feminetik.se feminetik.se

Just nu 12 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE?


Gå till senaste inlägget#1  Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? RasmusS
2010-10-23 13:23:44

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ratten-t…

I två dagar i rad har SvD skrivit om en ny resolution som behandlas i EU som handlar om hurvida en läkare ska tvingas bryta mot sitt samvete.

RFSU skriver på SVD: "Kvinnor och flickor blir oönskat gravida av olika anledningar. Har de inte tillgång till säkra aborter tar många saken i egna händer, ofta med risk för livet. Med en sträng abortlagstiftning eller införande av samvetsklausuler minskar tillgången till säkra aborter ytterligare"

Ska läkare tvingas att utföra ingrepp som inte är medicinskt motiverade även om det strider mot deras inre övertygelse?

Abort?
Omskärelse?
osv osv.

Vad får det för effekter för läkarkåren och dess etik om en viss form av moral/etik/övertygelse stängs ute från läkaryrket?

#2  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? Escapist
2010-10-23 14:02:26

Inför EU-valet 2009 tyckte Anders Ekberg från Folkpartiet så här:

“Det är självklart för mig att abort ska vara tillåtet och kvinnans val, men jag vill inte att frågan ska avgöras på europeisk nivå. Det viktigaste skälet är att jag inte vill kompromissa om grundläggande mänskliga rättigheter med länder som Irland, Portugal och Polen. Att lyfta abort och kondomutdelning till europeisk nivå öppnar möjligheten att det faktiskt blir vi som förlorar; att det blir Sverige som anpassar sig i stället för Polen.”

Han blev hårt kritiserad av bl.a. RFSU för det här, men nu visar det sig att överstatlig abortpolitik är just så dåligt som han insåg redan då. RFSU:s Åsa Regnér, sossarnas Carina Hägg och Birgitta Ohlsson tycker svensk abortpolitik borde exporteras, men de har tydligen inte insett att om den vägen öppnas går den åt båda hållen.

Detsamma gäller förresten EU:s föräldrapolitik, där svenska politiker naivt tror vi bara kan exportera svensk politik och aldrig importera något.

Problemet här är att nationella frågor görs till EU-frågor av säkerligen välmenande men naiva och opraktiska politiker.

#3  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? undrande
2010-10-23 16:36:52

RasmusS

På ett rent moraliskt plan är det en intressant frågeställning. Innebär rätten till något, någon annans skyldighet att bistå med erhålla detta?

På en pragmatisk nivå så tycker jag att det här är idioti. Hur detta är organiserat borde vara en rent nationell angelägenhet. Något som också borde göras klart för eupolitiker.

#4  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? EASP
2010-10-23 22:52:02

RasmusS sa:
Ska läkare tvingas att utföra ingrepp som inte är medicinskt motiverade även om det strider mot deras inre övertygelse?

Det beror väl på vad de är anställda för att göra. Är man anställd på kvinnokliniken för att bland annat utföra aborter är man väl så illa tvungen för att inte få sparken för arbetsvägran. Då är ju t ex geriatriker eller ögonläkare ett bättre val för att slippa göra aborter.

undrande sa:
På ett rent moraliskt plan är det en intressant frågeställning. Innebär rätten till något, någon annans skyldighet att bistå med erhålla detta?
Aborter utförs ju även i samhällen där det är förbjudet. Det räcker med att ta bort förbudet. Man behöver inte göra det till någons skyldighet för att det ska vara en rättighet. och istället slå fast att det är en rättighet.

Ungefär som att skönhetsoperationer är lagliga men tillhandahålls inte av det ofentliga.

#5  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? undrande
2010-10-24 10:57:11

EASP sa:

Aborter utförs ju även i samhällen där det är förbjudet. Det räcker med att ta bort förbudet. Man behöver inte göra det till någons skyldighet för att det ska vara en rättighet. och istället slå fast att det är en rättighet.

Det var ju det jag frågade. Är rätten till något, någon annans skyldighet att tillhandahålla det? Är det tillräckligt att det inte är förbjudet?

#6  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? EASP
2010-10-24 11:30:54

Det var ju det jag frågade. Är rätten till något, någon annans skyldighet att tillhandahålla det? Är det tillräckligt att det inte är förbjudet?
Det beror väl på vad man har bestämt? Samt naturligtvis huruvida det är möjligt att göra det till någons skyldighet.

I Sverige har vi bestämt att kvinnor har rätt till abort och att sjukvården ska tillhandahålla aborter.
I USA har kvinnor också rätt till abort men där kan det vad jag förstår vara svårare att hitta nån som tillhandahåller tjänsten.

Alla har rätt att gå i skolan, ha en försörjning, få vård när de är sjuka med mera och det är det offentligas skyldighet att tillhandahålla detta. För att vi har bestämt att vi ska ha det så.

Alla har rätt till ett sexliv, ingå äktenskap, yssna på vilken musik de vill, ha vilken trosuppfattning de vill med mera men det är ingens skyldighet att tillhandahålla detta. Främst för att det inte är genomförbart att producera musik, skapa religioner eller tvinga fram sexpartners efter allas önskemål.

