feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Objektifiering


Gå till senaste inlägget#1  Objektifiering Gullegubben
2007-10-03 09:54:33

Är inte objektifiering ett ganska slarvigt använt uttryck?

Jag tycker att det mest används för "tillåtna" fantasier och dagdrömmar, som man av någon anledning har något emot. Det är betydlig mer sällan som de som använder uttrycket förbehåller det för beteenden som definitivt inte kan beskrivas som tillåtna" fantasier och dagdrömmar. Typ något som mer liknar den form av förtingligande/avpersonifiering av fienden som soldater i krig måste upprätta för att kunna överleva den situationen.

#2  Sv: Objektifiering bjornsdotter
2007-10-03 10:59:56

Här ställs egentligen två frågor:

1) Är objektifiering i sig ett problem
2) Var går gränsen mellan objektifiering och t ex ofredande

http://www.youtube.com/watch?v=VkwniVcJYVw

(Eller kanske: var går gränsen mellan nyfikenhet och ofredande)

#3  #1 Kalle
2007-10-03 11:09:10

Jag har ingen riktig åsikt i frågan (än?).
Jag tycker bara att jämförelsen med fiender i krig var en osedvanligt dålig liknelse.

#4  Sv: Objektifiering Gullegubben
2007-10-03 11:29:50

Tidigare krumeluren xenu har en definition som jag kan köpa rakt av:

"Objektifiering

Objektifiering är att betrakta en person som ett objekt snarare än ett subjekt. Ordet har stark negativ värdeladdning, och används slentrianmässigt på slagordsnivå i frågor som rör sexualitet. Tyvärr används objektifiering ofta som en synonym för sexualisering. Detta anser jag dock vara ett orimligt språkbruk. Att man ser någon som sexuellt attraktiv innebär inte automatiskt att man ser den personen som ett objekt snarare än ett subjekt. Dessutom finns det gott om ickesexuell objektifiering. Den allra vanligaste formen av objektifiering torde vara att reducera sina medmänniskor (och sig själv) till att vara yrkesfunktioner. Man ÄR städare, läkare, försäljare, eller vad det nu är man gör för något.

Objektifiering är egentligen inte något negativt, så länge som det inte går till överdrift eller blir skevt fördelat. (Samma sak gäller sexualisering, men det är en annan historia.)

Om man interagerar mycket med en medmänniska torde det vara svårt att behandla den personen som enbart ett objekt utan att kränka den personens integritet eller till och med mänskliga rättigheter. Samtidigt är det nog varken möjligt eller önskvärt att behandla någon som enbart subjekt, i så fall reducerar man ju sig själv till att vara enbart objekt. Balans mellan objektifiering och subjektifiering rorde vara att föredra.

Människor som man endast interagerar med som hastigast hinner man sällan med att se både som subjekt och som objekt, och det är en orimlig tanke att man skulle kunna behandla främmande människor som man varken vet något om eller interagerar med som subjekt."

Fast det är tyvärr sällan uttrycket används lika stringent som han önskar.

#5  Sv: Objektifiering Gullegubben
2007-10-03 11:57:42

Jag anser att män enligt denna definition objektifieras mer sällan än kvinnor vad gäller kroppen men objektifieras oftare än kvinnor vad gäller "persona" (om det är rätt uttryck för den yttre snarare än den inre, subjektiva, personligheten).

Den i andra trådar diskuterade PUA-filosofin handlar om män som ägnar stor möda till att finslipa sin persona och att få en korrekt bild av hur denna uppfattas i allmänhet och i varje enskild interaktion.

#6  Sv: Objektifiering Tass
2007-10-03 13:19:32

Wikipedia:
Objektifiering är en handling som innebär att man reducerar en person eller grupp till ett passivt föremål för handling, istället för en egen handlande aktör.

Kärt ämne återbesöks. jag har roat mej med att göra några klipp från tidigare diskussioner:

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Objektifiering har en annan och mer exakt innebörd än reducering. Objektifiering berör även aspekten att personen i ett visst sammanhang uppfattas mer som föremål för andras vilja än driven av sin egen

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Objektifiering är en typecast till en klass med färre egenskaper än det ursprungliga objeket. Eftersom vår systemprogramvaras klassbibliotek bara innehåller ett begränsat antal klasser måste vi typecasta, annars genererar systemet ett fatal exception.

