feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Kvinnors makt genom historien


Gå till senaste inlägget#1  Kvinnors makt genom historien TalkingBad
2014-02-28 11:07:05

http://www.dn.se/debatt/vit-flack-i-historieb…

Artikeln rescenserar en bok som lyfter fram kvinnlig offentlig makt genom tiderna - fran styrande drottningar till kvinnliga godsägare. Kvinnlig makt genom historien är djupt underskattad.

Jag är inte säker, men jag FÖRMODAR att det finns en feministisk koppling.

Här är det jag undrar över:

Som stark skeptiker mot feminismen kritiserar jag framför allt teorin om könsmaktsordningen. Jag skulle till och med ga sa langt som att säga att nästan alla de aspekter av feminismen jag är stark kritisk mot härstammar fran denna teori. Antagandet att män som grupp har mer makt överlag är det som rättfärdigar nästan alla de övertramp jag kritiserar feminismen för och som har lett till orättvisor mellan könen.

Istället föresprakar jag en tolkning där:
- Den makt kvinnor har haft i det offentliga rummet lyfts fram;
- Den makt i den privata sfären kvinnor har haft lyfts fram;
- Vi ser att könsroller historiskt sett har varit mycket befästa (med god anledning), och att de har begränsat bade kvinnor och män.

Även om jag inte haller med om att mäktiga kvinnor i historien har sopats under mattan pga kön (tvärtom tror jag att vi fascineras av den), verkar den tes författarna föresprakar vara rent ut sagt antifeministisk.

#2  Ang: #1 av TalkingBad Ephemeer
2014-02-28 12:09:59

TalkingBad sa:
Som stark skeptiker mot feminismen kritiserar jag framför allt teorin om könsmaktsordningen.

Artikeln (och skribenternas forskning) bekräftar teorin om könsmaktsordning. Kvinnor har haft viss makt i samhället, men makten fick de för att de var släkt med mäktiga män, och om männen var frånvarande. "änkedrottningar och kvinnliga förmyndarregenter" är en perfekt sammanfattning av kvinnors makt genom historien.

(Jag har haft Peter Ullgren som föreläsare och jag kan starkt rekommendera Svante Norrhems bok "Kvinnor vid maktens sida")

En bekant till mig har dessutom startat en webbsida om kvinnor i den mest manliga maktsfären; den militära: http://www.kvinnligakrigare.se/
Observera att den också bekräftar könsmaktsordningen; kvinnliga krigare var undantag.
Inlägget uppskattas av kx2

#3  Sv: Kvinnors makt genom historien TalkingBad
2014-02-28 13:05:19

Jag hävdar naturligtvis inte att kvinnor hade lika mycket offentlig makt som män; min kritik mot könsmaktsordningen som teori är att maktförhallanden mellan män och kvinnor är betydligt mer nyanserad än sa. Men problemet är mer praktiskt: om vi utgar ifran att kvinnor är underordnade, ser vi diskriminering som legitimerat - alltifran kritik av män över kvotering till nagra av de mest människofientliga förslag inom mainstreampolitiken idag, som omvänd bevisbörda i sexualbrottsmal, "predominant agressor policy", och förslag att slopa fängelse som paföljd för kvinnor (UK). Om vi är övertygade om att kvinnor är underordnade, finns det ingen riktig gräns för vad vi kan rättfärdiga sa länge vi anser att de gynnar kvinnor.

Men det är en annan diskussion.

Och boken bekräftar naturligtvis ocksa den alternativa tolkningen att vi har haft (och har) strikta könsroller där kvinnor skyddas och försörjs och män förpliktas att tillgodose denna skydd och försörjning. Men detta har uppenbarligen inte lett till att vi ser kvinnor som oförmögna att inneha maktpositioner (atminstone inte i samma utsträckning som i den traditionella tolkningen), bara att de har haft mindre incitament.

