feminetik.se feminetik.se

Just nu 22 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Högerextrem antifeminism


Gå till senaste inlägget#1  Högerextrem antifeminism TalkingBad
2013-11-23 20:02:18

Fran Diskussion. Jag tycker det är rätt otroligt att det är officiell politik att jämföra högerextremism med antifeminism. Som jag ser det finns det i princip inget motstand mot feminismen sasom den definerar sig (cf Wikipedia); kritiken är snarare mot dess analytiska instrument (könsmaktsordningen) och, i mindre utsträckning, att det manliga perspektives ignoreras eller förkastas.

Dessa är väl ända invändningar som det finns belägg för?

Som jag ser det finns det tva diametralt motsatta sorter av antifeminism:

- Men's rights: Kämpar för uppluckringen av könsroller, men ur ett mansperspektiv - tar i manga hänseenden feminismen till sin logiska fulländning genom att ifragasätta kvinnors privilegier pa samma sätt som vi bekämpat deras begränsningar.

- Traditionalism: Löst, mycket oklart förbund, ofta religiöst präglat och förmodligen inte särskilt könsbundet. Kämpar för att stärka traditionella roller med klart ansvar för bada könen; dessa roller har ofta företräde framför personlig frihet (jfr. abortfragan). Är i manga hänseenden den tvärta motsatsen till mansrättsrörelsen, eftersom blotta existensen av en mansrättsrörelse är att ifragasätta den manliga rollen.

Vilket av dessa kan jämföras med högerextremism, och varför?

#2  Sv: Högerextrem antifeminism TalkingBad
2013-11-23 20:05:09

Jag glömde naturligtvis:

- Fadersrättsrörelsen: Som men's rights, men med fokus pa fäders rättigheter. Accepterar därför den manliga könsrollen och dess plikter i större utsträckning än mansrättsrörelsen, vars huvudtema är klargörande av "male disposability".

#3  Ang: #2 av TalkingBad Henrik
2013-11-23 21:36:56

Har det inte slagit dej att antifeministerna här ofta är högerextrema? Du själv skrev till exempel: Irving är ett bra exempel: hans uttalande var välbaserade och nyanserade.

#4  Ang: #3 av Henrik Elit
2013-11-24 01:28:13

Henrik sa:
Har det inte slagit dej att antifeministerna här ofta är högerextrema?


För att travestera dig: Har det inte slagit dig att många feminister ofta är vänsterextremistiska kommunister. Såldes förespråkar de odemokratiska metoder, folkmord och avrättning av oliktänkare.

#5  Sv: Högerextrem antifeminism TalkingBad
2013-11-24 15:11:56

Tja om du gärna vill att jag är högerextrem sa far du det. Jag kommer inte att försvara Irvin, men Hensler, Solana, och Jelinek tillater inte ens den tolkningen.

Men att vilja bryta ned könsroller och motverka manlig "disposability" verkar snarare lite vänstervridet i mina öron.

#6  Ang: #4 av Elit Henrik
2013-11-24 23:27:03

Elit sa:
För att travestera dig: Har det inte slagit dig att många feminister ofta är vänsterextremistiska kommunister. Såldes förespråkar de odemokratiska metoder, folkmord och avrättning av oliktänkare.
Om detta har slagit dej kanske du kan nämna någon av alla dessa feminister som förespråkar folkmord.

#7  Ang: #6 av Henrik Elit
2013-11-25 15:24:18

Henrik sa:
Om detta har slagit dej kanske du kan nämna någon av alla dessa feminister som förespråkar folkmord.


Det var du som började så du kanske kan börja belägga att antifeminister ofta är högerextrema.

Antifeminist, om vi skall definiera det, är en person som tycker att män och kvinnor är lika mycket värda, skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Faktum är att antifeminister och likhetsfeminister har i stort samma åsikt. Vad båda tar avstånd ifrån är genusfeminismens helt bisarra påståenden om att könen till största delen är en social konstruktion, att maktperspektivet är det primära perspektivet att analysera samhället och att det är grupper som står mot varandra, inte individer.

