feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Äldrevården (från diskussion)


Gå till senaste inlägget#1  Äldrevården (från diskussion) Kalle
2007-10-01 18:09:11

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

Är det ett feministiskt problem att kvinnor lever längre än män, och därmed blir ett dominerande inslag i de flesta sammahang för äldre personer?

#2  Sv: Äldrevården (från diskussion) UppåtEmma
2007-10-01 21:47:54

nej, inte att kvinnor lever längre utan att de som förväntas ta hand om alla gamlingar (oavsett kön) allt som oftast är kvinnor.

Feminismen arbetar redan med frågan om att få män att leva lika länge som kvinnor, tex genom att bryta upp könsroller så att det inte ska anses bögigt och förnedrande för män att äta sallad och frukt.

#3  Sv: Äldrevården (från diskussion) SGTallentyre
2007-10-01 23:14:12

Är det matvanor som är den huvudsakliga förklaringen till skillnader i medellivslängd mellan könen?

Vad jag vet är denna skillnad global (med Indien som påfallande undantag, där män lever längre än kvinnor.) Kombinationen mellan homosexualitet och frukt känns väldigt västerländsk.

#4  #2 SGTallentyre
2007-10-01 23:57:00

För övrigt tycker jag att du tillskriver "feminismen" förtjänster som den saknar.

Jag har aldrig någonsin hört talas om någon känd feministisk person eller organisation som uppmuntrat män att äta mer hälsosamt. Har jag missat något?

#5  Sv: Äldrevården (från diskussion) Gullegubben
2007-10-02 11:23:54

Är det feminister som har fått män att minska sitt rökande också?

#6  Sv: Äldrevården (från diskussion) Gullegubben
2007-10-02 11:40:55

"Den statliga myndigheten Health Canada visar i en rapport att "externa orsaker" som exempelvis rökning, olyckor och HIV står för många fler dödsfall bland män än bland kvinnor. Detta beror delvis på att män i större utsträckning förvärvsarbetar och därmed utsätter sig för risker, men det är också en fråga om levnadsvanor där rökning, kost och motion spelar in. När dödsfall som beror på dessa orsaker räknas bort minskar skillnaden i medellivslängd mellan könen.

En välkänd faktor som förkortar medellivslängden är rökning -- hälften av alla rökare dör i förtid, ofta i lungcancer eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Fram till slutet av 1960-talet var ungefär varannan svensk man rökare men därefter har andelen minskat samtidigt som de kvinnliga rökarna har blivit fler och fler. Idag röker fler kvinnor än män, men då dödligheten är starkt fördröjd dör fortfarande nästan dubbelt så många män som kvinnor i rökningsrelaterade sjukdomar. Dessa siffror är på väg att svänga om, vilket är en orsak till att männens medellivslängd kommer fortsätta närma sig kvinnornas framöver.

Det är svårt att förklara hela skillnaden mellan könen, även om vissa faktorer kan jämna ut den. Tittar vi på Sverige, Ryssland och USA ser vi exempelvis att män i åldrarna 15--64 år löper mer än dubbelt så stor risk att dö i hjärtsjukdomar än kvinnor i samma åldersgrupp, som alltså antas skyddas av sitt östrogen. Män dör också oftare i olyckor och rökningsrelaterade sjukdomar. Av någon anledning minskar dock skillnaden mellan könen stadigt, men åtminstone ett par generationer framåt kommer kvinnorna leva längre."

Jag tror att mäns högre förvärvsfrekvens är en stor del av förklaringen till mäns kortare medellivslängd. Att tillbringa mer tid med barnen och ha ett närmare förhållande till dem betyder mycket för en känsla av mål och mening med livet. Arbetslivets stress gör att många slarvar med mat och motion och att de ägnar sig åt olika former av missbruk av alkohol, tobak, psykofarmaka. Att ha mer tid för sig själv ger mer tid för introspektion och att sköta sin hälsa.

