feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Rättigheter och rättigheter


Gå till senaste inlägget#1  Rättigheter och rättigheter default
2008-02-23 17:07:55

I preventivmedelstråden kom det upp en del intressanta synpunkter omkring rättigheter. Det verkar skilja vad som menas med en rättighet.

Vad är en rättighet. tycker ni?

Är det något som staten, samhället eller någon annan är skyldig att tillhandahålla? Eller är det bara något som är tillåtet (och alltså inte är förbjudet)?

#2  Sv: Rättigheter och rättigheter KjellAke
2008-02-23 18:15:44

Det finns inga rättigheter alls, det är konstruerat av politiska ideologier, religioner och annan teoribildning.

Om ovanstående vore utgångspunkt kanske samhället hade sett annorlunda ut idag, färre odågor som gapade om sina rättigheter fler människor som strävad och gjorde rätt för sig.

Mitt förslag, skrota begreppet rättighet och använd hela tiden ordet förmån. En förmån är kopplad till en motprestation. Rättigheterna förväntas komma gratis, utan motprestation. Det är en villfarelse av stora mått!

#3  kjellåke... raindog
2008-02-23 18:34:36

Ha ha! Det är en mänsklig förmån att inte bli torterad.
Klart som fan vi ska ha rättigheter! Vad som är rättigheter kan man däremot diskutera.

#4  Sv: Rättigheter och rättigheter daniellundgren
2008-02-23 18:38:48

Rättigheter är sociala konstruktioner men det betyder inte att det är meningslöst att tala om rättigheter. När en rättighet etableras som en social konstruktion så är det ett slags kvitto på att en intressekamp har lyckats eller åtminstone har kommit en bra bit framåt. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är till exempel en kompromiss mellan motstridande intressen.

Strategiskt sett är det vettigt och väl motiverat att tala om rätigheter – det låter till exempel bättre att säga att utbildning är en rättighet än att säga att man kräver utbildning och det låter bättre att säga att preventivmedel är en rättighet än att säga att man kräver preventivmedel.

#5  Sv: Rättigheter och rättigheter KjellAke
2008-02-23 18:57:18

raindog, hur menar du att en rättighet uppstår? Via stentavlorna till Moses eller hur går det till. Isåfall har muslimsk martyrer rätt till 72 st. jungfrur i himmelen, inte sant?

Daniel har en nyktrare analys som jag kan hålla med om till hälften. Däremot anser jag fortfarande att man skall tala om förmåner, då har man förtjänat den. Och jag tycker inte att alla människor förtjänat att slippa tortyr. Rättighetstänket är vänsterromantik som mänskligheten far illa av.

Man har inte rätt till sjukpenning t.ex. man har förtjänat den genom att betala in premien till försäkringssystemet. Alla vänsterromantiker förstår inte detta.

#6  KA Gullegubben
2008-02-23 19:18:06

Nja, en del socialförsäkringar är överfinansierade, så egentligen har försäkrade rätt till mer än så och staten har tagit något som staten inte hade rätt till, om man vill tala om socialFÖRSÄKRINGAR.

Fast du har rätt i att rättigheter inte kommer från Gud. Rättigheter är juridiska konstruktioner som avspeglar rådande maktförhållanden i samhället. Inte mer. Inte mindre.

#7  KjellAke: HardCandy
2008-02-23 19:23:41

"Och jag tycker inte att alla människor förtjänat att slippa tortyr."

Hehe. Får man fråga vilka människor som inte förtjänar att slippa tortyr?

#8  Sv: Rättigheter och rättigheter KjellAke
2008-02-23 20:14:58

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#9  KjellAke: HardCandy
2008-02-23 20:20:41

Nämen! Jag var bara nyfiken. Och jag gör mig inte till, vad menar du med det egentligen? Och hur skulle jag kunna bli tillrättavisad?
Jag tycker personligen inte att några människor förtjänar att bli torterade. Jag vill att alla människor ska bli behandlade bra så att de kan få vara/bli lyckliga. En del tycker att alla brottslingar borde bli torterade, andra riktar in sig på mördare, andra pedofiler etc etc. Människors åsikter om det skiljer sig ganska mycket. Jag var nyfiken på dina åsikter. Att jag skrev "hehe" var för att jag tyckte att det var lite lustigt att läsa det du hade skrivit, för det är en rätt kontroversiell sak att tycka.

