feminetik.se feminetik.se

Just nu 23 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Afeminist vs Anti-feminist.


Gå till senaste inlägget#1  Afeminist vs Anti-feminist. Michael Lundahl
2004-12-15 12:49:35

Är den som inte är feminist per automatik anti-feminist eller finns det de som är både icke-feminister och icke-antifeminister samtidigt?

/Micke

#2  Självklart... fredriktomte
2004-12-15 13:17:05

...Måste man inte vara antifeminist bara för att man inte är feminist. En liberal blir inte antisocialist bara för att han/hon inte är socialist. En AIK:are blir inte Anti-djurgårdare bara för att han/hon håller på AIK. Osv.

Sätter man anti framför något betyder det att man är en aktiv motståndare till den företeelsen. Men att inte kalla sig feminist eller inte vara djurgårdare innebär inte att man aktivt motarbetar eller motsätter sig dessa ideologier/lag.

#3  Michael: Robert W
2004-12-15 13:19:41

Jag vet inte om detta är standardiserat, men som vi använt orden här på feminetik så behöver man inte vara antifeminist bara för att man inte är feminist. De som inte har tagit ställning vare sig för eller mot feminismen ingår bara i gruppen icke-feminister. Antifeministerna är bara en sorts icke-feminist. Uttryckt i predikatlogik:

För alla P där P är en person gäller:
Antifeminist(P) -> IckeFeminist(P)
IckeFeminist(P) <-> !Feminist(P)

Det finns en person P så att följande gäller:
IckeFeminist(P) & !Antifeminist(P)

#4  Följdfråga Michael Lundahl
2004-12-15 13:23:49

Själv tycker jag att #2 och #3 stämmer väl överens med vad jag själv anser i frågan. Men likväl skall det bli intressant att höra vad fler anser. Vissa människor - vare sig de är feminister, afeminister eller antifeminister - kan ha ite svårt att se saker i annat än svart-vitt enligt GW Bush's "Är du inte med oss är du mot oss"-retorik. :)

Följdfråga till #3:

Om en person är kritisk till (viss) feministisk verksamhet och (vissa) feministiska teorier och teoribildninger, kan vi utifrån det göra några antaganden om att denna person är feministisk, afeministisk eller antifeministisk? Den personen utför ju en form av motarbete.

/Micke

#5   Jon B
2004-12-15 13:29:48

Det finns väl knappast någon -ism vars anhängare är 100% okritiska till alla teoribildningar. I så fall handlar det inte om en ideologi, utan om en sekt.

#6   KA
2004-12-15 13:31:07

För det första; Varför är detta intressant?

För det andra om vi ser det som en talserie representerat av + (plus) 0 och - (minus) har var och en av de tre grupperna en definition. Den som är a- är noll (0) och de pro- respektive anti- är plus respektive minus (beroende på vad man själv är).

Naturligtvis finns det sådana som är icke pro- och icke anti- samtidigt.

#7  Håller med Kalle
2004-12-15 13:41:41

Håller med Fredriktomte och Jon B!

Visst kan man ha inställningen "Är du inte med oss så är du emot oss!". Men var hamnar den person som i grunden är feminist men kommer med konstruktiv kritik då? Och var hamnar feminismen som rörelse, eftersom det verkar vara möjligt att vara (kalla sig) feminist och ha vitt skilda åsikter i olika frågor?

#8  KA Michael Lundahl
2004-12-15 13:46:10

"För det första; Varför är detta intressant?"

För att kunna bemöta människor som reagerar negativt över att man inte tycker som de gör.

/Micke

#9  #8 KA
2004-12-15 13:49:11

?????

Det är således lättare att bemöta dem om du kan kategorisera dem?

#10  Predikatslogik och annan filosofi Mats L
2004-12-15 16:02:31

Antagligen finns svaret som Robert W skriver i predikatslogiken. Vi som inte är så hemma i den får filosofera utifrån andra grunder.

En fråga jag undrat över är om man kan vara feminist eller motfeminist. Antagligen kan man det rent språkfilosofiskt om man har en tydlig definition på orden. Men då tar man inte hänsyn till språkliberalismen. Ordet feminism och motfeminism används i olika betydelser. De är mångtydiga ord.

Det verkar rimligare att säga att man kallar sig för något. I en speciell betydelse. Det lustiga är att en del som kallar sig feminister motiverar detta i sak med precis samma argumentation som de som kallar sig antifeminister. Det är bara en val av etikett och definition. Innehållet är det sammma. Det står bara olika saker på burken.

