feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Nationella sekretariatet för genusforskning


Gå till senaste inlägget#1  Nationella sekretariatet för genusforskning default
2007-11-16 20:51:33

Är detta ett jämställdhetsproblem? Nationella sekretariatet för genusstudier består till överväldigande del av kvinnor!

http://www.genus.se/Om_sekretariatet/Personal/

#2  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Ephemeer
2007-11-16 21:54:36

Du kan ju alltid maila och fråga =)
josefine.alvunger@genus.se

#3  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning heffaklumpen
2007-11-17 00:47:17

Har inte Rothstein varit på dem om det i någon debattartikel?

#4  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning dacovale
2007-11-17 01:50:51

default, du tittar inte på det med deras ögon....

frågan som måste besvaras är om det är ett jämställdhetsproblem att den enda mannen är ansvarig för IT.

#5  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Greg
2007-11-17 02:55:56

Jo, han borde bytas ut mot en kvinna så det blir jämställt.

#6  Ser likadant ut på universiteten default
2007-11-17 21:15:50

Det verkar vara likartade obalanser i könssammansättningen på universiteten.

http://www.tema.liu.se/tema-g/medarbetare
http://www.gender.uu.se/node4
http://www.kvinfo.su.se/
http://www.genus.lu.se/kontakt/personal

Påverkar detta forskningen?

#7  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning AFA
2007-11-18 13:39:56

Det är klart att det gör. Kvinnor som arbetar med dessa frågor är oftast övertygade feminister och då formulerar dessa kvinnor utifrån kvinnors situation.

#8  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning daniellundgren
2007-11-18 16:25:12

Högskoleverket kritiserar de genusvetenskapliga institutionerna för den skeva könsfördelningen.

http://www.kvinfo.su.se/HSV%20utvardering.pdf

#9  daniellundgren default
2007-11-19 21:52:18

Det var ju inte mycket de skrev om det. En liten notis.

Intressant att notera är dock att även bedömningsgruppen (de som utfört granskningen) till 100% bestod av kvinnor.......

#10  men divad
2007-11-20 00:36:16

hur ser det ut på universitetens andra institutioner?
Det är sammanlagt runt 10% kvinnliga professorer va?

#11  Divad daniellundgren
2007-11-20 07:28:16

Ja, det är något mindre dålig könsfördelning där.

#12  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning human
2007-11-20 09:04:33

http://www.google.se/search?hl=sv&q=norfa…=

#13  Divad RasmusS
2007-11-20 09:28:51

Fast de forskar ju inte om jämställdhet. För jämställdhet mellan två parter krävs bådas perspektiv, inte bara kvinnans eller mannens. Utgår man från ett perspektiv får man ojämställda resultat. Jag tror du inser skillnaden.

Nej, det är inte bar att de andra institutionerna har så pass få kvinnliga representanter men du förstår nog även här att det är ett arv från ett mer ojämställt Sverige. För vill helst inte tro att du menar att vi ska kvotera in forskare enbart pga. könstillhörighet trots att de saknar kompetens.

Dessutom så ser vi ju med all tydlighet att kvinnor är de som vidareutbildar sig mest, rent generellt, vilket med stor sannolikhet kommer att leda till ojämställdhet som drabbar män i framtiden om ca 20-30 år. Trots att vi ser förtecknen på det i dag reagerar ingen.

En rak fråga: Inte försvara du väl de jämställdhetsproblem som finns inom "Nationella sekretariatet för genusforskning" med att de finns andra institutioner som är ojämställda?

#14  Divad RasmusS
2007-11-20 09:32:32

Jaha, så slog morgon dyslexin in. *suckar*


Fast de forskar ju inte om jämställdhet. För jämställdhet mellan två parter krävs bådas perspektiv, inte bara kvinnans eller mannens. Utgår man från ett perspektiv får man ojämställda resultat. Forskar man om astronomi som exempel så har detta inte mycket med jämställdhet att göra. Jag tror du inser skillnaden.

Nej, det är inte bra att de andra institutionerna har så pass få kvinnliga representanter men du förstår nog även här att det är ett arv från ett mer ojämställt Sverige. För jag vill helst inte tro att du menar att vi ska kvotera in forskare enbart pga. könstillhörighet trots att de saknar kompetens.

Dessutom så ser vi ju med all tydlighet att kvinnor är de som vidareutbildar sig mest, rent generellt, vilket med stor sannolikhet kommer att leda till ojämställdhet som drabbar män i framtiden om ca 20-30 år. Trots att vi ser förtecknen på det i dag reagerar ingen.

En rak fråga: Inte försvarar du väl de jämställdhetsproblem som finns inom Nationella sekretariatet för genusforskning med att det finns andra institutioner som är ojämställda?

#15  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning PerEdman
2007-11-20 10:14:30

Vad spelar det för roll? Saknar alla kvinnor kapacitet för objektiv forskning eller?

Varför skulle det vara ett större probem att sekretariatet för genusforskning består av kvinnor än att andra områden består av mestadels män, om det nu ändå är forskning de ägnar sig åt?

/ Per

#16  PerEdman RasmusS
2007-11-20 10:40:19

Frågan om kvinnor skulle sakna kapacitet för objektiv forskning är så löjlig att jag inte ids besvara den.


I korthet så spelar det roll:

1. för att det spelar roll inom andra områden. Om man håller med om att det spelar roll inom de områden där män dominerar men inte de där kvinnor dominerar hycklar man. Hycklar man har man inget att hämta i en diskussion med mig i alla fall i och med att man tappar all form av trovärdighet. (Och nej Per, jag säger inte att du hycklar. Ville bara förtydliga det så vi inte hamnar på kant med varandra i onödan:) )
2. för att det man bland annat forskar om är jämställdhet. Ändå forskas det mest om kvinnor ur ett feministiskt kvinnoperspektiv inom genusforskningen. Det är inte jämställt vare sig mellan könen eller jämlikt mellan olika ideologier. Om inte forskningen är jämställd kan den inte pressentera jämställda resultat och jag tror att till och med relativt klent begåvade förstår så pass grundläggande självklarheter.
3. av samma orsak som det spelar roll om enbart tobaksindustrin forskar om tobakens inverkan på människokroppen. Eller om framför allt tex. den kristna västvärldens röst görs hörd i FN. Det blir en skev verklighetsbeskrivning som inte har mycket med verkligheten att göra.
4. om det är så att män väljer män och kvinnor väljer kvinnor. I så fall förklaras mycket om varför genusforskningen ser ut som den gör, varför man främst väljer att forska inom vissa områden och varför perspektivet ser ut som det generellt gör i resultaten, dvs. kvinnoorienterat.

