feminetik.se feminetik.se

Just nu 13 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Summering av Jämställdhetsdagen i Lund


Gå till senaste inlägget#1  Summering av Jämställdhetsdagen i Lund Emma
2004-11-20 17:38:56

Jämställdhetsdagen i Lund 2004

Jag och en manlig kamrat besökte Jämställdhetsdagen, alias ”Kadermaskinen”, vid Lunds Universitet den 18 november. Troligen hade vi inte så mycket gemensamt med övriga besökare eftersom vi skulle kunna beteckna oss som ”afeminister”, dvs är vi inte feminister. Jag har aldrig tidigare bevistat ett liknande arrangemang, men efter att av en slump ha uppmärksammat vad som var på G så bestämde jag mig för att slå till. Redan i slutet av oktober var jag inne på evenemangets hemsida (www.kadermaskinen.se/jdag) och blev smått irriterad över upplägget. I fokus stod manligheten och dess roll. Inget fel i det tänkte jag, men så såg jag upplägget och de signaler som sändes ut tydde på att manligheten i sig framställdes i den mörkaste dager. Budskapet var att manligheten är en masspsykos, använder våldtäkten som ett vapen för att trycka ned kvinnor i krig och att det är manligt att slå kvinnor. Ett forum hade lagts upp på hemsidan och jag var den förste som skrev kritiska inlägg och ett flertal kom efter. Den stora frågan var: kan man verkligen locka män till jämställdhetsarbetet genom att använda nedvärderande metoder? Svaret för mig är ett tydligt: NEJ! Ett dygn senare stängdes forumsidan och presentationerna försvann. Hur ska detta tolkas? Jag tror att forumet stängdes för att personerna bakom evenemanget inte ville ta debatten och därför valde de att använda härskartekniken nedtystande. Det är inte ofta som personer med avvikande åsikter välkomnas i jämställdhetsdebatten, eftersom det bara blir snömos av det hela. Att presentationerna plockades bort kan dock ha inneburit att en viss del av kritiken ansågs vara rättmätig. Något dygn innan dagen D utökades informationen om föredragen igen, denna gång i en mildare variant. Det blev inga diskussioner om våldtäkt, journalisten Sveland skulle diskutera ”horaepitetet” istället och etnologen Lövkrona skulle tala om mansdominansen inom akademin istället.

Hur gick det då? Jag och min kompis besökte bokborden i AF-borgen och på Satsvetenskapliga institutionen. Informationen handlade inte direkt om mansrollen utan om feminism, genus och jämställdhetsarbete i stort. Kårernas jämställdhetsarbete presenterades,helt OK tänkte vi. Jag störde mig dock på Samhällsvetarkårens broschyr om sitt jämställdhetsutskott. På omslaget finns en knuten näve och tecknet för kvinnokönet. Så vitt jag förstår är detta en omarbetning av vänstermarxisternas knutna näve som uppmanar till klasskamp. På trottoaren utanför LTH:s Kårhus hade någon klottrat ner ett par plattor med detta tecken. Jag bara undrar: Var det en jämställdhetsdag det handlade om eller en inbördes beundrardag för feminister som uppmanar till könskamp? Samhällsvetarkåren s jämställdhetsutskott anordnar visst både feministpubar och aktioner. Jag är tvungen att vara med i denna kår och delar inte dess värderingar i många frågor. Egentligen är det ett brott mot föreningsfriheten, med det hör i sig inte hemma i detta sammanhang. Utskottets ordförande Soares har inte för så länge sedan gjort bort sig då han var rädd att Cicciolina skulle framföra porrliberala ståndpunkter och därmed nedvärdera kvinnan och feministernas kamp. Han ville förbjuda henne att få tillträde till föredraget på AF-borgen. Som om jag skulle börja uppskatta porr för den sakens skull… Jag tror inte man blir porrälskare för en sådan sak?! Bakom detta framträder ett auktoritärt synsätt. ”Håller ni inte med oss är ni emot oss och vi har den rätta uppfattningen”. Jag plockade även med mig en folder ”till en människa” med en massa ord i. Vad de har gemensamt är att de ska spegla den manliga normen i språket där kvinnan får inta en andraplats. Några exempel på uttryck är: ”på tu man hand” och ”gemene man”. Har de personer som skrivit foldern tagit reda på något om var begreppet ”man” egentligen syftar på? Har de läst sin språkhistoria? ”Man” kommer från fornnordiskans ”mad(h)r och syftar helt enkelt på en person eller något som uppfattas som neutralt. Motsvarigheter finns i franskans ”on” och tyskans ”es”. Glöm inte heller att människan är en ”hon”. Jag fick också erbjudande om att prenumerera på bang, en radikalfeministisk tidsskrift, nej tack! SFS har gjort en broschyr om ”Sanningen på högskolan”. De hävdar att kvinnan tjänar betydligt mindre än en man när hon går ut på arbetsmarknaden. Men denna statistik kan få utlopp för sina egna åsikter. Kvinnan tjänar enbart 95-100 % av mannen om man räknar upp lönen till fulltid och tar hänsyn till olika yrkeskategorier. Likaså är inte sexuella trakasserier så vanliga som man vill framstå. Jag kan rekommendera Söderqvist och Popovas granskning av fenomenet i ”Konsten att skapa ett problem”. En sexuell trakasseri är ju allt från en blick till hot och regelbundet tafsande. Och det hela beror på offrets uppfattning, tycker jag att en man glor på mig så är det en trakasseri även om det inte var menat så. SFS:s broschyr tryckt på det syndikalistiska Federativ Förlags tryckeri. Politiskt? Jag fick även lära mig hur jag ska blottlägga de manliga härskarteknikerna, något som jag tror snarare är högst mänskligt. Berit Ås har dock blivit en feminismens guru.

