feminetik.se feminetik.se

Just nu 16 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Könsmaktsperspektivet: "Mäns våld mot kvinnor"


Gå till senaste inlägget#1  Könsmaktsperspektivet: "Mäns våld mot kvinnor" Mats L
2004-12-13 17:29:41

Alla utom Magister Alvunger är informerade.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&…

#2  Här är rapporten de presterat Mats L
2004-12-13 18:34:59

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/54/3…

Har bara orkat skumma halva. På sida 51 diskuterar de kring ett individuellt kontra ett könsmaktperslpektiv.

Kan någon som orkar läsa detta meddela om de vid ett enda tillfälle diskuterar att vi delegerar våldet till männen i samhället? Hur kan de missa detta? Hur kan man ge en utredning till människor som är intellektuellt på en trårings nivå?

#3  Hmmm... MrG
2004-12-13 19:31:40

Utgår man ifrån könsmaktsperspektivet när det gäller våld inom relationer så kan aldrig en kvinna slå en man i en relation eftersom det inte ryms inom den feministiska ideologin. Då jag VET att det förekommer att kvinnor slår män av personlig erfareneht så blir jag förvirrad.

Antingen så har jag drömt och inbillad mig de händelser jag på nära håll bevittnat eller så är könsmaktsperspektivet på relationsvåld felaktig.

Vad jag själv tror är ganska uppenbart...

MrG

#4  Mr G Alvunger
2004-12-13 19:42:10

Könsmaktsperspektivet säger inte på något sätt att kvinnor inte kan slå, eller inte slår män.

Det säger att man skall vara medveten om att mäns våld mot kvinnor ingår i en större struktur av kvinnlig underordning, varav våldsanvändning bara är ett redskap för att bibehålla ordningen.

#5  Kvinnligt våld Mats L
2004-12-13 19:45:54

Det där är en punkt där man kan ifrågasätta det feministiska perspektivet. Vad beror våld av kvinnor mot män på? Det måste bero på _något_. Vad skulle våldet av män mot män bero på? Eller våldet av kvinnor mot kvinnor? Hur undersöker man det efter den feministiska hypotesen att manligt/kvinnligt kan förstås utifrån mannens generella överordning i samhället?

Det största frågetecknet är ändå varför de inte ens berör att vi arbetsdelar våldet till männen och fostrar även pojkar efter det. Hur kan de ha missat det?

#6  Den feminsitiska hypotesen Mats L
2004-12-13 19:47:28

"Det säger att man skall vara medveten om att mäns våld mot kvinnor ingår i en större struktur av kvinnlig underordning, varav våldsanvändning bara är ett redskap för att bibehålla ordningen."

Så där kan man säga men måste man inte grunda det på argument? Vad säger att det inte bara är rappakalja?

#7  Hmmmm... MrG
2004-12-13 19:57:56

Men är ALLT manlig våld mot kvinnor ett uttryck för detta?

Och vad beror då, som Mats L påpekar, kvinnors våld på och hur förklarar man det från feministisk teoribildning?

För att det förekommer kan vi nog vara ganska överrens om - det är väl snarare våldets omfattning man diskuterar...

MrG

#8  Hmm Michea
2004-12-13 20:03:23

Jag vet inte. Om varje enskilt fall av maktmissbruk av en man gentemot en kvinna ska uppfattas som en del av en större struktur av kvinnlig underordning, ska jag då som kvinna ta varje sådan incident som en personlig skymf? Den tesen tvingar in mig (känner jag) i ett systerskap eller en grupp: förtryckta människor - dit jag inte anser mig höra.

Om våldsanvändning skulle vara ett sätt att "bibehålla ordningen", alltså mannens maktposition i samhället, borde den då inte vara mer "organiserad" för att kunna kallas struktur? Eller är kvinnomisshandel en hemlig väntjänst, grabbar emellan, för att hålla kvinnorna nere? Känns inte särskilt troligt.

#9  Godbit ur rapporten Mats L
2004-12-13 20:06:15

"Utifrån en könsmaktsförståelse kan man inte se relationer och andra sammanhang där män utövar våld mot kvinnor som artskilda från relationer där män inte utövar våld".. (sid. 54)

:)

Här syftar de väl på att alla kvinnor lever under hot om våld. Men det stämmer inte från vad jag sett eller hört på något sätt. Antingen är det jag sett och hört helt väsensskilt från det liv andra lever eller så vadå? Eller sitter feministerna och hittar på saker de tycker verkar häftiga att flumma om?

#10  Men? Karra
2004-12-13 20:06:52

Jag råkar ju vara feminist och för mig är det rätt självklart att orsaken till att fler män begår våldbrott ligger i våra könsroller, precis som Mats L föreslår. I alla fall tror jag att förklaringen delvis finns där. Men när man som feminist säger det och menar att män bör göra upp med denna kassa aspekt av sin könsroll får man höra att man är manshatare och ägnar sig åt kollektiv skuldbeläggning.
(Självklart tycker jag inte att det är enbart ett manligt ansvar att minska våldet, det är mänskligt problem)

För övrigt kan man ju komma med samma invändning mot "könsrollsteorin" som mot könsmaktsteorin, att den inte förklarar varför vissa kvinnor slår män.

#11  Malin Mats L
2004-12-13 20:10:19

Intressant. Det perspektivet förutsätter verkligen att män i samförstånd samarbetar för att hålla kvinnor underordnade. Då kan man tala om konspiration. Och det är väl exakt det som feministerna talar om.

#12  Hmmm... MrG
2004-12-13 20:14:26

Tycker ni att det ingår i den klassiska mansrollen att slå och misshandla kvinnor?

Jag är nämligen av helt motsatt uppfattning - att det alltid ansetts som fegt och omanligt att slå kvinnor.

MrG

#13  Karra Mats L
2004-12-13 20:15:19

Helt fel. Det feministiska pespektivet är könsmaktsanlsysen. Kom inet dragande med något annat igen. Läs artikeln eller filen ovan.

Ditt andra påstående är interessant men felaktigt. Männen står för nästan allt det grova våldet. Det stämmer överrens med att vi delegerar till männen att stå för det grova våldet. De kvinnor som brukar grovt våld är verkligen avvikare. Dessa avvikare kan förklaras med olika faktorer. Missbruk eller annan social sitution eller att vissa kvinnor blivit uppfostrade med andra normer än samhällets.

#14  hmmm... MrG
2004-12-13 20:15:39

Michea har en mycket viktig poäng där.

