feminetik.se feminetik.se

Just nu 21 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion)


Gå till senaste inlägget#1  Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) bizc
2010-07-21 21:35:57

Neige sa:
Alltsedan barnsben delas mänskligheten in i två kön. Det första man berättar på BB är om det är en flicka eller en pojke, och så fortsätter det, på dagis, i skolan och t.o.m. i arbetslivet. På mina klasslistor i lågstadiet stod det alltid hur många flickor samt hur många pojkar som gick i klassen. Men det stod inte hur många av eleverna som var blåögda, brunhåriga, spinkiga eller fräkniga. Man skrev definitivt inte ut hur många som hade blekrosa hy och hur många som hade brun. Så länge man betonar för barn att vissa är pojkar och andra är flickor så skapar man förutsättningar för en slags "könsrasism". Pojkar letar argument för varför pojkar är bäst och flickor letar argument för varför flickor är bäst. Inte konstigt att det finns könsroller.

Är det möjligt att sluta dela upp mänskligheten i kvinnor och män? Är det önskvärt att göra det? Och hur skulle det påverka jämställdhetskampen? http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…


Att pojkar och flickor letar argument är en förutsättning för kreativiteten/utvecklingen. Därför är det inte konstigt att det finns könsroller. Det vissa feminister ser som diskriminering ("könsrasism") ser inte jag eftersom det finns folk med blekrosa (och brun) hy bland bägge könen. Könen kompletterar varandra, och av den anledningen spelar hudfärgen ingen roll eftersom vi ser samma beteenden oavsett (kön/hudfärg). Det är alltså inte möjligt att sluta dela upp mänskligheten i kvinnor och män. Utopi kallas det visst. Det påverkar, med andra ord, "jämställdhetskampen" negativt.

#2  Komplettering bizc
2010-07-21 21:37:41

Det påverkar, med andra ord, "jämställdhetskampen" negativt (att inte dela in mänskligheten i kvinnor och män).

#3  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) Neige
2010-07-21 21:58:52

En av anledningarna att jag startade tråden var med tanke på införandet av KS. Jag upplever det som att många här på forumet, och särskilt på jäif, har varit negativa till könsseparatism, och ville på något sätt gå till botten med det hela, och diskutera lite mer generellt och teoretiskt.

Flickor och pojkar lär sig att de är olika från barnsben och hålls separerade när det gäller toaletter, dresscode, förebilder mm, mm. Om man skulle separera barn på samma sätt, men baserat på exempelvis etnisk tillhörlighet, vad skulle det få för konsekvenser för dessa etniska gruppers syn på varandra?

#4  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) Neige
2010-07-21 22:10:36

Det handlar alltså framförallt inte om en fysisk separation utan en mental. Om det inte är OK att separera könen fysiskt, är det då OK att separera dem socialt?

#5  #1 ByggareBob
2010-07-21 22:13:53

Att dela in mänskligheten i kön - är det inte det som brukar kallas för heterosexualitet?

#6  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) undrande
2010-07-21 22:15:13

Neige

Vad handlar frågan om egentligen?
Att pojkar och flickor beter sig annorlunda, redan från tidig ålder.
Eller att vi könskodar beteenden, kläder, förebilder osv?

#7  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) Neige
2010-07-21 23:23:33

Att vi berättar för pojkar att de är pojkar och för flickor att de är flickor, och därmed från en tidig ålder berättar för dem att de är olika, att de inte ska bete sig likadant, och att de inte ska umgås med varandra i hur stor utsträckning som helst.

Jag tror inte att små barn kommer på det här med "tjejbaciller" eller "killbaciller" själva, spontant. Det handlar väl egentligen om den delen av människors könsidentitet som kan anses vara en social konstruktion, och om vi skulle kunna undgå att koda in nästa generation i alla beteendemönster vi själva blivigt inkodade i.

#8  Neige Ephemeer
2010-07-22 09:31:04

Neige sa:
Är det möjligt att sluta dela upp mänskligheten i kvinnor och män? Är det önskvärt att göra det? Och hur skulle det påverka jämställdhetskampen?


Jag skulle säga att det är nödvändigt.

#9  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) puff
2010-07-22 11:30:30

Som jag minns det gjorde jag ingen uppdelning mellan kön förrän de vuxna från och med lekskolan började göra den uppdelningen hela tiden.
Att barn börjar prata om och påpeka skillnader mellan könen är inte så konstigt när de vuxna hela tiden gör skillnad och påpekar skillnader. Och de äldre barnen som redan indoktrinerats med det tänket upprepar det för de yngre barnen.

Jag är inte så förtjust i könsseparatism men jag kan se att det kan vara ett nödvändigt verktyg ibland, ofta för att försöka reparera just den skada som de vuxna och samhället orsakat genom att skilja på och göra skillnad.