Jag besökte inte Maria Svelands föredrag om epitetet hora, men väl Mona Eliassons anförande om våld mot kvinnor. Det är ett allvarligt ämne som är värt att ta upp. Min kritik riktar sig dock mot sättet hon gjorde det på. Hon börjar med att nämna brittiska och amerikanska studier som visat att kvinnors våld mot män är lika utbrett som våldet mot kvinnor. Eliassons hävdar dock att dessa studier inte går att lita på, eftersom våldsdefinitionen innefattar allt från en knuff till grov misshandel. Sedan går hon inte på det som hon är där för att prata om. Eliasson hävdar att nästintill hälften av alla kvinnor råkat ut för våld av en man de känner. Hon refererar till Slagen Dam, en undersökning som är upplagd på exakt samma vis som de hon precis tagit avstånd ifrån, dvs så innefattar våld allt från en knuff till våld med svår utgång. Denna professor nämner personen bakom studien, Eva Lundgren, verksam i Uppsala. Denna kvinna är skandalomsusad, eftersom hon ställt sig bakom skräckhistorierna om sataniska ritualmord på ett hundratal barn i Södertälje härförleden. Trots att det visade sig vara fantasier och utredningar lades ned fortsatte Lundgren att tro på spektaklet. Slutligen undrar jag hur Eliasson ska ha det ifråga om tilltron till studierna. Om hon ej tror på sanningshalten i de utländska studierna, hur kan hon då blint ta till sig Slagen Dam? Man kan inte båda äta kakan och ha den kvar.

Vid nästa runda var det Stefan Mendel Enk som skulle tala (han satt förresten bakom oss och noterade ivrigt vad Eliasson sade. Bok på G igen?). Vi kunde dock inte lyssna på hans föredrag om manligheten som våldsideologi och masspsykos, eftersom vi nu hårdgranskar universitetsfeminismen. Istället stannade vi kvar för att lyssna på etnologiprofessorn Inger Lövkrona som talade om de manliga normerna på universiteten. Detta primat måste förändras annars kan vi aldrig uppnå akademisk jämställdhet. Enligt Lövkrona genomsyras akademin av förfinade manliga härskartekniker, hon förklarar dock inte vidare vad detta innebär, utan flummar kring begrepp som symboler, diskurser och koder. Postmodernism när den kommer väl till pass. På grundnivå är de flesta studenter kvinnor, ca 60 % (borde vi inte börja kvotera in män på grundnivå!), men ju längre upp i pyramiden man kommer desto fler män. Systemet läcker kvinnor med andra ord eftersom män kvoterar in varandra. Detta kan hon dock inte bevisa empiriskt. Universitetet är meritokratiskt, vilket innebär att kompetens och meriter ska styra tillsättningen av poster och den manliga homosocialiteten sätter stopp för kvinnlig rekrytering. Vetenskapen symboliseras av det manliga förnuftet och kvinnor blir det ”andra”. Något bevis har dock inte Lövkrona empiriskt. Kvinnorna måste ställa upp på de manliga spelreglerna som utmärker sig i kampen om att ackumulera sitt intellektuella kapital, enligt Bourdieu. Vidare har samhället och akademin upprättat ett kontrakt och detta är en konstruktion. Enligt Lövkrona finns det ingen värderingsfri vetenskap och heller inga universella sanningar. Postmodernism igen! Lövkrona menar att kvinnliga forskare är annorlunda än män, trots att hon är likhetsfeminist (socialkonstruktivist) och jag förstår inte resonemanget, får ej ihop det. De sexuella trakasserierna är omfattande, men hon tar inte till sig den kritik som riktats mot undersökningarna av detta fenomen. Trakasserierna är omfattande när en av personerna befinner sig i en beroendeställning, t ex handledare-doktorand. De kritiserade studierna har dock visat att sexuella trakasserier är vanligast bland studenter och personal som befinner sig på samma nivå i hierarkin, det är ett horisontellt fenomen, ej vertikalt. Kvinnan är hela tiden underordnad mannen i akademin eftersom mannens normativa primat styr verksamheten. Det märks på seminarierna, i forskningen och i kurslitteraturen. Samtidigt läggs mindre pengar på genusvetenskapen för att behålla denna ordning. Konspirationsteori? Jag som student har dock en annan uppfattning, jag möter genus ständigt och jämt, i böcker, i gruppuppgifter och på föreläsningar. Samtidigt klagas det på indoktrinering, genusforskningen ska in i matematiken (???) och språkstudenter ska lära sig att översätta texter som vänder på könsrollerna. Löjligt, de är där för att lära sig, inte för att omformas. Lövkrona vill se en stor och strukturell omvandling av den akademiska miljön, bl a genom kvotering och jämställdhetsplaner. Genusperspektivet ska integreras i alla fack, dvs även matematik och fysik (???). På samma gång måste genusforskningen utvecklas som eget fackämne. Den könlösa vetenskapen är idag manlig och måste plockas bort. Kvinnors sätt att tänka är viktiga och måste tas om hand. Här krockar återigen likhetsfeminismen med särartsfeminismen. Var står Lövkrona? För henne är inte objektiviteten så viktig, den kan aldrig uppnås. Reflexiviteten är desto viktigare. Jag förstår inte vad hon menar… vetenskapen kanske aldrig blir helt objektiv men man kan göra sitt bästa för att få den dit. Lövkrona slutar föredraget med att kritisera kritikerna, Bo Rothstein och Svante Nordin. Hon lyser upp när hon riktar skarpsinnet mot dem, men hon förklarar aldrig varför.

