feminetik.se feminetik.se

Just nu 24 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Jag tror jag spyr....


Gå till senaste inlägget#1  Jag tror jag spyr.... David M
2005-01-13 15:00:27

Eller vad säger ni om Carin Holmbergs forksning till varför det finns våld inom lesbiska relatíoner?

"vi förstå våld i lesbiska parrelationer är det helt väsentligt, att komma ihåg att parrelationen som sådan är en patriarkal institution och är därmed till sin form genomsyrad av manliga strukturer, oavsett vem eller vilka som bär upp den. Rent konkret betyder det att parrelationen/äktenskapet får sin betydelse och därmed sitt innehåll genom de manliga maktstrukturer som genomsyrar hela vårt samhälle. I en parrelation finns det utrymme för en person att dominera den andra och det utrymmet ges strukturellt och har i sig inget med kön, kvinnligt och manligt att göra. Även om manliga strukturer i huvudsak bärs upp av män är det inget som säger att inte en kvinna kan erövra den maktutövande positionen."

Dvs, oavsett vem som slår är det alltid manlighetens fel. Att det inte finns "manliga strukturer" eller "relationer uppbyggda på patriarkala normer" slår dem aldrig. Varför? För dessa teser är tagna för givna och ALDRIG prövade. Ja, ni läste rätt. Tesen om patriarkatet har ALDRIG vetenskapligt prövats. Varför? Jo, av samma anledning till att gud som objekt aldrig vetenskapligt prövats. Det går helt enkelt inte. Däremot kan dessa feminister, precis som kristna gör, analysera fram saker som de tycker är bevis för att det finns en gud (läs patriarkat). Och som vi vet. Struktursnack är precis som popova säger något man drar fram för att få sagt det man själv tycker. Man för fram ÅSIKTER, inte fakta.

Hon fortsätter.

"Lesbiska kvinnor som misshandlas axlar i dag ett dubbelt ansvar. Dels att se till att gruppen homosexuella inte ytterligare diskrimineras och pekas ut som en grupp med särskilda problem. Dels att inte hota den feministiska förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Fast som vi ser det pekar själva förekomsten av våld och hot som ett maktmedel i parrelationen på just det systemfel vi brukar kalla manssamhället, ett samhälle som vilar på manliga strukturer. Och det motsägs inte av att också lesbiska kvinnor kan/väljer att misshandla sin lesbiska partner, snarare tvärtom"

Dvs, att komma med statements som "homosexuellas våld mot..." är diskriminering men att göra samma sak mot män är helt ok. Och akta er så att vi inte gör så våld där kvinnor är förrövare till ursäkt för att sluta kräva ansvar från alla män. För en annan lesbisk kvinna har inget ansvar när en annan lösbisk slåss, det är ändå männens fel.

Vad underbart det måste vara att leva i en så svart vit värld de lever i. "Bless is ignorence"

#2  Hmmm... MrG
2005-01-13 15:06:52

Det är väl inget att kräkas över, det är ju bara en analys ur ett könsmaktsperspektiv. En åsikt som tål att begrundas, om våld är genuint manligt och om i sådana fall lesbiska anammar en slags manlighet när dom slår?

Det är en åsikt och skall ses som en sådan och ingen sanning, relationsvåld är oerhört komplext och inget man förklarar med "enkla lösningar" som strukturanalyser tror jag personliegn. Men det är intressant att se deras argument.

Som en fotnot kan jag säga att jag själv är lite fundersam över att allting som är "negativt" är manligt och allt som är positivt är allmänmänskligt alt kvinnligt i den feministiska retoriken.

Men jag kanske bara är överkänslig.

MrG

#3  MrG UppåtEmma
2005-01-13 15:17:25

jag håller inte med dig där. Manlighet och kvinnlighet har båda både positiva och negativa aspekter. det är nog alla medvetna om.

#4  Systemfel Mistiv Tjevska
2005-01-13 15:24:38

Är det inte rimligare att kalla kvinnosamhället för ett systemfel? Jag menar att kvinnor alltid skall bli försörjda av män. Att män alltid har de farligaste och smutsigast jobben. Och att kvinnor vanvårdar äldre och dödar barn.. Är det inte det man borde reagera på?

#5  MR G m fl David M
2005-01-13 15:30:52

Problemet är ju att detta är en anammad åsikt av våra medier och de som lär ut till våra barn. Då är det inte längre en åsikt utan mottas som en sanning.

Om det var manligt att slå sin fru så måste väl majoriteten av männen slå sin fru. Annars kan man inte kalla våldet manligt. För som det är idag så är partnersvåld an abonormitet bland män. Ett undantag, inte en regel.

#6   UppåtEmma
2005-01-13 15:34:52

Begreppet att något är manligt behöver väl inte betyda attt majoriteten av män gör det.

ett klädesplagg kan vara manligt eller kvinnligt, en bil likaså, en färg, en växt, ett uttryckssätt.

vi kan göra en lång lista på adjektiv och beteenden och sen sätta ett kön vid vart och ett av det. det är ju så vårt samhälle ser ut, tyvärr. det är ju det vi vill komma ifrån genom att ta upp det i ljuset.

då kan väl en struktur också vara manlig? eller ett beteende även om det inte används av majoriteten män och även av kvinnor?