Högerextrem (Från Wikipedia):"...åsyftade då rörelser som ansågs motarbeta värden som demokrati, jämlikhet och lika rättigheter och på så vis påminna om reaktionära, konservativa krafter som motsatt sig införandet av ett samhälle byggt på dessa värden".

Det skall verkligen bli intressant att se hur du löser detta.

#8  Ang: #7 av Elit Henrik
2013-11-25 18:05:29

Du kan inte nämna någon av alla dessa feminister som förespråkar folkmord. Då är det väl lämpligt att ta tillbaka påståendet.
(Beträffande mitt påpekande om högerextrema åsikter på feminetik gav jag ett exempel i påföljande mening.)

#9  Ang: #8 av Henrik Elit
2013-11-26 14:34:58

Henrik sa:
Du kan inte nämna någon av alla dessa feminister som förespråkar folkmord. Då är det väl lämpligt att ta tillbaka påståendet.


Du kan ju börja med att slå upp "travestera". Men för att börja någon stans så kan jag börja med Valerie Solanas som skrev SCUM-manifestet och faktiskt försökte mörda tre män. Ireen von Wachenfeldt som uttryckte att "män är djur". Maria Sveland som var med och tog fram en rapport där man skall förbjuda antifeminism och göra det straffbart etc. etc. etc.

Inte ens när du väljer ut enskilda instick lyckas du vidare bra med din polemik. Noterar att du lämnade den andra tråden vi diskuterade i också. Jag rekommenderar dig, precis jag gjorde med en annan skribent, att logga in med ett annat nick och fortsätta diskussionen om du känner att du förlorar prestige. Det viktigaste måste väl vara att få fram så mycket korrekt fakta som möjligt för att bättre förstå världen?

#10  Ang: #9 av Elit Henrik
2013-11-26 14:41:01

Ett enklare svar hade varit "jag tar tillbaka påståendet".

#11  Ang: #10 av Henrik Elit
2013-11-26 14:50:35

Henrik sa:
Ett enklare svar hade varit "jag tar tillbaka påståendet".

Haha ja, men det hade varit felaktigt. Ser att du inte har någon bra comeback men jag låter dig suga på karamellen tills vidare så får läsarna själva avgöra vem de anser har bäst underbyggda argument = )

#12  Sv: Högerextrem antifeminism Henrik
2013-11-26 18:11:12

Aha, du vidhåller att många feminister förespråkar folkmord. Godnatt!

#13  Ang: #12 av Henrik Elit
2013-11-26 18:44:38

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#14  Henrik TalkingBad
2013-12-01 13:27:53

Jag hoppas att du inte verkligen ämnar att hävda att feminister är mindre radikala än antifeminister eller mansrättsaktivister? Det är i sa fall sa löjligt att det knappt är värt att diskutera. Det finns mycket avskyvärt radikal feminism, men den anser sig ha rätt till att vara sa radikal eftersom utgangspunkten är att kvinnor är förtryckta. Man far sparka nedat.

Pa samma sätt övertolkas det män säger extremt - en uppskattande kommentar blir misogyni, till exempel. Och att motsäga sig feminismen är ett sa svart brott att det maste förbjudas och bekämpas.

Men inte ens Paul Elam pa avoiceformen, som om man tar det han skriver ur sammanhang lätt kan ses som radikal och misogyn, har sagt nagot i närheten av det vi kan läsa varje dag pa Jezebel. Där diskuteras hur män bäst kan utrotas, hur falska anklagelser och domar för sexualbrott är rättfärdigade pga kollektiv skuld, och hur Lorena Bobbitt är en hjältinna av högsta grad.

Om du letar ordentligt hittar du nog exempel pa radikalism här och där. Men de flesta mansrättsaktivister jag känner pekar pa officiell statistik och vill att olikheter utjämnas för bada könen. Deras brott är pa sin höjd att inte blint acceptera könsmaktsteorin. Aja baja.

