feminetik.se feminetik.se

Just nu 16 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar


Gå till senaste inlägget#1  Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar SGTallentyre
2008-03-08 08:51:36

I Sverige idag kämpar industrin, tekniska högskolor, polisen och försvaret för att locka tjejer till sina utbildningar.

Men jag har aldrig någonsin sett den svenska vårdsektorn, dansscenen eller textilindustrin haft kampanjer riktade till killar, trots att könsfördelningen i dessa branscher är minst lika skev.

Är det aldrig ett problem att ett yrke domineras av kvinnor? Eller är könsfördelningen i dessa yrken oviktiga?

#2  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar pannasanna
2008-03-08 09:15:43

Vad tycker du själv SGTallentyre? Vad har du för åsikt och har du några ideer?

Kanske vi kan börja med att försöka få bort stämpeln "tjejiga" för att få en attitydförändring så att killarna inte behöver känna att deras "manlighet" är ifrågasatt?

#3  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-08 09:29:47

Jag tycker att det bättre om arbetsplatsen/yrkeskategorin är mer könsblandad.

Men jag tror att man inte uppmanar killar att bli undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer etc för att det skulle vara ett nedköp för dem. Ungefär som att uppmana undomar från Danderyd att bli städare.

#4  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar SGTallentyre
2008-03-08 10:10:43

Min första åsikt är att de borde försöka göra något alls, i stället för inget alls.

Jag anser att det är dubbelmoral att beskylla de "manliga" institutioner som bedriver ett omfattande och seriöst jämställdhetsarbete, för att det "går för sakta", medan Danshögskolan och sjuksköterskehögskolorna inte verkar lyfta ett finger.

#5  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar SGTallentyre
2008-03-08 10:15:03

KKiernan sa:

Men jag tror att man inte uppmanar killar att bli undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer etc för att det skulle vara ett nedköp för dem.

Vem anser att det är ett nedköp för en kille att bli socionom eller sjuksköterska?

Högskolorna? Killarna? Du?

#6  kkiernan KjellAke
2008-03-08 10:26:40

"Jag tycker att det bättre om arbetsplatsen/yrkeskategorin är mer könsblandad."

Detta är den politiskt korrekta uppfattningen, så ska man tycka men finns det belägg för att det skulle gynna verksamheten av att blanda män/kvinnor, vita/svarta bögar/normala som nuförtiden är en så populär sanning?

Jag har ibland hört att "forskning tyder på att" men aldrig sett utdrag ur denna forskning, har faktiskt inte hört ens exempel på vid vilka situationer det skulle vara bra.

Tvärtom tror jag att den erfarenhetsbaserade sanningen att lika barn leka bäst är den som står sig genom de populistiska tvärkasten.

#7  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar pannasanna
2008-03-08 10:32:42

SGTallentyre sa:
Vem anser att det är ett nedköp för en kille att bli socionom eller sjuksköterska?

Högskolorna? Killarna? Du?
Du gjorde det i trådsubjektet genom att skriva "tjejiga utbildngar".

Som feminist borde du åtminstone ha en viss grundkunskap hur genus skapas och vad i genussystemet är överordnad resp underordnad bla attitydsmässigt.

Man kan dessutom få en viss insikt hur du ser på kvinnodominerade utbildningar tack vare trådsubjektet.

#8  pannasanna Par
2008-03-08 12:42:51

"Som feminist borde du åtminstone ha en viss grundkunskap hur genus skapas och vad i genussystemet är överordnad resp underordnad bla attitydsmässigt."

Ha, men det är väl ändå inte SGTallentyre som gör en utbildning till tjejig. Det gör utbildningarna rätt bra själva. På dessa utbildningar så tjatas det om kvinnor hela tiden. I stort sett alla kurser ska beaktas ur ett könsperspektiv, vilket i praktiken betyder endast ur ett kvinnoperspektiv. Sedan har du fräckheten att påstå att andra utifrån gör utbilningarna till tjejiga.

#9  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar pannasanna
2008-03-08 13:15:32

Par, så du menar att en majoritet av kvinnor inom en utbildning eller ett yrkesområde gör utbildningen eller yrket till en "tjejig utbildning" eller ett "tjejigt yrke"?

Ja jag hävdar bestämt att det är en attityd i gällande genusystemet som gör att en utbildning eller ett yrke där kvinnor är i majoritet betraktas som "tjejig", och för mig är det helt uppenbart att SGTallentyre återskapar genussystemets värdering på "tjejigt" genom att skriva "tjejiga utbildningar".

#10  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-08 13:17:41

"Vem anser att det är ett nedköp för en kille att bli socionom eller sjuksköterska?

Högskolorna? Killarna? Du?"

Bertil Eriksson, Jonte Nilsson, och Märta Karlsson såklart, visste du inte det?

Jag menar såklart att det nåt slags allmänt antagande att ett traditionellt "kvinnojobb" inte är fint nog åt en karl.

Jag håller med dig om att man bör göra något istället för ingenting.

KjellAke: Jag tycker det blir bättre arbetsmiljö om det inte är så könssegregerat. Sen om man är kvar i nån slags "tjejbaciller/killbaciller"-mentalitet från lågstadiet, ja då är det dags att växa upp och lära sig jobba ihop med folk som inte är exakt som man själv.

#11  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-08 13:19:34

Par, för det första undrar jag vad du baserar det på att det "tjatas om kvinnor" på "dessa utbildningar". Och så kan du ju utveckla vad "tjatet" går ut på och vilka "dessa utbildningar" är.
För det andra blir inte en utbildning "tjejig" för att man "tjatar om kvinnor" eller har ett kvinno- eller könsperspektiv. Öht skulle väl "tjejig" också behöva definieras här.

#12  pannasanna Par
2008-03-08 13:34:24

"Par, så du menar att en majoritet av kvinnor inom en utbildning eller ett yrkesområde gör utbildningen eller yrket till en "tjejig utbildning" eller ett "tjejigt yrke"?

Ja jag hävdar bestämt att det är en attityd i gällande genusystemet som gör att en utbildning eller ett yrke där kvinnor är i majoritet betraktas som "tjejig", och för mig är det helt uppenbart att SGTallentyre återskapar genussystemets värdering på "tjejigt" genom att skriva "tjejiga utbildningar"."

Både studenter, lärare och hela atmosfären kring kurserna gör både utbildningarna och yrket till tjejigt. Det sköter det så fint själva. Någon allmän attityd kan då jag inte se. På vilket sätt menar du att Ikeapersonalen utanför Mölndal gör socionomutbildningen i Stockholm tjejig? Jag kan säga dig att denna personal inte ägnar denna utbildning någon som helst tanke.

#13  KKiernan Par
2008-03-08 13:43:18

"För det andra blir inte en utbildning "tjejig" för att man "tjatar om kvinnor" eller har ett kvinno- eller könsperspektiv."

Nähä, så den skulle bli manlig då? Alltså, pratas det om kvinnor i allt som studeras så blir ju utbildning så att säga kvinnlig. På något annat sätt kan det inte förhålla sig. Den som väljer att studera ett fenomen ur ett könsperspektiv studerar det ur ett kvinnopersektiv där det manliga medvetet aktivt väljs bort, och förlöjligas många gånger. Det manliga står för det negativa, det kvinnliga för det goda. Lite gran som sagan om ringen.

#14  SGTallentyre Par
2008-03-08 14:10:06

"Är det aldrig ett problem att ett yrke domineras av kvinnor? Eller är könsfördelningen i dessa yrken oviktiga?"

Det kan vara både och. Jag har i många år arbetat med enbart kvinnor och just det här med könsroller upplevde jag i stort sett aldrig med mina kollegor. Att jag var man var varken för eller nackdel. På det hela kan jag säga att jag aldrig tänkte på at jag var man och mina kollegor kvinnor. Det är först när man är i universitetsvärlden som det blossas upp till kosmiska dimensioner. Det är f-n i mig könsaspekter på allt, från utformningen av stekpannor till ljudnivån på ett folktomt rum.

#15  #6 kjellake Corona
2008-03-08 15:06:07

KjellAke sa:
Detta är den politiskt korrekta uppfattningen, så ska man tycka men finns det belägg för att det skulle gynna verksamheten av att blanda män/kvinnor, vita/svarta bögar/normala som nuförtiden är en så populär sanning?


Hur definierar du "normala"?
Motsatsen till normal är onormal - motsatsen till bög skulle kunna vara lesbisk - men om du menar homsexuell är motsatsen heterosexuell.