#7  UppåtEmma Mistiv Tjevska
2005-01-13 15:52:12

Så kan man kanske säga. Men då måste man också kolla på varför kvinnor dödar spädbarn runt om i världen. Och varför de vanvårdar äldre. Detta är kvinnliga strukturer vi vill komma ifrån.

#8  David M Sigrun
2005-01-13 16:01:44

Om du nu INTE skulle använda "könstermer" för att beskriva relationen i en familj (må vara lesbisk) som slår, hur skulle du beskriva parterna då?

#9  Mistiv Tjevska UppåtEmma
2005-01-13 16:02:03

jag kan göra kvalificerade gissningar utifrån ett genusperspektiv om du hostar upp lite siffror/fakta bas på det med mördade spädbarn och vanvårdare åldringar.

#10  Smit inte Mistiv Tjevska
2005-01-13 16:05:21

Kommentera de kvinnliga strukturerna och ta på dig din kvinnliga skuld.

Kommentera också varför kvinnor alltid skall få pengar av män. Den kvinnliga kulturen är väl inte bra?

#11  Sigrun Mistiv Tjevska
2005-01-13 16:07:19

Kan man säga att även om det är en man som vanvårdar en äldre person så är det kvinnliga strukturer och en följd av det vi brukar kalla kvinnosamhället?

#12  UppåtEmma & Sigrun MartinK
2005-01-13 16:10:01

#6 Är det inte kontraproduktivt att sätta kön på ytterligare begrepp om man nu vill komma ifrån det?

#8 Kan man inte bara beskriva dem med de egenskaper de har i relationen? Dvs prata om den dominanta parten t.ex?

#13  ... Olof Öberg
2005-01-13 16:12:16

Man kan ju kalla saker för vad som helst, men frågan är ju vad man menar när man säger "manliga" strukturer.

Särskilt intressant viktigt att förklara och motivera detta blir det när man använder sig av uttryck på ogängse sätt.

#14  ... Olof Öberg
2005-01-13 16:15:27

Skall förtydliga mig lite så jag slipper sidodiskussioner.

Med "vad man menar" så menar jag alltså inte vad man definierar som "manliga strukturer" utan varför dessa anses vara "manliga".

#15  Mistiv Sigrun
2005-01-13 16:16:29

På något sätt så inkorporeras nog män som jobbar i vården i just "kvinnliga strukturer". Sen fungerar ju inte ALLA kvinnliga strukturer illa.

Problem i kvinnliga strukturer kan ju vara en brist på ledarskap/respekt. Alla är "lika" från undersköterska till överläkare. Den kvinnliga överläkaren ska inte tro att hon är något, hon får minsann springa med proverna själv.

Typ.

#16  uhu Mistiv Tjevska
2005-01-13 16:30:08

Och det är det som leder till att kvinnor generellt sett dödar barn och vanvårdar äldre?

#17  sex och pengar Mistiv Tjevska
2005-01-13 16:48:56

att kvinnor generellt sett säljer sin kropp för pengar är det ett problem eller inte?

är det ett problem att kvinnor inte jobbar och alltid lever på mäns bekostnad? Att de snikar på män? Kan man säga att män som snikar på kvinnor är sociala kvinnor?

#18  uhu Sigrun
2005-01-13 16:50:41

kvinnor generellt dödar inte barn och vanvårdar äldre. Då skulle sverige inte ha någon befolkningsökning

Vilket inte på något sätt hindrar att det finns kvinnliga strukturer och att de kan medföra problem

#19  Äh Sigrun
2005-01-13 16:52:26

Nu spårar denna tråd ur

#20  Visst dödar kvinnor barn och vanvårdar äldre generellt sett Mistiv Tjevska
2005-01-13 16:53:41

Lita på Emma:

"Begreppet att något är manligt behöver väl inte betyda attt majoriteten av män gör det.

ett klädesplagg kan vara manligt eller kvinnligt, en bil likaså, en färg, en växt, ett uttryckssätt.

vi kan göra en lång lista på adjektiv och beteenden och sen sätta ett kön vid vart och ett av det. det är ju så vårt samhälle ser ut, tyvärr. det är ju det vi vill komma ifrån genom att ta upp det i ljuset.

då kan väl en struktur också vara manlig? eller ett beteende även om det inte används av majoriteten män och även av kvinnor?"

#21  Bra tråd Mistiv Tjevska
2005-01-13 16:55:06

Den behandlar om hur man kan generalisera om kvinnor och män.

#22  Sigrun och UppåtEmma Mistiv Tjevska
2005-01-13 16:58:03

Som tillhörande en grupp som dödar barn och vanvårdar äldre och bara lever på mäns pengar, borde ni inte ta ert kollektiva ansvar och protestera mot det.

