feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet"


Gå till senaste inlägget#1  Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" PE527
2013-06-04 19:22:06

Här har vi en mycket bra artikel från antropologen Dennis Nørmark som berör läget i Sverige.

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kare…

Det är svårt att summer artikeln, men än att Danmark verkar ligga oerhört långt före Sverige gällande synen på män, kvinnor och jämställdhet.

Går det att vända skeppet och anamma en mer Dansk syn på saker och ting eller måste vi först nå katastrof innan saker och ting förbättras?

#2  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" PE527
2013-06-04 19:43:47

"/…/

I Danmark erfar vi just nu saker som får oss att skaka på huvudet när vi betraktar era besynnerliga reaktioner och hatiska inlägg i jämställdhetsdebatten. Reaktionen på Blachman är bara ett exempel – med direkt adress till detta kungarike, men när vi påföljande vecka får veta att Systembolaget förbjuder ett öl eftersom etiketten pryds av en bystig flicka, så skakar vi åter­igen på huvudet. Eller varför inte tidigare i år, när ett reportage med halvnakna kvinnor och fisk i den danska tidskriften ”Fisk & Fri” (som över huvud taget inte utkommer i Sverige) gav upphov till protester på rejält avstånd från de gängse fritidsfiskarkretsarna, med bland annat hot om att hacka tidskriftens hemsida.

/…/

Här i Danmark frågar sig många om ni verkligen tycker att detta är ett konstruktivt sätt att hantera en nödvändig och relevant jämställdhetsdebatt.

Könsrollerna kan mycket väl se mer traditionella ut i Danmark, och på många sätt är de också det. Men kanske beror det på att danskarna på många sätt trivs bättre med skillnaden mellan könen och inte har den absoluta likriktningen som mål. Här ser vi sorglöst humoristiska tv-program om ”den lilla skillnaden” för att vi njuter av att betrakta och relatera den till vårt eget liv. Här hemma har svenska förskolors experiment med könsneutrala termer i stort sett mötts med hånskratt och avsmak och ofta med tillägget att könsskillnaderna faktiskt är något vi bör värdesätta. Danskarna försöker inte undertrycka dem vare sig språkligt eller konkret.

Möjligen är det mer avslappnat i Danmark, men däri består också den klara fördel som danskarna har och som jag tror innebär att vi i längden har, och får, ett långt mer konstruktivt tillträde till jämställdhet än ni har.

Skillnaden består i att det är fler hos oss som inte uppfattar det som att det föreligger ett krig mellan könen och inte heller vill förklara krig. Därför önskar flertalet inte heller ett nollsummespel, där män ska fråntas sina lagenligt uppnådda privilegier för att de i stället ska överlämnas till kvinnor. Och vi vill i allmänhet inte konkurrera om vilket kön det är mest synd om. Vi vet att män är överrepresenterade vad gäller alkohol- och drogmissbruk och att kvinnor är i minoritet på höga poster. Dessa problem är samhällsproblem, inte problem isolerade till kön.

I Danmark är det okej att tänka att det finns en grundläggande könsskillnad och att den gagnar bägge könen.

Jag uppfattar det som att de flesta här anser att man bör tala ideellt om jämställdhet. Inte förargat, ilsket och utan förståelse för hur den andra parten konstruerar sig och betraktar världen, men med förståelse och sympati för den mångfald det innebär med två olika kön.

Jag tror att vi i Danmark är på väg dit. Bejakandet av skillnaden och en konstruktiv dialog om den. Jag tror det är därför vi fick en kvinnlig statsminister före er. Vi gjorde ingen grej av det, det bara hände. I Sverige där­emot, där tonläget är aggressivt, där ni inte håller er för goda för att använda positiv diskriminering och där ni jagar män ut­ifrån deras sexualitet, ja, där står ni fortfarande kvar med en halvskallig karl.

Jag vill faktiskt hävda att vi ligger en smula före er i jämställdhet eftersom ni har gått en motsatt väg och efter hand skapat ett samhälle på kvinnors premisser och inte mäns. På så sätt har ni bara gett förtrycket en annan könsmarkör.