Jag kan inte förstå varför kvinnor skulle vara intresserade av att ta över mäns livsstil på detta område och ge män utrymme att få meningsfullare, friskare och längre liv.

Om en familj som helhet har en materialistisk livsstil, kan man inte lägga ett krav på männen att fortsätta att bidra till denna
livsstil och samtidigt kritisera männen för att de försummar det "andliga" familjelivet, och om det gör deras liv sämre får de skylla sig själva.

#7  Allmänt, Gullegubben daniellundgren
2007-10-02 11:58:46

Allmänt: Även om det kanske inte är så PK så tillåter jag mig att ifrågasätta att det nödvändigtvis måste vara en fördel att leva länge. Många riktigt gamla får ärligt talat inte så trevliga sista år, utan drabbas av mycket allvarliga och fruktansvärt smärtsamma fysiska sjukdomar, och psyket kan radikalt förvirras i demens osv. De blir vårdpaket.

Det förekommer till och med att folk tar livet av sig medan de själva kan för att slippa sådana saker. (Jag hörde i går i P1 att den kände filosofen André Gorz begått självmord tillsammans med sin hustru. Jag är inte särskilt insatt i fallet men i mina ögon verkar det som att det var fråga om just denna typ av självmord i deras fall).

Gullegubben: det är mycket möjligt, för att inte säga sannolikt, att män skulle må bättre och leva längre om de var hemma och tog hand om barn i högre utsträckning. Och vem har sagt att feminister lägger något krav på män att arbeta mycket i stället för att vara hemma och ta hand om barn? Två tydligt feministiska riksdagspartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är för sex timmars arbetsdag, bland annat för att de tycker att det är bra om män är hemma och tar hand om barn mer. Det är mycket möjligt att många k v i n n o r lägger ett krav på män att arbeta mycket men du får faktiskt skilja på kvinnor och feminister. Tror du för övrigt inte att män åtminstone i viss utsträckning har möjlighet att arbeta mindre och ta hand om barn mer om de vill? Om inte – vem tvingar dem att arbeta så hårt?

#8  daniel Gullegubben
2007-10-02 12:12:17

En mycket stor del av befolkningen skulle redan idag kunna arbeta sex timmars arbetsdag, om de gjorde en annan prioritering mellan behov och begär.

Vad gäller sex timmars arbetsdag är jag inte övertygad om att de partier som lovar de trevligaste sakerna har förmågan att genomföra dessa trevliga saker.

#9  daniel Gullegubben
2007-10-02 12:14:23

Jag är för att avskaffa försörjningsskyldighet mellan makar, så att män kan använda sina högre inkomster till att minska sitt arbete och få mer tid för annat.

#10  Gullegubben # 9 daniellundgren
2007-10-02 12:34:57

Jag tycker det verkar som ett sympatiskt förslag att avskaffa försörjningsskyldighet mellan makar men jag undrar om det är realistiskt att politikerna skulle gå med på ett sådant förslag – jag tror nog snarare att de skulle se en överhängande risk att en hemmavarande maka/make skulle utnyttja en sådan ordning till att inkassera socialbidrag. Ett sådant system skulle möjligen kunna betecknas som ett steg på vägen mot medborgarlön, och det är ju något som kan diskuteras – jag tycker att det är en sympatisk tanke men tror ändå inte att det är riktigt realistiskt att tro att ett sådant system i dagsläget skulle ha tillräcklig legitimitet bland allmänheten för att kunna fungera; jag tror inte att folk i allmänhet är nog beredda att kämpa för ett sådant system och bidra till det för att det skulle fungera såsom samhället ser ut i dag.

#11  daniel Gullegubben
2007-10-02 13:29:55

Du menar att lagstiftning om sextimmars arbetsdag är mer realistiskt?

Jag hade inte tänkt mig en kombination med merborgarlön eller något sådant. Om fler behöver bidrag på grund av mitt förslag, så får man finansiera det genom omfördelningar (sänkta bidrag) inom bidragssystemen. Alliansen är ju för arbetslinjen och självständigt försörjningsansvar för makar tycker jag passar in bra i den politiken.