#10  Sv: 8 Kjell-Åke Sinderella
2008-02-23 20:37:25

Tror du verkligen att någon enda meddebattör här kommer att lägga band på sig av rädsla för att få en "tillrättavisning" av dig?

Det tror inte jag.

Däremot bör personer som uttrycker sig respektlöst på sajten ha i åtanke att det faktiskt kan leda till en tillrättavisning från moderatorerna.

#11  KjellÅke default
2008-02-23 21:51:41

Förmåner kan jag förstå. Det tycker jag också är ett bra begrepp och ett bra upplägg. Om jag har dragit mitt strå till stacken så har jag också gjort mig förtjänt av vissa förutbestämda förmåner.

Jag tror dock inte att det handlar om förmåner när folk talar om rättigheter. Men jag är inte säker. Det var för att försöka reda ut det som jag startade den här tråden.

#12  raindog default
2008-02-23 21:54:39

Ja, vad tycker du att en rättigheter är för något då?

#13  daniel default
2008-02-23 21:57:05

Vad tycker du mer är en rättighet då? Är en Ferrari och en månraket också en rättighet, som UppåtEmma hävdade i preventivmedelstråden?

#14  default UppåtEmma
2008-02-23 23:37:46

de som inte kan bidra till samhället - typ funktionshindrade, sjuka och barn? Ska inte de ha några förmåner (rättigheter) då heller?

(Det var fö du som hävdade att Ferraris och månraketer var rättigheter i den andra tråden. Men du kanske inte vill kännas vid det längre så vi kan släppa det.)

#15  Emma default
2008-02-24 08:37:42

Om du även läser stycke två i mitt inlägg så kanske du inte hade varit så snabb att satt likställa förmåner och rättigheter.

Och om du läser preventivmedelstråden en gång till så kommer du se att jag förde in Ferrarin och månraketen som exempel i en fråga till dig, för att få en bekräftelse på hur du definierar en rättigheter. Du sa där att eftersom inget hindrar folk att ha ambitionen att skaffa sig en Ferrari och en månraket så är det en rättighet.

Här har vi alltså en definition på rättighet som kan beskrivas 'allt som är tillåtet (inte explicit förbjudet)'.

Det hade varit trevligt för debatten om du beskrev hur du ser på rättigheter och hur rättigheter definieras, speciellt som hela tråden kom till efter dina kommentarer i preventivmedelstråden.

#16  Default daniellundgren
2008-02-24 09:06:32

Jag anser som sagt att rättigheter är en social konstruktion, ett slags kvitto på vad man uppnått (eller åtminstone är på god väg att uppnå) i en intressekamp. Vad jag anser bör konstrueras socialt som rättigheter är därför en fråga om vilka mål jag anser värda att kämpa för politiskt. Jag kan inte riktigt se att detta är rätt plats att ta upp allt det i detalj. Nej, jag anser inte att realistiska möjligheter för alla att skaffa sig ferraris och månraketer är ett vettigt politiskt mål att kämpa för – jag anser inte att ferraris och månraketer är någon rättighet, nej.

#17  daniel default
2008-02-24 11:20:55

Jag tycker det verkar vara en vettig förklaringsmodell.

De flesta är ju ganska så överens om de mest basala rättigheterna. Sedan skiljer nog synen på om de ting som ligger högre upp på Maslows trappa ska ingå som rättigheter eller inte?

#18  Sv: Rättigheter och rättigheter TheCarolinch
2008-02-24 11:25:41

kjellake sa:
Det finns inga rättigheter alls, det är konstruerat av politiska ideologier, religioner och annan teoribildning.

Om ovanstående vore utgångspunkt kanske samhället hade sett annorlunda ut idag, färre odågor som gapade om sina rättigheter fler människor som strävad och gjorde rätt för sig.


vad du glömmer är att för att någon ska kunna göra rätt för sig, så krävs det att vissa mänskliga rättigheter respekteras till att böja med. det är knepigt att göra rätt för sig om man kan bli kastad i fängelse utan någon form av giltigt domstolsförfarande, expropriead utan vidare, deporterad till en annan landsände eller få sparken från jobbet för att du prenumererar på fel tidning eller har en konstig uppsyn.

att du i detta nu åtnjuter dessa rättigheter är en förutsättning för att du ska kunna göra rätt för dig alls.