#16  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-08 15:15:53

"Nähä, så den skulle bli manlig då? Alltså, pratas det om kvinnor i allt som studeras så blir ju utbildning så att säga kvinnlig. På något annat sätt kan det inte förhålla sig. Den som väljer att studera ett fenomen ur ett könsperspektiv studerar det ur ett kvinnopersektiv där det manliga medvetet aktivt väljs bort, och förlöjligas många gånger. Det manliga står för det negativa, det kvinnliga för det goda. Lite gran som sagan om ringen."

Men det pratas ju inte om kvinnor i allt som studeras. Och jag tycker inte att det "manliga medvetandet" (vet inte riktigt vad du menar med det) förlöjligas eller ses som negativt.

Du har i flera inlägg och flera olika trådar kommit med en rad tvärsäkra påståenden om allt möjligt. Vad har du egentligen som backar upp det du säger?

#17  #6 bjornsdotter
2008-03-08 16:33:21

"bögar/normala"

Det där var nog det roligaste - och samtidigt mest tragiska - jag har läst här på Feminetik, tror jag.

Jag vill inte hogga tråden, men hur är man när man är "normal"?

lol

#18  KKiernan Par
2008-03-08 18:21:40

"Men det pratas ju inte om kvinnor i allt som studeras. Och jag tycker inte att det "manliga medvetandet" (vet inte riktigt vad du menar med det) förlöjligas eller ses som negativt."

Okey, kanske inte alltid. Men rätt mycket i alla fall. Och det inte så lite heller. Jag har gått igenom landets samtliga universitet och det finns ingen institution som inte har någon kurs med genusvetenskapliga studier. Alla institutioner måste också ha ett underlag för jämställdhet (utom genusvetenskap). I dessa planer så ska man se till att kvinnor synliggörs mer. Då spelar det ingen roll om antalet kvinnliga forskare är fler än män eller om forskningen om kvinnor är större än övrig forskning. Vid flera humanistiska institutioner så blir man inte heller antagen om man inte forskar i sitt ämne ur ett könsmaktperspektiv, dvs. studier av mannens medfödda dj-vligheter.

Numer finns det också ett 20-tal institutioner som sysslar enbart med genusvetenskap. Dessa har vuxit sig stora och får en stor andel av samhällsvetenskapens forskningsbidrag. Man kan nu tro att genusvetenskapen som ämne borde handla om studier av båda könen på ett objektivt sätt. Så är det inte. Genusvetenskap uppstod ur kvinnoforskning och är kvar där. Vid en snabb uppräkning av alla de forskare som jobbar på genusvetenskapliga institutioner så är det ca 2 procent män, och de män som finns kommer huvudsakligen från andra discipliner. På de flesta institutioner finns inga män alls. Ofta heter genusvetenskapliga institutioner kort och gott kvinnoforum. Det blir väl enklast så. Ironiskt nog så sysslar alla forskare i detta ämne med att kvinnor borde representeras mer. Då män över huvudtaget diskuteras särskilt så har man finurligt nog fört in detta i en underordnad del kallad, "kritiska studier av män och maskuliniteter", vilket väl säger allt.

Nu är bollen din att visa att det inte förhåller sig på det ovanstående sätt, att genusvetenskap och pratet om kvinnor rent av är en udda företeelse.

#19  #1 Minnie
2008-03-08 19:15:33

Det är för att föreställningen om män säger att de får skylla sig själva som slutar plugga efter gymnasiet i stället för att fortsätta. De får även skylla sig själva när de senare blir arbetslösa.

Denna föreställning om män är tyvärr lika utpräglad inom feminismen (för feminismen fokuserar ju bara på kvinnor) som i övriga sammanhang.

#20  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-08 19:25:27

Om ett universitet erbjuder kurser i genusvetenskap, betyder det inte att man alltid i allt som studeras talar om kvinnor. Att genusvetenskap är en udda företeelse skulle jag dock inte säga.
"Underlag för jämställdhet" vet jag inte vad du menar med, är det jämställdhetsplan du tänker på? Det tycker jag inte att det är nåt konstigt med. Man ska inte särbehandlas pga kön på arbetsplatsen. Jag vet inte om institutioner för genusvetenskap är undantagna denna regel, men det låter konstigt om det vore så?
Man brukar inte heller säga att man ska ha ett könsmaktsperspektiv på sin forskning, utan ett genusperspektiv. Hursomhelst handlar det inte om studier av "mannens medfödda jävligheter".
Du tycker att "kritiska studier av män och maskuliniteter" är något som "säger allt", vad menar du med det?

Om jag ska vara ärlig känns det mest som att du rabblar upp lite fördomar du har om genusvetenskap.

Att få män är intresserade av genusstudier är tråkigt tycker jag. Här skulle ju institutionerna kunna göra något för att jämna ut könsbalansen.

#21  KK 20 default
2008-03-09 04:24:09

Hur ser jämställdhetsplanerna ut för alla de utbildningar (inkl. genusvetenskap) som är kvinnodominerade?

#22  SGT 1 default
2008-03-09 04:28:11

Jag antar att alla de arbetsplatser och brancher som domineras av kvinnor också har jämställdhetsplaner?

#23  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-09 08:04:41

Default, jag vet inte hur de ser ut. Jag tror att universiteten har en generell jämställdhetsplan som alla inst. måste hålla sig till. Finns det inte en lag eller regel som säger att alla arbetsplatser med mer än 10 anställda måste formulera en jämställdhetsplan?

#24  Par MarianneK
2008-03-09 14:19:05

Det första du behöver göra för att bli trovärdig är att skriva vilka utbildningar du talar om. Vilka "tjej"-utbildningar är det som blir "tjej"-utbildningar pga att de tar upp genus?

Genusperspektiv existerar även på KTH. Är KTH-utbildningarna "tjejiga"?

Eller stämmer det som KKiernan skrev, att du egentligen inte ville tycka till om ämnet, utan är ute efter att dissa genusvetenskap och jämställdhetssträvanden inom vissa utbildningar?

#25  #1 MarianneK
2008-03-09 14:23:20

Om du formulerar om det till "ingen lockar killar till studier inom kvininnodominerade områden" håller jag med om att det är ett problem.

Men med tanke på löne- och statusläge är det nog inte helt enkelt.

Danshögskolan är ett intressant exempel. Det går ju inte att gå ut och rekrytera mannen på gatan till en dansutbildning på högskolenivå, utan det gäller att rektytera pojkarna i tidig ålder. Vilket nog är svårt. Men intressant.

#26  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar Corona
2008-03-09 14:39:10

Angående danshögskolan så har de ofta brist på män.

Många medlemåttiga pojkar kommer in - eftersom konkurrensen inte är särskilt stor.
Jag har dansat - både klassisk balett, jazzbalett och contemporary dance - så jag har varit där.

På utbildning jag gick kom alla killar - som öht hade dansat - in på den "svåra klassen" - medan endast tjejer som dansat minst tio år kom in där.

#27  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar pannasanna
2008-03-09 20:03:55

Förresten så är danshögskolan ett dåligt exempel, jag tror knappt nån söker dit utan att ha ett genuit intresse av dans och att förtjäna sitt levebröd som dansare, (dessutom krävs det väl att man har en viss talang och flexibilitet i kroppen.... tror jag iaf).

Kanske attityden "riktiga män dansar inte" är en av orsakerna varför så få killar söker till dansutbildningar?

Corona: Så dom kör med positiv särbehandling vad det gäller killar på danshögskolan? Positiv särbehandling är ju ett verktyg för att uppnå jämställdhet.

Egentligen om man tänker efter, är det inget problem om en utbildning, eller ett yrkesområde, är kvinno- eller mansdominerad, problemet är när det ena könet utesluts på grund av kön eller för att kraven att uppnå en utbildning eller ett yrke utgår från mannen som norm.

SGTallentyre, sker det nån form av uteslutning av män pga kön till nån kvinnodominerad utbildning eller yrke?

#28  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar grapefrukt
2008-03-09 20:06:09

Usch, de är ju k-v-o-t-e-r-a-d-e, de männen!! Så kan vi väl inte ha det...
/sarkastisk

#29  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar FumikoFem
2008-03-09 20:53:09

Ja tänk, när kvinnor ska kvoteras in då är det sååå feeel, men nu blir ju män kvoterade, det talas det inte om bland antifeminister och jäifare, jaja det kanske skulle vara lite för motsägelsefullt att ta upp sådant när detta med kvotering diskuteras och dessa motsätter sig det.

