feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Könsrelaterat våld?


Gå till senaste inlägget#1  Könsrelaterat våld? RasmusS
2008-08-29 16:00:48

Vad sjutton är könsrelaterat våld?

krisochtraumacentrum sa:
Könsrelaterat våld är sådant våld som drabbar kvinnor just för att de är kvinnor eller som drabbar kvinnor oproportionerligt
http://www.krisochtraumacentrum.se/bergehed.pdf

Hur många kvinnor blir på allvar slagna för att de är kvinnor och inte för att de lever med en man som använder våld och tvärtom?

Eftersom män drabbas av ungefär dubbelt så mycket våld som kvinnor så borde ju det våld som män utsätts för vara än mer oproportionerligt. Ändå klassas det inte som könsrelaterat våld. Varför?

Sverige verkar definiera könsrelaterat våld på samma sätt som FN. I denna definition finns det en massa exempel som också drabbar män, ändå verkar det inte ses som könsrelaterat våld. Varför?

#2  Sv: Könsrelaterat våld? RasmusS
2008-08-29 16:06:08

Varför ses inte följande som könsrelaterat våld i stället för ett ”knivslagsmål”?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_163…

Jag blir aningen irriterad måste jag erkänna. Hur ofta betecknar media och politiker en misshandel av en kvinna som ett slagsmål? Hur ofta säger media att en knivmördad kvinna var en av parterna i ett knivslagsmål?

Formuleringen antyder att offret, den mördade, var lika skyldig som mördaren. ”It takes two to tango”, ni vet.

Det kanske inte är så underligt att våld mot män inte räknas som något speciellt i förhållande till våld mot kvinnor i och med att samhället till och med gör skillnad på våldet beroende på om det är en kvinna eller en man. En man som misshandlas är en del av ett slagsmål. En kvinna som misshandlas är bara misshandlad.

#3  Sv: Könsrelaterat våld? devilkitten
2008-08-29 16:14:11

Tror det beror på normtänket här med. Män står för X % av allt våld, alltså är våld män emellan normalt. Män "ska" dessutom kunna försvara sig med våld. Om en man blir slagen på käften förväntas det att denne man skall kunna slå tillbaka.

Därmed inte sagt att jag inte också tycker att det låter uppåt väggarna...

#4  Sv: Könsrelaterat våld? RasmusS
2008-08-29 16:16:05

krisochtraumacentrum sa:
Följdaktligen: Våld mot kvinnor i väpnad konflikt är inte särskiljt från våld mot kvinnor i fredstid, utan har gemensamma rötter i de djupt liggande beteenden, värderingar och praxis som diskriminerar kvinnor och som när det könsrelaterade våldet. Det råder fortfarande en maktobalans mellan kvinnor och män som genomsyrar alla samhällen.

Kvinnors fundamentala rättigheter påverkas Våld mot kvinnor utgör en människorättskränkning i sig, men det inskränker på eller omöjliggör också åtnjutandet av en rad rättigheter såsom:

• rätten till liv
• rätten till personlig frihet och säkerhet
• rätten att inte utsättas för tortyr/annan grym omänsklig förnedrande
behandling eller bestraffning
• rätten till hälsa
• rätten till utbildning
• jämställdhet: att på lika villkor som män delta i familjelivet och
SamhällslivetÄr det någon som ställer sig bakom citatet ovan?

#5  devilkitten RasmusS
2008-08-29 16:21:23

Dels det i kombination med en aggressiv (inte omotiverad) kamp för kvinnors rättigheter gör att våld mot män i bästa fall hamnar i skymundan, i sämsta fall ignoreras det helt.

Jag tänker på formuleringen i inlägg nr 4. Massor av det våld och de exempel de radar upp drabbar män och en del av dessa exempel drabbar män till och med mer än kvinnor. Ändå är det bara exemplen som handlar om kvinnor som betecknas som könsrelaterat våld. Är inte det lite underligt?

När de skriver som de gör antyds det att detta i princip inte är något som drabbar män och om det gör det så tillhör det undantagsfallen. Är det ett medvetet osynliggörande tror du?

#6  Sv: Könsrelaterat våld? KKiernan
2008-08-29 16:21:41

Mannen som använder våld använder rätt ofta våld enbart mot kvinnan, inte i största allmänhet. Han slår inte ner chefen eller tenniskompisen.

#7  Sv: Könsrelaterat våld? KKiernan
2008-08-29 16:23:26

Sen är det väl klart att man ställer sig bakom citatet i #4. Vadå, ska man säga att våld mot kvinnor INTE hotar deras rätt till liv och hälsa, säkerhet osv?

#8  KKiernan RasmusS
2008-08-29 16:24:13

Men det gäller väl även alla de kvinnor som slår sina män?

#9  Kkiernan #7 RasmusS
2008-08-29 16:30:18

Nej, jag anser att citatet i inlägg nr. 4 är smärre sinnesjukt. Varför? För att i princip allt de talar om även drabbar män, men det benämns inte som diskriminering av män. Män nämns inte alls som möjliga offer, bara förövare och förtryckare.