Men däremot skulle jag kunna tänka mig att det finns skillnader i hur vi ser eller sag kvinnlig makt. Det finns mycket mer insikt här än vad vi tror - tänk till exempel pa att, i bjärt kontrast till Sverige, manga av de länder som har haft kvinnliga statschefer, som Pakistan, har varit rätt "patriarkala".

#4  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 19:48:11

" Här är det jag undrar över:

Som stark skeptiker mot feminismen kritiserar jag framför allt teorin om könsmaktsordningen. Jag skulle till och med ga sa langt som att säga att nästan alla de aspekter av feminismen jag är stark kritisk mot härstammar fran denna teori. Antagandet att män som grupp har mer makt överlag är det som rättfärdigar nästan alla de övertramp jag kritiserar feminismen för och som har lett till orättvisor mellan könen.
"

Att man använder begreppet "könsmaktsordningen" är ju just för att definiera att olika makt används av ett visst kön i en viss ordning. det är ett bra och konkret begrepp.

Vi lever faktiskt fortfarande i ett på vissa maktgivande system patriarkaliskt samhälle, med tanke på hur det såg ut för ca 150 år sen, det är bara att läsa en bok om hur det ena könet betraktades och villkorades vilket hela 1900-talet har handlat om att motbekämpa och vinna framsteg mot till mer jämlikhet.
Detta rör förutom rättigheter och (ras-sex)-istiska mänskliga rättighets värderingar även demokratiska saker som vård skola omsorg, arbetsvillkor, privatpolitik, ekonomisk jämlikhet, intellektuell, social, kulturell, att övh dela upp villkor ojämlikt på ett uttalat eller smygsexistiskt sätt.
MEN OBS; Det betyder inte att det inte skulle finnas missbrukande makt hos kvinnor, specifika orättvisor och förtryck av män, eller övh sexistiska värderingar gentemot män, mansroll, mansgenus.
Hela vitsen är ju att upptäcka alla dessa orättvisa strukturer, eller värderingar, och att göra dem synliga och rätta till, oavsett kön. det ena slår inte ut det andra och det är ingen som drabbas av att man undersöker missriktade strukturer eller värderingar. och det måste gälla ett perspektiv som utgår från att män och kvinnor (genus) är lika allmänmänskliga, dvs det perspektiv som återfinns i politik och kultur måste återspegla detta. detta ställer inte emot att det kan finnas könsroller, eller queerhet, men man måste se allas perspektiv där alla är representerade på ett subjektivt och objektivt sätt, där den som definierar är alla och itne bara en grupp. ( sen kan man ha mindre grupperingar inom ett större perspektiv med individuella uttryck, dvs man måste inte tvinga ngn till ngn norm eller till objektivitet bara för att man står för ett allmänt perspektiv i grunden där alla är inkluderade)

Du har tolkat detta fel? jag håller med dig om att;


"Istället föresprakar jag en tolkning där:
- Den makt kvinnor har haft i det offentliga rummet lyfts fram;
- Den makt i den privata sfären kvinnor har haft lyfts fram;
- Vi ser att könsroller historiskt sett har varit mycket befästa (med god anledning), och att de har begränsat bade kvinnor och män."

ja du menar som kata Dahlström, ellen key och gänget som fixade moderna bostäder, skola vård och omsorg, sexualpolitik åt folket? ;)
nä förlåt, (några män var med där med förresten)
det är såklart lika viktigt att vara medveten om och granska el analysera. det var ett inslag på p1 häromveckan om hur unga killar sviks och eftersätts av skolsystemet. det är väl ett bra exempel på det? det gör ju feminister hela tiden? det handlar om rättigheter och medvetenhet för alla kön..

könsroller historiskt sett inkluderar förstås även manliga könsroller, hur det är att ha en identitet som man pålagd vissa normativa egenskaper, som familjeförsörjare, som arbetare och soldat eller i ett hierarkiskt maktsystem eller mer själsligt. det ena utesluter inte det andra..