Och om Irving: egentligen borde jag inte reta upp mig och gör det inte heller, men eftersom hans namn är sa politiskt känsligt klarställer jag i alla fall att jag använde hans namn i ett inlägg som ett exempel pa att det ibland är kontextet som gör en utsago radikal, inte innehallet. Irving använde statistik och slutledningsförmaga, men han gjorde det för att ifragasätta en tolkning som har blivit del av grundvalen för vart samhälle. Det var det han dömdes för, och jag stöder domen. Jag är bara emot att vi i efterhand missrepresenterar sanningen, precis som den feministiska hjältinnan Hanna Arendt. Världen är sällan sa svart och vit som vi gärna vill.

Även om detta gör mig högerradikal i dina ögon, har jag svart att se hur det spiller över pa mina tankar om jämställdhet. Där är jag till en viss del till vänster om feminismen; jag vill bryta ned könsrollerna, inklusive den mycket starka del som gör män utbytbara och kvinnor värdefullare. Och jag ser att staten har en roll att spela i det sammanhanget. Vänster, I say... vänster...

#15  Ang: #14 av TalkingBad Henrik
2013-12-01 20:09:50

TalkingBad sa:
Även om detta gör mig högerradikal i dina ögon, har jag svart att se hur det spiller över pa mina tankar om jämställdhet.
Det finns kanske ingen överspillning. Det som tas upp i rapporten och det vi kunnat notera på feminetik är ett statistiskt samband mellan högerextremism och antifeminism.

#16  Sv: Högerextrem antifeminism Pundaren
2013-12-01 20:37:06

Högerextremism hänger ihop med sunda värderingar i form av konservatism, rättvisa i form av stark äganderätt och betalt efter prestation samt äkta jämställdhet.

Feminismen hör mer ihop med vänsterextremismen med typiskt osunda värderingar i form av anarkism, uppluckrad äganderätt, bidrag utan prestation samt den ojämlikhet som feministerna förespråkar.

Feministerna förespråkar en onaturlig rätt till annans egendom. Man kan ta tillgångar från en person och ge till ngn annan och kallar det solidaritet. Kvinnor ska ha rättigheter som män inte ska komma i åtnjutande av.

#17  Henrik TalkingBad
2013-12-03 21:07:10

Detta samband är ju knappast vetenskapligt. Men jag förstar heller inte uppriktigt talat hur det hänger ihop logiskt.

Det finns kanske en sorts antifeminism som, förenklat sagt, vill tillbaka till de gamla könsrollerna. Jag känner inte inte till en sadan rörelse, förutom en mer allmän värdekonservativ, ofta religiös rörelse vars angreppsyta är betydligt bredare än bara feminism.

Men mansrättsrörelsen är väl ända motsatsen till en sadan rörelse? Dess starkaste mantra är att dra uppmärksamhet till 'male disposability' och att frigöra mannen fran sitt tunga ansvar (eller atminstone ge honom motsvarande rättigheter). Värdekonservatism däremot handlar om att fördjupa könsroller och därmed ocksa mäns ansvar.

Var tror du högerextremismen kommer in? Och vilka allmäna asikter pa forumet ser du som högerextrema? Jag har passivt följt antifeminismen under flera ar, och de enda extrema asikter jag har stött pa har varit emotionella utstötningar fran män och deras släktingar som har rakat mycket, mycket illa ut - ofta genom falska anklagelser. Men extremismen är ofta begränsad jämfört med det man kan läsa varje dag pa Jezebel. Nagon motsats till 'män är djur' har jag inte stött pa, men kommer naturligtvis att ta avstand fran dem precis som jag antar att du tar avstand fran Wachenfeldt och company.

Jag vill gärna första, för jag vill själv naturligtvis inte vara högerradikal - och skall jag ses som det, förtjänat eller inte, vill jag atminstone första resonemanget bakom det.

#18  Ang: #1 av TalkingBad peter242
2013-12-04 08:21:35

"Vilket av dessa kan jämföras med högerextremism, och varför?"

Allt kan jämföras, men konservativa brukar förespråka traditionella värden så det är väl det som närmast kan jämställas med högerextremism.

Mansrätts-"rörelsen" är långt ifrån enhetlig. Vissa förespråkar endast att juridiken och myndighetsutövande ska vara könsneutralt, typiskt liberalt alltså, medan de som är mer socialistiska även vill att möjlighetsutjämnande politiska beslut även ska komma män till godo (det är ju trots allt flest män i både toppen och botten av skalan i nästan vad man än mäter).