Hur vanligt är det att kvinnliga feminister vägrar att ta emot pengar från en partner som tjänar mer, förresten?

1, 5, 10 procent?

Anledningen att välavlönade män inte sparar ihop pengar för att vara lediga är ju ofta att kvinnan tar pengarna som mannen skulle vara lediga.

Jag har börjat ta en del tjänstledigt sedan jag skilt mig eftersom min lön räcker till vad jag behöver ändå.

Nu måste jag bara hitta en feministisk kvinna som går med på att dela kostnader med mig och inte vill ha del av min inkomst, så kan jag ta ännu mera ledigt.

#12  Sv: Äldrevården (från diskussion) Gullegubben
2007-10-02 14:02:05

Varför förbjuda män att dela med sig av föräldraledigheten när man kan gå på den stora frågan och förbjuda män att försörja kvinnor överhuvudtaget?

#13  SGTallentyre UppåtEmma
2007-10-02 20:38:18

"Är det matvanor som är den huvudsakliga förklaringen till skillnader i medellivslängd mellan könen?"

Nej, jag tror inte det är den huvudsakliga. Men matvanor har EN del i det.

"Jag har aldrig någonsin hört talas om någon känd feministisk person eller organisation som uppmuntrat män att äta mer hälsosamt. Har jag missat något?"

Är det omöjligt att du gjort det? Jag förklarar mkt väl i mitt inlägg hur det hänger ihop. Men jag kan dra kortversionen: Könsrollskonservativt = "kvinnligt" äta grönsaker = färre män äter grönsaker. Avskaffa könsrollerna = mer okej för alla att äta grönsaker.

#14  Sv: Äldrevården (från diskussion) SGTallentyre
2007-10-02 20:57:20

UppåtEmma: Om jag inte är helt bakom flötet så är du ingen känd feministisk profil.

Om du någonstans i till exempel Wollstonecrafts, Beauvoirs eller Schymans digra skriftsamlingar hittar uttalanden i stil med "käka morötter killar så lever ni längre" så kommer jag gratulera dig.

Men än så länge ser jag det som falsk marknadsföring av "feminismen".

#15  Sv: Äldrevården (från diskussion) SGTallentyre
2007-10-02 21:00:54

För att förtydliga: Visst finns många feministiska ideologer som gärna sett män bryta mot könsrollerna. Men det har vad jag vet aldrig specifikt handlat om att ändra matvanor, och aldrig i syfte att få bättre hälsa.

#16  SGTallentyre UppåtEmma
2007-10-02 21:29:09

nu sitter du och bygger halmgubbar - jag har aldrig sagt specifikt. Jag skrev ordagrant (nu med understrykningar av nyckelord):

"Feminismen arbetar redan med frågan om att få män att leva lika länge som kvinnor, _tex_ genom att _bryta upp könsroller_ så att det inte ska anses bögigt och förnedrande för män att äta sallad och frukt.

#17  tallentyre divad
2007-10-02 21:43:02

Varför denna aggression?
Jag äter nästan bara grönsaker och jag får ofta höra att jag är som en kvinna pga det :)

#18  Sv: Äldrevården (från diskussion) SGTallentyre
2007-10-02 22:11:38

UppåtEmma verkar anse att "feminismen" ska hedras för kampen mot könsrollsbeteende just eftersom den skulle bidra till att män skulle äta nyttigare.

Men jag tycker inte att någon förtjänar heder om det varken finns uppsåt eller tydlig verkan. Och det är bara fånigt att hitta på att "feminismen" gör en massa bra saker. Som om jag vore punkare och skryta om hur "punken" räddar jobben i den svenska stålindustrin genom att använda många säkerhetsnålar.

#19  SGTallentyre UppåtEmma
2007-10-03 18:49:12

Hedras? Var har jag använt ett sådant ord?