#5  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 19:57:32

"Men problemet är mer praktiskt: om vi utgar ifran att kvinnor är underordnade, ser vi diskriminering som legitimerat -"

Ja men "underordningen" rör ju inte ALLT överallt, det är ju lite puckat att läsa det så. det är ju menat på i just de specifika sammanhang som underordningen yttrar sig.. du missförstår att det är en definition av själva strukturen i sig, inte allt i alla sammanhang överallt.

" alltifran kritik av män över kvotering till nagra av de mest människofientliga förslag inom mainstreampolitiken idag, som omvänd bevisbörda i sexualbrottsmal, "

eh ja, detta ett år när helt otroliga domar MOT utsatta kvinnor lagts helt utan rätt, men eh..


""predominant agressor policy", och förslag att slopa fängelse som paföljd för kvinnor (UK). Om vi är övertygade om att kvinnor är underordnade, finns det ingen riktig gräns för vad vi kan rättfärdiga sa länge vi anser att de gynnar kvinnor."

Jo, det är givetvis befängt att utgå från det i alla sammanhang, lika mycket som att göra kvinnor mer till offer ( med medföljande skuldproblematik eller dygdproblematik, övh exotisering och förminskning) än vad de är, eller att "försvaga" kvinnlighet och kräva helt andra saker av män, eller mindre. speciellt i rättsammanhang bör man utgå från allmänmänsklighet. det är ju det som är grejen, att inte vara sexistisk eller göra ett kön rättslöst.

#6  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 19:59:27

eller för den delen att tillfästa män vissa egenskaper eller beteende eller krav som gör dem mera skyldiga eller ansvariga om det inte har med saken att göra.

#7  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 20:07:20

(vidare har ju det patriarkala-hierarkiska systemet genom historien ( semifascistiska pyramidsystemet där en liten grupp makthavare har makt och inflytande att styra, medan de kan behandla resten, inklusive alla som klättrar i de övre lagren, enligt sina egna premisser för att gynna deras egna världsbild och praktik.) drabbat män med. det kallas ju patriarkalt för att det uppstod iochmed att man började införa ekonomiska hierarkier där vissa var mindre värda än andra och att kvinnors villkor skulle kontrolleras och avskiljas och vara mindre värda. det drabbar alla. )

#8  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 20:08:32

imperialistiskt-patriarkalt? på det sättet är ju patriarkalt ett knäppt ord, menar jag.

#9  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 20:11:36

#4 öh jag menar att man ska ha ett allmänmänskligt perspektiv även på könsroller, typ.

#10  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 20:24:02

sen måste man ju inkludera att beskriva vilken specifika makt som avses. makt är ett jätteskumt begrepp, svårt att formulera, och samtidigt dyker det ofta upp speciellt när många människor försöker leva i ett samhälle ( dvs; ett samhälle. ) eftersom det faktiskt påverkar en stor grupp så pass mycket på fundamentalt viktiga plan. men som ett stort svart gravitationshål som drar med sig allt det kommer i närheten av eller som the great attractor som är mer av ett positivt slag? vi borde hursom ha lite fler ord för olika typer av makt än, makt. inflytande är den mjukare varianten, att påverka eller styra eller skapa ngt slags inflytande, allt är munhugget för det är inte heller ett särskilt bra ord.
men det går inte att beskriva vad som avses för påverkan utan att utveckla hur.

#11  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-03-01 20:27:27

fast makt är väl i alla fall ett bättre ord än det motsv eng. "Power" som får allt pseudofascistiskt egoistiskt maktmissbruk där man sparkar neråt att låta som en positiv, redig kraft eller styrka.

#12  Ang: #2 av Ephemeer undrande
2014-03-03 11:34:35

Så som vanligt så är patriarkatet bekräftat oavsett vad utgången blir.

#13  Ang: #12 av undrande Ephemeer
2014-03-03 11:59:59

Patriarkatet under historien bekräftas av tillgängliga data.