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Jag tycker att det är förminskande, nedtryckande och att kondensera någon som är en fullständig människa till att representera ett fåtal attribut, eller ett enda.

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Jag anser att objektifiering är en nedvärderande omskrivning av det neutrala "gilla en person vad gäller en aspekt av denna person och en typ av interaktion med denna person (trots att denna person vill bli uppskattad för hela sin person, även om denne kanske har anpassat sig till andra och åtminstone för tillfället betonar det som de gillar och tonar ned det som de ogillar, och bli uppskattad i flera former av interaktioner)".

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Att inte kunna definiera något är alltså inte i sig självt något problem. Med min kommentar att jag har "en gnagande känsla av att feminister talar om 'objektifiering' utan att veta vad de själva menar samt att begreppet är inkoherent" menar jag dock något värre. Jag menar att "objektifiering", i den mån det betyder något alls, inte har en betydelse som gör att typiska resonemang om "objektifiering" blir begripliga och giltiga.

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Objektifiering i sig är ju (här) när man bortser från en persons subjekt, alltså dess roll som fri agent med vilja. Det som borde vara en medmänniska reduceras i någon mån till ett medel.

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Jo, med förminskande menar jag väl mer en social objektifiering än en kroppslig. Objektifiering är egentligen luddigt nog som ord för att täcka in det jag menar med förminskande.

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
- Objektifiering är ett vagt begreppt som används vårdslöst i feministiska sammanhang. Sett i ett brett perspektiv så sker "reducering" (som jag själv tycker bättre beskriver det man försöker uttrycka) överallt i samhället och är inte bara för det mesta ofarligt utan något önskvärt, även av de som reduceras. Objektifiering/reducering är alltså inte i sin natur fel...

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
För mig är objektifiering när kroppen är i centrum för värdering och inte personen, t.ex i massmedia, reklam, filmer..osv

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Allt beror på vad man menar med "objektifiering". För mig har ordet en negativ klang och handlar om förtryckande strukturer i samhället, inte om vad enskilda par gör. Objektifiering på en mer kollektiv nivå, är för mig sammankopplat med t ex exploatering, och lika negativt vare sig det drabbar män eller kvinnor.

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Nej, man kan inte objektifiera människor utan att förnedra dem. Om man med "förnedring" menar "(försöka) göra dem mindre än vad de är", och man med objektifiering menar "ringakta deras egenskap av att vara subjekt".

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…
Nussbaum delar upp objektifiering i sju olika fenomen, som sammanfattas så här:

1. Instrumentality: The objectifier treats the object as a tool of his or her purposes.
2. Denial of autonomy: The objectifier treats the object as lacking in autonomy or self-determination.
3. Inertness: The objectifier treats the object as lacking in agency, and perhaps also in activity.
4. Fungibility: The objectifier treats the object as interchangeable (a) with other objects of the same type, and/or (b) with objects of other types.
5. Violability: The objectifier treats the object as lacking in boundary-integrity, as something that it is permissible to break up, smash, break into.
6. Ownership: The objectifier treats the object as something that is owned by another, can be bought or sold, etc.
7. Denial of subjectivity: The objectifier treats the object as something whose experience and feelings (if any) need not be taken into account.

#7  Tass Gullegubben
2007-10-03 14:21:42

Den här var bäst:

"Jag anser att objektifiering är en nedvärderande omskrivning av det neutrala "gilla en person vad gäller en aspekt av denna person och en typ av interaktion med denna person (trots att denna person vill bli uppskattad för hela sin person, även om denne kanske har anpassat sig till andra och åtminstone för tillfället betonar det som de gillar och tonar ned det som de ogillar, och bli uppskattad i flera former av interaktioner)."

;-)

I den uttunnade betydelse som de flesta feminister använder begreppet, så tycker jag inte att objektifiering med nödvändighet är något fel, utan tvärtom rätt eller neutralt i de flesta fall (eller fel eller neutralt i de flesta fall).

