feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Män presterar sämre när kvinnor tittar på


Gå till senaste inlägget#1  Män presterar sämre när kvinnor tittar på Kall
2012-03-23 16:25:40

Jag läste en artikel på DN.se tidigare i veckan, med ovanstående rubrik.
Den refererade till en undersökning där studenter fått arbeta under övervakning via webb/TV, och där de också fått veta ifall personen som iakttog/övervakade dem var en man eller en kvinna. Det förekom alltså ingen direkt interaktion mellan iakttagaren och den iakttagna.
Det visade sig att manliga studenter presterade sämre när övervakaren var en kvinna än om det var en man, eller ingen alls.
För kvinnor gick det inte att urskilja någon skillnad i prestationen kopplad till könet på övervakaren.

Någon mer som såg artikeln och har funderingar på detta?
(Den finns säkert i arkivet på DN.se, men jag *orkar* inte leta just nu.)

#2  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på Kaiser
2012-03-23 16:54:08

Här är artikeln.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/man-preste…

:)
Inlägget uppskattas av Kall

#3  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på Genus1
2012-03-23 19:13:19

DN sa:
Eftersom de studenter som deltog i studien var heterosexuella och unga, finns det anledning att tro att männen betraktade sin kvinnliga observatör som en potentiell dejt, anser forskarna.
”…anser forskarna”. Om det är nivån på forskningsslutsater i Holland kan man ju bli orolig. fredriktomte skulle säkert kunna upplysa dem om faran att dra sådana slutsatser även man inte är feminist.
En troligare orsak i mina ögon är att de var rädda för kvinnokontrollen.
Själva idén med patriarkatet är ju att hålla kvinnor underkontroll.
Att säga åt dem att kvinnor har rätt att hålla dem under uppsikt blir ju ett hot mot deras manlighet.
Och vem har då tid med att lösa kognitiva tester innan manligheten säkrats?

Med detta vill jag inte säga att artikelns beskrivning av experimentet stöder vad jag "anser" utan bara att jag anser annorlunda än vad forskarna anser, om unga män.
Det styrkt av andra erfarenheter.
Min slutsats blir att mäns (inte bara heterosexuella och unga) reaktioner på information om kvinnor är intressanta att undersöka.

#4  Ang: #3 av Genus1 Nomad
2012-03-23 19:32:24

Förklaringar som förutsätter gigantiska konspirationer utgör knappast realistiska förklaringsalternativ.

#5  Ang: #1 av Kall Martin80
2012-03-23 19:37:42

Detta stöder mitt minne av undersökningar kring pojkklasser i skolan, som tydligen ska ha medfört att pojkarna får bättre betyg än vad de får i klasser tillsammans med flickor. (Något som jag läste någonstans för länge sedan.) Min egen erfarenhet i ämnet utgörs bara av lumpen, där jag faktiskt upplevde en viss befrielse och ett lugn genom frånvaron av tjejer, och jag tror inte att jag var ensam om det. (Säkert är det enligt Genus1 och andra progressiva och genusmedvetna feminister fruktansvärt omanligt av ett gäng tonårskillar att känna lättnad över att inte behöva tänka på sin manlighet, tonårskillarna borde i stället vara manliga nog att våga vara omanliga).

Undersökningen visar att kvinnor faktiskt påverkar män, vilket torde vara en kontroversiell slutsats för den feministiska teoribildningen. Därmed är undersökningen intressant.

#6  Ang: #5 av Martin80 kx2
2012-03-23 19:42:34

Martin80 sa:
Detta stöder mitt minne av undersökningar kring pojkklasser i skolan, som tydligen ska ha medfört att pojkarna får bättre betyg än vad de får i klasser tillsammans med flickor.


http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=1…

Pojkars skolprestationer i könssegregerade klasser

I den anglosaxiska världen har man försökt komma tillrätta med pojkars dåliga skolprestationer genom att dela upp skolor i enkönade klasser. Idén är att pojkar i sin egenskap av pojkar har särskilda behov som en alltför feminiserad skola inte kan möta. Minna Salminen-Karlssons genomgång av forskning visar dock experimenten med enkönad undervisning har slutat med mycket olika resultat. Oftast har försöken misslyckats.