För det är ju ändå så att mäns fundamentala rättigheter, precis som kvinnors, också påverkas. Våld mot män utgör en människorättskränkning i sig, men det inskränker på eller omöjliggör också åtnjutandet av en rad rättigheter såsom:

• rätten till liv
• rätten till personlig frihet och säkerhet
• rätten att inte utsättas för tortyr/annan grym omänsklig förnedrande
behandling eller bestraffning
• rätten till hälsa
• rätten till utbildning
• jämställdhet: att på lika villkor som män delta i familjelivet och
Samhällslivet


Gäller inte detta män? Inte enligt citatet i inlägg nr. 4 som jag kan se.

#10  Sv: Könsrelaterat våld? KKiernan
2008-08-29 16:40:58

Våld mot kvinnor ser rätt annorlunda ut än det våld som vanligen drabbar män, jag antar att det är därför de skilt på det. Men visst går inte män skadefria från det våld de utsätts för, det är det väl ingen som sagt? Men att hålla med om att det är sinnessjukt att säga att kvinnor utstår svåra kränkningar pga våld, det gör jag bara inte.

Gällande det könsrelaterade våldet så skrev du i #1 att en kvinna inte får stryk för att hon är kvinna, utan för att hon av en olycklig slump råkat bli ihop med en man som använder våld. Det låter som att han använder våld lite sådär på måfå och så råkar hon oftast finnas närmast till hands, ungefär. Det var det jag reagerade på när jag skrev #6.

#11  till RasmusS fredriktomte
2008-08-29 17:25:05

Det du pekar på är en av radikalfeminismens stora brister. Jag har ifrågasatt både påståendet att kvinnor skulle vara särskilt utsatta för våld (pga sitt kön) samt kopplingen mellan denna påstådda utsatthet och det maktöverskott män defacto har i samhället i stort (det finns knappast någon koppling mellan formell makt och hög lön å ena sidan och kvinnomisshandel och våldtäkter å andra sidan i dagens Sverige) ganska länge nu, och ännu har ingen kunnat ge ett bra svar.

Faktum är att det förmodligen är vanligare att män drabbas av könsspecifikt våld än att kvinnor gör det. Som du påpekar finns det egentligen ingenting som säger att de kvinnor som utsätts för våld av sin partner utsätts just för att de är kvinnor. Majoriteten av männen som misshandlar dem hade sannolikt misshandlat sin partner även om denne varit en annan man (också homosexuella misshandlar och våldtar). Möjligtvis hade det varit svårare för honom att skaffa sig en dominant position om partnern varit en annan man, då de båda vore jämnare rent fysiskt (och i genomsnitt).

Däremot finns det otvivelaktligen en norm som säger att det är värre att misshandla en kvinna än att misshandla en man. En sannolik effekt av denna norm är att män oftare misshandlas än kvinnor. Statistiken ger stöd för en sådan tolkning, då det är avsevärt fler män som misshandlas än kvinnor, och flertalet av de kvinnor som misshandlas, misshandlas i situationer där det saknas manligt substitit (dvs i heterosexuella parrelationer). Det betyder förståss inte att hela, eller ens större delen, av mäns överrepresentation som våldsoffer beror på det könsrollskonservativa ideal som säger att det är värre att slå en kvinna än att slå en man.

Men caset för att hävda att män utsätts för könsspecifikt våld är i alla fall bättre än caset för att hävda att kvinnor utsätts för könsspecifikt våld.

#12  till KKiernan fredriktomte
2008-08-29 17:30:44

KKiernan sa:
Mannen som använder våld använder rätt ofta våld enbart mot kvinnan, inte i största allmänhet. Han slår inte ner chefen eller tenniskompisen.


Är det inte ganska rimligt att anta att det finns en hyggligt stark korrelation? Dvs, den man som tycker det är kul att slå ner en annan man och hoppa på hans ansikte efter en våt kväll på krogen förmodligen inte har lika långt till att även ge sin flickvän en rak höger, än den man som aldrig någonsin skulle få för sig att slå en annan man?

Och tvärtom. Den man som spöar på sin fru varje helg lär inte bli lika förfärad över tanken på att dra ett järnrör i bakhuvudet på en annan man, som den man som inte ens kan förmå sig själv att ge sin flickvän en örfil (och nej, jag menar inte att örfilar är ok)?

#13  Sv: Könsrelaterat våld? sbaskl
2008-08-29 17:34:23

Är inte allt våld könsrelaterat?

Från Wikipedia.

Våld i nära relationer är psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom familjen.

«klipp»

Våld i nära relationer är en allmängiltig term som omfattar allt våld i nära relationer oavsett förövarens eller offrets kön.

Partnervåld är ett modernt nytt ord som uttrycker våld i nära relationer. Begreppet syftar på både män och kvinnor som misshandlar sin andra hälft med fysiskt och psykiskt våld. Antingen är det en eller två partners använt våld mot varandra. Det förekommer i både heterosexuella och homosexuella förhållanden.


Enligt en sammanställning (meta-analys) av 82 studier om parkonflikter (couple-conflict study) från år 2000 [2] [3][4] [5][6] är kvinnor är lika benägna, eller mer benägna, att använda fysiskt våld mot sin man än vice versa.