MrG

#15  Mats L Karra
2004-12-13 20:22:27

Jag är feminist. Min högst *personliga* teori är könsrollsteorin. Jag "kommer inte dragande med nåt annat". Inte heller förnekar jag att det finns många feminister som har könsmaktsperspektivet som förklaring. Måste jag anamma den bara för att jag är feminist, menar du?
Du har en otroligt otrevlig översittarattityd när du diskuterar. Skärp till dig lite och försök hålla en respektfull ton.

#16  Könsmaktsteorin Mats L
2004-12-13 20:27:19

Det jag diskuterar är den feministiska könsmaktsteorin. Som du ser bland annat ovan så är det detta perspektiv som just i dagarna presenteras för regeringen.

Du får gärna kalla dig feminist i betydelsen att äpplen är goda. Men även det är din högst personliga tolkning av feminismen.

#17  Ja Mats Karra
2004-12-13 20:35:53

Du diskuterar könsmaktsteorin. Du la också fram din egen teori. Jag la fram att jag håller med om den. (Sen la jag fram att när jag lägger fram samma teori kallas jag manshatare av antifeminister. Det tycker jag är lite intressant.)

Ja, jag har en alldeles egen tolkning av feminismen. Det är inte alla feminister som håller med om könsmaktsteorin. Petra Östergren till exempel. Ledsen att jag inte faller in i din mall.

#18  Jag anser inte att något behöver vara Alvunger
2004-12-13 20:44:46

organiserat eller uttalat i samförstånd för att kunna sägas vara en struktur. Jag tycker att vi med gott underlag kan hävda att vita underordnar ickevita, det är heller inget organiserat, utan det handlar om en människosyn, ett kulturellt arv, en anda, värderingar och fördomar.

Vi kan också se att gruppen kvinnor utsätts för saker av gruppen män som de inte på långt när gör sig skyldiga till att återgälda. Vi kan se att det spränger igenom alla kulturer, länder, samhällsklasser och tidsepoker. Vi kan se att kvinnor på många platser i världen har ungefär samma rättigheter som djur har, och vi vet att det inte för särskilt länge sedan var samma ordning i Sverige. Nog för att dagens människor inte skall behöva lida för vad dåtidens människor hittade på, men vad jag försöker säga är att den här "strukturen" (om man så vill) har varit historiskt subventionerad och till och med uppmuntrad.

Sedan handlar det inte "bara" om våld. De sexuella övergrepp som kvinnor utsätts för spänner sig från allt mellan kommentarer till grova gruppvåldtäkter och slavhandel.

Det är först nu, först under de senaste tio åren, som man har slutat se på våldet mot kvinnor som en privat angelägenhet, och börjat se på det som något som faktiskt sker överallt. Att se på våldet ur ett "könsmaktsperspektiv". Jag använder mig hellre av termen "genussystem" då jag anser att könsmaktsperspektivet för tankarna till statiska förhållanden, biologiska förhållanden, och ett uteslutande av analys av vad som formar denna struktur.

Angående artikeln och att den inte tar upp konstruktion av genus: det är väl inte så konstigt egentligen. Nu handlade den ju om hur man anser att arbetet mot mäns våld mot kvinnor bör präglas av ett könsmaktsperspektiv, dvs en förståelse för att det här problemet är på strukturell nivå, och påverkar långt mer än endast den privata familjesituationen. Vissa mäns våld mot kvinnor påverkar alla andra män och kvinnor. Det påverkar samhället idag och imorgon. Det påverkar konstruktionen av genus, det påverkar kvinnors rörelseutrymme, det håller kvinnor i en ständig skräck för att råka ut för detta våld, eller för att känna någon som råkar ut för det. Att se det ur ett könsmaktsperspektiv är alltså att även se på andra aspekter av samhället, där kvinnor fortfarande ligger efter på arbetsmarknaden, där kvinnor fortfarande tar huvudansvar för hem och barn, där kvinnliga kroppar fortfarande används som varor, antingen på reklampelare eller i slavhandel. Detta sammantaget konstruerar en manlig överordning.

Förslaget om inopererat chip ser jag som ett utslag av att man tillämpar ett könsmaktsperspektiv. Man erkänner det faktum att mäns våld mot kvinnor i samhällets ögon blir de slagna kvinnornas egna problem. Det är de som måst flytta, det är de som måst gömma sig, det är de som måst byta identitet, det är de som inte har något reellt skydd.

Jag kan helt enkelt inte, hur mycket jag än anstränger mig (och jag vill också tillägga att det feministiska perspektivet inte är en analys "på kul" eller något som känns bra eller något som jag mår bra av att komma fram till behövs - jag är en stark och smart och driven person och det sitter jävligt hårt åt att behöva säga att jag som kvinna befinner mig i en underordnad grupp) se på dessa olika aspekter som tillfälligheter. Jag kan inte se det som en slump.

HOPPSAN. Här verkar kvinnor våldtas. Och tjolahej, där såldes ett gäng. Men tusan också. Där var det ett gäng kvinnor som misshandlades till döds av sina män, de försökte fly, men hey, männen spankulerade fritt på gator och torg och letade upp dem. Och se på fan. I det där yrket har kvinnor lägre lön än män. Märkligt. Och titta där, vår historieskrivning står utan kvinnliga hjältar. Nu när jag tänker efter var de enda kvinnliga förebilderna när jag växte upp mammor och dagisfröknar, ja Lucia var rätt cool hon med. Hehe när jag går på stan ser jag halvnakna kvinnokroppar överallt. O fotbollskillarna spelar som ett gäng kärringar när de spelar dåligt. Hehe skall vi driva med hockeykillar så sätter vi stringtrosor på dem. Slumpelislump. Jag pallar inte fortsätta men jag tror att min poäng når fram.

Det går att se dessa företeelser som isolerade. Visst. Men för mig är de för många, det är för mycket, det är alldeles för mycket som pekar i samma riktning. Att födas till kvinna är att födas in i en värld där spelreglerna bestäms av män.

#19  Jag känner att... Michea
2004-12-13 21:27:25

...om jag skulle erkänna mig som medlem av en underordnad grupp, eller kalla mig förtryckt, skulle det vara något av en sjävuppfyllande profetia. Att gräva min egen grav.

Vem tjänar på att vi ska betrakta Den Förtryckta Kvinnan och Den Förtryckande Mannen som norm? Den unga tjejen, som får veta att läget är hopplöst redan från början eftersom hon råkade födas till flicka? Den unge mannen, som blir lärd att misshandel och våld är ett "typiskt manligt beteende" och därför mer eller mindre okej?