#8  Sv: Objektifiering Tass
2007-10-03 15:00:47

Vi har alla våra preferenser. Själv har jag en viss svaghet för den här:

"Objektifiering är en typecast till en klass med färre egenskaper än det ursprungliga objeket. Eftersom vår systemprogramvaras klassbibliotek bara innehåller ett begränsat antal klasser måste vi typecasta, annars genererar systemet ett fatal exception. "

Annars tycker jag det oftast brukar användas som ett nedvärderande, om något som uppfattas som nedvärderande.

#9  Sv: Objektifiering heffaklumpen
2007-10-04 09:44:02

Gullegubben har helt klart en poäng i att man i interaktioner av nödvändighet behandlar människor i varierande grad som subjekt och objekt. Att objektifiera kan lika gärna innebära att man t.ex. betraktar en person som människa trots att denne gjort saker som man gör att man inte vill ha någon som helst kontakt med denne, t.ex. mördat någon.
All objektifiering är inte dålig och inte heller att behandla någon mer som objekt än subjekt. Det handlar alltså mer om hur mycket man objektifierar, på vilket sätt och i vilka situationer man gör det.

Om det är nedvärderande eller inte är har inte med objektifieringen att göra.

#10  Sv: Objektifiering Gullegubben
2007-10-04 10:36:09

Den tendentiösa användningen av "objektifiering" verkar höra samman med den vanliga (och mycket mänskliga) oviljan att förklara och argumentera för sina känslor eller värderingar ("alla har rätt till sina åsikter och känslor") när man försöker påverka andra i samma riktning och att man därför tar till knepet att använda vetenskapliga begrepp och åberopanden av absoluta värden som andra delar ("det här handlar inte om mina subjektiva åsikter eller känslor"), vilket gör att dessa personer först tar till sig argumentet, men sedan ofta ändrar sig när de märker att de inte delar debattörens mening om KOPPLINGEN mellan dennes åsikt eller känsla och det vetenskapliga begreppet eller dess koppling till det åberopade absoluta värdet.


Slagord, helt enkelt.

#11  Sv: Objektifiering MariaBystrom
2007-10-05 11:43:50

Det måste nog vara någonting fel på mig. Jag har aldrig känt mig som ett objekt personligen...

#12  Sv: Objektifiering bjornsdotter
2007-10-05 13:15:25

Min bild av (negativ) objektifiering, är att man helt eller delvis "avhumaniserar" en annan människa (vare sig det stannar vid tankar eller leder till handling). Att se en snygg tjej eller kille på en bild och reagera på den, är inte nödvändigtvis objektifiering.
Inte heller att tänka: "wow, henom skulle jag vilja träffa!" och/eller ev. gå fram och ta kontakt.

Att se en avklädd tjej åma sig på motorhuven i en bilreklam, och säga eller tänka: "höhö, ingår bruttan också? Hoppas det!" gränsar till objektifiering. Ett annan banalt exempel är väl: "wow, vilken brud - öh, du kom hit, jag vill snacka med dig, öh, hör du inte? Jävla subba". Eller ta sig fysiska friheter och reagera med ilska eller t om hot om dessa inte besvaras. Som om det var ett föremål eller en docka, utan egna känslor eller viljor eller rättigheter, man har framför sig (klassisk objektifiering). Eller att tända på att den "lilla slynan" i porrfilmen blir behandlad si eller så...

Helt enkelt när en annan människa på ett eller annat sätt avhumanifieras, görs till en icke-människa och inte respekteras. I tankar, ord eller handlingar. Tankar går dock inte att förbjuda, ord i viss mån, handlingar går att kriminalisera.