#17  Rasmuss divad
2007-11-20 12:52:48

"vilket med stor sannolikhet kommer att leda till ojämställdhet som drabbar män i framtiden om ca 20-30 år."

Jag är absolut inte säker på det. Många parametrar i samhället går så att säga bakåt i tiden, könsmässigt. Även om jag kan hålla med om att det i det stora hela går framåt på ett välsorterat sätt.

"Inte försvarar du väl de jämställdhetsproblem som finns inom Nationella sekretariatet för genusforskning med att det finns andra institutioner som är ojämställda."

Nej, jag försvarar inte detta med annan orättvisa. Utan jag har förståelse för att detta fenomen uppstått inom sekretariatet för genusforskning. När det gäller professurerna, tex, så finns det ingen förståelse alls. Inte heller när det gäller bolagsstyrelser och vd:s (speciellt när det nu på senare år av robust fortkning visat sig att företag med en kvinnlig vd går bättre och att en styrelse med fler kvinnor gynnar företagen mer i det långa loppet etc.).

Här är det faktiskt, när allt kommer omkring, GUD-runs reorier och förklaringar som belyser problemen på bästa sätt.

#18  divad Gullegubben
2007-11-20 13:22:47

"Inte heller när det gäller bolagsstyrelser och vd:s (speciellt när det nu på senare år av robust fortkning visat sig att företag med en kvinnlig vd går bättre och att en styrelse med fler kvinnor gynnar företagen mer i det långa loppet etc.)."

Hmm, intressant. Men kan dessa iakttagelser i så fall tas till intäkt för vad som skulle hända om de inte var dagens undantag det handlade om, utan om om morgondagens lika fördelning? OM dagens kvinnliga toppchefer i genomsnitt är betydligt bättre än genomsnittet för manliga toppchefer, så kommer samma sak inte längre gälla om det tas in fler kvinnor (annat än om man verkligen lyckas identifiera just de sämsta manliga toppcheferna och göra sig av med dem och inga andra).

#19  #16, RasmusS, PerEdman
2007-11-20 14:14:54

Så det är inte på grund av någon misstanke om att forskningen skulle brista som du misstycker? Bra så i alla fall.

Inom andra områden spelar könsfördelningen roll för att den orsakas av diskriminering. Menar du att det föreligger en diskriminering även inom detta område och hur yttrar sig den i så fall? Det kan även spela roll för att det förändrar våra förväntningar eller andra effekter. Vilka förväntningar påverkas, och vilka andra effekter får det?

Ja, när det gäller jämställdhet forskas det mest på kvinnors situation. Jag menar att det beror på att kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av Ojämställdhet. Vad menar du? För om det nu är så att fler kvinnor drabbas och de drabbas oftare och hårdare, då vore det väl jämställt att rapportera just detta och forska på just detta. Klent begåvat eller inte, vad tror du om den tanken?

3. Vad är det din liknelse föreställer egentligen? Tobaksindustrin forskar på tobakens inverkan som de själva är ansvariga för. Genussekretariatet forskar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Är genussekretariatet alltså jämfört med tobaksindustrin här ansvariga även för inverkan av jämställdhet? Jag förstår inte på vilket sät liknelsen är relevant. Att du vill jämföra det med en ensidig eller skev världsbild har jag begripit, men jag tycker inte att liknelserna var speciellt träffande.

4. Om det är så att fler kvinnor utbildar sig till de kompentenser som krävs för att bedriva forskningen är det knappast ett tecken på grundlös överrepresentation eller diskriminering om de aktiva forskarna också består av flest kvinnor. Eller vad tycker du?

/ Per

#20  PE Gullegubben
2007-11-20 14:55:45

"Ja, när det gäller jämställdhet forskas det mest på kvinnors situation. Jag menar att det beror på att kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av Ojämställdhet. Vad menar du? För om det nu är så att fler kvinnor drabbas och de drabbas oftare och hårdare, då vore det väl jämställt att rapportera just detta och forska på just detta. Klent begåvat eller inte, vad tror du om den tanken?"

Enda sättet att få reda på att "kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av Ojämställdhet" är att först och på samma sätt och lika mycket forska om mäns ojämställdhet.

Tänk dig om all eller nästan all medicinsk forskning främst eller bara rör mäns sjukdomar, skulle du tolka den som bevis för att "män har drabbats hårdare, oftare och längre av sjukdomar"?

#21  Divad #17 RasmusS
2007-11-20 14:59:28

Divad sa:
Många parametrar i samhället går så att säga bakåt i tiden, könsmässigt. Även om jag kan hålla med om att det i det stora hela går framåt på ett välsorterat sätt


Umm… alltså förlåt men nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Förr i tiden var det mest män som vidareutbildade sig och i dag ser vi ”frukten av deras sådd” det är dem vi oftast ser på de tunga positionerna inom så väl näringsliv som forskningen. Dessa män håller så sakteliga på att bytas ut mot yngre förmågor och när vi ser på nyrekrytering i dag av dem som är 30 år och yngre så är det inte främst män längre som rekryteras. (Självklart beroende på bransch).

Om 30 år kommer dagens universitetsstudenter ha ungefär lika mycket arbetslivserfarenhet och förmodligen ”köat” lika länge till de tunga statusfyllda positionerna som innehavarna av dagens toppositioner har gjort. Det är självklart ingen självklarhet men det är den mest logiska slutsatsen om man tittar på orsak och verkan. Därför tror jag, precis som det har varnats för, att i framtidens samhälle kommer männen att vara förlorarna. Jag vill inte att mina eller dina barn, oavsett kön, ska vara förlorare i framtidens samhälle och kan vi stävja ett problem som vi ser tar form i dag är det direkt idiotiskt att bara låta det passera och växa i omfattning.