#30  KK 23 default
2008-03-09 23:08:55

De mandominerade utbildningarna verkar ju ha gjort ett bättre jobb att aktivt försöka minska skillnaderna. De har drivit kampanjer för att locka kvinnliga sökande. Det verkar som att gjort ett bättre jobb både med att formulera en jämställdhetsplan och att effektuera den.

De kvinnodominerade utbildningarna (som t.ex. genusvetenskap) verkar inte ha lagt många strån i kors för att förbättra könsobalansen. Det verkar som att det är männen som är bäst på att driva jämställdhetsfrågor i praktiken inom utbildningsvärlden. Lite pinsamt för genusvetarna...

#31  Corona 26 default
2008-03-09 23:19:41

Jag vet inte om jag förstår det du skriver, men hur kan medelmåttiga killar komma in? Är det inte ett gemensamt intag för killar och tjejer? Om det finns 100 tjejer som har bättre betyg i dans (eller hur man nu mäter kunskapen) än killar så borde ju dessa 100 tjejerna få de 100 första platserna. Om det bara finns 50 platser så borde ju alla dessa fyllas med de 50 duktigaste tjejerna. Hur kommer då de medelmåttiga killarna in?

#32  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-09 23:51:26

"De mandominerade utbildningarna verkar ju ha gjort ett bättre jobb att aktivt försöka minska skillnaderna. De har drivit kampanjer för att locka kvinnliga sökande. Det verkar som att gjort ett bättre jobb både med att formulera en jämställdhetsplan och att effektuera den.

De kvinnodominerade utbildningarna (som t.ex. genusvetenskap) verkar inte ha lagt många strån i kors för att förbättra könsobalansen. Det verkar som att det är männen som är bäst på att driva jämställdhetsfrågor i praktiken inom utbildningsvärlden. Lite pinsamt för genusvetarna..."

Fin sammanfattning av trådens innehåll, default. Varför kände du att du var tvungen att upprepa det SGT sa i trådstarten?

#33  MarianneK Par
2008-03-09 23:51:33

"Det första du behöver göra för att bli trovärdig är att skriva vilka utbildningar du talar om. Vilka "tjej"-utbildningar är det som blir "tjej"-utbildningar pga att de tar upp genus?

Genusperspektiv existerar även på KTH. Är KTH-utbildningarna "tjejiga"?

Eller stämmer det som KKiernan skrev, att du egentligen inte ville tycka till om ämnet, utan är ute efter att dissa genusvetenskap och jämställdhetssträvanden inom vissa utbildningar?"

Genusvetenskap finns på KTH. Men då som enstaka kurser. Läser du socionomutbildningen, museilogutbildningar, psykologi med psykodynamisk inriktning, genusvetenskap osv så ses hela programmet ur ett könsperspektiv. Detta menar jag påtvingar studenterna till att se ämnet på ett förutbestämt sätt. Då det mest är kvinnor som går dessa program så kanske de inte upplever det som särskilt besvärande.

I utbildningar som sjuksköterska, apotekare, biomedicin eller biologi är antalet kvinnor mycket högre än män. Här finns enstaka kurser i genusvetenskap. Men någon uttalat önskemål att se deras ämne ur ett kvinnoperspektiv finns inte. Detta är främmande för de flesta av dem. Det vore att degradera ämnet. Så var det när jag själv jobbade i barnscher där jag var ensam man bland 30 till 40-tal kvinnor. Att det uteslutande var kvinnor där märktes mycket lite. Vet du varför, jo för alla (utom jag) var ju kvinnor. Detta fenomen kan kännas igen på arbetsplatser där det uteslutande finns män. Där har man inget behov av att ha någon speciell manlig framtoning. Visst, könsroller finns, men de existerar inte per automatik, vilket jag anklagar genusvtenskapen för att de påstår.

Genusvetenskap har idag blivit lika självklart ämne för var och en på universitetet som marxismens teoribyggnad var det för sovjetiska studenter under kommunismen, eller teologi var det på 1600-talet. Det är det jag retar mig på. Sälv är jag intresserad av Marx läror, även religionsvetenskap och genusvetenskap likaså. Men jag skulle finna det mycket främmande att påtvinga dem på andra som inte valt att läsa dessa ämnen frivilligt.

#34  KK 32 default
2008-03-10 07:11:33

Tack KK! Det var kul att höra att du tycker att mitt inlägg var en fin sammanfattning av det som diskuterats i tråden. Det är alltid bra att upprepa sådant man är överens om. Det visar ju på att klyftan mellan oss som debatterar inte alltid är så stor som man kan få intryck av ibland.

#35  Par #33 MarianneK
2008-03-19 02:17:47

Att komplettera det manliga perspektivet med en gnutta kvinnligt perspektiv är inte att införa ett könsperspektiv. Att tvinga alla historiestudenter att någon gång då och då under kurserna tänka "javisst ja, det fanns kvinnor också" är att motverka ett ensidigt könsperspektiv, inte att införa ett.

Ovanstående är heller inte att tvinga elever att läsa genusvetenskap. Det har inget med genusvetenskap att göra.

Att inte ta upp kvinnor skulle verkligen vara att tvinga studenter att "se ämnet på ett förutbestämt sätt".

Jag utgår ifrån att även utbildningarna inom medicin har ett genusperspektiv. Att man inte alltid utgår ifrån att en patient/försöksobjekt är en man, till exempel. Att inte utgå från män hela tiden är inte att degradera ämnet, tycker jag. Men du kanske tycker det?


Genusperspektiv finns även på KTH, som sagt. Inte som separata kurser, utan det är något som löpande finns med i kurserna. (Även om det förstås inte alltid fungerar så i praktiken.)

Genusvetenskap på KTH har jag inte ens nämnt - varför tar du upp det?

#36  35 Par
2008-03-22 05:20:20

Du verkar ha totalt missat min poäng. Det jag anklagar hela genusvetenskapen för handlar ytterst om moral. Det är vetenskapligt ohederligt att överdriva de svårigheter kvinnor kan drabbas av, att helt enkelt försöka göra lögn till sanning, samtidigt är det en nationell katastrof att vi upprättar en egen forskningsgren som endast har som syfte att förbättra enbart för kvinnor och där man utgår från att varje man är en bedragare och borde skämmas. Att påtvinga elever sådant trams menar jag är rent av kriminellt. Vidare tycker jag att det är djupt upprörande att det inte finns en enda vetenskaplig publikation om de sämst ställda kvinnorna och deras situation. Istället ägnas enormt mycket möda på att syna det mest triviala och det allra mest alldagliga företeelserna som tandborstning och nysningar för att detta sedan ska filtreras genom ett genusperspektiv i syfte att kunna anklaga män som grupp och en påhittad teori om könsmaktordning. Därmed anser jag det vara varje människas plikt att säga som det är och inte längre svälja dårskapen.

#37  #28, 29 grapefrukt och FumikoFem Mumriken
2008-03-22 10:24:22

Dansutbildningen är ju ett ganska dåligt exempel eftersom det egentligen är två olika intag, ett för kvinnor och ett för män. Motsvarande gäller ju för intagning till musikklasserna i Uppsala, t.ex. där det ska vara 20 tjejer och 10 killar i varje klass (i och för sig ett intressant jämställdhetssystem). Eftersom det finns mångdubbelt fler tjejer som söker, blir kvaliteten betydligt bättre på tjejrösterna än på killrösterna... Men det är fortfarande två helt olika intagningsgrupper.

Kvotering innebär väl så vitt jag förstår att kvinnor och män tävlar om samma platser...

#38  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar Mumriken
2008-03-22 10:34:42

Jag hoppas det finns bättre genusutbildningar än den som ges av Uppsala universitet i varje fall. I den utbildningen jag hamnade på var skuldbeläggningen av de enskilda manliga deltagarna så utpräglad, och jag undrar om inte till och med en del av de kvinnliga deltagarna blev lite fundersamma, när en av de kvinnliga deltagarna berömdes översvallande för sitt förslag att kvinnliga lärare skulle använda ett manligt namn på sig för att få bättre pondus gentemot studenterna.

Jag är inte emot genusperspektivet i utbildning, men de erfarenheter jag har är att de kurser som ges ofta är så radikala att de inte tas på allvar av deltagarna, och därför förfelar sitt syfte. Jag tror mycket kan vinnas på att man uppmuntras till ett genusneutralt tänkande, och självklart ska man använda exempel och övningar som innehåller både manliga och kvinnliga personer. Men när man uppmuntras att fundera på hur man skulle kunna undervisa i programmering på ett mer "kvinnligt" sätt, så undrar jag om läraren verkligen har förstått vad det handlar om själv.