#14  Ang: #13 av Ephemeer undrande
2014-03-03 12:12:49

Jag rekommenderar dig att läsa första kapitlet av Chalmers bok what is this thing called science

#15  Ang: #14 av undrande Ephemeer
2014-03-04 14:04:23

Vänder Chalmers sig emot att bygga teorier baserade på tillgängliga källor?

#16  Ang: #15 av Ephemeer undrande
2014-03-04 14:06:26

Ephemeer sa:
Vänder Chalmers sig emot att bygga teorier baserade på tillgängliga källor?


Chalmers illustrerar att om du tar en yrkesofficer, en biolog och en konstnär genom precis samma skogdunge så kommer du att få 3 helt olika redogörelser för skogsdungens beskafenhet.

#17  Ang: #16 av undrande Ephemeer
2014-03-05 09:25:42

undrande sa:
Chalmers illustrerar att om du tar en yrkesofficer, en biolog och en konstnär genom precis samma skogdunge så kommer du att få 3 helt olika redogörelser för skogsdungens beskafenhet.


Jag väntar på att det du säger ska få en koppling till något som jag har skrivit.

#18  Ang: #17 av Ephemeer undrande
2014-03-06 07:56:13

Ephemeer sa:
Jag väntar på att det du säger ska få en koppling till något som jag har skrivit.


Ja, jag är inte så fövånad att du inte ser problemet med att det du redan vet och redan tycker färgar hur du tolkar det du ser.

#19  Ang: #18 av undrande Ephemeer
2014-03-06 11:31:50

undrande sa:
Ja, jag är inte så fövånad att du inte ser problemet med att det du redan vet och redan tycker färgar hur du tolkar det du ser.

Tvärtom. Det jag vet och tycker beror på det jag har sett.

Har du något annat än personangrepp att komma med?

#20  Ang: #19 av Ephemeer undrande
2014-03-06 12:12:20

Ephemeer sa:
Tvärtom. Det jag vet och tycker beror på det jag har sett.

Har du något annat än personangrepp att komma med?


Man får gratulera du har löst ett 4000 år gammalt vetenskapsteoretiskt problem.

#21  Ang: #20 av undrande Ephemeer
2014-03-06 14:10:38

Har du något annat än personangrepp att komma med?

#22  Ang: #21 av Ephemeer undrande
2014-03-06 14:35:32

Ephemeer sa:
Har du något annat än personangrepp att komma med?


Det är inte ett personagrepp att påtala att du uppenbarligen har löst ett av de mest fundamentala problemen inom vetenskapsfilosofin.
Det verkar som att du (medvetet?) vill blanda ihop kritik mot ditt sätt att argumentera och din person.

#23  Ang: #22 av undrande Ephemeer
2014-03-06 15:03:57

Du har alltså inget annat än personangrepp att komma med.
(Det är ett personangrepp att försöka invalidera mina påståenden om historiska händelser genom att hänvisa till mina politiska åsikter.)

#24  Ang: #23 av Ephemeer undrande
2014-03-06 15:42:25

Ephemeer sa:
(Det är ett personangrepp att försöka invalidera mina påståenden om historiska händelser genom att hänvisa till mina politiska åsikter.)


Jag har gjort ett påstående om din epistemologi, inte om din ideologi.

#25  Ang: #24 av undrande Ephemeer
2014-03-07 08:58:11

undrande sa:
Jag har gjort ett påstående om din epistemologi, inte om din ideologi.


Så du tar alltså tillbaka det du skrev i #18.

Har du något att säga om trådämnet?

#26  Ang: #25 av Ephemeer undrande
2014-03-07 09:16:55

Ephemeer sa:
Så du tar alltså tillbaka det du skrev i #id424279.

Har du något att säga om trådämnet?


Jag har redan sagt det som finns att säga, att det är uppenbart att du tror att du låter observationerna färga din slutsats, när det i själva verket är tvärtom.