Men förståelse och acceptans är väl två helt skilda begrepp? Jag har också förståelse för att den ojämställda situation som råder inom sekretariatet för genusforskning men jag ser den som lika lite acceptabel som på andra poster. Det som däremot gör det extra illa är för att denna ojämställdhet slår mot själva forskningen i sig och dess trovärdighet. Vi får som exempel mindre seriösa rapporter som ”Slagen Dam”, det forskas relativt ensidigt i ett feministiskt kvinnoorienterat perspektiv och resultaten blir en halv bild i stället för en hel. En halv bild är en ojämställd bild och om det är jämställdhetsproblem man ska belysa så kan man _inte_ göra detta genom att själva som institution vara ojämställd och bedriva en ojämställd forskning. Och det är den ju faktiskt i dag, alltså ojämställd.

Jag har full förståelse för hur ojämställdheten bland professurerna skapats inbillar jag mig. Men min förståelse har inget med acceptans in för denna ojämställdhet att göra. Tvärt om är förståelsen ett verktyg att använda mot risken att detta ska upprepas om man bara bryr sig… eller ja, om tillräckligt många bryr sig i alla fall.

Vi är väl inte mil ifrån varandra egentligen här? :)

#22  Per Edman # 19 daniellundgren
2007-11-20 15:20:38

Diskriminering eller ej, det är väl ganska uppenbart att de nästan fullständigt enkönade miljöerna inom genusvetenskapen är hommosocialt kvinnliga. Och att det inverkar på hur motiverade män blir att söka sig till sådana miljöer. Eller hur? Åtminstone är motsvarande argument legio i feministiska sammanhang när det handlar om mansdominerade undervisnings- och forskningsmiljöer. Håller du med där? Då måste du väl också rimligen hålla med i det här falllet – varför skulle det vara någon påtaglig skillnad bara för att det är kvinnor som dominerar den akademiska miljön så fullständigt?

Jag känner personligen män som börjat på den genusvetenskapliga grundkursen men hoppat av bland annat på grund av den kvinnliga homosocialitet som de upplevt i den miljön. När jag bodde i Uppsala gick jag ofta på föreläsningar för allmänheten som den dåvarande kvinnovetenskapliga institutionen anordnade och det var mycket sällan någon annan man på föreläsningarna. Jag skulle inte säga att det var någon som visade någon negativ inställning till min närvaro precis men jag kände mig å andra sidan heller inte direkt uppmuntrad att komma med kommentarer och jag sade faktiskt aldrig något under de efterföljande diskussionerna under hela denna tid (flera år som jag gick på arrangemangen). Kanske främst för att jag (med rätt eller orätt) var orolig för att kommentarer skulle uppfattas fel, och att jag mot min vilja skulle tolkas som att jag hade ett kritiskt perspektiv som jag inte hade (eller bli klappad på huvudet) helt enkelt mot bakgrunden att jag var man. Rätt eller fel, så kände jag.

Din punkt # 19 är jag mycket undrande inför. Skulle du också säga att:

Om det är så att fler män utbildar sig till de kompetenser som krävs för att bedriva forskningen så är det knappast ett tecken på grundlös överrepresentation eller diskriminering om de aktiva forskarna också består av flest män.

Hur många feminister resonerar så i fråga om tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, humanistiska utbildningar osv där män är överrepresenterade i fråga om behörighet för att bedriva forskning o c h i fråga om själva forskningen?

#23  PerEdman RasmusS
2007-11-20 16:04:21

Självklart tror jag att kvinnor är lika kapabla att bedriva objektiv forskning som män rent generellt. Men jag tror vare sig kvinnor eller män enskilt klarar av att på ett objektivt sätt beskriva det andra könets problem utifrån det andra könets perspektiv. Jag tror frågeställningen, de frågor man väljer att ställa styrs en del av just könstillhörighet och könsrollerna bakom denna. Det är _där_ jag ser faran i att en könstillhörighet definierar jämställdhetsproblemen och hur skillnaderna mellan könen i Sverige ser ut.

PerEdman sa:
Menar du att det föreligger en diskriminering även inom detta område och hur yttrar sig den i så fall?


Ungefär på samma sätt som man förklarar diskrimineringen mot kvinnor inom andra områden. Män väljer män. Kvinnor väljer kvinnor. Kvinnor uppmuntras att ställa frågor om sin livssituation ur ett genusperspektiv. Mär uppmuntras inte på samma sätt att göra detta. osv. Det är samma typ av mönster som går igen.

PerEdman sa:
Jag menar att det beror på att kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av Ojämställdhet. Vad menar du? För om det nu är så att fler kvinnor drabbas och de drabbas oftare och hårdare, då vore det väl jämställt att rapportera just detta och forska på just detta. Klent begåvat eller inte, vad tror du om den tanken?


Jag tror inte att du har fel i sak, problemet är bara att vi knappast vet det. Vi vet att det sägs så men så länge man främst forskar om kvinnors problem med utgångspunkten att dessa är viktigare för att kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av ojämställdhet så finns redan en färdig bild av hur det ser ut. Denna bild har hamrats in i oss i över hundra år och under de senaste 40 har denna bild blivit den generella bilden. Det betyder inte att den är osann men om forskiningen utgår från att den är sann och därför ställer frågor för att bevisa det så förlorar forskningen seriositet och resultaten blir därefter.

Om forskningen utgår från att den bilden är sann och därför främst forskar om kvinnor så kan resultaten som styrker denna bild lika gärna bero på att de struntat i att forska om män, resultat som förmodligen skulle förändra denna bild. Vet inte om jag utrycker mig klart, är lite stressad, så det är bara att fråga om jag är vag eller luddig :)

PerEdman sa:
3. Vad är det din liknelse föreställer egentligen?


Genusforskningen har ansvar för den jämställdhetsbild de förmedlar till resten av samhället eftersom det är dem själva som skapat den. Om denna forskning saknar relevans i samhället och ingen bryr sig om den så spelar det väl ingen roll men om politiker, media och makthavare utgår från att den bilden är sann och fattar beslut som bygger på den, ja, då har vi ett problem om den inte kan leverera en fullständig bild i stället för en halv och därmed skev bild av jämställdheten.

4. Nja, det beror på i så fall. Antingen är det diskriminering av kvinnor när män utbildar sig till de kompetenser som krävs för att bedriva forskning inom exempelvis teknikområden och att de därför är överrepresenterade på de olika professurerna eller så är det inte diskriminering. Om det är diskriminering av kvinnor pga. detta så är det lika mycket diskriminering av män av samma orsak, i alla fall om man inte gör skillnad på kvinnor och män.