#19  #10 bjornsdotter
2008-02-24 12:23:04

Inte bara tillrättavisning Sinderella, banning.

Det finns inga "naturliga" rättigheter. Om vi vill kan vi ha ett samhälle utan lagar, där alla ostraffat slåss mot alla, eller också ett samhälle där vissa har rättigheter och andra är rättslösa. Sånt har ju bevisligen förekommit i historien.

Dock är det av förståeliga skäl ganska få som vill ha ett sånt samhälle. Alltså har vi (b la genom FN) kommit fram till vissa grundläggande rättigheter som omfattar ALLA människor. Dessa kan man dela upp i sk positiva och negativa rättigheter.

Positiva rättigheter är sådant vi anses ha rätt TILL: Bra mat, rent vatten, bostad och (åtminstone grundläggande) utbildning. Utöver det varierar grad av välfärd och materiell standard i olika länder, men få anser att man har rätt till ett liv i lyx utan någpn form av motprestation (Så det där med Ferrari trots att man lever på socialbidrag, eller vad de nu var någon nämnde, kan vi nog glömma i dagsläget).

Negativa rättigheter är sånt vi anses ha rätt att SLIPPA: Våld, tortyr, fängelse utan rättegång, etc etc. Dessa omfattas mer eller mindre av alla länder (i alla fall på pappret).

Men inget av detta är några absoluta självklarheter. Teoretiskt kan vi återinföra Tredje Riket om vi vill. Vill någon det?

#20  Carolinch KjellAke
2008-02-24 12:34:00

Jag glömmer ingenting, att ha ett rättssystem är även det en förmån, många är de som utkämpat krig för att åtnjuta sådana förmåner. De offren glömmer vi lätt i tider som dessa. I tider då hörsägen kan kasta människor i fängelse, i tider då man inte får rita rondellhundar, i tider då ministrar stänger hemsidor, i tider då man får sparken från sin arbetsplats för sina politiska åsikters skull.

Vore det mer kräm i oss och inte så vänstervridet så kunde vi bevara de förmåner vi slagits för.

Det rättssystem som du låtsas vurma om ovan, är samma rättssystem som feministerna nu håller på att bryta ner. Se Tito Beltran tråden, ingen feminist har i den tråden oroat sig över rättssystemets förfall.

#21  Sv: Rättigheter och rättigheter TheCarolinch
2008-02-24 13:37:51

kjellake

men då håller du med mig?

vad gäller beltram-rättegången verkar du vara upprörd över att någon dömts till fängelse utan att det finns teknisk bevisning. jag vill bara påminna dig om att vittnesmål räknas som bevis. att ord står mot ord, och att domstolen dömer till favör för den som har den trovärdigaste och mest sammanhållna berättelsen av förloppet är inget nytt, det förekommer vid andra typer av brott med.

du upprepar att beltram dömts pga ren "hörsägen". det är helt fel. han har dömts efter noggranna förhör med inblandade, där luckor eller motsättningar i berättelserna sannolikt avslöjas. du måtte ha följt rättegången slarvigt, alternativt ha ganska vaga begrepp om hur svensk rättsskipning går till i praktiken.

#22  Sv: Rättigheter och rättigheter KjellAke
2008-02-24 14:37:14

Det är möjligt att jag håller med dig, jag är inte riktigt säker på vad du tycker.


tja du, jag är upprörd över att han dömts på de grunder som framkommit, du är inte upprörd över det. Jag föredrar mina värderingar framför dina.

#23  default UppåtEmma
2008-02-24 19:36:30

"Det hade varit trevligt för debatten om du beskrev hur du ser på rättigheter och hur rättigheter definieras, speciellt som hela tråden kom till efter dina kommentarer i preventivmedelstråden."

Vilken otrolig ära! Då får jag nog fila på formuleringarna för att visa tråden den heder den förtjänar. :D

#24  Emma default
2008-02-26 08:19:57

Ja, visst är det hedrande.

:)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?