#39  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar grapefrukt
2008-03-22 10:35:39

Mmm, just det. Särbehandling, det är mångfalt fler tjejer som söker. Kvotering, eftersom de till och med gjort egna kategorier för männen.

#40  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar Mumriken
2008-03-24 01:23:47

jag har väldigt svårt att se det som kvotering när man har två kategorier som ansöker var för sig...

hur jämställda vi än vill vara så tror jag det finns ytterst få kvinnliga andrabasar... och jag ser inte att det skulle vara kvotering att anta en manlig andrabas även om det är tjugo gånger fler koloratursopraner som ansöker till kören...

#41  Par #36 MarianneK
2008-03-24 22:21:36

???

Du svarar på mitt inlägg med att kommentera saker som jag inte har skrivit något om - och det får du till att jag har missat din poäng?

Du blandar ihop genusvetenskap med genusperspektiv - och ser inte att det får stora konsekvenser för resonemanget?

Du verkar totalt ha missat min poäng.

Du använder den här tråden till att racka ner på genusvetenskap, trots att det är väldigt OT.

Dina anklagelser mot genusvetenskapen har inte här att göra. Det här är heller inte den första tråden där du omotiverat tar upp ditt ogillande av genusvetenskap trots att det är helt OT.

Jag utgår ifrån att du vet att det är förbjudet att bedriva korståg.
Jag utgår ifrån att du vet vad det innebär att bedriva korståg.
Kan jag nu utgå ifrån att du kommer att sluta ta upp dina åsikter om genusvetenskap i trådar där de är OT?

#42  Mumriken MarianneK
2008-03-24 22:25:49

Kvotering är just att man _inte_ tävlar om samma platser, utan att ett visst antal platser är vikta åt en viss grupp, till exempel män.

På Dansutbildningar som viker vissa platser åt manliga sökande är det alltså kvotering. Likaså på musikutbildningar som gör så. Ordet betyder just att en viss del av platserna är vikta åt en viss grupp.

#43  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar Jman
2008-03-25 04:30:09

Åhå! Äntligen någon som uppmärksammar denna belägenhet!

Jag minns fortfarande hur Chalmers och GU bjöd in endast tjejer till speciella dagar för att rekrytera dem till deras utbildningar (mestadels olika ingenjörsutbildningar), vilket irriterade mig något.
Vi killar däremot kammade hem nada på rekryteringskontot.

Nu blev det ju så för min del att jag, utan någon rekrytering, ändå fann min väg till sjuksköterskeprogrammet - och fullföljde den. Men vi var inte många med basröst i den klassen, det kan jag lova! Och en betydande del bland oss killar var tidigare ambulansmän som blev tvingade av sin arbetsgivare att läsa till sjuksköterska p.g.a nya krav från socialstyrelsen.

Så hur skall man då tolka detta att ingen bryr sig om att rekrytera män till klassiskt "kvinnliga" utbildningar?
En snäll teori kan vara att man inte tänkt på det... En annan är att man inte bryr sig! Att det är ok att "knuffa" undan killarna från ingenjörsutbildningarna och aldrig visa dem alternativen.

#44  Förslag till förbättringar Jman
2008-03-25 04:37:14

Är det någon som har lust att posta lite enkla förslag till hur man skulle kunna bedriva lite bra lobying för att få in fler killar på ex. sjuksköterske-, barnpedagog- och dansprogrammen?

Här kommer två från mig:
- Låt helt vanliga snubbar som antingen företräder yrkeskategorin eller programmet i fråga åka runt till högstadie- och gymnasieskolor och snacka med killarna.
- Låt dem komma på studiebesök på exempelvis SOS-alarm eller något annat.

#45  MarianneK Par
2008-03-25 13:40:25

MarianneK sa:
Du använder den här tråden till att racka ner på genusvetenskap, trots att det är väldigt OT.
Dina anklagelser mot genusvetenskapen har inte här att göra. Det här är heller inte den första tråden där du omotiverat tar upp ditt ogillande av genusvetenskap trots att det är helt OT.


Ämnet för tråden är varför så få män lockas till tjejiga utbildningar. Att de skulle vara just ”tjejiga” får SGTallentyre stå för eftersom det var han som startade tråden. Jag däremot betonade att eftersom utbildningar (jag har idogt granskat snart när varje universitetsutbildning) som det här är frågan om genomgående har ett genusperspektiv eller könsperspektiv så blir fokus på kvinnor och deras situation det allenarådande. I snart när varje del av utbildningarna så ska det talas om hur detta kan granskas ur ett köns eller genusperspektiv – med genusvetenskapens hjälp. Oavsett vilken av båda dessa perspektiv det än är så kommer det att talas om könsmaktordning och det patriarkala systemet, vilket enligt min mening och långa erfarenhet i praktiken endast betyder ur ett kvinnoperspektiv. Jag menar vidare att: ”Både studenter, lärare och hela atmosfären kring kurserna gör både utbildningarna och yrket till tjejigt. Alltså, pratas det om kvinnor i allt som studeras så blir ju utbildning så att säga kvinnlig. På något annat sätt kan det inte förhålla sig.” Den som väljer att studera ett fenomen ur ett könsperspektiv studerar det ur ett kvinnoperspektiv där det manliga medvetet aktivt väljs bort, och förlöjligas många gånger. Jag vet att det är så, något annat har jag aldrig erfarit. Det manliga står för det negativa, det kvinnliga för det goda. Exakt på vilket sätt är min kritik mot detta, som ytterst handlar om en etisk fråga, inte relevant för tråden?

#46  Jman MarianneK
2008-03-25 19:05:37

Lärarhögskolan körde riktad reklam till manliga studenter förra året. Det var en ganska stor kampanj, med just manliga unga lärare som gjorde reklam för sitt jobb.

Men visst skulle det behövas mer. Det viktigaste är nog (på alla utbildningar) att man tänker sig för så att man inte gör stereotypt rekryteringsmaterial som främst lockar det kön som redan är överrepresenterat.

Att man har ett genusperspektiv när man planerar rekryteringskampanjer, alltså.

#47  Par #45 MarianneK
2008-03-25 19:18:46

Genusperspektiv ska finnas på alla utbildningar. Det är alltså ingen skillnad mellan olika utbildningar. Genusperspektiv finns på KTH, på Chalmers, på KI - vilket kön som dominierar på utbildningen spelar ingen roll.

Att ha ett genusperspektiv har inget med genusvetenskap att göra.

Det kan inte vara genusperspektivet som gör att ingen lockar killar till "tjejiga" utbildningar - eftersom genusperspektivet finns på alla utbildningar.

Genusperspektivet som finns och ska finnas på alla universitetsutbildningar har inget med genusvetenskap att göra. Det är inte genusvetenskap man läser bara för att man har ett genusperspektiv.

Alltså: Dels kan din förklaring inte stämma, eftersom genusperspektiv finns överallt. Dels har det ingenting med genusvetenskap att göra. Vilket leder till att dina åsikter om genusvetenskap är grymt OT i den här tråden.

Exakt på detta sätt är de åsikter du redovisar ovan inte relevanta för tråden.

(Vad jag tycker om dina åsikter om genusvetenskap och genusperspektiv kan du få veta om du startar en tråd i ämnet.)

#48  MarianneK Par
2008-03-25 23:38:20

Din förnekelse som metod och strategi blir inte bättre för att du upprepar den. Den sorts genusperspektiv som bedrivs inom de vetenskapliga programmen har lärare, faktalitteratur och dessutom teoretisk inrikting som är hämtad från genusvetenskapen. Det är klart att genusperspektiv inte som sådan är genusvetenskap. Men nu är det så att det per auromatik har blivit så. Detta kan du varken göra det ena eller andra åt, hur gärna du än förnekar det.

#49  Par MarianneK
2008-03-26 16:33:07

Nu skriver du själv:

"Den sorts genusperspektiv som bedrivs inom de vetenskapliga programmen"


Då har du alltså (äntligen) insett att detta gäller alla utlbildningar. Oavsett vilket kön som dominerar på utbildningen. Alltså är det helt OT i den här tråden.