Kvällen avslutades med en paneldebatt, vilket ej förvånade, då åhörarna knappt fick en chans att få en syl i vädret tidigare under kvällen. Jag ville ställa Eliasson mot väggen men det gick ej, eftersom hon lämnade lokalen så fort applåderna tystnat. Vi stannade en halvtimme under debatten och det tolkades nog som en härskateknik när vi lämnade lokalen. Så var det ej eftersom klockan sa ifrån. Mendel Enk talade lite om manligheten som ideologi. Män lever i en illusion och ser kvinnor som svaga individer som måste skyddas och då får mannen herraväldet. Män lever gott på detta och i samhället sprids aktivt den propaganda som ställer sig bakom denna sjuka masspsykos. Kvinnorna instämde delvis, men hävdade å sin sida att grunden är den manliga sociala konstruktionen och i denna finns en viss ideologi. Konspiration? Vet dem vad en ideologi är? Sveland talade även om begreppet hora, ett begrepp som borde omformas till att innebära något positivt. Hon menade även att bilden av horan och madonnan är ett manligt påhitt för att kontrollera kvinnan. Nu gick vi…

Jag tolkar denna dag som en feminismens dagen D och inte som en jämställdhetsdag. På en sådan dag bör män och kvinnor träffas tillsammans och diskutera, en sådan dag bör inte framställa männen som skurkar och sinnesjuka. DET leder inte till jämställdhet, men jag såg att de ”frälsta” trivdes. Om jag vore man hade jag känt mig utpekad på denna dag. De flesta män är inte psykotiska, de slår inte sina flickvänner och kallar dem för horor. Dagen genomsyrades av en normativ strukturalism. Varför bjöds inte Per Bauhn in, Rothstein och Nordin? Då hade det kunnat bli en intressant debatt med olika perspektiv. Att på ett spetsigt sätt enbart diskutera mansrollen ur ett negativt sätt ökar det tvärtom polariseringen mellan könen, men det verkar i sin tur ha varit målet med det hela. Glöm inte könskampsmärket och den nya utvecklingsstegen där kvinnan är den mest utvecklade!!! Båda dessa symboler fanns med på skärmar, gatstenar och bokbordet. JAG HÄLSAR ER SLUTLIGEN VÄLKOMMEN TILL DET FEMINISTISKA PARADISET!

#2  bra Björn
2004-11-20 21:28:50

Bra skrivet, långt så jag sparade när det.
Bor i Sthlm så jag kunde inte vara med. :-)
Är det någon som vet om det finns liknande evenemang här?

Hälsningar Björn

#3  Hmmmm... MrG
2004-11-20 22:27:16

Usch...

Låter mer som ett väckelsemöte för en religiös sekt än för en kamp för lika värderingar. Feminism när det är som obehagligast.