Vore det inte bättre att isolera företeelser som misshandel, våldtäkt och annan skit, göra klart en gång för alla att det inte är acceptabelt och att det inte ligger inom ramarna för hur någon, vare sig man eller kvinna, ska bete sig? Istället för att dra in det i en simpel förklaringsmodell och lämna det därhän?

#20  Hmmmm... MrG
2004-12-13 21:39:20

Tror jag hittat min nya idol här på feminetik :)

Anser du dig vara feminist Michea? Om ja, hur definerar du din feminism...

MrG

#21  Jag är inte feminist... Michea
2004-12-13 22:03:04

...och inte heller av mig själv bunden till några andra "ismer" eller definitioner. (Därför är jag inte heller antifeminist.) Jag försöker att hålla mig "ren" från sådant, för jag vet av egen erfarenhet och ser också hos dagens feminister, hur mycket onödig tid och energi som går åt till att förklara vilka delar av sin ideologi som man står/inte står för. Då är det bättre att gå in i varje ny diskussion utan andras bagage i ryggsäcken och ta ställning i olika frågor utifrån det man kan, vet och anser just då.

Typ. =)

#22  Michea Alvunger
2004-12-13 22:29:32

Jo jag har också all respekt för Michea, men det vet du redan om tjejen =)

"Vem tjänar på att vi ska betrakta Den Förtryckta Kvinnan och Den Förtryckande Mannen som norm?"

Det finns vare sig förtjänst eller förlust i att se på världen ur ett visst perspektiv. Det skönaste och bästa för alla är väl att se på sig själva som härskare över sina egna liv, sin egen lyckas smed och allt det där. Kontroll är ju ett nyckelord för oss flesta, och att se på världen som att vissa saker i ens liv är "förutbestämda" beroende på vilket kön man har... ja det kan utifrån sett se ganska nedtryckande och konserverande ut.

Nu vaknar jag ju inte varje morgon, sträcker på mig och känner vilken härligt kvinnoförtryckande dag det är. Däremot tror jag verkligen att vi alla kan "tjäna" på att vara medvetna om genussystemets verkan. Ur mitt perspektiv blir det istället befriande. Jag kan nämligen se hur jag har formats som kvinna och allt vad det innebär, och hur männen i mitt liv å sin sida har varit formade efter den könsrollen. Jag har i efterhand lyckats "make peace" med många saker jag tänkt och känt, och saker som hänt, för jag kan se hur manligt och kvinnligt hålls isär, och hur kamperna inom kategorierna ser ut, vilka ideal som upprätthålls och vilka beteendemönster som på så vis förefaller ganska "naturliga". Jag skakar lättare och snabbare av mig krav och förväntningar, jag har mer förståelse för de konflikter som uppstår, jag skuldbelägger inte vare sig män eller kvinnor för hur de beter sig, för jag kan se att beteendet är "logiskt" enligt genussystemets verkan. T ex är jag inte förvånad över att det är män som främst använder sig av våld, förekomsten av manliga våldsverkande idoler och hjältar i kombination med det fysiska idealet samt frånvaron av utvecklande av socialt nätverk och relationsbyggande... ja, det är inte så konstigt.


Jag har inte grävt min egen grav. Jag ser hur vi alla ligger i varsin könsgrav och hur det begränsar och fångar oss. Eftersom man kan se hur graven är grävd, kan man också ta sig ur den. Om jag får lov att bli metaforisk.

Ingen har väl sagt att "läget är hopplöst" för den unga tjejen, eller att killar kommer lära sig att misshandel är ett typiskt manligt beteende. När vi börjar synliggöra de aspekter som normaliserar och ofta upphöjer det manliga våldsanvändandet kan vi också se att det är inget medfött, det är inget naturbestämt, och det är också motverkbart! För jag kan då rakt inte se hur vi skall kan i ena läget säga "våld är fel, det tycker alla" och i det andra även fortsättningsvis hylla manliga hjältar som genom våld härskar och söndrar.

Varför har du dragit slutsatsen att det enligt feministisk analys innebär att läget är hopplöst för tjejer?

#23  Alvunger... Michea
2004-12-13 23:33:40

Du är en av de vettiga feminister jag brukar skriva om i mina artiklar och du passar inte heller särskilt väl in i den "feminism" som jag kritiserar. =)

På sätt och vis är vi inne på samma linje, att vi måste söka förklaringar och analysera våldsproblemet. Du pekar på något jätteviktigt när du skriver: "frånvaron av utvecklande av socialt nätverk och relationsbyggande". Detta är en punkt som nästan alltid negligeras i den offentliga debatten. Istället utgår man enbart ifrån "den våldsamma mansrollen", och undviker att prata om det faktum att friska, välmående människor inte misshandlar. Att män kanske också mår dåligt av den roll de tilldelats och att detta i sin tur kan leda till våld, det passar inte in i den ganska skeva bilden av hur samhället ser ut, som mediefeministerna vill hålla vid liv. (Nu är det självklart inte hela sanningen.)

Jag tror att alla aspekter måste vägas in om våldet ska minska, och då måste vi gå djupare än till att analysera och ifrågasätta könsrollerna, engagemanget i sociala frågor måste öka. Det kan handla om allt från fångvård till skolpolitik. Framtidens hustrumisshandlare leker på skolgårdarna idag. Hur har de det hemma? Finns det varningssignaler att snappa upp redan idag och i så fall, finns det någon som lägger märke till dem? Kuratorer, speciallärare? Räcker resurserna till? Bara ett exempel. Andra områden där preventiva insatser mot våldet kan göras är psykvård, socialtjänst, rättsväsendet osv.

Men dessa frågor är så stora, omfattande och inte minst dyra att ta itu med. Då är det inte underligt att somliga politiker hellre svänger sig med uttryck som "mansförtryck", väl medvetna om att just den biten kommer de aldrig att kunna ställas till svars för...

#24  Tillägg Michea
2004-12-13 23:36:18

Jag tog kanske i när jag skrev "läget är hopplöst", men jag tror att det är bättre att låta individer avgöra huruvida de befinner sig i underläge eller inte, istället för att organisera stora bussturnéer, söka upp dem i skolan och berätta det för dem... :-p

#25  Ja projekt flicka Alvunger
2004-12-14 00:09:13

är vår tids märkligaste "jämställdhetsingrepp".

DET tror jag också är farligt.