Du verkar ha svårt att se skillnaden mellan en kausalitetsförklaring och en hyllning...

#20  #2 Kalle
2007-10-03 19:17:15

Varför arbetar feminister med frågan, om det inte är ett feministiskt problem?

#21  Kalle UppåtEmma
2007-10-03 20:52:54

Det är en effekt av feministiskt arbete, bland andra saker såsom folkhälsoarbetet osv.

#22  Sv: Äldrevården (från diskussion) SGTallentyre
2007-10-03 23:06:01

Men finns en sådan kausalitet, alltså att feministiskt engagemang skulle ha gett män bättre hälsa?

#23  SGT Gullegubben
2007-10-04 08:56:09

Jo, det finns ju åtskilliga rörelser vars arbete har samma vaga samband med allt gott (och allt ont) som händer i världen.

#24  Sv: Äldrevården (från diskussion) Gullegubben
2007-10-04 09:01:12

Är det till exempel en slump att aids och HIV fick sitt genomslag efter 70-talets feministiska guldålder?

Är dagens ungdoms ökade promiskuitet, minskade användning av kondomer, ökade könssjukdomar och ökade (?) antal aborter ett resultat av 90-tals-feminismen?

#25  SGTallentyre UppåtEmma
2007-10-04 15:48:35

Är det omöjligt att det har det?

om grönsaksätning idag är "omanligt" och feminismen vill få bort stämplar såsom "omanligt" "okvinnligt" och allt sådant därikring (du som feminist förstår nog vad jag menar utan att jag behöver skriva ut det mer hoppas jag) att det då leder till att fler män "vågar" äta grönsaker. Och just ätning av grönsaker är en dokumenterad hälsofrämjare. Då finns det ju ett samband om än kanske inte det avgörande (vilket jag heller aldrig påstått).

har du något problem för övrigt med att feminism kan leda till positiva saker i samhället?

#26  Sv: Äldrevården (från diskussion) SGTallentyre
2007-10-04 16:07:41

Nej, det är inte omöjligt, men ytterst osannolikt.

Om vi i varje debatt skulle påpeka alla effekter som _skulle kunna_ uppstå av en åtgärd, och överlåta till motståndaren att försöka motbevisa dem, så skulle debatterna bli ohållbara.

I vetenskaplig metodik brukar en utgå från hypotesen att två fenomen saknar samband, ända tills ett samband kan bevisas.

#27  UE Gullegubben
2007-10-04 16:15:57

Och om män börjar leva mindre hälsosamt i något avseende?

Betyder det att feministerna har varit slöare och sämre i sin kamp de senaste åren?

#28  SGTallentyre UppåtEmma
2007-10-04 16:18:32

jag har inte bett någon motbevisa något. men vill du göra det så är det vassego.

#29  Gg 27 UppåtEmma
2007-10-04 16:20:36

beror väl på vad saken gäller, om det har någon koppling.

#30  UE Gullegubben
2007-10-04 17:24:46

Allting har någon form av koppling till allting. "En fjäril som fladdrar med sina vingar i Kina" och så vidare.

#31  UE Gullegubben
2007-10-04 17:28:58

Varför skulle inte uppluckrade könsroller kunna leda till att kvinnor börjar leva kortare?

Kvinnor måste ju kunna tänkas bli lika dumma som männen när könsrollerna försvinner.

#32  Gg UppåtEmma
2007-10-04 21:25:49

det är ju svårare att göra sig av med kunskap än att lära sig ny.

#33  UE Gullegubben
2007-10-05 09:26:55

Jo, det är ju förstås ett giltigt argument som jag kan köpa. Fast det stämmer inte alltid. Kunskapen att det är klokt att använda kondom verkar ju till exempel ha försvunnit snabbt de senaste åren, medan kunskapen att aids är en något mindre risk än man först trodde och att de flesta könsssjukdomar går att bota har fått ett betydligt starkare genomslag.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?