MrG

#4   Emma
2004-11-20 22:47:18

Just det, väckelsemöte för att locka fler dit

#5  kalasreportage, Emma M
2004-11-21 07:06:33

"Utskottets ordförande Soares har inte för så länge sedan gjort bort sig då han var rädd att Cicciolina skulle framföra porrliberala ståndpunkter och därmed nedvärdera kvinnan och feministernas kamp. Han ville förbjuda henne att få tillträde till föredraget på AF-borgen."

Jag håller med utskottets ordförande. Porrslampor har inget i debatten att göra.

(jag skojade, såklart)

Reflektion angående det här med kvinnor i den akademiska världen. När man, som vissa feminister, säger att de vill ha mer utrymme för kvinnligt tänkande, och att kvinnor forskar på ett annat sätt än män osv., så tror jag det finns en risk för att man GÖR kvinnor annorlunda. Man konstruerar olikhet. Gräver sin egen grav. Anna, Ebba och Lisa kommer inte att få professorstjänsterna för de är kvinnor. Universiteten vill inte ha kvinnor, för de har, tydligen, ett kvinnligt tänkesätt. Universiteten vill ha män som professorer för de vill ha den traditionella synen på vetenskap. Feministerna får gärna klaga på att universitetsvärldens värderingar är manliga bara för att de är traditionella, men de är ute och tassar på svag is när de hävdar att kvinnor står för något annorlunda.

#6  Vetenskapsfilosofi: Robert W
2004-11-21 11:25:24

Angående vetenskapsfilosofi så rekomenderar jag boken A.F.Chalmers What is this thing called science. Den tycker jag ger en väldigt bra beskrivning av den vetenskapliga processen, och efter vad jag förstått så är det den här bilden av forskning som är den vedertagna. Men att påstå att de forskningsparadigmer som beskrivs där skulle vara speciellt lämpade för män är ju rent löje. Kuhn och Lakartos råkar ju till och med använda begrepp som "teoretiska strukturer", så den terminologin borde ju falla genusvetare i smaken. Till viss del så får feministerna rätt av de senare vetenskapsfilosoferna, att empiri inte alltid har styrt forskningen, och att vetenskapliga revolutioner oftast har börjat som en rörelse av människor som råkar tro på en viss sak, även om de inte har bevis. Men däremot så blandar boken inte in etniska grupper innom forskningen. Genusveternas utsagor där är ju rentav rassistiska när de påstår att till exempel matematik skulle vara färgad av manliga ideal. Den som vet det minsta lilla om matematik inser det absurda i detta.

#7  Det var ett intressant reportage ja Alvunger
2004-11-21 11:56:19

Nu var ju inte jag där eftersom jag blev sjuk igen. Mycket tråkigt, jag ville verkligen veta hur det var eftersom vi diskuterade det så mycket innan.

Om det var som du beskrev Emma så måste jag bara påpeka att det är då rakt inget feministiskt paradis. Inte i mina ögon iallafall. Om de "frälste" trivdes eller inte vet vi ju inte, fredriktomte (medlem på feminetik) var där och han har skrivit om det i tycka. Han räknas väl som "frälst" men även han riktar kritik mot dagen. Var alltså inte så snabb med att döma att bara för att man är feminist så uppskattar man könskrig eller skuldbeläggande av mannen.

Robert:
Jag har läst Chalmers. Dyr jävla bok för övrigt. Han går in med förutsättningen att bevisa sloganen "science is derived from the facts" och motsäga postmodernistisk kritik av denna term, dock erkänner han att mycket av kritiken är korrekt men att termen inte är "entirely misguided" och att han skulle bevisa varför (s.1). Jag skrockade lite för mig själv när jag läste den passagen, framförallt eftersom jag tänkte på hur mkt av antifeministisk kritik mot genusvetenskap brukar gå till, där många menar att genusvetare bestämmer syftet med sina studier och därför kommer fram till just detta. Med den logiken kan man ju anklaga Chalmers för detsamma. Nu gör dock inte jag det, jag uppskattar när forskare beskriver vad det är de undersöker, varför de gör det, och nyttan med det. Chalmers vill försvara vetenskaplig metod (vissa av dem) och bevisa att det visst går att komma fram till en sanning som är mer sann än andra sanningar, något som postmodernister inte skulle hålla med om.


Och så ett litet aber: när genusvetare säger att matematik och liknande måste börja använda genusperspektiv så är det INTE matematiken i sig de menar, dvs 1+1. Det är naturligtvis undervisningen de talar om, att matematik är något som folk ofta anser att män är bättre lämpade att bli duktiga i och att detta påverkar undervisningen.

#8  Alvunger: Robert W
2004-11-21 14:01:07

Altså, problemet med postmodernismen är att om man drar den till sin spets så går det inte att veta någonting. Alls. Vi får ju bara sinnesintryck genom våra sinnesorgan, och det utgör ju bara en liten sampling av den information som finns i verkligheten. All kunskap vi har om världen är altså bara gissningar, även den kunskap som vi använder för att göra gissningar; så kallade heuristiker. Men man måste ju välja någon gissning att tro på, för annars så kan man ju inte göra någonting som man tror på.