«klipp»

För förövaren gäller att i 80 procent av fallen är denne psykiskt störd, 60 procent tidigare dömd till fängelse och 50 procent alkoholist ([2]).

«klipp»

Forskarna Gill och Remahl har kommit fram till att i Sverige är ”kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden”. Deras slutsats bygger på en enkät till studenter i parrelationer, och frågorna handlade inte om ”våld” som det definieras i denna artikel, utan räknade även knuffar och förolämpningar.

«klipp»

Vad som är känsligt att tala om är huruvida det anses som politiskt korrekt eller ens tillåtet att nämna den förmodan om de fall som trots allt finns där kvinnor utövar misshandel, då i huvuddel psykisk misshandel.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Våld_i_nära_rela…

Det känns som att samhället försöker sopa fenomenet psykisk misshandel under mattan. Vad kan det bero på?

#14  KKiernan #10 RasmusS
2008-08-29 17:52:10

Det är ingen som säger att män går skadefria men i citatet i inlägg 4 hävdar att kvinnor är diskriminerade pga. de punkter de staplar upp. För att de ska kunna definieras som diskriminerade enligt ordboken så betyder det att män inte utsätts för samma sak eller i alla fall att de drabbas i betydligt mindre utsträckning. Eftrsom män drabbas av mord, tortyr och misshandeloftare än kvinnor, har sämre hälsa, sämre utbildning och inte lever under lika villkor i familjelivet så kan man inte med dessa punktet försöka påvisa kvinnordiskriminering utan att åtminstone indirekt hävda att män inte utsätts för detta i samma stora omfattning som kvinnor. Det var det jag ansåg var sinnesjukt även om jag nog borde försöka hitta ett annat ord :)

Förskräckligt kanske passar bättre? :)


Nej, jag frågade hur många kvinnor som på allvar blir slagna för att de är kvinnor och inte för att de lever med en man som använder våld _och_ tvärtom. Det handlade om partnervåld generellt men eftersom man (samhället) oftast talar om våld mot kvinnor när man nämner könsrealterat våld använde jag ordet "kvinnor" i frågan men avslutatde med orden "och tvärtom" för att markera att det även gällde våld mot män inom relationer.

Och ja, jag tror mycket av partnervåldet kan existera och existerar bland annat pga. partnern "oftast finnas närmast till hands" och just därför mycket oftare befinner sig i farozonen för våld. Men sen finns ju andra bakomliggande problem som kontrollbehov, svartsjuka, vanliga familjeproblem, stress, ekonomi, hälsa osv. Att leva med en annan människa innebär att man utsätts för enormt många fler risker att störa sig riktigt ordentligt på honom/henne än främlingen man träffar en eller två gånger i sitt liv. Två som lever med varandra har större chanser att provocera varandra till våld bara för att man "oftast finns närmast till hands".

Jag tror att len bråkdel av partnervåldet begås pga. ens partner är kvinna eller man. Vore det så borde våld knappt finnas bland homosexuella par men det gör det. Och om det ändå är pga. könet på sin partner som man slår honom/henne så är det ju ett rätt kännt att kvinnor slår män o ungefär samma utsträckning som tvärt om. Det enda som verkligen skiljer är det systematiska och grova våldet där män är gravt överrepresenterade. Men det våldet å andrasidan är rätt sällsynt i förhållande till det "mildare" våldet inom våra familjer i Sverige.

Så om män slår kvinnor för att de är kvinnor så borde det även betyda att kvinnor slår män för att de är män. I så fall kan inte kvinnor ses som diskriminerade pga. partnervåldet och män är utsatta för könsrelaterat våld i ungefär samma utsträckning.


Så vad är könsrelaterat våld?

För mig krävs det att är som du skriver i nr 6, dvs. att man slår någon just pga. att en är kvinna eller man.

#15  Fredriktomte 11 RasmusS
2008-08-29 18:02:57

Mycket välformulerat, det blir svårt att svara på eftersom det mest skulle bli en massa medhåll *hehe* :)

I världen finns en oerhört stor utsatthet och bland de utsatta finns många kvinnor, ingen tvekan om saken. I kulturer där det är lagligt och anses normalt att man brukar våld inom familjen tror jag att kvinnor oftare är mest utsatt ava samma orsaker som du anger, dvs. fysiska generella skillnader och normer. Därför kan jag förstå att FN vill fokuser på denna utsatthet. Men jag kan inte förstå att man skriver in definitionsmässiga skillnader mellan det våld som drabbar kvinnor och män beroende på könstillhörighet. Jag undrar också hur sjutton de kom på att göra dessa skillnader om det verkligen vore jämstäkkdhet de ville uppnå. Är det "matriarkatet" (de krafter som gynnar kvinnor men inte män i samhället) som ligger bakom? Varifrån kommer dessa värderingar, vad bygger det på osv? Vad kommer det leda till? Det är frågor jag ställer mig.