Diskuterades här
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

#7  Ang: #6 av kx2 Martin80
2012-03-24 01:18:24

Jo fast det var långt före detta som jag hörde om pojkklasserna (eller kanske var det pojkinternat). Notera att jag inte påstått att undersökningarna om pojkarna var riktiga eller om jag ens minns dem korrekt, jag menar bara att kvinnors påverkan på mäns prestationsförmåga tyder på att pojkklasser eller -skolor skulle gynna pojkar när det gäller betyg.

Din länk säger för övrigt inte så mycket då Minna Salminen-Karlssons genomgång varken säger sant eller falskt. Det tycks dock som forskningen hon genomgått fokuserade på olika slags undervisningsmetoder, vilket ju är en helt annan sak än att närvaron i sig av flickor skulle påverka pojkar negativt.

#8  Genus1 MyLibido
2012-03-24 01:21:17

Nästan rätt, Genus 1 (det rimmade). Men du biter dig fast för mycket pa könsmaktsteorin.

Män är bade genetiskt programmerade (och kulturellt stimulerade) att prestera och konkurrera i alla situationer, bade pa jobbet och privat. Det förklarar deras fortsatta dominans i det offentliga rummet, trots att kvinnor föredras pa i princip alla hall. När en kvinna har uppsikt är det desorienterande. Män vill beskydda kvinnor, inte konkurrera ut dem.

Jag märker själv pa jobbet hur män som direkt skulle kritisera ett uttalande om det vore en man, haller tillbaka kritiken om uttalandet kommer fran en kvinna. Vi kan helt inte vänja oss vid att vara lika harda mot kvinnor som män. Det ger kvinnor enorma fördelar för att fa bra jobb, men nackdelar när det gäller de mest ansvarsfulla jobben.

#9  Ang: #8 av MyLibido Genus1
2012-03-24 17:51:07

MyLibido sa:
Män vill beskydda kvinnor, inte konkurrera ut dem.
Säger du det?;)
Men i det holländska experimentet handlar det ju inte om att män ska konkurrera med kvinnor utan prestera tillsammans med andra män men under översikt av kvinnor.

Det vore intressant att se manliga prestationer i t ex fotboll eller hockey med kvinnliga domare.
Hur skulle männen prestera då?
Har vi manliga idrottsdomare för att män presterar bättre under manlig övervakning?
Det blir ju då klart att män har problem att hantera sin manlighet men tar ut det på kvinnorna.
Lite det som feminister tycker skapar könsorättvisa.
Och, Nomad #4, förklaringen förutsätter inga ”gigantiska konspirationer” bara att man iakttar manligt beteende. Det är ju inte fråga om kvinnor som beter sig orationellt.

#10  Ang: #7 av Martin80 kx2
2012-03-24 18:57:36

Absolut. Tänkte bara att det kanske kunde vara av intresse. Om du vill kan du ju själv leta upp Salminen-Karlssons forskning. Det låter som om det är frågan om en metastudie, men tyvärr har de varken givit titel eller publiceringsår för den på den länkade sidan.

#11  Ang: #3 av Genus1 Butters
2012-03-24 19:11:38

Hur bibehåller de kontrollen över kvinnor genom att prestera sämre? Om de inte har tid till att lösa uppgifterna, vad menar du då att de gör istället, gå till rummet där kvinnan är och slår ner henne eller? Eller vägra de bara göra testet? Nästan vad som helst är ju bättre då än att snällt genomföra testet och prestera sämre.

#12  Ang: #11 av Butters Genus1
2012-03-25 18:44:02

Butters sa:
Hur bibehåller de kontrollen över kvinnor genom att prestera sämre?
Ett tänkbart skäl kan vara att de fundera över hur de ska 'återvinna' makten över de vakande kvinnorna?
Det ger iaf mindre kraft över för att lösa de kognitiva testen.
Om känslan väcks att deras manlighet är hotad kan ju även det skapa en rädsla att ha mindre kraft till testet - självuppfyllande.
Varför säger du "att de snällt genomför testet"?