Läste i tycka tråden och höll med fdTorsken tillfrisknad (tror jag killen kallar sig). Ett ord måste definieras upp. Vissa definitioner ger nya tankesystem. Till exempel:

Ändå verkar det som om de som kallar sig feminster bortser från detta. De försöker samla två olika ideologier under sammma fana. En som säger att.

1 Det finns ojämnställdhet i samhället
2 Vilja att förändra detta

och en ideologi som säger att

1 Det finns ojämställdhet i samhället.
2. Män är överordnade och kvinnor underordnade (män exploaterar kvinnor)
3 Vilja att förändra detta.

Hur stora avvikelser får det finnas inom en rörelse eller ism innan man kan säga att det inte är en enhetlig rörelse längre. Att de kanske helt enkelt tycker helt olika i fråga om medlen elelr har helt olika förklaringsmodeller?

Är det inte löjeväckande att det finns de som kallar sig feminister men som inte tycker mer än vad 95% av vad alla svenskar tycker: Att alla skall ha lika rättigheter, skyldigeheter och möjligheter. När blev det feminism?

De som tjänar på denna förvirring är de som har makten över ordet feminism. Och de är uteslutande patriarkatsteoretiker.

Själv kallar jag mig motfeminist i ordets enda rimliga betydelse. Att jag är med i motståndrörelsen mot patriarkatsteoretikerna.

Försökte tidigare men ingen nappade :(

http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a…

#11  Det finns bara talibanfeminism Mats L
2004-12-15 16:07:44

Lundahl har missat det har jag sett vid åtskilliga tillfällen. Om det finns inriktningar inom feminismen som inte utgår ifrån patriarkatets existens är en empirisk fråga. Jag har letat runt lite. De flesta som kallar sig liberalfeminister utgår även de från den gängse feministiska definitionen.

#12  Till exempel: Mats L
2004-12-15 16:10:52

Gemsöe skriver en bok som heter kort och gott Feminismer: Till sin hjälp tar hon en rad kvinnliga filosofer, statsvetare och ekonomer. Hennes definition av feminism är
enkel – en feminist är en person som
anser:
n att kvinnor är underordnade män
n att dessa förhållanden bör ändras.

Att feminismen är en rörelse för förändringar i ett patriarkalt samhälle kan vi nog var överens om… Om vi inte hade levt i ett patriarkat, hade feminismen inte existerat, skriver Nina Björk.

Nina Björk i sin bok Under det rosa täcket

Här är ett debattinlägg från centerns ungdomsförbund.

Kvinnor är också åsidosatta, som grupp är kvinnan underordnad mannen. Mannen fungerar som norm. Detta måste brytas… För Centerpartiet innebär feminism ett gemensamt arbete för både män och kvinnor, att uppnå jämställdhet. För att upphäva denna könsmaktsordning krävs alla individers insatser.

Lars Leijonborg har formulerat liberal feminism så här: Liberala feminister ser mönstren i samhället, men utgår från individen. Liberal feminism är en feminism för moderna människor, en feminism för kvinnor och män som vill bekämpa det förtryckande manssamhället tillsammans. Liberal feminism handlar om att se strukturer som lägger hinder i vägen för kvinnor, kopplat med en vilja att åtgärda detta med lösningar som utgår från den enskilde individen.

Birgitta Ohlsson. Felira.nu Det är dags att liberalismen återerövrar feminismen! Ingen annan politisk rörelse kan bättre förvalta, utveckla och stimulera feminismens idé om den fria individen utan bojor från vare sig könsroller, fördomar eller patriarkat.

Kvinnor är underordnade männen och utsätts för ett systematiskt förtryck. Vad tänker den borgerliga kvartetten göra åt det?

Att vara feminist innebär mer än att man tycker det är dåligt att män tjänar mer än kvinnor och att män misshandlar kvinnor. Det handlar om att bryta könsmaktsordningen, det handlar om makt, värderingar, strukturer, historia, språk.

Annika Qarlsson
förbundsordförande, centerkvinnorna

Själv brukar
jag säga att feminist är den som inser att det finns skillnader mellan
kvinnor och män, att dessa är till kvinnors nackdel samt vill göra något åt
detta.

Barbro Hedvall/Ledarskribent på DN

Mats: Ställer den liberala feminismen upp på att vi lever i ett patriarkat där kvinnor som grupp är underordnade och männen överordnade? Är det grundtanken även i den liberala feminismen?

