feminetik.se feminetik.se

Just nu 22 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Lagar som opinionsbildningsredskap


Gå till senaste inlägget#1  Lagar som opinionsbildningsredskap Linus
2010-07-20 12:58:48

En aspekt av JK:s utvärdering av sexköpslagen som jag inte sett diskuterad är lagens (reella eller inbillade) normativa effekt. Helt oavsett sanningshalten i utvärderingen och diverse andra argument för eller emot sexköpslagen, tycker jag det är intressant att lagstiftning betraktas som en metod att styra människors åsikter.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/91/4…

I rapporten står att läsa:
"Förbudet mot köp av tillfälliga sexuella förbindelser avsåg att markera samhällets inställning att prostitution är en icke önskvärd samhällsföreteelse som det är viktigt att bekämpa eftersom den medför allvarliga skador både för de enskilda individer som är inblandade och för samhället." (s. 123)

Rapporten nämner sedan olika statistiska undersökningar och poängterar att lite försiktighet är nödvändig när man jämför dem. I Figur 4.1 (s. 124) sammanfattas resultaten av dessa undersökningar och det framgår att >70% var emot sexköpslagen då den introducerades. I det samhälle som avsåg att markera sin inställning med en ny lag ingick alltså mindre än 30% av befolkningen (plus/minus den statistiska undersökningens felkällor).

Utredningen avslutar avsnittet med slutsatsen att lagen sannolikt har haft en "betydande normativ effekt" (s. 126) och att fler nu är positiva till lagen. Kanske har JK rätt i sina slutsater om hur synen på sexköpslagen förändrats över tid, kanske har JK fel. Hursomhelst kan man undra:

Finns det något problem med att "samhället" instiftar en lag som avser att markera en inställning som delas av

#2  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap Linus
2010-07-20 13:00:12

(sista stycket blev inkomplett, här kommer det igen)


Finns det något problem med att "samhället" instiftar en lag som avser att markera en inställning som delas 30% av befolkningen? Blir det bättre eller sämre av att lagen visar vara ett effektivt medel för opinionsbildning?

#3  Liten rättelse Linus
2010-07-20 13:02:28

Det var något fler än 30% som var positiva och något mindre än 70% som var negativa då lagen infördes (plus/minus statistiska fel).

#4  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap samusaran
2010-07-20 14:59:40

Ja, personligen tycker jag det är ett problem. Folket ska påverka och styra makthavarna och inte tvärtom. Utformningen av riksdag och regering ska spegla folkets åsikter och inte driva sådant de inte fått mandat för. Kort sagt: staten ska inte uppfostra oss, den är (eller bör vara) vår tjänare och inte vår förälder.

#5  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap feman
2010-07-20 15:55:13

Om man ska ha representativ eller direkt demokrati är ju ett intrikat problem.
Man kan naturligtvis tänka sig en expeditionsregering som regerar med opinionsundersökningar som bas.
Personligen tycker jag nog inte att det känns som ett önskvärt statsskick.
En riksdag stiftar de lagar som ska stödja vårt samhälle och inte vad tillfälliga opinionsundersökningar påstår sig mäta i enstaka sakfrågor.
Jag tycker att den lag som flyttade ansvarsfokus från de utnyttjade till dem som utnyttjar är en bra lag och jag har inte bytt partisympatier e dy för att få skylla prostitutionssakdorna på de utsatta.
Det är rent av en liberal lag som jämnar ut en frihet som förr var ojämlikt fördelad.

#6  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap targash
2010-07-20 16:06:25

Om staten inte ska uppfostra oss.
Varför har vi då förbjudit barnaga, infört föräldraledighet m.m?
Många lagar är menade att ändra vårt beteende.

feman
Det var en tämligen underlig definition av liberal du har.
Och hur var prostituerade ansvariga tidigare?
Ogenomtänkta ståndpunkter.

#7  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap Escapist
2010-07-20 16:30:44

Det är en stats uppgift att skydda oss från oss själva. Om 51% av folket vill konfiskera allas egendom, sparka ut invandrarna eller införa en officiell religion måste staten hindra dem, för att de trampar på våra friheter. Så att bara argumentera utifrån popularitet eller absolut demokrati fungerar inte.

En liberal ståndpunkt som fungerar bättre är motstånd mot rena morallagar. Alla lagar grundar sig förstås på moral, men de finns till för att hindra skador på person, frihet eller egendom. En lag som bara baseras på moral men inte hindrar sådana skador är förkastlig. Då kan jag hålla med om att staten glömt sin roll som tjänare åt folket, och istället låter kortsiktiga särintressen använda lagar för att påtvinga sin moral på alla.

Sedan kan ni ha kul med att diskutera om sexköpslagen faktiskt förhindrar skada på person och frihet eller om den bara är en moralisk pekpinne. Jag står över den diskussionen.

#8  Sv: feman (#5) Linus
2010-07-20 16:52:03

feman sa:
Om man ska ha representativ eller direkt demokrati är ju ett intrikat problem.
Man kan naturligtvis tänka sig en expeditionsregering som regerar med opinionsundersökningar som bas.
Personligen tycker jag nog inte att det känns som ett önskvärt statsskick.
En riksdag stiftar de lagar som ska stödja vårt samhälle och inte vad tillfälliga opinionsundersökningar påstår sig mäta i enstaka sakfrågor.

