feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Unga kvinnor lika riskbenägna som män?


Gå till senaste inlägget#1  Unga kvinnor lika riskbenägna som män? Kall
2011-09-15 11:35:38

Länk till Utblick http://www.feminetik.se/utblick/index.php?sub…
samt till artikeln från "Genus" på Gbg universitet http://www.genus.se/meromgenus/genusflodet/ge…
Unga kvinnor i Sverige uttrycker större medvetenhet om risker, men tar samtidigt lika mycket risker som unga män. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. Resultatet går emot tidigare forskning som har visat att män är mer benägna att försätta sig i riskfyllda situationer.

I sin avhandling Music and risk in an existential and gendered world undersöker Margareta Bohlin, fil dr i psykologi vid Högskolan väst, hur kvinnor och män i åldern 15-20 år ser på risker och risktagande. Hon har dels ställt frågor om ämnen som traditionellt lyfts fram som riskbeteenden, som fortkörning och drogbruk, dels undersökt hur informanterna ser på risken att få hörselskador i miljöer med höga ljudvolymer.
- Att utgå från musiken har hjälpt mig att förstå den existentiella dimensionen av risktagande, säger hon och drar en parallell mellan känslan av att uppslukas av musiken under en konsert och känslan av hur vinden fladdrar i håret när man kör mc utan hjälm.

Man jämför alltså, på ett psykologiskt och/eller existentiellt plan, risken till allvarlig kroppsskada, huvudskada och dödsfall, att utgöra en potentiell fysisk fara för sig själv och andra i trafiken, med risken att få hörselskador, och kommer därigenom fram till att unga kvinnor är lika benägna att ta risker som unga män.

Det här med större risktagande har ju varit ett vanligt argument i debatten kring mäns kortare livslängd, för att män får helt enkelt skylla sig själva. "Sluta köra bil på fyllan och hitta på andra idiotiska grejer, så ordnar det sig av sig själv!" har det hetat!
Betyder den här studien att detta argument får anses som överspelat i debatten?

#2  Ang: #1 av Kall Martin80
2011-09-15 18:21:16

Det argumentet lär väl bli överspelat när så lång tid har gått att de unga riskbenägna kvinnorna tagit så många risker att några av dem avlidit. Å andra sidan tror jag inte att jag köper riskförklaringen från början då det finns fler orsaker än risker som förklarar för tidig död bland män. Exempelvis hörde jag på nyheterna för någon vecka sedan att självmord är den enskilt vanligaste orsaken till för tidig död bland män och jag tror inte självmord har med risker att göra.

Inte heller tror jag fortkörning har något samband med för tidig död, och inte heller att farliga sysselsättningar som kriminellt gäng-tilllhörighet i grunden har med vilja att ta risker att göra, vilket leder in på det intressanta i artikeln du länkade till nämligen:

- Frågorna rör sig ofta inom traditionellt manliga områden. Man frågar sällan om risktagande i samband med till exempel ridsport eller andra traditionellt kvinnliga arenor och det påverkar naturligtvis svaren, säger hon.


Jag tror att vi tolkar in risktagande så fort vi ser en man göra något som män brukar göra, till skillnad från när vi ser en kvinna göra något som kvinnor brukar göra (som att rida eller föda barn). Sedan kallar vi (genusvetarna i detta fall?) det för ökat risktagande när kvinnor gör saker som tidigare inte kvinnor utan bara män brukade göra. Därmed har vi (genusvetarna i detta fall?) på något bakvänt sätt lyckats befästa föreställningen om mannen som det risktagande (och därmed aktiva, dominanta och överordnade) könet, trots alla ansträngningar med att visa att även kvinnor är risktagande.

En bättre slutsats skulle nog åstadkommas med en mindre värderande och mer omanliggörande hållning där exempelvis hög musik och motorcykelkörning helt enkelt beskrevs som hög musik och motorcykelkörning, och att kvinnor numera ägnar sig mer åt sådant än vad de gjorde förr. Fast det kanske inte blir så mycket snitsig genusteori i det.

#3  Men statistiken säger något annat Henrik
2011-09-15 19:36:51

Statistiken visar ju att unga män råkar ut för olyckor i minst dubbelt så stor utsträckning som unga kvinnor. Det tycks gälla globalt - här citerar jag finska siffror:
"Unga män råkar klart oftare ut för olycksfall än kvinnor. Särskilt riskbenägna är män i åldern 16–24 år, som mer än dubbelt så ofta som kvinnor råkar ut för olyckor som kräver sjukhusvård. Dödligheten bland 15–29-åriga män är 2,5 gånger så stor som bland kvinnor i samma ålder. De vanligaste dödsorsakerna i denna åldersgrupp är olyckor och våld."