Jag håller med om att många av antifeminister som kritiserar feminismen och genusvetenskapen sticker ut hakan för långt. De vill ha empiriska bevis för vad feministerna säger, något som kan vara extremt svårt med tanke på feminismens långtgående utsagor om arv och undermedvetet beteende, etc. Om feminismen har rätt angågende undermedvetna strukturer som människor uppräthåller så är det ju extremt svårt att göra en empirisk studie för att visa på medfödda skillnader mellan män och kvinnor. Det skulle i så fall kräva att experimentbarn i stor skala uppfostras i en steril robot- och labratoriemiljö där den sociala faktorn helt kan uteslutas.

Men samtidigt kan jag förstå vad antifeministerna menar. Forskningen måste ändå ha någon slags institutionell definition. Vilket betyder att det finns insitutioner som med trovärdighet kan påstå att de bedriver forskning. Och om nu genusvetenskapen inte lyckas producera resultat som människor tror på, ja då kan kan de inte uppräthålla en insitution med vetenskaplig pondus. Då är det ingen vetenskap helt enkelt enligt mitt sätt att se på saken. Jag tror till exempel därför att genusvetenskapen tar extremt stor skada av att såpass många genusvetenskapliga professorer är så pass aktiva politiskt, för alla vet att vetenskap är en opartisk strävan efter information, och samtidigt vet alla att det är svårt att vara opartisk kring fakta när man vill någonting politiskt allt för starkt.

Min bedömning är att genusvetenskapen måste kapa alla politiska band eller gå under. Det är min krassa analys. För låt oss jämföra genusvetenskapen med andra vetenskaper som ifrån början var kontroversiella, som att till exempel jorden rörde på sig, detta var mycket kontroversiellt, och kunde dessutom motbevisas av den enkla observationen att jorden såg ut att stå still. De som förespråkade att jorden rörde sig runt solen hade ingen politisk vinning på det, det var bara en abstrakt fråga rörandes prickar i himelen. Men för genusvetarna som är politiska så upplever de att acceptansen av deras teorier är avgörande för kvinnornas framtida samhälle. Därmed har de också jättestora motiv till att bli opartiska.

Sist vill jag bara säga att det dock finns en sak som säkert alla vetenskapsfilosofer håller med om, även om det kanske är så uppenbart att inte ens Chalmers skriver om det: Tron på att resonera logiskt korrekt. Det logiska resonerandet verkar precis som matematiken vara en oantastlig sanning som i stort sett alla håller med om. Om A leder till B, och B leder till C så leder A till C. Detta är lika sant som att 1+4 är 5. Att inte gå med på det är nog att idiotförklara sig självt i de flestas ögon.

Och logiken säger oss också att cirkelresonemang inte ger oss någon information alls om den värld vi lever i. För A leder till A säger oss ingenting. Spiraler och växelverkan går bra, men när man framför ett cirkelresonemang så är det någon form av bedrägeri. Man försöker att bevisa att världen är på ett visst sätt, och använder sin egen slutsats för att bevisa detta. Och som jag förstått saken så anklagar ju Susanne Poppova vissa feminister för att ägna sig åt cirkelresonemang i sina avhandlingar, och det är en betydligt grövre anklagelse faktiskt. Jag har inte analyserat detta i detalj själv, så jag vet inte vad jag ska tro. Men stämmer detta så skulle det också innebära en oerhört stor trovärdighetsförlust för den genusvetenskapliga insitutionen.

Jag tror att någon genusvetare hade bevisat att kvinnor var omedvetet könsdiskriminerade på arbetsplatsen genom djupinterjuver. Men eftersom kvinnorna antogs vara omedvetet könsdiskriminerade så var feministen tvungen att göra en egen och fri tolkning av vad kvinnorna sa, trots att de själva inte upplevde att de var diskriminerade. Slutsatsen av djupanalysen blev föga förvånande att kvinnor omedvetet är könsdiskriminerade. Om detta stämmer så är det ganska illa. Om det nu stämmer att kvinnor inte är medvetna om att de blir diskriminerade så går det väl knappast att få fram det genom att prata med dessa kvinnor, så vida man inte presenterar någon trovärdig modell för att tolka kvinnornas svar så att man får fram vad de är omedvetna om. Men som jag förstod så fanns det inte någon sådan modell, utan bara feministens egna bedömningar som hon kunde göra eftersom hon visste att dessa kvinnor egentligen var diskriminerade.