#13  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på heffaklumpen
2012-03-25 21:55:09

En annan tolkning kan utgå från vad testerna handlar om, dvs om det är något där de genom att vinna kan öka sin attraktivitet eller om de måste splittra sin uppmärksamhet för att konkurrera där det är "relevant".

#14  Ang: #13 av heffaklumpen Genus1
2012-03-25 22:27:18

heffaklumpen sa:
En annan tolkning kan utgå från vad testerna handlar om
Det är klart att det kan vara av intresse om olika typer av kognitiva test ger olika resultat på mätning av denna typ av manlig förmåga. Det brukar kallas validitet?
Förhoppningsvis har undersökarna i Holland på fötterna att de verkligen mäter hur kvinnlig övervakning mäter manlig kognitiv förmåga.
Det är ju intressant att det inte är övervakningen i sig som ger effekt utan mäns fantasier om att de övervakas av kvinnor som ger utslag.

En annan tänkbar 'förklaring' till nedgången i kognitivitet är mäns sexualiserande. Att sexuella fantasier sänker mäns intelligenta tänkande är ju en inte ovanlig erfarenhet.

#15  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på JemyM
2012-03-26 11:23:13

Läste häromdagen en artikel som fått ut att kvinnors iq minskar drastiskt under grupparbeten. Undrar om det finns ett samband.

#16  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på JemyM
2012-03-26 11:26:54

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/articl…

#17  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på JemyM
2012-03-26 11:45:27

Min gissning är att detta handlar om hur man tolkar förväntningar från sin omgivning baserat på vilka personattributskategorier man anser relevanta. Bär man en övertolkning av könets betydelse påverkar det ens prestation i grupp vilket kan gå åt olika håll baserat på ens förväntanstolkningar. Ett vanligt mansideal mellan män är "var kompetent eller dö". Finns lite utrymme för misstag där varför prestationen tenderar att öka. Då det gäller kvinnor har kulturen länge betonat passivitet istället för ansvar vilket kan minsta prestanda i grupp. Relationen till kvinnor kan vara speciell eftersom de oftare har outtalade förväntningar.

I en kultur där könets vikt och kukturella myter om dess särart torde resultaten dock jämnas ut. Båda studier bland svenskar tror jag skulle fått annorlunda resultat. Jag hade dock sett konservatism som en störvariabel i denna undersökning.
Inlägget uppskattas av Kall

#18  Ang: #17 av JemyM JemyM
2012-03-26 12:18:06

Kukturella myter var en felstavning inte en freudian slip. :D

#19  Ang: #18 av JemyM Kall
2012-03-26 12:58:14

;D

Det känns också som att det fattas något ord i den meningen?

Det jag tänkte på när jag läste artiklen var att resultatet inte var särskilt märkvärdigt. Med tanke på att män i många fall bedöms efter prestation, där kvinnor mera bedöms efter utseende, så kommer en sådan här situation att sätta en större press på männen.

#20  Ang: #18 av JemyM Genus1
2012-03-26 15:13:26

så synd :-)

#21  Ang: #19 av Kall JemyM
2012-03-26 15:23:13

I en kultur där könets vikt avtagit och kulturella myter om dess särart i högre grad ifrågasätts torde skillnaderna dock jämnas ut skall det naturligtvis vara.

#22  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på Genus1
2012-03-26 15:31:52

Jag hängde mest upp mig på i #1: "anser forskarna". Och så ansåg jag något annat med lika lite hållbarhet i tidningsartikels återgivning av undersökningen.

Det stod ju också i JemyM:s artikel att: "When men go to war, blame their sex drive: Males evolved to be 'aggressive to outsiders', says psychology study"
Långt ifrån heffaklumpens tal om snälla män i 1.a experimentet.
"Blame" låter förstås inte anta så stor förståelse för den manliga nyttan att hålla "outsiders" (manliga då antar jag ur min biastiga synvinkel) borta från matbordet på bilden i artikeln.