#7  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? Kaiser
2010-10-24 12:45:44

Jag tänker på "sluttande plan" (vilket iofs kan innebära att jag måste ta på mig foliehatten, men iaf).

Är det verkligen bara abort som kan komma i fråga?

Eller kan vi inom en framtid se rekomendationer till sjukvårdspersonal att följa sin moraliska övertygelse även för andra grupper - romer, muslimer, homosexuella, skinheads?

#8  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? heffaklumpen
2010-10-24 18:08:36

Den grundläggande principen bör väl ändå vara att det är staten, eller socialstyrelsen antar jag i det här fallet, som avgör vilka ingrepp som får göras eller som patienter kan begära att få gjorda. Sen är det väl upp till läkarna eller de som vill bli läkare att avgöra om deras samvete tillåter dem att utföra det jobbet, om de har samvetsrestriktioner ska de väl isf kunna meddela detta vid anställningen. Jag kan iofs tänka mig lägen där en läkare kan vägra utföra ett ingrepp för att det riskerar att orsaka mer skada eller att t.ex. en plastikkirurg kan vägra att operera någon som uppenbart behöver terapi, inte kirurgi. Just vad det gäller aborter har jag svårt att se några sådana skäl.

#9  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? MartinK
2010-10-26 14:08:50

Jag har svårt att se problemet egentligen, det finns ju massor av yrken som människor av olika skäl inte vill utföra, vara polis eller militär funkar ju inte om man är vapenvägrare t.ex. Det är bara att man inte tar sådana jobb helt enkelt.

Klarar man inte att behandla romer eller homosexuella så kan man naturligtvis inte jobba i sjukvården alls.

De problem jag möjligen kan se är hur det skall hanteras vid arbetsförmedligen eller när man gör omstruktureringar och tvingar folk byta jobb.

#10  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? doublethink
2010-10-26 20:59:06

Europarådet inte samma sak som EU.

Om det fanns fler privata alternativ inom vården och inom försäkringar för inkomstbortfall, skulle de radikala abortmotståndarna ha bättre möjligheter att hålla aborterna på avstånd från sig själva. De kan ju försöka starta egna verksamheter.

#11  Sv: doublethink RasmusS
2010-10-27 13:12:08

Nej det är inte samma sak men förslaget är ändå så pass oroväckande för RFSU att de tycker sig behöva skriva en artikel i protst mot förslaget.

#12  Sv: Svårt att se problemen? RasmusS
2010-10-27 13:20:23

Det hade inte RFSU i alla fall.

Ta t ex när man förbjöd kvinnlig omskärelse. Det var ju bra att man förbjöd den men i kölvattnet av kampen mot detta förbud tillkom även andra regler. I dag kräver lagen att omskärelse av pojkar ska utföras av läkare och skattefinansierade sjukhus "ska" alltså tillhanda hålla denna "tjänst".

En majoritet av läkarna vägrar att utföra detta och judar och muslimer har klagat på att läkarna inte vill genomföra det som läkarna anser är ett övergrepp på barn.

Här har vi ett konkret exempel på samvetsfrihet. Läkarna var inte anställda för att utföra omskärelser. Men en förändring i lagen eller hos sjukhusledningen kan påföra nya skyldigheter. Ska dessa läkare säga upp sig? Vad får det i så fall för effekter för läkarkåern på lång sikt? Blir den utarmad på folk med ett samvete?


Dödshjälp är nästa steg. Ingen är i dag tvingad att ta någon annans liv på våra sjukhus. I morgon kan detta ändras. Ska vi sparka alla som vägrar då?

#13  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? EASP
2010-10-27 15:45:30

Dödshjälp är nästa steg. Ingen är i dag tvingad att ta någon annans liv på våra sjukhus. I morgon kan detta ändras. Ska vi sparka alla som vägrar då?

Allmänheten, skattebetalarna, beslutar via våra politiker gemensamt om vad vården ska innehålla. Läkare som är avlönade av våra gemensamma skattemedel är då naturligtvis tvungna att ställa upp på detta som vi demokratiskt har beslutat. Vi är deras uppdragsgivare.

#14  Sv: EASP RasmusS
2010-10-27 16:04:13

Är det så självklart? Jag skulle inte könstympa en pojke eller flicka även om lagen så förespråkade det. Skulle du? (förutsatt att du var androlog/urolog)

Vad händer om läkarkåren utarmas på folk som som tänker själva, som har ett samvete och inte styrs utav beslutsfattarna på politikernivå som oftast har ringa eller ingen praktisk kunskap om ämnet alls?