#10  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) Linus
2010-07-22 11:52:42

Är det möjligt att sluta dela upp mänskligheten i kvinnor och män? Är det önskvärt att göra det? Och hur skulle det påverka jämställdhetskampen?

Det skulle påverka jämställdhetskampen positivt om dess förkämpar slutade tänka i svepande termer om könsuppdelning. Ibland är det ändamålsenligt att skilja mellan närsynta och långsynta människor, ibland är det inte det. Samma sak gäller kön.

När det gäller det nya forumet där endast feministregistrerade kvinnor för skriva, så varför inte? Det skadar väl ingen att det testas?

#11  Linus #10 kastrullist
2010-07-22 17:24:48

Som närsynt kille håller jag med fullständigt. Dagens ros till ett fantastiskt resonabelt inlägg.

#12  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) heffaklumpen
2010-07-22 19:10:15

Jag tror att man måste försöka skilja på könsroller och könsidentiteter.
Att barn skapar sig en könsidentitet är helt naturligt och den förstärks snarast av försök att likrikta barnen. Det man kan försöka förhindra är påtvingade kopplingar till den identiteten av typen "du får inte leka med dockor/grävskopor/bilar" o.s.v.. Om man däremot även försöker förhindra att barn bildar sig sin könsidentitet så är man ute på väldigt farlig is.

Könsseparatism kan vara motiverat ibland, men jag är ganska tveksam till om det finns någonting som kan motivera det på ett diskussionsforum på nätet, speciellt ett som ska behandla jämställdhetsfrågor.

#13  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) vejde
2010-07-22 19:26:52

Heffaklumpens distinktion mellan könsroller och könsidentiteter, låter mycket vettig.

Problemet är inte att det finns skillnader mellan pojkar och flickor - problemet är att könsroller ofta förstärker de skillnaderna. Därmed, får vi en kultur och ett samhälle uppbyggt på två motsatta principer och en slags komplementärteori, som begränsar oss i onödan. All forskning tyder ju på att de individuella skillnaderna mellan människor, är större än könsskillnaderna. Så varför då förstärka könsskillnaderna?

Däremot tror jag inte att det är möjligt att sluta dela in mänskligheten i kön, rent biologiskt. Jag tror inte att det är önskvärt heller. Jämför med etnicitet. Det är lite som att säga att man inte "får" ha en etnicitet, inte "får" känna sig som svensk, finsk eller turk etc. För vadå, vi är ju alla människor? Javisst, men det ena utesluter inte det andra, att etnicitet är viktigt för många, är inte nödvändigtvis detsamma som att man ser ner på andra folkgrupper etc.

#14  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) KarinL
2010-07-22 19:59:30

Angående det Heffaklumpen säger så håller jag nog med.
Jag har ett väldigt starkt minne från när jag var ca 7 år och skulle börja träna fotboll för första gången. Vi var kanske 10-15 stycken och bara två tjejer. Under olika övningar ropade tränaren hela tiden "Kom igen nu, grabbar!"
I den åldern är man väl ganska medveten om sitt kön och vill identifiera sig med det. Men pga tränaren kände jag mig nu bara ignorerad och malplacerad och jag gick aldrig dit igen. Jag var ju ingen grabb. Fick inte tjejer spela fotboll? Redan där såddes fröet om vart pojkar och flickor ska ha sin plats. Och det tycker jag är ett ganska bra exempel på att behovet av att ha en identitet är viktig, men den får inte värderas upp eller ner.

#15  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) puff
2010-07-23 00:17:47

KarinL sa:

Och det tycker jag är ett ganska bra exempel på att behovet av att ha en identitet är viktig, men den får inte värderas upp eller ner.

Jag tycker det var ett ganska bra exempel på hur vuxna betonar kön utan att det finns någon anledning till det.

#16  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) KarinL
2010-07-23 08:55:45

Det också. Det hade räckt att säga "barn" eller för all del "ungar". Men jag tycker det är lite intressant i sig att jag kände mig så ignorerad pga just det. Även om tränaren var opedagogisk på det sättet, så menade han säkert (förhoppningsvis) inget med det.

#17  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) puff
2010-07-23 17:37:12

KarinL sa:

Det hade räckt att säga "barn" eller för all del "ungar".

Jo, precis, för då hade alla barnen känt sig inkluderade.
Jag blir lite förvånad när feminister trycker på vikten av att barn ska identifiera sig med sitt kön. För mig har det där med att identifiera sig med sitt kön mest bara handlat om att se till att bete sig "rätt". Använda rätt toalett och omklädningsrum, ha rätt intressen, rätt klädsel och utseende, tala och röra sig rätt osv.

