feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feminister om "feminister"?


Gå till senaste inlägget#1  Feminister om "feminister"? Kall
2009-12-02 16:09:26

Det kan hända att titeln på tråden är sällsynt olyckligt vald, jag ber om ursäkt för det isåfall.

Men det finns ju många inriktningar eller åsikter kring feminism, men i stora drag så går det väl en skiljelinje mellan de som anser att feminism handlar om att motverka kvinnorförtryck och jobba för kvinnors rättigheter, och de som anser att det handlar om jämtälldhet och allas lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter?

Nu undrar jag vad ni som har den förstnämnda åsikten, anser om den andra gruppen? och vice versa. Det skulle vara intressant om det är någon som vill säga något om detta?
Ser ni "de andra" som en tillgång som det är bättre att i alla fall ha med sig i stora drag än ha emot sig? Eller ser ni det tvärtom som att de är än värre än de som öppet är emot för att de urvattnar och förvanskar budskapet eller kampen, eller nåt?

#2  Sv: Feminister om "feminister"? Blindalina
2009-12-02 17:25:59

man kan tycka bade och (som individer) och anda jobba tillsammans.. saker är komplext. man kan ocksa alternera mellan vad man ska fokusera pa mest for tillfallet.

#3  Sv: Feminister om "feminister"? Blindalina
2009-12-02 17:34:33

och sen stammer det ju inte riktigt som du skriver att det ar antingen eller, de flesta feminister som _foluserar_ mest pa kvinnors rattighet är aven jamlikhetsstravare, men tycker att "feminism" ska fokusera pa kvinnor, och termen "jamlikhet" pa alla, medan andra feminister (jag tillhor dem) tycker "feminism" även handlar om mans rattigheter eftersom vi tycker det far plats och ar viktigt och ingar i "genusproblematik" och tankar- sen finns det de som tycker "genus" eller kanske "queer" är mest intressant att prata om, där man ocksa utgar bade fran "man" och "kvinnor" och aven "hbt" etc, forsoker dekonstruera i tanken, och det är även rätt många "feminister som vill fokysera i huvudsak pa kvinnor" som anvander sig mkt av genusteori och queer. genusteori är analysen av hur vi "könar" varann, människor, en kritisk analys so m ofta tar upp mansroller med emfas.
sen finns det de (de flesta) som vaxlar mellan allt detta.

#4  Sv: Feminister om "feminister"? najs
2009-12-03 11:53:41

Germaine Greer beskrev jämställdhet som ”En dålig ersättning för frigörelse.”. Jag tycker att ”feminism” ska få fortsätta vara vad det alltid varit, dvs en kamp för KVINNORS mänskliga rättigheter.

Därför blir jag besviken på dom som försöker göra feminism och jämställdhet synonymt.

Samtidigt håller jag förstås helt med Blindalinas beskrivning #3 att alla feminister kämpar för jämställdhet eftersom slutmålet för feminister är att kvinnor och män ska ha lika makt och rättigheter; att inget kön ska förtryckas, att kön öht inte ska vara viktigt. Jämställdhetsarbete är ingen motsats till feminism. Det jag inte gillar är när en del vill göra om kvinnokampen till nån allmänmänsklig kamp – för så länge könsmaktssystemet består innebär det att mannen är norm, och då kommer kvinnors behov att fortsätta osynliggöras. Därför behövs just feminism.

Jag tycker mao att både feminism och jämställdhetskamp behövs, men de ska inte blandas ihop.

#5  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-03 12:04:21

#4
instämmer med najs

#6  Sv: Feminister om "feminister"? fredriktomte
2009-12-03 12:10:58

Jag tycker att det beror helt på om de som jobbar för kvinnors rättigheter inskränker sig till att motarbeta ojämställdhet som drabbar kvinnor eller om de även utsträcker sig till att verka för att bevara ojämställdhet som gagnar kvinnor (dvs drabbar män) eller verka för att skapa ojämställdhet till kvinnors fördel. Rör det sig om det senare utgör de en del av problemet snarare än lösningen.