#24  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning heffaklumpen
2007-11-20 20:13:57

Tack till daniellundgren och RasmusS, för att ni orkar.

#25  gullegubben i #18 divad
2007-11-20 20:26:10

Jag förstår inte hur du menar. De reella proportionerna är vägda och har ingen inverkan i resultatet. Resultaten visar att vinsten handlar om mer övervägda beslut och mindre risker i investeringar och finansieringar, som leder till bättre avkastning i längden.

#26  rastmuss divad
2007-11-20 20:29:43

Bland annat har lönerna snarare gått tillbaka för kvinnorna de senare åren. Detsamma gäller kvinnliga chefer beroende på hur chefer definieras. Läst ngn artikel i Financial times av en ekonom som kikat på några parametrar inom dessa områden.

Men visst, mycket går åt andra hållet också.

#27  Sned könsfördelning bland studenterna är ett verkligt problem Henrik
2007-11-20 22:21:16

Att genusprofessorerna är kvinnor är ett mindre problem än att det nästan bara går tjejer på kurserna. Jag minns från den stora genusvetenskaplig konferensen på Stockholms universitet för tre, fyra år sen hur man som underhållning visade studenternas video om olika sätt att snöpa en banan. Publiken fnissade glatt och professor Maud Edwards medverkade själv i denna riktigt pinsamma demonstration av enkönad brist på humor.

En kille som gick genuskurser ett år på SU medgav för mej att han utsattes för sexistisk mobbning. Det är samma fenomen som den pinsamma grabbigheten på militära utbildningar. Med bättre könsbalans slipper man sånt där, det borde utbildningsansvariga ine.

#28  Heffaklumpen, Henrik daniellundgren
2007-11-21 08:39:32

Heffaklumpen: tack själv!

Henrik: instämmer, även om jag vill betona att jag anser att det också verkligen är ett problem att könsfördelningen bland lärarna är så extremt sned.

#29  divad Gullegubben
2007-11-21 09:09:00

"Jag förstår inte hur du menar. De reella proportionerna är vägda och har ingen inverkan i resultatet. Resultaten visar att vinsten handlar om mer övervägda beslut och mindre risker i investeringar och finansieringar, som leder till bättre avkastning i längden."

Fråga 1: Menar du att de kvinnor som inte är chefer idag har samma kvaliteter och samma investeringspolicy som de kvinnor som är chefer idag?

Fråga 2: Menar du att samma investeringspolicy kommer att vara lika lyckad när fler tillämpar den? (Flockbeteende är alltid skadligt. Försiktigt flockbeteende brukar leda till recessioner.)

Högriskbeteende och lågriskbeteende kan båda löna sig. Det beror på hur skicklig respektive beslutsfattare är inom ramen för respektive policy och om de yttre förutsättningarna under mätperioden gynnade eller inte gynnade respektive policy.

#30  ja du divad
2007-11-21 11:19:02

svar på 1, ja, absolut. Statistiken talar för det enligt forskare som sysslar med detta. Sök gärna på financial times och the economist för att reda ut saker och ting angående detta.

Svar på 2, där svarar jag nog också ja. Men den infallsvinkeln har jag inte kommit i kontakt med i dessa artiklar vad jag kan minnas. Sök upp skribenterna och maila vettja.

Högriskbeteende och lågriskbeteende kan säkerligen båda löna sig beroende på olika faktorer. I detta fall är handlar det inte om högrisk och lågrisk utan om högrisk och lite mindre högrisk. I det senare fallet även mer genomtänkt.

#31  divad Gullegubben
2007-11-21 11:29:11

"svar på 1, ja, absolut. Statistiken talar för det enligt forskare som sysslar med detta. Sök gärna på financial times och the economist för att reda ut saker och ting angående detta.

Svar på 2, där svarar jag nog också ja. Men den infallsvinkeln har jag inte kommit i kontakt med i dessa artiklar vad jag kan minnas. Sök upp skribenterna och maila vettja."

Det är ju du som har läst artiklarna, inte jag. Hur skall jag kunna veta om en artikel jag hittar är den som du har läst?

#32  Minns divad
2007-11-21 11:35:06

Varken vad artikelförfattarna eller artiklarna heter. Harvard business school var inblandade i två av dem minns jag. LSE i en annan.
Sök på gender eller ineqiuality i kombination med gender.
Jag har redan läst dom..
Om du inte vill behöver du inte.

#33  divad Gullegubben
2007-11-21 11:51:47

Om du vet att du har hittat texterna på nätet, måste du ju kunna hitta dem igen. The Economists artiklarna är oftast bara tillgängliga för prenumeranter, så det är inte säkert att jag öht KAN läsa dina artiklar.

#34  #20, gg, PerEdman
2007-11-21 13:04:08

Vem skall och hur skall man avgöra, tycker du, att man har forskat lika mycket på mäns ojämställdhet som på kvinnors, OM problemet drabbar kvinnor i större utsträckning än män?

Det du föreslår kräver att man vet resultatet i förväg.

Eftersom vi ändå leker med teoretiska situationer, tänk dig att män drabbas av sjukdomar dubbelt så ofta som kvinnor. Hur skall du då avgöra att så faktiskt är fallet och att de studier du har utfört faktiskt är rättvisande?

/ Per

#35  PE Gullegubben
2007-11-21 13:30:33

Skall jag läsa dina ord "Jag menar att det beror på att kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av Ojämställdhet" som en lek med teoretiska situationer?

Eller menar du att det är ett uttalande som bygger på forskning?

Visste du och de aktuella forskarna i så fall resultatet i förväg?

Hur har du och forskarna avgjort om studierna faktiskt är rättvisande?

#36  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning PerEdman
2007-11-21 14:18:57

Den teoretiska situationen jag svarade på var GGs "Tänk dig om all eller nästan all medicinsk forskning främst eller bara rör mäns sjukdomar..." vilket jag besvarade med en annan teoretisk situation. Den teoretiska fråga jag ställde Gullegubben råkar dessutom vara vad jag faktiskt tror. Jag menar att denna slutsats är välgrundad i saklig och objektiv forskning. Vad menar du?

Vad vore ditt kriterium för rättvisande?