Hur som helst, är det inte märkligt att det är så svårt att bedriva eller möjligen populärisera vetenskap om könsskillnader?

#23  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på Kall
2012-03-26 15:51:15

http://www.metro.se/utbildning/attraktiva-tje…

Metro har en ny artikel på liknande tema idag, att män blir mer givmilda när det är attraktiva kvinnor i närheten. Jag vet inte om de blandar ihop det, för det kommer från Holland och England den här gången också. Och urvalet är mycket mindre, 65 män och 65 kvinnor.

#24  Ang: #22 av Genus1 JemyM
2012-03-26 16:12:03

Mycket forskning har en bias åt antingen arv eller miljö, inte hur arv kommunicerar med sin miljö. En tredjedel av männen har en "våldsgen", det kan inte bortförklaras med "sociala strukturer". Men våldsgenen aktiveras bara i samspel med otrygg uppväxt, det kan inte bortförklaras med "gener styr vem vi blir".

#25  Ang: #14 av Genus1 heffaklumpen
2012-03-26 20:01:47

Genus1 sa:
Det är klart att det kan vara av intresse om olika typer av kognitiva test ger olika resultat på mätning av denna typ av manlig förmåga. Det brukar kallas validitet?
Frågan är om det verkligen är, som du säger, "manlig" förmåga som mäts. Det kallas mycket riktigt validitet och den andra frågan är om det finns någon sådan. Sen hade det ju också varit intressant om de hade gjort det omvända försöket.
Genus1 sa:
Förhoppningsvis har undersökarna i Holland på fötterna att de verkligen mäter hur kvinnlig övervakning mäter manlig kognitiv förmåga.
Ja, man kan hoppas det.
Genus1 sa:
Det är ju intressant att det inte är övervakningen i sig som ger effekt utan mäns fantasier om att de övervakas av kvinnor som ger utslag.
Tja, det är väl knappast förvånande och inte heller något som handlar om "mäns" fantasier. Fenomenet, dvs att det räcker att tro att någon övervakar för att beteendet ska ändras, är tämligen könsneutralt och ganska välkänt.
Genus1 sa:
En annan tänkbar 'förklaring' till nedgången i kognitivitet är mäns sexualiserande. Att sexuella fantasier sänker mäns intelligenta tänkande är ju en inte ovanlig erfarenhet.
Nej, att dessa sexuella fantasier sänker specifikt mäns intelligenta tänkande är en väldigt vanlig stereotyp fördom, med lite erfarenhet inser man snabbt att det är ett problem som drabbar kvinnor i ungefär samma grad.

#26  Ang: #25 av heffaklumpen Genus1
2012-03-27 12:43:24

heffaklumpen sa:
Sen hade det ju också varit intressant om de hade gjort det omvända försöket.
Visst, absolut.
heffaklumpen sa:
Ja, man kan hoppas det.
Vad trevligt att vi är överens
heffaklumpen sa:
att det räcker att tro att någon övervakar för att beteendet ska ändras, är tämligen könsneutralt och ganska välkänt.
nu var det ju prestationen inte beteendet? Men jag kanske missförstår invändningen?
heffaklumpen sa:
ett problem som drabbar kvinnor i ungefär samma grad.
Att övervakning sexualiseras lika mycket av män och kvinnor tycks ju inte gälla i Holland iaf. För i kvinnoförsöket påverkades inte kognitiviteten.

#27  Ang: #26 av Genus1 Kall
2012-03-27 14:11:06

Genus1 sa:
nu var det ju prestationen inte beteendet? Men jag kanske missförstår invändningen?

Någon beteendeförändring måste väl till för att prestationen ska förändras?
Genus1 sa:
Att övervakning sexualiseras lika mycket av män och kvinnor tycks ju inte gälla i Holland iaf. För i kvinnoförsöket påverkades inte kognitiviteten.