#15  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? EASP
2010-10-27 16:26:43

Är det så självklart? Jag skulle inte könstympa en pojke eller flicka även om lagen så förespråkade det. Skulle du? (förutsatt att du var androlog/urolog)

Ja, jag tycker det är självklart. Skulle min anställning kräva saker som jag inte kan ställa upp på så skulle jag naturligtvis sluta, alternativt arbetsvägra och få sparken.
Samtidigt som jag kanske skulle använda mina demokratiska rättigheter att bilda opinion.
Vad händer om läkarkåren utarmas på folk som som tänker själva, som har ett samvete och inte styrs utav beslutsfattarna på politikernivå som oftast har ringa eller ingen praktisk kunskap om ämnet alls?
Den offentliga läkarkåren styrs ju redan av beslutsfattarna, precis som den ska. Varför skulle den plötsligt utarmas på folk som tänker själva och som har ett samvete?

#16  Sv: EASP RasmusS
2010-10-27 16:38:08

Personligen tycker jag att det hedrar androloger som vägrar att könstympa små pojkar av samvetsskäl trots att lagen säger att den ska genomföras av liknande personer. Att inte deras chefer sparkar dem kanske tyder på att lagstiftaren inte förankrat sitt beslut hos utförarna?

Vi kan givetvis även vända på frågan och ta just abortlagstiftningen. Om Sveriges lagstiftare förbjöd abort pga samvetskäl och vissa läkare gick emot lagen och utförde det i hemlighet, skulle det då vara fråga om dåliga läkare som bör straffas?

Lagstiftarnas/politikernas och folkets åsikter stämmer inte alltid med varandra. IPRED, FRA, ACTA, Lissabonfördraget är några exempel på det. Men vi kan inte komma åt detta på något vettigt sätt pga. hur vår "demokrati" är uppbyggd. Hmm.... jag tror jag börjar susa i väg lite... Men i och med Lissabonfördraget lär vi se mer lagar och förordningar som tvingas på svenskarna. Det är inte omöjligt att vi skulle kunna tvingas på ett abortförbud även om det känns otroligt just i dag. Är det då så självklart att läkarna ska följa ettsådant belsut?

Nej, det tycker i alla fall inte jag.

#17  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? puff
2010-10-27 16:41:35

RasmuS sa:

En majoritet av läkarna vägrar att utföra detta och judar och muslimer har klagat på att läkarna inte vill genomföra det som läkarna anser är ett övergrepp på barn.

Här har vi ett konkret exempel på samvetsfrihet. Läkarna var inte anställda för att utföra omskärelser. Men en förändring i lagen eller hos sjukhusledningen kan påföra nya skyldigheter. Ska dessa läkare säga upp sig? Vad får det i så fall för effekter för läkarkåern på lång sikt? Blir den utarmad på folk med ett samvete?

Men är det för att läkarna anser det vara ett övergrepp? När jag läst i tidningar om läkare som vägrar utför könsstympning av pojkar så har de motiverat det med att de inte vill slösa tid och resurser på ingrepp som inte är medicinskt motiverade.

Det rätta vore ju naturligtvis att pojkars kroppar skyddades av lagen, men det är ju som med lumpen, att pojkar och mäns vilja inte spelar någon roll och att det enda hoppet står till att samhället inte ska ha resurser till att utöva förtrycket.

#18  Sv: Puff RasmusS
2010-10-27 16:51:37

Det vore ohederligt av mig att hävda att jag vetenskapligt empiriskt _vet_ att det är därför androloger vägra utföra könstympning på pojkar. Jag har dock aldrig läst att det är för att man anser det vara ett slöseri med resurser. Av de läkare som uttalat sig har jag bara sett att de inte anser att de ska utföra medicinskt omitiverade kirurgiska ingrepp på barn eftersom sådana ingrepp altid medör en risk för barnets hälsa och liv. Sådana ingrepp ingår inte inom sjukvårdens uppgifter brukar de mena.

Om de sedan ser det som ett övergrepp eller ej vet jag inte med säkerhet. Men att utsätta barn för för de risker en medicinskt ickemotiverad operation torde ses som övergrepp av läkare generellt. Det tror i alla fall jag.

#19  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? EASP
2010-10-27 18:05:47

Om Sveriges lagstiftare förbjöd abort pga samvetskäl och vissa läkare gick emot lagen och utförde det i hemlighet, skulle det då vara fråga om dåliga läkare som bör straffas?
Det är väl ingen vits med att ha en lagstiftning om det är upp till vars och ens samvete att följa den?

Lagstiftarnas/politikernas och folkets åsikter stämmer inte alltid med varandra.
Vitsen med demokratin är ju att folket ska välja en lagstiftare vars åsikt stämmer överens med deras egen. Men naturligtvis får ju inte alla sin vilja igenom.

#20  Sv: Aborträtten hotas pga. ny resolution av PACE? heffaklumpen
2010-10-27 19:34:57

Även om jag håller med om att man inte ska utföra onödiga ingrepp, som t.ex. omskärelse, så tycker jag inte att det sa finnas någon sorts allmän samvetsklausul som tillåter läkare eller andra sjukvårdsanställda att arbetsvägra när de känner för det, iaf inte i offentligfinansierad sjukvård. Ska man avstå från att utföra ingrepp som patienten begär så ska det kunna motiveras på andra sätt, t.ex. onödig risk.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?