/…/

I Sverige har ni fått en norm installerad som passar kvinnor och ni har fått igångsatt ett aktivt nedtryckande av det som inte passar in i denna norm. På det här viset kommer ni aldrig att kunna uppnå jämställdhet. Dessvärre är ni uppenbarligen långt ifrån att själva kunna upptäcka det och i stället för självbegrundan riktar ni er intolerans och snäva logik mot Danmark. Det är sorgligt att se. Men mest sorgligt för er själva. Svenska kvinnor, ni har vunnit så in i helvete och i dag är det ni som är förtryckarna.

/…/

Ni har startat ett krig mot män genom att främja kvinnor och därmed diskriminera män betydligt mycket mer än vi gör i Danmark. Ta exempelvis det senaste påfundet om att införa en högre skatt för män. (Ett förslag i Umeå kommun, reds anm.) Naturligtvis blir de förbannade eftersom det är ett gement tjuveri. Det skapar bara nya offer, även om ni har fått det framargumenterat att män har en så stor moralisk skuld att de sannerligen borde tåla att hamna på minus här.

Därutöver diskriminerar och förtrycker ni genom ett uppträdande och ett språk gentemot män i den offentliga debatten som, om det hade varit män som betedde sig på samma sätt, omedelbart hade uppfattats som sexistiskt.

Genom att göra allt detta har ni inlett ett bittert, ondskefullt och orättfärdigt krig mot det andra könet. Frånsett det faktum att ni inte har något att vinna på det, så kommer det också att leda till ett totalt bakslag. För förr eller senare kommer männen inte längre att vilja vara del av ett så kallat jämställdhetskrig, som innebär att de är på förhand dömda. Att de ska förlöj­ligas, och deras värderingar och sexualitet sölas ner. Därför kommer de så småningom att vända sig emot er och så kommer alla att förlora. Pendeln vänder bara tillbaka igen.

Vi har valt en lite annorlunda väg i Danmark, eller jag tror vi är på väg att göra det. Här kommer vi steg för steg att begripa att vi alla, män som kvinnor, har något att vinna på jämställdheten. För om man sätter kriget i system och straffar männen för att de är män, så kommer man aldrig att uppnå det enda som kan skapa jämställdhet. Nämligen att männen kan se det som en fördel för sig själva.

Kära svenskar. Detta är anledningen till att inte bara kvinnorna kommer att förlora detta könskrig. Nej, alla svenskar kommer att förlora.

Och detta är anledningen till att Danmark har kommit längre i frågan om jämställdhet än ni.

Vad ni än har inbillat er."

#3  Ang: #2 av PE527 Henrik
2013-06-04 20:24:54

"Svenska kvinnor är förtryckare". Varför så hatisk? Man kan diskutera jämställdhet utan att hemfalla åt könshat.

#4  Ang: #3 av Henrik PE527
2013-06-04 20:39:49

Jag trodde du skulle hitta något stavfel att kommentera, men artikeln kanske var fri från sådana och då letade du efter något annat för att styra bort fokus från sakfrågorna.

Synd, det finns mycket intressant att diskutera för den som är intresserad.

#5  Ang: #4 av PE527 Henrik
2013-06-04 20:49:28

Jag tar upp en av sakfrågorna i artikeln, påståendet att svenska kvinnor är förtryckare. Kommentarer till sakfrågan?

#6  Ang: #3 av Henrik heffaklumpen
2013-06-04 20:53:44

Man kan diskutera jämställdhet utan att hemfalla åt könshat.

Det är helt riktigt och det är synd att den insikten sällan omsätts i praktiken och speciellt i jämställdhetsdebatten.

Citatet "Svenska kvinnor är förtryckare" och din kommentar får mig direkt att tänka på det beryktade talibantalet, "män är djur", samt snacket om att alla män är potentiella våldtäktsmän, om att kvinnor är förtryckta i sverige, om att vi lever i ett patriarkat o.s.v., kanske ska de inte bara tolkas som svensk vardagssexism utan också dessa som hatiska.

#7  Ang: #6 av heffaklumpen Henrik
2013-06-04 22:36:33

"Alla män är potentiella våldtäktsmän" är hatiskt. Vem har sagt det? Att vi lever i ett patriarkat är inte hatiskt.