Feminismen hamnar någonstans mellan traditionalismen och mansrörelsen då den (p.g.a. sin dogm) i praktiken endast motsätter sig hälften av det som utgör konstruerade könsskillnader. Införande av sexistiska lagar har därför inte varit något problem för dem. Men det är självklart enklare att hävda att de mer långtgående mansrättarna egentligen är högerextrema traditionalister. Liknande taktik körde bolsjevikerna mot anarkister under den ryska revolutionen, de buntades ihop med tsarister.

#19  Peter TalkingBad
2013-12-04 18:59:18

Manga i mansrättsrörelsen kallar feminismen 'traditionalims - dialled up'. Bakom detta ligger inte bara att feminismen i manga fall verkar vilje förstärka mäns traditionella plikter, utan ocksa att den traditionella synen pa kvinnan har varit mycket viktig för kvinnor att vinna mark i den offentliga sfären. Acceptansen av kvotering, bade informell (den största delen) och formell sadan, är saledes en form av traditionalism.

Lite radikalt för min del, eftersom vi naturligtvis ocksa med tiden har upptäckt att kvinnor kan mycket bättre än vi ofta trodde. Men det ligger en hel del sanning i det; jag märker till och med hur jag själv, genusmedveten och feministkritisk som jag är, beundrar duktiga kvinnor lite extra, ger kvinnor en liten men ända pataglig fördel i intervjuer, och gläder mig när den generaldirektör som driver igenom liberala ekonomiska reformer i ett annars vanstyrt land i Mellanöstern, är en kvinna.

#20  Ang: #15 av Henrik heffaklumpen
2013-12-04 21:33:53

Henrik sa:
Det finns kanske ingen överspillning. Det som tas upp i rapporten och det vi kunnat notera på feminetik är ett statistiskt samband mellan högerextremism och antifeminism.

Det är ju iofs inte så konstigt då principen här verkar vara att betrakta alla som inte håller med er som antifeminister och betrakta allt som inte är radikal extremvänster som högerextremism. Ditt uttalandet visar således mer den skeva och svartvita världssynen som används för att tolka vad icke-feminister skriver och för det stämmer statistiken säkert mycket väl, men verkliga åsikter eller tillhörighet har det inte så mycket att göra med.

#21  Ang: #20 av heffaklumpen Henrik
2013-12-04 23:56:05

heffaklumpen sa:
Det är ju iofs inte så konstigt då principen här verkar vara att betrakta alla som inte håller med er som antifeminister och betrakta allt som inte är radikal extremvänster som högerextremism.
Om du läser rapporten finner du definitioner av begreppen. Med antifeminist menas en som angriper feminism eller feminister. Med högerextrem menas en anhängare av idéer inom nynazism eller högerpopulism. Det är två små grupper och enligt forskarna tycks det vara ett oväntat stort överlapp. Breivik är inte det enda exemplet.

#22  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-05 09:08:36

Henrik skrev:
"Med antifeminist menas en som angriper feminism eller feminister."

I så fall är även du antifeminist.

Liksom i princip alla andra feminister som uttalat sig på den här sajten.

#23  Ang: #22 av SophieG Henrik
2013-12-05 11:08:18

"... feminister (som grupp)".

#24  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-05 11:32:58

Henrik:

Har du aldrig angripit särartsfeminism?

Eller fredriktomtes, ephemeers eller escapists feminism?

#25  Ang: #24 av SophieG Henrik
2013-12-05 15:26:19

Antidemokrat är en som angriper demokrati.
Antiintellektuell är en som angriper intellektuella (som grupp).
Antikommunist, antimilitarist, antireligiös, antisemit definieras analogt.
Om du begriper dessa ord, varför begriper du inte antifeminist?

#26  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-05 15:42:39

Henrik:

Därför att, till skillnad från dessa andra ord som du nämner, tycks ingen kunna definiera ordet "feminism" på ett definitivt och odiskutabelt sätt.

Du angriper särartsfeminism och fredriktomtes feminism.

