feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Ang. Killar och skolan


Gå till senaste inlägget#1  Ang. Killar och skolan Kall
2010-07-12 14:16:20

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

FeministTM sa:
Många män på både Feminetikdelen och jäif har skrivit om hur killar numera får sämre betyg i skolan, samtidigt som de mer eller mindre bestämt påstått att det handlar om ett ”missgynnande” av pojkarna från skolans sida, pga för mycket satsningar på tjejer, för många kvinnliga dagispersonal/lärare, att ”radikalfeminismen” styrt debatten i Sverige och påverkat politikerna att bara prioritera tjejer, att ”feminismen gått för långt” osv.
De borde läsa Kimmels rapport!

Först slår Kimmel tillbaka föreställningen att ”pojkkrisen” skulle vara en fråga om svenska feministers påverkan på svenska politiker. Han analyserar ”pojkkrisen” (som den ser ut i de länder där det INTE fortfarande mest är killar som får utbildning öht) i tre delar:
- Deltagande i undervisningen
- Betyg och resultat
- Beteenden

Är det någon (man) här på feminetik som påstått att "pojkkrisen" i skolan skulle vara en isolerad svensk företeelse?

FeministTM sa:
Sen argumenterar han emot de vanligaste förklaringsteorierna, som mer grundade i feministhat än verklighet. Kimmels slutsats är att det är stora hindret för pojkar i utbildningen är själva mansnormen, som pojkar markerar för varandra. ”Detta är den verkliga pojkkrisen: det inrotade, otidsenliga och potentiellt dödliga sambandet mellan manlighet och våld.”

Att manligt våld är ett större problem för män än för kvinnor är väl något som påpekas ganska ofta på JÄIF, men som då förringas och förlöjligas av en del feminister.

Men jag undrar, med tanke på utbildningens historia, när och var blev utbildning något "feminint", och hur gick det till?

#2  Sv: Ang. Killar och skolan targash
2010-07-12 15:44:08

Först diskriminering av pojkar i skolan är ett faktum och har visats i studier.
Killar började prestera sämre än tjejerna i matematik i PISA när frågorna blev textbaserade såvitt jag förstått det. Prov anpassas efter tjejer. Högskoleprovet ska göras om nu för att tjejer inte lika ofta som killar för högsta poäng.

Utbildning började bli feminint när majoriteten som ville bli lärare var kvinnor. Utbildningsnivån på lärare tror jag också gick ner då.
Vem har haft en lektor, doktor, någon examina utöver lärarutbildningen som lärare i dagens skola?

#3  #1 MartinK
2010-07-12 15:54:05


Men jag undrar, med tanke på utbildningens historia, när och var blev utbildning något "feminint", och hur gick det till?


Det är är ju bara den slentrianmässiga "analysen" som feminister stämplar allt med. Du letar förgäves om du är ute efter nån sorts logik i den utöver sexism..

#4  Sv: Ang. Killar och skolan Kaiser
2010-07-13 13:22:54

"Men jag undrar, med tanke på utbildningens historia, när och var blev utbildning något "feminint", och hur gick det till?"

Någon gång i historiens gryning var utbildning något som många eftersträvade men få fick ta del av. Med utbildning låg världen, bokstavligt talat, för dina fötter: Kungar stod i rad ivriga med sin börs för att få just Den Och Den Kände astronomen, matematikern, kemisten, filosofe, kompositören osv osv.

Utbildning var ett privilegium (för män, av män). I slutet av artonhundratalet öppnades universiteten upp för kvinnor (vilket somliga ansåg riskerade urholka utbildningarna eftersom kvinnor, som det ansågs då, var dumma i huvudet).

En elegant bieffekt av att också kvinnor tilläts studera var dels sjuksköteskeskolorna - vilket i slutänden påverkade folkhälsan till det bättre - och dels folkskolorna (folkskolereformen riskerade i början att stupa på den massiva bristen av lärare och ingen ville gå tilbaka till tiden när "folkets skolning" var kyrkans ansvarsområde).

Fler kvinnor än män utbildad sig till lärare, framför allt p ga uppfattningen att kvinnor, nu när det visat sig att de var minst lika intelligenta och intellektuella som män, var bättre lämpade att ägna sig åt utbildning (ett "vårdande" eller "omsorgsmässigt" yrke, s as).

Folkskolorna gav också flickor och unga kvinnor möjlighet till högre utbildning, vilket i slutänden visade sig positivt för samhället i stort (om vi bortser från de tillfällen när utbildningen steg de små liven åt huvudet och de antingen blev kvinnosakskvinnor eller än värre - egenföretagare).