Jag vet att du försöker provocera mig till att börja diskutera ditt ämne i den här tråden (genom att anklaga mig för att lida av förnekelse - humor). Men det är OT, och det tänker jag inte göra. Starta en tråd i ämnet om du vill diskutera det. Så svårt borde väl det inte vara?

#50  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar knoppan
2008-03-26 19:17:30

Som jag forstod det forsta inlagget ar 'tjejiga' utbildningar sadana som har en klar majoritet tjejer som studnter. Inte alls att det ar utbildningar som pa nagot satt handlar OM tjejer/kvinnor.

T ex. sjuksköterske-, barnpedagog- och dansprogrammen? som Jman namnde tidigare.
Medan det pratas om att locka kvinnor till utbildningar mad flest manliga sokande, sa borde det finnas en motsvarande satsning att locka man till utblidningar med mest kvinnliga sokande.

Det pratas ju lite da och da om behovet av manliga forebilder pa dagis och i skolan, beroende pa att de flesta i personalen ar kvinnor.
Varfor?
Jag tror tyvarr att status och pengar spelar in, 'kvinnoyrken' har ofta lagstatus och daligt betalt. Som jamforelse ar har jag inte hort nagon forsoka locka kvinnor till sophantering eller andra yrken som ar dominerade av man, men som inte har lika hog status.

Kan det ha mer att gora med vilka jobb som ses som 'fina' och dar ar det viktigare att det ar jamstallt and i dom yrken som inte ar lika 'fina' och darmed inte lika symboliskt viktiga?

/knoppan

#51  MarianneK Par
2008-03-26 19:17:44

Provocera, och mitt ämne? Vet du en sak Marianne, jag har fått den uppfattningen att du ser fakta som provocerande. Att jag dessutom är en icke feminist retar det dig ännu mer. Ämnet för tråden är tjejiga utbildningar, det vore dumt av dig att förneka detta. Jag har förklarat att en av orsakerna till detta beror på att dessa utbildningar är genomsyrade av genusperspektiv, det vore lika dumt av dig att påstå att detta är OT.

Hur universitetsutbildningar med genusperspektiv fungerar kan tydligen fler än jag berätta. Feministen Dragonfly berättar i tråden ”krig ur ett genusperspektiv- boktips?” på Diskussion.

”På den utbildning jag går har vi ex haft ett antal moment, där medicin analyseras ur ett genusperspektiv. Och, no surprise, det har alltid handlat om hur synd det är om kvinnor. Samma sak i de utredningar som jag läst som handlar om genusperspektiv på lagstiftning. Det handlar även här, no surprise, om att leta efter lagar som diskriminerar kvinnor, att män kan diskrimineras har man inte tänkt på.”

Corona förnekar att genusperspektiv handlar om hur synd det är om kvinnor. Dragonfly svarar:

”Hur ofta hör du diskussioner om mäns problem under benämningen genusperspektiv? Nej, det handlar alltid om hur fruktansvärt det är för kvinnor, och har blivit en synonym för detta. Vad än någon falskeligen försöker hävda.”

Corona kontrar här då med:

”Varför ska vi feminister hela tiden behöva ursäkta oss varje gång vi för fram en fråga om kvinnor? Eller du menar att medlemmarna på det feministiska forumet feminetik ska lägga energi på hur män drabbas av patriarkatet i krig?”

Men Ephemeer inflikar då med:

”Feminetik är väl inget kvinnoforum.”

Kvinnoforum är precis det jag menar att utbildningar med många kvinnor har blivit. De har blivit detta p.g.a. att de helt styrs av ett genusperspektiv. Genusperspektiv har med hjälp av genusvetenskap och dess diskurs om könsmaktordning och patriarkatet, som inte har några som helst vetenskapliga grunder, blivit ett sätt att enbart betrakta kvinnors situation utefter hur mycket de förtrycks av män. I och med detta så anser sig kvinnor ha rätt till makten varvid utbildningarna som då styrs av genusperspektiv också ska utformas enbart efter kvinnors behov. Då kan dessa utbildningar inte bli annat än tjejiga. På något annat sätt kan det inte vara.

#52  Par Ephemeer
2008-03-26 20:41:17

Internetforum, Par. Internetforum.

#53  MarianneK default
2008-03-27 06:02:50

Jag är fortfarande faschinerad av att just genusvetenskap är en av de utbildningar och ett av de forskningområden som är mest ojämnställda. Jag är dessutom faschinerad av att så många feminister blundar för det....

#54  Par... Plutt
2008-03-27 08:39:06

Jag förstår hur du menar, och det skulle kanske kunna vara en förklaring. Men stämmer det då? Det här med att just tjejiga utbildningar är mer genomsyrade av genusperspektiv än andra?

Jag är nyexad från ett tekniskt universitet, och där var det nämligen tvärtom. Läste man ekonomi så fanns det inget märkbart genusperspektiv alls, detsamma gällde faktiskt för sjuksköterska (dock ändå lite mer genusperspektiv), och det var massor av genusperspektiv på pedagogutbildningen. Läste man industriell ekonomi (som faktiskt är en teknisk utbildning, och nästan bara killar) så var det gott om genusperspektiv, och även de som läste väg och vatten hade mer genusperspektiv än vi ekonomer.

Gick förresten Dragonfly en tjejig utbildning?

Däremot så känns det som att genusperspektivets vara eller inte vara beror uteslutade på förståelsen för vad ett genusperspektiv kanske borde vara, d.v.s. inte så mycket om hur synd det är om kvinnor och kvinnors problem (vilket jag i och för sig inte hört tas upp på någon annan utbildning än Dragonflys) utan just att synliggöra t.ex. kvinnors historia och kvinnors medicinska förutsättningar vilket ju har missats tidigare.

Genusperspektivet på sjuksköterskeprogrammet handlade t.ex. mycket om hur man bemöter patienter och kollegor olika beroende på kön, och det kan man väl knappast ifrågasätta? Det handlar då knappast om malebashing och speciella kurser om hur synd det är om kvinnor. Eller är du emot den typen av genusperspektiv?

#55  Plutt Par
2008-03-27 10:57:12

Din iaktagaelse är förstås riktig: alla s.k. tjejiga utbildningar är inte genomsyrade av genusvetenskap. Sedan vill jag poängtera det du säger om att genusperspektiv inte alltid är såsom jag och andra har erfarit och beskrivit den. Det är alltså inte fel med genusperspektiv i sig, utan på att så många lärare genomgående bedriver egen form av den. Och denna form är oftast politiskt radikal. Bedriver man genusperspektiv på det viset - vilket det i regel görs - så blir det inte bra.

Vad jag förstår så är du och jag någorlunda samstämmiga: genusperspektiv - ja, politiskt radikal - nej.

Däremot har jag lite funderingar på sjuksköterskeutbildningen. Du säger att genusperspektivet där handlade om hur man bemöter patienter. För mig är det ju en central del i utbildningen; såsom man bemöter patienter, så är man också som sjuksköterska. Jag tror att detta synsätt går igen i flera andra kurser i sjuksköterskeprogrammet. Under alla mina år när jag arbetat med sjuksköterskor så finns det något typiskt tjejigt sätt hos dem. Inte för att det är kvinnor, utan det är något de har lärt sig. Det säger de själva också, men de kan inte riktigt peka på vad det är. Här måste man dock betona: vad är själva problemet med tjejigt? Ska det alls räknas som problem? Det tycker inte jag, såvida tjejigheten har framkommit genom den form av genusperspektiv som påstår att det är synd om kvinnor.

#56  Par MarianneK
2008-03-27 23:18:01

Det du kallar fakta är inte relevant i den här tråden. Det är OT. OT betyder Off Topic. Det har alltså inte med saken att göra, och det ska därför inte stå här.

"Ämnet för tråden är tjejiga utbildningar, det vore dumt av dig att förneka detta. Jag har förklarat att en av orsakerna till detta beror på att dessa utbildningar är genomsyrade av genusperspektiv, det vore lika dumt av dig att påstå att detta är OT."


Jag har inte "förnekat" att tråden handlar om "tjejiga" utbildningar. Däremot har jag visat att du har fel när du påstår att kvinnodominansen skulle kunna ha med genusperspektiv att göra, eftersom genusperspektiv finns på alla utbildningar - även de mansdominerade.

Jag har alltså förklarat att ett skäl till att vissa utbildningar är kvinnodominerade inte kan vara att de har ett genusperspektiv. Men detta väljer du av någon anledning att inte bemöta. Istället börjar du skriva om att jag skulle bli provocerad av fakta. Märkligt - om du har fakta kan du väl argumentera emot istället?