Det kanske är något annat som påverkas vid "sexualiserad övervakning", men som inte ger utslag vid mätning av just de aktuella "kognitiva utmaningarna"?

#28  Ang: #27 av Kall Genus1
2012-03-27 15:52:44

Kall sa:
Någon beteendeförändring måste väl till för att prestationen ska förändras?
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Men tillfällig (?) kognitiv påverkan brukar väl inte kallas för beteendeförändring.
Kall sa:
Det kanske är något annat som påverkas vid "sexualiserad övervakning", men som inte ger utslag vid mätning av just de aktuella "kognitiva utmaningarna"?
Ja, det kan väl vara många saker som påverkar. Inte kan jag anses ;) vara något orakel angående dessa undersökningar.
Jag "anser" ju bara, att utifrån artikeln du länkade till så är det svårt att veta mera precis vetenskapligt.
Tycker du själv att kan finnas något matnyttigt att "anse" ifrån dina artikeltips som berör hur den manliga dominansen utövas/skapas omkring oss?

#29  Sv: Män presterar sämre när kvinnor tittar på Genus1
2012-03-27 16:13:15

Men tillfällig(?) kognitiv 'prestationsförändring'...
i stället för 'påverkan' - så blir det tydligare i #28

#30  Ang: #29 av Genus1 Kall
2012-03-28 11:51:14

Det beror väl på vad man har för definition på "beteende", men det kanske bara var ett dåligt ordval av mig.

Men om "övervakningen" i testet ledde till några långvariga/varaktiga förändringar, har man väl heller inte uttalat sig om eller studerat?

#31  Ang: #30 av Kall Genus1
2012-03-28 12:49:51

Kall sa:
Men om "övervakningen" i testet ledde till några långvariga/varaktiga förändringar, har man väl heller inte uttalat sig om eller studerat?
Det tror jag inte men du som startade tråden kanske vet mer om forskarnas arbete än jag?

#32  Ang: #31 av Genus1 Kall
2012-03-28 15:27:53

Genus1 sa:
Det tror jag inte men du som startade tråden kanske vet mer om forskarnas arbete än jag?
Varför ta upp det alls, om det varken nämns i artikeln eller är relevant för frågeställningen?

Vad var det med "Någon beteendeförändring måste väl till för att prestationen ska förändras?" i #27 som du inte förstod egentligen?

#33  Ang: #28 av Genus1 Kall
2012-03-28 15:29:14

Genus1 sa:
Ja, det kan väl vara många saker som påverkar. Inte kan jag anses ;) vara något orakel angående dessa undersökningar.

Jag skrev "påverkas", inte "påverkar".

#34  Ang: #26 av Genus1 heffaklumpen
2012-03-28 22:51:29

Genus1 sa:
nu var det ju prestationen inte beteendet? Men jag kanske missförstår invändningen?
Prestationen är väl resultatet av beteendet, det har ingen betydelse för tolkingen om det kallas prestation eller beteende här.
Genus1 sa:
Att övervakning sexualiseras lika mycket av män och kvinnor tycks ju inte gälla i Holland iaf. För i kvinnoförsöket påverkades inte kognitiviteten.
Det går inte att avgöra från det att kognitiviteten i det aktuella testet påverkades/inte påverkades. Det enda man kan säga är att deras resultat påverkas olika i det aktuella testet.

#35  Ang: #34 av heffaklumpen Genus1
2012-03-29 11:04:28

heffaklumpen sa:
et går inte att avgöra från det att kognitiviteten i det aktuella testet påverkades/inte påverkades. Det enda man kan säga är att deras resultat påverkas olika i det aktuella testet.
Så här stod det i artikeln som Kall länkade till:
"Testerna visade att de kvinnliga studenterna inte påverkades av om observatören var man eller kvinna. De manliga deltagarna presterade däremot sämre när de fick veta att observatören var kvinna"

Den kognitiva prestationen hos männen påverkades men inte kvinnornas. Om beteende eller verkan över tid stod det inget.