#27  Ang: #26 av undrande Ephemeer
2014-03-07 11:01:58

undrande sa:
Jag har redan sagt det som finns att säga, att det är uppenbart att du tror att du låter observationerna färga din slutsats, när det i själva verket är tvärtom.

Och det gör inte du?

#28  Ang: #27 av Ephemeer undrande
2014-03-07 12:04:40

Ephemeer sa:
Och det gör inte du?


Jag påstår inte att jag inte gör det, den enda som påstår sig stå över allt vad bias heter är du.

#29  Ang: #28 av undrande Ephemeer
2014-03-10 09:59:34

I historiska diskutioner är "bias" meningslöst som generellt motargument. Vi måste kunna göra påstående om historiska händelser baserade utifrån vår ofrånkomligen färgade tolkning av det tillgängliga källmaterialet, för det är enda sättet att göra historiska påståenden. Du måste kunna peka på exakt var någon misstolkar källmaterialet om du argumentera mot.

Alltså, om du ska göra ett motargument, gör det i form av "du tolkar källa X fel, den ska tolkas Y", och inte "så tror du bara för att du är feminist".
Inlägget uppskattas av fredriktomte

#30  Ang: #29 av Ephemeer undrande
2014-03-10 11:37:23

Så nu är det plötstligt inte så viktigt att hävda att du till skillnad från alla andra låter dina observationer forma slutsatsen istället för tvärtom.

#31  Ang: #30 av undrande Ephemeer
2014-03-10 12:28:06

Menar du att du låter slutsatsen forma dina observationer? Vad är det för observationer du har format?

#32  Sv: Kvinnors makt genom historien Ephemeer
2014-03-10 12:35:54

Nej, svara inte på det. Det är off-topic. Vill du diskutera kvinnors makt genom historien, så gör jag gärna det, annars lämnar jag tråden.
Inlägget uppskattas av kx2

#33  Sv: Kvinnors makt genom historien TalkingBad
2014-03-24 21:08:32

Patriarkat och makt är sapass vaga begrepp, att om vi vill se dem, hittar vi hur mycket bevis som helst.

Men i en podcast nyligen, berättade en historiker om könsroller i större delen av befolkningen, mest bönder, under 1700-talet. Begrepp som manssyssla och kvinnogöra, hävdade han, var inte pa langt när sa starka som idag. De uppkom snarare under den industriella revolutionen, där män arbetade i fabriker och kvinnor hemma (eller med lättare sysslor i fabriker).

I bondesamhället däremot delade män och kvinnor pa större delen av arbetet. Män gjorde naturligtvis de mer ansträngande jobben, men större delen av dagen arbetade män och kvinnor sida vid sida. Mannen plogade, kvinnan sadde. Riktigt interessant tyckte jag det var att fäder ansags likvärdiga mödrar som föräldrar; att det är först de senaste hundra aren som mödrar hyllas och priviligeras i den utsträckning det hyllas idag eller pa 50-talet.

Det stämmer förmodligen att det var mannen som ägde garden och som maste ge tillstand för sin fru att agera i den offentliga sfären. Men det var ocksa denna patriarki som förpliktade mannen att försörja sin hustru och gav honom det juridiska ansvaret för hennes förseelser. Om hon stal, var det han som hamnade i fängelse.

Sa patriarki är kanske ett missvisande begrepp. Paternalism later bättre; det pekar pa att kvinnors frihet inskränktes för att skydda dem, inte för att de var mindre värda.

#34  Ang: #33 av TalkingBad Ephemeer
2014-03-26 13:54:37

TalkingBad sa:
Sa patriarki är kanske ett missvisande begrepp. Paternalism later bättre; det pekar pa att kvinnors frihet inskränktes för att skydda dem, inte för att de var mindre värda.