#7  Sv: Feminister om "feminister"? Bakfot
2009-12-03 12:22:23

Instämmer med #6. Dessutom tycker jag att det är ganska mycket osynliggörande i fråga om mäns situation. Ett sådant osynliggörande är inte förenligt med en jämställdhetssträvan.

#8  Sv: Feminister om "feminister"? najs
2009-12-03 13:25:17

Jag har aldrig träffat några feminister som gör som fredriktomte skriver, tvärtom har jag alltid uppfattat sånt som anti-feministiskt förtal av feminismen.

Så det skulle vara intressant att få veta om fredriktomte (eller Bakfot) har några exempel på feminister som ”verkar för att skapa ojämställdhet till kvinnors fördel”?

#9  najs Gullegubben
2009-12-03 13:58:57

Anser du att någon grupp av kvinnor någon gång och på något område är överordnade män?

#10  till najs fredriktomte
2009-12-03 14:03:30

Några autentiska exempel på vad jag syftar på då:

1. Verka för att skapa ojämställdhet till förmån för kvinnor: Föreslå att staten ska utge bidrag till kvinnor för inköp av bindor, tamponger och annat associerat med menstruationen i syfte att kompensera kvinnor för dessa könsspecifika kostnadner utan att samtidigt föreslå motsvarande bidrag till män för de högre matkostnader de har (män måste äta mer för att bibehålla sin hälsa).

2. Bevara ojämställdhet som gagnar kvinnor: Argumentera för bevarande barnbidragsregler (dvs att barnbidraget går till kvinnan) eftersom det vore för "krångligt" att ändra på regelverket.

3. Motverka jämställdhet för män: Argumentera mot möjligheten att pojkars sämre skolbetyg åtminstone delvis är ett resultat av direkt eller indirekt könsdiskriminering.

Exempel på (namnkunnig) feminist som jag uppfattar mer som en kvinnolobbyister än en jämställdhetsförespråkare: Gudrun Schyman.

#11  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-03 16:09:38

I en värld där makt, ekonomi och politisk ledning i högsta grad handlar om männens egendom får Fredriktomtes argumentering håren att krulla sig på iaf min rygg.
Dock är jag glad att han nämner sig feminist, så jag utan att tveka kan anta att instämmer i att männen som grupp i dagens samhälle får fördelar just för att de är män.

Löneskillnaden är säkert inte mindre än 50 000:-/år i runda slängar, som vi kan käka för tex ; om man vill snacka på den nivån.
Att många typer av sådana här rättviseresonemang flyter ut i antifeminism och kvinnorädsla (kolla andra trådar här) kunde vi säkert också prata om lättare just i den gemensamma kunskapen om samhällets könsmaktsordning.

Svaret på trådfrågan måste bli:
Hellre en ’Petra Östergren’ än en ’Pär Ström’ – om man säger så.

#12  #8 Bakfot
2009-12-03 18:02:34

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11046/a/113549

#13  Sv: Feminister om "feminister"? najs
2009-12-03 21:44:50

Tack för den länken, Bakfot!

Jag gick vidare till bakgrunden till beslutet. Handlingplanen visar hur extremt anti-feministiskt fredriktomtes resonemang #10 är. Han sprider myter som helt saknar belägg i ekonomin. Ekonomisk ”ojämställdhet till förmån för kvinnor” vet jag öht inte hur en skulle kunna uppnå i ett patriarkat – om så alla kvinnor skulle kräva allas mensskydd för livet betalda, lär en inte komma ens i närheten av samhällets särskilda kostnader för MÄN.

Enligt handlingsplanen beräknade Socialstyrelsen 2006 att de samhälleliga kostnaderna bara för mäns sexualiserade våld mot kvinnor uppgår till mellan 3,4 och nästan 4 MILJARDER kronor – VARJE ÅR! Tacka fan för att staten vill lägga pengar på att försöka bli av med DEN utgiften!