Om JK hade skrivit att sexköpslagen infördes mot majoritetens vilja för ett högre syfte (exv. "harm reduction"...), så hade jag förstått relevansen i ditt svar. Men JK skriver att lagen infördes med avsikten att "markera samhällets inställning". Oavsett vilken tillförlitlighet du själv tillmäter statistiska undersökningar så tror uppenbarligen JK att den undersökning som visade att ca. 70% av befolkningen var emot instiftandet av sexköpslagen var tillförlitlig och vederhäftig (se s. 123). Det samhälle vars inställning lagen avsåg att markera omfattar alltså, enligt underlag som JK menar är tillförlitligt, ca. 30% av befolkningen.
feman sa:
Jag tycker att den lag som flyttade ansvarsfokus från de utnyttjade till dem som utnyttjar är en bra lag och jag har inte bytt partisympatier e dy för att få skylla prostitutionssakdorna på de utsatta.
Det är rent av en liberal lag som jämnar ut en frihet som förr var ojämlikt fördelad.

Jag tror också att lagen har positiva bieffekter. Men är det rimligt att lagar instiftas i avsikt att markera en inställning som 70% av befolkningen inte delar?

#9  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap Linus
2010-07-20 16:57:43

Escapist sa:
Så att bara argumentera utifrån popularitet eller absolut demokrati fungerar inte.

Vem argumenterar utifrån popularitet? Det kan mycket väl finnas tillfällen då staten bör gå emot folkopinion. Men finns det inte en inneboende motsättning i att gå emot folkopinionen när avsikten är att markera samhällets inställning?

#10  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap Escapist
2010-07-20 18:20:13

Linus sa:
Men finns det inte en inneboende motsättning i att gå emot folkopinionen när avsikten är att markera samhällets inställning?

Det beror på syftet med lagen. I ett fritt, civiliserat samhälle måste staten gå emot opinionen om den verkar för att trampa på grundläggande friheter, t.ex. förbud mot religionskritik. Det kan också uppfattas moralistiskt och uppfostrande, antar jag.

#11  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap feman
2010-07-20 18:43:21

Det är mycket jag inte förstår av det liberala tänkandet, ungefär som Escapist skrev:
”Jag har fortfarande inte förstått postmodernism… inser att det finns mer där än så” http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… men så ”tämligen underlig” tycker jag inte min åsikt är att liberaler är positiva till att frihet fördelas lika. Men jag kan som sagt missta mig.

I frågan om riksdagens lagstiftande vill jag också säga att jag instämmer med Escapist i " Alla lagar grundar sig förstås på moral, men de finns till för att hindra skador på person, frihet eller egendom.” Tycker vi riksdagen gör fel får vi byta den; i detta fallet har den gjort rätt, tycker jag. Och Skarhed visar att en fortsatt inriktning i lagens anda (förslagen till åtgärder) kan förväntas göra lagområdet ännu bättre.
För att travestera targash i #6; jag tycker kritiken mot utredningen tyder på ”Ogenomtänkta ståndpunkter”.
Så behöver vi inte tala mer om den saken;/
Och targash, minns du reglementeringen?

#12  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap heffaklumpen
2010-07-20 22:20:06

Generellt kan man väl säga att man får de politiker och de förslag man förtjänar som väljare, men med partipolitik så som demokratin i sverige fungerar så är inte det längre hela sanningen.
Jag kan dock inte se varför politiker skulle ha någon skyldighet att vara moraliskt föredöme och gå emot en majoritet av befolkningen. Möjligen kan man hävda något sådant när det gäller att vara insatt i sakfrågor, men även där är det isf upp till politikerna att informera om de aspekter som saknas, inte att självsvåldigt sätta sig över sina väljare.

#13  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap Ephemeer
2010-07-21 00:23:15

Lagar som opinionsbildningsredskap kan fungera. Lag som kriminaliserar en handling som man försöker bilda opinion mot är bara förtryck däremot. Det är att använda våld för att att tvinga folk att anamma statens moral.

#14  Sv: Lagar som opinionsbildningsredskap kastrullist
2010-07-21 15:58:09


...avsåg att markera samhällets inställning att prostitution...


Dagens tistel går till den här typen av formuleringar som blandar ihop staten med samhället. Här handlar det om att lagstiftaren/riksdagen/staten markerar för folket/samhället att sexköp inte är okej.

Dagens ros går alla er i tråden som inte blandar ihop begreppen.

#15  Kanske ska säga lite om trådens ämne också ^^ kastrullist
2010-07-21 16:03:59

Visst kan det finnas problem, men det är inte alltid kategoriskt fel att gå emot majoriteten.

Särskilt irriterar jag mig på när politiker åberopar folkets vilja (när folket håller med dem...) i frågor där gemene man inte har någon som helst aning om konsekvenserna av ett beslut. Att ha folkomröstningar i t.ex. komplexa ekonomiska frågor är bara ett knep för politiker som är bättre på att manipulera folk än att diskutera med sakkunniga.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?