När nu genusperspektiv finns på alla utbildningar - hur kan det vara ett skäl till att vissa utbildningar är kvinnodominerade?


Slutligen: Var vänlig låt bli att kalla mig "Marianne". Mitt nick är "MarianneK", inget annat.

#57  Par... Plutt
2008-03-28 10:01:52

Jo, jag förstår ju också att du inte har drömt de upplevelser av genusperspektiv som du har erfarenhet av, och jag ser det inte alls som otroligt att det här med genusperspektiv uttrycks på, för oss båda, vansinniga sätt på många utbildningar. Som du skriver, radikala tolkningar stödjer ingen av oss. Att de fungerar exkluderande för män känns också rimligt.

Vi skulle behöva komma till en punkt där feministiska initiativ är mindre fredade för konstruktiv kritik, som det är nu så tror jag att det är lite svårt för ett lärosäte att gå in och styra upp de här frågorna även i de fall där man faktiskt upplever brister. Större kontroll och bättre förutsättningar för utveckling är kritiskt för hela den feministiska utvecklingen i samhället. Tror jag.

Och problemen med tjejigt kanske uppstår först när det blir exkluderande för killar? Alltså, om ett "extrem"tjejigt sätt uppstår som en följd av att just det tjejiga uppmuntras och framhålls över det killiga. Då är det väl negativt?

#58  MarianneK Par
2008-03-28 12:16:25

"Jag har alltså förklarat att ett skäl till att vissa utbildningar är kvinnodominerade inte kan vara att de har ett genusperspektiv."

Och hur vet du det? Sanningen är att du inte alls vet: Jag vet eftersom jag själv varit med och infört ett genusperspektiv i en utbildning. Detta perspektiv urartade mycket riktigt till det jag har berättat om. Dessutom: bara för att det ska finnas genusperspektiv på alla utbildningar så betyder det för det första att inte alla utformas på samma sätt och för det andra att det är stor skillnad på att ha någon enstaka kurs i genusperspektiv och att hela utbildningen genomsyras av den. Om en utbildning ska genomsyras helt av könsperspektiv eller genusperspektiv, vilket enligt kan kvitta lika, och att man hämtar sin inspiration från kvinnoforum (så heter institutioner för genusvetenskap många gånger) så blir det tjejigt.

Sedan tycker jag att du ska läsa vad jag och plutt pratar om så kanske det klarnar för dig. Ytterst handlar det inte om kvinnoperspektiv (ordet genusperspektiv kan man i det här sammanhanget lämna) utan om lärarna och hur de lägger upp utbildningen. PÅ universitetet fungerar det så att att de som leder ett program kan inte ha alla kurser själva varvid de måste anlita andra lärare. Man är dock fri att anlita vilka man vill och då gör programledarna det genomgående utefter vilka preferenser de själva har. Man är inte fri att bestämma vilka kurser det ska vara men man kan alltså bestämma innehållet. Då blir utbildningen därefter, på gott och ont.

#59  Plutt Par
2008-03-28 13:04:44

"Och problemen med tjejigt kanske uppstår först när det blir exkluderande för killar?"

Det är sant. Fast problemet med tjejighet i sjuksköterskeprogrammet ligger istället i förlegade attityder om vård och omsorg. Låt mig ta ett exempel. Etik och bemötande av patienter är det mest centrala i sjuksköterskeprogrammet och finns med i snart när varje moment i utbildningen. Detta är ju bra, men den mest frekventa etiken inom sjukvården är att du ska bemöta andra såsom du själv vill bli bemött. De allra flesta vill väl bli bemötta på ett bra sätt. Det felaktiga i den här sortens etik är att den bestäms efter det sinnelag personen har för tillfället och vilken unik karaktär den bemötande personen har. Ytterst betyder det att den bemötande personen lämnas fri från allt ansvar. Men detta är ett skendrag, i sitt yrke så har ju sjuksköterskor ett väldigt stort ansvar varvid det uppstår en slags motsättning här. Många gånger så har ju sjuksköterskor i realiteten ett mycket större ansvar än läkaren. En distriktsköterska, har ju t.ex. helhetsbilden kring en patient, de åker hem till denne och måste många gånger väga in sociala aspekter i sin omsorg eller vård. Detta slipper oftast läkaren. Den förlegade, ja rent av fördummande etik sjuksköterskor då får lära sig fråntar därmed den position som de egentligen skulle kunna kräva att få inom sjukvården. Tjejigheten är inte fel, men den måste vara med sin tid. Jag tror att det är detta många killar har genomskådat. De vet att de som sjuksköterskor kommer att få ett stort ansvar, men man får inte den lön man förtjänar och utbildningens mest centrala del, etiken, uppmuntrar inte direkt till det heller.

#60  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-29 18:33:32

Par, jag förstår inte alls vad du menar. Varför är etiken man får lära sig på ssk-utbildning fördummande? och varför ska det ha med löneutvecklingen att göra? Som ssk ska man respektera patientens autonomi, ha ett humanistiskt synsätt dvs se personen som både "kropp och själ", vara patientens "advokat" mm. Varför är det fördummande? Varför skulle den människosynen verka negativt på lönen?

#61  Par MarianneK
2008-03-29 21:52:20

Ska jag förklara hur jag vet det ännu en gång, alltså?

Okej: Det kan inte vara en faktor eftersom genusperspektiv finns på alla utbildningar - även de mansdominerade utbildningarna. Det är ingen skillnad mellan olika utbildningar, när det gäller genusperspektiv.

"för det andra att det är stor skillnad på att ha någon enstaka kurs i genusperspektiv och att hela utbildningen genomsyras av den."


Det verkar råda viss begreppsförvirring här. Det går inte att "ha en enstaka kurs i genusperspektiv". Det skulle möjligen gå att ha en kurs _om_ genusperspektiv, men det är inte det man har. Alla utbildningar ska ha ett genusperspektiv. Själva utbildningarna ska alltså utformas med ett genusperspektiv. Det är ett av de perspektiv man ska ha när man lägger upp utbildningar. Utbildningarna ska alltså genomsyras av genusperspektiv - det ska finnas med hela tiden.

Om du vill lämna ordet genusperspektiv, och prata om något annat istället, går det bra. Det är det jag har ansett att du ska göra hela tiden, eftersom genusperspektiv inte har med saken att göra.

Använd då inte ordet genusperspektiv.

Har du erfarenhet av att en utbildning har haft ett genomgående kvinnoperspektiv är det väl tråkigt, men det har inte med genusperspektiv att göra.

Vilket universitet är det du pratar om? Är "programledare" verkligen den gängse termen för kursansvarig lärare på det universitetet?

Är det enbart sjuksköterskeutbildningen du pratar om? Vid vilket lärosäte i så fall?

#62  MarianneK default
2008-03-29 22:10:10

Finns det något genusperspektiv på utbildningen i genusvetenskap. Det är ju en av de mest ojämnställda utbildningarna och forskningområdena i hela universitetsvärlden.

#63  default MarianneK
2008-03-29 22:47:37

Är den ojämställd? På vilket sätt då, menar du?

#64  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-30 09:44:08

Par, du menar att män aldrig tas upp i genusvetenskaplig forskning. En mkt snabb sökning gjorde att jag hittade följande projekt på Karlstad universitet:

"Maskulinitet på schemat. En studie av pojkar, maskulinitetsformeringar och pojkars distansering från skolarbete i olika skolformer"

"Det socialt belönande och det problematiska våldet
– En genusvetenskaplig studie av mäns upplevelser, rädslor och föreställningar om våld mellan män."

"Att göras till ”riktig pojke”

På Linköpings universitet forskar en person kring "äldre män och upplevelser av sexualitet och kropp i åldrandet".

En annan forskare där publicerade 2007 en artikel som heter "Homosocialitet: en aspekt av maskulinitet". Mandom, mod och morske män.

Så visst tas män upp i genusforskningen.

#65  KKiernan Par
2008-03-30 13:10:37

Jag har inte sagt att män aldrig diskuteras. Kan citera mig själv här:

"Då män över huvudtaget diskuteras särskilt så har man finurligt nog fört in detta i en underordnad del kallad, "kritiska studier av män och maskuliniteter", vilket väl säger allt."