#14  najs targash
2009-12-03 22:01:26

sexism i ett nötskal

#15  Sv: Feminister om "feminister"? heffaklumpen
2009-12-03 22:12:56

Jag har väldigt svårt att se hur det kan vara något annat än anti-jämställdhet att verka för ännu mer könande av svensk lag.

När man ägnar sig åt att försöka skapa fler specialregler/lagar för enbart det ena könet så är det per definition MOT jämställdhet.

Vad det gäller löneskillnader så har det redan klarlagts att lika lön för lika arbete gäller, i statistisk mening, på svensk arbetsmarknad, vilket gör att dylika osakliga påståenden om löneskillnader är direkt sexism och även det anti-jämställdhet.

Jag noterar också mörkandet av kostnaderna för kvinnors våld mot män.

#16  Sv: Feminister om "feminister"? undrande
2009-12-03 22:23:16

heffaklumpen för att inte prata om kostnaden för mäns våld mot män. Fast jag börjar mer och mer fundera på varför jag egenlitgen skriver här. Det känns som att inga andra än de redan troende lyssnar.

#17  till feman fredriktomte
2009-12-03 23:16:48

Om man vill minska inkomstgapet mellan kvinnor och män kan man säga det.

Argumenterar man för att kvinnor förtjänar ekonomisk kompensation för kostnader kvinnor har till följd av *den kvinnliga anatomin* är det, ur en jämställdhetssynvinkel, inkonsekvent att inte samtidigt argumentera för att män förtjänar ekonomisk kompensation för de kostnader män har till följd av den manliga anatomin.

Kvinnor kommer ju inte att sluta ha mens bara för att inkomstgapet försvinner.

PS: Jag antar att du syftar på bruttolöneskillnaden mellan kvinnor och män. Nettoinkomstskillnaden är förstås mycket mindre eftersom en stor del går åt till skatt (där höginkomsttagare dessutom betalar mer procentuellt) medan en del kommer tillbaka i form av bidrag, subventioneringar och välfärdstjänster (där låginkomsttagare dessutom får mer bidrag och subventioneringar).

Man ska inte förminska lönegapet, men man bör inte heller överdriva de praktiska konsekvenserna.

#18  till najs fredriktomte
2009-12-03 23:36:22

Vad har mäns våld mot kvinnor att göra med att kvinnor skulle kompenseras ekonomiskt för kostnader de har pga menstruation?

Vill man att alla kvinnor ska kompenseras för att vissa kvinnor utsätts för våld och att alla män, även de som inte slår, ska stå för kompensationen kan man ju säga det.

Dock är jag nog benägen att tycka att den typen av förslag hamnar i kategorin populistisk kvinnolobyism snarare än jämställdhetssträvan (kollektiv bestraffning liksom kollektivt offerskap har jag svårt att få ihop med jämställdhet/jämlikhet överhuvudtaget). Jämförelsevis, vad hade du tyckt om någon argumenterat likadant fast bytt ut män mot "invandrare"?

Däremot har jag ingenting principiellt emot att man satsar specifika resurser på att motverka ett problem som drabbar ett visst kön mer än det andra, t.ex. partnerrelaterad misshandel eller sexuella övergrepp. Men som det ser ut idag uppfattar jag det samtidigt som att det finns ett stort mått av könsrollskonservativt tänk bakom synen på våldsoffer. Alltjämt uppfattas det som värre om en kvinna blir utsatt för (samma mängd) våld som en man. Kvinnor och barn, du vet.

#19  Sv: Feminister om "feminister"? Ephemeer
2009-12-04 08:51:47

Jag noterar dystert att det inte ens går att läsa 20 inlägg i en tråd om olika inriktningar på feminism innan de första inom-feministiska anklagelserna om anti-feminism.