Jag kan kanske inte bevisa att feministen (får kolla upp vad hon hette) gjorde ett cirkelresonemang, för det kan i sig vara ganska svårt när det är ett hårigt resonemang med många termer. Men av Popovas beskrivning så tyckte jag att det låg obehagligt nära i alla fall. Så enda sättet för genusvetenskapen att få trovärdighet är genom att öka kvalitén på den forskning som de bedriver. En forskningsartikel ska inte vara så pass luddig och undanglidande att den ska kunna attackeras på det sätt som Poppova gör. Bra forskning har ett klart logiskt resonemang, klara premisser, klara definitioner och ett klart resonemang ifrån premisser till slutsatser. Bara det faktum att Poppova kan få resonemanget att framstå som ett cirkelresonemang betyder att det rör sig om svag forskning.

#9  Filosofi Furre
2004-11-21 15:57:10

Helvete. Det är tredje gången jag skriver detta inlägg. Två ggr har detta mitt hittills längsta inlägg blivit raderat. Först var sladden inte i när jag skulle skicka sen andra gången tänkte jag att jag skulle kopiera inlägget innan jag skickade det för säkerhets skull men då tryckte jag på Shift c istllet för Ctrl c. Jag har aldig varit så arg, allt känns hopplöst. Kanske är det någon som försöker säga att jag inte ska skriva detta men jag skiter i det.

All samhällvetenskap borde döpas om till samhällfilosofi, sociologisk fiosofi, genusfilosofi osv. Det skulle nog undanröja en del missförstånd. Det är helt onödigt att benämna både samhällsvetenskap och naturvetenskap som vetenskap. Samhällsvetenskap handlar ju om att bli införstådd med olika förhållningssätt och kunnig inom sitt ämnes kanon. På artonhundratalet när positivismen var starkare så fanns det ju anledning att tala om samhällvetenskap men det gör det inte idag.

Anledningen till att relativistiska postmoderna teorier om hur oprecis naturvetenskapen är har blivit så populära är just detta motsatsförhållande mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Jag tycker mig se tecken på att allt större delar av de samhällsvetenskapliga kurserna upptas av att lära ut att naturvetenskapen är bluffartad. En kompis till mig som pluggar A kursen i sociologi har just fått lära sig att logiken och matematiken är helt relativa och ofta otillförlitliga metoder att använda sig av eftersom en grushög plus en grushög blir en grushög. När sociologin har blivit "läran om hur otillförlitlig naturvetenskapen är" så anser jag att det gått för långt.

På artonhundratalet fanns det ju anledning att tala om samhällsvetenskap då den var mer positivistiskt präglad men idag tycker jag att samhällsfilosofi är en bättre benämning.

Antaligen skulle det nog inte räcka med ett namnbyte eftersom de konkurrerar om samma anslag men några missförstånd kanske skulle undanröjas.

#10  Furre om teknik: Robert W:
2004-11-21 16:29:57

Sånt där är trist. Jag brukar alltid kopiera innan jag skickar, så det är en bra idé, numera gör jag det utan att ens tänka. Ett tips bara, när du hade råkat trycka Shift-c så hade det troligen fortfarande gått att rädda: Testa att trycka Ctrl-z för att göra ångra, och Ctrl-y för att göra om (redo). I alla fall fungerar detta i Explorer. Ctrl-a kan man också använda för att markera hela texten, och att göra det innan man trycker på Ctrl-c har ju också fördelen att man vet att lillfingret sitter på Ctrl och inte någon annan stanns. Hoppas dessa snabbkommandon kan vara till hjälp (förresten kan man också komma åt ångra m.fl. genom att högerklicka på textrutan).

#11  Furre: Robert W:
2004-11-21 16:38:29

Att sociologer förkastar mattematik och logik låter helt hårresande faktiskt. Då kan de ju lika gärna förkasta det talade och skriftliga språket kan man tycka, för det är ju det som matematik och logik handlar om: att beskriva samband. Exemplet med grushögar lät verkligen korkat. Bara för att en viss matematisk modell inte passar in på ett förhållande i verkligheten så kan man ju inte förkasta matematiken. Det låter verkligen idiotiskt. Jag håller med, det är definitivt att gå för långt. Sånt borde inte vara statsfinansierat.

Jag kan misstänka varifrån detta har kommit. Jag tror att samhällsvetenskap och humaniora väldigt länge kännt sig underlägsna naturvetenskapen vad gäller status, glans och även anslag. Det har alltid rådit någon slags försmäden bitterhet mot naturvetenskapen som alltid har ansets stå i centrum. Om vissa innom humanioran låter denna bitterhet gå ut över det intellektuella arbetet så vore det ju verkligen tragiskt.