#66  KKiernan Par
2008-03-30 13:44:46

Om etiken genomsyrar mycket av utbildningen så kommer detta att påverka sjuksköterskors självbild och även samhällets syn på dem. Men verkligheten på sjukhusgolvet är en annan. Där är sjukvårdsetiken bra mycket mer komplicerad än den som de får lära sig på utbildningen. Då kan man inte komma med en etik som säger att du ska behandla såsom du själv vill bli bemött. Min referens utifrån mig själv stämmer troligtvis inte med andras varvid den sortens etik är felaktig, ja ironiskt nog människofientlig. Tänk dig en patient som kanske ligger för döden och upplever ett svårt trauma eller att du åker hem till en patient som lever i en svår social misär. Här krävs det en helt annan professionalitet och ett enormt ansvarstagande, och man kan verkligen inte utgå från sig själv i sådana lägen. Detta ansvar motsvarar emellertid inte vad de får i lön. Hade sjuksköterskeutbildningen haft en annan etik som vilar på en genomtänkt och vetenskaplig grund så skulle sjuksköterskors betydelse öka radikalt. Det måste alltså vara en etik som är skräddarsydd för just sjuksköterskor och som visar vilken enorm betydelse de har. Därmed skulle deras förhandlingsläge vara bra mycket bättre än vad den är idag.

#67  MarianneK 63 default
2008-03-30 15:54:35

Tja, du kan ju byta ut 'ojämnställd' mot 'ojämn könsrepresentation' om det gör dig mer välvilligt inställd att föra en konstruktiv dialog.

Eller så kan du strycka den andra meningen helt och hållet och enbart fokusera på frågeställningen om det finns något genusperspektiv på utbildningen i genusvetenskap.

#68  default #67 MarianneK
2008-03-30 17:08:49

Om du byter ut det till "ojämn könsrepresentation" låter det som att du är mer intresserad av en konstruktiv dialog.

Eftersom det är en helt annan sak än att utbildningen skulle vara ojämställd.

Vad jag vet finns det ett tydligt genusperspektiv på de olika utbildningarna i genusvetenskap. Jag har inte hört någon hävda motsatsen. Har du något skäl att tro att det inte skulle finnas?

#69  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-30 17:35:35

Par, jag fattar faktiskt inte alls hur du resonerar.
För det första är etiken man får lära sig på ssk-utbildningen inte en som säger "behandla andra som du själv vill bli behandlad". För det andra förstår jag inte varför en humanistisk människosyn inom vården (vilket är vad som lärs ut på ssk) är oförenlig med en lön som speglar ansvaret en ssk har. Jag förstår helt enkelt inte kopplingen mellan omvårdnadsetiken som lärs ut och lönenivån. Vilken etik och människosyn skulle ge ssk högre lön, menar du?

Vad gäller genusvetenskapen har du kommit med en rad lögner och märkliga påståenden om den. Bl a att den skulle handla om att säga åt alla män att de borde skämmas osv. Vad det här betyder: "
"Då män över huvudtaget diskuteras särskilt så har man finurligt nog fört in detta i en underordnad del kallad, "kritiska studier av män och maskuliniteter", vilket väl säger allt.""
vet jag fortfarande inte riktigt. På vilket säger vad "allt"? Att man har en egen gren för mansforskning? Att den heter "kritiska studier"? Vad innebär "allt"? Och var har du fått det ifrån att mansforskningen är underordnad kvinnoforskning?

Tycker du att några av de exemplen på maskulinitets- och mansforskning jag nämnde utmålar män som skurkar?

Till sist, du har sagt att du granskat snart sagt varje universitetsutbildning. Vad är det för granskning du har gjort?

#70  Par KKiernan
2008-03-30 17:39:06

Sen ber jag om ursäkt för att jag sa att du hävdat att män aldrig tas upp i genusforskningen. Det var ett inlägg där du citerade Dragonfly som rörde till det för mig.

#71  MarianneK default
2008-03-30 22:15:32

Som framgår av 1 så handlar denna tråden om varför ett antal utbildningsområden kämpar för att locka tjejer till sina utbildningar för att få en jämnare könsrepresentation (och andra inte). Detta görs efter att ha betraktat utbilningarna från ett genusperspektiv och ur jämställdhetssynpunkt.

Ett av de utbildningområden som är mest ojämnt representerat ur könssynpunkt är genusvetenskap, men jag har aldrig sett det problematiserats ur ett genusperspektiv och heller inte sett några försök att få fler vita hetrosexuella killar att söka sig till de genusvetenskapliga utbildningarna. Har du?

#72  KKiernan Par
2008-03-31 00:03:37

Den lön en person har hänger ofta ihop med den konkurrenskraft denne har mot andra arbetstagare i samma sektor. Här spelar då ens utbildning en stor roll. I alla fall inom offentlig sektor. Nu sägs det lite för hastat att orsaken till att sjuksköterskor har låg lön beror på den dåliga statusen. Men deras status är inte dålig, snarare tvärt om. Däremot är utbildningens svårighetsgrad inte betungande. Det ämne som sjuksköterskor dock borde kunna hävda sig gent emot andra är omvårdnad och omsorgsvetenskap. Granskar vi nivån på den utbildning sjuksköterskor får i vårdetik så ser vi att den är låg: vanlig litteratur i vårdetik är Kersti Malmsten Gedda ”Etik i basal omvårdnad: i någon annans händer”; Anna Jansson och Agneta Blom ”Etiska dilemman i vård och omvårdnad: hur skulle du ha gjort?” eller Gunilla Silfverberg (red.) ”Nya vägar i vårdetiken”. Det är alltså mycket lättsmält litteratur. På sociala omsorgsprogrammet – som kan sägas motsvara sjuksköterskeprogrammet i svårighetsgrad – är det inte ovanligt att studenterna slänger sig med tänkare som Zygmunt Bauman, Michel Foucault, Jaques Derrida eller Julia Kristeva. Det är alltså i nivå med filosofistuderande eller de som läser religionsvetenskap trots att filosofi knappast är deras huvudämne. De som går på läkarprogrammet läser så pass avancerad naturvetenskap att de kan föra vetenskapliga diskussioner med studenter från andra discipliner som kemi eller biologi trots att läkarnas huvudområde är medicin, kirurgi osv. Men sjuksköterskor kan bara diskutera etik med andra sjuksköterskor. Sjuksköterskor får i regel inte heller delta i läkarnas etikkonferenser. Och detta av skäl som att sköterskor inte skulle hänga med i diskussionen, fast sjuksköterskeprogrammet liksom läkarprogrammet är en eftergymnasial utbildning. Sjuksköterskestudenter läser dessutom mer etik än vad läkarstuderande gör så de borde kunna mer om detta ämne. Men om vårdetik ska diskuteras i media så tillfrågas i regel en läkare, präst eller en filosof. Ingen sjuksköterska dock, vilket ju säger en hel del. Anses man då inte ens kunna delta i debatter om ett ämne, som man ju borde kunna mer än andra om, så förklarar detta en del av orsaken till varför sköterskor har så små möjligheter att inför sin arbetsgivare visa betydelse framför andra och därmed kunna höja sin lön.

#73  default MarianneK
2008-03-31 00:25:36

Jag har inte sett något rekryteringsmaterial från någon genusvetenskaplig institution överhuvudtaget, så jag vet inte hur deras eventuella rekryteringsmaterial ser ut. Inte heller vet jag hur de arbetar för att rekrytera fler manliga studenter (varför ska de vara vita - är de underrepresenterade inom genusvetenskap?), eller hur de resonerar i den frågan. Jag vet inte heller hur det interna arbetet med att arbeta in genusperspektiv i utbildningen ser ut.

Vet du något om ovanstående får du gärna dela med dig.

#74  MarianneK default
2008-03-31 07:50:47

OK, jag fick intrycket att du hade kunskap i ämnet, men det var alltså inte så. Då frågade jag tydligen fel person.

#75  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-03-31 08:01:10

Par, jag kan inte avgöra svårighetsgraden på en kursbok genom att enbart ha tillgång till titeln. Men du har fel om ssk-utbildningen, man får absolut läsa filosofi, sociologi och annat. Att ssk inte skulle kunna diskutera etik med andra än ssk tycker jag låter helt taget ur luften. Vad baserar du egentligen dina uttalanden på?
Vad som är svårt och betungande och inte är väl dessutom ganska individuellt. När jag läste filosofi tyckte jag inte att det krävde speciellt mycket av mig, medan andra fick plugga som galningar för att få godkänt på tentorna.

Vad gör läkarna på sina etik-konferenser? Det kan väl vara fullt möjligt att de inte diskuterar omvårdnadsetik, iom att läkare knappt läser en enda poäng omvårdnad. Det kan väl vara därför ssk inte är med på dem?