Och att berätta för någon att de är i underläge... Det blir ju en skev paradox där. Alltså jag tänker ju inte säga till dig att hey, Michea du är underordnad vare sig du håller med eller inte. Som vi ofta är inne på i de här diskussionerna så har vi människor fler kategoriseringsaxlar och bär med oss olika erfarenheter i livet, vilka alla präglar vilka vi är. Det är ofta svårt för att inte säga omöjligt att skilja det ena från det andra.

Men jag är samtidigt övertygad om att vissa erfarenheter jag har, har jag just för att jag är kvinna. Saker folk sagt, saker de gjort med eller mot mig, (både positivt och negativt - jag brukar ofta framhålla att jag är tacksam för den kvinnliga delen av min socialisering vad gäller min inlärda förmåga att nätverka vilket innebär att om jag faller så faller jag mycket mjukare än många män. Det finns helt enkelt en jäkla massa folk på standby. Till exempel är det faktiskt omöjligt att utröna hur kvinnligheten skulle se ut, om vi inte hade haft den grad av sexualisering i samhället som vi har. Hur skulle vi se på oss själva, hur skulle vi utforma av våra sexuella relationer, vad skulle vi förvänta oss av dem, vad skulle vi ge och ta, hur skulle vårt identitetsbygge se ut, om det inte vore för vad jag vill kalla exploateringen av kvinnliga kroppar (o som vissa andra kallar för "hey brudar är snygga att se på, var tacksamma för det). Och om kvinnor skulle ha en annan syn på sin egen sexualitet.. kanske skulle då något hända med synen på manlig sexualitet? Kanske skulle vi också slippa se fokuseringen på den aggressive våldsmannen, den perverse, den som tar utan att fråga, den ständigt kåte, den som inte kan "styra sina djuriska drifter", och kanske skulle det i sin tur också leda till mindre sexuella våldsbrott? Kanske skulle vi äntligen komma ifrån "lär kvinnor säga nej" och på allvar lära dem att säga ja, och kanske framförallt, utgå ifrån att det är det där förbannade JAet som män skall fokusera på istället för frånvaro av nej. "Hon sa inte nej i allafall" är nog i topp på min lista för hatuttryck. Det är nåt av det vidrigaste jag vet. Det säger såå mkt om synen på kvinnlig och manlig sexualitet. Frånvaro av nej är ja. Vad är det för sned utgångspunkt?

Aaah nu svamlar jag o hamnar i våldtäktsdebatten. Det var ett sidospår. Tankar som virrar nattetid.

#26  Hey Girl... Michea
2004-12-14 06:50:36

...jag har inte sovit på hela natten så jag vågar inte försöka mig på att skriva ett långt svar just nu. Men kan ju säga så mycket som att jag ofta funderar i samma banor. Och våldtäkt, ja, du vet ju. Vidrigt och ett ämne som är svårt att diskutera utan att bli riktigt förbannad.

Nu ska jag krypa ner i sängen och se om några timmars sömn inte kan få de dansande röda prickarna framför mina ögon att försvinna...John Blund, have mercy... ;)

#27  Här har skrivits en del.. Mats L
2004-12-14 15:25:50

Trevligt. Jävulskt ont om tid nu. Återkommer imorgon.

Måste akta mig för att detta inte skall bli två diskussioner. Den här tråden reserverar jag för det feministiska könsmaktsperspektivet. Sedan finns det en intressant dikussion om ords betydelse. Startade en tråd för ett tag sedan eftersom jag tycker att diskussionen på Tycka om definitionen av ordet feminism var intressant där. Dock skrev ingen i den tråden. Startar eventuellt en ny tråd om ords betydelse.

#28  Josefine Alvunger Mats L
2004-12-15 16:41:56

Varför inte börja med att fundera kring vad det faktum att vi delegerar våldet till halva mänskligheten betyder för socialiseringen av kön?

Konstigt att det kommer bort hela tiden. Att de som står för våld är män är logiskt.

#29  #9 och #11 Första trappstegets diskussion Bengt Eurenius
2004-12-16 01:52:29

"Utifrån en könsmaktsförståelse kan man inte se relationer och andra sammanhang där män utövar våld mot kvinnor som artskilda från relationer där män inte utövar våld".. (citat ur utredningen) och din tolkning blir:"Här syftar de väl på att alla kvinnor lever under hot om våld." Det är knappast vad rapporten säger, snarare att det finns en bakomliggande struktur i största allmänhet (könsroller).

I #11 "Då kan man tala om konspiration. Och det är väl exakt det som feministerna talar om". Det är, som bekant, inte en medveten konspiration det är frågan om här.

Du kommer som vanligt med de mest befängda påståenden, jag räknar med att det är det som är avsikten.(:-)).

#30  Tolkning Mats L
2004-12-16 11:34:31

Bengt, du tolkar det så. Jag tolkade det annorlunda. Vad vi vet är att några av Sveriges ledande genus"forskare" skriver att det inte finns en artskilnad mellan relationer där mannen spöar kvinnan gul och blå och relationer där det inte förekommer våld. Detta uttalande verkar väldigt konstigt.

Du yrar som vanligt. Om det finns ett tyst samförstånd män emellan att acceptera våld mot kvinnor, kan man då inte tala om en konspiration? Om du har kritik mot det jag skriver så var noga med att tala om vad inkonsekvensen i mitt resonemang skulle bestå i så att det går att föra diskussionen vidare.

#31  Patriarken Bengan Mats L
2004-12-16 11:42:16

För övrigt talar inte rapporten ovan om könsroller en enda gång utan uteslutande om könsmakt. Vad får dig då att tolka just detta uttalande i former av könsroller? Har du helt tappat fattningen eller har du aldrig haft någon?

Förövrigt har du inte svarat på varför du har en könsfokusering på brott och inte en brottsfokusering på brott. Gamla könsroller som sitter i? Eller har du inte funderat över frågan?

Kanske dags nu?

#32   Karl Astrid
2004-12-16 13:25:22

#8

I näst intill alla samhällen har mannen mer offentlig makt. I de flesta av dem så är männens offentliga makt mycket större. I många av dem så har kvinnan ingen, eller näst intill ingen, offentlig makt.

I näst intill alla, eller i alla (jag tror alla), samhällen så är mannens våld mot kvinnan flera gånger större än motsatsen. I många samhällen så sker det offentligt.

Sambanden här mycket tydliga. Det finns många monografier/etnografier som bekräftar detta.

#33  Logik Mats L
2004-12-16 14:50:16

I alla dessa samhällen promenerar männsikor eller åker bil.

Våldet mot kvinnor beror alltså på promenerande och bilåkande. Sambandet är tydligt.