Högre utbildning, alltså allt utöver de grundläggande behoven att läsa, skriva och räkna, var ända fram till början av 1960-talet fortfarande något som ansågs som en "lyx", inte minst för medelklass eller högre arbetarklass. Det var m ao få arbetarbarn som gick vidare till universitet. Det behövdes ingen högre kunskap om man ändå skulle arbeta inom industrin eller jordbruket. (Här tro jag f övr en grundorsak till svenskarnas faiblesse för studiecirklar finns; eftersom barnen till arbetarklass och lägre medelklass inte fått möjligheten till högre utbildning men önskade, som människor gör eftersom vi är en av de mest nyfikna arterna på jorden näst efter katter, att få bildning ... eller helt enkelt kunskap om hur man skriver en mening som inte er ut som den här ... Nå! Enter ABF, och alla SSU-cirklar, oh TBV, och alla postorderutbildningar; jag är säker på att nästan varje släkt i Sverige någonstans i annalerna har en släkting som blev civilingenjör per post).

Det som hade varit en sorts krönande krona för Män - ty skolan gjorde män av pojkar på sätt som inget annat samhällsfenomen gjorde, inte minst därför att alla lärde sig latin -, blev en krönande krona för människor, oavsett kön.

Vilket sänkte statusen på utbildning. Inte nog med att också bondrängars barn kunde lära sig läsa (och därmed öppnas upp för "skadliga influenser", som t ex Karl Marx eller tidningsannonser om "Flytta till Nordamerika") och skriva - de kunde t om nå ända fram till universiteten. Vilka hade varit en tummelplats för högre ståndsfolk sen urminnes tider.

Status. Det genomgående viktigaste inom myten om vad som definierar en Riktig Man. Hög utbildning hade garanterat dig en position i samhället, ohotad av "pöbel". Denna position var u inte lika mycket värd när kollegan på Kammarkollegiet faktiskt mycket väl kunde vara son till en statare.

Så påbörjas vridningen bort från intellektet som statusmarkör, till främst fysisk styrka och "hälsa". 1700-talet, intellektektets storhetstid för manlighet, blev istället föraktat och "feminiserat" - inte därför att 1700-talets män hade haft kvinnliga lärare (det hade de inte), utan för att 1900-talets män förvandlade intellekt till något "kvinnligt", i betydelsen "mindre värt". Hur?

Genom att markera sitt avstånd och förakt för "utbildning" särskiljde man sig från det som hotade den där abstrakta och sällan tydliga känslan av samhörighet, män emellan. Genom att börja se på utbildning som något för "de svagare" - pluggisarna med glasögon, töntarna utan vänner, bögarna - kunde man förstärka bilden (myten) av att Styrka var vad som definierade Mannen.

Intressant i sammanhanget är detta främst drabbade humaniora och "mjuka vetenskaper", men statusen på högre utbildning behölls och förstärktes iom naturvetenskaper och "hårda vetenskaper". En poet är en sillmjölke, en ingenjör arbetar "med händerna". Alltså - riktiga män är fysiska. Och för att bygga en bro behövs inget hum om hexameter (dikter till broar, som Cranes "the Brooklyn Bridge", är något homosexuella får ägna sig åt, vi andra läser ritningar).

Kort sagt: Det är inte feminismens fel att pojkar hatar plugget. Det är folkskolans fel.

Ska vi lägga ned den?

#5  Kaiser MartinK
2010-07-13 13:36:58

Ja ...eller så är det precis tvärtom.

#6  Kaiser Kall
2010-07-13 14:13:38

Tack för din mycket utförliga redogörelse.
Men jag undrar om du inte hoppar lite väl mycket i kronologisk ordning för att det ska hänga ihop?

Kvinnors fulla tillträde till högre utbildning är väl bara ungefär hälften så gammal som den kvinnliga rösträtten. hur kommer det sig då att utbildningen redan feminiserats i retoriken, medan det "sena" införandet av kvinnlig rösträtt fortfarande är ett vanligt argument för kvinnans perpetuerade underordning?

Kaiser sa:
Genom att markera sitt avstånd och förakt för "utbildning" särskiljde man sig från det som hotade den där abstrakta och sällan tydliga känslan av samhörighet, män emellan. Genom att börja se på utbildning som något för "de svagare" - pluggisarna med glasögon, töntarna utan vänner, bögarna - kunde man förstärka bilden (myten) av att Styrka var vad som definierade Mannen.