Vad gör ni rent konkret?

#23  Visdomsord från Tycka Mistiv Tjevska
2005-01-13 17:06:33

Försök att applicera detta på denna tråd.

"* Uppslagsboksdefinitionen är väl något i stil med "person som bosätter sig i Sverige", och i så fall är ju jag definitivt invandrare. Men begreppet används oftast som något starkt negativt laddat, intimt kopplat till kriminalitet (jag har t.o.m. stött på åsikten att svenskar som är kriminella "är som invandrare" - invandrare blir då per definition problem-människor, inte människor som faktiskt invandrat)."

#24  Sigrun David M
2005-01-13 17:35:14

Varför man slår sin partner kan ha tusentals olika orsaker.

Ingenting ingen bra psykolog inte kan råda bot på.

#25   Mike
2005-01-13 17:35:38

Vill bara pusha lite för min egna utveckling av det som Carin Holmberg kom fram till.
http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a…

Ps. Någon som har Carins mailadress? Vore kul att höra vad hon tycker om min tes.

#26  Kollektivt ansvar Mistiv Tjevska
2005-01-13 17:52:22

Vore intressant att höra bland kvinnorna här som tillhörande en grupp som dödar barn och vanvårdar äldre och bara lever på mäns pengar, vad ni gör rent konkret för att ta ert kollektiva ansvar och förhindra dessa företèelser.

#27  Mistiv Tjevska UppåtEmma
2005-01-13 22:00:55

Visst. Jag kan göra en analys av det.

1. Kvinnor dödar barn för att de har det socialiserade kravet på sig att det är de som måste ta hand om barnet och det sociala trycket överensstämmer inte med hennes bild av sig själv som förmögen att göra det. Snarlikt kravet på mannen att kontrollera och vakta kvinnan som vore hon hans egendom och en spegling av hans kompetens som man. Vilket han inte förmår göra och därför tar till våld som kontrollmedel.

(vill fortfarande se siffror på att det är flest kvinnor som dödar barn, tack så mycket Mistiv Tjevska).

2. Kvinnor vanvårdar åldringar. Den analysen blir ju lite konstig att göra då det är mest kvinnor, så otroligt stor majoritet faktiskt, som tar hand om åldringar och därför kommer i position att vanvårda dem. Situationen i den offentliga sektorn och samhällets attityd att åldringsvård är "skitgöra" skapar ett klimat där det är lätt för vissa att glömma att det är människor de har att göra med. När de hela tiden arbetar i motgång, inte har den ringaste chans att göra ett bra jobb så blir försvarsmekanismen att sluta se dem som människor och se dem som "paket", objekt. Dessutom krävs inte mkt till kvalifikationer för att jobba inom äldreomsorgen, så personer som egentligen itne alls är lämpade för det får jobb. Det är ett stort no-no att låta ickekvalificerad göra en elektrikers jobb, men vårdjobb kan man ge till första bästa skoltrötta 18åring (fårlåt alla som jobbar i vården och gör ett kanonjobb! jag tycker ni är suveräna ni som kämpar och gör det bra).

Att kvinnor lever på mäns pengar vill jag definitivt se siffror på!
Kan du servera detta eller var ditt mål bara att göra dig lustig?

Jag tar mitt kollektiva ansvar genom att verka för ett upplösande av könsroller som tilldelar kvinnor det största ansvaret för barnen och tilldelar männen våldet och genom att verka för ett samhälle där vi får en vettigare fördelning av allmänna medel. De arbeten som är bland de absolut viktigaste i samhället enligt mig är även de som får lägst betalt vilket jag vill ändra på och gör så genom politisk påtryckning.

Mistiv Tjevska, vad gör du? Vad gör du för att minska männens våld i samhället? om de så riktar sig mot kvinnor eller andra män...

#28  feminism och lite annat Mistiv Tjevska
2005-01-14 16:25:41

genom att verka Jag genom att verka mig är för ett upplösande av könsroller De arbeten som är som tilldelar kvinnor det största ansvaret för barnen och tilldelar männen våldet och för ett samhälle där vi får en vettigare fördelning av allmänna medel. bland de absolut dummaste i samhället tar mitt genom politisk påtryckning. enligt även de som har med feminism att göra vilket som är som tilldelar indiduella ansvar jag vill ändra på och gör så

#29  bättre: Mistiv Tjevska
2005-01-14 16:27:41

genom att verka Jag tilldelar indiduella ansvar genom att verka mig är för ett upplösande av könsroller De arbeten som absolut dummaste i samhället är som tilldelar kvinnor det största ansvaret för barnen och tilldelar männen våldet och för ett samhälle där vi får en av allmänna medel. bland de tar mitt genom politisk påtryckning. enligt även de som har med feminism att göra vilket som är vettigare fördelning som jag vill ändra på och gör så

#30  inte så mkt bättre UppåtEmma
2005-01-15 13:02:01

kan du försöka igen är du snäll, jag förstår inte vad du menar då din mening är en aning osammanhängande.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?