#12   Furre
2004-11-21 17:12:47

Det handlar nog inte bara om bitterhet. Genom sina teorien om att all forskning är politisk och subjektiv och att man inte kan tala om mer eller mindre subjektiva sanningar så får den egna vetenskapen större legetimitet som källa till sanningar. Det är komiskt att se hur stor del av de teorier man läser om inom samhällsvetenskapliga ämnen som tillkommit bara för att bevisa det egna ämnets relevans. Eller det kanske ligger en del i teorierna ibland men anledningen till att de blir uppmärsammade istället för andra teorier är naturligtvis för att de stärker ämnets legetimitet.

#13  Furre: Robert W
2004-11-21 17:53:46

Jag tror i och för sig att det har mycket att göra med den kontrollapparat som vi byggt upp kring vetenskapen som ställer alldeles för kortsiktiga krav. Dagens forskare är ju i princip ålagda att komma fram till resultat årligen, för annars ryker deras finansiering. Detta fungerar kanske väl innom vissa områden, men jag tror att många mera nya och omogna forskningsområden lider av detta, inklusive datavetenskapen som jag haft en hel del inblick i. Jag tror att detta har lett till en hetsjakt som ställer till mer skada än nytta faktiskt, där forskare krystar fram olika resultat för att behålla jobbet. Om man pratar om spam som förstör internet, så tror jag att dagens krav på att forskare måste komma fram till resultat skapar ett intellektuellt spam av gigantiska mått. Många hade förtjänat sin lön bättre genom att hålla tyst tills de har någonting vettigt att säga.

Forskare är människor som går ut i en djungel av okända upptäckter, och vi borde betala dem för att gå där och leta, inte efter antal upptäckter som de återvänder med. Dagens hetsiga forskning har också att göra med dagens idiotiska tidsperspektiv. På medeltiden kunde människor bygga en katedral och planera i flera hundra år frammåt, dagens patetiska lycksökare som befolkar detta samhälle kan knappt planera fram till nästa delårsrapport, vissa inte ens till nästa avlöning.

Problemet uppstår när man försöker att kontrollera och styra en process som är kreativ som forskning är. Om inte alla humanister hade haft denna publiceringsstress över sig så hade vi kanske sluppit alla dessa krystade resonemang. Detsamma gäller som som jag ser det även andra områden som till exempel datavetenskap (ni anar inte hur många konstiga dataspråk etc som uppfunnits bara för att någon ska ha något att skriva om, där kan man verkligen prata om intellektuellt spam).

#14   Furre
2004-11-21 18:15:36

Ja om jag ska spekulera lite så antar jag att fasta anslag är att föredra för att förhindra en konkurrens som pressar forskarna till att göra onödiga saker. Ofta är det väl det mediala genomslaget som avgör hur anslagen fördelas och det är tragiskt. Det är ju samma tragiska fenomen som får kvinnojourerna och skapa mediahysteri och att ljuga för att få anslag.

Staten borde alltså se till att olika områden inte tvingas konkurrera om pengarna.

#15   Emma
2004-11-21 21:41:38

Varför tar du åt dig Josefine? Det var ironi och sarkasm som låg bakom slutledningen, inget annat.Och när det gäller matematik är det du skriver bara en del vad jag hört. Det snackas även om kvinnlig algebra... i sin tur är jag trött på att debatten hela tiden handlar om att öka antalet kvinnor på de tekniska-naturvetenskapliga fakulteterna, när kvinnliga studenter dominerar på universitetet inom alla andra områden. Varför tyst om det?

#16  Varför jag tar åt mig? Alvunger
2004-11-21 22:48:04

Det är oerhört svårt att veta när någon är ironisk och sarkastisk i text. Jag brukar utgå ifrån att människor menar vad de skriver eftersom det blir lättare så. Så naturligtvis tog jag åt mig, jag är feminist och anser inte att det du beskrev var ett feministiskt paradis. Helt enkelt.

Jag har aldrig hört talas om kvinnlig algebra. Berätta gärna mer eller länka så jag får läsa in mig.

Jag vet inte varför det talas så tyst om den kvinnliga universitetsdominansen. Vet du hur stor den är? Jag har för mig att förhållandena 60-40 räknas som jämställt, så om det ligger inom det spannet så är det möjligt att man anser att det är jämställt.

#17   Björn
2004-11-21 23:02:45

Varför då varannan damernas?

#18  Om algebra, matematik etc. M
2004-11-21 23:19:36

Egentligen: kan man inte säga att grundläggande matematik (1+1=2) är manlig? Den är ju nedskriven av män, den är påhittad av män, den är använd av män. Allt som är gammalt och traditionsenligt är ju också, tydligen, manligt. Kvinnor kanske har någon annan logik och någon annan matematik?

(okej, jag var högst satirisk i detta inlägg. Samtdigt finns det en hård och brutal kärna i mitt inlägg. Om all vetenskap ifrågasätts, bara för att den upprätthållits av män, som "manlig" och därmed inte gällande för vad kvinnor idag kan prestera, så... må gud hjälpe oss... Då är vi tillbaka på stenåldern. Då har vi ingen vetenskap. Då är inte män och kvinnor människor, utan män är män och kvinnor är kvinnor och ingen är människa. Och, som sagt, då är det nog guds nåd vi bör be om...).