/ Per

#37  PerEdman Gullegubben
2007-11-21 14:39:36

A: Jag tror att män har drabbats hårdare, oftare och längre av sjukdom.
B: Det finns ingen anledning att tro det. Jag menar att denna slutsats är välgrundad i saklig och objektiv forskning.

C: Jag tror att kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av ojämställdhet.
D: Det finns ingen anledning att tro det. Jag menar att denna slutsats är välgrundad i saklig och objektiv forskning.

Finns det någon anledning för utomstående, att utan att i förväg ha bestämt sig vad som är sanningen, att tro mer på C och/eller D än A och/eller B?

Vad är poängen med att hävda att en slutsats är välgrundad i saklig och objektiv forskning, om man inte tydligt redogör för vad det är för forskning man syftar på (och vilken forskning man har avfärdat) och dess innehåll och hur man har hanterat denna forskning för att komma fram till sin slutsats?

Hur kan någon säkert veta att den verkligen har läst rätt forskning om den inte redan innan har bestämt sig vad forskningen bör visa?

Hur kan någon säkert veta att "absence of proof" inte innebär "proof of absence" utan att först ha gjort stora ansträngningar för att hitta stöd för den motsatta ståndpunkten?

Hur vet man att man inte har bestämt sig i förväg?

#38  #35 divad
2007-11-22 11:15:54

Om du inte redan prenumererar, går att komma undan prenumerantavgiften, både på FT.com och på theeconomist.com.
http://www.studentprenumerationer.se/prenumer…
Typ gratis.
Ska kolla ikväll om jag hittar. Nu till matteföreläsningen.

#39  divad Gullegubben
2007-11-22 11:40:40

"Ska kolla ikväll om jag hittar."

Tack.

#40  #37, gullegubben PerEdman
2007-11-22 12:07:43

Du använder ett pseudovetenskapligt språk för dina argument, men de är bristfälliga.

Vi saknar bevis för utomjordingar. Det betyder inte att de inte finns. Vi saknar bevis för spöken. Det betyder inte att de inte finns. Men att vi saknar bevis för att ojämställdhet skulle kunna drabba män i precis samma utsträckning som vi redan vet att den drabbar kvinnor betyder inte att de faktiskt finns, det betyder bara att vi saknar bevis för att så skulle vara fallet, samtidigt som vi HAR bevis för att kvinnor diskrimineras, vi HAR bevis för att flera spökobservationer har varit något helt annat, att ufo-observationer varit något helt annat och sammantaget leder det oss att anta att det vore ganska dumdristigt att anta att det som vi saknar bevis för skulle vara automatiskt lika troligt som det vi faktiskt HAR bevis för.

Om du istället för att enbart ifrågasätta existensen av diskriminering av kvinnor vill anföra teorin att män diskrimineras lika mycket tror jag att det skulle vara dig till större hjälp att faktiskt formulera och påvisa en reproducerbar teori än att påstå att de som påpekar att en sådan motsvarande diskriminering inte har påvisats som om de skulle anföra ett proof of absence from absence of proof, så tror jag att du vore mer framgångsrik.

Om du dessutom lyckades förenkla dina argument från att vara motargument till motargument till något som saknar argument, så skulle förmodligen fler kunna delta i diskussionen.

/ Per

#41  PerEdman Gullegubben
2007-11-22 13:32:26

Så beskriv mer i detalj din "reproducerbara teori". Jag vet inte ens vad det ordet betyder.

Och beskriv mer i detalj kopplingen mellan denna "reproducerbara teori och dina påståenden att "kvinnor har drabbats hårdare, oftare och längre av ojämställdhet" och att "denna slutsats är välgrundad i saklig och objektiv forskning".

Svaret kan exempelvis vara att du definierar "ojämställdhet" enligt mycket snäva kriterier, och beskriva dessa, och att denna ojämställdhet går att mäta, och berätta hur denna mätning har gått till.

Det kan ju faktiskt vara så att vår oenighet bara är skenbar, men då måste du berätta mycket mer i detalj vad du menar.

#42  PerEdman & Gullegubben RasmusS
2007-11-22 13:48:12

Jag tycker det är rätt underligt att Per lägger ansvaret på Gullegubben för att utföra denna forskning i stället för på den institution som har just denna uppgift men som inte utför den. Varför är det så? För att kvinnor väljer kvinnor? För att genusforskningen domineras av feminister som väljer kvinnor? Eller beror det på något annat?

Jag tycker just detta belyser ganska tydligt varför en i princip enkönad institution, som genusforskningen är, utgör ett problem.

#43  #42 RasmusS
2007-11-22 14:34:21

Speciellt då den har till uppgift att förklara könskillnader som sedan används för att beskriva jämställdheten.

#44  rasmuss divad
2007-11-22 19:58:09

Jag tror det har med incitament för respektive kön att göra. Att kvinnor inte är nöjda med situationen att bli diskriminerade i olika sammanhang, medan männen i större utsträckning är nöjda med tillvaron.
Det är vad jag tror.

#45  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning heffaklumpen
2007-11-22 22:17:17

Man kan också se det utifrån vilket utrymme det finns i könsrollerna för att vara missnöjda med sin situation.

#46  divad #44 RasmusS
2007-11-26 14:34:37

Jo, i kombination med faktiskt diskriminering så lär det nog vara ganska nära sanningen. Men om det är så, blir i så fall inte resultatet med den i princip enkönade genusforskningens ensidiga forskning avsevärt mycket värre? Jag menar, i så fall så lider utsatta män i tysthet för att de inte ser att de borde ha samma självklara rättigheter som kvinnor fast de diskrimineras och är utsatta medan kvinnor känner sig utsatta och kan räkna med visst stöd och viss hjälp även då de inte är det. I så fall är hela jämställdhetsdebatten och jämställdhetskampen skev i sina grundvalar och med en ojämställd grund kan den aldrig pressentera jämställda forskningsresultat. Den kan alltså inte bedriva en forskning som är jämställd.

För jag tror vi kan vara överens om att man inte måste se sig som förtryckt för att man ska vara det. Kvinnorna som utsätts för könsstympning och sedan för denna tradition vidare på sina döttrar ser sig nog inte särskilt ofta som förtryckta eller utsatta pga. detta men vi andra som har en mer västerländs syn på traditionen lär nog se dem som det. Samma sak med de svarta under apartheidregimens Sydafrika och samma sak med utsatta kvinnor och män i Sverige, man måste inte vara medveten om sin utsatthet för att betecknas som diskriminerad och/eller utsatt.