Jag råkar vara född och uppvuxen som kille på samma sätt som jag råkar vara född och uppvuxen som svensk, med de förutsättningar det ger och de spår som det oundvikligen sätter, men jag går inte runt och identifierar mig som kille eller svensk hela tiden för det.
RasmusS blev nyligen ifrågasatt av bizc för att han inte definierade sig som man http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… , jag tyckte det var ett ganska onödigt ifrågasättande(kanske för att jag tyckte att RasmusS inställning lät vettig), men att det mest kändes lite typiskt för hur diskussionerna ofta kan se ut på jäifdelen.
Men som sagt blir jag förvånad när det nu är feminister som talar för vikten av könsidentitet. Men folk kanske identifierar sig mycket mer med sitt kön än vad jag trott.

#18  puff heffaklumpen
2010-07-23 21:02:06

Jag tycker nog att det du tar upp handlar mer om könsrollen än om könsidentiteten, men jag kan hålla med om att de ofta används ganska luddigt. Jag tycker definitionsmässigt att "bete sig rätt" handlar om könsroll, dvs egna och andras förväntningar utifrån kön. Könsidentiteten att betrakta sig som tjej eller kille är snarare en del i utvecklingen av en egen identitet, om man inte har något bättre ställe att börja så sträcker man sig efter den enklaste och mest påtagliga skillnaden man kan hitta. När barn sen blir äldre hittar de förhoppningsvis fler skillnader att bygga in i sin identitet, kanske är könet en viktig del, kanske inte, men om man så att säga förbjuder barn att ta in kön i sin identitet så tror jag att man riskerar att försvåra uppbyggandet av den egna identiteten. Därmot behöver man inte förstärka könets del i identiteten eller tvinga in dem i ett visst beteende för att de identifierar sig efter sitt kön.

#19  Puff KarinL
2010-07-23 23:10:42

Hmm. Jag vet iofs inte om jag just vill trycka å vikten av att identifiera sig med sitt kön. Däremot tror jag att så som världen ser ut, med könsuppdelningar som sträcker sig långt tillbaka i tiden, att det är direkt skadligt att liksom ignorera vårt kön. Väldigt tidigt lär sig barn skillnaden i biologi mellan pojkar och flickor. Typ snopp och snippa. Som sjuåring var jag väl medveten om vad jag var, men inte vilka koder som gällde. Så jag lärde mig: Flicka och fotboll var fel ekvation. Som du säger, en massa förhållningsregler beroende på kön, kommer ju, som präglar hur vi uppfostrar våra barn och vad vi tror är rätt för respektive kön. Och så lär vi oss så småningom koderna för hur vi ska agera. Det är ju liksom baksidan.
Det jag tror är att vårt behov av identitetsskapande och grupptillhörighet rör till saker och ting. Hade hårfärg eller längd haft en större roll i vårt identitetsskapande, hade vi kanske inte haft de uppdelningar och könsroller vi har i dag. Fast då hade väl massa annat skit rört till det istället.

#20  puff KarinL
2010-07-23 23:20:35

Men sen kan man ju faktiskt fundera på varför det där med grabbar fick sån effekt på mig. Hönan eller ägget? Hade jag redan präglats så mycket av att trycka på bemärkelsen pojke och flicka? Om vi inte uppfostrade så olika, hade jag kanske inte brytt mig om bagatellen?

#21  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) Farrell
2010-07-24 05:35:50

"Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion)"

Ja, det är en något lustig , dyster och ytterst svartvit uppdelning. Är det någon som visste att män under 1,74 cm tjänar mindre än kvinnor generellt och att de har fler lågstatusyrken?

Längdmaktsordningen :-)

#22  Sv: Att dela in mänskligheten i kön (från diskussion) bizc
2010-07-24 20:10:24

Udd sa:
Jag såg precis ett YouTube-klipp som tog upp hur amerikanska militären tidigare hade delat upp sina soldater efter hudfärg ([länk]). På 40-talet tog de bort den segregeringen, men det var mot opinionen. Endast 7 % av soldaterna ville att vita och "negrer" (som var termen i enkäten de skickade ut) skulle blandas. Idag tror jag ingen tycker det är konstigt att vi inte delar upp människor efter hudfärg sådär.

Enligt mig är uppdelningen enligt kön ungefär likadan. Vi hittar på någon egenskap som skiljer människor åt och så uppförstorar vi den en massa. Det är nog möjligt att sluta dela upp människor enligt kön på samma sätt som det var möjligt i amerikanska militären att sluta dela upp enligt hudfärg. Visst, om några jämför färgen på armarna så syns en skillnad, men ingen behöver tänka på det när de krälar i lera och skjuter med automatvapen.

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…


Att dela upp människor efter hudfärg är inte samma sak som att dela upp i kön eftersom könen skiljer sig åt och har olika behov, oavsett hudfärg - men inte oavsett kön. Kvinnor är mer språkliga. Män är mer spatiala. Det förekommer olika sorters feromoner och hormoner. Och så vidare.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?