#20  Sv: Feminister om "feminister"? najs
2009-12-04 10:05:15

Jag noterar dystert att det inte ens går att läsa 20 inlägg i en tråd om olika inriktningar på feminism utan att ett antal manliga "feminister" driver samma anti-feminism som jäif-are.

#21  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-04 12:01:14

Men najs, det är väl ändå inte helt fel att en och annan man upptäcker att män är en grupp som är gynnad av den nuvarande samhällsstrukturen just pga sitt kön och att han säger att så ser verkligheten ut.

Verkligheten blir väl inte värre om fler män upptäcker att ’mannen är normen’?

Jag är glad för att fredriktomte säger sig vilja sprida kunskap feminism bland andra män och kvinnor; även om jag ställer mig undrande många gånger till argumenten han framför.
Hans ställningstagande här på jäif för att män är överordnade kvinnor är ju ändå positiv.

Att ha en medveten antifeministisk uppfattning och ändå registrerar sig som feminist här är ju verkligen att ’avslöja’ att manlighetens form lånar sig till mycket.
Något för jäif:are att hålla vakt mot snarare än ett feministproblem.

Eller är jag alldeles fel ute om vad Kall's andra grupp betyder?

#22  Sv: Feminister om "feminister"? najs
2009-12-04 12:38:55

feman:

Intressanta frågor, jag märker att jag tänkt helt annorlunda än du, tack för att du får mig att se nya infallsvinklar.
Du ser, om jag förstår dig rätt, fredriktomte i Kalls andra grupp i trådstarten? Det har inte jag gjort. Men kanske hör han hemma där – om den gruppen är väldigt ”vid”. Men isf blir mitt förhållningssätt till den gruppen mer komplext.

Sen funderar jag på det sista du skriver. Flera jäif-are brukar berömma just fredriktomte, Ephemeer och Escapist för att de har samma åsikter som jäif-arna – men jag har aldrig hört nån jäif-are be dom att därför gå över till jäif-gemenskapen istället. (Snarare tror jag jäif-are kan tycka som Bakfot skrev i en annan tråd, att det är kul att ”jävlas lite” med feminister.)

Men du skriver om ”medveten antifeministisk uppfattning”, och där ser vi det väl också olika. Jag tror inte att de män bland Feminetister som driver anti-feministiska åsikter har en ”medveten antifeministisk uppfattning”, tvärtom tror jag brist på självinsikt är ett utmärkande drag. Tyvärr. Så där skulle en annan attityd från jäif-are kanske vara nåt konstruktivt...

#23  Sv: Feminister om "feminister"? undrande
2009-12-04 13:40:17

najs. Ska vi tolka ditt orerande och din orgie i fina ord, som att vad du egentligen vill uttrycka är att så länge mannen inte accepterar teorin om kvinnans totala underordning, så kan han aldrig kalla sig feminist. Och en man som ser områden där män missgynnas, han är bara antifeministisk.

Jag frågar, är då det svenska sjukvårdssystemet i sig anti-feministiskt, eftersom kvinnor lever i genomsnitt 5 år längre än vad män gör.

#24  Sv: Feminister om "feminister"? najs
2009-12-04 14:33:55

undrande:

Nej, varför skulle du det? JAG har aldrig skrivit om nåt sånt konstigt begrepp som ”kvinnans totala underordning” – vad är det för nåt? När det gäller män har jag i många trådar skrivit om att jag tycker att könsmaktsordningen även slår mot pojkar och män (vilket iofs är nåt annat än strukturell underordning).

En fråga tillbaka:
Hur ser du (och andra jäif-are) på att män med samma åsikter som du är registrerade som "Feminetister" istället för jäif-are?

#25  #24 najs MartinK
2009-12-04 15:04:40


Hur ser du (och andra jäif-are) på att män med samma åsikter som du är registrerade som "Feminetister" istället för jäif-are?