Därmed är du, enligt din egen definition, antifeminist.


Personligen angriper jag hellre åsikter och ställningstaganden.

Om dessa råkar vara feministiska sådana, som de ofta är på den här sidan, ja so be it.


Men jag kallar mig inte för antifeminist för det.

#27  Sv: Högerextrem antifeminism TalkingBad
2013-12-05 21:33:36

Henrik, vad jag, och kanske vi, är ute efter är det resonemang som sammankopplar högerextremism och antifeminism. Det är det jag inte förstar. Antifeminismen för mig är raka motsatsen till, säg, traditionalistism. Det är inte jämställdhet mellan könen som ifragasätts, utan det faktum att man bara utgar fran det kvinnliga könet. Jag kanske lever i en begränsad värld, men jag ser ingen koppling, inte ens hur den kopplingen kan te sig logiskt.

Däremot kan jag tänka mig att HÖGEREXTREMISMEN ibland är antifeministisk, men pa ett relativt oreflekterat och allergiskt sätt - typ anti allt som verkar vänster. Men högerextremismen gör lite för att frigöra män eller ifragasätta 'male disposability' - snarare tvärtom, det verkar som om den hyllar detta osmakliga fenomen.

Men jag vill gärna veta hur du och andra tänker när ni sammankopplar dessa fenomen. Uppenbarligen är det nagot jag missar, nagot stort.

#28  Ang: #26 av SophieG Henrik
2013-12-05 21:39:25

SophieG sa:
till skillnad från dessa andra ord som du nämner, tycks ingen kunna definiera ordet "feminism" på ett definitivt och odiskutabelt sätt.
Precis som med dom andra orden alltså. Du känner säkert till att det finns många varianter på kommunism osv.

Jag har inte kallat dej antifeminist. Du kallar dej inte antifeminist. Var är konflikten?

#29  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-05 21:58:22

Henrik:

Ingen konflikt alls.

Jag poängterar bara att du själv angriper feminism och är därmed, enligt din egen definition från inlägg #21, antifeminist.

#30  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-05 22:05:15

Du kanske är smygnazist ändå... ;)

#31  Ang: #1 av TalkingBad KristianK
2013-12-06 20:10:21

TalkingBad sa:
Som jag ser det finns det tva diametralt motsatta sorter av antifeminism:

- Men's rights: Kämpar för uppluckringen av könsroller, men ur ett mansperspektiv - tar i manga hänseenden feminismen till sin logiska fulländning genom att ifragasätta kvinnors privilegier pa samma sätt som vi bekämpat deras begränsningar.

- Traditionalism: Löst, mycket oklart förbund, ofta religiöst präglat och förmodligen inte särskilt könsbundet. Kämpar för att stärka traditionella roller med klart ansvar för bada könen; dessa roller har ofta företräde framför personlig frihet (jfr. abortfragan). Är i manga hänseenden den tvärta motsatsen till mansrättsrörelsen, eftersom blotta existensen av en mansrättsrörelse är att ifragasätta den manliga rollen.

Jag har en fråga som inte är ett svar på ämnet.
Finns det för dig enbart dessa typer av människor?:
*Feminister
*Anti-feminister
*Osäkra

Jag vill själv påstå att jag hör till en fjärde kategori: Övertygad icke-feminist/JÄIF:are.
Jag har absolut inget emot den feministiska visionen, men jag vill att feminismen, maskulinismen och jämställdismen försvinner. Jag är emot att man aktivt arbetar för att uppnå visionen. Jag tänker inte motivera eller utveckla min ståndpunkt i denna tråd om du inte anser att det är nödvändigt för att kunna svara på min fråga:
Är jag anti-feminist enligt dig?

#32  Sv: Högerextrem antifeminism TalkingBad
2013-12-07 19:44:18

Jag tycker det inte later särskilt övertygande att skilja mellan att vara övertygad icke-x och anti-x.

#33  Ang: #32 av TalkingBad KristianK
2013-12-08 16:29:50

Va? Vad menar du med "övertygande"?