#34   David
2004-12-16 15:27:12

Det finns ett flertal faktorer som styr förekomsten av våld mot kvinnor, inte endast könsmaktsperspektivet.

Jag läser just nu en kurs i global hälsa inom läkarutbildningen, där vi bla fått ta del av undersökningar som behandlar vilka faktorer som korrelerar med kvinnovåldet globalt sett. För att sammanfatta dessa undersöknngar på ett förenklat sätt:

På individnivå är föräldrarnas inställning till våld och sätt att lösa konflikter av stor betydelse för vilken inställning barnen kommer att inneha i framtiden. Vidare kan man ur ett relationsperspektiv se att inställningen till våld i allmänhet och konfliktlösningsstrategier i den närmaste bekantskapskretsen är en viktigt determinant i vuxen ålder för förekomsten av kvinnovåld. På en samhällsnivå innehar acceptansen för våld och tendensen att använda våld en oerhört stor betydelse (exemplifierat genom exempelvis nationer som varit i krig länge, där partnervåldet oftast är större än i andra jämförbara länder). Dessutom påverkar graden av jämställdhet kvinnovåldet, och i mer jämställda länder förekommer mindre partnervåld.

Sålunda krävs för att komma tillrätta med våldet en rad genomgripande förändringar. Kvinnor måste bli mer jämställda, men toleransen för våld i samhället måste även minska. Och detta gäller såväl kvinnovåld som våld emellan män, vilket jag tror är en viktig faktor för Karl Astrid (som ju verkar vara en våldsfetischist minst sagt) att ta hänsyn till. Vidare påverkar den närmsta omgivningen oerhört mycket, varför det är viktigt för såväl män som kvinnor att visa att våld inte är acceptabelt. Varken mot män eller kvinnor.

#35  Bra inlägg Mats L
2004-12-16 15:38:02

Det finns ett sambnad mellan förekomsten av våld i samhället och då våld även mot kvinnor.

Det finns ett samband mellan social (uppväxt)miljö och våld.

Däremot undrar jag om du kan visa på ett samband mellan könlikhet (vilket antagligen är det du refererar till som jämställdhet) och minskat partnervåld. Det kan givetvis finnas ett sådant samband, jag vet inte.

Har inte våldet mot kvinnor i Sverige ökat mer än våldet mot män? Eller är det bara anmälningsbenägenheten?

Dessutom ställer jag mig frågande till i vilken betydelse du använder ordet könsmaktsperspektivet. Könsmaktsperspektivet är rakt igenom en bluff.

#36   David
2004-12-16 16:25:21

I fattigare länder är könsmaktsperspektivet glasklart. Den svagare sociala och ekonomiska situationen för kvinnor gör det svårare för dem att lämna misshandlande män. Valmöjligheten att avvisa män som uppvisar ett antisocialt beteende är även ofta begränsade, pga den ekonomiska och sociala situationen. Dessutom medför den sociala normen att män är mer värda och acceptansen för manlig dominans att våldet blir mer eller mindre accepterat i samhället.

I Sverige är det svårt att säga hur omfattande våldet mot kvinnot varit tidigare. Det är inte förrän på senare tid som det börjat uppmärksammas ordentligt. Tidigare har inte misshandel av partner varit ett anmälningspliktigt brott, och toleransen för kvinnovåld har troligen varit större, varför det med största sannolikhet finns ett jättelikt mörkertal.

I Sverige skulle man kunna tänka sig att ojämlikheten mellan könen gör att frågor som rör kvinnor, exempelvis kvinnovåld inte prioriteras på samma sätt som de skulle gjort om en total jämlikhet funnits. Vidare har många kvinnor på vissa plan ett sämre självförtroende än män, vilket gör att de kan ha svårt att lämna förtryckande män. Kvinnans sociala status påverkar även möjligheten att göra sin röst hörd i samhället, vilket dels skulle kunna tänkas påverka konsekvenserna av att slå en kvinna, samt benägenheten hos män att slå kvinnor.

Överlag tror jag här att manlig dominans korrelerar starkt till våld mot kvinnor. Om du som man, omedvetet elller medvetet, anser dig vara bättre än kvinnan, blir det svårare att acceptera situationer där kvinnan inte agerar eller tycker som du anser att hon ska tycka, då detta känns förnedrande då du implicit skall antas vara den mest vetande. Därmed ifrågasätts din position. Detta leder till en frustration, vilken kan leda till våld. Om kvinnan istället ses som likvärdig, är det inte lika svårt att acceptera meningsskiljaktigheter, då de inte behöver implicera att du som person ifrågasätts, och därmed blir det lättare att i samförstånd lösa konflikter. Det ses alltså inte som lika förnedrande att kvinnan agerar och tycker annorlunda än du.

Dock är som sagt könsmaktsperspektivet inte det enda som är av betydelse. Exempelvis samhällets generella acceptans för våld är oerhört starkt korrelerad till kvinnovåld.

#37  Könsmaktperspektivet är en bluff Mats L
2004-12-16 16:38:29

Hur det är i fattigare länder är jag inte så hemma på som hur det är här.

Det har inte varit tillåtet att misshandla sin partner, åtminstone inte sedan 1700-talet. Kanske har dt aldrig varit det. Att våld mot kvinnor inte prioriteras får du belägga. Är det inte våld mot män som inte prioriteras? Har du hört någon prata om våld mot män de senaset tio åren?

Att män skulle känna sig för mer än kvinnor är också bara en lös åsikt. Det finns inget belägg för den åsikten.

#38  David Mattias
2004-12-16 16:39:48

Håller med dig om allt. Förutom möjligtvis att kvinnovåld skulle vara lågprioriterat. Jag har inga kunskaper om saken, men har av någon anledning ändå fått intrycket att det är precis tvärtom.

#39   David
2004-12-16 16:47:29

Anledningen till att man inte kan angripa kvinnovåldet enbart att inrikta sig på just de män som misshandlar tror jag är att i ett samhälle med olika faktorer som predisponerar för kvinnovåld, exempelvis ojämställdhet och generell acceptans för våld finns det alltid individer som kommer att använda våld.

För att ta ett litet fint pedagogogiskt exempel :) : Man kan se det som en vågskål där den vänstra sidan utgör männens predisposition att bli våldsamma (ju mer tyngd desto höhre motsåndskraft för att bli våldsam), och den högra vågskålen ytterligare faktorer i samhället som kan uppmuntra till våld. Om du är en person med mycket vikt i den vänstra vågskålen tippar den inte över fastän mycket vikt läggs i högerskålen. Detta gäller för en majoritet män. Rent statistiskt kommer det dock alltid finnas individer med en mindre vikt i vänsterskålen, vilket kan ses vid en normalfördelning av avriabeln, men även flertalet andra statistiska fördelningar. För dessa kommer alltså vågskålen tippa över vid en hög balstning på högersidan. Om du minskar på högersidan, dvs minskar samhällets acceptans för våld, hade den kanske inte behövt göra det, trots att en predisposition för våldsanvändning finns.