#16  sbaskl RasmusS
2008-08-29 18:05:22

Det tycker jag inte att samhället gör, bara att det ignorerar psykisk misshandel precis som det i princip ignorerar våldet mot män.

#17  #1 RasmusS Truthseeker
2008-08-29 18:14:21


Hur många kvinnor blir på allvar slagna för att de är kvinnor och inte för att de lever med en man som använder våld och tvärtom?


Nu tänker ju du på Sverige, där kvinnor faktiskt har lagstadgade och allmänt sett självklara valmöjligheter. Hennes röst räknas som lika viktig som en mans inför lagen, hon väljer sin man själv och kan skiljas om det inte passar. Och hon kan anmäla våldtäkt mot henne utan att riskera att bli straffad av staten för att hon haft typ "otillåtet sex".

Den där skriften handlar ju om hela världen, om platser där kvinnors rättigheter är så kringskurna att man faktiskt kan säga att kvinnor utsätts för våld bara för att de är kvinnor. Kulturellt sanktionerat, och iblang tom lagstadgat.

Jag kan hålla med om att det inte är lika entydigt i Sverige, men Sverige är ett litet hörn av världen, och den attityd som är allmän i de mer patriarkala länderna lever ju i viss mån här också, men den är betydligt mer ifrågasatt, och betydligt fler män utövar inte våldet trots att attityden lever kvar, och en massa män håller inte ens med om attityden.

Som tex åsikten att det generellt är kvinnors ansvar att klä på sig för att inte män ska drabbas av ohejdbart kåtslag. I Pakistan leder den attityden till att det är fullt förväntat att kvinnors rörelsefrihet ska vara kraftigt beskuren. I Sverige leder det till att en del män tycker att lättklädda kvinnor är olämpligt flickvänsmaterial, och att ännu färre män tycker att lättkläddhet rättfärdigar respektlös behandling eller en devalvering av hennes rätt att säga nej.
Attityden finns, men den efterlevs inte i samma utsträckning.

Så länge attityden finns tycker jag det finns kvar grund för könsrelaterat våld som är riktat specifikt mot kvinnor, även om en större andel av vårt relationsvåld är sånt som kommer finnas i en jämställd värld också: instabila typer som inte kan hantera nära relationer utan att utsätta sin partner för aggressivitet, och sådana finns ju av båda könen.

Men jag förstår din poäng. När det pratas om hedersvåld tänker alla på utsatta flickor, eftersom det mest är flickor som drabbas. Men mordet på Abbas var ju inte mindre vedervärdigt än mordet på Fadime.
Vore det lämpligare om man kallade hela blasket sexuellt relaterat våld? För nästan alla dessa våldsyttringar som kallas könsrelaterat motiveras ju av att någon försöker kontrollera någon annans sexualitet. Oavsett kön. Då får man ju med våld i homosexuella relationer också. Och om mäns misshandel av män som får sexuell prägel.

Men det finns ju våld som inte alls har med kön eller sex att göra, varför ska det kallas könsrelaterat eller sexuellt?


Eftersom män drabbas av ungefär dubbelt så mycket våld som kvinnor så borde ju det våld som män utsätts för vara än mer oproportionerligt. Ändå klassas det inte som könsrelaterat våld.


Vad är det för könsrelaterat eller sexuellt relaterat med att bli misshandlad för att "man inte har cigaretter"? Nedsparkad av rånare?

#18  #2 RasmusS Truthseeker
2008-08-29 18:25:31


Jag blir aningen irriterad måste jag erkänna. Hur ofta betecknar media och politiker en misshandel av en kvinna som ett slagsmål? Hur ofta säger media att en knivmördad kvinna var en av parterna i ett knivslagsmål?

Formuleringen antyder att offret, den mördade, var lika skyldig som mördaren. ”It takes two to tango”, ni vet.


Det står ju att båda hittades knivskurna, liggande. Hade bara en blivit överfallen med kniv hade ju bara en blivit knivskuren.


Det kanske inte är så underligt att våld mot män inte räknas som något speciellt i förhållande till våld mot kvinnor i och med att samhället till och med gör skillnad på våldet beroende på om det är en kvinna eller en man. En man som misshandlas är en del av ett slagsmål. En kvinna som misshandlas är bara misshandlad.


Jag tror du har rätt i princip. Ofta tolkas ett ömsesidigt slagsmål mellan en man och en kvinna som att kvinna blev misshandlad.
Men när de inblandade alla är män tycker jag journalister är bättre på att försöka formulera om någon blev överfallen och misshandlad eller om det var ett slagsmål som alla parter deltog i.
Det sker säkert slentrianmässiga tolkningar, tex kan ju båda ha varit lika aktiva initialt, men så fick den ena övertaget och misshandlade den andra. Då kallas det misshandel, fast det egentligen började som ett slagsmål.
Och visst kan ett "slagsmål" börja som en misshandel, men den överfallna började försvara sig, därför fick aggressorn skador. Ibland slutar det ju med att aggressorn blir misshandlad - dvs det var den ena som startade, men den andra fick övertaget. Då blir ju ofta den som försvarat sig åtalad för misshandel helt enkelt för att han vann. Han var den som stod upp när polisen kom fram.
Jag tycker helt klart det är ett problem, särskilt när en man anfallits av en aggressiv kvinna, som kanske tex hade kniv, och han sänkte henne för att rädda sitt liv. Då ses han ännu mer automatiskt som aggressorn.
Den som vinner fighten blir helt enkelt lätt sedd som skurken, oavsett vem som började. Om det inte finns vittnen.
Det är ju jävligt illa, men jag förstår att polisen initialt utgår från den syn som möter dem när de anländer till platsen. Vad ska de annars utgå från?