#47  Rasmuss divad
2007-11-26 23:59:32

"Men om det är så, blir i så fall inte resultatet med den i princip enkönade genusforskningens ensidiga forskning avsevärt mycket värre? Jag menar, i så fall så lider utsatta män i tysthet för att de inte ser att de borde ha samma självklara rättigheter som kvinnor fast de diskrimineras och är utsatta medan kvinnor känner sig utsatta och kan räkna med visst stöd och viss hjälp även då de inte är det."

Självklart är det ett problem, och jag har inga idéer om hur detta tacklas. Men i min värld är genusforskning så mkt mer än det som sker inne på landets teoretiska genusvetenskapliga institutioner. Detta är forkning om ojämlikhet på de välrenommerade nationalekonomiska institutionerna i USA och UK:
http://www.economist.com/finance/displaystory…
http://search.ft.com/ftArticle?queryText=gend…
http://neweconomist.blogs.com/new_economist/2…

Och idag i SVD från konjunkturinstitutet (läs för 17 inte de vidriga grisarna som skriver inlägg under artiklarna i svds nättidning):
http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/art…

#48  Divad RasmusS
2007-11-27 10:47:07

Vilken institution has om uppgift att beskriva könsskillnader i Sverige?

Genusforskningen om jag inte är helt ute och cyklar. Eller hur?

I så fall har jag en idé om hur detta problem ska tacklas till att börja med. Genusforskningen börjar sköta sitt uppdrag och sluta beskriva könsskillnader ur ett feministiskt kvinnligt perspektiv och att de börjar forska om manlig utsatthet i samma utsträckning som kvinnlig. För att lyckas med det, för det har man ju inte hittills, kanske det behöver vara varannan herrarnas på genusforskningen. Kanske måste feminismen bort från genusforskningen eftersom genusforskningen inte ska vara ett feministisk verktyg för feministiska teoribildningar.

Vore inte det eftersträvansvärt med en jämställd genusforskning?

De skillnader mellan lön och kön som du visar upp och som är internationella är givetvis väsentliga om man antar att materialet som de bygger på är seriöst och relevant och det finns det väl en orsak att anta. Jag förstår dock inte riktigt på vilket sätt de skulle ligga som hinder för en jämställd genusforskning? Om de inte skulle ligga till hinder för det, varför tar du då upp dem?

#49  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Observatore
2007-11-27 12:28:58

För det första är det en stor skam att genusforskningen får så mycket stöd och pengar till något som är ett påhitt, likt en religiös sekt.

Tragiskt att våra toppolitiker är så fåfängda och fega. Detta är en nationell skam som det kommer att skrivas om i framtiden.

#50  Påhitt? Henrik
2007-11-27 16:39:59

Tack för ditt inlägg, Observatore! Vill du klargöra vad det är som är ett påhitt. Tänker du på begreppet genus? Eller är det genusforskningens resultat om vad som ligger bakom könsfördomar och könsroller du syftar på? Och vad menar du med fåfängd när du skriver att toppolitiker är det?

#51  rasmuss divad
2007-11-27 19:07:32

"Genusforskningen börjar sköta sitt uppdrag och sluta beskriva könsskillnader ur ett feministiskt kvinnligt perspektiv och att de börjar forska om manlig utsatthet i samma utsträckning som kvinnlig."

Utgångspunkten för genusforskning är att kvinnor (som kollektiv) är mer utsatta än män i samhället för diskriminering, förtryck, hat etc. När detta blir jämställt blir såklart också genusforskningen jämställd. Jag vet att du inte tror att genusforskarna på sveriges institutioner överlag är ett gång idioer som VILL ha förtryck åt andra hållet. Jag kan inte tala för alla individuellt, och det finns tokerier överallt, men genusforskning ger mycket kunskap till andra mer praktiska vetenskaper. Och även till samhället i stort. Jag kan dock hålla med om (eller jag har känslan) att det är något märkligt med svensk genusforskning. Det publiceras inget i internationella sammanhang och det verkar vara allmänt tyst (det kanske har sina förklaringar i den svenska medians bild av den).

#52  Och om det divad
2007-11-27 19:10:03

nu är så eller inte, enligt dig, den diskussionen skippar vi. Men utgångspunkten är iaf att kvinnan som kollektiv har mer att tampas med i samhället i form av förtryck etc.. Ni som läst fler poäng genus än mig kan kanske rätta mig om jag har fel.

#53  divad Gullegubben
2007-11-27 19:16:46

"Utgångspunkten för genusforskning är att kvinnor (som kollektiv) är mer utsatta än män i samhället för diskriminering, förtryck, hat etc."

Som genusforskning oftast bedrivs stämmer detta, vad jag kan se. Men jag tror inte att någon genusvetenskaplig institution eller genusvetare skriver det.

Menar du att en forskare som säger att det inte går att mäta vilken grupp som är mest utsatt (med din öppna definition) inte är en riktig fenusforskare?

#54  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Gullegubben
2007-11-27 19:28:07

"Genusvetenskap är en tvärvetenskap som intresserar sig för hur vi människor uppfattar och konstruerar normer och skillnader ifråga om ”kvinnligt” och ”manligt”, och de sätt som dessa normer och skillnader får faktiska konsekvenser i våra liv. Inom ramen för genusvetenskap ryms såväl feministisk forskning, queerstudier och maskulinitetsstudier. Studierna omfattar analys av historiska uppfattningar omkring kön, genus och sexualitet samt teoretisk problematisering av dessa och andra begrepp som är och har varit centrala inom genusforskningen. Översikter över historiska förändringsprocesser blandas här med tematiskt upplagda ämnesfördjupningar."

Fast i praktiken verkar de flesta använda divads utgångspunkt och välja forskningsområden och forska på ett sådant sätt att de kommer fram till att utgångspunkten stämmer.

#55  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Gullegubben
2007-11-27 19:33:15

Forskning om suffragetterna är säkert vanligare än forskning om chartisterna, men inget av dessa forskningsprojekt skulle väl i princip anses ligga utanför genusstudier, eller?

"Hur männens kamp för rösträtt underlättade kvinnornas kamp för rösträtt" skulle i princip inte vara ett otillåtet ämne, men det kommer nog aldrig att skrivas på en genusvetenskaplig institution.