Intressant i sammanhanget är detta främst drabbade humaniora och "mjuka vetenskaper", men statusen på högre utbildning behölls och förstärktes iom naturvetenskaper och "hårda vetenskaper".

Ja, intressant.
Kvinnor håller sig mer i mitten medan män är överrepresenterade bland både över- och under-presterande, liksom i övriga livet. Varför?

#7  Sv: Ang. Killar och skolan Kall
2010-07-13 14:24:34

Så påbörjas vridningen bort från intellektet som statusmarkör, till främst fysisk styrka och "hälsa"

Hur har den här vridningen av statusmarkörer drivits på, eller vilka är det som drivit på den?

Är det männen som omvandlat intellekt och utbildning till något kvinnligt att ta avstånd ifrån? Eller är det kvinnorna som finner attraktion i något som de själva inte är?

Huvudanledningen till att vi idag har 2/3 kvinnor på eftergymnasial utbildning beror inte på att det är färre män, numerärt sett, som studerar vidare.

#8  Sv: Ang. Killar och skolan kastrullist
2010-07-13 15:57:33

targash sa:

Högskoleprovet ska göras om nu för att tjejer inte lika ofta som killar för högsta poäng.


Jag trodde högskoleprovet skulle göras mer analytiskt/tekniskt, vilket snarare borde gynna killar om något. Har du någon källa på att det ska göras kvinnovänligare?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hogskoleprov…

Det var ju inte så länge sedan man gick på gymnasiet och bland oss pluggade tjejerna helt enkelt mer. Vår engelskalärare råkade demonstrera det med all tydlighet genom att dela upp oss i tjejer mot killar under glosförhör i hopp om lite tävlingsanda. Tjejerna vann jämt, mest pga att killarna valde att verkligen markera att de inte ens försökte. Hellre det än att försöka och ses som förlorare. Sen hade de mage att bli buttra när de fick ett lägre betyg än tjejer som egentligen pratade sämre engelska... :D

Så att tjejer har bättre betyg förvånar mig inte det minsta.

#9  Aha! kastrullist
2010-07-13 16:00:50

Om killar drar sig undan från allt som tjejer gör, eller kanske mer _mot_ allt som tjejer _inte_ gör i syfte att verka manliga så måste lösningen på mäns våld mot kvinnor vara att kvinnorna börjar slå varandra istället. Då blir det bögigt att slå kvinnor.

Får jag Nobels fredspris nu?

#10  #8 kastrullist MartinK
2010-07-13 16:20:54


Vår engelskalärare råkade demonstrera det med all tydlighet genom att dela upp oss i tjejer mot killar under glosförhör i hopp om lite tävlingsanda. Tjejerna vann jämt, mest pga att killarna valde att verkligen markera att de inte ens försökte. Hellre det än att försöka och ses som förlorare. Sen hade de mage att bli buttra när de fick ett lägre betyg än tjejer som egentligen pratade sämre engelska... :D


Man kan ju fundera över vad det är som egentligen betygsätts om man premierar att vara duktig på glosförhör framför att vara duktig på att prata engelska.

#11  Sv: Ang. Killar och skolan undrande
2010-07-13 16:23:26

Jag hade ju visserligen lovat att sluta skriva på det här forumet, men just den här debatten visar med all önskvärd tydlighet hur kreationistisk den feministiska synen på över- och underordning och förövare/offer är.

När kvinnor får lägre lön, då är det för att kvinnor är diskriminerade. När pojkar får lägre betyg, då är det för att pojkar inte anstränger sig tillräckligt. Sådant som det här, http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…
Det är totalt irrelevant.

#12  Sv: Ang. Killar och skolan Kall
2010-07-13 16:27:49

kastrullist sa:
Jag trodde högskoleprovet skulle göras mer analytiskt/tekniskt, vilket snarare borde gynna killar om något. Har du någon källa på att det ska göras kvinnovänligare?

Nja, under hela 80- och 90-talet klagades det varje år på att provet var för analytiskt och därmed premierade manligt tänkande, eftersom killar fick bättre resultat trots tjejers högre betyg...
Och provet har justerats därefter.
Kan tänka mig att det är den pendeln som börjar vända tillbaka lite nu.
DN sa:
Tonvikten på ordkunskap och läsförståelse gör också att blivande samhällsvetare och humanister gynnas, medan tekniker och naturvetare missgynnas.