#19  Sv: Könsrelaterat våld? Mexi7
2008-08-30 04:10:06

Syndrom på samma feministiska attityd som givit oss begreppet och lagen om "kvinnofrid": män förtjänar ingen frid, utan får skylla sig själva för det våld som drabbar dem, bara för att de är män. Här har vi kärnan i den feministiska idén: kvinnan är per definition ett oskyldigt offer och har alltid rätt, mannen är per definition en skyldig förövare och har alltid fel.

#20  Mexi7 Truthseeker
2008-08-30 04:57:57

Kvinnan var per definition ett passivt, oskyldigt offer och mannen per definition skyldig förövare långt innan feminismen kom. Det är gamla könsroller som skapat den definitionen.
Att kvinnan idag kan ses som förövare i större utsträckning än förut beror på att kvinnor i större utsträckning ses som likvärdiga männen.
Och det som banat vägen för en sådan syn är den tidiga feminismen.

Att det idag finns element inom feminismen som vill ha BÅDE kvinnors jämställdhet med mannen OCH en syn på kvinnan som evigt oskyldigt offer är givetvis beklagligt.
Men det innebär inte automatiskt att det är feminismens fel att kvinnan fortfarande av många ses som alltför passiv och skuldsfull till sitt väsen för att kunna vara aggressorn.

#21  Sv: Truthseeker Mexi7
2008-08-30 16:37:44

Det är sant att det inte var feministerna som uppfann principen om kvinnan som ständigt oskyldig och mannen som ständigt skyldig, precis som det inte var George Bush som uppfann tortyren. Men precis som Bush helhjärtat och entusiastiskt har anammat användandet av tortyr så har feministerna omfamnat och anammat principen om kvinnan som ständigt oskyldig och mannen som ständigt skyldig.

Bara för att man inte uppfann en dålig och skadlig idé, så ursäktar det inte att man heljhärtat stöder den, använder sig av den och sprider den.

#22  #21 Mexi7 Truthseeker
2008-08-30 21:18:01

Låt säga då att du har rätt, att feministerna mangrant och helhjärtat håller med om resten av samhällets syn på kvinnan som ohjälpligt passiv, alltid oskyldig och evigt offer...

Varför kritiserar du enbart feminismen för denna idé?
Alla könsrollskramare därute tycker ju samma sak?

#23  Sv: Könsrelaterat våld? Plutt
2008-09-01 08:25:59

När man pratar om könsrelaterat våld så pratar man väl egentligen om det våld som sker för att kväva ett beteende som anses olämpligt för just det könet. Mannen som slår sin fru för att just hans fru inte har rätt att säga emot honom i egenskap av kvinna.

Det våldet är väl inte särskilt vanligt i Sverige längre, även om det definitivt existerar, och man har ju en väldigt olycklig tendens att använda den förklaringen på allt relationsvåld som drabbar kvinnor. Men det är väl vad ordet betyder. Och då är det inte så konstigt att killar som blir nerslagna på stan inte inbegrips.

Det är väl bra att det uppmärksammas och motarbetas, men jag kan verkligen hålla med om att det inte är det mest omfattande problemet i den svenska våldskulturen. Gatuvåldet borde verkligen få bättre åtgärder och bättre prioritet än vad jag upplever att det har idag. Fackeltåg är absolut fina, men vad görs rent konkret?

#24  Sv: Truthseeker #22 Mexi7
2008-09-01 13:53:01

Skulle ändå säga att stora delar av samhället (om än inte den feministiska elit som har makten) inte håller med om bilden av kvinnan som ett ständigt oskyldigt offer och mannen som en ständigt skyldig förövare. Denna stora del (kanske en majoritet) av svenskarna tillåts dock knappt att komma till tals och får definitivt inget politiskt inflytande, så länge feministerna har makten.

Dessutom påstår sig ju feministerna ha som främsta mål at arbeta för "jämställdhet", trots att de i själva verket strävar efter raka motsatsen.

#25  Sv: Könsrelaterat våld? Frossa
2008-09-02 14:49:27

Den där Eliten som dyker upp hela tiden verkar alltid ha diametralt motsatta åsikter än den man själv förespråkar.

#26  Sv: Könsrelaterat våld? devilkitten
2008-09-02 15:55:42

Jo, vi feminister har så svårt för att bestämma oss, men vi har i alla fall bestämt oss för att vi är emot ALLT. Utom kvinnor. Kvinnor är vi för. Utom när vi är emot dem.