#56  #55 divad
2007-11-27 20:30:43

Nej, jag hoppas verkligen inte att det gör det.

#57  divad Gullegubben
2007-11-28 09:52:22

Varför då?

#58  divad 51 RasmusS
2007-11-28 11:55:23

Divad: ”Och om nu är så eller inte, enligt dig, den diskussionen skippar vi”

Ursäkta, visst kan vi skippa ”den” men vad är det vi skippar? :)

Självklart tror jag inte att de är idioter (det tror jag få personer är även om det kanske låter annorlunda när jag formulerar mig :), jag tror bara att de prioriterar aningen sexistiskt pga. bakomliggande ideologier. Genusforskningen ska inte forska med utgångspunkten att kvinnor är mer utsatta än män vare sig i Sverige eller i övriga världen eftersom de i så fall bryter med sitt uppdrag. Feminister kan utgå från den utgångspunkten, det heter ju att feminismen utgår från det kvinnliga perspektivet, men _inte_ genusforskningen eftersom den har som uppgift att just beskriva skillnaderna. Om man har som uppgift att beskriva skillnaderna på ett objektivt sätt men redan i grunden för forskningen har en partisk utgångspunkt så inser nog alla att forskningen och därmed forskningsresultatet blir missvisande. Det blir skevt och det blir ojämställt. Det är ingen åsikt utan fakta.

Våra politiker, skolor och media hämtar mycket information från genusforskningen, den information som genusforskningen väljer att forska om och visa. Eftersom genusforskningen redan har en vinkel, en feministisk vinkel som jag upplever det (men jag kan ha fel), så handlar det materialet som alltid om kvinnlig utsatthet. På så sätt bidrar genusforskningen till att osynliggöra manlig utsatthet. De osynliggör alltså där genusforskningen har som uppgift att synliggöra och de osynliggör pga. en enda orsak, dvs. könstillhörigheten på de utsatta männen. Vad är det om inte diskriminering? Det är okej om feminismen gör det (även om man i så fall borde sluta att tala om den som en jämställdhetsrörelse) men inte genusforskningen som inte är en privatfinansierad feministisk intresseorganisation utan en skattefinansierad verksamhet på våra universitet. Vi bör väl inte bedriva statlig skattefinansierad medveten diskriminering av någon könstillhörighet?

Media har väl inte en speciell uppfattning om genusforskningen förresten?

#59  Alltså divad
2007-11-28 13:02:10

Det är gradfrågor. Vad är medveten diskriminering? Enligt vem? Tex finns det forskare som anser att biståndet bör ökas till nivåer som gör att det kommer att kännas av för oss (vita), inte bara en totalt obetydlig summa som västvärlden bidragit med de senaste 40 åren till skolor infrastruktur och sjukhus. Och om nu länders regeringar plötsligt lyssnar på dessa krav, sker det då en dikriminering? Maktrelationen mellan svarta och vita är tydlig. Att forska med utgångspunkt för att den finns och ha lösningar efter denna relation, är det diskrininering? Det är ju vita som kommer bli av med pengar (mot sin egentliga vilja) och svarta som kommer få pengar.
Med utgångspunkt att samhället inte är jämställt mellan könen, ser jag inga problem med att genusforskningen belyser dessa orättvisor och föreslår alternativ framåt. Men om det nu kommer en dag då kvinnorna har samma makt i samhället, är jag övertygd om att forskningen på genusinstitutionerna kommer att förändras. Precis som forskningen på de olika institutionerna som för development-studier kommer att ändras den dagen södra halvan av jordklotet har samma (ppp)BNP som den norra.

#60  Att koncentrera sig på divad
2007-11-28 13:12:30

u-ländernas prolem kan också ses som att negligera våra egna problem. Det svälter i allmänhet människor i europa och i USA också.

#61  Divad #59 Kalle
2007-11-28 13:38:46

Jag tycker att din jämförelse med biståndsproblematiken inte riktigt håller. men bortsett från det:

Men om det nu kommer en dag då kvinnorna har samma makt i samhället, är jag övertygd om att forskningen på genusinstitutionerna kommer att förändras.

Som jag frågat ända sedan den här sajten startade: Vem bestämmer när den dagen har kommit?
Men framförallt, med anknytning till din formulering: Hur ska forskningen "upptäcka" detta, så länge de själva väljer att aktivt ignorera alla tecken på att olika former av makt kanske väger upp varandra?

#62  Kalle divad
2007-11-28 13:50:39

Det kommer vi märka. Val av forskningsfält förändras över tiden. När tex kvinnor tjänar lika mkt och när kvinnor inte får mer stryk än killar i förhållanden, kommer såklart dessa frågeställningar se annorlunda ut.
Att saker ock ting väger upp varandra håller jag inte med om. Men förhoppningsvis kommer vi dit.

#63  divad Gullegubben
2007-11-28 14:12:04

"när kvinnor inte får mer stryk än killar i förhållanden"

Men det ar ju det som inte genusforskare forskar om! Alltsa hur mycket stryk killar far i forhallanden.

#64  Divad Kalle
2007-11-28 14:25:51

Det var det jag menade. Vet vi t ex hur mycket stryk killar får i förhållanden, så länge forskarna bara utgår från att det är mindre än vad tjejer får? och hur länge ska forskningen fortsätta att utgå ifrån det antagandet?

#65  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Kalle
2007-11-28 14:26:38

Alltså, hur ska vi märka någonting, så länge ingen bryr sig om att titta efter det?

#66  divad RasmusS
2007-11-28 17:55:27

Förlåt att det blev lite långt :)

divad sa:
Val av forskningsfält förändras över tiden. När tex kvinnor tjänar lika mkt och när kvinnor inte får mer stryk än killar i förhållanden, kommer såklart dessa frågeställningar se annorlunda ut


Det jag finner aningen olustigt i den formuleringen är att den andas ett överslätande över ett faktiskt problem även om det nog inte är avsikten. Det låter som om att vi ska låta jämställdhetsproblemen med genusforskningen och den ojämställda skeva bild den pumpar ut bero och lite på att tiden ska förändra det, att det nog en dag kommer att ordna sig utan att vi lyfter ett finger. Jag tror, eller vill tro, att få människor skulle se det på det sätter när det gäller kvinnlig utsatthet, dvs. att det löser sig med tiden. Varför se det på det sättet om manlig utsatthet? Och om man inte ser det på det sättet, varför behandla och tala om manlig utsatthet på ett annorlunda sätt än kvinnlig, speciellt i de fall då män är mer ustatta?