Nu tycker åtminstånde inte jag att de har "samma" åsikter som JÄIF:are. Däremot kan jag hålla med om att jag har mer gemensam med dem än med dig och Fumikofem, t.ex.
Det finns också en hel del kvinnor registrerade som feminister som ligger minst lika nära åsiksmässigt (eller fanns åtminstånde, senaste tiden känns det som att det har ändrats).

Som svar på frågan så har jag ingen speciell syn på dem, jag tycker de är lite missledda (naturligtvis :-) men kan förstå att de kallar sig feminister eftersom de har feministiska åsikter.

Kanske är det en skillnad att JÄIF inte är en tillhörighet på samma sätt som feminism är, JÄIF har ingen gemensam agenda eller ideologi, det enda som förenar oss är att vi inte är feminister..

#26  Sv: Feminister om "feminister"? Bakfot
2009-12-04 15:41:11

MartinK sa:
Kanske är det en skillnad att JÄIF inte är en tillhörighet på samma sätt som feminism är, JÄIF har ingen gemensam agenda eller ideologi, det enda som förenar oss är att vi inte är feminister.

Jag skulle vilja modifiera ovanstående till att det som förenar oss är att vi inte _kallar_ oss feminister. Jag tycker nog att det är vi som _är_ feministerna här :-)

#27  till feman fredriktomte
2009-12-04 15:55:49

feman sa:
Att ha en medveten antifeministisk uppfattning och ändå registrerar sig som feminist här är ju verkligen att ’avslöja’ att manlighetens form lånar sig till mycket.
Något för jäif:are att hålla vakt mot snarare än ett feministproblem.


Är det mig det här syftar på? Om ja, på vilket sätt har jag en antifeministisk uppfattning?

Annars tycker jag inte att det skulle skada om du vore lite tydligare med vad du egentligen menar när du skriver om mig.

#28  till najs fredriktomte
2009-12-04 15:59:34

najs sa:
Du ser, om jag förstår dig rätt, fredriktomte i Kalls andra grupp i trådstarten? Det har inte jag gjort. Men kanske hör han hemma där – om den gruppen är väldigt ”vid”. Men isf blir mitt förhållningssätt till den gruppen mer komplext.


Vilken kategori tycker du egentligen att jag hör till och varför?

najs sa:
Jag tror inte att de män bland Feminetister som driver anti-feministiska åsikter har en ”medveten antifeministisk uppfattning”, tvärtom tror jag brist på självinsikt är ett utmärkande drag.


Vad gullig du är.

#29  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-04 17:02:59

#22
Jo – jag tolkade jäif:aren Kall’s fråga så att han grupperade feminister i två ’falanger’ och undrade om man (sic) inom dem känner de ’andra’ som motståndare.
Det gör inte jag.
Väljer man beteckningen feminist antar jag, i positiv anda, att man också vill sträva mot steg 2 i minidefinitionen av feminism: ”…att detta förhållande bör ändras.” Alltså att man väger sitt förslag mot effekten det har på det första ledet i beskrivningen av kvinnors verklighet.
I ’jämställdhetsgruppen’ tror jag att en och annan kan snubbla på sin manlighet och missa målet med den kvinnliga frigörelsen men att vi är på väg åt samma håll.

De som feministregistrerar sig för att ”jävlas lite” med feminister får man väl lämna åt sin hunger, efter vad den nu beror på, så länge detta forum är så öppet.

fredriktomte,
Jag är nog lite oklar över vad du menar med din feminism på Medlem http://www.feminetik.se/medlem.php?show_mem=25 men ser dig inte som någon kvinnosakens vedersakare.

#30  till feman fredriktomte
2009-12-04 17:22:18

feman sa:
Jag är nog lite oklar över vad du menar med din feminism på Medlem [länk] men ser dig inte som någon kvinnosakens vedersakare.


Betyder det här att ditt svar är att det inte var mig du syftade på när du skrev "Att ha en medveten antifeministisk uppfattning och ändå registrerar sig som feminist här är ju verkligen att ’avslöja’ att manlighetens form lånar sig till mycket.
Något för jäif:are att hålla vakt mot snarare än ett feministproblem."?