#27  Sv: Könsrelaterat våld? Truthseeker
2008-09-03 01:44:49

Vilken feministsik elit pratar vi om?
Är inte Nyamko Sabuni emot könskvotering tex? Motverkar det jämställdheten enligt dig att inte könskvotera?

#28  Devilkitten #26§ RasmusS
2008-09-03 11:56:52

LOL! :P

#29  Plutt 23 RasmusS
2008-09-03 12:31:51

När man pratar om könsrelaterat våld så pratar man väl egentligen om det våld som sker för att kväva ett beteende som anses olämpligt för just det könet. Mannen som slår sin fru för att just hans fru inte har rätt att säga emot honom i egenskap av kvinna


Jo, men vad är våldet som utövas av kvinnor mot kvinnor, av män mot män, för att våldsverkarna anser att någon beter sig ”utanför könsrollerna”? En man som slår en man för att han anser att den mannen i egenskap av man inte ska bete sig på ett visst sätt är väl ett exempel på könsrelaterat våld det med?

Och då är det inte så konstigt att killar som blir nerslagna på stan inte inbegrips


Det kan givetvis vara så men jag undrar om man inte begår ett litet misstag om man ser det så. Mycket av det våld som riktas mot män av män skulle inte utövas mot kvinnor. Därmed borde väl det våldet just klassas som könsrelaterat?

#30  Plutt 23 RasmusS
2008-09-03 12:31:53

När man pratar om könsrelaterat våld så pratar man väl egentligen om det våld som sker för att kväva ett beteende som anses olämpligt för just det könet. Mannen som slår sin fru för att just hans fru inte har rätt att säga emot honom i egenskap av kvinna


Jo, men vad är våldet som utövas av kvinnor mot kvinnor, av män mot män, för att våldsverkarna anser att någon beter sig ”utanför könsrollerna”? En man som slår en man för att han anser att den mannen i egenskap av man inte ska bete sig på ett visst sätt är väl ett exempel på könsrelaterat våld det med?

Och då är det inte så konstigt att killar som blir nerslagna på stan inte inbegrips


Det kan givetvis vara så men jag undrar om man inte begår ett litet misstag om man ser det så. Mycket av det våld som riktas mot män av män skulle inte utövas mot kvinnor. Därmed borde väl det våldet just klassas som könsrelaterat?

#31  Truthseeker RasmusS
2008-09-03 13:30:54

Thrutseeker sa:
Nu tänker ju du på Sverige, där kvinnor faktiskt har lagstadgade och allmänt sett självklara valmöjligheter


Jo, det har du alldeles rätt i men min poäng är att politiker och opinionsbildare talar mycket om det könsrelaterade våldet i Sverige. Om man ser till citatet i inlägg nr. 4 punkt för punkt så borde de flesta komma fram till att det främst är männen som utgör den utsatta gruppen i Sverige och inte kvinnorna.

1. Rätten till liv

Män mördas och dödas betydligt oftare än kvinnor i Sverige

2. Rätten till personlig frihet och säkerhet

Män utsätts generellt för betydligt mer och grövre våld än kvinnor och är på så sätt mindre fria och trygga än kvinnorna.

3. Rätten att inte utsättas för tortyr/annan grym omänsklig förnedrande
behandling eller bestraffning

Punkt 3 är svårare eftersom det känns som om den relaterar mer till u-länder och länder i krig än till Sverige i dag. Punkt tre upplever jag som rätt ”jämställd” i Sverige.

4 Rätten till hälsa

Det är inte män som av samhället erbjuds att undersöka sig för tex. prostatacancer medan kvinnor erbjuds att göra mammografi. Män dör tidigare, drabbas oftare av arbetsolyckor, blir utsatta för våld oftare osv. Så att hävda att kvinnor i Sverige är mest drabbade känns bara som ett osynliggörande av manlig utsatthet.

5. Rätten till utbildning

Pojkar har samma ”rätt” till utbildning som kvinnor har ”rätt” till styrelseuppdrag och VD-positioner. Det betyder dock inte att de i realiteten har samma förutsättningar. Man satser i princip inget på att jämna ut skillnaderna mellan könen i skolor och universitet, något man gjorde när tjejerna hade svårigheter med utbildningarna på 70-80-talen.Nej, i dag fortsätter man att satsa på tjejerna och fortsätter att skita i pojkarna. Så här är pojkarna mest utsatta, i Sverige.

6. Jämställdhet: att på lika villkor som män delta i familjelivet och
Samhällslivet

Här är det relativt ”jämställt” eftersom kvinnor och män har sina maktdomäner. Män deltar inte på lika villkor i familjelivet där kvinnan har makten, hon är ”matriarken”. Kvinnor deltar inte på lika villkor i arbetslivets toppositioner verkar det som där män fortfarande generellt har mest makt, där är han ”patriarken”.

Men räknar lite på det och deras definition så drabbas män av fler minus än kvinnorna. Då kan man ju inte säga att det är kvinnorna som är de utsatta, i Sverige alltså.
men Sverige är ett litet hörn av världen, och den attityd som är allmän i de mer patriarkala länderna lever ju i viss mån här också


Med tanke på hur det ser ut i Sverige så undrar jag seriöst om vi inte ersatt ”patriarkatet” med ”matriarkatet”. Visst har du rätt i att de finns ”patriarkala” attityder kvar även här i Sverige, men det finns en skillnad. Dessa attityder ifrågasätts och de ”matriarkala” står mer eller mindre oifrågasatta.