"Patriarkat, patriarkal (...) är gamla begrepp för samhällen som kännetecknas av fäders inflytande inom familjen, manliga ledares envälde och övervikt för männens inflytande i samhället. Inom sociologi, antropologi och feminism åsyftar begreppet teorier om en samhällsordning som ger fäder och äldre män institutionaliserad makt över kvinnor, barn, yngre män, och egendom, exempelvis som familjeöverhuvuden, klan- eller statsledare, ålderman/byäldste, religiösa ledare, etc"
Jag tycker att beskrivningen stämmer med Sverige på 1700-talet.
Inlägget uppskattas av Blindalina och fredriktomte

#35  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-04-05 15:36:36

"Sa patriarki är kanske ett missvisande begrepp. Paternalism later bättre; det pekar pa att kvinnors frihet inskränktes för att skydda dem, inte för att de var mindre värda. "

Yeah, right. Skyddad som ägd och kontrollerad egendom utan eget värde och mänskliga rättigheter, och demoniserad/utpekad som hysterisk/häxa och utstött så fort du inte uppfyller de kvinnliga dygderna av att vara kontrollerad, behaglig på pateriarkatets dubbelbestraffande villkor och att hålla käften.

#36  Sv: Kvinnors makt genom historien Blindalina
2014-04-05 15:37:12

du borde läsa "Egalias Döttrar" av Gerd Brantenberg.

#37  Blindalina TalkingBad
2014-04-15 02:15:53

För det första talar vi naturligtvis om tid där enorm fattigdom härskade och folk i allmänhet hade betydligt mindre friheter än nu (och inte värdesatte dem pa samma sätt som nu).

För det andra: Ett exempel pa grupper som var mindre VÄRDA är väl, säg, slaveriet. Du maste väl ända medge att det finns en enorm skillnad mellan den dynamik som radde mellan man och hustru, och mellan ägare och slav? Män begav sig ner i saltgruvor, duellerade, och offrade sig för sina hustrur; slavar däremot utnyttjades utan att man tänkte pa deras välbefinnande.

Samtidigt: sa fort samhället blev säkrare och erbjöd bättre ekonomiska möjligheter steg kvinnors grad av integrering i samhället. Det visar kanske pa att kvinnors välbefinnande stod i centrum - förvisso inte av ren altruism, utan snarare av det enkla faktum att kvinnor var mindre umbärliga än män för att säkra stammens fortbestand.

Jag är säkert minst lika man som du om att kvinnor skall integreras ännu bättre i den offentliga sfären - men för mig är det en fraga om (a) ekonomisk efficiens (är nationalekonom), och (b) MANLIG frigörelse fran att bära det fulla ekonomiska ansvaret och att axla den kvinnliga rollen (och kanske till och med med tiden nagra kvinnliga privilegier). Men att tolka historien med samma glasögon som vi tolkar 1700-talets ras- och klassrelationer är kanske lätt att svälja för den ytligt invigde, men rent ut missvisande för de av oss som försöker skapa en djupare förstaelse.

Ett exempel: jag överser ett project om kvinnors ekonomiska rättigheter i Mellanöstern, där i en del länder en manlig förmyndares underskrift krävs för lan för kvinnligt ägda företag. Ren, omotiverad patriarki, tänker vi här i moraliskt överlägsna Sverige. Jag haller med, men trots flera tusen IQ poäng som samlades pa det mötet kom det som en chock när jag pekade ut det enkla faktum att detta beror pa att i flera länder, inklusive Saudi och Afghanistan, förmyndaren ansvarar fullt ut för de skulder kvinnan tar pa sig. Systemet avser naturligtvis att kvinnor inte skall raka illa ut och beskyddas, men detta ser vi som en ytlig ursäkt för nagon manlig urinstikt att förtrycka och kontrollera.

Samma ansvar har naturligtvis samma man inte mot sina husanställda, som ofta behandlas väldigt illa.

Sa, Blindalina, kanske finner du rum i din världsbild att atminstone erkänna denna betydande skillnad? Kanske vinner du därmed en nagot mer nyanserad bild av historien? Och om jag far drömma lite: kanske kommer du till insikten att nästan all det förtryck vi anser kvinnor utsattes för hade bade skenbart goda avsikter och sällan nagra patagliga fördelar för deras manliga förmyndare - de fick den makt de behövde för att kunna ta sitt ansvar.