Att ssk inte anses vara kunniga nog att diskutera vårdetik (som inte är deras huvudämne, omvårdnad är ssk's huvudämne) behöver väl inte bero på att ssk faktiskt är okunniga. Det kan väl lika väl ha att göra med omvärldens fördomar och okunskap om vad en ssk egentligen gör?

#76  #72 Par Jman
2008-04-02 21:18:37

Jag kan tänka mig att det huvudsakliga skälet till varför läkarna är de som dominerar vårdetikkonferenser är, att det är läkarna som ordinerar och beslutar om vilken medicinsk vård som skall ges och därför påverkar patientens grundläggande vårdsituation i större utsträckning än någon annan yrkesgrupp.

Men som redan påpekats är etik inte sjuksköterskans huvudämne -det är omvårdnad. Utöver det läses också en hel del pedagogik. Etikbiten är en ganska marginell del i sjuksköterskeprogrammet. Som parentes tror jag att läkarna läser 7,5 poäng omvårdnad (i gamla systemet 5 poäng).

Tittar man på den omvårdnad man läser är det inte en lättsmält historia dock, om än något "flummig". Det finns en hel del grundläggande omvårdnadsteorier som i sina respektive uppbyggnader är tämligen avancerade. Det som dock tar allt större anspråk är vad som kallas "evidensbaserad omvårdnadsforskning", vilket lånar drag både från den naturvetenskapliga forskningen och den humanistiska forskningen beroende av vad man studerar.

Men jag kan inte låta bli att fundera lite över vad insikt du har i sjuksköterskeutbildningen... Jag kan tycka att du har en tendens att uttala dig rätt säkert om den utan att riktigt ha fog för det.
I övrigt kan påpekas att sjuksköterskors uppgifter till väldigt liten del består i att formulera och åtgärda olika omvårdnadsetiska problem utan istället att rädda människoliv och förbättra patienters livssituation. Och det torde inte vara svårt att motivera en högre lön för det jobbet!

#77  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar Alena
2008-05-08 01:53:09

Visst försöker institutionerna locka killar till tjejiga utbildning. T ex veterinärutbildning och sjukgymnastutbildning. Där kvoteras män in.

Det är framförallt utbildningar som kräver maxbetyg för att komma in som könskvoteras. Till dem hör bl.a veterinärutbildningar. En kvinna riskerar här att bli utan plats och att lottas bort till fördel för manliga sökande.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är kritiska och menar att kvoteringen inte främjar jämställdheten då den drabbar vissa enskilda grupper.

Drabbar en grupp
-Positiv särbehandling kan vara ett sätt att nå jämställdhet i vissa fall. Men om konsekvensen är att det drabbar samma grupp, som i det här fallet är kvinnor, så måste man se att systemet inte riktigt fungerar, säger Elin Rosenberg, ordförande för SFS.

En kvinnlig sökande till en sjukgymnastutbildning på Göteborgs universitet fick nyligen avslag i sin klagan till Jämo. Enligt Jämos jurist Marie Nordström kan lagen om lika behandling i vissa fall upphävas.

Upp till lärosätet
-Det finns ett undantag till det förbudet. Det är om man vill främja ett intresse som är större och viktigare än intresset för lika behandling. I propositionen till lagen om lika behandling har man nämnt intresset för jämställdhet som någonting som kan väga tyngre, säger Marie Nordström.

Det är i dag upp till varje enskilt lärosäte att besluta om man vill kvotera för att jämna ut skillnader mellan könen på vissa utbildningar. Enligt SFS informerar inte universiteten och högskolorna om hur lottningarna går till.

http://svt.se/

#78  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar Observatore
2008-05-17 13:15:53

Vem vill jobba inom sjukvård som domineras av kvinnor??

Det måste nog vara förnedrande i såfall. Jag själv hade planer att utbilda mig till sjukskötare, men när jag såg hur hirarkin fungerar där och hur dårligt manliga sjukskötare mår, så lade jag ner det prosjektet.

Det är förödande att jobba inom svensk sjukvård. Man får inget tillbaka.

#79  default MarianneK
2008-05-17 14:50:13

Eftersom det är du som påstår saker om genusvetenskap är det väl rimligen du som borde sitta inne med kunskap. Gör genusvetenskapliga utbildningar något fel i sitt rekryteringsmaterial? Du verkade tycka det, och då tänkte jag att du baserade det på något.

Om det ska vara av det minsta intresse att säga att man aldrig har sett något måste man väl ha letat lite? Sett något som tyder på att det man letar efter inte finns?

Därför undrade jag vad du visste om detta. Är svaret "ingenting"?

#80  MarianneK default
2008-05-20 09:57:47

Naturligtvis har jag letat, men utan att finna något. Det innebär ju dock inte att det inte finns något rekryteringsmaterial eller några kampanjer för att göra könsrepresentationen mer jämn på de genusvetenskapliga utbildningarna och inom institutionerna. Det kan ju finnas de som har mer insikt i detta än jag, men att döma av ditt svar så verkar inte du vara en av dem.

#81  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar SGTallentyre
2008-05-20 17:20:03

Alena sa:
Visst försöker institutionerna locka killar till tjejiga utbildning.

Det är skillnad mellan att locka och att kvotera.

Och som sagt har jag under många år i högskolevärlden inte sett en enda kampanj för att rekrytera killar till sådana här utbildningar.

#82  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-05-20 18:27:22

Jag undrar om det kan ha att göra med att de här institutionerna ofta har väldigt lite pengar? Bara en tanke - inget underbyggt påstående.

#83  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar TheCarolinch
2008-05-20 18:49:01

åter till frågan- varför försöker ingen locka killar till kvinnodominerade program?

tja... det finns två typer av kvinnodominerade program och utbildningar: de som kräver höga betyg för att komma in, och de som gäller klassiska "kvinnoyrken".

i den första kategorin hittar vi tex veterinärlinjen. man måste ha riktigt höga betyg för att komma in, och tjejerna är i förkrossande majoritet. riktigt populära program marknadsför sig sällan speciellt mycket, de behöver de ju inte.

sen har vi kvinnoyrkena... "hej vi söker dig kille som vill ha ett kasst betalat arbete med låg status, och som är beredd att ta studielån för det också! räkna dessutom med alla dina vänner kommer att kalla dig bög och kärring. välkommen med din ansökan!"

#84  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar KKiernan
2008-05-20 19:11:03

SSK-utbildningen kanske skulle kunna ha en approach där man låter ambulanssyrror och narkossyrror komma och prata i skolor, eller så. Då tror jag att lite fler killar skulle kunna lockas att söka SSK-programmet. Men då spelar man ju även där på vad som kan sägas vara "bra nog" åt en kille. Eller är jag pessimist som tror att det är extra svårt att locka killar till barnmorskeutbildningen eller geriatrik?

#85  Sv: Ingen lockar killar till tjejiga utbildningar sebbin
2008-05-20 22:22:59

Jag har inte läst igenom hela tråden, så nån kanske har sagt det förut.

Jag tror att det finns lite "ANT-problematik" i den här grejen (ni vet, att informera om att alkohol och tobak är skadligt har ganska liten effekt på hur det sen faktiskt blir). Om unga killar som är lärare eller sjuksköterskor berättar om sina yrken kommer det nog inte övertyga många som inte redan var inne på det spåret redan, att söka sig dit.

Problemet är så fundamentalt, att kvinnor "är" omvårdande medan män "ska producera", på någon sorts kollektivt medvetandeplan.

Man kunde ju önska att det var skit samma vilket kön som var mest representerat på en arbetsplats... men som det ser ut, verkar ju könen ha förvärvat sinsemellan olika karaktärsdrag och egenskaper. Och på vissa arbetsplatser tror jag att det hjälper att få dit båda karaktärerna (oavsett om det nu ÄR könsblandat eller inte).

Har själv läst till socionom men hoppade av efter några terminer, och kände mig väl ganska ovanlig, utstickande. Var det jag eller min omgivning som borde gjort mer för att behålla en av de få män som fanns i klassen? Vet inte, men liksom säkert många andra hade jag nog känt att det vore obehagligt att bli positivt särbehandlad. Särskilt som jag vet om att snoppförsedda människor liksom jag själv ju är positivt särbehandlade redan i det som skulle bli det kommande yrket. I lön kanske, men framför allt i möjlighet att välja arbetsplats.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?