#4  Sv: Unga kvinnor lika riskbenägna som män? Kaiser
2011-09-16 01:05:31

Det känns som ett försök att rationellt försöka förstå ett irrationellt beteende. Ta rökning, t ex. Många frågar sig varför människor röker _trots_ att alla vet dess risker.

Ibland är kanske det enkla också det rätta. Således:

Varför tar man risker fast man vet att det är farligt?

Därför att man kan.

Men varför!?

Därför att det är roligt.

Men du kan ju dö!

Vi ska alla dö. Någon gång.

(Jag tror att det faktiskt dräller av omedvetna dystopiska fatalister där ute.)

#5  Ang: #4 av Kaiser Joakim00
2011-09-16 01:17:26

Fast det är väl inte så konstigt att söka förklaringar.
Du tar upp rökning som exempel. Kanske är det irrationellt, men varför röker fler kvinnor än män i Sverige? Varför är det tvärtom i många andra länder?

Så jag tycker inte man ska underkänna sådan forskning.

#6  Sv: Unga kvinnor lika riskbenägna som män? heffaklumpen
2011-09-16 01:31:25

Till att börja med så kan man väl konstatera att det är stor skillnad på det som lite fint kallas "medvetenhet" om risker och faktiskt riskbeteende, samt att den skillnaden är olika för resp. kön.
Slutsatsen därifrån är att man så långt som möjligt bör undersöka de faktiska faktorerna som avses istället för hur de uppfattas/upplevs/pratas om.

#7  Ang: #2 av Martin80 Kall
2011-09-16 14:33:15

Martin80 sa:
Det argumentet lär väl bli överspelat när så lång tid har gått att de unga riskbenägna kvinnorna tagit så många risker att några av dem avlidit.

*Några* av dem?
Varför inte "När lika många unga kvinnor och unga män skadar sig eller avlider i olyckor"?

Jag tror att vi tolkar in risktagande så fort vi ser en man göra något som män brukar göra, till skillnad från när vi ser en kvinna göra något som kvinnor brukar göra (som att rida eller föda barn).
Jag håller med om att vi, ur lekmannamässig synpunkt, har en benägenhet att koppla risker till saker vi inte känner till, och underdriva eller ignorera riskmoment i sysselsättningar som vi själva ägnar oss åt.
Men om man tar in begreppet risk i sin forskning, så borde det väl på något vis ha någon objektiv koppling till den faktiska sannolikheten att faktiskt råka ut för en olycka, och även till allvarligheten i olyckans följder. Eller?

#8  Ang: #7 av Kall Martin80
2011-09-16 16:30:41

Kall sa:
Varför inte "När lika många unga kvinnor och unga män skadar sig eller avlider i olyckor"?


Absolut, det var det jag menade.

Kall sa:
Men om man tar in begreppet risk i sin forskning, så borde det väl på något vis ha någon objektiv koppling till den faktiska sannolikheten att faktiskt råka ut för en olycka, och även till allvarligheten i olyckans följder. Eller?


Så är det nog, men jag upplever det inte som så vanligt sannolikheten att faktiskt råka ut för en olycka och olyckans allvarlighet kopplas ihop med just risktagande när det gäller kvinnor. I stället verkar det inte kopplas ihop med något särskilt.

#9  Sv: Unga kvinnor lika riskbenägna som män? Kall
2011-09-16 17:21:02

Martin80 sa:
Absolut, det var det jag menade.

Ah okej. sorry.

På SCB går det att hitta "Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996". Statistiken är inte dagsfärsk, men jag plockade ut medelvärden på olyckor för 1990-1996 för åldern 15-29 år. Kvinnor vs. män:

Motorfordonsolyckor på allmän väg: 45.6 vs. 133.7
Olyckshändelse genom alkoholförgiftning: 0.4 vs. 3.0
Olyckshändelse genom fall: 1.6 vs. 9.3
Andra olyckshändelser: 17.0 vs. 70.6

Summa: 64.6 vs 216.6

Så om det nu verkligen är så att unga kvinnor tar risken att få hörselskador istället för att riskera en mc-vurpa utan hjälm (som de exemplifierar med i rapporten), så är det väl just den skillnaden i risktagande vi ser i slutresultatet.

(Eftersom det pågår en debatt om genusforskning i en parallell tråd, så har jag ju svårt att skaka av mig känslan att det inte är en slump att den här rapporten kommer från Genusinstitutet på Gbg universitet...)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?