#40  Inget belägg för könsmakt. Mats L
2004-12-16 16:50:20

Men det finns ingen acceptans för våld mot kvinnor. Därför faller resonemanget. jag håller med om att sake ri samhället kan påverka individer i marginaletn. Våldfilmer etc kan putta några över gränsen. Men det är en annan fråga som inte har med könsmkat att göra.

#41  Inget belägg för könsmakt. Mats L
2004-12-16 16:50:20

Men det finns ingen acceptans för våld mot kvinnor. Därför faller resonemanget. jag håller med om att sake ri samhället kan påverka individer i marginaletn. Våldfilmer etc kan putta några över gränsen. Men det är en annan fråga som inte har med könsmkat att göra.

#42  Det som finns Mats L
2004-12-16 16:53:03

Är ett könsrollstänkande där männen skall stå för våldet. Därför finns det också en acceptans för våld mot män. Du fortsätter i det spåret verkar det som.

#43  Mattias David
2004-12-16 16:53:16

Det har blivit mycket mer uppmärksammat i media och det diskuteras inom politiken, men de faktiska resurserna som läggs på problemet är inte speciellt stora. Problemet är dock samtidigt att jag inte tror att det är möjligt att endast angripa kvinnovåldet, utan förekomsten och attityden till våld generellt i samhället måste bekämpas.

Dock skulle mer resurser kunna tilldelas till kvinnojourer, läkare etc som tar hand om de misshandlade kvinnorna. Även nya rutiner för att hantera denna typer av ärenden, påföljder för misshandlande män, män som överträde besöksförbud etc skulle även kunna ses över. Detta är något som måste göras akut. Dock kommer det inte att lösa det långsiktiga problemet.

#44  Mats L David
2004-12-16 17:04:49

Det har inte varit tillåtet att misshandla sin partner på länge, men brottet har inte omfattats av någon generell anmälningsskyldighet på länge.

Nej, mitt sista exempel är inget exempel som inriktar sig endast på könsmakt utan även på den generella acceptansen för våld i samhället, som kan göra att våldet mot såväl kvinnor som män ökar. Dock är könsmakt en av variablerna som skulle kunna bidra till att fler människor når över den kritiska gränsen.

Och nej, det finns ingen generell acceptans för kvinnovåld, men en för stor acceptans för manlig dominans, även om den har minskat på senare tiden. Detta kan leda till våld enligt de mekanismer jag beskriver. Och ja, könsrollsperspektivet leder främst till grovt våld mot kvinnor. Kvinnor använder visserligen också våld mot män, detta leder sällan till de omfattande skador som det omvända förhållandet. Att det inte gör det kan inte bara bero på fysisk underlägsenhet, då kvinnor kan använda tillhyggen, vilket kompenserar för fysisk styrka. Dock är naturligtvis likväl även detta våld ett problem, och det är fel att negligera det.

Och social acceptans för våld kan naturligtvis också leda till att fler kvinnor använder våld, så det jag sagt implicerar inte endast att män utövar våld.

#45   David
2004-12-16 17:06:50

Könsaktsperspektivet är en del av förklaringen till att så många kvinnor utsätts för grovt och ibland dödligt våld av män. Dock inte hela.

#46   David
2004-12-16 17:10:32

"Det har inte varit tillåtet att misshandla sin partner på länge, men brottet har inte omfattats av någon generell anmälningsskyldighet på länge."

Menar förstås att det inte var länge sedan brottet inte omfattades av någon generell anmälningsskyldighet.

#47  Könsmakt är metafysik Mats L
2004-12-16 17:11:54

Könsrollperspektivet leder främst till grovt våld mot MÄN! Det du gör är att räkna bort våld mot män som män står för. Du anser att män som grupp får skylla sig själva eftersom män som grupp brukar våld. Så ser inte jag på det. Att våldet delegeras till män gör att män brukar våld.

Könsmaktsperspektivet utgör en dubbelbestraffning mot männen som grupp. Först delegeras våldet till männen vilket gör att männen blir överrepresenterade som offer (och förövare). Sedan skuldbeläggs männen som grupp för att de blir överrepresenterade inom ett område där de gjort uppoffringar.

Könsmaktperspektivet förvrider tänkandet och motverkar jämställdhet.

Det finns heller ingen acceptans för manlig dominans. Det är ett för generellt uttalande. Det som finns är rester av ett könrollssamhälle där kvinnor och män hade olika roller och dominerade inom olika områden.

#48  David Mats L
2004-12-16 17:17:11

Så länge våldet existerar i samhället kommer våld att drabba män och kvinnor. Så länge vi delegerar våldet åt männen i samhället kommer män att stå för det grova våldet. Det där är liksom en förutsättning för diskussionen att man ser det sambandet.

En intressantare fråga är om vi skall rolldela även i fortsättningen.

#49   David
2004-12-16 17:23:17

Jag har inte nämnt något om att män får skylla sig själva för att de blir utsatta för våld. Tvärtom är mäns våld mot män ett globalt sett rent kvantitativt ett större problem än våldet mot kvinnor. Våld är en av de tre största orsakerna till död bland unga män globalt sett, medan det beräknas vara den 10-20 största dödsorsaken för unga kvinnor. Dock diskuterar vi här partnervåld, och där är förhållandet det omvända.

Jag anser det även vara felaktigt att kollektivt skuldbelägga män för kvinnovåldet, eller våld generellt för den delen. Det jag pekar på är ett behov av att angripa problemet på ett strukturellt plan, då endast punktinsatser aldirg kan lösa problemet. Detta innebär dock inte att män något sätt automatiskt är skyldiga till kvinnovåldet.

#50  Angripa strukturellt Mats L
2004-12-16 17:36:45

Detn strukturella gärning jag ser som skulle kunna hjälpa är en allmän höjning i civikuraget i samhället. Att man verkligen gör något om man vet något, om någon blir misshandlad. Det gäller den som VET NÅGOT oavsett vilket kön den personen har eller vilken annan grupp denna person tillhör.