#8  Ang: #7 av Henrik heffaklumpen
2013-06-05 09:07:02

Nu skrev jag det inte som ett exakt citat, men Winberg och Boethius är bland de mer kända. Det har ingen större betydelse om man sen skyller orsaken på "våldtäktskultur" eller könsmakt, eller hävdar att man egentligen inte säger det personligen utan bara tolkar samhället, i det här avseendet är det samma sak.

Att påstå att vi lever i ett patriarkat är lika hatiskt som att påstå att svenska kvinnor är förtryckare, det senare uttrycket är bara mer rättframt och ärligt. Om sen någon av dem egentligen borde kallas hat alls är en annan fråga, men att påstå att bara det ena är hat och inte det andra är hyckleri.

#9  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Henrik
2013-06-05 09:42:30

Det här "snacket om att alla män är potentiella våldtäktsmän" har jag stött på i otaliga antifeministiska utgjutelser. Jag har aldrig sett feminister uttala något med innebörden att alla män kan våldta. Har du det?

Att vi lever i ett patriarkat är inte ett hatiskt påstående. Vem är det jag hatar när jag framför den åsikten? Är det hatiskt att tycka att vi tidigare haft ett heteronormativt samhälle? Att Sydafrika under apartheid var rasistiskt?

#10  Nina Björks svar kx2
2013-06-05 11:59:07

Ett utdrag:

Vart för oss egentligen uppmaningen att "bejaka könsskillnaderna"? Låt oss tillfälligt anta att Nørmark har rätt, män och kvinnor är väsensskilda. Vad gör vi i så fall med dessa skilda värdesystem, det manliga respektive det kvinnliga? Hur värderar vi dem? Ja, enligt Nørmark bör jag som enskild kvinna över huvud taget inte värdera dem, inte välja mellan dem. Eftersom jag är kvinna bör jag försvara och upprätthålla de "kvinnliga" värderingarna. Eftersom du är man bör du försvara och upprätthålla de "manliga" värderingarna.

Vad kräver en sådan manöver? Det kräver att den enskilda individen smiter undan från sitt eget ansvar att tänka, känna och värdera. Det kräver att den enskilda individen inte tar ställning utifrån frågan "vad är rätt?"– utan i stället svarar "detta är rätt eftersom jag har ett visst kön". Om det är viktigare att upprätthålla skillnaderna mellan könen än att som människa stå för den världsbild hen finner vara den riktiga oavsett hur hen ser ut mellan benen lever vi verkligen i ett könsfixerat universum. Och det är inte feministerna som står för denna fixering vid könet. Det är Dennis Nørmark.


Han talar vidare om den "mångfald" som följer på att det finns "två olika kön". Men jämför den "mångfalden" med den som skulle följa av att vi är nio miljoner människor i vårt land – nio miljoner människor som skulle kunna tänka, värdera och känna fritt, oavsett kön! Enligt Nørmark skapar mångfald "innovation, framsteg och resultat", men en mångfald som enbart rymmer två kön är inte mycket till mångfald.

Så inte ens utifrån Nørmarks egna premisser – män och kvinnor bebor var sina universum, olikhet är bra och mångfald skapar innovation, utveckling och resultat – blir hans resonemang logiskt. Hans tankekedja håller inte vad den lovar eftersom den stänger in den mångfald som männi­skor utgör i en tvåfald, män respektive kvinnor. Vilken reducering av det mänskliga!


Klockrent.

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/vi-…
Inlägget uppskattas av puff och Ephemeer

#11  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Kall
2013-06-05 12:21:18

Möjligen är det mer avslappnat i Danmark /.../

I Danmark är det okej att tänka att det finns en grundläggande könsskillnad och att den gagnar bägge könen.

Potentiell fråga till artikelförfattaren: Är det okej att tänka att det *inte* finns några grundläggande könsskillnader, förutom de rent biologiska då?
Eller hur "avslappnade" är de isåfall?

#12  Ang: #9 av Henrik Kall
2013-06-05 16:15:38

Henrik sa:
Att vi lever i ett patriarkat är inte ett hatiskt påstående. Vem är det jag hatar när jag framför den åsikten? Är det hatiskt att tycka att vi tidigare haft ett heteronormativt samhälle? Att Sydafrika under apartheid var rasistiskt?

Sydafrika under apartheid var per definition rasistiskt, eftersom rasåtskillnaden med kraftigt beskurna rättigheter för vissa folkgrupper var fastställd i lagen.