Jag tror också att ordet "objektifiering" kanske missbrukas eller används slentrianmässigt ibland. Jag förstår om en del kan uppfatta det som att så fort en man tycker att en kvinna är (sexuellt) attraktiv, så "objektifierar" han henne. Så är inte fallet. Det som snarare avgör, är hans handlingar och hans attityd. Sedan måste man ta hänsyn till omständigheterna också. Ovanstående exempel var som sagt ganska banala, men tydliga (och tyvärr inte alls ovanligt förekommande). Ännu vanligare är nog dock mer subtila fall, som när en kvinna på en arbetsplats får hör att hon är "så söt" av sina kollegor så snart hon tar för sig yrkesmässigt eller säger något obekvämt. När chefer eller kolleger ofta hänvisar till hennes utseende eller kön för att "avväpna" henne (nu talar jag inte om enstaka komplimnager, utan om ett strukturerat beteende som används som härskarteknik. Det är också en form av objektifiering. Hon görs till en icke-människa, som behandlas som om hon är där för att vara söt och sexig, snarare än för sin komptetens. (Att tycka att någon är snygg OCH kompetent, är inte samma sak).

Samma sak kan självklart drabba män. Jag jobbade på en kvinnodominerad arbetsplats där det ständigt anspelades på en ung killes muskler, vilken "kropp" han hade, hur duktig han var på datorer etc. Däremot fick han sällan beröm för att han var en duktig undersköterska. Ibland rent av oskälig kritik, för att han påstods "slarva" med vissa grejer (vilket jag tyckte var en överreaktion). Men "såna är ju män", och så var han ju så "söt"...

#13  Sv: Objektifiering Tass
2007-10-05 13:41:15

En fundering: "objektifiering" verkar främst användas om fall när någon poängterar en annans kroppsliga egenskaper framför själsliga eller intellektuella. Är det inte lika förminskande/objektifierande att bortse från kroppen och fokusera på själen?

#14  Tass Gullegubben
2007-10-05 14:19:51

Själen kan man inte objektifiera. Däremot menar jag att män oftare än kvinnor objektifieras till sin "persona".

#15  Sv: Objektifiering Tass
2007-10-05 14:49:19

Varför inte?

#16  Tass Gullegubben
2007-10-05 14:58:11

Prova!

#17  Sv: Objektifiering Ephemeer
2007-10-05 15:03:08

Problemet med objektifiering är för det mesta när det leder till en generalisering. Till exempel när objektifieringen av kvinnor i reklam (i sig inte automatiskt fel) leder till att folk objektifierar alla kvinnor.

Dock måste jag säga att jag verkligen förstår att diskussionen kommer upp. Objektifiering är ett knepigt begrepp som ofta används slarvigt.

#18  Sv: Objektifiering Tass
2007-10-05 15:03:35

Enkelt, du är för mej ett kroppslöst webnick, ett abstrakt själsobjekt.

#19  Sv: Objektifiering Tass
2007-10-05 15:04:02

#18 var alltså till Gg

#20  Tass Gullegubben
2007-10-05 15:43:02

Jag fattar inte vad du menar.

Själen är svår att förnimma, jag är osäker om jag någonsin har gjort det. Hur skulle jag i en sådant läge kunna objektifiera själen?

#21  Ephemeer Gullegubben
2007-10-05 15:46:02

"Dock måste jag säga att jag verkligen förstår att diskussionen kommer upp. Objektifiering är ett knepigt begrepp som ofta används slarvigt."

Jag är osäker om jag _överhuvudtaget_ har sett någon som själv vill diskutera objektifiering (och inte diskutera andras användning av begreppet) använda det _oslarvigt_.

Har du någon länk?

#22  Sv: Objektifiering Tass
2007-10-05 15:46:46

Jag använder möjligen begreppet "själ" lite löst, som den del av människan som inte är synlig för blotta ögat. Jag tror du förstår.

#23  Tass Gullegubben
2007-10-05 16:21:18

Nej, jag förstår inte. Som jag ser det kan man bara objektifiera vad som finns fysiskt eller möjligen även de mest iögonenfallande yttre personlighetsdragen ("personan" i mitt språkbruk).

#24  Gullegubben och Tass heffaklumpen
2007-10-05 19:26:45

Om man med själen menar tankar och värderingar som inte syns utåt så går väl dessa i allra högsta grad att objektifiera, t.ex. när män betraktas som okänsliga.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?