Så länge attityden finns tycker jag det finns kvar grund för könsrelaterat våld som är riktat specifikt mot kvinnor


Tveklöst! Problemet är bara att denna specifika inriktning tas som intäkt för att det är kvinnor som är mest utsatta. Ser vi på pappret så ser vi snart att det inte stämmer, det är männen som är det.


Vore det lämpligare om man kallade hela blasket sexuellt relaterat våld?


Ja, varför inte :)

Men det finns ju våld som inte alls har med kön eller sex att göra, varför ska det kallas könsrelaterat eller sexuellt?


Det ska det nog inte. Men mycket av det partnervåld som drabbar kvinnor ses som könsrelaterat, det är det ofta inte utan detta våld är relationsrelaterat. Jag önskar bara att samhället har samma standard som grund för så väl kvinnor som män.

Vad är det för könsrelaterat eller sexuellt relaterat med att bli misshandlad för att "man inte har cigaretter"?


Eftersom det är väldigt sällsynt att killar slår ner tjejer för att de inte har cigaretter men det inte är speciellt ovanligt att killar blir nedslagna pga. så borde väl det våldet kunna ses som könsrelaterat? (I alla fall om våldet generellt riktas mot en könstillhörighet och inte den andra)

#32  Truthseeker RasmusS
2008-09-03 15:57:00

Det står ju att båda hittades knivskurna, liggande. Hade bara en blivit överfallen med kniv hade ju bara en blivit knivskuren


Har du någonsin blivit attackerad med fysiskt våld och försökt försvara dig? Om du gjort det så borde både du och angriparen ha drabbats av blåmärken men det hade ju inte betytt att du var lika skyldig som angriparen. Ellerhur?

Om någon försöker hugga mig med en kniv och jag lyckads försvara mig med antingen angriparens kniv eller en egen så är det fortfarande jag som är angripen och jag försvarar mig. Jag är inte skyldig eller delaktig mer än som offer i detta exempel.

Och visst kan ett "slagsmål" börja som en misshandel, men den överfallna började försvara sig, därför fick aggressorn skador. Ibland slutar det ju med att aggressorn blir misshandlad - dvs det var den ena som startade, men den andra fick övertaget


Fast då räknas det inte generellt som misshandel utan som självförsvar. Ta bara Rödebyfallet som exempel. Ibland fungerar det inte att snacka sig ur en våldsam situation. Angriparen struntar i vad du säger, h*n, vill bara slå dig på käften. I dessa fall har du i princip två val. Antingen låta angriparen gå lös på dig utan att du gör motstånd eller så gör du allt du kan för att neutralisera angriparen. Om du inte är utbildad på att neutralisera en motståndare utan att ge den grova skador är risken nog rätt stor att du kommer att skada angriparen. Det är självförsvar och inget slagsmål. Det är självförsvar från din sida och ingen misshandel bara för att du slog X medvetslös med ett järnrör du lyckades komma över under tiden du blev attackerad.

Det gäller män också. Jag vet inte hur många gånger jag som ung tonårsgrabb fick kastat i ansiktet att jag måste ha gjort något för att provocera, att man inte är ensam om att bråka, att jag därmed var medskyldig. Lite som tjejer som får kastat i ansiktet att de provocerat sexuellt och att det är deras fel att killar tafsar på dem. I mina ögon är det rätt drygt att behandla offer på det sättet.

Det är ju jävligt illa, men jag förstår att polisen initialt utgår från den syn som möter dem när de anländer till platsen. Vad ska de annars utgå från?


De ska inte utgå från någonting inbillar jag mig. De ska bara samla in så mycket fakta/bevis som möjligt från brottsplatsen, de inblandade och eventuella vittnen. Det är domstolens sak att sedan utgå från det material som polis, åklagare och advokater lägger fram i domstolen.

#33  RasmusS heffaklumpen
2008-09-03 19:13:09

Jag håller med om nästan allt du skriver, men att polisen bara ska samla fakta helt förutsättningslöst tror jag inte är möjligt. Det bör vara utgångspunkten, men i praktiken måste de nog göra en del antaganden för att kunna sköta sitt jobb, speciellt de som är först på plats. Det svåra är att hindra detta från att ange inriktningen för hela utredningen.

#34  #29 RasmusS Truthseeker
2008-09-04 05:38:47


Det kan givetvis vara så men jag undrar om man inte begår ett litet misstag om man ser det så. Mycket av det våld som riktas mot män av män skulle inte utövas mot kvinnor. Därmed borde väl det våldet just klassas som könsrelaterat?


Det är ju helt sant!
:-)
Våld öht är nästan alltid könsrelaterat på det sättet. Oavsett vem som gör vad mot vem.
När tjejer misshandlar andra för att de inte hade cigaretter - så är det tjejer de misshandlar. Om kön är en sådan viktig faktor när man väljer offer för våld, så måste det ju kallas könsrelaterat!