Vilka lagar har vi i Sverige som aktivt syftar till att åtskilja mäns och kvinnors rättigheter?

#13  #8 Temporary
2013-06-05 19:46:38

Så var vi där igen med "alla män är potentiella våldtäktsmän". Så här skrev Boethius, ordagrant:


"Alla män är potentiella våldtäktsmän.
Det är det påstående som gör män mest rasande av allt. Män som aldrig skulle drömma om att våldta en kvinna blir djupt förolämpade och vänder sig i vrede mot hela debatten. Det ges en föreställning om att det är kvinnorna som hittat på detta uttryck för att sätta dit alla män: Alla män är potentiella våldtäktsmän.
Men jag skulle vilja påstå att det inte alls är kvinnor som grupp som påstår detta. Jag vill påstå att det är den allmänna moralen som myntat detta uttryck, en moral som också de oskyldiga männen ansluter sig till om de tänker efter. Jag vill tvärtom påstå att det är kvinnorna som mest hårdnackat sätter sig emot detta påstående och i handling visar att de inte tror att "Alla män är potentiella våldtäktsmän".
För det är kvinnor som framhärdar i att följa med nystiftade bekantskaper hem på fika, det är kvinnor som framhärdar i att låta sig skjutsas hem av relativt okända män, det är kvinnor som släpper in sin exsambo eller exmake även om relationen är känslig, det är kvinnor som låter en nyfunnen vän följa med upp. Tusentals gånger varje dygn framhärdar kvinnor i sin tro att män är människor att respektera och känna tillit till.
Och i de allra flesta fall har de självfallet rätt.
Men i de fall då kvinnan tog fel, då mannen hon framhärdade i att lita på förvandlas till våldtäktsman, då är den där samhälleliga moralen där och dömer:
-Du borde inte ha liftat!
-Du borde inte ha låtit honom köra dig hem! Du kände ju honom knappast!
-Hur fasen kunde du vara så dum att du gick med honom hem!
-Men herregud, hur kunde du släppa in honom!
-Jamen varför lät du honom kyssa dig?
Det syns inte utanpå en man om han är en tänkbar-en potentiell-våldtäktsman. Därför menar jag att det är den samhälleliga moralen-och inte alls kvinnorna-som med sina häpnadsväckande och ogenomtänkta förebråelser säger: Alla män är potentiella våldtäktsmän."

Snälla, snälla JÄIF:are, försök komma ihåg detta nu så slipper ni uppröra er över frasen "Alla män..." Den har ni nämligen tagit totalt ur sitt sammanhang.
Inlägget uppskattas av Blindalina

#14  Ang: #13 av Temporary undrande
2013-06-05 19:59:41

Temporary sa:
Snälla, snälla JÄIF:are, försök komma ihåg detta nu så slipper ni uppröra er över frasen "Alla män..." Den har ni nämligen tagit totalt ur sitt sammanhang.


Du kan ta och googla efter "Schrödinger's rapist".

#15  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Temporary
2013-06-05 20:33:27

Varför då? Heffaklumpen tog upp Boethius, inte Schrödingers rapist.

I övrigt vet jag ju sedan tidigare att du undrande inte är intresserad av av vad feminister egentligen tycker, du är mer inne på att missuppfatta, förvrida och selektivt plocka så att du kan hålla fast vid din ilska gentemot kvinnor och feminister.
Inlägget uppskattas av Blindalina

#16  Ang: #15 av Temporary PE527
2013-06-05 21:47:45

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#17  Ang: #9 av Henrik heffaklumpen
2013-06-05 21:59:36

Henrik sa:
Det här "snacket om att alla män är potentiella våldtäktsmän" har jag stött på i otaliga antifeministiska utgjutelser. Jag har aldrig sett feminister uttala något med innebörden att alla män kan våldta. Har du det?
Ja, det har jag, men det jag tog upp var inte betydelsen "alla män kan våldta" utan uttrycket precis så som det är skrivet i mitt inlägg.