Ja, problemställningen kan man beskriva ungefär så. Vi lever i ett patriarkat där män generellt värderas högre än kvinnor. Dock utgår de lösningar som vi vill se inte från ett grupperspektiv utan från ett individualistiskt perspektiv.

Carolin Dahlman och Johanna Möllerström /frihetsfeminism.nu

Carin Holmberg, feminist, sociolog och författarinna till Det kallas kärlek och Det kallas manshat har gått på jakt efter ordets ursprung. Begreppet feminism lanserades i Frankrike1892. Då bestod feminismen av sammanslutningar av med både kvinnor och män som tillsammans kämpade för att kvinnor skulle få samma rättigheter som män.

Holmberg konstaterar att begreppet idag har fått en annan innebörd. Det finns en mängd olika feminismer och det som förenar dem är framförallt grundantagandet att samhället är mansdominerat och kategorin män har mer makt än kategorin kvinnor och att detta bör förändras så att kvinnor inte längre är underordnade män.

#13  Ja jävlar Karra
2004-12-18 14:22:19

På med burkhorna, karlar! Maken till talibanism har jag väl aldrig hört.

#14  Mats L Mattias
2004-12-18 15:22:18

När liberala feminister talar om patriarkat ock strukturer så menar dom väl inte riktigt samma sak som radikalfeminsiterna?

Jag har för mig Johan Norberg jämförde med de strukturer som gör att våra medier är så vänstervridna. Per Bauhn skiljer på normativa och deskriptiva strukturer:

http://www.axess.se/svenska/arkiv/2004/nr5/ak…

#15  Talibanfeminism Mats L
2004-12-18 21:15:54

Karra: Det är samma strukturer där som här..

Mattias: Jo det det är jag övertygad om, vad skulle de annars mena?

Bauhns essä är fantastisk. Talet om patrirakat stämmer överrens med vad han hänvisar till som normativ strukturalism. Ett raster varigenom man ser samhället.

#16  Mats L Mattias
2004-12-18 21:34:27

Min tanke var väl att liberalerna talar om deskriptiva och radikalerna om normativa strukturer. Något som tyder på det är väl att en liberal alldrig skulle anklaga _alla_ män för att vara medskylldiga till brott. Eller?

#17   Jon B
2004-12-18 21:50:50

Jag tvivlar på distinktionen mellan deskriptivt och normativt. WYSIWYG.

#18  Inte radikalfeministerna heller Mats L
2004-12-18 22:04:36

Exakt vara skillnaden går får de bena ut själva.

Generaliserar man män som överrordnade och kvinnor som underordnade ställer i vart fall jag mig frågan: Vad skall de ha generaliseringen till?

Två saker står klart för mig.

1. Det är denna grova genralisering som för att man kan uttrycka sig om männen ssom grupp på ett sätt som man inte kan uttrycka sig som någon annan grupp.

2. Om man använder generaliseringen som förklaringsmodell blir allting galet.

Både radikalfeminister och radikalfeminister utgår ifrån patriarkatets existens. Det är denna utgångspunkt som är problemet. Vad som skiljer dem åt i övrigt är ointressant.

#19  Bunhs uppdelning Mats L
2004-12-18 22:07:28

Bauhn är sanningen på spåren. Att generalsiera för att dra slutsatser kommer man inte ifrån.

De som ansluter sig till feminismen, nazismen eller kommunismen har i förväg bestämt sig för hur de tänker tolka data.

#20  Skulle något som inte utgåck ifrån patrirakates existens Mats L
2004-12-18 22:13:06

kunna vara feminism?

Om feminsien definieras som att vi lever i ett patrirakat där män är överordande och kvinnor underordnade?

Så vad beror det på att 2,5 gånger så många män som kvinnor tar livet av sig? Det beror på patriarkatets existens.

Vad beror löneskillnaderna på? Ni vet vad.

Vad beror.. Ni vet vad..

Problemet med feminismen är förklaringsmodellen. Att de utgår ifrån ett felaktigt grundantagande. Och att de inte byter fast det är så uppenbart galet det det sysslar med.

Är de ute i ett anant syfte än att söka sanningen?

#21  Bauhns poäng trora jag är: Mats L
2004-12-18 22:20:33

Deskriptiv: Det finns löneskillnader Normativ: Det är med nödvändighetr orättvist.

Deskriptiv: Kvinnor är till större delen hemma med barn: Normativ: Detta är med nödvändighet ett bevis på diskriminiering och inte fria val.

Och så vidare..

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?