Citatet från min presentationssida är ironi. Vilken typ av feminist jag är framgår av presentationen (Socialistisk/liberal sexpositiv likhetsfeminist).

#31  Sv: Feminister om "feminister"? heffaklumpen
2009-12-04 18:10:43

Återigen kan jag bara upprepa att de bästa antifeministerna är feministerna själva. Det finns ingen jäif:are som kan orsaka feminismen så mycket skada som en del feminister gör bara genom sin intolerans.

#32  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-05 19:53:43

fredriktomte:
Det du skriver har jag inte tolkat som att du är 'ute efter' att stärka patriarkatet eller att du driver en dold antifeministisk inställning.
Jag ber om ursäkt om det jag skrivit kan tolkas som ett angrepp på din ärlighet i synen på samhällets genusstruktur.

heffaklumpen:
Din omsorg om feminism är rörande; hur man kan åstadkomma en skada på något du annars påstår vara en, i bästa fall, obestyrkt teori genom att ifrågasätta någons ev. rätta uppfattning om denna vanföreställning bör du förklara.

#33  feman heffaklumpen
2009-12-05 20:05:27

Svaret är ganska enkelt om man tar av sig skygglapparna. Det är helt enkelt inte din feminism jag har omsorg om, utan den sorten som strävar efter äkta jämställdhet och jämlikhet utan att utnyttja och försöka förstärka gammaldags könsroller.
Radikalfeminismen har jag ungefär lika mycket omsorg om som alla andra fördomsfulla konspirationsteorier, dvs ingen alls.

#34  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-05 23:01:55

Att undanröja överordning av män är feminism. Se tex ordboken.
Men du, heffaklumpen, menar att du bestämmer vad feminism är? Utifrån manlig norm?
Vad är då feminism enligt dig?
Utifrån vilken ståndpunkt definierar du feminism?
Din ”äkta jämställdhet”? Är den något ’bättre’ än jämställdhet; kanske en ’manlig jämställdhet’?
Och hur menar du att vi ska skilja på ”äkta” jämställdhet och ’oäkta’ jämställdhet?
Hur vet du att jag har ”skygglappar”? Och att det inte är du?
Anser du dig på något sätt som feminist?
Jag menar eftersom du kan ha synpunkter på om ’grupp 1’ ser ’grupp 2’ som en tillgång eller ej.

#35  feman heffaklumpen
2009-12-06 01:35:33

Ett av de uppenbara problemen med feminism är att vem som helst med nästan vilka åsikter som helst kan kalla sig feminist utan att det påkallar ens höjda ögonbryn. Jag kan inte definiera vad feminism ÄR, men jag kan tala om vad som krävs för att det ska vara en feminism som jag bryr mig om eller som du uttryckte det har "omsorg" om.
"Äkta jämställdhet" definierar jag som en könsneutral jämställdhet, inte en specifikt kvinnlig jämställdhet.
Feminism som jag bryr mig om är de sorter som strävar mot äkta jämställdhet.
Feminism som bara kämpar för kvinnors rättigheter är jag ointresserad av, inget fel i det så länge man är tydliga med vad man gör, bara ointressant för mig eftersom jag inte tror på det som en lösning på vare sig män eller kvinnors problem eller att minska betydelsen av kön i samhället.
Feminism som bygger på ren sexism och könsfördomar, som t.ex. radikalfeminismen är jag direkt emot.

Ett relativt enkelt sätt att skilja på äkta och oäkta jämställdhet är om man väljer att värdera olika beroende på kön, t.ex. våld som drabbar kvinnor eller män, om man använder enkelriktade mått på jämställdhet, som t.ex. att en organisation är jämställd om den har mer än 50% kvinnor.

Dina skygglappar har du påvisat i ett flertal trådar nu, så där finns inte så mycket att orda om, och den visar sig även i dina kommentarer om "manlig jämställdhet" och "manlig norm" ovan.