Henrik sa:
Att vi lever i ett patriarkat är inte ett hatiskt påstående. Vem är det jag hatar när jag framför den åsikten? Är det hatiskt att tycka att vi tidigare haft ett heteronormativt samhälle? Att Sydafrika under apartheid var rasistiskt?
Det är inte hatiskt att tycka att vi haft ett heteronormativt samhälle, det som i så fall är hatiskt att kalla det för patriarkat, på samma sätt som att kalla svenska kvinnor för förtryckare. Du väljer VAD du vill kalla för hatiskt, vilken nivå som ska gälla, och sen kan du inte gärna klaga på att någon använder din nivå även på andra likartade uttryck.

#18  Ang: #13 av Temporary heffaklumpen
2013-06-05 22:05:27

Temporary sa:
Snälla, snälla JÄIF:are, försök komma ihåg detta nu så slipper ni uppröra er över frasen "Alla män..." Den har ni nämligen tagit totalt ur sitt sammanhang.
Om du hade brytt dig om att läsa vad jag skrev ovan istället för att bara kasta dig över frasen och försöka framställa dig själv som bättre påläst, så hade du kanske sett att jag också tog upp både kulturaspekten och könsmaktsaspekten. Det finns naturligtvis fler i den feministiska teori- och retorikfloran, ofta sammanblandade med motsvarande uttryck om våld. Innan du ondgör dig över eventuella tolkningar så borde du nog säkerställa att även feministerna uppfattat dessa uttryck på det sätt som du betraktar som "det enda rätta", min erfarenhet är att det är fler feminister än antifeminister som "missuppfattat" uttrycket.

#19  Ang: #15 av Temporary heffaklumpen
2013-06-05 22:08:47

Temporary sa:
Varför då? Heffaklumpen tog upp Boethius, inte Schrödingers rapist.
Man behöver inte läsa på speciellt mycket för att inse att Schrödingers rapist är exempel på just missuppfattning av sådana uttryck, dvs betraktandet av alla män som just potentiella våldtäktsmän, t.ex. när man möter dem på gatan eller i en hiss.

#20  Ang: #17 av heffaklumpen Henrik
2013-06-06 00:24:57

heffaklumpen: Snacket om att alla män är potentiella våldtäktsmän...

Jag: Vem har sagt "Alla män är potentiella våldtäktsmän"?

heffaklumpen: Nu skrev jag det inte som ett exakt citat.

Jag: Vem har sagt något med innebörden att alla män kan våldta?

heffaklumpen: Det jag tog upp var inte betydelsen "alla män kan våldta" utan uttrycket precis så som det är skrivet.

Jag: Suck, vem är det då som har sagt det?
Inlägget uppskattas av Blindalina

#21  Vem hatar jag? Henrik
2013-06-06 00:29:42

Enligt några meddebattörer är den som ser samhället som patriarkalt hatisk. Jag skulle alltså vara hatisk. Kan ni då tala om vem jag hatar?

#22  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" puff
2013-06-06 01:25:31

PE527 sa:

Sen verkar det finnas kvinnor som på riktigt oroar sig över våldtäkt och låter det styra deras liv, och det är deras eget fel och dom förtjänar det mentala fängelse dom skapat åt sig själva.

Det är inte konstigare än folk som oroar sig över att brinna i helvetet, också deras eget fel. När man inträder vuxen ålder är det ens eget ansvar att utveckla och använda rationalitet och misslyckas man med detta har man enbart sig själv att skylla.

Du tycker inte att våldtäkt är ett lite mer reellt problem än helveteseld?
Inlägget uppskattas av Ephemeer

#23  Ang: #20 av Henrik heffaklumpen
2013-06-06 09:35:27

Henrik sa:
Jag: Suck, vem är det då som har sagt det?


Du har fått svar på ovanstående, trots dina försök till betydelseglidningar. Anledningen till att jag är petig med detaljerna är att du först glider iväg från vad jag skrev och sen kräver ett svar på det du glidit iväg till, i alla petiga detaljer, snarare än vad jag skrev. Om du hade accepterat svar som var lika oexakta eller nästan rätt som de du själv utnyttjar när du svarar så hade det här inte varit ett problem utan vi hade kunnat diskutera utan en massa trams om exakt ordalydelse. Nu råkar din bästa bevisföring bestå i att omformulera en mening till något obegripligt eller i alla fall det mest udda och ovanliga sättet att uttrycka samma sak och sedan googla på det för att försöka använda det föga förvånande dåliga resultatet som bevis för dina teser om att det inte existerar.
Du har grävt din grop själv, när du utnyttjar alla medel för oärlig argumentation så kan du inte förvänta dig någon större tolerans eller acceptans för dina egna utsvävningar.