Dessutom så haltar väl liknelsen lite pga. att män får dubbelt så mycket stryk än kvinnor generellt och att det i flera undersökningar som gjorts visats på att våld mot män i förhållande är lika vanligt som våld mot kvinnor. Ändå väljer man att forska om och fokusera på kvinnorna. Väcker inte det frågan om genusforskningen faktiskt kan lida av interna jämställdhetsproblem?

För vilken instans ska man axla med ansvar för den ojämställda bilden av könsskillnaderna i Sverige om inte den som har som uppdrag att forska om och beskriva dem?

divad sa:
Vad är medveten diskriminering? Enligt vem?


Förlåt att jag gör det enkelt för mig och kopierar wikipedia :)

Wikipedia: ”Diskriminering är, i sin bredaste definition, när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor, inte på grund av meriter eller kvalitéer utan på grund av egenskaper den diskriminerade inte anses kunna påverka. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt, inte positivt, för den diskriminerade”

När det gäller könsdiskriminering är det ofta ganska enkelt att se om en grupp diskrimineras/missgynnas av ett system eller ej. Det som är svårare att bevisa är de bakomliggande orsakerna.

Att inneha uppdraget att forska om könsskillnader mellan två könstillhörigheter i Sverige och ändå fokusera på främst en könstillhörighet är att diskriminera den andra. Det är väl rätt självklart? Det skapar inte bara problem för de diskriminerade utan för hela jämställdhetsfrågan och inte minst för trovärdigheten hos dem som beskriver jämställdhetssituationen i Sverige.

Det är väl inte positivt?

divad sa:
Med utgångspunkt att samhället inte är jämställt mellan könen, ser jag inga problem med att genusforskningen belyser dessa orättvisor och föreslår alternativ framåt


Men man behöver väl ändå knappast vara forskare för att se att samhället inte är jämställt?

Är genusforskningen feministisk enligt dig? Är det därför du säger att de ska ha som utgångspunkt att kvinnor är mer diskriminerade och att de som ensam instans att forska om jämställdhet därför inte ens bryr sig om att jämföra huruvida det är kvinnor eller män som är mest diskriminerade?

Är det ens seriös forskning om denna jämförelse negligeras enbart pga. av att man har som utgångspunkt att kvinnorna ärr mest drabbade?

#67  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Tass
2007-11-29 09:09:19

På sin hemsida har Nationella sekretariatet för genusforskning en sektion under rubriken "Vad är genusforskning?" där man bland annat hittar ämnesbeskrivningar från universiteten. Det verkar inte vara någon tvekan om att det är fråga om feministisk forskning.

Begreppet genusforskning betecknar den inriktning som i sina problemformuleringar tar sin utgångspunkt i maktförhållandet mellan könen.Grunden för all genusvetenskap är insikten om könsdimensionens betydelse i såväl stora som små sammanhang. Genusvetenskapen har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning som i polemik med den etablerade vetenskapen poängterar könsmaktsförhållanden.Slutligen är det kännetecknande för genusforskningen att den ofta sätter fokus på maktförhållanden baserade icke enbart på genus, men på kopplingen mellan genus och begrepp som klass, nationalitet, etnicitet, ålder, sexuell orientering, etc.Ett syfte med genusvetenskap är därför att skapa grunden för att jämställdhet på alla nivåer i samhället ska kunna uppnås. Ett annat syfte är att kritiskt granska den traditionella teoribildning som varit mansdominerad och konstruerad utifrån ett manligt tolkningsföreträde, samt att utveckla ny genusmedveten forskning och utbildning.

#68  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning default
2007-11-29 18:52:11

Det stora problemet med genusvetenskap är att det är en teoribildning som är kvinnodominerad och konstruerad utifrån ett kvinnligt tolkningföreträde. Alltså kan den inte skapa någon som helst grund för jämställdhet i samhället.

#69  Sv: Nationella sekretariatet för genusforskning Observatore
2007-11-30 00:48:41

Henrik: Påhitt??

""Tack för ditt inlägg, Observatore! Vill du klargöra vad det är som är ett påhitt. Tänker du på begreppet genus? Eller är det genusforskningens resultat om vad som ligger bakom könsfördomar och könsroller du syftar på? Och vad menar du med fåfängd när du skriver att toppolitiker är det?""

Var sig goda! Hela konceptet är påhitt. Istället för kommunism finner man en annan variant och kallar det för genus och sedan ska man forska på det, något som verkligen inte behövs. Idag har vi välfungerande psykologiska institutioner och beteendevetenskap som är tillräckliga. Något mer behövas inte, om man ska vara jämlika i samhället.

Ser man på kvinnan och dess kamp för rättvisa och jämlikhet. Men inte bara det! Kvinnans starka behov av bekräftelse ligger mer på det privata planet och därför bör det inte sättas i vetenskap. Att det sedan inte hjälper mycket med få makt, berömelse och annat, bör psykologin ta över, framför allt att gå in i sig själv och finna ut av sig själv, bli mogen och självsäker. För det är redan nu många duktiga kvinnor som tar tag i sig själv, drar till Indien och mediterar fint. Lär sig en hel del om sig själva. Och kommer hem nyfödda och fina, tar del av livet som tillhörer dem, utan att psyka (psyk/socialterror) ner män och barn i deras omgivning.

Våra stackars hjälplösa politiker som styrs av media är manipulerade och låter minoriteter stoppa pinnen i brasan. De är förblindande av politiska ideologier och bara blir förvirrade framför mikrofon och kamra. När då kärringväldet kräver att alla politiker måste vara feminist för att ihuvudetaget få säga något, men mer vistas regeringsbygnaden. Så kan man ju ganska enkelt förstå vilka fridolfar där som låter sig mobbas och trakasseras, bara för få en stol att sitta på. Och sedan är det inte så svårt att övertygas om att låta vad som helst ska få kallas vetenskap.... bara det är kvinnligt.

Fråga gärna mer!

#70  men default divad
2007-11-30 01:25:34

Rent historiskt, är det inte möjligt att se på världen som din tes motsats?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?