Thanks for the eye opener!
:-)

Men jag tror ändå att det som brukar kallas könsrelaterat, mer är menat som sexuellt relaterat. Vilket ju vore en bättre beskrivning på relationsvåld eftersom det inbegriper alla könskonstellationer, även homosexuella.

#35  #31 RasmusS Truthseeker
2008-09-04 06:09:00


Jo, det har du alldeles rätt i men min poäng är att politiker och opinionsbildare talar mycket om det könsrelaterade våldet i Sverige.


Ja det är sant. Men just den här listan talar ju mer om kvinnors värre ställning i andra länder:

1. Rätten till liv
Flickor dödas och flickfoster aborteras i långt större utsträckning än pojkar i patriarkala länder. Som tex Indien, där 9 av 10 aborterade foster är flickor, och viss abygder redan avfolkats på kvinnor, för att flickorna inte tillåts leva.

2. Rätten till personlig frihet och säkerhet

Män utsätts generellt för mycket mer våld i odemokratiska länder än svenskar, me i viss aländer utsätts kvinnorna för precis lika mycket samhällsvåld plus att de inte har något sätt alls att försvara sig mot relationsvåld eller sin totala utsatthet för son fars/brors eller äkta mans nyckerl.

3. Rätten att inte utsättas för tortyr/annan grym omänsklig förnedrande
behandling eller bestraffning

Har jag ingen som helst vittring på statistisk skillnad mellan män och kvinnor. I odemokratiska länder med starkt kvinnoförtryck är det mest män som är ute i samhället och riskerar att fängslas och torteras. Men kvinnor hamnar iofs lätt där om de blir våldtagna också.
Och de som hedersmördas är mestadels flickor.
Och i krig torteras och förnedras och våldtas och avrättas både män och kvinnor.
Jag tror det är rätt "jämställt" med sånt i u-länder också.

4 Rätten till hälsa

"Det är inte män som av samhället erbjuds att undersöka sig för tex. prostatacancer medan kvinnor erbjuds att göra mammografi. Män dör tidigare, drabbas oftare av arbetsolyckor, blir utsatta för våld oftare osv. Så att hävda att kvinnor i Sverige är mest drabbade känns bara som ett osynliggörande av manlig utsatthet."

Sant, bortsett från att vissa medicinska studier är föråldrade eftersom de bara utförts på män och kanske inte ens fungerar lika bra på kvinnor. Men de ses som fullt tillräkneliga ändå, för att mannen är norm.
Men även där tror jag de menar u-länder främst. I fattiga patriarkala länder prioriteras pojkarna, både vad gäller mat, hälsa, skolgång och alla andra resurser.
Kvinnors och flickors hälsa är definitivt mer eftersatt än mäns och pojkars i dessa länder.

5. Rätten till utbildning

Se ovan.

6. Jämställdhet: att på lika villkor som män delta i familjelivet och
Samhällslivet

Samma här. Gäller u-länder med systematiskt förtryckta kvinnor.


Men räknar lite på det och deras definition så drabbas män av fler minus än kvinnorna. Då kan man ju inte säga att det är kvinnorna som är de utsatta, i Sverige alltså.


Inte i Sverige nej.


Med tanke på hur det ser ut i Sverige så undrar jag seriöst om vi inte ersatt ”patriarkatet” med ”matriarkatet”. Visst har du rätt i att de finns ”patriarkala” attityder kvar även här i Sverige, men det finns en skillnad. Dessa attityder ifrågasätts och de ”matriarkala” står mer eller mindre oifrågasatta.


Och när de matriarkala maktmissbruken ska få välförtjänt kritik görs det ofta på ett sätt som gör att kritiken inte får gehör.
Ja det är tragiskt.


Tveklöst! Problemet är bara att denna specifika inriktning tas som intäkt för att det är kvinnor som är mest utsatta. Ser vi på pappret så ser vi snart att det inte stämmer, det är männen som är det.


Jag tycker det är ganska jämnt. Spridda skurar. Svårt att få en överblick av vilka som generellt drabbas "mest".
Men jag tycker själv att en viss grupp av män har en jobbigare sits under könsrollsnedbrytandet än kvinnor generellt.
Helt enkelt för att det maskulina premieras, oavsett könet på den som är mest "maskulin". Så könsbrytande kvinnor premieras och hyllas, medan könsbrytande män kritiseras och ifrågasätts - mycket mer än man kritiserar och ifrågasätter exakt samma beteende/egenskaper om det är en könsrollskramande k-v-i-n-n-a som har dem.

Könsrollsbrytande män sitter i kläm rätt hårt där.
:-(

#36  Rasmus.. Plutt
2008-09-04 09:20:49

Jo, jag tycker att du har helt rätt i detta. En man som blir nedslagen av andra män för att han är transa t.ex. är definitivt könsrelaterat, på samma gång som en kvinna som misshandlats av sin man för att hon varit otrogen inte är det (enligt min åsikt).

Bra att det uppmärksammas också..!

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?