#24  Ang: #21 av Henrik heffaklumpen
2013-06-06 09:40:49

Henrik sa:
Enligt några meddebattörer är den som ser samhället som patriarkalt hatisk. Jag skulle alltså vara hatisk. Kan ni då tala om vem jag hatar?

Nej, din betydelseglidning igen, den som ser samhället som patriarkalt är hatisk om denne anser att den som ser svenska kvinnor som förtryckare är hatisk. Ett mycket enkelt samband om man vill och försöker förstå istället för att skapa halmgubbar.

Vem hatar någon som tycker att svenska kvinnor är förtryckare?

Vänd på det resonemanget så har du även svaret på den andra frågan, men du kan säkert göra en halmgubbetolkning av det också om du försöker, det blir bara än mer uppenbart att ditt syfte inte är någon saklig diskussion.

#25  Ang: #22 av puff heffaklumpen
2013-06-06 09:42:34

puff sa:
Du tycker inte att våldtäkt är ett lite mer reellt problem än helveteseld?

Hans poäng är nog snarare att den graden av att oroa sig för saker som är väldigt osannolika är ganska likartad, de har inte så mycket med riskanalys att göra, mer som fobier.

#26  Ang: #24 av heffaklumpen Henrik
2013-06-06 11:33:35

heffaklumpen sa:
Att påstå att vi lever i ett patriarkat är lika hatiskt som att påstå att svenska kvinnor är förtryckare, det senare uttrycket är bara mer rättframt och ärligt.
Hmm, jag anser inte att svenska män är förtryckare. Är jag oärlig, menar du? Att kalla någon förtryckare är väl ganska hatiskt, men att samhället är patriarkalt???

Jag: Jag har aldrig sett feminister uttala något med innebörden att alla män kan våldta. Har du det?
heffaklumpen: Ja, det har jag.

Tack för svaret, kan du också tala om vem som sagt det?

#27  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" kx2
2013-06-06 15:26:42

Från Aftonbladet Kultur:

Utspelet från grannlandet riggat?

Jag är tvungen att googla på Dennis Nørmark för att se att han inte är ett påhitt från någon feministisk pr-byrå. För närmare satiren kommer verkligheten nog aldrig, än i hans angrepp på Sverige som ett feministiskt Saudi­arabien, som Dagens Nyheters kultursida publicerade i tisdags.

På ytan går detta hopkok på nationalism och manschauvinism ut på att vi borde vara lite mer avslappnat sexistiska, titta på tutt-tv och bli riktiga karlar.http://www.aftonbladet.se/incoming/article169…
Inlägget uppskattas av Blindalina och El_Trolldego

#28  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" puff
2013-06-06 21:35:17

heffaklumpen sa:

Hans poäng är nog snarare att den graden av att oroa sig för saker som är väldigt osannolika är ganska likartad, de har inte så mycket med riskanalys att göra, mer som fobier.


Jo, jag tolkade också det så.

Men utanför den krets av människor som envist hävdar att våldtäkt inte är så vanligt, att kvinnor bara håller på och falskanmäler, att övergreppen inte är några övergrepp egentligen osv. så är risken för våldtäkt ett betydligt mer vanligt och reellt problem än risken för att hamna i skärselden.

Och jag förstår inte på vilket sätt ex. en kvinna som blivit utsatt för övergrepp och efter det är rädd och begränsad i sin tillvaro själv skulle vara skyldig till den situation hon hamnat i.

#29  Ang: #28 av puff PE527
2013-06-06 21:46:03

Nu tar du upp ett specialfall, men även där kan man undra sig om det är korrekt respons att gå runt och oroa sig trots detta. Vet folk som blivit rånade av invandrare men inte fan går dom runt och oroar sig över att bli det igen konstant, men kanske borde dom det?

#30  Ang: #26 av Henrik PE527
2013-06-06 21:50:30

Hatiskt? Jag kan konstatera att vissa personer förtrycker kvinnor exempelvis men jag känner inget hat mot dom överhuvudtaget. Jag känner inget hat mot feminister som förtrycker män.