#13  #10 MartinK kastrullist
2010-07-13 16:44:21

Nja, det som premierades var ju resultat på hela kursen, inklusive glosförhör, prov, texter om lästa böcker, osv. Killarna det här gällde tenderade att bara bättre på oförberedda prov, men så fort vi visste vad det gällde (dvs nästan jämt) så pluggade tjejerna mer och fick bättre resultat. Det gällde även muntliga prov där tjejerna helt enkelt förberedde sig medan killarna stoltserade med att inte behöva förbereda sig.

Just den läraren gav tämligen rättvisa betyg givet att många killar helt enkelt inte utnyttjade sin potential. Hon gav t.ex. kalla handen åt tjejer som försökte gråta sig till ett högre betygssnäpp, vilket inte alla lärare gjorde...

[Min teori]
Dessa killar skärpte sig med åren utnyttjade sin potential för att göra bra ifrån sig på högskoleprovet. Tjejerna som var på samma nivå hade redan bra betyg och behövde inte göra provet, vilket snedfördelade högskoleprovsresultaten till killarnas fördel.
[/Min teori]

#14  #11 undrande MartinK
2010-07-13 16:52:56


Jag hade ju visserligen lovat att sluta skriva på det här forumet, men just den här debatten visar med all önskvärd tydlighet hur kreationistisk den feministiska synen på över- och underordning och förövare/offer är.


Ja, det är lite ironiskt att många feminister är de som hårdast dömer efter kön.

#15  Sv: Ang. Killar och skolan undrande
2010-07-13 17:00:30

MartinK sa:Ja, det är lite ironiskt att många feminister är de som hårdast dömer efter kön.

 

Det är väl isåfall mer intressant att orsaken redan är fastslagen innan frågan har undersökts.

#16  kastrullist #13 Kall
2010-07-13 17:04:08

Nja, det som premierades var ju resultat på hela kursen

Ja, men resultatet på oförberedda prov säger väl ändå en hel del om hur personen har tillgodogjort sig undervisningen eller ämnet istf att bara ha tenta-pluggat, s a s.

#17  #15 undrande MartinK
2010-07-13 17:06:03


Det är väl isåfall mer intressant att orsaken redan är fastslagen innan frågan har undersökts.


Det är det som är en sk "feministisk analys" antar jag..

#18  Kall #16 kastrullist
2010-07-13 17:30:41

Tycker jag med, men klassen var enigt emot oförberedda prov. Killarna må ha presterat bättre relativt, men alla var nog sämre på oförberedda prov i absoluta termer. Eller åtminstone upplevde vi oss som sämre.

Btw, menar naturligtvis inte att alla killar egentligen var bättre än tjejerna. Men det fanns en klick killar som inte fick betyg motsvarande sin kunskapsnivå då de inte visade upp den nivån då det räknades.

#19  Sv: Ang. Killar och skolan undrande
2010-07-13 18:03:43

MartinK sa:Det är det som är en sk "feministisk analys" antar jag..Jag undrar vad som skulle hända om vi började använda samma diskussion i parallelldiskusionen om kvinnolöner. 'Vad är det i kvinnligheten som gör att kvinnan föraktar traditionellt manliga värden, såsom att arbeta hårt och att vara huvudsaklig försörjare?'.

#20  Kastrullist RasmusS
2010-07-13 18:51:09

Jag hade nog tyckt att den där läraren var idiot och protesterat med killarna. I högstadiet hade vi en lärarinna som skulle göra tävlingar av allt och med min tur fick jag givetvis henne i både tyska, franska, engelska och svenska. Vilken sagolik tur va? ;)
Hur som helst, hennes tävlande och hennes "pedagogik" att ställa tjejer mot killar genom diverse tävlingar fick nästan samma resultat som i din klass. Vi deltog förvisso men nästan samtliga killar kände sig allt annat än motiverade och deltagande blev därför halvhjärtat. Hon sågs av oss killar som en gestapo-officer. Betygen? Ja, dom var skit rent ut sagt. I alla andra ämnen var dom på topp (förutom gymnastik som jag hatade som också var et evigt j**la tävlande). Det lustiga var att i gymnasiet, med nya språklärare, steg både motivationen och med den även mina betyg.

Min generella erfarenhet av kvinnliga lärare är att de talar till killar som "samhället" generellt talar till män, som mammor talar till sina söner, som kvinnor talar till sina män osv. Killars problem bemöts ofta med "skärp dig" eller "men lös det då och sluta gnäll", att man bollar tillbaka problembördan till killen som egentligen behöver hjälp. Bland annat på så sätt tror jag killar pressas till att "stå på egna ben", gå sina egna vägar, bli rebellen osv. Nu snackar jag om när killarna kommer upp i högstadiet.