I övrigt håller jag med dig.
Utifrån artikeln/testet verkar man ju, som forskarna mest kunna "anse".
Fast det verkar ju vara mest jag som får stryk för att jag gör det.
"Anser" du något om män och kvinnor som dyker upp pga Kalls tips?

#36  Ang: #35 av Genus1 heffaklumpen
2012-03-29 20:15:27

Genus1 sa:
Den kognitiva prestationen hos männen påverkades men inte kvinnornas. Om beteende eller verkan över tid stod det inget.
Det säger fortfarande ingenting om sexualisering av män respektive kvinnor, det är osannolikt att alla uppgifter ger samma resultat för respektive kön. Snarare kommer en del att vara mer kopplade till eventuell sexualisering än andra och de kommer troligen inte att vara samma för båda könen. Man måste först veta att de aktuella uppgifterna visar på graden av sexualisering hos båda könen, annars saknar en sådan tolkning grund.

#37  Ang: #35 av Genus1 Kall
2012-03-30 08:58:40

Kan du inte, bara för en gångs skull, kliva ut ur cirkelresonemanget och bara tala om vad du menar?

#38  Ang: #37 av Kall Genus1
2012-03-30 14:23:34

Kall sa:
Kan du inte, bara för en gångs skull, kliva ut ur cirkelresonemanget och bara tala om vad du menar?
Jag är lite osäker på vad du anser om de resultat du hänvisar till.
Jag har förstått att heffaklumpen och du tycker att jag uttrycker mig snårigt.
Men skriv då tydligare vad era slutsatser, om några, är av din länkhänvisning.
Lämna det jag anser åt sidan.

De slutsatser jag tycker man kan da av den artikel du länkar till redovisade jag redan i #3:
”Med detta vill jag inte säga att artikelns beskrivning av experimentet stöder vad jag "anser" utan bara att jag anser annorlunda än vad forskarna anser, om unga män.

Min slutsats blir att mäns (inte bara heterosexuella och unga) reaktioner på information om kvinnor är intressanta att undersöka.”

#39  Ang: #38 av Genus1 Kall
2012-04-10 14:50:28

Vad jag anser om undersökningen skrev jag i #19.

Enligt den heterosexuella mallen så bedöms mäns attraktionskraft i första hand efter prestation, medan kvinnor i högre grad bedöms efter utseende. Enligt denna princip är det inte alls egendomligt att övervakning på ett prestationsbaserat område kommer att få större påverkan på männens resultat än på kvinnornas.

#40  Ang: #39 av Kall Genus1
2012-04-10 18:18:46

Så du menar att en man presterar sämre på kognitiva test om man vet att det inte är hans utseende som är det som gäller? #19.
Att kvinnlig övervakning då höjer lusten att vara manligt attraktiv genom prestation trodde jag skulle ligga närmare till.

#41  Ang: #40 av Genus1 Kall
2012-04-10 19:55:03

Om man till absolut största delen räknar prestation, så antar jag att utseendet blir en av ett mycket stort antal variabler som spelar en mindre roll. Det är ett sätt att tolka det, ja.

Prestationen påverkas genom den psykologiska påverkan som övervakningen åstadkommer. Alla upplever inte denna påverkan som en positiv stress.

#42  Ang: #41 av Kall Genus1
2012-04-11 10:59:18

Kall sa:
Prestationen påverkas genom den psykologiska påverkan som övervakningen åstadkommer.
Det låter intressant. Hur tror du den där påverkan 'fungerar' som gör att kvinnofantasier försämrar mäns prstationer?
Jag menar om deras attraktion, som du säger, i huvudsak beror av prestation.

#43  Ang: #42 av Genus1 Kall
2012-04-11 14:02:23

Vilka "kvinnofantasier" är det du syftar på?

#44  Ang: #43 av Kall Genus1
2012-04-11 16:11:45

Om jag förstod rätt av 'din' artikel så fanns det ingen verklig observatör utan försökspersonerna fick bara upplysningar om att observatören hade ett kön?
Försökspersonens föreställning om observatören kallade jag i brist på bättre ord en fantasi.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?