Jag kallar mig inte feminist eftersom jag inte vill ge stöd och trovärdighet åt de två senare, även om det finns varianter av feminism som jag skulle kunna stödja helhjärtat. Utgående från Kalls grupp2 skulle man kanske kunna se mig som feminist, men jag skulle nog vilja begränsa det till m.a.p. kön. Om man menar allas lika rättigheter o.s.v. generellt så skulle inte betrakta det som feminism även om feminismen skulle kunna ingå där.

#36  feman #29 Kall
2009-12-07 09:46:36

Jo – jag tolkade jäif:aren Kall’s fråga så att han grupperade feminister i två ’falanger’ och undrade om man (sic) inom dem känner de ’andra’ som motståndare.

Nej, "så står det!" inte alls!
Jag lät bli att använda pronominet "man" i första inlägget, och det var mycket medvetet!
Jag har sagt det flera gånger förut och jag säger det igen, GE FAN I att förvanska inlägg och ge sken av att du citerar dem!!

#37  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-07 13:21:18

Oj då Kall, versalad potentat...man tackar;/

Du skriver i #1,
"de som anser att feminism handlar om att motverka kvinnorförtryck
[och]
de som anser att det handlar om jämtälldhet
[och]
Nu undrar jag vad ni som har den förstnämnda åsikten, anser om den andra gruppen?"

Vad jag ville säga (som kommentar till #22 http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… ) var att jag tolkade grupp 2, som om det handlar om feminister där också.
Man (sic) gör kanske inte det annars - tänkte jag.
Om man arbetar för jämställdhet i grupp 2 men ser feminism som ett hinder för denna blir ju förhållandet ett annat till jämställdhetsarbetet, tycker jag. (och tänkte på Pär Ström)

#38  feman Kall
2009-12-07 13:59:09

Ska du svara på mina inlägg så gör det, men lägg inte ord i munnen på mig som jag inte har använt.

Låt bli uttryck och förkortningar om du inte vet vad de betyder.

#39  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-07 16:06:29

Låt bli uttryck och förkortningar om du inte vet vad de betyder.
Oh-ja Kall - dina vänliga råd, formulerade som "GE FAN I", är svårt att inte vilja följa hur osannolikt eller till synes felaktigt jag än beter mig.

#40  Sv: Feminister om "feminister"? Kall
2009-12-07 17:40:34

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#41  Sv: Feminister om "feminister"? Kall
2009-12-14 14:40:40

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#42  Sv: Feminister om "feminister"? Kall
2009-12-14 14:42:38

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#43  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-14 15:11:11

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#44  Sv: Feminister om "feminister"? Kall
2009-12-14 15:44:43

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#45  Kall, feman puff
2009-12-14 17:24:07

Trollstav Diverse trams raderat. Om ni inte kan diskutera på en civiliserad nivå eller diskutera överhuvudtaget kan ni gå och göra något annat.

#46  Sv: Feminister om "feminister"? Corona
2009-12-16 14:41:35

Jag vet inte vad som stod i de raderade inläggen, men uttrycket [sic] används då det citerade ser konstigt ut, och den som citerar vill visa att det faktiskt stod så.

Exempelvis vid en felstavning.

Men eftersom Kall inte skrev "man" så ska inte [sic] stå efter det uttrycket.

#47  Sv: Feminister om "feminister"? feman
2009-12-18 10:09:42

Det var inte min avsikt att vara otrevlig eller förvränga;

min ursäkt till Kall för det isf.

Jag ville vara tydligare med att jag instämmer med ett ’ja’ till din fråga ”Ser ni "de andra" som en tillgång som det är bättre att i alla fall ha med sig i stora drag än ha emot sig?”

Hur upplever du själv, som jäif:are, motsättningar inom feminismen?
Heffaklumpen är ganska tydlig i sin åsikt i frågan du ställer till feminister http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… (#31), tror du det är en vanlig åsikt bland jäif:are?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?