Man kan konstatera ett förtryck utan att blanda in varken positiva eller negativa känslor i det.

#31  Ang: #27 av kx2 PE527
2013-06-06 21:54:52

Ja, står det i aftonbladet så vet man att man ligger ganska rätt om man tycker motsatsen.

Det är intressant hur Dansken kunde slinka igenom den normalt sett mycket noggranna censuren, Jens Liljestrand från Expressen har förfasats sig över detta.

Men det blir väl svårare att tiga ihjäl frågor nu med Avpixlat, Flashback och andra fria media.

#32  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2013-06-07 14:19:24

#31

fascistiska diskussioner på avpixlat, flashback och andra självupptagna fega hatsajter som lurar sig själva att det är legitimt att snacka skit och förvränga den objektiva verkligheten till en egen fördomsfull, lat, självupptagen fascistverklighet, är det detta du stödjer?

#33  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2013-06-07 14:20:04

men ja, fascism är ju ganska fri. för fascisten.

#34  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2013-06-07 14:21:17

#30 men jaha, varför skulle feminister "förtrycka män" nu då?

#35  #1 Blindalina
2013-06-07 14:23:53

det där var ju en usel, darwinistisk och sexistisk artikel som mest bygger på fördomar och en tro att han kan bestämma över den objektiva tolkningen av verkligheten så att hans egna världsbild ska få rätt; vilken är en ojämlik världsbild. sorry, kära dansk, men det här är inte år 1100.

#36  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2013-06-07 14:31:13

#2

öh.

ska skriva ett mer seriöst inlägg sen för det här är inget bra svar, men allvarligt
Vad dillar han om? :/

verkar fö redan veta hur det står till med allt här i livet med döden och spänningen mellan könen och existensen och allt, så varför ens skriva en insändare?

#37  Ang: #32 av Blindalina PE527
2013-06-07 15:58:10

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#38  Ang: #33 av Blindalina PE527
2013-06-07 15:59:02

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#39  Ang: #35 av Blindalina PE527
2013-06-07 16:00:15

Han utgår ifrån forskningen, vilket givetvis placerar honom i 1900-talet ur feministisk synvinkel--den tiden då man trodde på att det gick att observera verkligheten och bedriva forskning kring detta.

Ve och fasa!

#40  Ang: #36 av Blindalina PE527
2013-06-07 16:02:33

Feminister kommer instinktivt hata honom, men kommer ha svårt att finna argument. I slutet av dagen finns bara hatet kvar. Dansken däremot tar saker med ro, och trivs tillsammans, både kvinnor och män.

#41  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2013-06-07 16:02:51

jag vet inte vad du snackar om, då du inte vet ett dugg om mina feministiska åsikter, och fortsätter din fördomsfulla antifeministagenda, så du kan ju specificera så att jag kan svara på vad som är feministiskt "ideologisk motstånd gentemot rationalitet och kunskap".

att du tycker avpixlat och flashback är så sympatiskt för samhällsklimatet och bara avfärdar kritiken om att de båda har starkt fascistiska ( den ena rena) metoder genom argumentet att de är ditt förgyllande guld känns ju deprimerande för världen att få veta.

#42  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2013-06-07 16:03:27

#36

jaså, det är din uppfattning av saken?

#43  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2013-06-07 16:04:31

oj, #42 till #40.

#44  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" TalkingBad
2013-06-07 16:18:11

Först lite arrogans: med en vetenskaplig bakgrund kan jag knappt föreställa mig att skillanderna mellan Sverige och Danmark är sa tydliga. Verkligheten ligger nog betydligt mer mitt emellan. Märkliga radikala förslag som mansskatt förekommer, men vi har en nagorlunda funktionerande administration som inser hur ogenomförbara och kontraproduktiva den sortens interventionistiska atgärder är.

Trots att vi kanske inbillar oss nagot annat, är det överdrivna fokusset pa vald mot kvinnor inget speciellt svenskt eller ens vänster. Det finns världen över, till och med i var nidbild Afghanistan (ja, även om vi aldrig hörde talas om det och det inte passar in i var bild: Talibanerna hade dödsstraff för valdtäkt). Inte ens matriarkaliska samhällen utsätter kvinnor för nagonstans i närheten samma niva av fara och risk som män. Kalla det biologi, kalla det patriarki, kalla det feminism - men kalla det för guds skull inte nytänkande.