#19  kvotera in grabbarna nu Emma
2004-11-22 21:58:02

Ryktena angående matematiken har jag hört på LTH, att man borde byta ut en del bokstäver mot mer "runda" sådana. Förmodar att det bara är vandringshistorier. Problemet är dock hur ett genusperspektiv ska kunna intregreras i strikta naturvetenskapliga discipliner som matte, fysik, teknologi och kemi. Enligt Nationella Sekretariatet för genusforskning ska ju genusperspektivet integreras i all forskning, dvs i forskningen och inte i verksamhetens stadgar. Det är det jag är skeptisk till.

På tal om representation så läser jag en kurs med 30 kvinnor och fem män. Strax under 15 % av studenterna är män, väldigt långt ifrån 60-40-gränsen. Likadant ser det ut på många andra humanistiska institutioner. När jag läste sociologi härförleden var cirka en fjärdedel män. Vad ska göras åt det? Dags att kvotera enligt genusvetarnas egna synsätt.

Läste också att kvinnor tjänar drygt 90 % av männens löner om inkomsterna uppfördelas till heltid. Är det då ngt att bråka om?

#20  Matematik Mattias
2004-11-22 22:29:20

Vadå runda bokstäver? Tycker dom vi har är runda nog... Det kan nog vara en vandringshistoria.

Jag vet att kurlitteraturen på min utbildning (teknisk fysik) håller på att granskas ur ett genusperspektiv. Jag är lite osäker på hur det går till.

#21  Re: Mattias Fredrik II
2004-11-23 16:53:25

Snälla säg att du skämtar.

#22   Emma
2004-11-23 17:07:23

jag tror inte att det är ett skämt. Enligt Nationella Sekretariatet för Genusforskning ska all forskning ha ett genusperspektiv.

#23   Fredrik II
2004-11-23 17:24:39

Hmmm. Kan knappast vara de naturvetenskapliga resultaten som bestrids ur genussynpunkt. Återstår den vetenskapliga metodiken, det rationella tänkandet och logiken som ska granskas ur genusperspektiv.
Hoppas de publicerar sina resultat så att man har något att skratta åt :)

#24  Humorfritt Mattias
2004-11-23 17:28:11

Läs själv:
http://www.fsek.lth.se/~vecktorn/vecktorn_200…

Där står bla:
"Nu när du köpt en massa kurslitteratur så börjar det väl bli dags att läsa i
böckerna, eller hur? Varför inte passa på att samtidigt granska innehållet?
Vi drar nu igång ett försöksprojekt där kursböcker skall granskas ur ett
genusvetenskapligt perspektiv."

#25   Emma
2004-11-23 21:43:15

Undrar hur det ska gå till? Ngn som deltar kanske kan upplysa mig

#26  Det var modigt att göra detta besök! Bofredrik
2004-11-23 22:30:48

Det blev väl ett par stöl efterråt för att lugna ned er.

#27  ¿ JoeHill
2004-11-24 10:39:37

Kan man inte granska genusvetenskapen ur ett genusperspektiv till att börja med?

#28  Perspektiv på vetenskapen? Mike
2004-11-24 21:37:37

Du menar att man ska börja kvotera in män på genusvetarlinjerna och till högre poster inom institutionen Joe Hill?
Tja, kanske, men kommer man att hitta folk som vill tro?

#29   Emma
2004-11-24 22:28:11

det blir nog problem med att få folk, men ska det kvoteras på vissa områden bör vi också kvotera inom andra...

#30  robert karl Astrid
2005-01-02 17:46:20

"Altså, problemet med postmodernismen är att om man drar den till sin spets så går det inte att veta någonting. Alls."

Med tanke på hur världen ser ut så kanske det hade vart det bästa alternativet lång tidigare. Eller vad sägs om den enorma utsugningen som har gjort europa så rikt och afrika så fattigt (30 000 dör om dagen till följd av dåligt vatten och svält), Därför att vi en gång i tiden "visste" vad som är rätt och fel och att man inte ska ifrågasätta naturvetenskapen.

#31   karl Astrid
2005-01-02 17:47:21

Så fort en kultur/samhälle säger sig "veta" något, så är det på bekostnad av andra.

#32  KA Mattias
2005-01-02 17:51:11

Och hur ska man kunna veta att folk dör av dåligt vatten om vi inte ska lita på naturvetenskapen?

#33  KA Mattias
2005-01-02 17:52:11

"Så fort en kultur/samhälle säger sig "veta" något, så är det på bekostnad av andra."

Och det vet du?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?