Dock är det tveksamt om Pite marscher i feministisk syfte hjälper. Det de kan göra är att göra våldet mot kvinnor än mer tabu än det är idag. Kvinnovåld är redan icke -accepterat i samhället. Det kommer knappast att göra någon skillnad

Det kommer att finnas enstaka galningar som förföljer andra människor. Det är svårt att bli av med dem. De som står för det grova våldet kommer att vara män. Dock har det inget med "könsmakt" att göra.

#51  Pitemarscher Alvunger
2004-12-16 17:38:58

drog in pengar till en heltidstjänst på en kvinnojour. När männen marscherar öppnar andra män plånböckerna. När män tar feministisk kamp på allvar gör andra män detsamma. Det krävs en man för att tala om för en annan man vad som är viktigt. Tragiskt. Men inte så förvånande, om vi betraktar det samhälle vi lever i.

#52  Mats L David
2004-12-16 17:40:01

Könsmakt är inte metafysik, utan i högsta grad en realitet. Och eftersom könsmakt bara utgör en liten del av förklaringen till våldet, och då främst vad gäller relationer mellan kvinnor och män, så delegeras inte automatiskt allt våld till män genom perspektivet. Och våld delegeras inte till de som utför det, den rätten tar de sig själva utan hjälp från någon.

Könsmaktperspektivet är som sagt ett perspektiv bland många andra. En annan förklaring till att män använder våld mot kvinnor är att män helt enkelt generellt är våldsamare än kvinnor.

Jag anser inte på något sätt att jag förringar mäns våld mot män. Det råkar bara inte vara det jag främst diskuterar här, eftersom temat är våld mot kvinnor. En diskussion av det ena utesluter inte en diskussion av det andra. Mäns våld mot män, eller rättare sagt våld generellt är dock något som jag troligen diskuterat betydligt mer än detta ämne.

#53  Två olika frågor, Josefine Mats L
2004-12-16 17:48:16

Marschen startades av bland annat Ronny Eriksson som är motfeminist. Dock hördes det i retoriken och media som vanligt der feminsitiska klyschorna om att kvinnovåldet skulle vara accepterat. Marschen kan inte förändra atityderna i samhället för attityderna är redan emot kvinnovåld. Våld mot kvinnor är något av det mest tabubleagda som finns. Skall vi fortsätta att dela upp världen efter den gamla modellen? Elelr skall vi börja se på brottet och brottsoffret oavsett kön?

Att de drog in pengar till en heltjänst var väl bra. När det gälelr ROks och kvinnojourerna är även det två olika frågor. Deras praktiska verksamhet och deras politiska.

#54  David Mats L
2004-12-16 17:55:32

Du verkar inte var helt obildbar :))). Du förstår att skilja på partnervåld och annat våld. Du ser sambandet mellan våld i samhället och våld mot kvinnor. Om det finns våld i samhället varför skulle inget av detta våld drabba kvinnor?

Jo, på ett strukturellt plan delegerar vi våldet åt männen i smhället, det är helt klart. Vi uppfostrar pojkar med andra förväntningar än hur vi uppfostrar flickor. Alla män får med sig någon form av förväntning att i vissa situationer bruka våld. Det förklarar på ett strukturellt plan varför män är överrepesenterade som våldbrukare. På dem som brukar våld i destruktivt syfte måste man anlägga ett individuellt perspektiv.

Du har ännu inte lyckats presentera ett enda argument för att könsmkatperspektivet är något annat än en bluff.

#55  Könsmaktperspektiv Mattias
2004-12-16 17:55:57

Kvinnor och män uppfostras olika. Män lär sig i större utsträckning att vara agressiva och ha kontroll. Men vissa verkar mena att män lär sig nedvärdera kvinnor och att det är okej att slå just kvinnor.

Det vänder jag mig emot. Jag tror att om män lärde sig att inte se någon skillnad på män och kvinnor men annars fick samma uppfostran som innan så skulle kvinnor drabbas av mycket mer våld. Det finns män med de negativa egenskaperna att de är agressiva och har ett kontrollbehov. Men många fler män får lära sig att man ska skydda just kvinnor. Tror jag.

#56  Mats L David
2004-12-16 18:14:00

Om hela könsmaktsperspektivet skulle vara en bluff, varför är då jämlikhet så pass starkt korrelerat med kvinnovåld som det är globalt sett, även efter eliminering av eventuella statistiska confounders?

Jag håller jag med dig om att könmaktsperspektivet får för stort utrymme, då det endast är en av flera förklaringar till våldet, och inte långt ifrån den enda som är relevant. Det är även mer relevant i fattiga länder än i Sverige, men du kan vl inte påstå att Sverige är 100% jämställt? Frågan kvarstår, hur uppstår ovan nämnda korrelation om det överhuvudtaget inte finns något könsmaktsperspektiv? Du kan inte heller begränsa dig till att tro Sverige är den enda nationen i världen.

#57  _Men är det det_ , David? Mats L
2004-12-16 18:28:17

Kan du visa på att våldet mot kvinnor (i partnerrelationer) i Sverige har minskat i förhållande till det totala våldet? Med ditt resonemang borde partnervåldet mot kvinnor minskat _drastiskt_ de senaste till exempel 50 åren. Eftersom du med jämställdhet säkert menar sådana saker som att antalet kvinnliga ministrar i regeringen ökat från normalt sett 0 % till 50 %. Att kvinnors har tagit plats på arbetsmarknaden och så vidare. Kan du visa på statistik som säger att våldet mot kvinnor i partnerrelationer minskat i paritet med mannens minskade dominans på den offentliga arenan?

Om du tittar utomlands: Kan du visa på ett statisktiskt samband som säger att partnervåldet mot kvinnor är större i förhållandet till det _totala mängden våld_ i mindre jämställda länder?

#58   Karl Astrid
2004-12-16 19:14:50

#22, #23. -puss puss

Ni passar så bra in i "homosocialiteten" som ambjörnsson beskriver i "en klass för sig". Homosocialiteten som är ett måste för att utveckla sin sexualitet..

Jag menar på era inledande kommentarer till varandra..

äsch skitsamma, jag är jättetöntig. :))

Boken var bra men det var lite för mycket analys (läste ut den nyss)

#59  Hmmmm... MrG
2004-12-16 19:19:29

Jag tycker man ska vända på frågeställningen, varför slår Män kvinnor i så mycket MINDRE utsträckning än vad de slår varandra?

MrG

#60  #30,31 Mats L, Tackar för injektiven, hoppas du tog en isblåsa efter Bengt Eurenius
2004-12-17 01:37:41

Du har kanske inte riktigt uppfattat det som Alvunger redan tidigare sagt dig, att det inte behöver vara fråga om en direkt konspiration, varken ett tyst eller öppet samförstånd alltså, bara en struktur, men som man bör vara medveten om för att kunna göra något åt.