Innan dess behandlas dom i stället nästan som spädbarn. I stället för att förvänta siga att Kalle städar sitt rum så gör någon förälder det medan Anna förväntas städa sitt rum. Det är orättvist mot både pojkar och flickor och det kanske inte är så konstigt att flickor "mognar" tidigare än pojkar. De förväntas ju mogna tidigare och ta mer ansvar. I alla fall om man med "mognar" menar att anpassa sig efter samhällets och familjens sociala samspel.

#21  RasmusS Kall
2010-07-13 18:59:13

Ang att lärare talar olika till opjkar och flickor, och att de anses "mogna" olika fort. I tråden som undrande länkar ovan så hittade jag min gamla kommentar om att betyg kan/ska förhandlas och motiveras
Kalle sa:
Men lärarna ska ju presentera och motivera betygen för varje enskild elev, och då har ju eleven möjlighet att argumentera för sin sak. Väl motiverad argumentation kan resultera i en höjning.

*konspiratorisk hint*, och vilka är det som tränas redan från späd ålder att verbalt argumentera och motivera för sin sak? ;-)

#22  till kastrullist fredriktomte
2010-07-13 19:10:51

Jag håller med om din teori i stort. Inte som ensam förklaring alltså (jag tror att det i vart fall förekommer indirekt könsdiskriminering i betygsättningen, eventuellt även direkt könsdriskriminering), men som en viktig delförklaring.

#23  RasmusS targash
2010-07-13 20:11:49

Just tävling och individuellt arbete har visat sig vara bra metoder för att höja killars delaktighet. Men det gäller då tävlan inom gruppen inte killar mot tjejer. Får läsa "The war against boys" av Christina Hoff Sommers. Hon pratar en del om försök i Storbrittanien när det gäller att motivera unga killar att plugga. Vad jag kommer ihåg så fick de killarna tom att skriva poesi. Och detta var då unga killar på glid.

#24  Sv: Ang. Killar och skolan targash
2010-07-13 20:13:47

Kan säga att jag inte prestera mitt bästa i skolan. Såg ingen poäng med det egentligen. Lärarna hade ingen motiverande effekt på mig. Inte på brorsan heller. Gick ut med VG i snitt och pluggade mest när jag var på dass och skrev matte när jag kolla på tv.
Alltid presterat mycket bättre på nationella prov än de vanliga proven.

#25  Sv: Ang. Killar och skolan heffaklumpen
2010-07-13 21:00:27

Min erfarenhet av grundskolan och gymnasiet var att killarna ofta motiverades av lärandet och tjejerna av resultaten på proven. Jag minns att många killar var väldigt frustrerade över att proven kraftigt premierade utantill-inlärning framför förståelse. Vad som är mest moget är mer en fråga om hur man definierar mognad och en definition som bara ser mognad som att göra som läraren säger kommer under överskådlig framtid att premiera tjejer.
Om man vill motivera killarna att plugga så är väl det sämst man kan göra att tvinga dem att tävla mot tjejerna, då förlorar de ju oavsett.

#26  #4 Kaiser ByggareBob
2010-07-13 22:21:00

Nå! Enter ABF, och alla SSU-cirklar, oh TBV, och alla postorderutbildningar; jag är säker på att nästan varje släkt i Sverige någonstans i annalerna har en släkting som blev civilingenjör per post).

För att vi ska vara helt historiskt korrekta så har man aldrig kunnat bli civilingenjör genom brevkurser. Däremot så kunde man bli s.k. "25-öresingenjör", vilket motsvarar gymnasieingenjör. En numera pensionerad 25-öresingenjör via post har även jag i min släkt.

#27  heffaklumpen targash
2010-07-13 22:59:40

Kan nog stämma. Hur många tjejer/kvinnor läser historia, fysisk osv på fritiden jämfört med män?
I min erfarenhet har tjejer mest läst skönlitteratur samt enstaka biografier då om offer för övergrepp eller kvinnliga "hjältar".
Personligen läser jag allt. Många killar jag känner har något lärande vid sidan om jobbet. Inte träffat särskilt många tjejer som gjort liknande.

Killar pluggar när det är kul och de ser en vits med det tjejer pluggar för att de anser att de måste. Är väl därför de känner sig så stressade över betyg osv. Vara tillags.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?