I dagens samhälle behövs dessa strukturer inte längre, men de finns kvar, biologiskt och kulturellt programmerade. Till och med jag som bög förväntas ibland ta risker för mina kvinnliga vänner; ga med dem till bussen i ett lite farligt kvarter, till exempel. Min egen offerstatus som man förlöjligas även när jag utsätts för grova brott (men som bög däremot har jag massvis med offercred).

Blindalina, som bög med (under tonaren) en lätt feminim utstralning har jag mycket smärtsamt fatt uppleva hur begränsande, hur stressande, hur förtryckande den manliga könsrollen kändes. Ännu värre var det att jag alltid skall latsas som om allting är en bagatell, som om jag har koll pa allt, och att manliga sekreterare ses som underklass, medan deras kvinnliga motsvarigheter atnjuter den status deras män har utan att arbeta för den. Värst fann jag att man inte far klaga; atminstone inte med hänvisan till sitt kön. Att till och med könsrollsmedvetna feminister avfärdar debattörer om mäns fragor som "gnäll" är att upprätthalla dessa könsroller, inte tvärtom.

Missförsta mig inte: jag är priviligierad. Jag är svensk, välutbildad, nagot välbyggd, över 180, med en viss intelligens och analysförmaga. Som svensk expert i Mellanöstern har jag tillgang till höga tjänstemän som lyssnar pa mig.

Men som man? Jag hör mina kvinnliga kollegor häva ur sig klyschor som om att kvinnor (men inte de själva) tjänar mindre; att de alltid maste hävda sig lite extra; och att kvinnor maste vara dubbelt sa bra. Men jag, som har en rätt mjuk röst men bra saker att säga, maste ocksa medvetet hävda mig. Och jag har ser inga som helst belägg för att kvinnor i en viss position skulle vara bättre eller sämre än deras manliga kollegor - tvärtom, kvalificerar sig en kvinna och är manliga konkurrenter inte entydigt bättre, väljer vi konsekvent kvinnor.

Vad i hela friden har slaveri och livegenskap med detta att göra?

#38  Ang: #37 av TalkingBad Henrik
2014-04-15 15:45:32

Du har rätt i att strukturellt förtryck alltid kan motiveras etiskt. Föräldrar som slår sina barn eller könsstympar dom gör det naturligtvis inte av elakhet utan för barnets bästa. När maken hade rätt att kärleksfullt slå sin hustru och omtänksamt vara hennes förmyndare var det också höga etiska motiv. Men det ändrar inte det minsta på det faktum att det var maktmissbruk.

#39  Henrik TalkingBad
2014-04-15 22:36:42

Naturligtvis är allt vald missbruk, oavsett kön.

Jag är inte riktigt säker pa vad du vill säga och om det bildar en kontrast till mitt löjligt langa inlägg ovan.

Men jag tror att vi gärna fördjupar oss i mytbildning och förenkling av historien. Vi tänker oss att oj, förr i tiden var det ok att sla sin hustru när man kände för det. I själva verket fanns det en hel del mycket effektiva sanktionsmekanismer för män som slog sina hustrur (eller blev slagna av dem), eller för män som inte klarade av att betala för dem. GWW gjorde en träffande video om just denna sorts mytbildning (Youtube: riding backwards on a donkey, eller nagot liknande). Mycket som idag.

Om det inte handlade om just detta ämne, kan vi nog alla medge att vi lider av lite nutidism. Vi överdriver kontrasten med gardagen, och ser normbrytningar som mer omvälvande än de är. Tsardömet levde kvar i Sovjetunionen, som i sin tur - därom rader det inget tvivel de senaste manaderna - lever kvar i nuvarande Ryssland. History is not only the past. It's the present and the future too.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?