Du har kanske anammat idén att könsroller är något hundraprocentigt genetiskt eftersom som du reagerade. Jag hade kunnat skriva könsmaktsordning också, könsroller nämns bara på ett ställe i utredningen. Visst har jag en brottsfokusering på brott, det tror jag visst att jag svarat på nåt annat ställe, men brottsfokuseringen kanske inte hjälper mycket när man resonerar om könsmaktsordning. Självklart får varje individ svara för sina gärningar, men det finns också en överliggande struktur i samhället som avgör vilka attityder vi har. Tyvärr är inte lagen allt...

#61  Invektiv Mats L
2004-12-17 11:56:07

Det var DU som kom med invektiv och jag svarade på det.

Så länge du talar om mäns våld mot kvinnor istället öf rpartnervåld har du en könsfokusering och inte en brottsfokusering på brott. Det är väl glasklart?

När det gäller genetik är det du som går till svars för gamla könsroller. Mannen skall vara stark och tålig och kvinnor skall skyddas.

När det gäller våld mot kvinnor ser vi olika saker helt enkelt. Av någon anledning påstår du att det inte talas om våld mot kvinnor. Att det inte avsätts extra resurser utöver de vanliga resurser som går till alla brottoffer och så vidare. Det är en helt otrolig verklighetsuppfattning.

Du menar även verkar det som, att det finns en acceptans för våld mot kvinnor bland de flesta män. kVad gr8undar du det på för resonemang? Jag hävdar tvärtom. Det finns ingen acceptans för våld mot kvinnor. Däremot finns det en acceptands när det gäller våld mot män. Det där är en empirisk och inte en filosofisk fråga. Man skulle helt enkelt kunna räkna hur många kvinnor respektive män som utsätts för våld. Och räkna pengar och artiklar som avsätts för våld mot kvinnor respektive män. Du kan ju räkna om du vill. Jag är övertygad om att du är helt ute och cykjlar. Din verklighetsuppfattning motarbetar en seriös diskussion om jämställdhet.

#62  Strukturer Mats L
2004-12-17 11:58:28

Vi ser helt enkelt olika strukturer. Olika mönster. Könsmaktsperspektivet är en bluff. Kom gärna med ett argument som pekar på att könsmaktsperspektivet inte är en bluff rakt igenom.

#63   Bengt Eurenius
2004-12-17 14:57:05

Dina påståenden i #61 för du stå för helt själv!

#64  Jasså är det inte samhällets ansvar? Mats L
2004-12-18 21:18:09

Tack!

#65  Även solen har sina fläckar, Alvunger jöran
2005-01-02 18:03:20

”Jag är en stark och smart och driven person”, säger J.Alvunger, och jag håller gärna med, även om Alvunger liksom solen har sina fläckar. Min tro på att det finns förnuftiga feminister har dock Michea i första hand upprättat. Tack för det. Nedan riktar jag mig främst till dig, Alvunger.

Du griper över för mycket för att utrymmet här ska räcka till en analys av annat än urklipp: Till att börja med har du rätt i att de som besitter den globala, ekonomiska makten huvudsakligen är vita män och kvinnor, vilket dock inte betyder att alla vita eller ens huvudparten av vita har makt - fråga en luffare under Paris broar.

Och inte har de vita normalt makten för att de är vita. Det handlar snarare om en ekonomisk-geografisk företeelse, vilket vi tämligen snart lär bli varse i fallet Kina.

De vita med makt har också makt över alla de maktlösa vita, vilka utgör lejonparten av de vita. Också färgade har lokalt inte sällan makt över de maktlösa vita som råkar befinna sig i deras närhet (jfr Zimbabwe).

Inte heller är det utan vidare så att maktlösa vita i vita länder normalt drar fördel av den vita elitens makt över färgade (jfr England under den koloniala eran och industrialismens genombrott).

Om vi kan tala om att vita underordnar svarta så gäller förstås också att vi kan säga att kvinnor i den vita eliten underordnar svarta, både män och kvinnor, liksom de underordnar maktlösa vita män och kvinnor.

Den fysiskt svagare parten far alltid illa i ett samhälle byggt på fysisk styrka. Historiskt har samhällena ofta varit sådana. Ifrån somligt feministiskt håll talar man dock om perioder av matriarkat. Under dessa perioder ska samhällena skilt sig ifrån de förstnämnda, vilket premierat kvinnorna.

Även i vårt samhälle kan andra karakteristika komma att gynnas. Utvecklingen på en rad områden i vårt samhälle sägs redan gynna kvinnliga karateristika. Är matriarkatet i sin linda? Ja kanske.

Ifråga om våldtäkter har mäns större fysiska styrka i kombination med kvinnors allmänt uppenbart större fysiska attraktionskraft konserverat svårutrotliga (det gäller ju artens reproduktion) stenåldersfasoner – grobianerna är ännu inte utrotade.

Debatten om prostitution i allmänhet är för infekterad för att jag här ska vilja annat än referera till att andra tider sett annorlunda på professionen och att prostituerades intresseorganisationer fortfarande gör det. Dessutom återfinns både kunder och säljare bland såväl män som kvinnor.

Övrigt våld är annars inte i första hand riktat mot kvinnor och tolkningen av det våld som ändå riktas mot dem kan inte anses vara slutförd. Ett antal undersökningar visar att kvinnors våld mot makar och likställda i absoluta tal inte är mindre än mäns mot sina kvinnor.

Intressant för en eventuell maskulinistisk rörelses tolkning av ”könsmaktsperspektivet” är att kvinnors våld framför allt är riktat mot kvinnornas respektive män, medan mäns framför allt är riktat mot andra män. Män har, som du naturligtvis vet, allmänt sett betydligt större skäl än kvinnor att frukta för våld.

Ifråga om huvudansvaret för hem och barn finns det, som du naturligtvis också vet, undersökningar i anledning av debatten om föräldraförsäkringen, som visar att kvinnor är mer nöjda än män med den hittillsvarande ordningen i åtminstone det sammanhanget.

Sociologen och feministen Rita Liljeström talar om mäns och kvinnors ömsesidiga kontrakt om att bibehålla skenet av att män fortfarande har den makt de traditionellt hade i ett historiskt primitivare samhälle. Detta torde i synnerhet gälla familjesituationen. Det minsta man kan säga om din tolkning av mäns överordning där är att den är kontroversiell.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?