Sedan vill jag minnas att det var i Danmark som filmen Jakten kom ut. En märkvärdigt bra film, kring vilken debatten uteblivit. Om jag inte missat nagot.

#45  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" TalkingBad
2013-06-07 16:19:23

Och att kalla kvinnor för förtryckare är naturligtvis lika befängt som när representater för feminismen säger nagot liknande. For the record...

#46  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" TalkingBad
2013-06-07 16:23:23

En viktig sak glömde jag: den svenska jämställdhetspolitiken har ocksa gynnat män pa flera omraden, även om det kanske inte var meningen. Jag tror att män har betydligt större (men ändock begränsad) möjlighet att ga utanför sin könsroll och ända uppna nagon form av värde i Sverige än i Mellanöstern och till och med än i USA. Jag tror ocksa att svensk politik om pappaledighet och automatisk delad vardnad vid skillsmässa har gynnat män enormt kulturellt sett.

Naturligtvis är det fel att det förmodligen är betydligt lättare att bli chef inom offentlig förvaltning om man är kvinna, men det har snarare resultatet att män haller sig borta fran offentlig förvaltning, vilket ingen tjänar pa. Vi maste bort fran den extrema kollektivismen. Men situationen i Sverige är betydligt mer nyanserad än den portträtteras i utlandet. Förslag om mansskatt till trots.

#47  Ang: #41 av Blindalina PE527
2013-06-07 17:08:31

Fast det är ju bara nonsens och propaganda. Läs gärna Rolf Hillegrens artikel: http://www.newsmill.se/artikel/2013/02/21/slu…

"Ett närmare studium med objektivitet och ärlighet som ledstjärna skulle förmodligen ge vid handen att Avpixlat inte på långa vägar förmår leva upp till den negativa bild som den begåvats med av okritiska eller illvilliga journalister. Men som sagt, jag är beredd att revidera denna uppfattning om någon förmår bevisa att jag har fel."

#48  Ang: #44 av TalkingBad PE527
2013-06-07 17:10:52

Jakten var strålande film. Den berör en av feminismens baksidor, men den kom nog lite för sent för att orsaka stor debatt, hade den kommit i perioden då "barn aldrig ljuger om sexuella övergrepp" så hade det nog tagit hus i helvete.

#49  Om Jakten TalkingBad
2013-06-08 00:14:54

Jag blev lite nedstämd när jag läste en hel del kommentarer pa manga sidor (normala eller lätt feministiska) att filmen var antifeministisk propaganda. Förvanansvärt manga sag filmen med denna övertygelse, men insag sedan att sa inte var fallet i den utsträckning de förutsag och att skadespeleriet onekligen höll världsklass.

Det jag tyckte filmen visade sa bra var hur Mads Mikkelsens värld förstördes utan att en enda person hade nagra onda avsikter. Den visade langt ifran det sena 80-talets hysteri, utan i det stora hela reaktioner som vi alla kan första. Feminist eller inte, hur manga av er skulle ha hanterat situation pa ett mycket bättre sätt som till exempel flickans pappa eller som dagisförestandare?

Feminismen hjälper naturligtvis inte, men den är inte heller ensam om skulden. Det finns inte heller nagra enkla lösningar. Ta bort lite av den hysteri som Jakten visar, och förövare kommer att komma undan. Jag vet inte hur vi kan förbättra systemet, men en nyanserad diskussion om bada sidorna skulle vara ett enormt framsteg.

#50  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2016-02-01 16:10:52

Tur att man inte bor i Danmark för här får man iallafall vara tystlåten o slipper vara en fryntlig världshusmadam :) för att få vara med i gänget. Jag tror kulturkrocken mest handlar om att vi är ett skogsland och de är ett hedland, att döma av debatten i Debatt, svt.

#51  Sv: Kære svenskere - Dansk syn på Svensk "jämställdhet" Blindalina
2016-02-01 16:16:42

Dvs vi är deras folksagor. De åker sällan över bron.

Men allvarligt, varför är feminismen så hotfull för den här typen av läger? Skadeglädjen över att samlas i forum och bekräfta sin identitet med likasinnade ryggdunkar i en mobb känns lite uttjatad?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?