-"vetenskap" så gör man kvinnor svagare (i förhållande till män, som mer och mer bedöms efter vad de faktiskt gör, till skillnad från kvinnor, som får mer och mer gratis bara för att de är kvinnor).

#46  Ang: #43 av Intryck Laura
2014-03-09 12:39:11

Intryck sa:
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… 84

Att säga att man måste ha "grund" för den tyder på att man tycker att gruppgeneraliseringar är farliga, det vill säga inte riktigt förstår att en gruppgeneralisering inte är ett personangrepp. Generaliseringar av varelser är första steget till mer kunskap om hur varelser fungerar. Forskare som producerar vetenskap måste börja med att studera verkligheten som en fritt tänkande människa och sen göra ett val av det som ska forskas på.

Men vi tenderar allt mer att blockera analyserande och kritik av "svaga" grupper. Vilket i slutändan bör göra grupperna ännu svagare i jämförelse med de starka.


Jag förstår fortfarande inte vad "det icketransparenta könet" betyder. Menar du att män är mer "transparenta", dvs (med utgångspunkt i din andra tråd), mindre benägna att förneka förekomsten av det manliga och att visa vilka de verkligen är?

Jag förstår inte heller riktigt vad ditt syfte är med den här tråden. Du vill generalisera utifrån dina uppfattningar om hur kvinnor är och avvisar alla som tycker annorlunda eller som inte vill generalisera. Du godkänner alltså bara en diskussion så länge det är du som sätter upp villkoren för hur diskussionen utvecklar sig?

Jag vidhåller att man behöver grund för sina generaliseringar för att de ska ha någon giltighet. Det är för att du saknar grund för dina generaliseringar som ingen ställer upp på dina villkor här. Det betyder inte att du inte FÅR generalisera, bara att du inte kan förvänta dig att få något gehör för dina generaliseringar. I synnerhet som dina generaliseringar allt som oftast är ganska nedsättande mot kvinnor.

#47  Ang: #46 av Laura Intryck
2014-03-09 12:57:19

Laura sa:
Jag förstår fortfarande inte vad "det icketransparenta könet" betyder. Menar du att män är mer "transparenta", dvs (med utgångspunkt i din andra tråd), mindre benägna att förneka förekomsten av det manliga och att visa vilka de verkligen är?


Ja. Och gillar sig själva - och andra män - mer.

#48  Sv: Att störa sig på individer HenrikE
2014-03-12 19:52:52

Du har såklart hel fel Intryck, och inga belägg för vad du säger.

#49  Ang: #48 av HenrikE Intryck
2014-03-13 18:12:01

HenrikE sa:
Du har såklart hel fel Intryck, och inga belägg för vad du säger.


Varför "såklart", och skulle man ens i teorin kunna ha "belägg" för en sån typ av sak?

Det är rätt givet att det är något av könen som totalt sett hatar sig självt mer än det andra gör (chansen att det på något sätt skulle kunna vara LIKA är så mikroskopisk att den inte existerar). Och jag säger att kvinnor vinner den hatar-jämförelsen, med marginal.

Och om man stör sig på det kvinnliga i en själv så stör man sig också på andra kvinnor.

#50  Sv: Att störa sig på individer HenrikE
2014-03-13 20:06:41

Ja, du tror så, och vi andra tror annorlunda. Lets agree to disagree.

#51  Ang: #50 av HenrikE Intryck
2014-03-14 18:45:15

Så det du sa med det där var ABSOLUT INGENTING.

Du kunde bara inte låta "Ja. Och gillar sig själva - och andra män - mer" låta vara okommenterat.

#52  Ang: #26 av Intryck fredriktomte
2014-03-14 19:11:53

Intryck sa:
Ju mer OT-utfyllnad och ju mer undvikande att svara på frågor (inklusive "Vad har jag/vi inte svarat på?"), desto känsligare ämne (det vill säga ämnet att kvinnor tär på varandra utan synbar meningsfull anledning).


Inte hålla med Intryck i hans åsikter eller premisser
=
Svara undvikande och vara OT

Att fråga efter källor när Intryck gör ett kontroversiellt påstående
=
Utöva "gamla knep"

Håhåjaja.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?