#34  Sv: Högerextrem antifeminism Ephemeer
2013-12-09 11:57:41

Antifeminist är rimligen en som angriper feminism som helhet. Att queerfeminister kritiserar radikalfeminism och vice versa gör dem inte till antifeminister.

#35  Ang: #34 av Ephemeer KristianK
2013-12-09 17:14:51

Var detta ett svar till TS eller till mig?

#36  Ang: #35 av KristianK Ephemeer
2013-12-10 10:16:50

Det var en kommentar på den i tråden allmänna diskussionen om vad antifeminism är. Om jag skriver ett svar till dig står det i rubriken, som så här.

#37  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-10 10:46:31

Att angripa feminism "som helhet" är en omöjlighet eftersom ingen tycks kunna definiera vad feminism egentligen är.

Man kan exempelvis angrip ideer som patriakatet och kvinnlig underordning, begrepp som jag oskyldigt trodde var prerekvisit för feminism, men då råkar man genast ut för feminister som stolt proklamerar att de inte tror på vare sig patriakatet eller kvinnlig underordning.

Det som återstår blir att angripa olika typer av feminism vilket i sin tur gör oss alla, i princip, till antifeminister.


Personligen tycker jag att det vore bäst att vi släppte etiketterna, och gärna krumelurerna också för den delen, istället för att skapa nya.

#38  Ang: #37 av SophieG Ephemeer
2013-12-10 10:50:11

SophieG sa:
Att angripa feminism "som helhet" är en omöjlighet eftersom ingen tycks kunna definiera vad feminism egentligen är.

Det finns gott om folk som angriper feminism som helhet, t.ex. på den här sidan.

SophieG sa:
an kan exempelvis angrip ideer som patriakatet och kvinnlig underordning, begrepp som jag oskyldigt trodde var prerekvisit för feminism

Idéerna om patriarkatet och kvinnlig underordning uppstod på 1960- och 70-talet. Feminism fanns långt innan dess.

#39  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-10 11:54:35

ephemeer skrev:
"Det finns gott om folk som angriper feminism som helhet, t.ex. på den här sidan."

Feminism har ingen helhet.

ephemeer skrev:
"Idéerna om patriarkatet och kvinnlig underordning uppstod på 1960- och 70-talet. Feminism fanns långt innan dess."

Exakt.

#40  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-10 11:55:58

Feminism må ha funnits väldigt länge.

Men ingen kan tyvärr säga vad det är.

#41  Ang: #40 av SophieG vejde
2013-12-10 13:21:32

"Problemet" är snarare att dagens feminism har sina rötter i kvinnorörelsen, som stammar från en tid då kvinnor inte hade rösträtt, inte var myndiga, då sexuellt frigjorda kvinnor dömdes mycket hårdare än sexuellt frigjorda män osv osv osv (Man kan lägga till många andra exempel).

Idag är kvinnor och män på pappret jämställda. De sista juridiska resterna av ojämställdhet försvann för bara några år sen och den drabbade män, inte kvinnor. Jag tänker på den allmänna värnplikten, som inte drabbade kvinnor lika hårt eftersom de i modern tid kunde söka sig till försvaret frivilligt, dvs de har inte varit portförbjudna på länge. Men till skillnad från unga män, slapp de obligatorisk mönstring.

Idag har istället nya frågor tillkommit. Könsroller, könsidentitet, sexuell identitet osv, samt allt från hur illa det är för kvinnor i vissa länder och kulturer, till att även män drabbades negativt av gårdagens ojämlikhet. Jag gissar att det är detta som har gjort att den moderna feminismen spretar åt många olika håll. Men jag skulle inte säga att den spretar mer än vad t ex konservatism, liberalism eller socialism gör. Öht tenderar alla -ismer att spreta i viss mån.

#42  Ang: #39 av SophieG Ephemeer
2013-12-10 14:54:27

SophieG sa:
Feminism har ingen helhet.

Alla som kallar sig feminister och allt som kallas feministiskt kan sägas vara feminismen som helhet. Det hindrar dock inte antifeminister att angripa vad de själva anser vara feminism.

#43  Sv: Högerextrem antifeminism SophieG
2013-12-10 15:05:26

Ephemeer:

Case rested.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?